Proces verbal din 20.09.2018

Procesul Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 20.09.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2635/14.09.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe? Avem presă în sală?...Domnul consilier Cristian Matache ne-a anunțat că astăzi nu este în localitate,...la fel și domnul consilier Dan Călina. Suntem 23 de consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. înainte de a începe, aș dori să dau cuvântul executivului pentru ordinea suplimentară.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! O să citesc punctele de pe ordinea suplimentară și o să am rugămintea ca să le votăm pe rând. Executivul dorște introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Puiu Florian)”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Vă rog să votați! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Grozavu Cătălin) ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 2.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Dinu Dorel-Marius)”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Vot. Vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Petcu Daniela Gabriela).”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Vot, vă rog! încă două persoane, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 4.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018?’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Vă rog să votați! Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic-pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. încă o persoană, vă rog! Cu 23 de

voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi......Domnule Moulin, vă reamintesc că nu îmi

dau acceptul pentru a mă filma. Vă rog!...V-am amintit că nu îmi dau acceptul pentru a mă filma. Vă rog frumos să îndepărtați camera dinspre mine.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ..Domnule consilier, vă rugăm să opriți aparatul...”../intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Este ședință publică...Dacă dumneavoastră participați la ea...sau orice alt cetățean...Nu dacă mă filmați și filmarea apare în spațiul public.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Suntem

în spațiu public aici...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Eu vă spun GDPR-ul...Eu vă spun personal că este ședință publică...Chiar dacă dumneavoastră participați la ea...sau orice alt cetățean...(intervenții în sală fără microfon)...Nu îmi dau acceptul pentru a mă filma. Vă mulțumesc pentru înțelegere.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog

să opriți aparatul ca să putem continua...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bine. Vă supun la vot...dacă dumneavoastră doriți ca să fiți filmați. Vă rog frumos ca să votați., .(intervenții în sală fără microfon)...Există GDPR-ul...Dacă noi nu ne dăm acordul...despre asta este vorba.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Domnule președinte...întrebarea este simplă: prevede legea dată pentru protecția datelor personale...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bineînțeles!”

Dl consilier Tdrmac George Adrian:„Poate să ne răspundă doamna Secretar?”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Orice persoană trebuie să-și dea acordul pentru a fi filmat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Trecem mai departe, atunci. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Vă rog să votați! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Vă rog să votați! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului -contract PODSRU 96/6.2/S/62982”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. încă o persoană, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. încă o persoană, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. încă o persoană, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 17: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. încă o persoană, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Vă rog, dacă puteți fi puțin atenți... E cineva care nu a votat. încă o persoană, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 19: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 139/30.05.2018”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Puiu Florian)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Grozavu Cătălin)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Dinu Dorel-Marius)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Petcu Daniela Gabriela)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului - contract PODSRU 96/6.2/S/62982

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiri

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofînanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea

lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.l la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă - funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-202°’

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București — CPE 5”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4nr. 139/30.05.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018-„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

23.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

24.    Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

25.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv, 01.10.2018-31.12.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

26.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.08.2018.

27. întrebări, interpelări.

28. Probleme curente.

Supun la vot ordinea de zi propusă. Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1 pe ordinea de zi: 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Puiu Florian). Va rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, am înțeles că este vorba de două demisii...Dacă, totuși, ni se pot comunica și dacă nu sunt secrete cauzele pentru care cei doi colegi au demisionat, poate ar fi bine să...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Din motive personale...așa cum scrie și în demisie.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da. Ok. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Domnule președinte...în primul rând...Bună ziua, dragi colegi...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua!”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„...Aș dori să văd și eu demisiile lor...pentru că în materialele care ne-au fost puse la dispoziție, nu am văzut...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Le vedeți în Comisia de validare. Sunteți acolo.”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„...Dar să știți că au fost transmise pe e-mail.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt

transmise demisiile...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Dacă nu mai simt alte întrebări, supun la vot proiectul numărul 1. Vă rog să votați! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Acum vom face o resetare...Va trebui să resetăm sistemul pentru că suntem doar 26 de consilieri în funcție. Pentru următorul proiect suntem 23 de consilieri prezenți din 26 de consilieri în funcție. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Grozavu Cătălin). Mai aveți întrebări? Bun. Supun la vot. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Din nou, vom reseta sistemul pentru că vom fi 25 de consilieri în funcție și 23 prezenți. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Dinu Dorel-Marius). Comisia de validare, vă rog! Domnule Sava, domnule Ștefanei, domnule Negrilă, domnule Andmșceac ...(intervenții în sală fără microfon)...Vă rog să vă așezați dacă se poate! Domnule președinte al comisiei de validare...vă rog!“

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua! Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.09.2018: astăzi, 20.09.2018, comisia de validare a examinat documentația privind validarea mandatului de consilier pentru domnul Dinu Dorel-Marius. Din lecturarea adresei Partidului Social Democrat nr. 63/18.09.2018, înregistrată la Secretarul Sectorului 4 sub nr. P.3/293/18.09.2018, rezultă faptul că următorul supleant din lista de candidați ai Partidului Social Democrat, respectiv, domnul Corcău Alexandru Constantin, renunță la funcția de consilier local, declarație de renunțare atașată adresei mai sus amintite, prin urmare, următorul supleant pe lista de candidați care întrunește condițiile legale de validare, este domnul Dinu Dorel-Marius. Așadar, comisia a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local pentru domnul Dinu Dorel-Marius, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Puiu Florian. Mulțumesc!*'

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot proiectul nr. 3, vă rog să votați! Domnul Trifu a părăsit sala, așa este! Se resetează sistemul pentru că suntem doar 22, având în vedere că domnul Trifu a părăsit sala. Pentru acest proiect suntem 25 de consilieri în funcție și 22 prezenți. Supun la vot proiectul nr. 3. Cu 22 de voturi proiectul a fost adoptat. Felicitări domnule Dinu, puteți depune jurământul!“

Dl consilier Dinu Dorel Marius:„Jur să respect Constituția și legile tării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor Sectorului 4 București! Așa să-mi ajute Dumnezeu!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Felicitări! Din nou vom reseta sistemul, vom fi 26 de consilieri în funcție. Suntem 26 de consilieri în funcție în momentul acesta, 23 prezenți. Domnule președinte al comisiei de validare..."

Dl consilier Negrilă Vasile:„Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.09.2018: astăzi, 20.09.2018, comisia de validare a examinat documentația privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna Petcu Daniela Gabriela. Din lecturarea adresei Partidului Social Democrat nr. 63/18.09.2018, înregistrată la Secretarul Sectorului 4 sub nr. P.3/293/18.09.2018, rezultă faptul că următorul supleant din lista de candidați ai Partidului Social Democrat, respectiv domnul Florescu Valentin, renunță la funcția de consilier local, declarație de renunțare atașată adresei mai sus amintite, prin urmare, următorul supleant pe lista de candidați care întrunește condițiile legale de validare, este doamna Petcu Daniela Gabriela. Așadar, comisia a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local pentru doamna Petcu Daniela Gabriela, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Grozavu Cătălin."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, Petcu Daniela Gabriela. Punctul nr. 4, vă rog să votați! Cu 23 de voturi proiectul a fost adoptat. Felicitări doamnă, puteți depune jurământul!"

