Proces verbal din 02.07.2018

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 02.07.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1979/26.06.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 23 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Dau cuvântul

domnului Viceprimar......Nu merge microfonul...Colegii noștri, domnul Marin Ștefanei Dan, doamna

Marioara Tecuceanu, ne-au anunțat că nu pot ajunge astăzi...De asemenea, doamna Murgoci Mihaela și domnul Niculae Adrian George...sunt patru absenți...toți motivați. Suntem 23 de consilieri prezenți în sală?’

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce voiam să vă spun...tot legat de datele ședințelor...Următoarea ședință ordinară, preconizăm a o pune exact la sfârșitul lunii august, astfel încât pe partea de ședințe ordinare, să puteți în acest interval de timp, să aveți concedii, chiar dacă, probabil, vom mai avea ședințe extraordinare, dar este important ca ședințele ordinare să fie poziționate așa. De aceea, am optat pentru începutul lunii iulie și sfârșitul lunii august...să știe toată lumea cum să-și programeze timpul. Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! O citesc proiectele de hotărâre propuse pentru introducerea pe ordinea suplimentară: La punctul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consiliei* Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot pentru introducerea acestui proiect dehotărâre la punctul nr.l, pe ordinea de zi...Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 1.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ÎSU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 2, Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată.’"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adăugat la punctul numărul 3.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La

punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 4.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La

punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)”.

Dl Băluță Daniel ~ Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș dori să vă spun câteva cuvinte. Am primit...de aceea este nevoie de această hotărâre...din fericire, am primit prin Programul PNDL2, o parte din finanțare, astfel încât...am primit aproximativ 10 milioane de lei pentru lărgiri și de aceea este important să împărțim cotele care sunt parte din Programul PNDL și care sunt parte din bugetul local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot

introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La

punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3 ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. încă o persoană, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot

introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 17. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Di Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La

punctul numărul 18: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 18. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La

punctul numărul 19: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09,2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot

introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 19. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La

punctul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 20. Cu 23 de voturi pentru, proiectul

a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa......Vă rog,

domnule Sava.”

DI consilier Sava Răzvan-Ioan:„Bună ziua! Domnule președinte, am o rugăminte: puteți să ne dați o ordine de zi, cu noua numerotare?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Acum vi le aduce...Acum vin toate...Da.”

Dl consilier Sava Răzvan-Ioan:„Da? Dar nu a mai ajuns la noi...Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consiliei* Bărbălău Cosmin Constantin:„Voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr.100”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ’

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ’

Inițiator; dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4 ”

Inițiator; dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ’

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiîdui București - CPE 8 ”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în hicinta Școlii Gimnaziale nr. 190” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR710/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.la/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l 9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4nr. 104/26.04.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3 retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+4E+E5 retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1448,00 mp, aparținând firmei CAROL APARTAMENTS S.R.L., situat în str. Frigului ni*. 16, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui ILIE-MIHAI GHEORGHE, situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui SOARE ȘTEFAN, situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective și showroom D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1,124 mp, aparținând societății RAM SET S.R.L., situat în Șoseaua Olteniței, nr. 199, 201, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui TOMA CRISTIAN-MIREL și TOMA LUMINIȚA, situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

29.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.06.2018.

30.    întrebări, interpelări.

31.    Probleme curente.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cu 23 de voturi ordinea de zi a fost aprobată. Proiectul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Dacă sunt întrebări? Vă rog domnule Ștefan Laurențiu.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua. Aș avea câteva întrebări, am văzut că este o rectificare și se suplimentează la salubrizare cu suma de 12.250.000. Vroiam să întreb dacă s-a aplicat hotărârea de suspendare a taxei de salubrizare.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„întrebare...Ce părere

aveți?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bănuiesc că da, nu? Bun. Asta era premergătoare, ca să zic așa...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați vrut să vă auziți...Ok. E bine...Fără probleme.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„întrebarea mea...unde vreau să ajung. Știm că mulți și agenți economici, persoane fizice și juridice au plătit în avans pe tot anul, bucurându-se de acele reduceri. în mod normal, fiind suspendată taxa, hotărârea produce efecte din 06.06. Acești bani vor fi restituiți?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă vom pierde, dacă Primăria Sectorului 4 va pierde procesul, cu certitudine ceea ce este legal trebuie făcut. Deocamdată discutăm... și știți foarte bine lucrul acesta, discutăm despre o suspendare...”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Corect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...în derulare. Și știți foarte bine, poate mai bine decât mine, având în vedere jobul pe care îl prestați, care sunt procedurile legale în acest sens. Deci, nu putem să excedem... (intervenții în sală fără microfon)...Răzvan...poți să-mi spui...nu-i nicio problemă...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„întrebarea mea este...Eu am înțeles perfect, domnule Primar. Nu vorbim de perioada ianuarie pânâ în 06.06, care, într-adevăr, dacă se va câștiga fondul, vor trebui restituiți. Vorbim de cei care sunt plătiți în avans.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, ce este plătit e plătit în această perioadă. Deci, noi avem suspendare din acest moment... Din momentul în care instanța a decis suspendarea, de atunci este suspendată...(intervenții în sală fără microfon)... Dacă vom pierde fondul, cu certitudine și știți bine că așa e procedura...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu știu bine... întrebarea mea este alta, eu am plătit în avans până la 31 decembrie. S-au încasat niște bani...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu vă cred...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,...E suspendată...Din 06.06...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sincer...Nu vă cred că ați plătit în avans...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu, eu nu am plătit...Bun...Eu vă întreb dacă acești bani plătiți în avans, se restituie?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu se restituie?...Nu? Se compensează (intervenții în sală fără microfon).,.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ideea este următoarea: în momentul în care toată această balanță va fi efectuată, în momentul în care vom avea o sentință definitivă a instanței. Din acest moment, când se va judeca fondul, de abia după judecata fondului vom dispune cele legale. Da? în funcție de ceea ce va constata instanța.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu întreb asta...și este și domnul director economic aici, pentru că s-ar putea să nu avem o soluție definitivă pe fond până la închiderea exercițiului financiar, respectiv 31.12.2018?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Când vom avea... deci, banii... nu a fugit nimeni cu banii. Deci, vă anunț chestia asta, este incredibil acest lucru...Deci, nu a fugit nimeni cu banii, banii sunt în contul Primăriei, iar în momentul în care instanța va decide altfel decât am judecat la începutul acestui an, cu certitudine vom executa exact ceea ce dispune instanța.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bun. Să înțeleg, pentru cetățenii care mă întreabă, care au plătit în avans până la sfârșitul anului, că nu se vor restitui banii decât după ce vom avea o decizie pe fondul instanței, definitivă. Da?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, în momentul acesta avem o suspendare. Deci, nu discutăm despre o judecată de fond. Este doar o suspendare.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Deci, până la fond, banii vor rămâne la D.G.I.T.L. bineînțeles. ..și după judecarea fondului se vor restitui, dacă va fi cazul.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, după cum va spune instanța pe fond, exact așa vom face.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles, mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu mare plăcere!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte discuții la acest proiect? Vă rog, domnule Sava și după aceea domnule Moulin.”

