Proces verbal din 08.01.2018

Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 08.01.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.91/04.01.2018.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 21 consilieri din 27 de consilieri în funcție. Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier

Gâf Deac Ioan.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Suntem 21, este în regulă. Gata se

aude/*

Dl Andrei George Trocan-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 DGITL4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Față de propunerea domnului viceprimar supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. Votați pentru, abținere, împotrivă. Există buton pentru fiecare fel de vot. E nou sistemul și pentru mine, o să învățăm. Bun , cu 20 de voturi pentru și o abținere proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Dați-mi voie să dau citire ordinii de zi așa cum a fost ea amendată:

1.    Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 PS4

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 DGITL4. Cine este pentru această ordine de zi ? Abțineri ? împotrivă? Cu 20 de voturi pentru și o abținere ordinea de zi a fost adoptată. Intrăm pe ordinea de zi . Punctul 1: Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 PS4. Doamna Murgoci. ”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Să ni se explice și nouă de unde provine acest excedent, de unde au rămas bani ? ”

DI Andrei George Trocan-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să-l invit pe domnul director economic să vină să vă explice tehnic în ce constă proiectul, ”

DI George Cioclea - director Direcția Economică : „Ședința Consiliului Local convocată datorită solicitării Trezoreriei urmare a Ordinului emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului financiar bugetar al anului 2017, ea are la bază situația în care secțiunea de funcționare în cazul nostru înregistrează deficit și Consiliul Locala în cazul nostru are obligația de a aproba prin hotărâre de funcționare acoperirea din excedentul bugetului a acestui deficit cu data de 9 ianuarie 2018. Precum știți excedentul, am avut discuția și la ultima ședință din anul 2017 s-a datorat faptului că Trezoreria a închis mai devreme relația de plăți dintre noi și furnizorii pe care îi avem sau a angajamentelor pe care le avem și care nu au fost finalizate și furnizorii nu au trimis facturi. Deci de fapt deficitul nu este neapărat în sensul pe care îl avem cu toții adică bani suplimentari ci el este excedentul în cazul nostru este de fapt , se referă la angajamente care nu au fost facturate sau facturi care nu au fost achitate până la sfârșitul anului. Și suma încă nu o știm. Avem promisiunea că undeva în jurul datei de 19 sau 22 ianuarie o să aflăm suma de la Trezorerie , ea ne calculează această sumă și atunci o să vă rog la fel prin ședință să putem să ne întâlnim pentru a stabili în baza adresei Trezoreriei care ne va comunica această sumă deblocarea lui să putem să finalizăm plățile care au rămas restante, ...{intervenții in sala neînregistrate pe bandă)...Nu, nu, nu acuma votăm doar dreptul de acoperire a unei sume de 5 milioane de lei dintr-o poziție în alta . Este exact ce am lacul în decembrie , partea inversă. Suma finală a excedentului o vom afla după ce vom comunica Trezoreriei această hotărâre de consiliu local, ne vor face calculul dânșii și ni s-a promis în termen de maxim o săptămână o filă de buget în care se va spune care este excedentul nostru. Precum știți noi avem voie să facem plăți către furnizorii de investiții până la aprobarea bugetului, gen primului buget doar din surse reprezentând excedent și împrumuturi bancare. împrumuturile bancare nefiind bani ai statului ai bugetului la fel putem să facem plăți, excedentul sunt deja bani aflați în Trezorerie sunt aferenți exc ere iți ului financiar anterior adică 2017, sunt banii noștri putem să facem plăți din ei, dar pentru asta trebuie să fie votați de dumneavoastră o listă specială lista investițiilor votate de dumneavoastră în anul 2017 și care nu au fost finalizate în sensul atât achitate cât și facturate până la sfârșitul anului. Și pentru asta trebuie să mai facem o ședința de consiliu, eu estimez undeva ultima săptămână a lunii ianuarie.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Mulțumesc , domnul director. Dacă mai sunt discuții sau întrebări? Dacă nu mai sunt supun la vot proiectul de hotărâre . Cine este pentru această ordine de zi ? Abțineri ? împotrivă? Cu 21 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 2 : Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 DGITL4. Vă rog , domnul Sava. ”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„ Buna ziua. Un an nou plin de bucurii și îndepliniri pe plan profesional. Aș dori, întrucât acest proiect de pe ordinea de zi ne-a venit relativ acum câteva minute, aș dori să luăm o scurtă pauză pentru consultarea celorlalți colegi din grupul PNL.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Stați puțin că nu înțeleg solicitarea dumneavoastră. Adică doriți o pauză pentru a vă consulta dumneavoastră între dumneavoastră?”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:,, Da. Grupul PNL vrea să se consulte la acest proiect de pe ordinea de zi.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Ok. Eu vă propun să începem dezbaterile și discuțiile și cred că vă puteți consulta. N-am nicio problemă dar sunt 15 oameni care o să...”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:,, 5 minute , domnul președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Bine , domnule consilier avem 5 minute pauză. în spiritul sărbătorilor să dăm o șansă Partidului Național Liberal de a se consulta.” Pauza ................................................

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Bun. O să reluăm activitatea. O să-i rog pe colegi să revină. Bun. Este acolo. Bun. Acum intrăm pe discuții și dezbateri pe al doilea proiect de hotărâre. Aș vrea de la început să vă...da domnul Sava, imediat. Aș vrea de Ia început să vă explic...și doamna Murgoci ulterior...să vă explic motivația pentru care eu, alături de alți colegi am votat această hotărâre, în primul și în primul rând, părerea mea este că trebuie simplificată și clarificată toată chestiunea asta legată de cuantumul taxei, bonificații, perioade și așa mai departe, din acest punct de vedere noutatea este că am...colegii au propus și noi am fost de acord cu extinderea perioadei, practic nu va mai exista o perioadă de termen limită prin care se primește o bonificație, practic taxele sunt acum, țin cont și de veniturile persoanelor, zic eu că este o formă mai corectă și mai ușor de implementat pentru oameni, sigur în condițiile în care proiectul a fost destul de rapid scris, de aceea am și insistat să primiți pe lângă confirmarea prin e-mail, sau, mă rog, transmiterea prin e-mail și a unei copii pe hârtie tocmai pentru a putea analiza și discuta. Dau cuvântul domnului consilier Sava, urmează doamna Murgoci. Vă rog! La microfon...aaaaa merge acum. Perfect!^

