Proces verbal din 16.05.2018

Procesul Verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 16.05.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1656/11.05.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, doamna Ecaterina Ionescu ~ Prorectorul UMF„Carol Davila” și din partea presei, ziarul online „inprimarie.ro”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Bună ziua! Avem presă în sală? Da. Vă mulțumesc pentru prezență...Suntem 25 de consilieri prezenți din 27. Executivul ar dori să introducă pe ordinea de zi, următoarele proiecte...Aș dori să vă anunț că domnul consilier Moulin Guilhem, absentează, astăzi, motivat. Ne-a transmis că este plecat în Franța. Absentează pentru a 28-a o ară... din sursele colegilor din USR... Aproape 2 ani...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre...O să le citesc și o să vă rog să le votăm pe rând. Primul proiect: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,Propun ca acest proiect să fie adăugat după punctul numărul 3, la punctul numărul 4...Doar o clipă...Domnul Primar vrea să vă transmită ceva, înainte de vot.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Această rectificare bugetară are legătură cu punctul numărul 4 de pe ordinea de zi...și anume: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare. Odată cu semnarea protocolului de colaborare între Sectorul 4 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, urmează să schimbăm tema de proiectare pentru obiectivul pe care dorim să-l construim și anume: Ambulatoriul de Medicină Dentară...Pentru că, în precedent, am votat cu toții realizarea unui Centru Medical Social, deja a fost votat de către noi, modificările ce urmează a fi făcute pentru adaptarea proiectului inițial la ceea ce înseamnă noile solicitări, presupun schimbarea temei de proiectare, pe de o parte...și schimbarea, mă rog, adaptarea proiectului tehnic. De aceea este această rectificare. Va mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aș dori să supun la vot adăugarea acestui proiect, pe ordinea de zi, la punctul numărul 4. Vă rog să votați! Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost adăugat la punctul numărul 4.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiectul numărul doi: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Propun adăugarea acestui proiect la punctul numărul 11 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați! Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adăugat la punctul numărul 11.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Al treilea proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Repet. Propun ca acest proiect să intre pe ordinea de zi, la punctul numărul 12...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să fac mențiunea că acest protocol este gratuit, nu prevede niciun fel de obligație financiară.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Repet.Propun adăugarea acestui proiect la punctul numărul 12, pe ordinea de zi. Vă rog să votați! Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adăugat la punctul numărul 12, pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Propun adăugarea acestui proiect la punctul numărul 13. Vă rog să votați!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier Ștefanei, sper să nu atacați în contencios, această hotărâre. Vă rog mult de toV....(intervenții în sală fără microfon). ..Mulțumesc! ...(intervenții în sală fără microfon).. .Nu...E un lucru constructiv și v-aș

ruga mult de tot.....să vă solicit să încercăm să evităm un astfel de demers, de a ataca în contencios

lucrurile pozitive...Vă mulțumesc, domnule consilier, încă o dată, pentru înțelegere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adăugat pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinei de zi, în integralitatea sa, pentru a fi votată:

1.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

2.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul

București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Moșoaia nr. 52 și Șos. Berceni nr. 110, sector 4 București, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor de investiții „Supralărgire str. Tumu Măgurele”, „Supralărgire șos. Berceni” și „Supralărgire str. Luică”, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a taxelor și tarifelor de parcare la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru merite deosebite, elevei Badea Bianca-Andreea, ocupantă a locului al II-lea la finala Youth America Grand Prix (categoria Pre-Competitive Women) desfășurată la New York, S.U. A

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2017-2018, pentru semestrul II

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan - Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tiner i... Pro ie ct numărul... (intervenții în sală fără m icrofon)... Am greș it!...(intervenții în sala fără microfon)...O eroare materială...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sigur, domnul Ștefanei, nu ne atacă în contencios. Deci, nu e problemă...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Domnule Primar și stimați colegi, pentru toate proiectele utile comunității...era să zic, pentru comunitate, dar aș fi putut să ajung prim-ministru...utile comunității, eu sunt pentru...și toți colegii...suntem, de asemenea, pentru introducerea sau votarea lor, acolo unde sunt...repet, proiecte utile comunității...și nu văd de ce unii dintre colegii mei, consilieri locali, tot timpul se agită și emit tot felul de teorii, cum că nu ar fi legală, introducerea lor pe ordinea de zi. Ele sunt legale atâta timp cât au acordul executivului și cât au votul consilierilor și bineînțeles, rapoartele comisiilor de specialitate. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Vă mulțumim! Punctul numărul 12:

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.04.2018.

16. întrebări, interpelări.

17. Probleme curente.

Dacă nu sunt discuții, supun la vot această ordine de zi. Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Primul punct de pe ordinea de zi: 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local. Este vorba despre Marin Alexandru, de la grupul ALDE. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot acest prim punct. Cu 25 de voturi pentru, primul proiect de hotărâre a fost adoptat. înainte de proiectul numărul doi, aș vrea să resetăm sistemul de vot, pentru că vom fi doar 26 de consilieri în funcție. Aș dori...Comisia de validare...dacă se poate...(intervenții în sală fără microfon)..?'1

DI consilier Negrilă Vasile: „Proces verbal, încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 16.05.2018: Astăzi, 16.05.2018, Comisia de validare a examinat documentația privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pungă Nicolae. Comisia constată faptul că supleantul de la poziția 3 din buletinul de vot...doamna Tebeșoi Daniela, cu care partidul a candidat la alegerile locale din anul 2016, este exclusă din partid, așa cum reiese din Extrasul din Procesul verbal al ședinței Biroului Politic Teritorial ALDE Sector 4 nr. 47/10.05.2018, iar supleantul de la poziția 4, domnul Soare Alexandru-Bogdan renunță la poziția de candidat în Consiliul Local Sector 4, conform Declarației nr. 44/10.05.2018. Văzând adresa Partidului Alianța Liberărilor și Democraților - Filiala Sector 4 nr. 48/10.05.2018, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 27519/11.05.2018, prin care se confirmă faptul că domnul

Paul......Pungă Nicolae este membru...(intervenții în sală fără microfon)....Pungă Nicolae este

membru al partidului pe listele căruia a candidat la alegerile locale din 2016. Ca atare, următorul supleant pe lista de candidați, care întrunește condițiile legale, este domnul Pungă Nicolae, iar comisia a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al domnului Pungă Nicolae pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Marin Alexandru.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, începând de astăzi, vă cheamă și Paul, vreau să știți’ Nu e problemă...Așa a rămas numele dumnevoastră, asta este ca un nou botez...” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot procesul verbal. Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnule consilier, să depuneți jurământul.”

Dl consilier Pungă Nicolae:„<7wr să respect Constituția și legile țarii și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 4 -București. Așa să-mi ajute Dumnezeu\>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Felicitări! Acum se va reseta din nou sistemul, pentru ca suntem, din nou, 27 de consilieri în funcție. Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Având în vedere că următorul punct de pe ordinea de zi are legătură cu un proiect extrem de important pe care dorim să-l realizăm pentru comunitatea noastră, un proiect...față de care, fără să vreau, sunt subiectiv...și care îmi este extrem de drag...și anume: acela de a realiza în Sectorul 4 o colaborare între Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și Primăria Sectorului 4. Am deosebita plăcere ca, astăzi, alături de noi, să o găsim pe doamna Prorector - Ecaterina Ionescu, care, în primul rând, este un promotor al acestui proiect, un om absolut deosebit, un om de la care am avut și eu, extrem de multe lucruri de învățat..dânsa a fost și profesorul meu... și nici nu am cum să uit vreodată acest lucru. De asemenea, alături de noi este un alt pro motor...lucrăm de foarte mult timp la implementarea unui astfel de demers, dacă vreți, inclusiv în București - Secretarul Rectoratului Universității de Medicină și Farmacie, domnul doctor Silviu Pițuru. O să o rog pe doamna profesor să ne spună câteva cuvinte despre ce înseamnă, atât pentru comunitatea locuitorilor Sectorului 4, cât și pentru mediul academic,

acest demers pe care noi l-am inițiat și...cu certitudine, în 2018.......și asta, dacă vreți, este o

promisiune pe care trebuie s-o realizăm pentru că ambele entități, atât cetățenii Sectorului 4, au nevoie de un asemenea ambulator de specialitate, au nevoie de condiții educaționale deosebite și Universitatea, în felul acesta, reușește să creeze pentru studenți, condiții normale. Vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce ați facut...și dacă ne puteți spune câteva cuvinte. Vă mulțumesc din suflet!”