Dl consilier Sava Răzvan Io an: „Aș vrea tot așa, o clarificare în ceea ce înseamnă taxa de salubrizare, știind că această taxă de salubrizare...sau cele două hotărâri în care se hotăra majorarea taxei de salubrizare și condițiile cum se aplică, dacă ea a fost aplicată din data de 6 iunie când a devenit executorie și câți bani s-au mai încasat după data de 6 iunie până în prezent?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați spus ușor defectuos întrebarea. Odată ce s-a suspendat o hotărâre...”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Să știți că nu am spus-o cu răutate...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Odată ce a fost suspendată o hotărâre, evident că nu mai putem să încasăm în baza ei și intră în vigoare hotărârea pe care am avut-o în 2017. Deci, încasările pe taxa de salubrizare, în acest moment se fac în baza Hotărârii de Consiliu Local din 2017, din aprilie sau nu știu ce dată, ca să fac diferența. Deci, dacă se încasează și ce se încasează, se încasează în baza hotărârilor care nu sunt suspendate. Și vă asigur că odată ce a fost suspendată o hotărâre, în mod evident, nu avem cum să încasăm bani, pentru că este executorie.”

Dl consilier Sava Răzvan Ioan: „Informațiile noastre sunt cum că încă s-a încasat în baza celor două hotărâri... Nu, vă rog să verificați.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă cumva s-a întâmplat acest lucru, evident este.... mă îndoiesc că s-a întâmplat acest lucru, dar dacă totuși s-a întâmplat acest lucru, este o eroare care va fi cu certitudine îndreptată. A fost adusă la cunoștința

Direcției de Taxe și Impozite Locale această hotărâre, astfel încât ei au obligația legală, imperativă, de a lua măsurile acestea și după data respectivă să nu mai încaseze în baza celor două hotărâri despre care am vorbit, ci după cea din luna aprilie, dacă nu mă înșel. Deci, vă asigur despre acest lucru. Dacă mai sunt întrebări, domnule consilier pe tema aceasta, cu dragă inimă, răspundem."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, alte întrebări? Domnule Moulin, vă rog.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, eu aveam întrebări legate de salubrizare. Am văzut că s-a adăugat 12,5 milioane față de ce era prevăzut, deci, avem suplimentare de buget și tot legat de această temă, care este stadiul pentru faimoasa licitație...care, momentan, am înțeles că încă nu a terminat.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, o să o iau

invers și o să vă spun așa: licitația este în desfășurare. Știți că licitațiile sunt coordonate de o comisie care este independentă, nu este nici în subordinea mea, nici a nimănui. Din ceea ce știu, momentul finalizării este extrem de aproape. Am putea să avem mâine lucrul acesta, iar după calculele mele, în cea mai nefericită situație, undeva între 1 septembrie și 1 octombrie, într-un fel sau altul această procedură va fi finalizată. Singura condiție este ca pe linia tehnică să îndeplinească condițiile. Ar putea fi și o soluție ne fericită...Da? După ce se deschid lucrurile acelea, să constatăm că nimeni nu îndeplinește condițiile. Asta ar fi cea mai nefericită situație. Da? Dar mă îndoiesc că se întâmplă lucrul acesta. Deci, în mod normal undeva, vă repet, undeva 1 septembrie, 1 octombrie și această speță va fi rezolvată și odată cu ea și tot ceea ce derivă de aici...apropo, de colectarea selectivă, apropo de taxă de salubrizare, apropo de toate aceste lucruri, odată intrați în normal vom putea să ne desfășurăm și noi activitatea normal și nu în condiții diferite. Dincolo...vă spun așa, în bugetul Consiliului Local Sector 4 vor mai intra niște bani. Este foarte important și ați văzut că sunt momente

în care luăm dintr-un capitol, punem......de ce? Pentru că sunt momentele în care în bugetul

