Hotărârea nr. 91/2018

Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L. ”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “ Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L. ”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Relația cu Cetățenii - Serviciul Gestionare Spațiu Locativ nr. P.14.4/362/28.03.2018

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin.(4) coroborat cu art.115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul ANL” - conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice prin Compartimentul Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliu Local.


Nr. 91/26.04.2018

xis


ANEXA la HCLS4 nr.

LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2018

PENTRU LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL

POZIȚIE

NR.

DOSAR

DATA

NUME PRENUME

NR

DOSAR

INIȚIAL

DATA

DEPUNERE

CERERE

STRUCTURA

FAMILIE

DATA

NAȘTERII

PUNCTAJ

OBS

1

61351

13.11.2017

SIMION ANDREI

50498

16/10/2003

S+S+1C

21/01/1983

108

2

62532

17.11.2017

MOISE MIHAELA

50782

27/07/2004

PETENT+1C

04/01/1982

106

3

54118

5.10.2017

AȘTEFĂNOAIE EMILIAN - IONUȚ

50940

02/09/2004

S+S+1C

30/05/1982

106

4

60543

7.11.2017

PĂUN SANDA

91350

11/08/2006

S+S+1C

21/01/1984

101

5

54496

9.10.2017

GHEORGHE FLORINA - IRINA

90480

14/04/2005

S+S+1C

19/05/1981

97

6

50007

14.09.2017

STANCA RAMONA DANIELA

91395

25/08/2006

S+S+1C

02/06/1984

97

7

59633

2.11.2017

BOLBOCEANU BEATRICE

91648

16/11/2006

S+S+1C

09/10/1983

97

8

54123

5.10.2017

RADU DAN MARIAN

90614

31/05/2005

S+ S+1C

09/12/1986

94

9

61804

14.11.2017

DINCĂ FLORIN ADRIAN

91476

25/09/2006

S+ S+1C

12/11/1983

93

10

49607

13.09.2017

ILIUȚĂ - CIOCÂRLAN CRISTIAN

91672

21/11/2006

S+S+1C

02/12/1986

93

11

61866

15.11.2017

GHEORGHE ALEXANDRA - IOANA

90919

25/08/2008

S+S+2C

30/08/1987

93

12

59412

2.11.2017

NEGULESCU (MUHLBACHER) GEORGIANA DANA

90708

30/10/2007

PETENT+1C

22/08/1982

92

-fa

13

67948

19.12.2017

OLTEANU ELENA ALINA

38455

06/08/2009

S+S+2C

22/05/1988

89

LJJ

14

58303

26.10.2017

BOȚONEAMIHAI

90510

29/07/2008

S+S+1C

03/10/1987

87

w

15

69313

28.12.2017

ETVES (ION) ANA - CRISTINA

90584

07/08/2008

S+S+1C

17/09/1982

87

16

25424

11.05.2017

BUCUR MARIUS - CĂTĂLIN

646

09/01/2009

S+S+1C

25/08/1982

86

17

62134

15.11.2017

PÂRJOLEA ALINA FLORENTINA

48945

27/10/2009

S+S+1C

20/09/1982

86

18

68749

22.12.2017

PASCU VALENTINA- RALUCA

90612

08/12/2008

S+S+1C

16/04/1984

85

19

58604

30.10,2017

STOICA NICOLAE MARIUS

90552

09/08/2007

S+S+1C

27/01/1982

84

/ w

-_    Z" ■

20

58292

26.10.2017

BUTAC CRISTINA -FLORENTINA

35165

16/07/2009

S+S+2C

28/09/1981

84

21

33143

21.06.2017

TODERICĂ ROBERT

36319

23/07/2009

S+S+2C

12/09/1983

82

22

64922

4.12.2017

ȚINTĂ MIRELA MIHAELA

15141

14/05/2010

S+S+1C

08/01/1983

82

23

58995

31.10.2017

BAN ȘTEFAN TITI

50093

05/02/2004

S+S+2C

31/07/1980

81

24

67928

9.11.2017

MANOLACHE CRISTI

29730

16.09.2010

S+S+1C

05/07/1983

81

25

61795

14.11.2017

CENUȘĂ VASILE

15211

17/05/2010

S+S+2C

11/12/1980

80

26

55607

12.10.2017

ADAM RALUCA-MIHAELA

29824

29/09/2011

S+S+2C

17/10/1988

79

27

58983

31.10.2017

PREDUȚ ELENA ALINA

13260

23/03/2009

S+S

03/05/1981

78

28

57662

24.10.2017

RĂDUCU DORINA ȘTEFANIA

8856

23/03/2010

S+S+2C

17/07/1985

78

29

67949

19.12.2017

TEODOR CRISTIAN NICOLAE

21706

08/07/2010

S+S

03/01/1985

78

30

57674

24.10.2017

BURLOI ION DANIEL

35639

11/11/2010

S+S+2C

13/05/1982

78

31

69004

27.12.2017

CHIRCUIONUȚ ALEXANDRU

6037

11/02/2009

PETENT

17/09/1989

77

32

69316

28.12.2017

SIMION DANIEL FLORIN

17796

08/06/2010

S+S

16/01/1991

77 '

INSTIT

33

60560

07.11.2017

MÂNDROIU O ANA MIRELA

31979

07/10/2010

PETENT

07/05/1988

77

34

58312

26.10.2017

TUDORAȘCU AURORA

38047

02/10/2012

S+S+1C

19/02/1984

77

35

8355

21.02.2017

MACĂU CRISTIAN -GEORGE

11344

19/04/2011

S+S+2C

05/05/1980

74

36

50011

14.09.2017

DINU CONSTANTA-MIHAELA

33281

25/10/2011

S+S+2C

01/05/1981

74

37

41834

4.08.2017

DRĂGHIADIANA

25308

18/07/2013

PETENT+2C

14/10/1982

73

38

62286

16.11.2017

RĂDOIMADĂLINA SILVIA

39620

07/11/2013

S+S+2C

07/07/1982

73

l

39

65433

5.12.2017

NECULA CRISTINA

12560

27/04/2010

S+S+1C

24/02/1983

72

Isșok K

40

61792

17.11.2017

HĂLĂU ANDREEA IULIANA

29792

17/09/2010

S+S+1C

21/07/1986

72

41

63608

23.11.2017

STOICA ALDINA MIRELA

2415

28/01/2011

PETENT+2C

06/06/1991

72

42

52295

27.09.2017

DUMITRESCU CĂTĂLIN -MARIAN

6436

05/03/2012

PETENT

15/08/1987

72

/'