Dna Ionescu Ecaterina - Prorector - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București:„Domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri...și eu vă mulțumesc foarte mult, mai ales pentru prezentarea extrem de generoasă pe care mi-ați făcut-o...Pentru noi este un proiect de suflet...și sper să fie un proiect de suflet și pentru dumneavoastră, fiindcă, nu știu câți dintre dumneavoastră știu, îmi cer scuze pentru cei care știu, că patologia stomatologică este o mare problemă pentru România...Glumeam, la un moment dat...glumeam trist, în sensul că se caută brandul de țară, dacă se dorește cu adevărat, un brand de țară, este caria dentară...pentru că ne-a aruncat patologia stomatologică, de pe penultimul loc în Europa, pe ultimul loc, mai mult de 80% dintre pacienții României, având probleme stomatologice și din păcate, nici infrastructura și nici banii alocați din fondul social al sistemului de sănătate, nu ne ajută foarte mult...Ne ajutați, însă, dumneavoastră și vă mulțumesc din tot sufletul în nume personal, dar o fac în numele, mai ales în numele conducerii Universității, a domnului academician Ioanei Sinescu - Rectorul Universității noastre...și mă bucur sincer că aveți așa o mare deschidere ca împreună să facem ceva emblematic pentru Sectorul 4...și poate, chiar, nu numai pentru Sectorul 4. Aveți în noi un sprijin și simt în dumneavoastră un mare ajutor și un mare sprijin pentru că deschiderea către lumea medicală, de data asta în particular, către stomatologie, nu face altceva decât să înțeleagă faptul că boala nu are granițe. Nu are granițe nici granițe politice, nu are nici granițe...chiar transfrontaliere, acolo unde te găsește, acolo trebuie să fie cineva apt care să-ți asigure serviciile corespunzătoare, sub umbrela Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în speță, a Facultății de Stomatologie, pe care și domnul Primar a absolvit-o...și îmi pare bine că nu a uitat lucrul acesta, se vor putea realiza servicii de calitate, servicii corespunzătoare, pentru toți locuitorii Sectorului, pe care dumnevoastră, astăzi, îi reprezentat!...și cura spuneam puțin mai devreme, poate deveni chiar reprezentativ pentru întreaga capitală. Nu este un lucru ușor, suntem conștienți de acest aspect, dar, împreună, cred că vom putea reuși să facem lucruri foarte frumoase. Deschiderea dumneavoastră ne onorează, vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul, vă asigur de toată considerația și aprecierea noastră și cât putem, vom face în continuare...și noi pentru sector și pentru capitala acestei țăriîVă mulțumesc mult, mult de tot!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc mult de tot, doamna profesor...din tot sufletul...și mulțumesc anticipat, stimați colegi, pentru sprijinul pe care l-ați acordat proiectelor medicale, nu de alta, dar unul dintre aceste proiecte, va fi reconfigurat...discutăm despre Centru Medical Social, acesta va fi upgradat, conform normativelor și conform solicitărilor pe care le-am făcut....Și, mai mult decât atât, este pentru prima oară când vă spun acest lucru, pentru ca întreg ansamblul de facilități să fie corect, rațional și normal, am avut deja o discuție cu Ministrul Tineretului și Sportului, pentru ca baza sportivă ce se găsește imediat lângă această suprafață de teren, să poată să revină, fie în administrarea Sectorului 4, fie în administrarea Universității de Medicină și Farmacie, mai exact, a Facultății de Medicină Dentară, pentru că, din nefericire, nici astfel de facilități, nu există...iar, ele, contează extrem, extrem de mult...din multe puncte de vedere. Vă mulțumesc mult de tot!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„în continuare, voi da citire proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua, domnule Primar, bună ziua, doamna prorector, stimați colegi...în legătură cu acest proiect pe care consilierii Uniunii Salvați România, îl salută și sprijnă orice inițiativă în domeniul sănătății și al educației, avem, totuși, niște întrebări la care am dori răspunsurile dumneavoastră. în expunerea de motive se precizează că terenul pe care urmează să se realizeze această investiție, este parte integrantă a Parcului Tineretului - subdiviziunea Orășelul Copiilor. El este destinat zonei subconstrucțiilor și amenajărilor izolate pentru Gospodărie Comunală, acolo și-a desfășurat activitatea ADP, cu birouri autonome, incinte, sistem de alimentare de apă, întreținere, spații, plante, zonă Gl. Aici avem o problemă legată de categoria spații verzi, care, conform Legii 24/2007, are anumite îngrădiri în ceea ce privește construcțiile. Am vrea să fim siguri că ceea ce realizăm acolo, nefiind o lucrare așa cum avem în plan pentru grădinițe sau creșe, cu construcții tip containere care pot fi mutate, să fim siguri că destinația terenului este cea potrivită, să fim siguri că toate obligațiile legale impuse pentru spitale, sunt respectate...Pe una din laturi...de fapt, pe două laturi ale acestui teren se află două cimitire și acolo legea impune niște retrageri speciale. De asemenea, mă bucur că ați adus în discuție aprobarea Ministerului Sporturilor, pentru baza sportivă, care are, de asemenea, o destinație specială și care nu poate, în orice condiții să schimbe destinația. V-aș fi recunoscător dacă, înainte să trecem la vot, ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre problemele ridicate. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Voi încerca sa împart ■această problematică în două diviziuni: una de legalitate și una de moralitate. Dacă discutăm despre legalitate, discutăm despre o suprafață care, în inventar, are o suprafață de peste 6000 de metri pătrați de platformă...în afară de această platformă, discutăm despre autorizații de construire emise în antecedente. De exemplu: pentru stație de alimentare, stație PECO...în acel lucru, vorbim despre construcții, vorbim despre ateliere, vorbim depre facilități de genul acesta. Singurul spațiu care a fost folosit ca și pepinieră, din 12.000 metri pătrați, a avut suprafața de 1.000 metri pătrați, restul de 11.000 de metri pătrați, au avut destinațiile pe care vi Ie spun în acest moment. Cu certitudine, colegii mei au identificat forma legală, dar aici nu discutăm despre spațiul verde, că-1 ocupăm intr-un fel sau altul, de aceea v-am spus și de suprafața de pepiniere...Da...Discutăm despre 1000 metri pătrați din 12.000 de metri pătrați cât are întregul ansamblu, asta pe de o parte, pe de altă parte, vecinătatea este a Liceului Catolic, nu există un cimitir, în vecinătate este Liceul Catolic, care se va învecina cu edificiul nostru...da? ...și o să vă rog, cu foarte mare atenție, să analizați acest aspect, toate prevederile legale, la momentul autorizărilor de construire, vor fi realizate. Mai mult decât atât, vă spun următorul lucru...și e un mare semn de întrebare pentru mine. Discutăm despre un proiect pe care, așa cum am spus și acum câteva minute, deja l-am mai votat o dată...și este surprinzător pentru mine...și pentru...nu vreau să spun numele, pentru că nu merită genul acesta de publicitate.,.Știți că am un respect deosebit pentru grupul USR, dar nu am niciun pic de respect pentru cei care au învățat să manipuleze, care au învățat și au creat un obicei de a se transforma într-un jandarm al construcțiilor și un jandarm în general al tuturor demersurilor în Municipiul București. Nu este normală conduita celor care pun astfel de probleme. Mai mult decât asta, este problema de legalitate. Deci, discutăm despre niște terenuri și niște autorizații de construire pe locații care au avut funcțiuni de ateliere...Dacă nu putem să construim un spital în locul unei benzinării sau a unui atelier de construcție, îmi cer scuze, atunci înseamnă că, probabil că, trebuie să ne apucăm cu toții de altceva. Nu știu de ce, dar să ne apucăm de altceva...Eu înțeleg și lupta, înțeleg și lupta politică, înțeleg și lupta de protecție a spațiilor verzi, dar nu trebuie să intrăm în extreme și nu trebuie să avem abordări de genul acesta pentru că ele nu sunt constructive. Niciodată nu m-am erijat și știți foarte bine, în omul care le cunoaște pe toate. Din nefericire astfel de entități sunt dincolo de cunoștințele fiecăruia dintre noi. Acești oameni cunosc tot, acești oameni știu exact ceea ce trebuie să se întâmple, dar din nefericire nu-i susține nimeni. în ciuda acestui fapt și noi ca autoritate publică locală ne pliem în concordanță cu tipurile de dispute pe care le avem și tipurile de lupte pe care le facem. Dacă va fi cazul să construim un spital împreună cu avocații îl vom construi, de asta vă asigur, însă nu e normal, din tot sufletul vă spun lucrul acesta, nu este normal să judecăm că în locul unei benzinării sau în locul unei platforme betonate nu-și are locul un spital. Asta este dincolo de orice, dacă vreți să mă credeți din punctul meu de vedere le întrece pe toate, maxim. E ultimul lucru pe care îl mai pot înțelege și m-aș simți complet debusolat să simt că într-o țară în care avem astfel de deficite ale serviciilor medicale, într-o țară în care medicii pleacă din cauza condițiilor precare pe care le oferim în acest moment cetățenilor, în momentul în care dorim să realizăm astfel de edificii, ne încurcăm de faptul că am avut un PECO și dacă am avut un PECO este complicat să construim altceva. Dacă la asta se rezumă activitatea civică pe care aceste entități o au, atunci să se rezume la asta! Cu certitudine, sunt convins că fiecare dintre noi va lupta pentru realizarea unui astfel de proiect, va lupta pentru a ajuta oamenii, că de fapt, despre asta este vorba, este vorba despre oameni. Oamenii trebuiesc ajutați! Oamenii trebuiesc sprijiniți! Cetățenii sectorului 4, din nefericire, au o situație materială precară, acești oameni trebuiesc ajutați. Orașul trebuie ajutat, de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a atinge aceste obiective. Și așa cum colegii de la PNL, indiferent de disputele pe care le-am avut de-a lungul timpului pe terțe teme și avem suficient de multe motive să avem o adversitate politică, au sprijinit întru totul proiectele de dezvoltare pentru sectorul 4, inclusiv dumneavoastră , marea majoritate a proiectelor de dezvoltare pentru sectorul 4 au fost sprijinite așa cum toți, vizavi de ceilalți colegi, au sprijinit aceste lucruri sunt convins că și aici putem...spitalul nu este nici parcare și nu este nici altceva. Una este una, alta este alta. Nu putem să depășim linia roșie. Vă mulțumesc.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnule Primar, vă mulțumesc pentru precizări. Nu era cazul să intrăm atât de adânc în niște discuții care nu își aveau rostul de față cu invitații noștri. Noi nu ne opunem, repet noi ne dorim investiții în sănătate. Tot ceea ce voiam să clarific cu dumneavoastră este legat tocmai de clarificarea unor lucruri care ar putea să blocheze în instanță sau în alte lucruri cum știți, bunul mers al acestui proiect. Noi ne dorim ca în sectorul nostru să se reloce aceste unități, este un lucru foarte bun și din punct de vedere economic și din punct de vedere al sănătății oamenilor și al beneficiilor pe care le-ar avea cetățenii sectorului 4, în urma acestui parteneriat, dar clarificând de la începutul proiectului aceste aspecte vom fi proactivi și nu vom da șansa altor entități, cum spuneți dumneavoastră, să acționeze în judecată împotriva acestui proiect. Mulțumesc. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă dau o speță foarte simplă, domnul consilier și cu asta am încheiat. Dacă presupunând că mâine realizăm o autorizație de construire pentru o hala iar după ce o...dacă nu mă înșel la Timișoara sau la Târgu Mureș s-a întâmplat lucrul acesta, la Târgu Mureș s-a întâmplat exact același lucru, nu am inventat noi apa caldă, tot astfel de facilități au fost transformate în facilități medicale, a fost o reconversie a unui spațiu pe care primăria îl avea, avea destinație de asemenea tehnică, pentru că discutăm despre un spațiu tehnic care este mai mult de jumătate din el, la ora aceasta, betonat deci aducem plus valoare inclusiv comunității noastre. Mai mult decât atât, să fim realiști, nu-și au locul clădiri din paiantă, dacă administrația publică promovează ...au căzut peste noi pur și simplu, se prăbușesc singure clădirile din paiantă și-n locul lor nu putem să venim cu astfel de edificii modeme cu facilități deosebite atunci e complicat. încă o dată, eu vă mulțumesc anticipat și vă asigur...asigur tot grupul de consilieri USR, care a adresat această întrebare, că vom întreprinde toate măsurile, astfel încât, din punct de vedere legal, să găsim încadrările necesare și nuanțele respective, astfel încât, construirea unui ambulator de stomatologie în sectorul 4 să fie posibilă. Vă mulțumesc și vă mulțumesc inclusiv pentru întrebare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul consilier Sava.”