Dna consilier Petcu Daniela Gabriela:„Jur să respect Constituția și legile tării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor Sectorului 4 București! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Mulțumesc mult și scuze de emoții!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Iar se va reseta sistemul, suntem 27 de consilieri în funcție, formulă completă din nou. Proiectul nr, 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul... Suntem 24 de consilieri prezenți, din 27 în funcție. Proiectul nr. 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Vă rog doamna Murgoci!"

Dna consilier Murgoci Mihaela:,3ună ziua! Am și eu o întrebare: de ce se scoate partea aceasta cu insulele de colectare selectivă? Nu mai avem nevoie de...ele?"

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă

explic eu, pe scurt, după cum știți...zi George."

Dl director Cioclea Cezar George:,, Este vorba de o diminuare a creditului din anul acesta. Deci, nu este o diminuare a valorii insulelor colective, este o diminuare a creditului bugetar din anul acesta. Deci, pe această operațiune, se va face până la sfârșitul anului, pentru toate obiectivele de investiții care nu se finalizează și care nu vor fi plătite anul acesta. Deci, ușor, ușor, în perioada trimestrului 4, lista obiectivelor de investiții va fi periată de către Direcția de Investiții și Direcția Economică și toate obiectivele de investiții care nu se vor finaliza, sau pentru care, nu se vor finaliza total, unele doar parțial, sezvor dezangaja sumele de bani și vor fi redistribuite către anumite operațiuni care se pot derula până la sfârșitul anului. Deci asta este, pur și simplu un virament, nu afectează cu nimic ceea ce ați votat dumneavoastră, totalul obiectivelor, 400 sau 500 de insule, de ghene de fapt."

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci au fost amenajate până acum insule de colectare selectivă..."

Dl director Cioclea Cezar George:„Nu. Nu au fost amenajate."

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu? Deloc? Că eu nu am văzut pe nicăieri prin sector."

DI director Cioclea Cezar George:„Nu au fost amenajate, tocmai de asta există și tocmai din faptul că nu au fost, înseamnă că nici nu se vor putea face până la sfârșitul anului. Dar, precum știți și votul dumneavoastră și proiectul inițial, a fost...e vorba de un obiectiv multianual. Deci, ele, se vor întinde pe perioada 2018-2019.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Sava!“

Dl consilier Sava Ioan Razvan:„Da. Dragi colegi, în primul rând aș vrea să-mi exprim dezaprobarea faptului că domnul primar nu ne onorează...este a doua ședință consecutivă și nu ne onorează cu prezența dumnealui, la această rectificare văd că s-au făcut diminuări la capitolul de învățământ. Așa cum v-am atras atenția la ultima ședință ordinară, unde dl primar Băluță nu ne-a onorat cu prezența, de faptul că sunt școli care sunt puse aproape în imposibilitatea de a funcționa. Am fost în control să văd modul cum decurg lucrările de reparații astfel încât școlile pe data de 10, să înceapă în condiții optime, de învățământ pentru copii, am constatat foarte multe nereguli...aceste...toate unitățile de învățământ funcționează în acest moment, datorită implicării fizice și financiare a părinților. După începerea școlii, foarte mulți părinți ne-au atras atenția că reparațiile care s-au făcut în perioada vacanței sunt...lasă de dorit, că, în continuare nu există markere, nu există sisteme pentru curățenie...de materiale de curățenie, în școli... La școala Avram Iancu, se pare că...modul cum s-a făcut reparația scărilor...este ...s-a pus o gresie care este foarte alunecoasă, punând în pericol integritatea copiilor, de asemenea, au fost școli, grădinițe și vă dau aici un exemplu: Grădinița Strop de Rouă unde se apucaseră...începuseră lucrările de implementare a sistemului de alarmare la incendiu. Din cauza faptului că firma care ar fi trebuit să îndeplinească lucrările respective, nu și-a mai onorat responsabilitățile, datoriile...pentru începerea activității în data de 10 în Grădinița Strop de Rouă, a trebuit să se refacă...să se repare ceea ce începuse firma respectivă să monteze. “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, întrebarea vă rog!“

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Intrebarea este în felul următor: aveți...pentru faptul că, în continuare, în Sectorul 4, învățământul nu este gratuit, pentru că sunt părinți care reclamă că li s-au cerut sume de bani ca să participe...să contribuie pentru reparațiile curente din școli și pentru diferite materiale de curățenie sau markere cum s-a și specificat, dacă cei care erau...au fost puși să urmărească aceste lucrări sunt trași la răspundere și cine va plăti reparațiile care s-au făcut...care nu sunt corespunzătoare. Am văzut aici în rectificarea de buget că diminuați de la anumite școli inclusiv de la școala Avram Iancu, unde s-au primit sesizări că, în continuare părinții...copiii nu pot să învețe în condiții civilizate. Mulțumesc 1“

Dl director Cioclea Cezar George:„Da. Deci, răspunsul la întrebările domnului consilier, sunt următoarele: per total, capitolul de învățământ a fost suplimentat precum ați observat și dumneavoastră cu o sumă în valoare de 6 milioane 700 de lei. Pentru lucrări de reparații avem o suplimentare de 1 milion 200. Deci nu discutăm în niciun caz de diminuarea capitolului învățământ. Discutăm de o suplimentare a capitolului învățământ, iar pentru cheltuieli de reparații avem o suplimentare de 1 milion 200. Diminuările pe care spune domnul consilier că le avem, le avem pentru acele unități de învățământ a căror operațiuni de reparații s-au încheiat, sunt devizele venite, întocmite, iar diferențele sunt diferențe care nu se vor cheltui. De asta la exemplul care l-a spus domnul consilier, școala gimnazială Avram Iancu avem o diminuare de 787 de lei. Deci este vorba de valoarea totală a investiției, a reparației, în ghilimele, care este mai mică cu 787 de lei decât a fost bugetat inițial. Aceste sume de bani, precum observați, nu au fost distribuite către alte capitole. Toate economiile care s-au obținut de la aceste unități de învățământ, din reparație, se vor duce și le și vedeți aici, tot către o poziție de investiții care se va face pe viitor. Vedeți poziția B92, lucrări de reparații alocate unităților de învățământ sector 4. Deci banii, toți banii economisiți se vor duce tot pe reparații plus o suplimentare de 1 milion 264,20 de lei. Referitor la calitate, nu este treaba noastră?4

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, referitor la aspectul începerii școlii trebuie să țineți cont că în această vacanță de vară s-au desfășurat în unitățile de învățământ de pe raza sectorului, o sumă de lucrări de amploare, care în ultimii ani, în ultimii mulți ani, nu au avut loc, din păcate, în școlile de la noi din sector, e adevărat că au existat și mici întârzieri aferente acestor lucrări, după cum știți, remedierile sunt în curs, sunt foarte puține unități unde au rămas remedieri de făcut, vizavi de ce ați spus dumneavoastră cu părinții și cu markerele, Sectorul 4 a...prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ, a asigurat buget tuturor unităților școlare pentru aceste materiale?'

