Proces verbal din 21.05.2018

Procesul Verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 21.05.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1698/17.05.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 24 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua! Domnule Primar, stimați colegi, stimați invitați...Am vrut să nu iau din timpul ședinței, să aduc în fața dumneavoastră un caz pe care noi l-am mai discutat...Domnul Primar știe despre ce este vorba, doamna director de la DGASPC, cunoaște cazul...A fost făcută și o evaluare, evaluarea a fost preluată de direcție și asumată...vă spun foarte repede despre ce este vorba. Familia Stan locuiește pe raza Sectorului 4, stă momentan într-o garsonieră care le-a fost oferită cu titlu gratuit de o persoană care se află plecată din țară, este o garsonieră...dacă se poate spune, confort 3, undeva în zona Zăbrăuți. Eu am fost, am văzut despre ce este vorba acolo...Susțin această familie pentru că tatăl lucrează cu forme legale, toți copiii merg la școală, nu au părăsit sistemul de învățământ și fac și voluntariat, copiii, atât cât le permite situația financiară, sunt îngrijiți, sunt curați,..cum îi vedeți, au nevoie de un sprijin, în găsirea unei locuințe...Noi avem un HCL în această direcție, dar cred că s-ar impune realizarea unei noi hotărâri de consiliu local prin care să oferim sprijin acestor oameni. Vă mulțumesc! O să o rog pe doamna director ca să ne spună câteva cuvinte, iar apoi, dacă doamna Stan vrea să ne adreseze câteva vorbe, vă rog frumos să o ascultăm.”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 4:„Bună ziua! Susținem această inițiativă......susținută de domnul Primar al

Sectorului 4, domnul Daniel Băluță, precum și de consilierii locali, este o măsură de prevenire, bineînțeles că prin această măsură, venim în sprijinul menținerii în familie a copiilor, practic, prevenim instituționalizarea copiilor și susținem această familie, prin acordarea unui ajutor de chirie, practic o soluție de locuire. Actele sunt pregătite, evaluarea este făcută, nu rămâne decât să se finalizeze și să fie susținută această inițiativă, în continuare, în cadrul ședinței de astăzi... (intervenții în salăfără microfon)... Da, este sub formă de ajutor de urgență, acordarea ajutorului de chirie.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, voiam să vă fac următoarea propunere: dacă în următoarele două-trei zile, este pregătită hotărârea de

consiliu, săptămâna viitoare.......luni, este liber, dar marți sau miercuri, vă propun să.......și voi

convoca o ședință extraordinară pentru a rezolva în regim de urgență această problemă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc, domnule Primar! Mulțumesc tuturor colegilor...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Și să considerăm că am convocat deja, o să trimitem și înscrisurile necesare până la sfârșitul săptămânii... că am convocat această ședință extraordinară, având ca obiectiv principal, intrarea în normalitate pentru familia dumneavoastră, doamnă...și dacă vă putem sprijini și cu alte lucruri, cu mare bucurie...Nu pot decât, ca și părinte, să vă felicit pentru ceea ce faceți pentru familia dumneavoastră și simt extrem de fericit că simt oameni așa ca dumneavoastră, inimoși...ca domnul Antonio, la fel de inimos și dornic să ajute.”

Dna Stan Larisa:„Imi cer scuze! Am emoții...Vă mulțumesc din suflet, domnule Primar, domnului Antonio! Dumnezeu să vă binecuânteze!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Suntem 24 de consilieri prezenți din 27. Doamna Murgoci...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte de a începe ședința,,.M-am emoționat și eu foarte tare și doresc să le mulțumesc tuturor celor care se gândesc la oameni și care întreprind eforturi deosebite pentru a-i susține și pentru a-i ajuta să depășească momente grele din viața lor, tot la fel cum doresc să apreciez, de asemenea, inițiativa...și avem pe ordinea de zi de astăzi, un lucru, de asemenea, senzațional, inițiative cetățenești, inițiative menite să

păstreze destinația locurilor de joacă pentru copii......nu pot decât să fiu extrem de bucuros...și asta