Consiliului Local intră bani, cum sunt cei de la Ministerul Dezvoltării pe care îi așteptăm...să semnăm contractele, cum o să fie și banii pe care îi vom primi prin POR și banii pe care îi primim din orice altă parte, ca să putem să începem niște lucruri, având certitudinea că banii respectivi vin, pentru că sunt hotătâri de guvern în acest sens și este o problemă birocratică de câteva luni de zile până când se întâmplă efectiv lucrul acesta. Luăm dintr-o parte, facem un calcul și compensăm în cealaltă parte până când ne intră banii respectivi. Ați înțeles? Despre asta este vorba. Este o mișc are... Ați înțeles? Despre asta este vorba. Este o mișcare, de aceea am și avut rectificări atât de dese, pentru că, din fericire, am discutat de mai multe surse de finanțare, nu doar cele ale bugetului local, am discutat despre POR, am discutat despre Ministerul Dezvoltării și momentele în care acești bani îi putem lua în calcul pentru bugetul local, sunt decalate față de nevoile pe care le avem. De aceea prefer să facem aceste mișcări de trupe, tocmai ca să putem derula lucrările. Ați văzut că au fost momente în care în aparență am luat din niște capitole bugetare foarte importante, dar totodată, astăzi, vedem că avem pe lista de investiții, de exemplu, din nou adăugate, indicatorii, pentru școlile acelea. Este o facilitate pe care legea ne-o permite, tocmai pentru ca să putem să ne apucăm de lucru și să ducem și la bun sfârșit. De aceea, vedeți că la un moment dat, se ia dintr-un capitol și se duce într-altul, în funcție de necesitățile pe care le avem și de angajamentele scrise pe care primăria le are cu terțe instituții. Din acest moment vedeți acest lucru. Dacă mai aveți vreo întrebare, vă rog să mi-o adresați. Ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot acest proiect. Vă rog să votați. Cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost aprobat. Punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4. întrebări ? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aș dori să fac o precizare legată de ceea ce înseamnă activitatea școlilor, vreau să apreciez în mod deosebit, preocuparea pe care colegii de la USR și de la PNL au avut-o pentru ISU, sunt discuții pe care le-am avut împreună încă de la începutul anului. De asemenea, vreau să-i spun colegului meu, domnul Sava că mi s-a părut o idee foarte bună aceea de a deschide o grădiniță în zona Drumul Binelui și ca atare vom face acest lucru, cu voia Lui Dumnezeu până la sfârșitul acestui an. Am identificat o locație și e un lucru îmbucurător și nu numai despre aceste tipuri de proiecte vreau să spun, tocmai pentru că trăim într-o lume care este plină de ură, din nefericire, însă aici vreau să remarc în mod deosebit, chiar dacă am o relație rece în momentul acesta cu colegul meu Răzvan, dai* nu pot să nu apreciez toate lucrurile bune pe care le-am făcut împreună aici și vorbesc despre politica pe care grupul PNL și grupul USR, alături de toți ceilalți au avut-o în privința investițiilor la nivelul sectorului 4, în privința ideilor. Uite, ne raportăm la Școala Emil Racoviță, de exemplu, unde ați luptat ca să existe acolo un after-school. Uitați, aici, la ceea ce înseamnă Drumul Binelui, ceea ce înseamnă Miron Nicolescu, s-a transformat într-un coip de clădire, nu vreau să înțelegeți că am desființat vreo clipă liceul, ci ele au fuzionat având două corpuri de clădire ca să le putem repara pe toate. E foarte important să știm și să clarificăm aceste lucruri și mai mult într-o lume în care oamenii s-au obișnuit să se înjure unul pe altul, vreau să apreciez ceea ce înseamnă ce faceți, pentru că într-adevăr sunt lucruri care, dacă nu am fi fost împreună, în unanimitate, în foarte multe momente, nu le-am fi putut face, indiferent de diferendele pe care le avem, iar când sunt lucruri bune... și veți vedea că voi face acest lucru, cum fac și acuma, consider că este important să le spunem. Nu doar polemică, pentru că nu o să ajungem nicăieri în modalitatea asta. Accept și faptul că avem puncte de vedere diferite sau viziuni diferite în anumite tronsoane ale vieții... și e normal să fie așa, însă o să vă adresez o singură rugăminte, la nivel uman, să încercăm în toate pozițiile pe care le avem, să abordăm lucrurile mai puțin agresiv. Asta este o rugăminte umană pe care o am, având în vedere meseria mea. Asta e important, pentru că vedeți, toate lucrurile astea le facem împreună, nu le fac doar eu, nu le face doar aparatul, le facem împreună cu toți cei care suntem aici. Vă mulțumesc. Asta am vrut să vă spun, să punctez aceste lucruri.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Am înțeles că înființarea unei grădinițe, mai ales în Strada Binelui, este binevenită.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Și punctez că este o inițiativă pe care am văzut-o într-un anumit context și am discutat-o într-un anumit context. Mi se pare o inițiativă foarte bună și ca atare vom și face lucrul acesta.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„De aceea grupul PNL, rămânând în aceeași tonalitate, vă face o solicitare. Știm că este în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Municipiului București, PUZ-ul Zonei de Sud al Sectorului 4. Vă solicităm ca să luați legătura cu Primăria Capitalei, cu cei care sunt în măsură să decidă, să se facă o ședință publică de dezbatere a acestui PUZ care este foarte important pentru dezvoltarea sectorului pe următorii 10 ani. Tot acolo, sunt câteva observații binevenite din partea celor care locuiesc în zona respectivă, dar și în sectorul 4, pentru înființări de grădinițe, creșe spații verzi, parcuri, platforme industriale, hub pentru sprijinul inițiativei antreprenoriale și din cauza aceasta sau datorită acestui lucru, cred că și colegii de la USR sunt în asentimentul nostru, să interveniți ca să se facă o ședință de dezbatere publică la Primăria Capitalei, pe acest subiect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu vă asigur că nu numai colegii de la PNL și USR doresc aceleași lucruri, dar atât grupul PP (USL) are aceeași poziție, grupul ALDE are aceeași poziție în acest sens și grupul PSD la fel, dorința pe care cu toții o avem și am văzut-o manifestată nu numai în ceea ce privește PUZ-ul și în ceea ce privește alte elemente accesorii de dezvoltare a sectorului 4, voi avea cu certitudine această inițiativă. Mai mult decât atât, dacă sunteți de acord, pentru că este mult mai ușor așa, aș dori să facem această ședință la nivelul sectorului 4 iar toate concluziile respective, avem și dumneavoatră și eu, pârghiile necesare să implementăm eventualele completări pe care le vedem. Astfel încât, vă invit pe toți liderii de grup să facem astfel de dezbatere, uite, putem să fixăm și un termen, o dezbatere pe care s-o putem gestiona împreună și să aducem oameni care sunt direct interesați de așa ceva. Este mult mai Ok, mult mai ușor de făcut lucrul acesta și repet și dumneavoastră și eu avem această posibilitate de a implementa aceste modificări la nivelul Consiliului General. Vi se pare o idee corectă?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Să vedem ce spun și ceilalți lideri, noi deja am depus la registratura Primăriei Capitalei o cerere pe Legea 52/2003, pentru această ședință publică.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este Ok. Dincolo de... sunt două lucruri diferite, deci, dincolo de aceasta, consider că putem face și noi aici ceva în plus.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Domnul Negrilă, vă rog.”