Dl director Cioclea Cezar George: „Avem și buget, avem și un acord cadru, să nu uităm, avem acord cadru pentru tot ceea ce înseamnă asigurarea birotica și papetărie. Trebuie doar să vină fiecare unitate de învățământ, fiecare școală, trebuie sa vină cu...încheierea unui subsecvent și să-și facă comanda proprie?'

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E

adevărat!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă mulțumesc! Domnul Negrilă!"

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eu personal, salut ceea ce s-a întâmplat în școli, dar să încercăm nu numai să criticăm, să încercăm să și venim cu lucruri care se pot rezolva. De exemplu la 190, s-a schimbat, s-a pus o gresie nouă pe scări, felicitări! Singura problemă e că, acum câteva zile, nu știu dacă știți, un copil și-a spart capul acolo. A căzut pe scări, eu sunt în Consiliul de Administrație la 190 și pot să vă spun lucrul acesta. Cred că soluția ar fi, dacă sunteți de acord și dacă putem vorbi cu constructorul, cel care a lucrat acolo, să pună pe scări ceva o...un covoraș, o chestie care să...sau o mochetă care să poată să ajute ca...copiii...să nu se mai întâmple astfel de accidente. Asta o dată. 2. A spus colegul meu, domnul Răzvan Sava, de lipsa materialelor din școli. Eu, personal, vă spun în nume propriu, dacă vreți...îmi dați voie, vă rog, să răspund, domnul director! “

Dl director Cioclea Cezar George:,£)a, da, scuzați-mă!“

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am participat în calitate de părinte, aseară, la școală la 194 la fetița mea cea mare, nu mi s-au cerut markere, nu mi s-au cerut...nu s-a cerut absolut nimic, singura problemă, mi s-a părut puțin rușinos, să ne ceară bani pentru coperțile catalogului. Și asta vă spun, în calitate de părinte de acolo. Să trecem cu vederea, să spunem că sunt anumite...nu e...deci, nu totul este perfect! Știm care sunt problemele, cunoaștem cauzele, cunoaștem și motivele. Asta e! Mergem înainte! Problema este alta: că, trebuie, cu toții, să conștientizăm faptul că am adus un plus, nu este doar...după părerea mea, asta e părerea mea, nu este doar rezultatul unui singur om, este rezultatul unei echipe! Eu cred că, cu toții am pus umărul ca aceste școli să pară altfel decât sunt! Arată altfel, sunt curate, grupurile sanitare arată intr-un fel, nu cum arătau înainte, ceea ce ar trebui să ne felicităm pe toți! Singurele lucruri, că acolo unde sunt mici retușuri, trebuie remodelate. Eu nu vă ascund, am fost inclusiv la Creangă, invitat de domnul Trifii, care mi-a arătat cum au montat mocheta, „ti se pare normal?" Domnul Trifu, asta e, s-au făcut toate pe repede înainte, s-au încercat să se termine lucrările cât mai repede, așa se întâmplă când se lucrează în viteză. Dar, trebuie să încercăm să venim în sprijinul constructorului, să ajutăm să termine mai repede și să venim cu anumite rugăminți: de exemplu, la 190, dacă se poate, pe acele scări monta o mochetă, în felul acesta copiii să nu mai alunece. Vă mulțumesc mult de tot!"

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului

București:„Mulțumesc domnul consilier! Referitor la problema granitului de pe scări de la...nu numai de la 190, de la toate unitățile unde s-a montat acest material, vă informez că se va aplica o soluție antiaderentă, astfel încât, materialul devine aderent. Deci nu se va mai aluneca pe el, de asemenea la școala 190, au fost mici probleme care vor fi remediate în scurt timp, probabil în week-end-uri. Tot la școala 190 a fost o problemă cu parchetul într-o sală, s-a umflat, am luat legătura cu constructorul, mâine scoate parchetul, în week-end îl montează. Deci, practic, o perioadă de timp va mai interveni constructorul unde e cazul, pentru a remedia anumite probleme. Mulțumesc! “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc! Domnule Andrușceac!“

DI director Cioclea Cezar George:„Eu doar vreau să vă spun legat de lipsa anumitor elemente de birotică și papetărie, rugămintea mea este, pentru a arăta buna credință a directorilor, ca manageri de unitate terțiară și pentru a fi foarte clar în privința bugetarii și-n privința existenței sumelor de bani pentru finanțarea acestor cheltuieli, ar trebui să vă arate, directorii acestor unități de învățământ, solicitarea către primărie, neaprobată de primărie. In momentul când ei o sa vină cu un document scris în care au spus că au solicitat către primărie fonduri pentru încheierea unui subsecvent pe tipuri de materiale, pe cantități și noi suntem cei care le-am refuzat încheierea acestui subsecvent, normal este vina noastră. Până atunci, să vă spun sincer, tot ce a fost solicitat de către terțiari, de către unitățile terțiare, unitățile de învățământ, a fost bugetat integral de noi.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Andrușceac!“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, stimați colegi, știm că se fac eforturi pentru punerea în practică a hotărârii de consiliu local pe care cu toții am adoptat-o, de realizare a lucrărilor în vederea acordurilor ISU și nu numai a acestora, avem chiar astăzi pe ordinea de zi, un număr important de unități de învățământ care au parcurs etapele premergătoare hotărârii de consiliu local și acum vor dispune și de bugetele și de proiectele care au fost aprobate pentru ele. Totuși, fac apel la colegii mei, nu vreau să fiu malițios, măcar la cei care au obiceiul să meargă în consiliile de administrație de la unitățile de învățământ și să știe care sunt realitățile de acolo, să nu încurajeze, să ceară profesorilor și celor din unitățile de învățământ să nu încurajeze această formă de co-plată pentru reparațiile la clădirile școlilor, am primit reclamații, am încercat să le transmit cât mai discret, fără a pune, știu și eu, petiționari în fața unor situații delicate cu directorii de școli, având în vedere că au copiii acolo șamd, știm foarte bine cum funcționează această formă de subvenționare mascată prin asociațiile de părinți care strâng bani și apoi îi donează, să nu ne păcălim că este ceva benevol, că vor părinții să dea bani, ca să renoveze școlile pe care trebuie să la facă primăria. Deci, aș vrea să vă rog să nu încurajați asemenea practici și acolo unde ele există, să atragem atenția profesorilor că nu e o modalitate de a rezolva problemele școlii, pentru că există riscul ca unii copii să fie discriminați, neavând posibilitatea familiile lor de a plăti cotele ce se impun prin deciziile comitetului de părinți. Vă mulțumesc frumos!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc și eu! Domnul Turmac!“

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Ștefanei! A, e în regulă! Nu te-am văzut!“

