Hotărârea nr. 97/2018

Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 2320/18.04.2018, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând adresa transmisă de către Școala Gimnazială 99 nr. 3613/18.04.2018, prin care se solicită suplimentarea sumelor acordate elevilor în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 331/28.11.2017 privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2017-2018 pentru semestrul I;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3), art. 12 alin. (5) și art. 105 din

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.

Nr. 97/26.04.2018

Nr. Crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

lei/elev

Unitate de invatamant

1

Tudor Irina Camelia

iiic

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

2

Bobu Nicolae

IB

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

3

Andreescu Stefania

vc

1395

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

4

Constantin Ana

IIIB

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

5

Constantin Ioana

IA

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

6

Mihaita Alessia

IA

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

7

Duica Alexia

IA

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

8

Gogu Raisa

ID

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

9

Ciaus Miruna

IIE

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

10

Neagoe Patricia

IHA

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

11

Glavan Larisa

inc

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

12

Bodron Roxana

IIID

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

13

Călăvie Ioana

IVC

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

14

Neacșu Sara

IVC

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

15

Soare Ioana

rvc

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

16

Bodron Ana

VID

1312

Școala Gimnaziala Nr. 194

17

Soare Ruxandra

vnB

1312

Școala Gimnaziala Nr. 194

18

Oz Sibel Larisa

IIIB

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

19

Diea Natalia Anne-Marie

IVB

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

20

Oprică Roxana Cleopatra

IHA

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

21

Vasile Carina Georgiana

II B

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

22

Grămăticu Antonia Denisa

VA

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

23

Mușat Ileana Miruna

VA

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

24

Melente Marina Alessia

VI C

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

25

Gheorghe Corina Alexandra

VIIIB

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

26

Banu Alexandru Ioan

XI G

800

Colegiul National Mihai Eminescu

27

Pîrvu Bianca Mar ia

IVC

596

Școala Gimnaziala 194

28

Mitroi Ioana

IHA

766

Școala Gimnaziala 99

29

Curteanu Bogdan

IVA

766

Școala Gimnaziala 99

30

Grigore Bianca Alexia

IVB

766

Școala Gimnaziala 99

31

Serbanescu Elena Ioana

IVB

766

Școala Gimnaziala 99

32

Guresoae Lavinia Mihaela

IVB

766

Școala Gimnaziala 99

33

Dura Radu

IVB

766

Școala Gimnaziala 99

34

Mindrila Erika Elena

IVA

766

Școala Gimnaziala 99

35

Mărăcine Miruna

VIC

1526

Școala Gimnaziala 99

TOTAL    30061