Dl consilier Sava Io an Răzvan: „Dragi colegi, în primul rând bună ziua. Aș vrea să salut prezența aici a doamnei Prorector și să-i mulțumesc pentru onoarea pe care ne-a facut-o să ni se adreseze și să ne explice în câteva cuvinte ce înseamnă acest proiect pentru Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Doamna Prorector, grupul PNL se va abține de la acest vot întrucât achesăm la temerile și punctele pe care le-au ridicat colegii noștri de la USR, în plus venim cu niște completări: după cum știți, cu ceva timp în urmă, aproximativ o lună, o lună jumătate, Consiliul General a aprobat construirea unui spital metropolitan cu campus universitar unde și Universitatea de Medicină și Farmacie va avea un loc generos în care să-și desfășoare activitatea. După cum știți și cred că domnul Băluță v-a spus și v-a pus în temă, bugetul sectorului 4 este unul dintre cele mai mici bugete, deocamdată el este folosit pentru a lărgi niște bulevarde la care tot capitala ar fi trebuit să realizeze aceste lucrări. Avem probleme, chiar acum o săptămână, o săptămână și jumătate a căzut iarăși un balcon al unui cetățean din sectorul 4, lucru care ține de siguranța cetățeanului, atât de siguranță cât și de sănătatea cetățeanului. Doamne ferește, nu a fost nicio victimă. Ținând cont de aceste aspecte, vă dați seama PNL-ul întotdeauna va susține atât proiectele legate de învățământ, cât și de sănătate. Vrem să ne acordați puțină înțelegere, în sensul că prioritățile sectorului sunt altele. Bineînțeles vom veni și vom saluta acest proiect în momentul când celelalte priorități s-au rezolvat. După cum știți în sectorul 4 sunt vreo 5, 6 spitale mari, importante, care pot să satisfacă cerințele cetățenilor și locuitorilor, atât ale cetățenilor din sectorul 4, cât și al celor din alte sectoare. V-am comunicat modul nostru cum vom vota acest proiect. Ce vreau să fac... o mică paranteză, sectorul 4 este un sector norocos. De ce spun acest lucru, este că Primarul a terminat doar Facultatea de Stomatologie și n-a terminat Institutul de Fizică Atomică, că ne trezeam cu vreo centrală nucleară pe aici prin sector. Vă mulțumesc.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„în primul rând, grupul Partidului Umanist salută prezența doamnei Prorector, aici. După părerea mea, sectorul 4 este, așa cum a spus și domnul Primar, un sector sărac și chiar are nevoie de orice ajutor care vine din partea dumneavoastră și va mulțumim. Vreau din nou să pun amprenta să ne respectăm între noi în continuare, glume de genul acesta bănuiesc că nu-și au rostul, totuși avem invitați aici și bănuiesc că e normal sa-i respectăm , grupul Partidului Umanist va vota și va susține tot ceea ce înseamnă proiect legat de sănătate și educație. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și noi vă mulțumim. Vă rog, domnule Andrușceac. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „în urmă cu ceva vreme noi am votat în consiliu înființarea unui centru medico -multifuncțional.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,3 același, numai că pe el dorim să reconfigurăm...”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Asta vrem să ne spuneți. Deci destinația va fi numai pentru stomatologie sau poate fi și...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, De aceea va avea o componentă socială , profilul activității medicale va fi cel stomatologic, caracterul medico-social pe care l-am votat cu toții în momentul respectiv, am avut unanimitate la acel proiect, va fi acesta, activități stomatologice.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „ Ne dorim, încă o dată, vă spun, ne dorim această unitate în sectorul 4. Dacă cumva vor exista probleme de ordin legal privitoare la teren vă sugerăm să luăm în calcul o zonă, tot așa, cu expunere foarte bună la o șosea principală, cea de lângă Sun Piaza unde există posibilitatea să cumpărăm anumite terenuri pe care nu se poate construi. Asta ca o varinată de rezervă la soluția dumneavoastră și ca să vedeți că suntem interesați de realizarea acestui obiectiv la noi în sector.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știu, am simțit și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pe care le-ați spus tot așa cum, din respect pentru profesorii mei, nu voi răspunde liderului de grup de la Partidul Național Liberal.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „în continuare, aș dori să dau cuvântul doamnei Prorector.”