Dl consilier Sava Răzvan: „ Da. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Aș dori să ni se spună din partea celor care au întocmit raportul de specialitate, dacă nota de fundamentare a obținut avizul de la autoritatea care reglementează această taxă, acest serviciu. în speță ANRSC"

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan: „Vă răspund eu, domnul coleg. Nu scrie nicăieri în Legea nr. 215, păi sunt unul dintre inițiatori, împreună cu colegul meu Gâf Deac și împreună cu Marin Alexandru...în primul rând nicăieri în Legea nr. 215 nu e stipulat că o astfel de hotărâre, un astfel de proiect de hotărâre trebuie să obțină avizul ANRSC-ului sau a altor autorități naționale care reglementează. Și vă spun și de ce. Nici măcar în ultima variantă a Legii Utilităților Publice nu este prevăzut acest lucru deoarece este în atributul exclusiv al consiliilor locale, județene și așa mai departe, de a stabili nivelul sau cuantumul taxelor locale/

Dl consilier Sava Răzvan: „ înainte de a cere punctul de vedere doamnei Secretar, aș vrea să vă spun că, totuși, poate în Legea nr. 215 nu este prevăzut acest lucru de care ați spus dumneavoastră dar în Legea nr. 51/2006 la art. 43 alin. (5), dacă doriți vă dau citire acestui alineat../

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Vă rog! Vă rog, citiți-1/

Dl consilier Sava Răzvan: „ în speță prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de către operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, sau după caz ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, sau după caz ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, vor ține seama de avizele de specialitate ale autorităților de reglementare competente?'

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Așa este! Dar când e vorba de tarife! Aici noi avem discuția despre o taxă. “

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan: ,, Re vin... Atenție... O secundă... în primul și în primul rând că Legea nr. 51 la care faceți referire sau cum îi spuneți este completată de 273 dacă nu mă înșel, 2016, cea care reglementează mai nou serviciile de utilitate publică, iar noi aici nu hotărâm cuantumul unui serviciu, ci al unei taxe/

Dl consilier Sava Răzvan: „ Această...orice taxă, tarif sau preț cum vreți s-o denumiți, se fundamentează și la baza acestei fundamentări stă ordinul ANRSC nr. 109/2007 și spune clar cum se elaborează o taxă. Noi aici nu comentăm dacă taxa asta este legală sau ilegală, aici comentăm cuantumul, întrucât s-a văzut clar că modificarea care a avut loc în 18 decembrie, prin hotărârea nr. 347, s-a văzut clar impactul pe care l-a avut asupra populației sector 4. Tocmai această ne transparență și acest calcul care nu este fundamentat și nu este autorizat de către autoritatea de reglementare, a făcut...a dat naștere acestor discuții care ne-au adus pe noi acum să modificăm această taxă/

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: Bun. Doamna Secretar dacă doriți să spuneți ceva..?4

Secretarul Sectorului 4, dna Artene Diana-Anca: „ Vorbiți despre un tarif nu despre o taxă. Deci 43 alineatul (5) se referă la tarif nu la taxă. Avem...avem...eu nu mă aud. Ba da, mă aud. Avem reglementare diferită între tarif și taxă. Pentru tarif și pentru taxă, deci ne referim la taxă, eu am înțeles ce ați spus?4

Dl consilier Sava Răzvan: „ Doamna Secretar, în DEX, tarif...taxă este, se spune că sunt sinonime?4

Secretarul Sectorului 4, dna Artene Diana-Anca: „ E adevărat! în DEX poate. Dar legea e diferită?4

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Nu...DEX -ul e DEX, legea e lege. Hai că nu...Răzvan n-o ducem în zona asta de DEX, că, dacă vrei o discutăm frumos. Adică n-are rost. Noi...taxa-i taxă și are o reglementare juridică, cum se aprobă, cum se adoptă, tariful e altceva. Deci eu cred că din punctul ăsta de vedere ne-am lămurit. Dacă mai e...doamna Murgoci știu că mai avea...vrea să ia cuvântul, după care domnul Turmac, după care domnul Trifu și după aceea domnul Ștefanei?4

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da. Eu am mai multe lucruri de sesizat. Unul este că nu știu dacă este legal să modifici o taxă în timpul anului financiar și prima întrebare care mi-a venit atunci când am primit acest proiect: ce se va întâmpla cu cei care au plătit deja taxa? Apoi... “

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Numai o secundă. Asta vă pot spune eu din start. E un principiu de drept, hotărârile se aplică doar pentru viitor. Adică..?4

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok. Spuneți că faceți reduceri pentru cei care au sub 2000 lei lunar și întreb aici ce se întâmplă cu cei ale căror venituri nu sunt niște venituri stabile cum sunt cele din... cei care prestează activități independente. Adică pot să aibă într-o lună, nu știu... 1000 lei, într-o lună 4000 lei. Ce se va întâmpla cu ei? Are DGITL-ul capacitatea de a procesa toate aceste cazuri?44

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Ideea este următoarea: declarația pe proprie răspundere are o bază de referință, așa cum orice chestiune trebuie să aibă o bază de referință, venitul din luna decembrie a anului 2017. Cum spuneți dumneavoastră că o persoană cu activități independente poate într-o lună să câștige 1000 lei, într-o lună 5000 lei, în altă lună niciun leu, eu cred că în general, pe medie, se va încadra pe o anumită situație, așa că zic eu că e corectă până la urmă chestiunea?4

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok. Pentru...în ceea ce privește sediul social sau punctul de lucru, dacă există sediu social și punct de lucru al firmei respective. De asemenea există situații în care apartamentul respectiv este sediu social pentru mai multe firme. Se plătește pentru fiecare...hai să nu-i spunem firmă că poate să fie și un ONG, deci pentru mai multe persoane juridice?44