Dl consilier Turmac Adrian George:„Domnule președinte, domnule Viceprimar, sunt probleme serioase în sectorul 4 legate de școli. Știu că s-au bugetat și nu spun că nu am făcut eforturi și Consiliul și Primăria pot să spun că au făcut anumite eforturi pentru a găsi sumele necesare reparațiilor. Problema este de execuție. Ar trebui discutat foarte serios cu antreprenorii care au semnat contracte cu Primăria Sectorului 4, da și trebuia să execute anumite lucrări până la începerea anului școlar, pentru că am fost, de exemplu, în câteva unități din zona Giurgiului, știu că nu e o zonă foarte importantă pentru sector, dar locuiesc foarte mulți oameni acolo, da? Nu am făcut investiții stradale, dar, în fine, sunt vreo sută de mii de oameni între Brâncoveanu și Giurgiului. De pe vremuri, știți că era cel mai mare colegiu!“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă

ați consultat lista de investiții, ați văzut că este prins bulevardul la reabilitare! “

Dl consilier Turmac Adrian George:„E printre ultimile! Discuția este pe...am fost la Grădinița Inșir'te Mărgărite, oamenii de acolo, personalul de nota 10, făceau eforturi colective, ca să poată începe anul, ca sa poată primi copiii! Am văzut pereți mucegăiți, cu igrasie, infiltrație din tavan care nu era reparat de n ani, pe unde ploua pe anumite paturi ale unor copii care trebuia să...că totuși sunt aglomerate grădinițele. Deci, grădinițele sunt foarte importante, știți și dumneavoastră chestia asta, la școli sunt copii mai mari dar în grădinițe avem copii foarte foarte mici, care nu pot sta în aceste condiții! Vă rog frumos, discutați cu cei care au semnat contracte, penalizați-i dacă este cazul, pentru că nu se poate să se desfășoare activități școlare sau preșcolare, în condițiile astea!“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, problemele pe care le semnalați au ca origine un deceniu de inactivitate în ceea ce privește reparațiile din școlile respective. Că au fost niște zugrăveli făcute odată la 2 ani prin anumite unități, eu cred că nu putem să comparăm și nu cred că are nimeni pretenția 74 de clădiri să fie modernizate în 3 luni de vacanță! După cum știți, în cazul grădinițelor s-au obținut fonduri de la Ministerul Dezvoltării, prin programul de dezvoltare locală, pentru 22 de obiective, care vor începe gradual, pentru că, după cum ați spus, copiii de la grădinițe au un regim special, astfel încât, anumite clădiri care au probleme structurale și care trebuie consolidate, trebuie găsite soluții de relocare a copiilor, pe parcursul desfășurării lucrărilor șamd. Eforturi se fac, după cum ați văzut și le-ați și susținut prin anumite proiecte pe care le-am votat și vor mai fi și astăzi pe ordinea de zi. Cu constructorii suntem în legătură permanentă, e adevărat sunt anumite probleme, dar ele se remediază, având în vedere volumul și scara la care se lucrează pentru prima oară, cred că sunteți rezonabili!“

Dl consilier Turmac Adrian George:,,Eu sunt rezonabil, doar, rugămintea mea este că acolo unde s-au semnat contracte, să urmăriți cu atenție executarea lucrărilor, pentru că...ok, sunt în întârziere, am început anul școlar, bun, dar nu trebuie să rămânem până în următoarea vacanță în acest stadiu, iar pe grădinițe, v-aș ruga să vă axați cu prioritate pentru că, acei copii...nu pot“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Evident că ne axăm, pentru că altfel pierdem finanțarea! “

Dl consilier Turmac Adrian George:„Ok! Așteptăm rezultatele!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Ștefanei! A, domnul Ștefan era înainte!44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Bună ziua domnule Viceprimar, domnule președinte, stimați colegi! Intr-adevăr, se vede materializarea eforturilor depuse atât de Consiliul Local, cât și de Aparatul Executiv al Primăriei, sunt și astăzi pe ordinea de zi o sumedenie de proiecte pentru dezvoltarea unităților școlare, after-school-uri, înțeleg că este un volum mare de activitate, care s-a deblocat, poate puțin cam târziu, ce-i drept și am fost și sub presiunea începerii anului școlar, în schimb, bănuiesc, sigur este o comisie de recepție a acestor lucrări. Aceste lucrări au niște standarde calitative. Rugămintea este, acum am început școala, am înțeles, am fost și eu în școli și am văzut credeți-mă, lucrări noi de o calitate îndoielnică, ca să nu zic altceva. Trebuie să găsim o metodă, ca la aceste comisii de recepție, să fie vegheat mult mai atent, pentru viitor cel puțin, pentru că avem multe obiective pe liste de investiții, dar să fim mai atenți la standardele de calitate! Asta este rugămintea mea! Mulțumesc!“

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De

acord domnul consilier , vă anunț că nu s-a recepționat nicio lucrare până în momentul de față.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles și eu, în momentul recepționării bănuiesc că se vor cere remedierea tuturor neajunsurilor respective?4

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în momentul recepționării...exact. Se pot face procese verbale de recepție parțială cu amendamente și cu anumite obligații pe care constructorul trebuie să le îndeplinească prin remedierea problemelor de ordin tehnic în unitate, pentru a cere recepția finală. Deci, practic nu va fi plătit dacă nu...“

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Rugămintea mea e să nu facem..?4

Dl director Cioclea Cezar George:„Avem diriginții de șantier, care vor verifica fiecare lucrare la final?4

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Rugămintea mea e să nu se facă rabat de la aceste standarde de calitate în momentul recepționării lucrărilor. Mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi vă mulțumim! Domnule Ștefanei Dan!“