Dna Ionescu Ecaterina - Prorector - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”: „Mi-am notat câteva lucruri. Trebuie să recunosc că trăiesc niște momente cu care n-aș fi vrut să mă obișnuiesc și aș fi vrut să le las în trecutul meu, dar așa stau lucrurile și vă rog să-mi permiteți să le spun, pentru că le spun din suflet și le spun cu durere. Mi-am scris aici pe pagină: ce greu este să aperi sănătatea! Nici nu vă închipuiți cât este de greu să aperi sănătatea! Iar dumneavoastră, toți, trebuie să știți, aici cei de față, că sănătatea este ca banii, nu-i cunoști valoarea decât în momentul în care o pierzi iar noi asta vrem să facem. Să ajutăm copiii și pacienții acestei țări să nu-și piardă în totalitate sănătatea. Mi-ați adus aminte, domnule consilier, că așa o durere mare am trăit în 2013 când Partidul Național Liberal, prin domnul ministru Eugen Nicolaescu, a tăiat toate fondurile alocate stomatologiei, în condițiile în care această țară, nu e zi de la Dumnezeu, să nu vedem o emisiune în care să vedem edentațiile și patologia carioasă. V-am spus că aproape este brand de țară, spre rușinea noastră. Am mai trăit astăzi să aud că sunt atât de multe spitale încât de acesta nu mai e nevoie! Ca și cum singurul spital din această Românie, spitalul metropolitan trebuie să -1 așteptăm ca pe o prororie dumnezeiască și să ne minunăm. Toate spitalele pe care le are acest sector sunt spitale cu caracter de medicină generală. Scuzați-mi lipsa de modestie, dar cred că pentru acest sector, blazonul pe care-1 oferă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila nu este de colea, dincolo de calitatea serviciilor stomatologice! Vă mulțumesc din tot sufletul celor care v-ați gândit într-o ultimă instanță și la un alt plan b . Nu ne alungați de la dumneavoastră! Vă rog din tot sufletul sa înțelegeți că vă aparține dumneavoastră hotărârea de a vota între a face un ambulatoriu de stomatologie și a face, iată am auzit, o benzinărie. Sunt utile și benzinăriile. Și închei prin a va spune că înțeleg foarte bine - îmi pare rău că a doua oară fac apel la lipsa mea de modestie, vorbesc și în calitate de președinte al Colegiului Medicilor dentiști din această țară, deci știu ce vorbesc! Vreau să vă spun că dacă e cineva care crede că doar noi ne cerem drepturile, se înșală! înțeleg problemele acestui oraș, trăiesc și eu aici, nu trăiesc de ieri, de astăzi, trăiesc de mult timp, vă înțeleg prioritățile dumneavoastră, dar dacă s-ar putea toate să fie prime priorități ar fi extraordinar și nemaipomenit, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că chiar nu se poate să fim productivi fără sănătate. Nu se poate lucrul ăsta! Și dacă, în ultimă instanță, numele dumneavoastră, al acestor doamne și domni consilieri din această sală, cărora iar vă mulțumesc, chiar dacă veți vota nu, se va lega de faptul că s-a făcut ceva ca favoare Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, revin și spun dacă vă sprijinim, ieșim în stradă, studenții o să vă apere, pacienții o să vă apere, corpul profesoral o să vă apere! Și o să vă apere pentru că practic ați făcut ceva de care dumneavoastră nu trebuie să vă fie rușine! Noi nu vă cerem niciun fel de facilitare în nume personal, pentru pacienții acestui sector care pot să fie tratați așa cum trebuie să fie tratați, trebuie să fie tratați așa cum trebuie tratați iar dumneavoastră înțelegând că noi avem nevoie să ne ajutați cu spațiu poate pentru dumneavoastră este puțin , pentru noi este enorm! Este enorm! Și vă rog să mă credeți că o spun cu toată responsabilitatea de care pot să fiu în stare cunoscând în profunzime. Ce să vă spun, că vor fi tratați toți cei care au probleme cu dentiția copilului unde sunt drame de - adevăratelea ? Ce să vă spun, că nu mai trebuie să fie un lux dinții care sunt mal poziționați, pentru copii? Ce să vă spun, că boala parodontală , boala de gingie a coborât de la 50 de ani la 7, 8 ,10 ani, foarte jos și ca este o patologie reală cu care ne confruntăm? Ce să vă spun că nu se rezumă toată stomatologia numai la extracții? Ce să vă spun că am evoluat din toate punctele de vedere și că putem să fim utili acestei țări? Aș putea să vă spun mult, dar m-aș simți ca și cum aș ține un discurs iar dumneavoastră știu sigur că veți avea cea mai bună hotărâre astăzi, măcar și prin prisma celor câteva cuvinte pe care vi le-am spus. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi vă mulțumim. Aș dori să vă anunț că avem o erată. A fost o mică greșeală la titlul protocolului. Voi da citire titlului corect: Protocol de cooperare privind finanțarea din bugetul local al sectorului 4 al cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de edificare a unor imobile în care va fi relocată Facultatea de Medicină dentară din cadrul Universității de Medicină si Farmacie „Carol Davila”din București. Domnul consilier Pînzaru, vă rog, ”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„Stimați colegi, având în vedere importanța acestui proiect și interesul public prezentat cetățenilor sectorului 4 în postările pe care atât eu cât și ceilalți colegi le-am avut pe rețelele sociale, vă propun ca acest vot să se efectueze într-un mod nominal. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte, mai aveam câteva cuvinte întrucât doamna (intervenție în sala fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos, o să aveți dreptul la replică, dar întâi vă supun la vot votul nominal, vă rog. Avem 23 de voturi pentru, 2 abțineri și un vot negativ. Votul va fi nominal. Andrușceac Antonio.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte, solicitam totuși...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Intrucât doamna Prorector a făcut niște precizări, aș vrea să fac niște clarificări: întotdeauna Partidul Național Liberal a susținut atât domeniul învățământului cât și domeniul sănătății. Ce v-am precizat eu mai devreme a fost că sectorul 4 are unul dintre cele mai mici bugete. Deocamdată s-a creat o foarte mare presiune pe acest buget pentru că s-a considerat că sunt câteva priorități și v-am spus mai deunăzi a căzut un balcon iarăși, mulțumită Lui Dumnezeu, n-a făcut victime, sper să nu se întâmple acest lucru vreodată. Să știți că grupul PNL, așa cum a precizat, prin abținerea la vot, înseamnă că nu consideră că ar fi o prioritate acum, sau una dintre prioritățile care au fost solicitate de către cetățeni. întotdeauna va sprijini și va căuta resursele ca să poată să construiască cât mai multe unități spitalicești și unități de învățământ. Nu ne luați că ne opunem, doar că sunt pe o altă listă de priorități pe lista cetățenilor sectorului 4. Eu vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și noi vă mulțumim pentru susținere.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Un singur lucru o să vreau să vă spun apropo de lista priorităților, în anul 2016 când am judecat care sunt obiectivele relevante și importante pentru cetățenii sectorului 4 și vă voi pune la dispoziție aceste date, 85% din locuitorii sectorului 4 își doreau realizarea unei facilități medicale de specialitate, la nivelul sectorului 4 . Atât am vrut să vă spun. Este un sondaj pe care l-am făcut în lunile martie - aprilie 2016, pe un eșantion de 1200 de cetățeni și asta a rezultat. Sondajul a fost făcut de profesioniști. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„In primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Prorector tot ceea ce ne-a spus, pentru munca domniei sale la Facultatea de Medicină și pentru faptul că s-a gândit ca această unitate să fie relocată în sectorul nostru. întăresc, încă o dată, că susținem proiectul de realizare a acestei unități spitalicești în sectorul 4. Vreau să vă mai întreb o dată domnule Primar, care este orizontul de timp, având în vedere fondurile la care ne gândim și pentru că prevăd că nu este un orizont de timp foarte apropiat, poate depăși mandatul nostru , aș vrea încă o dată să analizăm în săptămânile care urmează posibiliatatea ca, în cazul în care vom întânpina greutăți cu folosirea terenului pe care îl propuneți să găsim o alternativă pentru ca această unitate să se realizeze în sectorul 4 și noi vă vom da concursul. Eu spun deschis că nu mă voi opune realizării acestui obiectiv , dar vă anunț de pe acum că voi sta cu ochii pe tot ceea ce înseamnă legalitate și îndeplinirea condițiilor de realizare a obiectivului pentru locațiile propuse. Nu vrem să facem un lucru bun încălcând legea și schimbând o parte bună cu o parte rea. Suntem siguri că se pot găsi soluții ca această investiție să fie realizată în sectorul 4 și aveți tot concursul nostru pentru acest lucru. Vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc, domnule consilier și aș dori să fac următoarele precizări: între anul 2016 și prezent, gradul de îndatorare al primăriei este de 7% , astfel încât disponibilitatea de până la cifra de 35% este una extrem de importantă, punctul 1. Punctul 2, sectorul,4 are nevoie de dezvoltare pe toate planurile. Serviciile sociale nu au cum să fie sustenabile astfel încât dezvoltarea este obligatorie și pentru asta lărgim șosele, pentru asta extindem rețele de apă, pentru asta extindem rețelele de canalizare și de gaz, pentru că nimeni nu va veni să investească într-un loc în care nu există infrastructură iar pentru a furniza prestații sociale avem nevoie de taxe și impozite iar acestea vin în momentul în care există investitori la nivelul sectorului pe de o parte și sau pe de altă parte mai mulți cetățeni decid să se stabilească în sectorul 4, de aceea se întâmplă aceste investiții. Mai mult decât atât, 55 de clădiri de școală în acest moment intră în reabilitare, evident că acest lucru se întâmplă pentru anul 2018 și 2019. Discutăm și chiar avem în continuare, discutăm despre 3 after-school-uri pe care le construim noi și acum, nu altădată. Discutăm în acest moment undeva de 17 mii de apartamente se găsesc în reabilitare, acum, nu altădată. Asta este fotografia , radiografia acestui moment. Dacă aceste lucruri nu sunt bune, atunci rămâne numai timpul să ne judece. Și ca să închei, sunt extrem de mândru că am absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, sunt extrem de mândru că am absolvit Facultatea de Medicină dentară, sunt extrem de mândru că sunt asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București și nu poate să-mi ia nimeni nici munca și nici respectul pe care îl am față de cei care m-au format ca om și pentru cei care luptă, după cum vedeți, ca oamenii să se poată să se bucure de normalitate. Pentru că noi cu toții luptăm pentru asta. închei prin a-1 ruga inclusiv pe domnul consilier Andrușceac și-mi doresc foarte mult să devină o punte de legătură, pentru că dialogul este singurul care reușește să depășească anumite impedimente, o punte de legătură între Primăria Sectorului 4 și entitățile de care am vorbit mai devreme. Cred că dialogul, înțelegerea și rațiunea sunt cele care, având în vedere acest tip de temă, trebuie să domine existența noastră. Și sunt convins că atât dumneavoastră cât și colegii dumneavoastră veți face toate eforturile pentru a genera un astfel de dialog și pentru a identifica de comun acord soluții fezabile, astfel încât probleme de genul acesta despre care corect spuneți că trebuie să fiți atenți la ele să nu se întâmple, să nu existe. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Ștefanei Dan Marin, vă rog.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Vă rog, domnul consilier Andrușceac.”