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Păi, dacă sunt persoane juridice diferite, mi se pare normal să fie plătit...fiecare societate comercială sau persoană juridică respectivă sau persoană fizică autorizată sau ONG, să-și plătească taxa de salubrizare conform hotărârii. Oricum ele conform legii sunt identificate, la un moment dat, sunt identificate separat în imobilul respectiv?4

DI consilier Marin Ștefanel-Dan: „ Știți de ce vreau să intervin? Luăm situația în care un proprietar, persoană fizică sau juridică deține mai multe autoturisme, ce face, plătește doar la unul?44

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu, dar este vorba de sediu social și este vorba că nu poți să produci mai mult gunoi pe același spațiu..?4

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan: „ Păi nici eu nu pot merge cu 5 autovehicule în același

timp!44

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu este același lucru! îmi pare rău! 44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan: „ Ba vă spun că e fix același lucru! 44

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Dacă este și un punct de lucru și un sediu social, plătești pentru ambele. De obicei în sediul social nu se desfășoară activități economice, cu mici excepții. 44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan: „ Cine spune treaba asta? Că nu se desfășoară activități economice? Se desfășoară activități de tip lucrativ, de orice tip, da? Care pot produce sau nu, deșeuri. Din nou, de orice tip.44

Dna consilier Murgoci Mihaela:,. Adică el, o persoană care locuiește într-un apartament în care există 2 sedii sociale, dar doar el locuiește în acel apartament și nu se desfășoară nimic în acel apartament, va plăti pentru cele 2 sedii sociale, în același timp el nu plătește pentru el. Cu alte cuvinte, în loc să plătească 12 lei, sau cât e taxa lunar pentru el, va plăti 4...80 plus 80... sau care e taxa...44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan: „ Știți ce spuneți? Că dacă are 2 sau mai multe firme, doar pe una ar trebui să plătească impozit pe dividente, că pe cealaltă n-ar mai trebui că deja a plătit pe una. E fix aceeași situație, vă pot da nenumărate exemple.44

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok. ...(intervenții în sala fără microfon)... Da, exact! Asta se întâmplă, plătești de 3 ori același gunoi!44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan: „ Stați o secundă...și dacă are obiect de activitate diferit? Nu e așa! ...(intervenții în sală fără microfon)... Nu e adevărat! 44

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Sediile sociale sunt oricum identificate în locații separate și într-un apartament nu poți să ai 2 societăți comerciale în aceeași cameră. Fiecare e identificat separat ...(intervenții în sală fără microfon)... Deschideți microfonul...44

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Și mai am o ultimă observație...în fine...este vorba de acel principiu care este obligatoriu, începând de anul acesta, plătește cât arunci. Și mă refer aici la Ordonanța de Guvern nr. 68/2016, care în 16 iulie 2017, conform Legii nr. 166/2017, devine obligatorie taxarea serviciilor de salubritate către populație conform principiului plătește cât arunci! Astea sunt nelămuririle mele și precizez că, din păcate, colegii mei nu au putut veni, eu voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ E în regulă. Vă mulțumim! Domnul Trifu cred că urma, apoi domnul Turmac, apoi domnul Ștefanei, parcă.44

Dl consilier Trifu Vasile: „ La mine a fost aceeași întrebare care...44

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Ok, am înțeles! Domnul Turmac, vă

rog!44

DI consilier Turmac Adrian: „ Bună ziua! Eu am mai multe neclarități legate de acest proiect. Sunt convins că executivul își dorește o îmbunătățire a colectării față de anul trecut, dar, totuși, să le luăm pe fiecare în parte, să vedem dacă este ok. Am în față o notă de fundamentare a taxei de salubrizare, emisă de Direcția Gospodărire Locală și aici se vorbește de...la persoanele fizice, avem odată luate 100 de mii de persoane, 100 de mii de locuitori cu 12 lei ori 12 luni cu bonificație de 50%, practic cei care beneficiază de venituri sub 2000 lei pe lună, iar apoi încă 100 de mii de locuitori cu bonificație 20% pentru plata anticipată. Din calculele, nu ale mele să zic, ale statului, eu știu că în sectorul 4 sunt 322 de mii de locuitori, ceva de genul acesta. Având în vedere că știm cu toții, că facem politică, că în Registrul Electoral sunt 371 de mii de votanți. Executivul a luat în calcul că vor plăti 80% din persoanele fizice, ceea ce înseamnă că trebuiau trecute la nota de fundamentare în jur de 256 de mii de locuitori. 56 de mii de locuitori nu se regăsesc în nici una dintre cele 2 categorii enumerate de executiv. ...(intervenții în sală fără microfon)... 44

DI director Hrant Oundjian: „ Dacă îmi permiteți să fac eu clarificarea în acest sens. Cu toate că nu am făcut notă de fundamentare noi, ci domnul Simion, pot să vă spun din experiența noastră, că nicio taxă nu se poate raporta la total integral număr de contribuabili care îi avem în evidențe, pentru că, taxa este...nicio țară din uniune nu recuperează 100% o taxă, ci trebuie raportat la un prag, de la care te duci în jos pentru că, mergi pe premiza că nicio taxă nu se recuperează integral, ele sunt diverse categorii de persoane care au situații speciale. Iar referitor la faptul că în sectorul 4 sunt 325 de mii care ar figura la Evidența Populației pot să spun că, real, nu locuiesc atâția în sectorul 4, din ce am verificat noi și din declarații, locuiesc...ei sunt cu buletinele... mulți și-au făcut pentru copii la școală...mulți și-au făcut pentru buletine...și-au vândut apartamentele și nu au schimbat buletinele...ăia nu mai figurează decât fictiv mulți dintre ei, de aia ne-am dus la o bază mai aproape de realitate...în sensul în care vrem să și încasăm suma asta, nu doar să facem din cifre...raportat la acest lucru. Dar sunt convins că în nota asta de fundamentare mai poate fi... să zicem ajustat?'