DI consilier Negrilă VasiIe:„Da, vroiam și eu să vin și să...chiar urma să spunem lucrul ăsta, să achiesăm la ideea domnului Sava, pe lângă ceea ce vrea dânsul acolo să facă... școala, noi ne gândeam să facem... să venim cu un proiect pe parcuri...să facem , dar deja am înțeles că au spus-o... chiar este o idee foarte bună.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnul Primar, grupul USR salută inițiativa și sprijinul pe care observ că-1 dați cererii noastre comune de dezbatere. Consider că este necesar ca până să facă Capitala o dezbatere pe PUZ-ul Sudului, să facem noi, să fim proactivi, este sectorul nostru, este vorba de o dezvoltare imensă care va afecta întregul sector pe o durată foarte mare de timp, ne determinată, așa cum spuneți. Sunt prevăzute, cel puțin crearea, construirea a încă 50 mii de apartamente în acea zonă, este vorba despre discuții prin care să impunem prinderea în această dezvoltare, în acest Plan Urbanistic Zonal a unor spații verzi care să deservească spațiile de locuire ce vor fi construite, grădinițe, școli, creșe care să nu mai creeze trafic suplimentar în oraș, să aibă în zonă, în calcul, dezvoltatorii și cabinete medicale. Se va construi practic un oraș... într-un sector, acolo. Ne-am uitat cu atenție, trama stradală nu este ceea ce ne dorim acolo, numărul de spații verzi nu este bine determinat în această zonă. Dacă noi vom avea o discuție, eu vă solicit să îi invităm la această discuție și pe toți operatorii de utilități. Avem exemplu de la Bulevardul Tineretului, când operatorii de utilități nu-și fac datoria, toate lucrurile astea se sparg în capul nostru, oamenii nu fac diferența între Consiliul local și Primărie, să știți, că așa cum o primiți dumneavoastră o primim și noi.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să vă răspund o secundă pe tema asta doar. Știți că în general și în particular, nu pot să spun lucruri... chiar am avut o discuție cu colegul nostru înainte de ședință ...dar vreau să vă spun așa: cu certitudine este o ameliorare a situației apei, chiar dacă inclusiv în acest moment se inundă, este o ameliorare, apa se scurge în 2-3 ore și colegul nostru care are experiență cu zona aceea, știe ce rău a fost. Erau la un moment dat...discutam de zile în care apa persista, acum discutăm de ore. Am discutat cu cei de Ia Veolia, pentru că ei sunt concesionarii rețelei de apă și canal aici, vreau să vă spun că oamenii au lucrat și lucrează la îmbunătățirea acestei infrastructuri în mod real, deci, nu e o glumă și eu sunt surprins de modul în care lucrează. Vă spun sincer. De obicei nu am o relație grozavă cu furnizorii de utilități, pentru că nu pot să spun la fel despre Enel, aș spune cuvinte foarte urâte, de aceea nu spun, dar despre Veolia nu. Gândiți-vă că tot Veolia dezvoltă investiția pe care o avem pe Șoseaua Berceni, 4 km de rețea de canalizare, 4 km de rețea de apă, stație de pompare, sunt toate investiții pe care le face Veolia și sunt plăcut surprins de chestiunea aceasta. Sunt plăcut surprins. Mai mult decât atât, la casetele aferente zonei Tineretului și acum lucrează la îmbunătățirea acestei situații și mi s-a spus că în 6 luni de zile lucrurile vor fi mai bune decât în acest moment. Este adevărat dacă ne uităm - îi spuneam și colegului nostru Christian, îi spuneam că și la Paris când plouă foarte tare se inundă și iese Sena din matcă, se inundă și Louvre-ul și oamenii sunt pregătiți psihic pentru asta. La anumite debite, conceptul pe care îl are canalizarea în București și zona Tineretului, fie că ne place sau nu, a reprezentat cursul râului Dâmbovița, acolo... de aceea, inclusiv zona aceea reamenajată, ce înseamnă Parcul Tineretului și zonele aferente au fost o mlaștină în trecut. Este îmbucurător faptul că obținem îmbunătățiri. Va mai dura, sunt convins, o perioadă de timp până când vom ajunge să nu mai vedem strop de apă în momentul în care plouă torențial, dar tocmai pentru că suntem calmi și liniștiți, dăm niște explicații raționale și putem să cerem și unor oameni nu mai mult decât se poate face obiectiv.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, vă mulțumesc pentru lămuriri. Revin cu rugămintea de a invita la dezbaterea noastră pe care am dori s-o avem cât mai curând, având în vedere că termenul în care expiră perioada pentru dezbatere este 25 sau 26 luna aceasta, care a început. Aș vrea să invităm acolo pe cei care sunt reprezentații firmelor de utilități, aș vrea să invităm asociațiile de proprietari din zonă care vor fi direct afectate de tot traficul și de tot ce se va întâmpla acolo și dacă se poate, pe cineva de la Poliția rutieră pentru a discuta despre soluțiile de trafic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu certitudine vom face acest lucru și considerați-vă toți colegii, inițiatorii acestei dezbateri publice. Eu estimez că în maximum două săptămâni putem s-o facem în mod efectiv, asta înseamnă să trimitem invitații pentru toată lumea și vom fi cu toții organizatori, dacă sunteți de acord . E Ok așa? ”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „E o chestie normală. Suntem Consiliul Local, putem face asta în numele Consiliului Local.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Avem posibilitatea fiecare dintre noi, să le introducem în proiectul inițial, nu e nicio problemă, da? De asta sunt și dezbaterile publice. Ok. Deci, vă invit mâine să facem listingul pentru cine dorim fiecare dintre noi să invităm, să stabilim exact data și să putem să facem și noi în mod oficial aceste invitații. Sunteți de acord? Da? Pe toți liderii de grup. ..(intervenții în salăfără microfon). ..să rămână mâine la ora 15, e bine? . ..(intervenții în sală fără microfon)... Deci, mâine la ora 15.00 vă invit să discutăm despre asta. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Continuăm, punctul 3 : Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Se vede din proiectul de hotărâre că se va adăuga un punct 22, se va adăuga suplimentar, amenajare parcare cu terasă circulabilă la Apărătorii Patriei.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este...dacă-mi permiteți, este vorba de o schimbare a unei teme de proiectare, este un studiu de fezabilitate și niște indicatori pe care i-am votat în antecedente... Era amenajare parc zona Apărătorii Patriei, Iriceanu, vă spun sigur că a avut indicatorii votați.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Amenajare parc zona Apărătorii Patriei...Ah, este în continuare la punctul 21... Da.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu e nimic nou. Este exact același lucru, este schimbată tema din rațiuni tehnice și avem exact aceeași suprafață, exact același lucru, amenajare parcare cu terasă circulabilă, ăsta este primul și apoi al doilea obiectiv de investiții, amenajare pe terasa circulabilă a unui parc. Este exact același buget, nu s-a schimbat nimic doar tehnic am făcut această splitare.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „E o întrebare mai mult tehnică la acest punct 22, dacă pentru această amenajare de parcare cu terasă circulabilă s-a obținut și avizul de la Poliția Rutieră, întrucât pe zonele unde s-a făcut supralărgirea Bulevardelor Brâncoveanu, O bre g ia și acum e în derulare Berceni, s-au făcut parcări și s-au trasat parcări pe trotuar... și am dori să știm în baza cărei dispoziții s-au trasat acele parcări pe trotuar?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt parcări provizorii. V-am spus și data trecută. Ce vedeți pe trotuar sunt parcări provizorii, până când vom găsi o altă soluție, dar sunt trasate provizoriu, tocmai pentru a ordona situația de acolo.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Ca să fie doar provizoriu, s-a dat o dispoziție să se poată... ?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt provizorii, deci, sunt locuri de parcare provizorii, pentru că faptic, ați văzut și dumneavoastră că sunt sufocate, din nefericire, destul de multe trotuare, de mașini, pentru a ordona lucrurile de acolo, până când identificăm alte soluții, am folosit acea infrastructură, nu spun că e cea mai fericită, dar raportându-ne la realitatea din teren, am decis ca provizoriu să putem să generăm o astfel de organizare.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Toate aceste semnale pe care eu le trag, noi grupul PNL le trage și colegilor din consiliu, este de a nu pune în pericol siguranța cetățeanului, întrucât pe același trotuar circulă și mașini și circulă și pietonii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Realitatea este, fie că ne place sau că nu ne place, realitatea este că pe aceleași trotuare și cu liniile noastre și fără liniile noastre, se întâmplă lucrul acesta. Tocmai pentru a diminua și o să vedeți și măsuri suplimentare pentru a diminua numărul de mașini pe care-1 avem pe trotuare, am luat și luăm măsuri energice. Bulevardul Tineretului, de exemplu, este un etalon din acest punct de vedere, să știți și plusuri și minusuri, dar dacă vă uitați este singurul bulevard la ora asta din sectorul 4, în care trotuarele sunt goale. Urmează Calea Văcărești, se va întâmpla același lucru, urmează Bulevardul O bre g ia, Brâncoveanu și în general, cu toate vom avea același tip de abordare. Același obiectiv pe care dumneavoastră îl aveți îl avem și noi și cred că toți cei de aici de la această masă îl au. Ne dorim foarte mult ca trotuarele să fie dedicate pietonilor, de aceea am venit împreună cu soluții alternative. Gândiți-vă că avem 9 parcări publice gata! 9 parcări publice! Este un câștig extrem de important. Sunt primele parcări publice din sectorul 4, nu au existat până în acest moment, însă grija pe care o avem este aceea de a construi și a identifica cât mai multe suprafețe pentru a genera astfel de investiții, astfel încât, trotuarele să fie goale finalmente. Până în acel moment avem această situație de tranzit și cred că suntem printre foarte puținele UAT-uri din România care se procupă în crearea de noi locuri de parcare și aici avem cu toții acest merit, însă ritmul nostru de a face parcări nu reușește să fie la fel cu ritmul numărului de autoturisme înscrise în circulație...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„înțeleg că nu se pune în pericol siguranța cetățeanului nici dacă se amenajează această parcare terasă circulabilă, nici cele care s-au amenajat pe marginea Bulevardelor Obregia, Brâncoveanu și Berceni.