Dl. consilier Andrușceac Antonio: „înainte să trecem la vot, o clarificare pentru toți invitații noștri , pentru a-și da seama de contextul în care discutăm această problemă. Este un context politic național sensibil, modificarea legilor justiției ne face pe cei din opoziție să fim foarte atenți la tot ceea ce se propune și la tot ceea ce poate avea ca efect anumite hotărâri ale noastre. Am vrut doar să specific că nu sunt doar lucrurile legate de ceea ce discutăm noi punctual.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cred, domnul consilier, că de-a lungul timpului acest consiliu local cu toate plusurile și minusurile care le are, a reușit să se situeze exact în parametrii normali și anume cei ai dialogului, cei ai administrației și asta explică și performanța pe care în momentul acesta sectorul 4 o are în comparație cu alte UAT-uri la nivel național. Asta s-a datorat faptului că ne-am preocupat la acest nivel de problemele comunității și nu de alte probleme. Pentru alte probleme și tipologia acestora nu este nici locul potrivit și nici mediul potrivit consiliul local pentru a avea astfel de polemici, ele fac apanajul unor alte medii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Ștefanei. ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc în numele tuturor colegilor din consiliul local, doamnei Prorector pentru faptul că a găsit de cuviință să discute într-o primă fază cu domnul Primar apoi cu Consiliul Local Sector 4, în vederea încheierii acestui parteneriat și să cer scuze în numele anumitor colegi care fac niște declarații politicianiste să știți, nu sunt rău intenționate, n-ar trebui să asistați la asemenea discuții pe fondul discuțiilor legate de un proiect util pentru locuitorii sectorului 4 al Municipiului București. Acum, față de oportunitatea mutării efectiv a Institutului în Parcul Orășelul Copiilor, vreau să le reamintesc distinșilor mei colegi că inclusiv Spitalul Elias, atunci când a fost construit, a fost construit într-un parc ca să nu mai aduc aminte de un institut bine cunoscut de lângă Spitalul Elias, un institut de cercetare care este Facultatea de Științe Agronomice și Silvice care, la fel au fost construite într-un parc, în urma donațiilor unor oameni politici. Numai că oamenii politici ai acelor vremuri considerau prioritare aceste cel puțin 2 axe cea a sănătății și cea a culturii și învățământului. Din păcate România în care noi trăim aici în consiliu, România politică merge un pic paralel cu România dumneavoastră, România specialiștilor și mult mai paralel cu România oamenilor normali, a majorității cetățenilor. Cred că e bine ca astăzi, printr-un asemenea proiect, să ajungem să unim aceste 3 Românii și să dăm dovadă că mai presus de orice declarație politică și de orice spirit decizional politic mai mult sau mai puțin dictat să știți de partid și bazat mai mult și vă spun cu sinceritate asta, doamna Prorector, bazat mai mult pe niște considerente sau niște mici lupte interne aici la noi în sector. Cred că la finalul votului acest proiect va obține numărul total de voturi și dacă mi-aș permite chiar și unanimitate pentru că la final e foarte important să dăm un semnal unitar și chiar dacă acest proiect este venit din partea domnului primar sunt convins și al dumneavoastră, noi toți ceilalți de la toate celelalte partide ar trebui să fim unitari repet și să unim cele 3 Românii. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi vă mulțumim, domnule consilier. Domnul Turmac, vă rog. ”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Domnul Primar, o întrebare tehnică. Dacă mi-aduc aminte noi am stabilit cumva un preț estimativ al lucrării de pe Olteniței 9 undeva la 28 milioane sau mă înșel eu? La acel moment.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți foarte bine, este un preț estimativ pe care-1 avem știți foarte bine... o secundă...”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,Nu terminasem întrebarea.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„întrebarea mea era dacă valoarea acestui proiect pe care împreună cu UMF l-ați gândit va trece foarte mult acest prag? Sau dacă aveți cumva o estimare pentru că aveți experiența necesară și știți cum trebuie utilat și construit un astfel de imobil să-i spunem.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt convins că partea de dotare, care este o altă discuție pe care o vom avea cu colegii de la UMF, partea de dotare mai ales poate să exceadă aceste costuri, însă, așa cum și cu alte ocazii și să nu ne aducem decât aminte de luna octombrie sau noiembrie a anului trecut unde ne exprimam profunda îngrijorare legată de faptul că sectorul 4 n-o să mai poată să facă nimic dacă ne uităm la bugetul anului acesta și dacă ne uităm la faptul că 60% din acest buget este alocat investițiilor 60% din ele este alocat investițiilor, consider că am capacitatea managerială să identific atât din bugetul local cât și din alte surse, posibilități de a finanța acest obiectiv. Pentru că dacă nu eram în stare nu-1 puneam pe ordinea de zi și nu puteam să am o discuție articulată și pertinentă cu Rectoratul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Sursele de finanțare, ați văzut că, din fericire, pentru sectorul 4 s-au diversificat astfel încât există mai multe variante pe care le iau în calcul. De aceea, în acest moment, lucrul pe care ne putem baza este bugetul local, ceea ce voi face în perspectivă cu certitudine se va vedea, dar acest sector și-mi pare rău că nu înțelegem cu toții lucrul acesta, a rămas atât de mult în urmă, atât de mult în urmă pe ce plan vreți dumneavoastră, încât, dincolo de discuțiile acestea sterile pe care le avem unul cu altul, avem nevoie de acțiune și avem nevoie de lucruri să facem. Nici să ne mai plângem, nici să credem că nu avem nevoie de sănătate, nici să credem că nu avem nevoie de educație, nici să credem că nu avem nevoie de infrastructură, nici să credem în general că nu avem nevoie de cultură, ne înșelăm dacă vedem lucrurile așa. Eu vă garantez dumneavoastră că am mai multe, evident, am mai multe formule de identificare a finanțării pentru un astfel de proiect și cu certitudine acest proiect din punct de vedere financiar e un proiect pe care ca sector ni-1 putem permite. Pentru că suntem într-o anumită situație în care nu ne permitem decât să facem lucruri utile și profunde chiar dacă ele pentru unii nu par spectaculoase.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnul Primar, dumneavoastră știți că vorbiți cu un reprezentant al grupului care a votat toate proiectele de dezvoltare cum am și spus. întrebarea mea este strict tehnică: dacă ați gândit deja la nivel comparativ față de ce era acel Centru medico social, dacă va fi pe o suprafață mai mare această clinică sau...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Va avea o suprafață mai mare cu certitudine, suprafața va fi probabil undeva la dublu față de ce este în momentul acesta . Mai țineți minte că era și un Centru Social Multifuncțional. Edificul acela îl translatăm și-l mai transformăm într-un etaj. Forma literei C pe care o avea construcția inițială a Centrului Medico-Social va fi modificată, va fi un paralelipiped, tocmai pentru a eficientiza utilizarea spațiului. Da, discutăm despre dotări diferite față de ceea ce ne-am propus inițial pentru că o astfel de facilitate și cu certitudine facem împreună cu UMF că nu avem aici cum să facem absolut tot, dar mare parte ni le putem permitem, discutăm de unituri stomatologice, discutăm despre sisteme de sterilizare, discutăm de sisteme speciale de ventilare. Evident că nu se compară ,de exemplu, un ambulator pentru o specialitate cum este dermatologia, cu un ambulator cum este ca specialitate stomatologia. Investiția în logistică și în infrastructură este diferită, de aceea, în mod evident, realist și corect față de dumneavoastră, vă spun că... cu certitudine costurile pe care o astfel de investiție le presupun vor fi ceva mai mari decât ce avem în momentul acesta.”

DI consilier Turmac George Adrian: „Și încă o întrebare : care este termenul realist pe care îl preconizați pentru realizarea acestei construcții?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați văzut, multe lucruri nu le-am crezut inițial sau unii nu au crezut că le putem și face. Când colegul meu Ștefanei Dan Marin a solicitat străzile Primăriei Municipiului București și am achesat cu toții la această idee, foarte puțini se așteptau ca la acest moment aceste acțiuni să fie în derulare. Eu îmi propun și îmi doresc să fiți alături de mine cu toții și nu este o declarație politică, nu fac lucrul acesta este o solicitare a unui om. Haideți să fim cu toții de acord pentru că așa este normal să facem până în anul 2020, aceste lucruri pentru că putem să le facem. Știți hashtagul pe care-1 promovăm: hai că se poate! Și nu este al meu este al nostru. Multe lucruri am demonstrat, am demonstrat cu toții că putem să facem lucruri. Nimeni nu a crezut, mulți oameni nu au crezut lucrul acesta... și știți foarte multe obstacole pe care le-am avut de ordin birocratic de-a lungul timpului, dar ați văzut că le-am depășit și lucrurile se mișcă pentru că fiecare dintre dumneavoastră și includ aici grupul PNL așa cum am spus și-a dorit să facă lucruri pentru oameni. Nu facem altceva decât să facem lucruri pentru oameni, nu pentru altcineva.”