Dl consilier Turmac Adrian: „ Domnul director, eu știu că dumneavoastră depuneți o muncă destul de consistentă în perioada asta la direcția pe care o conduceți, vă înțeleg argumentul, dar acesta se regăsește în cei 80% pe care i-am menționat. Din punctul meu de vedere, îmi mențin părerea că nu există o corelare între populația din sector, indiferent că aceștia locuiesc sau nu, având buletinul aici, ei plătesc orice taxă în sectorul 4. Fie că este vorba de loc de parcare, fie că este vorba de impozit pe casă sau impozit pe mașină, ei o plătesc în sectorul 4. Că locuiesc, că nu locuiesc, nu contează. Evidența populației se face pe baza domiciliului din buletin. Deci, practic lipsesc 50...11

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Domnul Turmac! Că lipsesc, că nu lipsesc, noi nu votăm astăzi câți locuitori are sectorul 4. Hotărârea se referă la altceva?1

Dl consilier Turmac Adrian: „ Votăm în baza unei note de fundamentare, care înseamnă calculul...cu veniturile din această taxă11

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Dacă ați simțit că această notă de fundamentare nu s-ar apropia de realitatea pe care o doriți dumneavoastră, sau pe care o estimați dumneavoastră, fără doar și poate, o să vedem care este această realitate într-o proximă perioadă ...și eu aș fi curios să văd exact o bază reală mai aproape și armonizată pentru toate instituțiile din...și Aparatul de Specialitate și Taxe și Impozite. Vă rog să reveniți dacă aveți discuții pe proiectul de hotărâre și mai puțin pe zona de fundamentare.Vă mulțumesc!11

Dl consilier Turmac Adrian: „ Trec imediat. Domnul președinte, este un număr foarte simplu care există în baza Evidenței Populației, nu avem noi ce să aproximăm, nu e părerea mea, eu doar v-am explicat principiul și am înțeles și cei 80% care vor plăti această taxă. Este ok. în al doilea rând, declarația pentru diminuarea cu 50% este raportată la luna..?1

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Atenție, numai în proiectul de hotărâre veți vedea că nu mai avem diminuări. Nu există diminuări de 50%, 30%. Nota de fundamentare este un pic rămasă în urmă față de proiectul de hotărâre pe care l-am discutat ultima variantă. Deci, sintetizez...și o fac așa mai simplist. Practic pentru persoanele fizice, am simplificat, am propus simplificarea situației, eliminând tot acest calcul de bonificații, adică nu mai sunt bonificații. Dacă veți vedea în corpul hotărârii, la completări, articolul 1 al hotărârii spune așa: alin. (4) pentru anul 2018, prin excepție de la art. 2 alin. (1) litera a), asta este din vechiul regulament votat de noi, da?... din prezenta hotărâre, pentru persoanele fizice cu venituri nete lunare sub 2000 lei taxa de salubrizare datorată va fi în cuantum de 6 lei pe lună/persoană, pentru persoane fizice care au venituri nete lunare peste 2000 lei, taxa de salubrizare datorată este de 9,6 lei pe lună/persoană. Nu mai discutăm de bonificații de 50%, 30%, 20%.11

DI consilier Turmac Adrian: „ Domnul președinte este același lucru 50% din 12 lei înseamnă 6 lei că am făcut toți clasa a patra.11

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Mă bucur că ați absolvit cu succes clasa a patra și a cincea și mașterul..?1

Dl consilier Turmac Adrian: „ Am terminat și clasa a patra cu succes, am terminat din prima chiar am fost foarte bucuros când am luat coroniță. Eu vă spun în felul următor: având în vedere că acea declarație care se va depune, că nu avem cum să aproximăm acele venituri de sub 2000 lei..?1

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Este o declarație, dacă vedeți în anexă, pe proprie răspundere, în care fiecare cetățean...da?...Vă rog!11

Dl consilier Turmac Adrian: „ Corect dar, ascultați-mă un pic, ca să termin și eu de fundamentat ideea..că, nu sunt rău intenționat11

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Nicio problemă! E un dialog! Vă

rog!"

Dl consilier Turmac Adrian: „ Această declarație este raportată la luna decembrie. După cum știți, în luna decembrie se întâmplă următorul lucru: toată lumea primește primă?1

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Uite eu nu am primit primă domnul Turmac!11

DI consilier Turmac Adrian: „ Pentru că lucrați la stat?1

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Nu! Că prima se dă în ianuarie, nu se dă în decembrie. în decembrie se plătesc salariile pe noiembrie. N-ați înțeles!...Păi...ce-am făcut, domnule? Nu-i așa!11

DI consilier Turmac Adrian: „ Se primesc..?1

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: „ Nu! O să râdețL.le încasați..."

DI consilier Turmac Adrian: „ Se prim esc... întrebați... eu am prieteni care lucrează și în corporații și au primit în decembrie tocmai ca să-i poată să-i folosească..?1

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan: ,, Am înțeles...și prietenii dumneavoastră din corporații nu pot să plătească 9,6 lei, ar prefera 6 lei?1

Dl consilier Turmac Adrian: ,, Da, o corporație să știți că înseamnă și salariul minim...de exemplu, Kaufland, cel mai mare angajator din țară, sau unul dintre cei mai mari, cred că dă înjur de salariul minim și tot așa au făcut și ei?1

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:,, Am înțeles...11

Dl consilier Turmac Adrian: „ Da, deci nu vorbim acum de ...indiferent cât are venitul cineva...

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Păi dacă au salariu minim se încadrează la 6 lei, e perfect."

DI consilier Adrian George Turmac: „ Da, dar dacă primești o primă de 300 lei la un salariu de 1800, ai trecut la 2100 și practic te-ai încadrat la o taxă dublă

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Da, dar pe partea cealaltă copiii și soția care n-a primit primă și cei 6 copii ai tăi nu vor mai plăti 9,6 lei ci vor plăti 6 lei. Sunteți împotriva diminuării?”

DI consilier Adrian George Turmac: „Sunt pentru egalitate. Fiind într-un partid de centru dreapta ....”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Comunist că numai comuniștii vroiau egalitate ..”