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua tuturor. Ar fi două aspecte pe care aș vrea să le ridic. Unul dintre ele fiind și sub forma unei propuneri. Primul este - să fac o scurtă paranteză, sunt membru în consiliul de administrație, așa ca și ceilalți colegi consilieri, în două unități de învățământ și eu vă spun că avem o problemă reală legată de suprapopularea creșelor, grădinițelor,.școlilor și liceelor de la noi din sector. Eu cel puțin, în consiliile de administrație din care fac parte, la momentul în care discutăm despre transferul elevilor în unitatea din care eu fac parte în consiliile de administrație, pun problema dacă respectivii părinți care-și aduc copiii în respectivele unități școlare, au sau nu domiciliul fiscal sau reședința fiscală în sectorul 4. Pentru că așa cum știți, din păcate s-a găsit o mică invenție, fiecare părinte aproape, care vine și transferă copilul care nu face parte ca și domiciliu mă refer, din arealul școlii respective, își fac diverse mutații. înțeleg că legea permite treaba asta, dar pe mine mă interesează ca reprezentant al locuitorilor sectorului 4 dacă respectivul părinte plătește sau nu taxe în sectorul 4. Și e o întrebare care ar trebui să ne-o punem și să o luăm în serios. O eventuală propunere prin care dacă, și aici împreună cu doamna Secretar al Primăriei Sectorului 4, dacă putem emite o hotărâre de consiliu local prin care copiii care învață în unitățile școlare din sectorul 4, să aibă părinți cu domiciliu fiscal în sectorul 4. Doi, legat de solicitările pe care, la început de an, în cadrul diverselor ședințe cu părinții, se fac de către cadre didactice sau reprezentanți ai școlilor, că poate sunt și cadre nedidactice. Eu vă spun cum am procedat eu fără să vă spun unde anume și anume că în momentul în care s-a luat în discuție, e adevărat că a fost o discuție foarte deschisă în sensul că dacă doriți să suplimentăm cu materiale didactice, nedidactice între care și anumite materiale de curățenie, eu am spus așa : haideți să facem o listă , că dumneavoastră știți mai bine ce vă trebuie și lista respectivă s-o înaintăm pur și simplu DAUI sau cum se numește Direcția de învățământ din cadrul Primăriei, pentru că achiesez ideii lansate de domnul director Cioclea. E posibil ca în anumite situații, repet e posibil ca în anumite situații, respectivele materiale care ne sunt nouă solicitate în calitate de părinți, să fie, nu știu dacă termenul de tirat, dar malversaționate de către cadrele respective. Deci mare atenție, nu spun că avem și situații în care circuitul hârtiilor, solicitărilor trimise către primărie probabil că s-au împotmolit undeva, dar vreau să facem un anunț public și totodată vă și sugerez o idee : ar trebui ca Direcția de învățământ să pună la intrarea fiecărei școli afișe mari în care să spună:« nu fondului colectat de părinți, fondul clasei, școlii» ș.a.m.d. Haideți să încurajăm, haideți să scoatem cu toții adevărul la iveală! De ce anumite cadre, repet didactice sau nedidactice, cer și anumite cadre nu cer? Eu am înțeles că fiecare vrem să aibă copiii noștri condiții cât mai bune, nu împiedică nimeni lucrul ăsta, dar dacă vorbim de materiale care sunt prinse într-un mare contract cadru,de ce ni se mai solicită lucrurile astea ? Că fiecare vrea să aibă un video proiector sau un laptop în plus sau treaba lui, sunt de acord ca asociația de părinți, acolo unde există consens, să poată să achiziționeze, dar nu lucruri care intră în sarcina noastră. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Șupeală, vă rog. ”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Vreau să atrag atenția...Mai întâi, bună ziua! Scuzați! Și în mod special domnului Negrilă, vreau să-i spun că în acel mare contract există și bani pentru îmbrăcatul cataloagelor. Dacă nu mă înșel este vorba de suma de 1000 lei . Așa că domnul Negrilă, mergeți la doamna directoare cu care știu că sunteți puțin în conflict și spuneți că are 1000 lei de luat de la primărie.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnul Negrilă, dreptul la replică.”

Dl consilier Ne grilă Va sile: „Deci o s-o iau așa în ordinea numerelor de pe tricou: o să-i răspund domnului Cioclea. Dumneavoastră ați spus foarte bine, domnule director, ați spus foarte bine că există bani, numai că acești directori nu fac solicitarea către primărie, corect? Atunci, domnule director înseamnă că sunt foarte proști manageri, E adevărat?”

Dl Cioclea George - director - Direcția Economică:„Nu pot să comentez eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să nu jignim...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am să ridic mingea la fileu și colegului meu care a spus adineaori, cu copiii cu care se fac mutații, e adevărat că dacă facem treaba asta le luăm șunculița din fasole la toți directorii, vă dați seama. Sunteți conștient de lucrul ăsta, colega ? Trei, am să răspund colegului domnul Șupeală. Domnul Șupeală este coleg cu mine în consiliul de administrație al Școlii 194, ceea ce nu știe dânsul și îi spun eu acuma că eu am fost așa cât am putut la toate ședințele și particip acolo unde sunt în consiliul de administrație cam peste tot, singura problemă este că lipsa de bun simț de la acel...și nu vorbesc de doamna directoare , nu sunt în conflict cu dânsa deși dânsa este un pic arogantă. Asta e, unii oameni așa au învățat să fie! Nu mă deranjează aroganța dânsei , în schimb secretara consiliului de administrație și-a permis astăzi să-mi răspundă când mi-am permis s-o întreb: «doamnă, am vrut să vă întreb punctul după ce mi-ați dat mesaj , am vrut să vă întreb ceva pe telefon.» Mi-a spus : «îmi pare rău, să nu mă mai deranjezi la cumpărături» Deci dacă am ajuns să mi se răspundă așa nu este de râs , eu vă spun sincer că lucrurile stau altfel. Eu vă spun adevărul! Asta s-a întâmplat astăzi ! Cât despre coperta de la catalog, pe mine nu mă deranjează să fac treaba asta. înseamnă, așa cum spune domnul Cioclea că și la Școala 194 este un prost manager. Vă mulțumesc.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,J)acă revenim la rectificare...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să revenim, vă rog frumos la rectificare. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am doar câteva răspunsuri. O dată: domnul Cioclea a avut dreptate, directorii ar trebui să ceară primăriei alocarea de fonduri iar dacă n-o fac să nu aibă pretenția ca părinții să acopere ceea ce dânșii nu au cerut , însă vreau să-i spun domnului director și prin asta m-aș adresa și doamnei director de la Direcția de învățământ că la Colegiul Șincai din al cărui consiliu de administrație fac parte, există facturi neplătite. Spuneți care sunt motivele pentru care nu le-ați plătit aceste facturi sau dacă este o greșeală , o eroare, o scăpare, plătiți aceste facturi către unitățile de învățământ. Pentru colegul meu Daniel Ștefan există posibilitatea ...”

Dl Cioclea George - director - Direcția Economică:„Dacă nu s-au achitat facturi, nu simt ale noastre! Facturile sunt emise pe ordonatorul terțiar.”

DI consilier Andrușceac Antonio: „Ordonatorul terțiar adică școala, a făcut cumpărăturile și a trimis facturile spre decontare Direcției de învățământ și nu s-au decontat.”

DI Cioclea George - director - Direcția Economică: „Nu există, scuzați-mă, hai să vă spun...Rugămintea mea la dumneavostră este să va explic o chestie tehnică . Nu se poate face o comandă de către un ordonator , nu se poate face o comandă dacă nu există disponibil în buget. Deci dacă respectiva doamnă directoare, a făcut o comandă și a cumpărat ceva iară să aibă disponibil în buget, nu este ok. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnule director, eu v-am semnalat ceea ce am aflat în consiliul de administrație și v-am rugat să dați un răspuns.”