spune foarte mult despre ce se întâmplă în Sectorul 4, despre faptul că atunci când este vorba de oameni, nu există o clasificare în ceea ce privește politica, suntem cu toții cetățeni ai Sectorului 4...și suntem cu toții oameni care ajută alți oameni. Nu, deunăzi, am avut o discuție cu domnul consilier Negrilă...din dorința de a găsi soluții pentru a avea un sistem optimizat pentru burse...să poată copiii să primească burse mai mari. Tot așa cum...indiferent că discutăm despre Partidul Național Liberal, despre Partidul Mișcarea Populară, despre ALDE, despre UNPR...toți colegii noștri sunt preocupați în privința ajutorului către oameni. Vreau să vă mulțumesc mult de tot, tuturor, pentru preocuparea pe care o aveți, indiferent de partidul politic din care faceți parte. Vă mulțumesc...și sunt extrem de fericit pentru că am astfel de colegi. Vă mulțumesc mult de tot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Suntem 24 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Doamna Murgoci ne-a transmis că nu poate veni astăzi...Aș dori să dau cuvântul domnului Viceprimar pentru a propune trei proiecte pe ordinea suplimentară...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! O să le citesc de pe ordinea suplimentară și o să am rugămintea să le votăm pe rând. La Punctul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,Aș dori să supun la vot introducerea acestui proiect la punctul numărul 1 pe ordinea propusă. Vă rog să votați! Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul 2: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării spațiului verde către comunitate, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă supun la vot introducerea acestui proiect la punctul numărul 2. Vă rog să votați! Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adăugat pe ordinea de zi la punctul numărul 2.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă supun la vot introducerea acestui proiect la punctul numărul 9. Vă rog să votați! Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adăugat pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Acum voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării spațiului verde către comunitate, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: Un grup de consilieri locali

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 336/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre pentru constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții al Școlii nr. 194 din Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3 A, Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 16.05.2018. Aceasta este ordinea de zi, vă rog să votați. Cu 24 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Proiectul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Dacă sunt întrebări.? Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Bună ziua, stimați colegi. Aș vrea să ni se clarifice, din partea executivului, la Capitolul bugetar 7402 - Protecția Mediului - cheltuieli bunuri și servicii, diminuare cu suma de 13 milioane lei, prin dezangajarea temporară. La ce se referă această diminuare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule director Cioclea, dacă ne puteți explica...”

Dl Cioclea George Cezar - director - Direcția Economică: „La salubritate. E vorba de capitolul care se ocupă de salubritate...E vorba de banii aferenți lunilor octombrie și noiembrie... (intervenție fără microfon)...Dezangajarea temporară se referă la Capitolul Salubritate și sunt banii aferenți lunilor octombrie și noiembrie. Asta e!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări? Domnule Ceacâr?”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Nu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării spațiului verde către comunitate, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4. Vă rog, domnule Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Bună ziua, stimați colegi, domnule Primar, stimați invitați... Acest proiect a fost inițiat de mine în colaborare cu Antonio Andrușceac și doamna Elena Iancu....și nu o să intru în detalii privind expunerea de motive, pentru că sunt convins că ați citit-o toți, dar cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să-i dau cuvântul domnului președinte al Asociației de Proprietari, Bloc 3, domnul Enulescu...după aceea, dacă domnul Primar, vrea să ne spună câteva cuvinte, este binevenit.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl Enulescu Alexandru - președinte - Asociația de Proprietari, Șos. Olteniței, Bloc 3:„Vă mulțumesc pentru faptul că ați pus pe ordinea de zi această problemă foarte importantă, pentru cei care locuiesc în zona limitrofa a acestui parc, loc de joacă, amenajat de Primărie. Problema acestui loc dejoacă are o vechime foarte mare...din anul când s-au construit blocurile din jurul acestui loc. Locul acesta a fost păstrat pentru a fi o oază de relaxare, să zicem,...și în același timp un spațiu verde care este foarte benefic în situația...și mai ales în condițiile de astăzi. Acest loc de joacă...Această situație deosebită a apărut în ultimul timp, pentru că...datorită retrocedării terenului, am înțeles că se încearcă construirea unui bloc care ar fi construit între celelalte blocuri existente și mai mult decât atât, ar fi un bloc cu 8 etaje care ar fi cam la nivelul celor care sunt de jur-împrejurul acestui loc. Această inițiativă... evident ca a aparținut, probabil, proprietarului, dar are un efect dezastruos asupra