Dl consilier Adrian George Turmac: „într-un partid de centru dreapta, toată lumea pleacă de la aceeași bază. Nu, comuniștii vroiau egalitatea distribuirii. Centru dreapta pleacă de la egalitatea în fața statului. Din punctul meu de vedere acordarea unei bonificații strict pe baza unei declarații de venituri nu este tocmai un fapt plăcut pentru toți locuitorii din sectorul 4 din punctul meu de vedere.

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „în general nicio taxă de pe pământul ăsta nu este un lucru plăcut pentru nimeni.”

Dl consilier Adrian George Turmac: „Nu! Am spus că diminuarea pe aspecte de venit. Asta încerc să vă explic.”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Păi și pe ce alt aspect ați fi vrut dumneavoastră s-o diminuăm? ”

DI consilier Adrian George Turmac: „Ar trebui să fie o taxă generală pentru că toată lumea produce același gunoi. ”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Nu! Omul are o suportabilitate. Și să știți că , vreți să vă spun care e tendința ? Vă spun eu o treabă foarte șmecheră . Tendința este să nu mai judecăm sărăcia oamenilor pe individ ci pe gospodărie. Așa facem primul pas ca să vedem ce gospodării îți permit niște lucruri, ce gospodării nu-și permit niște lucruri.”

DI consilier Adrian George Turmac: „Să înțeleg că ați lecturat cu mare plăcere programul de guvernare al colegilor de la PSD cu impozitul pe gospodării.”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Nu am lecturat, am participat la scrierea lui, dar asta-i altă discuție. Problema este următoarea : ce propunem noi inițiatorii prin acest proiect de hotărâre este, repet, o taxă mai mică pentru cei care nu pot în acest moment să suporte o sumă mare de la început . Mai mult noutatea este că avem această taxă diminuată pentru toți copiii, toți minorii care nu au evident venituri peste 2000 lei net. Deci sunt niște lucruri , părerea mea favorabile. Acuma sigur că putem discuta într-adevăr ce spuneți dumneavoastră alte metode de distribuție a acestor ajutoare și altele decât veniturile. Părerea mea că veniturile familiei sunt singurele care pot arăta starea efectivă a unei gospodării, dacă sunt sau nu , trăiesc sau nu la o limită a sărăciei, sărăciei relative sau chiar în prag de excluziune. ”

DI consilier Adrian George Turmac: „Domnul președinte, din punctul nostru de vedere, considerăm că ar trebui să existe o taxă redusă , unitară pentru toți cetățenii sectorului 4 . Având în vedere că avem 6 lei pentru cei care au venituri sub 2000 lei și 9, 6 lei redus pentru cei care au venituri peste 2000 lei, ar trebui să existe o taxă pentru cei care plătesc anticipat de 7,8 iar restul să plătească cu adaosul...”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Este o propunere minunată puteți să o formulați într-un amendament, este ok. Domnul Ștefanei urma la cuvânt. ”

Dl consilier Adrian George Turmac: „Stați că n-am terminat, mai am o singură problemă de ridicat. Aș dori să întreb pe doamna Secretar dacă se aplică Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 149/2005 privind stabilirea tarifelor de salubritate la 5,03 că în alte sectoare se aplică și vreau să știu dacă e o greșeală pe undeva să stăm liniștiți , să dorm liniștit cum vor toți colegii bănuiesc.”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Vă recomand o chestie melatonină pentru somn liniștit noaptea . Este din plante, din extract de plante .”

Dl consilier Adrian George Turmac: „Legalitatea este un medicament foarte bun, sănătos pentru creier.”

Dl consilier loan Răzvan Sava:„ La subiect, domnul președinte la proiectul de hotărâre , vă

rugăm.”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac : „Repet, noi nu discutăm aici de tarife. Consiliul General ca și restul legilor discută despre tarife, noi discutăm despre o taxă. Faptul că la sectorul 3 nu e taxă de gunoi, că la 6 ,că la sectorul 2 e 14 lei nu are nicio legătură. Nicio legătură nu are cu chestiunea noastră de fată. Nu mă pot raporta întotdeauna la ce fac alții. Vă rog , domnul Ștefanei.”

DI consilier Dan Ștefănel Marin : „ Apropo de cuantumul acestei taxe vreau să vă dau citire din colegul nostru domnul Moulin Guilhem Christian, dau citire un clasic în viață, cum spune colegul meu Vasile Negrilă , luna martie 2017 citez : «și atunci am calculat aproape toate persoanele juridice dacă includem taxarea de 20 lei pe tonă ajungem la 360 de roni ș.a.m.d. » și vă pot pune la dispoziție și o copie după procesul verbal și zice așa în continuare: « eu propun să punem aproape 9, 39 lei pe lună pentru persoanele fizice » USR da? Martie 2017. Este un tarif de care, îmi cer scuze pentiu că citez mot a mot «este un tarif de care pentru informație se apropie de cel practicat în Sibiu care este totuși un oraș din provincie » deci citez dintr-un coleg USR care mai nou face niște postări mincinoase, în sensul că nu recunoaște și că n-ar fi ...bine mă rog. Deci am fi avut posibilitatea ca această taxă să fie reglementată așa cum o să faceți propunere, domnul Turmac la nivelul întregului sector nefacând niciun fel de diferențe. Eu făcând parte dintr-un partid liberal, cu doctrină liberală ca să repet eu vă spun că e bine să diferențiem tarifele în funcție de veniturile pe care le obținem cu toții așa cum de exemplu la capacitatea cilindrică deși mașina are tot 4 roți plătim diferențiat în funcție de capacitate, adică în funcție de mărime și aici plătim în funcție de mărimea venitului . Și este o taxă dacă vreți perfect echilibrată din punctul acesta de vedere deci din punct de vedere moral și anume persoanele care dețin anumite venituri pot plăti 9,6 lei și nu știu de unde aberația cu 12 lei pentru că s-a stipulat foarte clar și în hotărârea inițială 9,6 lei pentru cei care depun declarații , pentru cei care doresc să plătească anticipat și venim cu precizările foarte clare prin această hotărâre de astăzi , se poate plăti lunar și se poate plăti inclusiv la asociația de proprietari pentru cei care nu au înțeles foarte bine trebuie să venim cu o rectificare .Din punctul meu de vedere nu ar fi trebuit s-o facem pentru că ea exista și în hotărârea veche . Așadar cei care vin și spun domnule trebuie să plătim 12 lei , da plătim 12 lei dacă nu ne depunem declarațiile, dacă nu facem precizările privind veniturile și numărul persoanelor din familie ș.a.m.d. S-a mai spus că virgulă copiii vor plăti taxă de gunoi. Legea 230 a asociațiilor de proprietari reglementează foarte clar posibilitatea fiecărei asociații de proprietari sau locatari să își introducă sau nu în cotele de întreținere, copiii . Acuma să vă spun ceva de unde este această eroare dacă vreți în gândire , asociațiile care nu aveau copiii incluși la întreținere inplicit nu plăteau nici gunoiul anul trecut pentru că nu declarau pe listele către societatea de salubrizare numărul de persoane. Acum ce vrem să facem, vrem să transparentizăm tot așa cum este și în vest, copiii vor plăti conform acestei hotărâri și conform și vechii hotărâri 6 lei pe lună. ...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Nu, haideți să fim corecți, 6 lei pe lună atât vor plăti copiii și cred că la ora actuală trebuie să aplicăm un principiu de care spunea și doamna consilier aici și anume poluatorul plătește . Păi dacă poluatorul plătește, un principiu european, cred că este bine să plătească și cei care lucrează și cei care, să spunem că acum din diverse motive nu au un serviciu într-adevăr vor plăti o taxă la jumătate față de ceilalți, ideea este că toată lumea trebuie să achite, așa cum trebuie să achităm apa de exemplu o achită și cei care au sau nu au venituri. Noi acum, din contră, am diferențiat și am făcut clarificări în ceea ce privește aplicarea acestei taxe/'