43

9146

23.02.2017

GROSU DIANA MIHAELA

•    33688

12/09/2012

PETENT+1C

15/12/1988

72

(
44 '■

63790

23.11.2017

CIORTESCU MARIAN MIHAI

45993

01/10/2009

PETENT

21/12/1980

71

45

64470

28.11.2017

HAIDUC TEODORA LILIANA

48230

19/12/2012

S+S+1C

16/04/1987

71

46

55604

12.10.2017

LULCIUC SORIN

7098

27/02/2013

S+S+2C

09/12/1987

71

47

6912

14.02.2017

AVĂDĂNUȚI FLORENTINA

13574

11/04/2013

S+S+2C

12/07/1983

7U

48

6841

14.02.2017

MASTÂN SANDEL- ȘTEFAN

38152

08/12/2010

S+S+2C

01/03/1987

70

49

57678

24.10.2017

HOROHAI FLORENȚA

18665

24/05/2012

PETENT+2C

21/05/1982

70

50

7755

16.02.2017

(JAPAIANA MAU ALIN A

ALEXANDRA

3130

20/09/2009

PETENT

04/10/1985

69

51

62533

17.11.2017

CARAGHIN GABRIEL

16845

15/05/2012

S+S+1C

01/03/1985

69

52

58997

31.10.2017

TASE-CIOCÎRLIE IULIAN A AURELIA

41869

30/10/2012

S+S

20/09/1987

69

53

58991

31.10.2017

KIS JOZSEF

28965

08/08/2012

S+S+1C

02/08/1984

68

54

53611

09.10.2017

SLATE ELENA VALENTINA

22673

08/05/2009

PETENT

01/01/1988

67

55

59524

02.11.2017

CARAB AȘA ANA MARIA

32305

03,09.2012

PETENT+ IC

29/07/1986

67

56

57212

20.10.2017

BADEA DANIEL

31619

13/10/2011

PETENT

22/06/1986

66

57

57670

24.10.2017

UNGUREAUNU MARIUS CEZAR

17019

14/05/2013

PETENT

09/06/1987

66

58

62127

15.11.2017

GHEORGHE LUCIAN IONUȚ

1326

19/01/2010

PETENT

24/01/1985

65

59

67965

19.12.2017

COSTIL - LARION GEORGIANA

14384

18/04/2013

S+S+1C

25/08/1982

65

60

54122

05.10.2017

STERESCU MARIUS

45136

17/12/2013

S+S+1C

13/08/1988

65

61

64396

28.11.2017

SAVA DANA MARIA

26449

15/07/2014

PETENT+1C

27/11/1980

64

Z‘ -

62

56442

18.10.2017

SOLOMON LARISA MIHAELA

20363

30/06/2010

PETENT

08/12/1987

63

63

67939

19.12.2017

SOCACI MIHAELA-ALAXANDRINA

29047

10/09/2010

PETENT+2C

15/07/1980

63

(feUl

64

50001

14.09.2017

HERGHELEGIU TUDOR

31754

05/04/2013

PETENT

03/08/1989

63

65

63539

22.11.2017

SOARE CAMELIA

38831

31,03.2013

PET+ICOPEL

16/07/1984

63

66

66725

13.12.2017

IOȚOVICI ANDREEA GEORGIANA

21913

20/06/2013

PETENT

06/05/1987

61

67

48237

06.09.2017

POPATATIANA

48237

06.09.2017

S+S+2C

27/12/1983

61

_

68

54783

10.10.2017

MARIN DIANA

12486

26/03/2015

S+S+1C

27/01/1982

60

69

69558

29.12.2017

LĂUTARU ADELA-MIRABELA

27144

16.07.2015

PETENT

14/12/89

60

70

64392

28.11.2017

MUSTATA MARINA

24184

19.05.2016

PETENT+1C

28/04/1983

60

71

13678

16.03.2017