zonei. în această zonă.....trebuie să amintesc că sunt 4 blocuri care sunt limitrofe, iar numărul de

locatari al acestor blocuri se ridică la 1000 de persoane, persoane adulte și mai ales copii, care beneficiază din plin de acest loc de joacă, care, practic, este singurul din această zonă și este foarte apropiat de școala care există în apropiere. Intenția noastră este să sprijinim acest proiect care a fost demarat și mulțumesc...faptul că domnul consilier Sorin Ceacâr, împreună cu domnul avocat Petre Fometici, au venit să discute cu noi această situație și să ne ajute în demersurile care trebuiesc făcute. Construirea acestui bloc, pe lângă faptul că aduce numai dezavantaje celor din jur...Trebuie să remarc aici, că în jurul...în apropiere, deja au fost construite două blocuri cu câte 8 și 9 etaje...și în momentul de față, acestea fiind particulare, nu sunt ocupate nici 30% din ceea ce știu eu în momentul de față. Deci, construirea acestui bloc are mai mult dezavantaje, decât avantaje. Dezavantajul ar fi că în momentul în care ar începe construcția, terenul respectiv nu permite posibilitatea unui șantier...Așa că șantierul care s-ar deschide, ar ocupa toate părțile vitale, respectiv, căile de acces care se află în jurul acestor blocuri. în momentul în care se va demara această lucrare, ar apărea și alte probleme deosebite ca de exemplu: locul de joacă de acolo dacă este desființat, trebuie înlocuit cu altceva. Ca să se poată construi în timp ce există în apropiere acest loc de joaca, loc de recreere, este o utopie. Adică nu putem să acceptăm sau nu putem să ne dăm seama că este benefic un șantier de construcție cu un bloc de 8 etaje iar în apropierea lor la nici 10 m, la 5 m să existe locuri de joacă pentru copii. Mai mult decât atât, sunt anumite lucruri care bănuim că pe viitor aduc și prejudicii. Blocul este deja înconjurat de aceste blocuri iar rețelele respective de alimentare și canalizare șamd. am impresia că o să fie extrem de nefezabile în situațiile acestea.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ca o completare la ceea ce spuneți, vreau să rețineți două aspecte fundamentale: pe de o parte discutăm despre o hotărâre a justiției, o decizie pe care trebuie s-o respectăm cu toții inclusiv dumneavoastră. Faptul că un om a primit un teren și că-1 poate exploata din punct de vedere legal, așa cum consideră, respectând legile în vigoare din România e un lucru pe care trebuie să-l acceptăm cu toții, însă ca acest teren să poată fi utilizat, este cel puțin o condiție importantă și anume, există un plan urbanistic de detaliu minim de care acest teren are nevoie. în urma consultărilor pe care le-am avut cu colegii noștri, am decis că oportunitatea, cum foarte bine ați spus dumneavoastră, oportunitatea de a construi acolo nu există din punct de vedere cetățenesc este un lucru care deranjează extrem de mult comunitatea pe care dumneavoastră o reprezentați astăzi