Dna consilier Mihaela Murgo ci: „ Nu ați făcut clarificări în ceea ce privește selectarea gunoiului, adică nu există nicăieri, aici plătești cât arunci, îmi pare rău.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Domnul Turmac, vă rog. Ați formulat amendamentul? ”

Dl consilier Adrian George Turmac: „O secundă , vă rog o să formulez și amendamentul. Noi suntem de acord ca să existe o bonificație pentru copii asta e o chestie total aparte, poate nu produce la fel de mult, ok , produce când e mai mic scutece și alte chestiuni dacă vreți să le luați așa, dar la nivelul întregii populații putem să aducem o taxă care să fie unitară și să nu luăm aceste declarații care vor fi foarte greu de verificat de cei de la DGITL , îi vom încărca și dacă cineva va vrea să conteste ei nu vor avea capacitatea să verifice aceste informații. Despre ce vorbim? Declarația asta doar ne încurcă pe noi ! Asta vreau să spun!”

Dl consilier Dan Ștefănel Marin : „ Este exact ceea ce ați propu , o taxă aplicată la nivelul întregului sector. 12 lei în cazul în care ..”.

DI consilier Adrian George Turmac: „Nu...”

Dl consilier Dan Ștefănel Marin : „ ...Nu depui declarație, nu plătești anticipat ș.a.m.d., anticipat pe luna în curs, dacă mi-e permis termenul.”

Dl consilier Adrian George Turmac: „Eu am propus o corelare între cele 2 categorii cu bonificație și fără pentru venit, o medie între ele în așa fel încât venitul general al primăriei să nu fie afectat. Pentru că eu nu știu ceea ce face operatorul sau ce se întâmplă în primărie și ce are de plătit, nu este treaba noastră, noi aici vorbim doar de taxa aplicată populației. Din punctul meu de vedere puteam să găsim o corelare și să rămână o taxă universală ca să-i degrevăm și pe cei de la DGITL de acele declarații și venitul primăriei să nu fie afectat:”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Nu aveți aceste date că nu va fi afectat venitul primăriei pentru că nu știm câți sunt cu și fără, o să aflăm cu ocazia asta.”

Dl consilier Dan Ștefănel Marin : „ Eu am încredere că DGITL -ul va gestiona situația, că vor avea mai mult de lucru asta e! Asta e la ei în grădină. Nu vă supărați, dar la un moment dat va trebui să știm și noi locuitorii sectorului 4 ce taxe plătesc în funcție de ce venituri au și vă spun că ce ați propus dumneavoastră se aplică acum .”

DI consilier Adrian George Turmac: „Dar nu putem să cerem unui copil de 5 ani să dea o declarație pe propria răspundere că n-are venituri.”

DI consilier Dan Ștefănel Marin : „Dar nicidecum! înseamnă că n-ați citit bine proiectul. Vedeți astea sunt clarificări.”

Dl consilier Adrian George Turmac: „Vă rog să-mi spuneți unde nu am citit.”

Dl consilier Dan Ștefănel Marin : „Uitați-vă în anexă în care spune foarte clar, titularul sau dacă vreți cel care are rol fiscal își trece acolo ...păi astea înseamnă clarificări.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Dacă sunt amendamente, vă rog.”

DI consilier Adrian George Turmac: „O altă situație. Am văzut un afiș care circulă prin sală. Asociațiile de proprietari nu aveau dreptul să depună bani în numele titularilor. Asta a fost o propunere pe care noi cei de la PNL am încercat s-o introducem când am votat în primăvară regulamentul. Din punctul nostru de vedere ar trebui introdus în regulament. Exista doar baza aceea la început de depunere a unui tabel cu cei care locuiesc în acel bloc. Din punctul nostru de vedere ar trebui făcut și introdus acum amendamentul ca asociațiile să poată să colecteze și să vireze lunar sau cum consideră cu proprietarii apartamentelor să plătească acea taxă ca să evităm cozile și alte nebunii la DGITL. Dcaă există această posibilitate și dacă direcția e capabilă să suporte o astfel de procedură.”

Dl consilier Dan Ștefănel Marin : „Vin cu o precizare. îmi aduc aminte de discuțiile de la începutul anului trecut prin care vroiam să simplificăm modul de colectare a taxei deși tot la declarație se va ajunge pentru că în momentul în care proprietarul persoană fizică își depune declarația de venit la DITL el se poate duce către asociația de proprietari, către încasatori sau ce au dânșii acolo să plătească pentru că face dovada că el și-a depus declarația și el trebuie să plătească acea taxă. Asociația colectează de Ia toți cei care doresc să facă acest sistem sau să plătească Online sau la benzinării sau oriunde și să nu mai trebuiască să vină în niciun caz la DGITL pentru a-i aglomera pe colegii noștri.”