Dl Cioclea George - director Direcția Economică:„Și eu vă rog pe dumneavoastră , pentru a-și dovedi buna credință a celor reclamate de către directori, toate cuvintele lor la adresa noastră să fie însoțite de acte. Să vină cu adresele de înaintare către noi, care nu au fost aprobate de către noi. Deci dacă doamna directoare va arăta că a trimis la noi la Direcția Administrării Unităților de

A    ’    ’

învățământ o adresă prin care a spus: vă rog să îmi suplimentați sau să îmi asigurați fondul necesar pentru achiziția A de care avem nevoie conform... și noi am spus nu vi le dăm că nu avem bani, atunci e vina noastră!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, a achiziționat ceea ce a achiziționat din bugetul care ha fost alocat. Nu din bani pe care nu i-a avut.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Și atunci în situația asta nu are de ce să prezinte facturile către noi la decontare din moment ce a fost asigurat în buget, finanțarea pentru cheltuieli, trebuie să plătească dânsa facturile.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Nu, pentru că banii sunt direcționări prin direcție, nu sunt

ai lor.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „A

angajat banii. Când a făcut achiziții a angajat banii, înseamnă că banii erau în buget, practic dânsa plătește, nu prezintă factura la noi.”... (intervenții în sală firă microfon)...

Dl Cioclea George - director - Direcția Economică:„Este ordonator independent.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles, o să-i transmit doamnei director punctul dumneavoastră de vedere. Pentru domnul Ștefanei: are dreptate ar trebui ca cei care suntem în consiliile de administrație să încercăm într-un fel să ne implicăm în recepția lucrărilor care se fac la unitățile de învățământ în care reprezentăm primăria sau consiliul local. Țin însă să-i spun că există posibilitatea, eu m-am interesat, noi putem face cerere...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Puteți fi membrii invitați.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Putem fi membri în comisia de recepție a lucrărilor. Pentru fondul clasei, pentru că ridicase aici domnul Ștefanei această discuție, în consiliul de administrație în momentul în care și pentru transfer, nu este nevoie de o hotărâre de consiliu , există așa ceva și la noi și în alte sectoare la DGASPC dacă vă aduceți aminte, să nu poată veni din alte sectoare și să se înscrie în centre rezidențiale la noi, dar aici la unitățile de învățământ, consiliile de administrație aprobă sau nu transferurile copiilor. ”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„O secundă, că știți foarte bine că fiecare dintre noi avem un singur vot în consiliile de administrație și se poate și verifica în procesele verbale, n-aș vrea să mai dau nume unde am propus..”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da . Și se poate specifica să fie în regulametul școlii.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „ Domnilor, haideți vă rog frumos să discutăm la ultimul punct, la probleme curente aceste lucruri.”

DI consilier Andrușceac Antonio: „La fondul clasei și cu asta închei, este o găselniță care este legală, ar trebui într-adevăr discutată cu părinții și cu profesorii să nu abuzeze de lucrul ăsta . Părinții sunt constituiri în asociații iar asociația face ce vrea cu banii pe care-i strânge. Deci, asta-i forma mascată de a lua bani de la părinți și de la elevi și de a da mai departe. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc . Supun la vot proiectul numărul 5. Cu 16 voturi pentru și 8 abțineri , proiectul a fost adoptat. Punctul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4. Discuții? Supun la vot. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul” Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată. Discuții? Domnul Moulin , vă rog. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,, Eu am o întrebare pentru că locuiesc în zona respectivă și bulevardul acolo este deja reabilitat. Aș vrea să înțeleg mai bine de ce era nevoie să punem acuma în buget, ceva care este deja făcut. Nu ar trebui să fie invers?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Mulțumesc pentru întrebare. Intervenția la care vă referiți a fost realizată de Administrația Străzilor și a constat în înlocuirea stratului de uzură al carosabilului. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Nu, eu vorbesc de trotuare, nu de ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Partea carosabilă, circulația auto și pietonală. Proiectul pe care îl supunem aprobării dumneavoastră astăzi se referă la...după cum ați citit, zonele adiacente, spațiile verzi, mobilier urban și niște parcări aferente...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Exact despre asta vorbesc. Adică între zona carosabilă și secția de poliție acolo unde avem niște blocuri și toată zona respectivă de trotuare a fost deja reabilitată.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Atenție, vă rog! Mă lăsați să termin ca să înțelegeți? Administrația Străzilor a făcut o solicitare la noi să trasăm zonele unde dânșii au intervenit, sunt cuprinse aici, dar lucrarea în principiu, pe care noi o supunem aprobării, se referă la cu totul altceva! Intre partea carosabilă și trotuarul către aleile de la bloc spre acces în scări există niște casete betonate care vor fi modernizate, vor fi asfaltate și numerotate, spațiul verde va fi reconfigurat complet și de la grădinile blocurilor și cel aferent copacilor de lângă trama stradală . De asemenea, o să vă pun la dispoziție planșa să o consultați, colegii deja acolo în colț se uită pe ea....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Luăm o pauză să consultăm planșa că e prima dată când o vedem.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Mergeți să vă uitați pe planșă , vă rog.”

PAUZĂ.....................................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă putem începe, vă rog frumos.Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dragi colegi, întrucât sunt foarte multe sesizări pe porțiunile de bulevard care s-au reabilitat, s-au supralărgit, locuri de parcare, accesibilitatea la locurile de parcare. Știți că se circulă încă pe trotuar ca să se ajungă la locul de parcare care-1 are fiecare închiriat cu contract, același lucru văd că se va întâmpla și pe Bulevardul Dimitrie Cantemir. Foarte mulți cetățeni au sesizat că dacă tot s-a făcut modernizarea bulevardelor respective, de ce nu s-au prevăzut acele piste de biciclete , o dată, iar noi grupul PNL întrebăm de ce nu s-a pus în aplicare acea hotărâre prin care noi am solicitat ca cel puțin 30% din locurile de parcare să fie destinate bicicletelor, rastelelor pentru bicilete.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „

Rastelele pentru biciclete...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „30% ați spus rastele pentru biciclete? ”

Dl consilier Sava Io an Răzvan:,, Aproape 30% , este o hotărâre din 2016....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Domnul consilier, rastele pentru biciclete sunt prevăzute în proiect și o să vă arăt și listele de cantități după. în al doilea rând pe Bulevardul Cantemir pe care tocmai l-am consultat împreună pe planșă, nu se parchează pe trotuar. Accesul către spicuri se face din stradă și în al treilea rând ca să răspund la prima problemă împreună cu comisia de circulație am identificat o soluție pentru bulevardele cum ar fi Obregia unde s-au amenajat locuri de parcare pe trotuar, pentru delimitarea zonei exclusiv pietonale, de zona de acces auto. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„O secundă! Tot sunt lângă colegul meu de suferință aici. Mă rog eu nu sufăr. Ideea e că ar fi bine venit ca la nivelul consiliului să stabilim o comisie, formată din consilieri și mai departe fiecare își poate aduce reprezentanți tehnici în privința identificării și propunerii de piste sau trasee pentru biciclete.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Avem Direcția de Mobilitate Urbană care are un compartiment special pentru...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Știți cum e la Direcția de Mobilitate Urbană a fost un consilier pe care cel puțin eu îl apreciez foarte mult în calitate de director, dar până una alta noi stabilim, consiliul local, cam care sunt investițiile în sector, până să stabilească Direcția de Mobilitate Urbană. Ideea era că vroiam să propun înființarea unei astfel de comisii, dacă și colegii liberali și de la celelalte partide sunt de acord , prin care să identificăm, că fiecare ne plimbăm prin sector, să indentificăm variantele și de ce nu , ne și notăm pe teren acele zone în care putem dezvolta aceste investiții. ”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București