aici. Tocmai pentru a respecta dreptul de proprietate pentru că el este sfânt și este garantat de Constituția României, pe de o parte, și pe de altă parte, de a reuși să fim alături de dumneavoastră, am ales această soluție cu foarte multă bucurie și cu mândrie spun. Nu este prima oară când o aplicăm la nivelul Sectorului 4 și folosesc încă o dată argumentul unei adrese importante, Aleea Terasei, Bulevardul Alexandru Obregia, în spatele celor două restaurante LTncontro, exact în spate, am avut o situație identică, două blocuri de 12 etaje, două autorizații de construire pentru două blocuri de 12 etaje. Am procedat întocmai, am reușit să răscumpărăm terenul, tocmai că de construit, nu se va construi acolo. Acum, pentru a menține destinația acestui teren ca loc de joacă, trebuie să avem împreună cu proprietarii acestui teren, o discuție și o negociere pentru a reuși să achiziționăm acest teren și pentru ca el să intre din nou în patrimoniu. Ceea ce vreau în încheiere să subliniez, este că trebuie să împăcăm ambele probleme și anume, pe de o parte, să respectăm proprietatea privată și cred că vi se pare normal acest lucru, și pe de altă parte, să răspundem necesităților pe care comunitatea dumneavoastră le are, ca atare, vă asigur de efortul tuturor colegilor de a achiziționa acest teren pentru ca acolo, el, să-și mențină această funcțiune pe care o are astăzi. La fel s-a întâmplat și la Piața Berceni - Olteniței, ați văzut că se construiește un parc lângă o zonă pe strada Tulnici. Ați văzut în ce hal se prezenta zona aceea. Consiliul Local Sector 4 are o preocupare vie pe acest tronson, de a reda cât mai multe zone de genul acesta oamenilor și vă asigur că vom fi cu toții suficient de persuasivi, astfel încât, proprietarul să înțeleagă situația aceasta și să ne vândă terenul, mai ales că eu cel puțin...și sunt convins că și colegii mei, nu suntem de acord să aprobăm pentru că stă în puterea noastră lucrul acesta, să aprobăm un plan urbanistic de dezvoltare pe un astfel de teren. Vă mulțumesc mult de tot. Apreciez că ...și e un exemplu pentru societatea noastră, apreciez că utilizăm modurile de comunicare instituțională și putem obține rezultate. Primăria este o instituție deschisă oamenilor care pot să vină să vorbească și să-și rezolve problemele importante pentru viața lor și să nu simtă că vorbesc singuri. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru efortul pe care l-ați făcut și vă asigur și pe dumneavoastră și pe toți vecinii dumneavoastră de sprijinul hotărât al Primăriei Sector 4. Vreau să mulțumesc colegilor de la USR care au dovedit o deosebită aplecare pentru această problemă și bineînțeles fostului nostru coleg, domnul Petre Fometici. Pentru ca să-i învățăm pe oameni să-și ceară în mod civilizat, decent drepturile, este un lucru extraordinar și nu putem decât să-l încurajăm. Nu cu țipete, nu cu urlete, nu cu violență, se obțin rezultate. Vă mulțumesc mult.”