DI consilier Turmac George Adrian: „Ne-am dorit, domnul primar. Din păcate noi nu am avut ocazia să trecem proiectele prin consiliu, dar ne-am dorit și noi. Bun, deci, să înțeleg de la dumneavostră că un termen realist e undeva în jur 3 ani? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Numărați 2020, 2 ani. 2 ani”

Dl consilier Turmac George Adrian: „2 ani și jumătate până la sfârșitul anului...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Inclusiv aș dori să vă implicați activ dacă considerați oportun în această fază de proiectare, așa cum i-am invitat pe colegii de la USR vizavi de locație, vizavi de cofigurație, vizavi de toate aceste lucruri, vă invit cu mare plăcere pentru că acest tip de dezbatere nu face altceva decât să nască idei constructive”.

Dl consilier Turmac George Adrian: „Grupul PNL solicită o pauză de consultări, dacă ne permiteți.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog.”

PAUZĂ......................................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dragi colegi, putem începe? Vă rog! Vă rog, dacă mai sunt discuții pe acest proiect? Dacă nu mai sunt discuții, voi începe votul. Vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua! în primul rând doamnei Prorector, invitatei noastre, domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi, grupul PNL și USR au un amendament și o modificare a anexei. Am să citesc prima dată amendamentul <în corpul hotărârii propunem ca după articolul 3 să apară articolul 4, care să aibă următorul enunț: Edificarea clădirilor se va realiza în urma aprobării unui plan urbanistic zonal. Să devină articolul 4 în corpul hotărârii. Și mai aveam și o modificare a anexei, a protocolului La articolul 2- durata protocolului de cooperare, perioada de valabilitate a protocolului de cooperare este cuprinsă între data semnării acesteia și data finalizării investiției, care nu va depăși durata de 5 ani. > Acesta este amendamentul grupului PNL și USR. Vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dacă îmi permiteți, domnul consilier, am și eu o întrebare. în primul rând documentele emise de orice UAT prezumă legalitatea. Dumneavoastră aveți.... două lucruri pot înțelege din acest amendament. Fie că dăm o hotărâre în care spunem că putem să facem un HCL în care ne angajăm cu toții să respectăm, în general, legea, pe ce vrem. Lucru care este ușor redundant. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, dacă am o altă soluție care necesită mai puțin timp, am de ales între una care are timp mai lung și una care are timp mai scurt. Dumneavoastră pe care o alegeți? Sau de ce aș alege soluția, în aceleași criterii de legalitate, soluția care presupune mai mult timp. E o întrebare personală pe care vi-o adresez și dumneavoastră sunteți un om.... sunteți și dumneavoastră un universitar, apreciați extrem de mult spețele de logică și întotdeauna tot ceea ce facem în această viață, sau mă rog ne strădium, că sunt și locuri fără logică dar ne străduim să avem o logică în aceste tipuri de raționamente. De aceea, dacă astăzi aș fi avut autorizația de construire emisă pentru centru medico- social, de ce când a apărut acest proiect cu Universitatea de Medicină și Farmacie brusc au existat... s-au născut voci care au spus că asta nu e bine. Centrul medico-social e bine, centru medico-social cu UMF-ul nu e bine. E o întrebare. Mulțumesc.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Vă răspund. în primul rând la centru multifucțional-social era vorba de altă suprafață. Suntem de acord, ambele grupuri și PNL și USR, cu înființarea de universități, de facultăți, de centre medicale, categoric, întotdeauna am susținut proiectele de genul acesta. Problema este că totuși se face într-un parc și aici de aceea am zis că, pentru siguranță, eu înțeleg dorința de celeritate dar totuși, pentru siguranța de a nu greși, nu pentru altceva, în momentul în care vom avea un plan urbanistic zonal ar fi mult mai clare lucrurile. Să ne gândim totuși, diferența între ce ați spus dumneavoastră, de planul de centrul multifuncțional social și de clinica... de facultatea de stomatologie, suprafața este aproape dublă...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E suprafața în înălțime domnul.... amprenta este aceeași!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Și vorbesc și de cei 1000 de metri cu pepiniera, totuși.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu are nici o legătură. Nu! Nu ați înțeles ce vă spun! Dumneavoastră nu ați înțeles! Deci toată curtea ADP-ului are 11 mii de metri pătrați betonați și are 1000 de metri pătrați pepinieră. Dumneavoastră spuneți că 11 mii de metri betonați cu stație PECO, cu rezervoarele pe care le-au avut de la PECO...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Toată infrastructura de acolo!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ... cu clădirile prăbușite, cu platformele pe care le găsiți la fața locului, deci este o discuție utopică.... și stați ca și mine în cartier, nu sunteți din altă parte, nu ați venit de pe Kiseleff la noi aici. Sunteți din cartier, deci nu e o problemă. Așa cum suntem toți de aici... aproape. Ideea este următoarea: știți bine că acolo.... știți bine că acolo e beton, nu e altceva!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mai puțin pepiniera, da”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Atât! Da! Nu are nici o legătură cu pepiniera. Pepinierele știți că sunt în spate. Nu au nici un fel de problemă. Și pepiniera, printr-o interpretare ”ninja” pe grupul de dialog social care atrage de fiecare dată....

jandarmii, scuzați-mă, jandarmii construcțiilor și al spațiilor verzi ... da?... ne spune că.....crede el

altceva. Da?! Dar, nu are nici o legătură cu o mie de metri de pepinieră. M-ați înțeles? Sau ciupercărie. Da? Că și ciupercăria era o hală, de exemplu, în care se creșteau ciuperci.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, E spațiu verde domnul Primar. înainte să reparăm.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,dumneavoastră ați reținut ce vă spun, că din 12 mii de metri pătrați,...11 mii!.... credeți că nu găsim 1000 de metri pe tot arealul respectiv pe care să punem amprenta unei construcții. Hai să fim serioși! Pe 11 mii de metri pătrați nu găsim nici retrageri, nu găsim nici suficient de mult beton în care să punem construcția asta. Asta e realitatea și știți foarte bine cum arată zona respectivă, că nu veniți din altă parte!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Știu, că am cumpărat flori de acolo....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bineînțeles. Dacă ați fi trăit toată viața pe Kiseleff, normal că lumea se vede altfel de acolo. E altfel! Uite am Arcul de Triumf aici ca să îmi aduc aminte cum e pe Kiseleff. încă o dată vă spun, despre asta este vorba! Nu e vorba de altceva! Vă rog din tot sufletul să nu fim redundanți și să nu punem, de dragul de a pune niște amendamente, pentru că nu e ok. Deci, când lucrurile sunt în regulă, sunt în regulă. Nu putem să spunem..., dacă am altă soluție. Vorbesc rațional! Deci dumneaovoastră, dacă aveți soluția să plătiți factura de telefon cu comision 10% versus să plătiți factura la telefon cu comision 0% pot să vă oblig eu să o plătiți cu 10% comision? Nu îmi îngrădiți cumva drepturile? Nu e o formă de îngrădire?”

DI consilier Ștefan Daniel L au ren țiu:,, Considerați că dacă totul este.... dacă se respectă legalitatea.... de ce nu am obține planul urbanistic zonal și cu celeritate, că de aceea am și mărit termenul la 5 ani de zile! Ați spus că în doi ani și jumătate.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dumneata dacă ai.... te doare piciorul, ai nevoie de tratament acuma sau peste cinci ani?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,...(intervenție fără microfon).... Despre ce vorbim?!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Când ai nevoie?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Băluță! Haideți să nu mai pierdem timpul că ....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, domnul consilier, vă rog mult de tot să vă vedeți de treabă! Vorbeam și nu vă permit să vorbiți peste mine! ... (intervenție din sală fără microfon).... Nu vă permit să vorbiți peste mine! Vă rog frumos! Nu vă permit să vorbiți peste mine! Păstrați-vă, vă rog frumos, decența!....(intervenție neînregistrată pe bandă)... Păstrați-vă decența!...(intervenție neînregistrată pe bandă)... Păstrați-vă decența domnul consilier!...(intervenție neînregistrată pe bandă)...Domnul consilier păstrați-vă decența! Vă rog să mă respectați!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Sava, vă rog frumos! Haideți să continuăm ședința! Da? Vă rog frumos!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Nu ne mai induceți în eroare și ne mai păcăliți că ... de trei ori ne-ați păcălit și de trei ori instanța....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știți cum se numesc cei păcăliți nu?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, ... Domnule, asta e...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știți cum se numesc nu? Dumneata știi cum se numesc cei păcăliți?”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Am crezut în cuvintele dumitale, în promisiuni...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, După ce te ștergi pe față de carioca care ți-a rămas....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, ... în momentul când... am crezut în cuvintele dumitale.... S-a și văzut, în instanță s-au contestat trei hotărâri, e a patra pe rol și pentru astea trei hotărâri instanța a dat câștig de cauză celor....”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ce faci dumneata? Ești mama omida?!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Haide domnule!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Haideți trecem...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Să-ți fie rușine domnul consilier pentru tot ce ai spus astăzi! Să îți fie rușine! Să îți fie rușine că spui că nu sunt suficiente spitale....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, ...{înregistrare incompletă)......nu mai ..... domnule!