„Mulțumesc, domnule consilier. Puteți face o propunere și de principiu nu cred că s-ar opune nimeni unei asemena comisii, dar trebuie luat în considerare faptul că ultimul cuvânt îl are Comisia tehnică de circulație. Practic noi le vom propune dânșilor sau nici măcar dânșilor, ci proiectanților, că nu ne aparțin nouă ideile astea, ele sunt proiectate în conformitate cu legislația în vigoare de către niște proiectanți și asumate de către niște proiectanți și avizate în Comisia tehnică de circulație, noi putem eventual asista prin anumite idei. Mulțumesc.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Perfect de acord. Chiar și colegii de la proiecte europene care în ultima perioadă am văzut că bagă cărbuni ca lumea în locomotivă, de ce nu, să încercăm să construim pe fonduri europene. Da, mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule președinte, dacă domnul Ștefanei a zis că nu a participat la suferință asta nu înseamnă că nu este sensibil, e un tip foarte sensibil și în legătură cu propunerea dânsului știm că la nivel de Consiliu Local sector 4 mai simt în vigoare încă 3 comisii, formate din consilieri locali. Nu am primit niciun raport de activitate al acestor comisii, mai înființăm încă o comisie ...”

DI Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Iar ne abatem de la subiect. Haideți să discutăm la sfârșit ce nu are legătură cu punctul de pe ordinea de zi. Mulțumesc.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Trocan, este același lucru pentru că colegul nostru a propus o comisie care să se ocupe de parcări, foarte bine , dar mai înființăm încă una? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mulțumesc. Supun la vot punctul 8 de pe ordiena de zi. Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri și 2 voturi împotrivă , proiectul a fost adoptat. Punctul 9: Proiect de hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului -contract POSDRU 96/6.2/S/62982. Vă rog , doamna Murgoci.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „ Au ieșit din perioada de sustenabilitate?”

Dl Trocan Andrei George -Vieeprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Da, da, au ieșit.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 10: Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea

A

Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 11: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiri . întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 15: Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.l la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si conversie funcțională clădire existentă - funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86” . întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 17: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5 întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 19: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 139/30.05.2018. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 22 de voturi pentru și 2 împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul 20: Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 . întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 21: Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. întrebări? Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Colegiul Național Miron Nicolescu nu mai există din punct de vedere juridic. Ce se va întâmpla cu acest proiect, sau care este baza legală ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București „Doamna consilier, v-am mai explicat și într-o ședință anterioară că ați întrebat exact același lucru. Au fost comasate cele două unități pe perioada derulării investiției pe care o vedeți acum supusă aprobării. După ce o să se modernizeze respectiva unitate va continua sub același nume reînființată, anul școlar următor, exact cum a fost. Mulțumesc.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Și sectorul va acoperi cheltuielile pentru acest lucru inclusiv cele legate de învățământ.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București

„Doamnă, este Programul Operațional Regional 2014-2020. La ce cheltuieli vă referiți?”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„După ce se termină acest proiect și reînființăm liceul există cheltuieli.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dar nu ne costă nimic să-l reînființăm!”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Ba da, există cheltuieli legate de ARACIP, de exemplu”.

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: Doamnă, cheltuielile pentru ARACIP sunt cuprinse la modernizare. Ei vin și constată și se aracipează unitatea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. A mă scuzați, domnul Turmac. Stăteați așa, credeam că vă sprijiniți capul...”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, O întrebare. Pe indicatori sunt prinse cele două cămine despre care se discutase și acea sală multifuncțională. Alte investiții mai sunt?”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Față de proiectul inițial nu e nimic în plus.”

Dl consilier îîirmac George Adrian:„Da, dar proiectul inițial a fost tot așa o prezentare în cuvinte, n-am văzut niciun moment...”

DI Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dar de ce nu faceți o solicitare la Direcția de Investiții să consultați proiectul.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Dar nu trebuie să fac eu solicitare, mi se pare normal să-l primim cu toții că dăm vot pe el, să vedem și noi cum arată, cum...”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă dați seama că....”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu cred că cer mare lucru...în fme...”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da ok.

Vă rog să repetați întrebarea . ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„întrebarea mea este că din ceea ce am reținut la ședințele trecute vom construi două cămine și o sală multifuncțională sau ceva de genul ăsta.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Mă scuzați că intervin. Eu vă spun cum procedez în cadrul comisiilor 4 și 5.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Răspunsul e da. Mulțumesc. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mai există și alte corpuri sau ceva? ”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Și în cadrul comisiilor de specialitate ...”

Dl consilier Tîirmac George Adrian:„Deci vorbeam eu și după aceea vorbești și tu. Te ascult cu mare plăcere. Doar să-mi răspundă și mie la întrebare.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„V-am răspuns la întrebare, conține același lucru cum era cuprins în proiectul inițial. Cele două cămine, sala de sport și modernizare integrală. Mulțumesc.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018-„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”Discuții? Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Nu știu cine se ocupă cine se ocupă în Primăriei de acest proiect, dar aș vrea să-l consult după ședință, ca să înțeleg mai bine exact ce se va face etc.... că sunt deja niște propuneri simple... de simplificare pentru cetățeni, care putem să le facem, le-am și propus și din păcate în afară de o aplicație care e ne funcțională, aproape... nu prea sunt propuneri de simplificare pentru cetățeni, din păcate...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să vă aștepte domnul director, după ședință, și o să vă explice. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eu vreau să felicit Direcția și...implicit pe domnul director. Se vede că de când a venit, chiar se face treabă acolo...Felicitările mele, domnule director.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,,...Putem să ne uităm un pic pe ordinea de zi? Din partea domnului Soare...cred că sunt cel puțin 10 proiecte...fonduri europene, ceea ce e...unicat. Bravo, domnule!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc frumos. Supun la vot acest proiect. încă o persoană. Vă rog frumos! Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnule Soare...”

Dl Cezar Soare - director adjunct - Direcția de Investiții:    (intervenție făcută fără

microfon),,.

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Proiectele sunt în comun cu Direcția de Investiții. E în regulă. E fair play, domnul Soare! Da.”

DI Cezar Soare - director adjunct - Direcția de Investiții:„...se construiește o sala de mese și la unul, se construiesc atelierele...Deci, este un proiect integrat.”...(intervenție făcută fără microfon)...