DI Enulescu Alexandru - președinte - Asociația de Proprietari, Șos. Olteniței nr 67, Bloc

3:„Și eu vă mulțumesc, domnule Primar și exact ceea ce ați spus, exact aceasta este și în mintea multor oameni din comunitatea noastră și vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care-1 acordați de fiecare dată prin consiliu și tuturor din consiliu pentru aceste lucruri spinoase care apar din timp în timp și care vă iau o parte din munca dumneavoastră și grijile care apar legate de tot acest lucru. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim. rog, domnule Sava ,dacă mai aveți alte ...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Grupul Partidului Național Liberal ar dori să propună un amendament și anume: articolul 1 se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului sectorului 4 ca în numele și pentru Municipiul București să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 de metri pătrați proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței nr. 67 A sector 4, în vederea redării...și aici vine propunerea de amendament :<în vederea redării acestuia ca spațiu verde pentru comunitate > celelalte articole rămân neschimbate,”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este următoarea: cu acest amendament, realizarea unui loc de joacă este imposibil. Mi-a atras atenția colega mea, doamna Secretar, deci, cu un astfel de amendament nu avem cum să facem parc.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Atunci în titlu era tot așa, mă rog, în vederea redării spațiului verde către comunitate.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Se referă la spațiul de acolo, e verde, e o oază de verdeață în sensul ăsta nu că e încadrat ca spațiu verde, la asta m-am referit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Terenul nu este încadrat ca spațiu verde atâta timp cât la nivel teoretic se poate construi un bloc, domnul consilier, are cel puțin de M, M2 nu știu, e M... deci pe el, din punct de vedere practic. Ceea ce ar trebui subliniat în acest context este următorul lucru: că trebuie să-și mențină funcțiunea actuală de loc de joacă și să optăm cu toții pentru astfel de funcțiune pentru că este posibilă inclusiv pe M. Nu putem să-l blocăm, să spunem noi că-i spațiu verde pentru că se pot emite cerifîcate de urbanism, respectiv, autorizații de construire, însă, dacă acest tip de mențiune este unul potrivit de a-i menține actuala destinație de loc de joacă, de exemplu.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Deci...< în vederea redării acestuia ca loc de joacă pentru comunitate > sau...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„<Cu păstrarea funcțiunii actuale, de loc de joacă > E Ok așa?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ok !”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Sava. Cu 24 de voturi, amendamentul a fost adoptat. Dacă mai simt alte amendamente? Atunci supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 336/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4. Dacă sunt discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi, Punctul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până Ia 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Dacă sunt discuții? Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Domnul președinte, aș dori să ni se facă niște precizări. De ce în lista supusă către aprobare pentru reabilitarea blocurilor, apar câteva blocuri noi ai căror indicatori tehnico- economici au fost votați în ședința din data de 30.03... sau în Hotărârea nr. 68. Deci, întrebarea este pe ce criterii s-a luat hotărârea sau ce criterii au stat la baza luării hotărârii, astfel încât, să se introducă aceste blocuri noi?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Criteriile de alegere a blocurilor au legătură cu decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis încă de anul trecut ca modalitatea în care se face reabilitarea termică să aibă legătură cu riscul pe care îl reprezintă pentru comunitate imobilele respective, de aceea în mod deosebit s-au luat în considerare blocurile care sunt situate stradal și care au spații comerciale la parter. Aceasta este o categorie. Altă categorie, cum, inclusiv, colegul nostru a propus data trecută, blocuri care se găsesc în imediata vecinătate a unor obiective școlare, cum avem o grădiniță și o creșă lângă care se găsește un bloc ce se descompune. Nefericirea face ca o amendă sau mai multe amenzi să nu rezolve această problemă. Problema pe care o avem este să punem în siguranță astfel de clădiri, astfel încât odată cu reabilitarea termică, reușim să punem în siguranță și aceste clădiri, că vorbim de blocuri dintre care cele mai multe sunt de 10 etaje din nefericire. Ați văzut și dumneavoastră și o să vă pun la dispoziție inclusiv fotografii legate de structurile pe care le au...Simt probleme și la blocurile de 4 etaje și la blocuri de 8 etaje, dar în funcție de criteriile stabilite prin decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență introducem pe lista de investiții aceste blocuri, asta este o parte, plus amendamentele pe care fiecare dintre dumneavoastră, le poate face la lista de investiții. Astea sunt criteriile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu mai sunt alte întrebări supun la vot proiectul. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. întrebări? Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții al Școlii nr. 194 din Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A, Sector 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea

Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. întrebări? Vă rog, domnul Sava .”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnul președinte, nu este un amendament, este mai mult o propunere, deoarece acest proiect este derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, grupul Partidului Național Liberal ar face o propunere în sensul că am putea în cazul persoanei care ne-a solicitat ajutorul, ar putea să fie și alți locuitori ai Sectorului 4 care ar avea nevoie de o astfel de platformă. Putem să avem inițiativa ca acolo unde e cazul, bineînțeles, să se stabilească niște criterii, să putem extinde acest ajutor și la alte persoane care au nevoie de astfel de platformă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„E o idee foarte bună. Eu zic să faceți un proiect sau faceți amendament acum.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Nu sunt pregătit pentru a face un amendament.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Faceți un proiect nou data viitoare?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Dar am putea, în colaborare cu doamna director...că este aici, să...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Perfect! Discutați cu dânsa și faceți un proiect pentru data viitoare, până atunci va trebui să-l votăm pe acesta. Vă rog să votați proiectul. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul 10: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 16.05.2018. Vă rog să votați. Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

SEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mihaela TĂTARU

8