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt două lucruri diferite. Terasa circulabilă are legătură de exemplu cu un loc de joacă sau un parc pe care îl faci suspendat, îl faci deasupra unei parcări, de aceea i-am spus cu terasă circulabilă că urmează să construim acolo un parc deasupra, adică să dezvoltăm pe verticală într-o zonă extrem de aglomerată tocmai pentru ca să putem să abordăm toate necesitățile comunității, aceea de a avea locurile de parcare și în același timp acela de a avea totuși și locuri de joacă pentru copii, am generat o astfel de idee. E un proiect pilot până la urmă, e primul pe care-1 facem în această formulă, de aceea are acest nume. Evident că nu pune în pericol viața nimănui. Discutăm despre o entitate extrem de bine securizată cu acces inclusiv lift. în timp ce pe trotuare, având în vedere numărul imens de mașini pe care-1 avem, ne străduim să luăm toate măsurile astfel încât să avem cât mai puține mașini acolo, pe trotuare. Sunt două lucruri diferite și am vrut să punctez acest aspect. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări? Domnul Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, în completare la ce a spus colegul Răzvan Sava de la PNL, aș vrea să vă întreb de ce nu putem vedea și noi un plan al acestei parcări? Adică, eu înțeleg că se va elabora o parcare acolo și deasupra un spațiu de joacă, dar n-ar fi bine să vedem și noi despre ce este vorba? Să știm ce spunem oamenilor când ne întreabă, de exemplu: < Domnule, cum va fi aici ? Ni s-a spus că va fi ceva deasupra>. De exemplu, m-ar interesa să știu cum urcă desupra o mamă cu un copil în cărucior.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule consilier, are legătură cu un proiect.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bănuiesc că la orice construcție este la bază un proiect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dar noi asta facem acuma. Noi abordăm un buget și o temă tocmai pentru ca să putem să facem un proiect. Este vorba de proiectare și execuție. De aceea votăm indicatorii ca să putem să facem ce spuneți dumneavoastră.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Ok. Și unde-1 putem găsi noi?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, în momentul în care îl contractăm, cu certitudine îl veți avea. Noi nu îl avem contractat în momentul acesta. Ceea ce am avut este un studiu de fezabilitate, studiul de fezabilitate face niște măsurători legate de oportunitate, legate de soluții tehnice posibile. Ca să discutăm de detaliile despre care dumneavoastră spuneți în acest moment, avem nevoie de proiectul tehnic. Proiectul tehnic este următoarea etapă, după votarea indicatorilor și are legătură cu acest aspect, cu contractarea proiectării. Deci, când va fi gata proiectarea, cu certitudine o să puteți avea acces la această informație. Până atunci, nici eu nu am că nu există.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Ok. Păi, atunci să sperăm că se vor lua în considerare toate măsurile de siguranță în ceea ce privește accesul. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt obligatorii pentru că sunt asumate, doar nu vă imaginați că le proiectez eu sau le proiectează dânsa, că-i jurist ? Nu. Acestea sunt contractate cu firma de arhitectură. Trebuie obligatoriu, cum ați văzut, ne-a întrebat și domnul Sava, ne-a întrebat dacă avem aprobări, dacă avem avize de la comisii de circulație, de la comisii de mediu...deci, toate lucrurile acestea. Nu sunt niște lucruri făcute empiric. De aceea, când ne apucăm de o lucrare, ea trebuie să aibă toate avizele necesare. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok. Mulțumesc frumos. Sper că această parcare să rezolve cererea de locuri de parcare și să nu mai existe mașini parcate pe trotuar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Avem un deficit de 80 mii de locuri de parcare, atâtea ne lipsesc. Cu certitudine 15 mii de locuri de parcare noi vom reuși să creăm, dar atât. Asta este diferența dintre mașinile înscrise în sectorul 4 și locurile disponibile”.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată . întrebări? Vă rog, domnul Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am și eu o întrebare. In anexa numărul 1 la HCL 336 din 28.11.2017 prețurile pentru supralărgirea Berceni erau 22.500.000, pentru Luică 10.000.000, iar pentru Măgurele 11.000.000, totalul investiției era undeva la 45.000.000, acum văd că au venit niște suplimentări cam de 10.000.000, am înțeles că vin și pe MDRAP 10.000.000. Dacă ar putea cineva din aparatul tehnic să ne spună de unde provin aceste modificări. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aceste modificări apar și tocmai vă spuneam că nu mai puțin de 5 milioane din aceste modificări sunt generate de lipsa de implicare a celor de la Enel, care sub nicio formă nu doresc să facă lucrările, cum e normal să le facă. Și aceste lucrări trebuie să le facem noi că altfel nu mai facem nimic. Deci, parte din acești bani sunt legați de Enel. A doua categorie o reprezintă, din fericire, altă categorie de lucrări legate de distanță. De exemplu, la Luică ne opream undeva pe la benzinărie, până în Lukoil, din fericire, am reușit să ne înțelegem cu proprietarii terenurilor de pe partea dreaptă în sensul de mers către Giurgiului, am achiziționat terenurile respective, tocmai ca să putem să lărgim șoseaua la patru benzi, înseamnă încă niște suprafețe. Același lucru îl avem și pe Berceni, același tip de concept, tot Enel, tot suprafețe, pentru că ne opream la 700 metri de șosea. Din acest motiv apar. în general, toate lucrurile care apar în plus sunt generate fie de creșterea distanțelor prognozate inițial, dar asta mult mai puțin, cel mai rău stăm din punct de vedere al utilităților. Și știm, domnul consilier are experiență vizavi de furnizorii de utilități, dacă ne aducem aminte, ne ia capul... de aceea, e important să aducem la cunoștință orice modificare de genul acesta, să știm de ce se întâmplă lucrurile acestea pentru că ne interesează să facem. De aici apar diferențele de cost. Nu apare diferența de cost că s-a scumpit kilometrul ,pentru că el e reglementat prin prețul pe care-1 avem prin acordul cadru. Nu sunt contractate diverse și neprevăzute... foarte interesant... Deci, în contractele noastre nu avem această secțiune, trebuie să se descurce fiecare în acest sens, dacă apar modificări cantitative, întotdeauna voi veni și le voi supune cunoștinței și aprobării dumneavoastră. Justificat, exact așa cum mă întrebați aici este firesc ca în orice situație să întrebați. Deci, nu am inclus în contractele noastre capitolul diverse și neprevăzute, nu există finanțare pentru ele. Să știți asta. în subsecvente, de aici sunt. De aceea am și simțit nevoia acută să suplimentăm într-o formă sau alta, diferența de cost. Și ne-a ajutat Dumnezeu și am primit cofmanțare de la Ministerul Dezvoltării. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu mai sunt alte întrebări? Supun la vot proiectul 5. Cu 15 voturi pentiu și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiect nr.6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până Ia b-dul Constantin Brâncoveanu). Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnule Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Referitor la lărgirile astea am câteva întrebări de la unii cetățeni care... adevărul e că...văd copacii aceia ce trebuiesc scoși... se întreabă unde plantăm alții sau dacă cei pe care îi scoateți... sunt niște platani destul de tineri... dacă îi transplantați în altă parte sau... să știm și noi unde se fac.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă vă mai aduceți aminte domnul Andrușceac, pe șoseaua Berceni... da?... din nefericire... și am văzut și împreună și am văzut tot împreună cum s-au prăpădit. Din nefericire, șansa și reușita transplantării nu este mai mare de 30%. Unii dintre ei se pot transplanta, alții nu, dar vreau să vă spun următorul lucru: cu certitudine un nou rând., da?... deci, după ce vom lărgi vom avea...evident replică un număr identic și aștept, inclusiv din partea dumneavoastră, locații propuse pentru a planta noi arbori. Da? Pentru că nu intenționăm să punem arbori așa... deci știți că ne ies....nu mai zic...sunt și pomi care arată ca un deget... da?... nu ne interesează asta, o să luăm pomi normali... da?... pe care o să îi punem aici, cât se poate de mari...atât de mari cât ne permite situația să îi plantăm, astfel încât, la finalul acestei lucrări, să putem avea, cum avem și în momentul acesta, un aliniament stradal de arbori. Iar dacă aveți alte zone pe care le propuneți, vă stau la dispoziție cu foarte mare bucurie, unde doriți să plantăm, plantăm.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:..Bun. bun. Și dacă îmi permiteți încă o întrebare, referitor la bulevardul Obregia, alți cetățeni m-au întrebat de ce nu mai sunt acele traversări pe bulevard, stânga.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este simplu...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „De ce au fost anulate?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Au fost anulate pentru că: unu este o decizie pe care Brigada Rutieră a luat-o, având în vedere următoarele argumente: cu multă tristețe vă spun, au murit foarte mulți oameni și ăsta este principalul argument. Cu multă tristețe văd că, în ciuda faptului că am explicat lucrul acesta, vreau să vă uitați, sunt oameni care nu țin cont, nu au un interes, de parcă merg pe jos. Pe partea dinspre Mladinovici Dragoș, pe lângă accidentele care au avut loc, strada respectivă se transformase într-o autostradă... da?... în care oamenii mergeau și pe stânga și pe dreapta și din spate și din față, era o nenorocire... deci, ca atare, numai dreapta se poate face de pe Mladinovici Dragoș, în partea din vecinătatea cinematografului Cultural se întâmpla un lucru extrem de nefericit, știm cu toții bine, oamenii o luau pe contrasens ca să meargă la Piața Străduinței. Da? Este adevărat că...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Acolo chiar era nevoie.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți bine că se întâmplă...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Sunt de acord.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact! Așa cum