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Domnul consilier întrebase de construcții noi. Sunt prevăzute în cadrul proiectului inițial.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Oricum, îi felicităm pe cei de la Direcția...pentru fonduri europene, pentru că deși au stat trei-patru luni, tinerii de acolo, fără să-și primească salariile, compensațiile, la care aveau dreptul, au făcut treabă și uite că, ușor, ușor...începem să atragem fonduri europene. Felicitări!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 23 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 24 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019”. Dacă aveți întrebări? Vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, O scurtă alocuțiune...Din ce văd, rețeaua unităților de învățământ, nu s-a modificat față de anul precedent, decât cu două grădinițe și acestea, private...Ce voiam? Ca recomandare, pe lângă faptul că modificăm ceea ce avem...se desfășoară într-un ritm alert, foarte bine... ar trebui să ne gândim...ținând cont de dinamica dezvoltării imobiliare din zonă...și nu numai din sudul sectorului nostru...și la înființarea de noi unități. Din păcate, nu văd decât unități grădinițe private. Ar trebui să avem în vedere, în viitor, să înființăm noi unități, atât grădinițe, cât și școli. Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Mulțumim și noi, domnule consilier. în afară de grădinițe...de la punctul...nu mai știu de la cât era...pe care am votat-o astăzi...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Giurgiului 86...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...o grădiniță nouă, mai avem în anul școlar următor...rețeaua va fi completată. Avem în lucru...și va fi finalizată până la sfârșitul anului, o grădiniță nouă de 1000 mp în Drumul Binelui. De asemenea, suntem în tratative pentru identificarea unui spațiu nou aferent Zonei de Sud care urmează să...probabil, să se extindă mai mult, în urma PUZ-ului, așa că în anul următor veți vedea, cu siguranță, că vom îmbunătății și vom extinde rețeaua grădinițelor. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot proiectul de la numărul 24. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 25. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2018-31.12.2018. Propuneri?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Grupul PSD îl propune pe domnul consilier Cosmin Constantin Bărbălău.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Alte propuneri? Bun. Supun la vot propunerea grupului PSD...Este vot deschis. Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Mulțumesc pentru încredere! Punctul numărul 26. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.08.2018. Vă rog să votați. încă o persoană, vă rog! Cu 24 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 27. întrebări, interpelări. Vă ascult! Domnule Moulin...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Am o interpelare legată de construcția unui imobil pe Calea Șerban Vodă nr.39, din 2016...și în 2014 și în 2016, s-a aprobat un PUD, acolo, pentru un bloc cu 6 etaje, din care, 5 și 6 erau retrase...și la ora actuală am adăugat și o poză aici...Această situație se vede...pe panou cu șantier...6 etaje...și pe urmă când vedem poza, avem 8 etaje, adică a fost depășit nivelul, cu două etaje. Acolo trebuie să acționeze Poliția ...și eu aș vrea să am acces la planșa din PUD cu care s-a fost autorizat în 2016...și autorizația de construcție de anul trecut...că am pus și numărul acolo, cu documentația aferentă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „S-a notat. Vă mulțumim!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule consilier Pînzaru.”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:,^Domnule președinte, cu acordul dumneavoastră aș vrea să dau cuvântul domnului Fometici Petre, cetățean al Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl Fometici Petre:„Bună ziua! Cei mai mulți dintre dumneavoastră, mă cunosc. Am trimis tuturor pe adresa de e-mail, în cursul zilei de ieri, un memoriu legat de o situație sensibilă de la ADP Sector 4. După cum sunt sigur că ați citit, din 2016, soția mea este angajata acestei direcții din subordinea Consiliului Local...începând cu luna iunie a acestui an, datorită unor nemulțumiri, le spune, din partea conducerii, cu privire la atitudinea politică pe care am adoptat-o, în sensul că am ales să critic anumite acțiuni și acte ale administrației publice a Sectorului 4, ca și bumerang, s-a întors împotriva soției mele, atitudinea conducerii ADP Sector 4. Consider acest comportament ca fiind unul abuziv, mai ales că au fost depuse acte medicale cu privire la starea ei de sănătate...Mi-am dorit să aduc la cunoștință Consiliului aceste aspecte și cred că este de bun simț și normal, ca dumneavoastră să interveniți! Vă mulțumesc!”

Dl consilier Pînzaru George Daniel: „Față de presupusele abuzuri prezentate de domnul Fometici Petre, solicit Primarului Sectorului 4, domnului director al ADP Sector 4 și reprezentanților noștri din AGA ADP4, un punct de vedere ca să avem și o variantă oficială din partea instituției. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Vă rog!”

Dna consilier Iancu Elena:,, Am primit mai multe sesizări de la cetățeni că pe strada Luică la 35 A Blocul 41A, există un teren care acum mai este parțial îngrădit și care a devenit un focar de infecție. în urmă cu vreo 5 ani administratorul blocului a strâns semnături pentru a se face o parcare și chiar se parcau mașini până mai de curând. Acum locul a devenit o junglă, este plin de ambrozie, de oameni ai străzii, de câini și vă roagă, citez : Vă rugăm ca în conformitate cu legislația în vigoare să luați măsurile ce se impun..”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul 28: Probleme curente. Vă rog! „.(intervenție în sală fără microfon)... Tot interpelare, vă rog. Atunci la punctul 27. . ..(intervenție în sală fără microfon)... ”

Dna consilier Mibaela Murgoci:„Da, și am și scris-o. Aș vrea și eu să văd această autorizație

de construcție pentru Șoseaua Olteniței nr. 56. Eu am solicitat-o .....(intervenție în sală fără

microfon)... .Văd că ai răspuns dar nu și autorizația. ... (intervenție în sală fără microfon)... nu numărul autorizației, vreau și eu să văd autorizația și documentația aferentă. Asta primul punct. . ..(intervenții în sală fără microfon)... Pentru parcarea din Șoseaua Olteniței nr. 56. Și a doua, pe strada Mo Ido vița a fost desființat un loc de joacă și acolo se construiește o parcare și aș vrea să știu care este oportunitatea acestei parcări ? în zona aceea chiar nu există locuri de joacă. . ..(intervenții în sală fără microfon)... Apărătorii Patriei. Justificarea oportunității. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul președinte, vă rog să luați în considerare rugămintea mea ca membrul în Comisia de Urbanism sa facem tot posibilul ca în cel mai scurt timp, având în vedere volumul mare de lucru la această comisie și al Direcției de Urbanism, să completăm cele două locuri lipsă, prin disponibilizarea acestor două locuri de către colegii noi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu siguranță .”

Dl consilier.Andrușceac Antonio:„Da, numirea unor alți doi membri, au plecat doi membri printre care și președintele. Mă așteptam ca în această ședință să rezolvăm problema.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Mulțumesc frumos. Cu siguranță la următoarea ședință va fi pe ordinea de zi. Dacă nu mai sunt alte...Vă rog, domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „O rugăminte pentru cei de la Poliția Locală și Direcția de Mobilitate Urbană să urmărească în această perioadă pentru că a început anul școlar și deja există destul de multă aglomerație în zona școlilor, să urmărească dacă există mașini abandonate care pot perturba traficul în zonă și dacă se poate să fie ridicate pentru a elibera un pic zona. Pot să vă dau un exemplu la Școala 308 că există acolo o mașină abandonată. Mi-au reclamat cei de la școală de acolo.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles. Vă mulțumesc. Punctul 28: Probleme curente. Dacă sunt? Dacă nu vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mîhaela CHIRCU

Consilier Mădălîna BRATU

Consilier MihaelaTĂTARU

23