Dl consilier Adrian George Turmac: ,, Domnul Ștefanei, asta am încercat să introducem atunci și nu s-a vrut . Din punctul nostru de vedere trebuia introdus de atunci. Se pare că vrem toți binele sectorului dar avem viziuni diferite. ”

Dl consilier Dan Ștefănel Marin : „Domnul director DGITL, spuneți-ne se poate sau nu se poate? ”

DI Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „Noi am dori să permitem asociațiilor să achite , numai că tot de la premiza asta am plecat atunci că taxa de salubrizare nu este pe asociație ci este pe persoană. în caz că nu se achită taxa respectivă , n-ai cum să tragi la răspundere asociația pentru persoana care nu a achitat și atunci ne-am gândit să facem pe persoană, dar să dăm posibilitatea asociației să plătească cu împuternicire, cu tabel. Așa a fost și până acuma. Problema a fost alta ...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă).. .Pentru plată. Noi am avut

anunțuri puse frecvent la noi că poate asociația să plătească......(intervenții în sală neînregistrate pe

bandă)... Pentru plată, dar cu un tabel în spate, să știm la ce apartament achită.”

Dl consilier Adrian George Turmac: „A fost tabel pentru depunerea numărului de persoane la început.”

DI Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „Dar la plată vă dau exemple că au plătit. Sunt asociații care au plătit cu tabel, numai că a trebuit să emitem ...diferența a fost că ...”

DI consilier Adrian George Turmac: „Dar nu exista în regulament, eu asta încerc să vă spun, exista doar un articol în care se spunea că trebuia depusă o declarație cu numărul de persoane nu cu încasarea. ”

DI Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „ După aceea am făcut modificarea și am permis și asociației să facă plata.”

Dl consilier Adrian George Turmac: „E foarte bine dacă se întâmplă chestia asta dar ar trebui să o și reglementăm ca să fie în regulă și pentru dumneavoastră.”

Dl Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „îmi permiteți un pic. Acum apare o chestie de noutate trebuie să avem o declarație, anexa respectivă care acuma apare completată ca să putem să luăm de la asociație pentru că nu poate administratorul să semneze în caz de ceva câte persoane sunt și ce venituri au. Poate nu toți o să dea aceste lucruri. Dacă mie îmi dă proprietarul declarația respectivă știe atunci asociația să plătească pentru că poate mulți nu vor să știe administratorul ce venituri au.”

DI consilier Adrian George Turmac: „ Declarația se poate depune online?”

Dl Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „Se poate depune și online.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Domnul director, întrebare de bun simț. Eu proprietar dau declarația respectivă cu câți membri de familie am .și dau banii administratorului să-mi plătească impozitul. Pe baza cărei hârtii? Ce chitanță îmi dă el că i-am dat eu banii, că aici am o problemă.”

Dl Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „Păi nu vă dă chitanța, chitanța o eliberăm noi și el trebuie să dea chitanța mai departe.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Dacă vine controlul la el în gheretă acolo și-l găsește pe plus de casă în loc să aibă 3000 lei din încasări de întreținere are 7000 lei, ce se întâmplă? Nu-i confiscă banii?”

Dl consilier Adrian George Turmac: „Trebuie să fie împuternicit să semneze...Contract de colaborare...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Nu e așa, e o problemă aici să știți.”

DI Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „Trebuie să fie o împuternicire expresă dată de cel care locuiește către administrator ca să poată să vină la noi. împuternicirea am făcut-o sub formă de tabel, adică în dreptul acelui apartament semnează că îl împuternicește pe administrator. Variantă mai bună nu am.”

DI consilier Dan Ștefănel Marin: „Domnul director, vorba multă sărăcia omului. Administratorul sau casierul respectivei asociații poate colecta după ce proprietarul persoană fizică și-a depus declarația?”

Dl Oundjian Hrant - director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale: „Da poate după ce și-a depus declarația.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Mă rog eu asta cred că ar trebui să o lăsăm la latitudinea administratorilor. Cine vrea să-și asume, cine nu vrea să-și asume, se înțeleg ei acolo la fața locului. Vă rog dacă sunt amendamente aș vrea să parcurgem totuși, să trecem de etapa asta de... Vă rog , domnul profesor.”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „La mulți ani, stimați colegi și colege. Vreau să felicit activitatea aparatului executiv. Țin minte că în luna decembrie anul trecut am avut o discuție apropo de persoanele fizice care aveau și sediu social pe aceeași adresă și se colecta taxa și pe persoană fizică și pe persoană juridică . Ținând cont că nu era o taxă ...era o taxă de salubrizare era dublă impunere, văd că a venit un articol, respectiv articolul 2 prin care se reglementează acest lucru și-i felicit. în schimb am 2 amendamente, la articolul 2 din proiectul de hotărâre de astăzi îl citez acuma se modifică articolul 3 cu următorul cuprins : în cazul în care într-un imobil locuiesc persoane fizice dar este înregistrat și sediul social activ/expirat, punct de lucru activ/expirat indiferent dacă se desfășoară sau nu o activitate economică la sediu sau la punctul de lucru se datorează taxa de salubrizare cu valoare mai mare. Amendamentul meu este: atâta timp cât există sediu social expirat sau punct de lucru expirat vă dați seama că persoana juridică nu mai are sediul acolo.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Atenție sediu social e una, punct de lucru...Sunt de acord cu dumneavoastră dacă sediul social e expirat să scoatem acea sintagmă dar la punctul de lucru e altceva. Rămâne sediul social care este valabil în regulă, dar nu și-a prelungit la punctul de lucru . E altceva