NEACȘU RAMONA MARIANA

44582

20/11/2012

S+S+1C

10/05/1987

58

72

52829

29.09.2017

DRAGOMIR GABRIELAALICE

14043

22/03/2016

PETENT+1C

12/07/1986

58

73

60807

9.11.2017

MORAR RALUCA

44069

30/09/2016

PETENT

12/12/1981

58

74

53608

4.10.2017

IVAN ELENA -PETRUTA

53608

04.10.2017

PET+ 3COPII

03/04/1984

58

75

58967

31.10.2017

EXARU MARIA MIRABEL A

18661

14/04/2016

PETENT+2C

24/04/1995

57

76

65425

05.12.2017

BĂDILĂ DENISA ELENA

49379

01.11.2016

PETENT+1C

08/06/1987

57

77

62534

17.11.2017

C ARAGHIN ADRIAN

16843

15/05/2012

PETENT

11/03/1986

55

78

57439

23.10.2017

BĂNICĂ MIHAELA

44026

15/11/2012

PETENT

21/01/1988

55

79

6868

14.02.2017

EFTIME FLORENTINA CRISTINA

34929

04/08/2016

S+S+2C

12/02/1982

55

80

58299

26.10.2017

CIODAR MARILENA

43407

27/09/2016

S+S+1C

18/08/1987

55

81

57656

24.10.2017

HANGHIUC ANGELICA MARILENA

57656

24.10.2017

S+S+1C

02/06/1988

55

82

65457

5.02.2017

GHERGHINA MARIANA

31210

26.06.2017

S+S+2C

29/08/1982

54

83

63536

22.11.2017

DOBRE KATI

63536

22.11.2017

S+S+2C

09/06/1990

54

84

68343

20.12.2017

IONICESCU TEODOR CONSTANTIN

57313

22/12/2016

s+s

20/03/1990

54

85

58301

26.10.2017

RADU BOGDAN ALEXANDRU

33617

22.06.2017

PETENT

13/03/1991

54

86

62129

15.11.2017

NICULESCU AURELIAN-COSTEL

13007

17/03/2016

PETENT

24/02/1993

53

Y *

87

64395

28.11.2017

NĂSTASĂ IULIAN MIHAI

85123

03.12.2015

PETENT

04/08/1995

53

{{ fa

88

45309

25.08.2017

RĂUL GEORGE - CONSTANTIN

45309

25.08.2017

S+S+1C

13/06/1988

53

li 0 T? o\. \ 5

UW

v.;    "Sy#. f

89

8804

23.02.2017

ANDREI CĂTĂLIN ALEXANDRU

26066

9.07.2015

PETENT

28/03/1990

53

90

48230

06.09.2017

STOICA CONSTANȚA-FLORENTINA

48230

06.09.2017

PET+ 2COPII

22/04/1989

52

91

63538

22.11.2017

NIȚĂNICOLETA

38317

14.12.2011

PETENT

02/09/1989

51
-b*


92

66714

13.12.2017

GHERGHEL ANAM ARIA

10699

16/03/2015

PETENT

08/09/1993

51

93

55393

11.10.2017

NIȚU ALEXANDRU ION

18388

14/05/2015

PETENT

11/12/1991

51

94

61059

9.11.2017

ARCUSIROXANA- ȘTEFANIA

43846

29.09.2016

PETENT

25/10/1993

51

95

7966

20.02.2017

PĂUN GABRIELA-ALEXANDRA

57194

22/12/2016

PETENT

13/01/1990

51

96

69319

28.12.2017

DUMITRESCU ANCA OANA

13679

16.03.2017

PETENT

19/02/1994

51

97

66724

13.12.2017

DRAGOI VICTOR MIHAI

66724

13.12.2017

PETENT

14/05/1989

51

98

66719

13.12.2017

FULGAMARIUS GEORGE

66719

13.12.2017

S+S+2C

24/12/1984