lumea este supărată că avem scuar, din aceleași motive, pe bulevardul Brâncoveanu, în timp ce, totuși, era dublă linie continuă! Știți? Toată lumea ne spunea că face stânga, că face în orice fel dar era dublă linie continuă!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Se încălca de multe ori. Da. Am văzut.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, de fiecare dată. Mai mult decât atât, colegul nostru, care chiar stă pe bulevard, ne spune câte zeci de mașini odată, vine câte cineva...a venit și a lovit. Cum tot atât de mulți....sunt foarte mulți morți pe șoseaua Berceni, pe Prelungirea Berceni, lipsa rețelei de iluminat a generat aceste accidente. Al doilea, în statistică, este Obregia, al treilea este soseau Olteniței... da?... și tot așa. Deci toate lucrurile acestea sunt tăcute după niște statistici și nu sunt făcute lucruri după cum li se par unora sau cum li se par altora. Comoditatea este atât de mare încât, de multe ori, oamenii ajung să ignore pe alți oameni. Ăsta este argumnetul pentru care aceste elemente legate de configurația bulevardului s-au schimbat fundamental. Da?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ați văzut, tocmai pe Obregia, săptămâna trecută, chiar un șofer de autobuz a vrut să ne arate cum poate să intre pe trotuar și uite, s-a oprit în ce am pus noi. Da? Ceea ce e important. Și nu s-a întâmplat niciun fel de accident. Mașinile s-au rupt, dar oamenii nu. Tocmai pentru că nu a fost atent.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Mulțumesc frumos pentru lămuriri.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu mare plăcere.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, înțeleg... Mă scuzați! înțeleg că toate aceste modificări pe căile de rulare s-au făcut ținând cont de recomandările Poliției Rutiere și cu avizul lor. Da?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Obligativitatea... Deci, aceste lucruri...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu știu, vă întreb ca să putem comunica oamenilor...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E obligatoriu!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... că toate aceste lucrări și modificări sunt făcute cu avizul celor de la Poliția Rutieră.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Autorizația de construire presupune această componentă extrem de importantă fără de care nu se poate elibera autorizația de construire, avizul Brigăzii Rutiere.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles.”