Domnule nu mai face....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule, sunt revoltat! Sunt revoltat profund de atitudinea pe care dumneata o ai față de oameni! Să le spui oamenilor ... să le spui oamenilor că nu sunt suficient de multe spitale.....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, domnule, nu mai mințiți.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ....să le spui oamenilor că au condiții normale de viață, deci este inadmisibil!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Nu mai mințiti domnule, vă rog....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnule consilier, este inadmisibil ceea ce facți! Să le spuneți oamenilor ce faceți! Este inadmisibil! Dumneavoastră batjocoriți oamenii! Și am pus punct! Sănătate!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Nu mai mințiti! Sunt trei hotărâri care au fost atacate...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun. Haideți să trecem la vot, vă rog frumos! Dacă mai sunt.... Vă păstrați amendamentele? Da? Supun primul amendament la vot, vă rog...{intervenție din sală fără microfon}... Unul singur este. Bun! Supun amendamentul dumneavoastră la veA....(intervenție din sală fără microfon}... Dați-i citire dumneavoastră, că eu nu înțeleg scrisul dumneavoastră, vă rog! Nu, la microfon, vă rog!... (intervenție din sală fără microfon}...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mulțumesc, stimate coleg. <în corpul hotărârii, propun introducerea articolului 4 care are următorul enunț: Edificarea clădirilor se va realiza în urma aprobării unui plan urbanistic zonal. ...(intervenție din sală fără microfon}... Se va realiza... așa scrie, în fine...Și la protocol modificarea articolului 2 - ...(intervenție din sală fără microfon}... Pai odată modificăm protocolul și o dată corpul hotărârii.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Poate ne faceți și alte reglementări urbanistice, dacă se poate, chiar, uite sunt interesat. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, continuați.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Modificarea în protocol, articolul 2 - termenul de realizare - perioada de valabilitate a protocolului de cooperare este cuprinsă între data semnării acesteia și data finalizării investiției, care nu va depăși durata de 5 ani. >”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot amendamentul domnului consilier. Cu 10 voturi pentru, 6 abțineri și 9 voturi împotrivă, acest amendament a picat. Și 10 voturi împotrivă, vă rog! Acest amendament a picat. Aș dori înainte de votul nominal să dau cuvântul doamnei prorector.”

Dna Ionescu Ecaterina - Prorector Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol DaviIa”:„Vă mulțumesc. De data aceasta mă ridic, în semn de respect, în picioare în fața dumneavoastră și.... mi-ați mulțumit de mult prea multe ori, cei care ați luat cuvântul, pentru că am făcut act de prezență în această ședință, aș vrea să vă mulțumesc eu în numele universității pe care o reprezint, pentru că ne-ați primit, ne-ați îngăduit să ne spunem oful, anticipez că ne veți și ajuta și vreau să vă rog din tot sufletul, este, dacă vreți și o rugăminte a cetățeanului Ecaterina Ionescu din acest sector, să nu lăsați ca politica să umbrească chiar tot. Vă rog din tot sufletul să înțelegeți ca în sănătate timpul este dușmanul bolii. Ce ar însemna să ajungeți dumneavoastră la medic și să vă spună că nu are timp de dumneavoastră că așteaptă PUZ-ul și că trebuie să vă programeze peste doi ani, peste trei ani, uneori e târziu și peste o oră. Gândiți-vă la lucrul acesta. Găsiți, vă rog din tot sufletul, fiindcă puteți, sunteți oameni cu perspectivă intelectuală și umană aparte, puteți găsi.... vă mulțumesc că mă și ascultați, vă mulțumesc foarte mult, puteți găsi cele mai bune soluții în folosul tuturor dar mai ales în folosul oamenilor. Faceți ca oamenii, într-adevăr, să fie în atenția dumneavoastră și nu doar în mod formal. Vă mulțumesc mult, mult de tot. Sper să votați așa cum vă dictează propria conștiință și să vă gândiți înainte de toate că, v-am spus, sănătatea este, înainte de toate, deasupra tuturor, indiferent ce latură politică reprezintă sau ce haină îmbracă. Mulțumesc mult de tot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vom începe procedura de vot nominal. Vă reamintesc, fiecare când își aude numele va răspunde cu pentru sau împotrivă. Andrușcean Antonio. Domnule Andrușceac. suntem în procedură de vot, vă rog frumos.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule președinte, domnule Primar......”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Pentru sau împotrivă, suntem în procedură de vot, vă rog frumos! V-am ascultat până acum. Vă rog frumos! Suntem în procedură de vot!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Grupul USR nu votează. Se va retrage de la această.....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Suntem în procedură de vot! Este cam târziu să faceți lucrul acesta!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok! Bine!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E vot nominal!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Cu toate că îmi doresc mă voi abține de la acest....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Este pentru sau împotrivă! Repet! Acesta este votul nominal prin Legea 215, pentru sau împotrivă. Doar aceste două variante sunt, să știți! Deci, domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Sunt pentru realizarea acestui obiectiv.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Balmuș Mircea.”

Dl consilier Balmuș Mircea:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bărbălău Cosmin Constantin, subsemnatul - pentru, Călina SimionDan.”

Dl consilier Călina Simion Dan:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ceacâr Sorin Ioan.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Grozavu Cătălin.”

Dl consilier Grozavu Cătălin:,, Pentru”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Iancu Elena.”

Dna consilier Iancu Elena:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Marin Ștefanei Dan.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Vot pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Matache Cristinel Nicușor.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „ Domnul Moulin este absent. Murgoci Mihaela.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Negrilă Vasile.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nicolae Adrian George.”

Dl consilier Nicolae Adrian George:,, împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pânzaru George Daniel.”

Dl consilier Pânzaru George Daniel:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Puiu Florian.”

Dl consilier Puiu Florian:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Pungă Nicolae.”

Dl consilier Pungă Nicolae:,, Pentru.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Sava IoanRăzvan.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Schuster Johan Lucian.”

Dl consilier Schuster Johan Lucian:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Simion Samir.”

Dl consilier Simion Samir:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Stănoi Lucia.”

Dna consilier Stănoi Lucia:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ștefan Daniel Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ștefan George Alin.”

Dl consilier Ștefan George Alin:,, împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Șupeală Gheorghe.”

DI consilier Șupeală Gheorghe:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Tecuceanu Mărioara”

Dna consilier Tecuceanu Mărioara:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Trifu Vasile.”

Dl consilier Trifu Vasile:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Trocan Andrei George.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Turmac George Adrian.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Voi respecta decizia grupului. împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Avem 21 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă. Acestea fiind spuse, proiectul a fost adoptat. îl invit alături de noi pe domnul deputat Mano le. Putem continua, vă rog? Următorul proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Dacă sunt discuții?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă anunț că am trecut la capitolul rectificare bugetară.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dacă nu sunt discuții vom trece la vot. Vă rog domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, A stat ieri, timp de trei ore jumătate lângă noi, administratorul și o președintă de asociație de locatari. Problema am discutat-o, trebuie să o spun tuturor colegilor. Când am fost chemat, în regim de urgență, la Creșa „Scufița Roșie” și la Grădinița nr. 207 unde s-a întâmplat un eveniment nefericit, dar care nu a avut victime, s-a prăbușit o placă din beton de la balcoanele care se află la etajele superioare ale celor două unități de învățământ preșcolar. Am fost atunci cu cei din aparatul primarului și am luat legătura cu reprezentanții asociaților de proprietari, i-am rugat să își pună cât se poate de repede, în condițiile în care pot, în siguranță, balcoanele, jardinierele și așa mai departe, având în vedere că la aceste partere de blocuri se află locurile de joacă ale copiilor. Propunerea pe care vreau să o fac este introducerea în programul de investiții, capitolul reabilitare, a blocurilor 30, din aleea Tohani nr.l, la parterul căruia se află Creșa „Scufița Roșie” și a blocului 31, din aleea Tohani nr.3, la parterul căruia se află Grădinița nr. 207, în regim de urgență. Bugetul pentru finanțarea acestor lucrări va fi luat din capitolul spații verzi.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnule consilier, vreau să apreciez foarte mult acest tip de amendament. Mă bucur foarte mult că nu e prima oară și aveți o consecvență, grupul USR, în a ataca problemele... a aborda ...poate e prea mult.... a aborda problemele cetățenești, eu personal sprijin acest amendament al dumneavoastră și fac apel la toți colegii mei consilieri să fie de acord cu acest amendament pentru că este absolut necesar să intervenim în regim de urgență pe acele blocuri, nu de alta dar și respectăm una dintre hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență și anume această prioritizare către blocurile situate în zone cu trafic intens.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, țin să vă mulțumesc și să vă aduc la cunoștință că, pentru cele două blocuri, fuseseră făcute intervenții de reabilitare de către asociațiile de proprietari, pe adresa Primăriei, încă din data de 25.06.2015, un număr de 9 intervenții. Am, de asemenea....”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:,, Cred că mai repede solicitări decât intervenții, ca să fim mai preciși”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, A! Da! Solicitări, da, mă scuzați, pentru reabilitare și de asemenea am adresele unităților de învățământ prin care ne cer să intervenim în această situație.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cunosc speța, mi se pare o idee extraordinară și îi rog mult de tot pe toți colegii să fie de acord cu amendamentul grupului USR.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot amendamentul domnului Andrușceac. Cu 26 de voturi, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, dacă mai sunt discuții pe baza proiectului de buget? Supun la vot atunci proiectul numărul 4. Vă rog să votați. Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 5 pe ordinea de zi.-Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Moșoaia nr. 52 și Șos. Berceni nr. 110, sector 4 București, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt supun la vot. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.6-Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor de investiții „Supralărgire str. Turnu Măgurele”, „Supralărgire șos. Berceni” și „Supralărgire str. Luică”, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 Supun la vot acest proiect. Vă rog”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,