51

99

67108

14.12.2017

ANGHEL DORINA

55658

13/12/2016

S+S+1C

02/03/1985

50

100

68339

20.12.2017

MICU MARCEL-IONEL

68339

20.12.2017

S+S+2C

12/03/1986

49

101

11563

7.03.2017

TUDOR ALEXANDRU ȘTEFAN

10063

11/03/2015

S+S+1C

24/12/1986

48

102

7748

16.02.2017

PURNICHI SÂNZIANA DANIELA

25693

31/05/2016

S+S+2C

21/06/1984

48

103

57641

24.10.2017

BRATU ELENA- MĂDĂLINA

48731

27/10/2016

PETENT

12/02/1990

48

104

68760

22.12.2017

MEDREA OANA ALEXANDRA

52094

17/11/2016

PETENT

30/07/1990

48

105

69306

25.12.2017

JUGANARU SIMONA-MARIANA

69306

25.12.2017

PETENT

24.11.1992

48

106

52828

29.09.2017

MUNTEANU MARIUS

10301

17/03/2014

PETENT

13/10/1988

47

107

18297

06.04,2017

PETCU SORINA GABRIELA

18297

06.04.2017

PETENT

10/10/1982

46

108

58972

31.10,2017

ARBONE IONUȚ-MARIAN

44580

22.08.2017

PETENT

14/06/1984

46

109

4399

01.02.2017

MOGÂLDEA RADU-VLADIMIR

14886

03.05.2012

PETENT

26/02/1985

45

/ f!

110

2126

18.01.2017

VLĂDĂU IOANA-LAURA

51287

11/11/2016

S+S

30/01/1991

45

111

3078

26.01.2017

SFERA CONSTANTIN

46464

15/12/2015

S+S+2C

01/08/1984

44

W?

W

112

13392

10.03.2017

IONITAANA-MARIA

10827

03.03.2017

PETENT

20/10/1995

44

113

39208

21.07.2017

MARIN GABRIEL-ALEXANDRU

39208

21.07.2017

PETENT

04/04/1995

44

114

10832    3.03.2017

PALAGHIA ROMULUS

4511

02/02/2016

PETENT

28/07/1985

43

INSTIT

115

57668

24.10.2017

SANDU IULIANA- DANIELA

5146

04/02/2016

PETENT

16/09/1984

43

1.

'■-Hz


tA - '116

1897

17.01.2017

OLARU CRISTINA -IONELA

1894

17.01.2017

S+S+1C

22/12/1986

42

117

17667

05.04.2017

APOSTOL DAN-ANDREI

17667

05.04.2017

PETENT

02/09/1997

39

118

69560

29.12.2017

DOLFI ALEXANDRA

43354

19/11/2015

PETENT

17/04/1989

38

119

15210

23.03.2017

STOICA CRISTINA

10149

28.02.2017

PETENT

17/06/1985

38

120

69567

29.12.2017

ILIE RALUCA

59

05/01/2016

PETENT

28/01/1989

36

121

16081

29.03.2017

ENE MIHAELA

16081

29.03.2017

PETENT

03/06/0199

32

122

65420

05.12.2017

MATEI ELENA-ALINA

65420

05.12.2017

PETENT

30.03.1988

24

123

61797

14.11.2017

COSTEA SORIN-GRIGORE

23161

12.02.2016

S+ S+1C

08/10/1991

22

în conformitate cu art. 15 lin 4 din HG nr. 251/2016 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarera ANL.aprobată prin HG nr. 962/2001, “contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, se vor depune în termen de 7 zile de la afișare, în condițiile legii"

Page 6