Dl Băluță Daniei - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, toate aceste modificări...și o să vă rog, pentru că e dincolo de orice, nu are legătură cu mesajul politic sau cu altceva, totuși au murit mu Iți oameni și oamenii trebuie să înțeleagă lucru acesta, că pur și simplu, comoditatea nu este corectă în asemenea situație.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Tot legat de problema asta, în general, putem să vedem că, în general, este viteza care face mari probleme pentru pietoni și cred că ar fi potrivit să

avem niște treceri de pietoni cu denivelare pentru mașini, că așa......care să fie făcute din astfalt, să

nu fie cele din cauciuc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu avem voie! Legislația, din nefericire, așa cum în alte locuri vedem că este posibil, legislația în România interzice așa ceva. Singurele reduceri de viteză posibile pe care le avem sunt cele cu cauciuc și ele tot cu avizul Poliției Rutiere.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Și de ce se fac în alte țări? Adică mergem în Italia, mergem în Spania, în Franța, peste tot se face.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știu ce spuneți...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, E singura soluție bună că s-ar opri viteza și s-ar proteja pietonii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt de acord cu dumneavoastră. Mai mult decât atât, gând iți-vă că de fiecare dată, după fiecare iarnă, toate lucrurile astea pe care le punem din cauciuc se duc dracu. Este un nonsens să pui fără să te mai oprești. De aceea, la un moment dat, ați văzut că ce să mai punem... că ele zboară oricum de acolo. Sunt de unică....un singur sezon funcționează, primăvara nu mai există. Și le vedeți cum sunt. Este o cheltuială.... bani aruncați pe fereastră.”

Di consilier Moulin Guilhem Christian:,, Am înțeles. Să vorbesc cu parlamentari să facem o propunere modificare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Asta este super Ok... Și ar fi bine să putem face din altceva acele elemente care reduc viteza.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„în Slatina sunt asemenea treceri de pietoni.”

Dl Băluță Daniei - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu e voie așa ceva. Ele încalcă legislația.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt.... Vă rog domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„La capitolul acesta aș avea și eu o întrebare, o sugestie. Mă uit și la Brâncoveanu și la Obregia, nu există un sens giratoriu, practic unde întorci, întorci numai la 180 de grade, dacă tot vorbim de scăderea vitezei de deplasare dar în favoarea siguranței. Din câte știu sensurile giratorii, cel puțin la Luică, la Turnu Măgurele...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știți foarte bine că avem trei girații... avem trei girații în proiectele noastre, una este la Apărătorii Patriei, alta este intersecție Turnu Măgurele cu Obregia, cealată este Turnu Măgurele cu Constantin Brâncoveanu. Deci, toate aceste trei bulevarde au prevăzute în proiecte și cu voia lui Dumnezeu până la sfârșitul anului trebuie să le și vedem...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, ...faptic...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...faptic pe teren. Mai mult decât atât, pe șoseaua Berce ni avem o girație undeva lângă Artcom de 25 de metri diametru... da?... deci, avem mai multe girații. Tocmai a fost și un element de dispută pe care l-am avut cu cei de la Primăria Municipiului București legat de modul în care au văzut dânșii aceste intersecții. Tocmai că o să avem poate girații semaforizate iar într-un sistem normal merg pe intermitent dacă e cazul să blocheze ceva dar noi avem nevoie cum foarte bine ați spus și eu susțin chestiunea asta, să întoarcem, că nu avem unde.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Exact și în condiții de siguranță. Dacă întorci la 180 de grade....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este corect Dacă o luați pe Obregia o să aibă de întors și într-o parte și în alta, avem Fântâna Florilor pe o parte și în partea cealaltă în capăt o să avem o girație, la fel și Brâncoveanu, la fel și Berceni, inclusiv pe șoseaua Berceni, pe tronsonul mic de la Sudului o să vedeți o mică girație... da?... lângă stația de metrou, o mică girație. Ați văzut că acolo am închis scuarul, nu mai există scuar, tocmai că era foarte înghesuit...da?... și am creat un loc unde să se poată întoarce. Să vă uitați cu atenție, tocmai pentru că într-adevăr, ca și șofer, că suntem de bun simț cu toții, dar avem nevoie de locuri în care să întoarcem și nu erau. E corect.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mulțumesc,”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnic o-econ o mici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr.100” întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -CPE 3” întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4 ”. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8 întrebări? Supun la vot. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 14:Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/lO/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București Vă rog. Domnule Moulin? Dorește cineva să spună ceva? Supun la vot atunci. încă o persoană, vă rog. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/lO.la/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București. Vă rog, dacă aveți întrebări?”

DI consilier Andrușceac Antonio:„0 întrebare. Grădinița „Scufița Roșie” are două locații. Una care se află într-o clădire privată și una într-o clădire care ne aparține. Vreau să ne clarificați în ce investiți...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sigur, nu este cea din

privat.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Asta am vrut să știu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, este imposibil.

Da?”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Am probleme și legat de cine și ce a predat pe la școli, așa că întreb.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Propun să facem o pauză de 2 minute după acest punct.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„întâi votăm proiectul acesta și după aceea...Vă rog, domnule Soare, dacă aveți ceva ăz...(intervenție din sală fără microfon)... Bun! Dacă nu mai sunt alte întrebări supun la vot proiectul nr.16. 15! Pardon! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă rog! ...(intervenție din sală fără microfon)... Deci o pauză după proiectul nr.16, da? Sunteți de acord? Bun! Proiectul nr. 16: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4. Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, o rog pe Doamna Secretai' să ne specifice dacă acest proiect are viza dânsei de legalitate, având în vedere că știm că sunt pe rol procese în desfășurare. Vă mulțumesc.”