Formulez un amendament. O să solicit să înlocuim o sintagmă din corpul hotărârii. în loc de prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare se va citi prevederile art.2 și art.34 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Trocan. Vă rog să votați. Vă rog să vă controlați aparatele. Cu 26 de voturi pentru amendamentul a fost aprobat. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog să votați. încă o persoană. Vă rog. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a taxelor și tarifelor de parcare la nivelul Sectorului 4. Discuții? Vă rog domnule Turmac.”

DI consilier Turmac George Adrian:,, Am un amendament. <Se introduce articolul 3-Sistemul de plată va ține cont de planul de mobilitate urbană 2016-2030, aprobat pentru regiunea Bucure ști-Ilfov și se renumerotează restul articolelor.>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Gât”

Dl Gâf Deac Ioan - Director-Direcția de Mobilitate Urbană:,, Din punctul de vedere al Direcției de Mobilitate Urbană este ok amendamentul. E în regulă. Desigur că tot ce facem se încadrează în planul de mobilitate urbană aprobat, nu e niciun fel de problemă. Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră aș vota pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun. Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Vă rog să votați. Cu 26 de voturi amendamentul a fost adoptat. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi.-Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru merite deosebite, elevei Badea Bianca-Andreea, ocupantă a locului al II-Iea Ia finala Youth America Grand Prix (categoria Pre-Competitive Women) desfășurată la New York, S.U.A. Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. ...{intervenție din sală fără microfon}... Fata a stat până acum să vină, dar am avut discuții destul de îndelungate pe proiectul rx.2.. .{intervenție din sală fără microfon}... Poftiți?.. .{intervenție din sală fără microfon}... Țineți dumneavoastră neapărat? ...{intervenție din sală fără microfon}... Am înțeles. Cu 26 de voturi, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2017... Vă rog, doamna Murgoci! Lăsați-mă să termin vă rog!.... Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2017-2018, pentru semestrul II. Doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu știam că puteți să vedeți în timp ce citiți de pe foaie”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cum să nu doamnă, sunt polivalent.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok. Aici am două amendamente. Unul a fost semnalat de un grup mai mare de cetățeni care, am înțeles, că a depus deja o contestație la CNCD și anume amendamentul sună așa <Bursele de performanță pentru învățământul primar să fie tot 400 de lei, la fel ca și cele pentru gimnazial > pentru că creezi o discriminare între copii. De exemplu - un grup sportiv care conține... și câștigă un premiu. Are copii din clasele unu patru sau din clasa a patra și poate să aibă și din clasa a cincea și a șasea. Cei de clasa a patra vor lua 200 de lei, ceilalți vor lua 400 de lei și nu mi se pare un lucru ok, echitabil. Nu mi se pare echitabil.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun. Vă mulțumesc doamna Murgoci. Amendamentul am înțeles că a fost depus.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Acum îl depun. Mai am un amendament.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Haideți să îl votăm pe acesta și după aceea îl citiți și pe celălalt”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Exact asta și vroiam.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Supun la vot amendamentul doamnei Murgoci. Cu 12 voturi pentru, 11 abțineri și 3 voturi împotrivă amendamentul a fost respins. Vă rog doamna Murgoci, următorul amendament.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Următorul amendament ține tot de.....ține de bursele de

merit, cele menționate în tabel la articolul 8, a). Ordinul de ministru spune că se pot acorda burse de la 8,50. Din nou am primit mai multe sesizări de la părinți. în primul rând am o întrebare. Burselele acestea au fost calculate, în acest moment, doar pentru media 10?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, cine este de la învățământ? Vă rog, ăaxxxxă....{intervenție din sală fără microfon)...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci, mi s-au semnalat cazuri din școli cu mai puțin... cu un buget mai mic sau din zone mai defavorizate, dacă pot să le numesc așa, în care există copii buni care iau nouă, nouă și ceva, care nu vor lua această bursă de merit, meritul lor fiind un pic mai mare decât al copilor care să spunem că provin din familii favorizate și ai căror părinți pot să contribuie la educația lor și atunci propun să se mărească de la 9,50 și nu doar pentru cei cu 10.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumim. Supun la vot amendamentul doamnei Murgoci. Cu 12 voturi pentru, 8 abțineri și 6 voturi împotrivă amendamentul a fost respins. Vă rog, mai sunt alte discuții pe acest proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog să votați. Cu 16 voturi pentru și 10 abțineri proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi. Proiectul nr.10: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School de pe raza Sectorului 4. Vă rog domnule Sava., vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Acest proiect...am văzut indicatorii tehnico-economici pentru 4 after school-uri, am văzut sumele și cuantumul dar, neavînd un proiect nu putem să comentăm foarte mult. PNL întotdeauna a susținut programul școală după școală și after school și îl susține în continuare. în schimb soluția tehnică aleasă, respectiv cea de containere, mi se pare că e oportună pentru zone, eu știu, zone rurale, pentru construcții temporare. Acolo, la Emil Racoviță, unde a fost într-adevăr o problemă, cu conducte, țevi pe dedesupt, nu s-a putut face construcție definitivă, am votat pentru a se face o construcție ușoară. Totuși ideea în sine de a trimite copii la after-school în costrucții.... aparente construcții, temporare, tip container, nu cred că e cea mai bună soluție tehnică. încă o dată, PNL-ul susține construirea de after school-uri și de școală după școală, dar nu e de acord cu acestă soluție tehnică, respectiv să trimitem copii în containere, drept pentru care se va abține. Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, soluția tehnică aleasă și vă invit să consultați proiectul, vi-1 punem la dispoziție după ședință ...{intervenție din salăfără microfon)... Păi nu am știut că nu vi s-a prezentat la comisie! în orice caz vreau să vă spun că ...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Bine specificat asta.....după ședință nu înainte de ședință că

s-ar putea să ne dăm seama de alte lucruri. Mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, încă o dată, soluția tehnică aleasă are la bază o construcție similară din Germania. Din punct de vedere al dotărilor respectă toate standardele europene, astfel încât s-a avut în vedere și durata de execuție a lucrărilor. Practic, o soluție rapidă a fost aleasă. Ca și sume, veți vedea în proiect și rog și investițiile, dacă este cineva aici, să permită domnilor consilieri să consulte proiectul, că se încadrează în standardul de cost. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Dacă nu mai sunt alte discuții? Supun la vot. Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Va sile: „Voiam să vă întreb domnule președinte și pe domnul... Nu, sau și pe domnul Viceprimar, ca și soluție de timp bănuiesc că este o soluție mult mai rapidă. Nu? Pentru asta a fost aleasă. Mulțumesc mult de tot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții supun la vot acest proiect. Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, acest proiect a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi, proiectul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan -Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tineri. Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ -Primarul sectorului 4. Vă rog! Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Vă rog să votați. Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare. Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi este proiectul numărul 13:Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare. Vă rog să votați. Vă rog, încă o persoană. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare. Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 26 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul......pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului

Local al Sectorului 4 din data de 26.04.2018. Vă rog să votați. Vă rog, cu 26 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 16: întrebări, interpelări. Vă rog doamna Murgoci”.

Doamna consilier Murgoci Mihaela:„Eu am o întrebare pe care și-o pun foarte mulți cetățeni din Sectorul 4. Data trecută am povestit despre băncile din stația de autobuz Lamotești. A apărut o singură bancă din două, arată cam la fel cum arăta banca ridicată și pusă de fapt anul trecut în octombrie, noiembrie, nu mai știu, în toamnă și întrebarea mea este și repet și a mai multor cetățeni, de ce se schimbă băncile din sectorul 4? Ce aveau acele bănci puse în toamnă și ce aveau băncile inițiale care păreau mult mai solide decât băncile care au fost puse în toamnă și repuse anul acesta. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Domnul președinte, vreau știu dacă voi fi înștiințat în scris sau pe e-mail referitor la interpelările mele din ședința trecută?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„în scris, bineînțeles.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu am primit nimic. De asta. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Le veți primi cât de curând. Mai aveți alte întrebări? Bun, vă mulțumesc. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU    Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU Consilier Mihaela TĂTARU Consilier Mirela MUSTÂȚEA Consilier Silvia SANDU

23