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Și cine are punct de lucru și închide punctul de lucru și închide punctul de lucru respectiv, nu mai are contract de închiriere. Deci amendamentul meu este următorul: să se scoată / expirat din frază de două ori să rămână numai cu sediul activ.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Eu v-aș propune în bună înțelegere să rămâneți doar la sediul social expirat și nu și la punctul de lucru. Pentru că repet sunt situații în care ei nu au mai dorit să-și prelunghească punctul de lucru, dar și-au prelungit sediul social. ”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Și atunci plătește pentru sediul social care este activ. Eu spre exemplu am un punct de lucru într-un sector, mi-am mutat punctul de lucru de acolo, nu mai am contract de închiriere în zona respectivă, de ce să mai plătească proprietarul imobilului neavând contract de închiriere? ”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Ok, e amendamentul dumneavoastră să scoatem expirat de două ori. Domnul Hrant, vă rog. ”

Dl Oundjan Hrant - director Direcția Generală de Impozite și taxe locale: „Am să fac doar o precizare. Noi am întâlnit în practică situație în care a expirat contractul la Registrul Comerțului pentru că nu a mai prelungit, din n motive nu a mai ajuns pe acolo , dar ei aveau activitate economică în continuare desfășurată acolo. Pur și simplu expirat și activ era legat doar de simplul contract care se depune sau nu la ...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Da , domnul Hrant, dar în același timp dacă expiră sediul social, în mod normal societatea trebuie suspendată, așa că...”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Noi aici dăm proiecte și hotărâri care au caracter de lege . Cum aplicați dumneavoastră , că știm și ANAF-ul cum aplică și cum colectează , asta rămâne partea a doua, dar într-un proiect de hotărâre care are caracter de lege la nivel de UAT nu putem sa...

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Domnul profesor, supun la vot amendamentul de a elimina cuvântul expirat din respectivul aliniat de două ori. Cine este pentru, vă rog? Abțineri? împotrivă? Cu 21 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, următorul amendament. ”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Al doilea amendament, dar înainte de a-1 propune vreau să fac o paranteză , până la 31 martie 2016 agenții economici care au avut doar sedii sociale și aici vorbim de firme suspendate care nu-și desfășoară activități economice la sediul social iar facturile de utilități se plătesc pe persoană fizică proprietar nu persoană juridică au fost ca bază de impozitare pentru taxele locale , dar trecuți la persoană fizică. Prin similitudine nu văd de ce o firmă care nu desfășoară activități economice la sediul social care nu plătește utilități prin persoană juridică, plătește proprietarul, să i se aplice taxa mai mare și să nu i se aplice taxa pentru persoană fizică. Deci amendamentul este formulat în modul următor, la ultimul paragraf scrie așa ; sediul sau punctul de lucru se datorează taxa de salubritate cu valoarea cea mai mare se modifică așa se datorează taxa de salubrizare aferentă persoanei fizice. Repet, la articolul 2, paragraful 5 în cazul în care într-un imobil locuiesc persoane fizice dar este înregistrat și sediul social activ, punct de lucru activ indiferent dacă se desfășoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru se datorează taxă de salubrizare cu valoare mai mare. Reformulat urmează: dacă nu se desfășoară activitate economică la punctul de lucru iar dacă utilitățile sunt plătite pe persoană fizică atunci și taxa de salubrizare să fie plătită la cuantumul de persoană fizică.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac : „Supun la vot amendamentul colegului nostru. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Cu 6 voturi pentru, 5 abțineri, 10 împotrivă, amendamentul nu a fost adoptat. Bun trecem la vot. Domnul Turmac, vă rog.”

Dl consilier Adrian George Turmac: „Revenind la discuția anterioară eu iau ca valabilă această adresă a Direcției de Gospodărie Locală atât cât se poate a fi luată în considerare din motivele pe care le-am enumerat mai devreme și v-am spus că ar fi benefică o comasare a celor două categorii de persoane fizice care vor plăti această taxă. Cei care beneficiau de acea bonificație de 50 % care se traduce la dumneavoastră prin 6 lei iar ceilalți cu 20% bonificație care se traduce prin 9,6 lei și considerăm că ar fi oportun ca să păstrăm același venit pentru instituția noastră și să nu avem probleme cu plata serviciilor și să fie ușor de operat pentru cei de la Direcția de Taxe și Impozite Locale, să existe o comasare a acestora la un tarif, la o taxă redusă pentru cei care au venit peste 2000 lei, practic să fie una singură de 7,8 lei.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Dacă aveți de formulat un amendament, formulați-1 între timp eu vă spun că fiind inițiator al acestui proiect alături de colegii mei, eu nu am simțit nevoia acelui raport de specialitate care cred eu printr-o neglijență a colegilor, conține anumite erori și date care nu au legătură cu proiectul de față. Noi am discutat ca inițiatori un aspect, acolo se vorbește de bonificații, de alte cifre. Dat fiind regimul ședinței nici nu era nevoie de raport de specialitate, mă rog nu mai discutăm. Asta e situația. Din punctul meu de vedere respectivul raport de specialitate, fără să ne mai ascundem după tufiș, este o porcărie.”

DI consilier Adrian George Turmac: „Domnul președinte, eu nu cred că e chiar o porcărie .

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Raportul este o porcărie. Hotărârea în schimb vine să aducă clarificări și câteva beneficii pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de ele. Vă rog formulați amendamentul.”

DI consilier Adrian George Turmac: „Amendamentul este ca pentru anul 2018 prin excepție de la articolul 2 alineatul 1 litera a din prezenta hotărâre, pentru persoanele fizice taxa de salubrizare datorată va fi în cuantum de 7,8 lei pe lună, pe persoană.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Perfect. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? 7 voturi pentru, 4 abțineri și 10 împotrivă, acest amendament nu a fost adoptat. Supun la vot hotărârea așa cum a fost ea amendată cu amendamentul domnului profesor. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Cu 15 voturi pentru , 4 abțineri și 2 voturi împotrivă acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Acestea fiind spuse, declar închisă ședința extraordinară a Consiliului Local. Vă mulțumesc și un an nou minunat.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


IOAN GÂF DEAC


p.SECRETARUL SECTORULUI 4,

DIANA ANCA ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mădălîna Bratu Consilier Mihaela Tătara

13