Dna Diana Anca Ariene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu are nicio legătură. Nu au nicio legătură procesele pe rol cu cee ce... din această organigramă... din acest proiect de hotărâre.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun! Atunci supun la vot acest proiect. 1 vot pentru, 3 abțineri și 19 voturi împotrivă, proiectul nu a fost adoptat. Pauză 5 minute, vă rog.”

Pauză........................................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Punctul nr.17 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4. Dacă sunt întrebări? Supun la vot atunci. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.18 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată. Dacă sunt întrebări? Supun la vot atunci. încă o persoană, vă rog. Cu 19 de voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.19 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată. Dacă sunt întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 19 de voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.20 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4. întrebări? Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu este o întrebare, este un amendament la acest proiect, mai precis la regulament. <La articolul 10, se va adăuga alineatul 3 cu următorul conținut: Trimestrial se va înainta un raport către Consiliul Local al Sectorului 4 care să conțină următoarele date-problemele sesizate, modul de rezolvare și data rezolvării>.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Sava. Vă rog să depuneți și amendamentul. Cu 23 de voturi pentru amendamentul a fost adoptat. Vă rogi Mai aveți alte.... Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog, încă trei persoane. Două. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.21: Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018.întrebări? Vă rog, domnule Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Doar niște clarificări de la Doamna Secretar am dori. Vă mulțumesc.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Suplimentar, față de ceea ce e scris în Raportul de specialitate, da? Această comisie a fost constituită la momentul în care era în vigoare o Ordonanță de Urgență care permitea și sectoarelor o astfel de comisie. Din păcate, această Ordonanță de Urgență a fost respină, prin urmare am revenit la forma inițială a legii, nu mai avem la momentul acesta această comisie aprobată la nivelul sectoarelor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul nr.21. Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cu nici un vot pentru, 13 abțineri și 10 împotrivă, proiectul nu a fost adoptat. Proiectul nr.23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+4E+E5 retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1448,00 mp, aparținând firmei CAROL APARTAMENTS S.R.L., situat în str. Frigului nr. 16, Sector 4, București. Dacă sunt discuții? Supun la vot. Cu 15 voturi pentru, 5 abțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.24: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând Iui ILIE-MIHAI GHEORGHE, situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu nici un vot pentru, 13 abțineri și 10 voturi împotrivă, proiectul a picat. Proiectul nr.25: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui SOARE ȘTEFAN, situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București Supun la vot acest proiect.Cu nici un vot pentru, 12 abțineri și 11 voturi împotrivă, proiectul a picat. Proiectul nr.26: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective și showroom D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1,124 mp, aparținând societății RAM SET S.R.L., situat în Șoseaua Olteniței, nr. 199, 201, Sector 4, București. Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.27 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui TOMA CRISTIAN-MIREU și TOMA LUMINIȚA, situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București. Supun la vot acest proiect. Cu 2 voturi pentru, 13 abțineri și 8 voturi împotrivă proiectul a picat. Proiectul nr.28: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând Iui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București. Supun la vot acest proiect. Cu 8 voturi pentru, 9 abțineri și 6 voturi împotrivă, proiectul a picat. Punctul nr.29: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.06.2018. Supun la vot acest punct. încă o persoană, vă rog. Cu 23 de voturi pentru procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr.30: întrebări, interpelări. Vă rog, domnule Ceacâr, după aceea domnul Moulin.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da. Trei chestiuni. Sunt pentru executiv. Unu: Intersecția Secuilor cu Brâncoveanu - nu s-au terminat lucrările de asfaltare și sunt denivelări destul de mari, pe ambele sensuri și pe Secuilor și cum trecem de Secuilor peste Brâncoveanu. Doi: Am fost cu consilierul Matache la DGASPC și curtea aia e plină de găuri și mă întreb dacă se pot plomba sau mai elegant, asfalta, pentru că se umplu de apă și e mult noroi. ...(intervenție din sală fără microfon)... Ba da, se aprobă. Și trei: aș dori să propuneți Direcției de Mobilitate Urbană să facă un studiu de trafic și să amplaseze un semafor cu buton în dreptul Olteniței 67A deoarece trecerile de pietoni sunt la distanțe destul de mari iar oamenii vor să traverseze vis-a-vis unde sunt magazine și pentru asta trebuie să ocolească între 600 și 1000 de metri. Reamintesc că acolo au murit doi oameni anul trecut, tocmai din această cauză, deci, este imperios necesar ca acel semafor cu buton să fie instalat. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi mulțumim. Vă rog. Prima dată era domnul Moulin și după aceea dumneavoastră.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Au fost tăiați copacii pentru acea Rezidență Catedrală Citadină. Acolo, am înțeles că ar trebui să fie plantați încă 450 de copaci. Am vrea să avem

locație pentru fiecare copac. Și încă sunt locații noi, adică nu este nevoie de copaci existenți și am

dori ca pentru toți, cum a zis domnul Primar, toți acei copaci care vor fi tăiați vor sta 7, înseamnă că ar trebui să fie plantați 1070 de copaci noi și am vrea să știm unde vor fi plantați pentru că dacă în continuare reducem spații verzi, nu știu cum o să reușim să plantăm niște copaci noi. Așa că dorim să primim de Ia Gospodărie Locală locațiile pentru acei aproximativ 1500 de copaci care sunt de plantat în 2018, în perioada de repaus vegetativ adică, nu acuma.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa este. Ideea este să găsim și noi locuri pentru a planta și mai mulți copaci, exact cum am discutat mai devreme în cadrul ședinței de astăzi.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da. Aș dori să știu unde se gândește Primăria să planteze.”

Președintele de ședință, di consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„O să vă răspundă în

scris.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Ok. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„O mică interpelare. Pe strada Panselelor, o firmă de cablu a tăiat de-a curmezișul asfaltul să bage cablu, dar a lăsat de sar pietrele pur și simplu când vin mașinile și a lăsat așa fără să mai astupe și să niveleze la loc. Dacă se poate să luăm măsuri? Nu știu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Am reținut.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Punctul nr.31: Probleme curente. Dacă sunt? Dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Miliaela CHIRCU

Consilier Silvia SANDU

Consilier Miliaela TĂTARU Consilier Mirela MUSTAȚEA

22