Hotărârea nr. 89/2018

Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.7/555/25.04.2018, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu art. 22 și art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMENnr. 5472/07.11.2017;

Luând act de Avizele conforme ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 30109/15.12.2017, respectiv nr. 822/25.04,2018;

în conformitate cu prevederile art. 20 și art. 61 alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2), lit. j) și alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Inspectoratul Școlar al Sectorului 4 al Municipiului București precum și de toate unitățile nominalizate în anexă, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

zWĂ

Diana Anca ARTENE

Nr. 89/26.04.2018

Anexă la HCLS4 nr..

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 4 al Municipiqțpi Bucuj în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE învățământ’

NIVELUL

ȘCOLARIZ

AT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 4

PRE

STR. CETATEA VECHE NR. 1

214500079

DE STAT

2

GRĂDINIȚA NR. 30

PRE

B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR NR. 16A

213362078

DE STAT

3

GRĂDINIȚA "SCUFIȚA ROȘIE"

PRE

CALEA SERBAN VODĂ NR. 170

213306240

DE STAT

4

GRĂDINIȚA NR. 62

PRE

STR. ALMASUL MIC NR.2

314254684

DE STAT

5

GRĂDINIȚA NR. 149

PRE

ALEEA STUPILOR NR.5

214610838

DE STAT

6

GRĂDINIȚA "PANSELUȚA"

PRE

STR. PANSELELOR NR. 38-40

213348600

DE STAT

7

GRĂDINIȚA "PISICILE ARISTOCRATE"

PRE

B-DUL REGINA MARIA NR. 28-30

213350635

DE STAT

8

GRĂDINIȚA "DUMBRAVA MINUNATĂ"

PRE

ALEEA TERASEI NR.

8

214608287

DE STAT

9

GRĂDINIȚA "STROP DE ROUĂ"

PRE

STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS

214610336

DE STAT

10 "

GRĂDINIȚA "FLOARE ALBASTRĂ"

PRE

STR. LAMOTESTI NR. 10

214500053

DE STAT

11

GRĂDINIȚA NR. 224

PRE

CALEA SERBAN VODĂ NR. 170

213351870

DE STAT

12

GRĂDINIȚA NR. 225

PRE

STR. IZVORUL MUREȘULUI NR. 6

214502915

DE STAT

13

GRĂDINIȚA "PmCOT"

PRE

STR. SPINIS NR. 1

214503827

DE STAT

14

GRĂDINIȚA "MĂRȚIȘOR"

PRE

STR. DARACULUI NR. 11

213325936

DE STAT

15

GRĂDINIȚA "ÎNȘIR’TE MĂRGĂRITE"

PRE

STR. ALMASUL MARE NR. 1

214503452

DE STAT

16

GRĂDINIȚA "ALBĂ CA ZĂPADA ȘI PITICII"

PRE

STR. CRISUL ALB NR. 30

213324435

DE STAT

17

GRĂDINIȚA "CIUPERCUȚA"

PRE

STR. STOIAN MILITARU NR. 86-90

213324431

DE STAT

18

GRĂDINIȚA T "101 DALMAȚIENI"

PRE

STR. ALIORULUI NR. 5

214608206

DE STAT

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU"

PRI, GIM

STR. COSTILA NR. 2

214503990

DE STAT

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU"

PRI, GIM

STR. SERBAN VODĂ NR. 62-64

213355705

DE STAT

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79

PRI, GIM

STR. CUZA-VODĂ NR. 51

314257884

DE STAT

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL RACOVIȚĂ"

PRI, GIM

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 1

214610831

DE STAT

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZ

AT

ADRESA

NR. TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

PRE, PRI, GIM

STR. REZONANTEI NR. 2

214610108

DE STAT

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97

PRI, GIM

STR. VIORELE NR. 7

213302545

DE STAT

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"

PRE, PRI, GIM

STR. STUPILOR NR. 1

214610840

DE STAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99

PRI, GIM

STR. HUEDIN NR. 13

214501372

DE STAT

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"

PRI, GIM

STR. CPT. EREMIA POPESCU NR. 27

213349243

DE STAT

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108

PRI, GIM

STR. VATRA DORNEI NR. 8

214610039

DE STAT

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘERBAN-VODĂ"

PRI, GIM

STR. PETRE TUTEA NR. 3

214503450

DE STAT

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE TOPĂRCEANU"

PRI, GIM

STR. ARGESELU NR.

6

214503823

DE STAT

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA"

PRE, PRI, GIM

STR. STOIAN MILITARU NR. 72

213323396

DE STAT

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

PRI, GIM

STR. PARINCEA NR. 4

213322347

DE STAT

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119

PRI, GIM

STR. ALMASUL MIC NR. 4

214504071

DE STAT

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂRȚIȘOR"

PRI, GIM

STR. MĂRȚIȘOR NR. 39

213325811

DE STAT

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

PRE, PRI, GIM

STR. IZVORUL CRISULUI NR. 6

214503775

DE STAT

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133

PRE, PRI, GIM

STR. STINJENEILOR NR. 3

213325837

DE STAT

37

ȘCOALA GIMNAZLALĂ NR. 165

PRI, GIM

ALEEA SLATIOARA NR. 8

214503517

DE STAT

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 189

PRI, GIM

ALEEA CICEU NR. 12

214610040

DE STAT

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190

PRE, PRI, GIM; PRI-SP, GIM-SP

STR. SERG. NITU VASELE NR. 16

213324689

DE STAT

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194

PRE, PRI, GIM

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A

214610790

DE STAT

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308

PRE, PRI, GIM

STR. RÂUL ȘOIMULUI NR. 8

214503162

DE STAT

42

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

PRI, GIM, LIC TEO

STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2

213364222

DE STAT

43

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI"

LIC TEO

CALEA SERBAN VODANR. 167

213361455

DE STAT

44

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CREANGĂ"

LIC TEO

STR. CUZA-VODĂ NR. 51

213362695

DE STAT

45

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAV ONICESCU"

LIC TEO

STR. TRIVAT.E NR. 29

214603544

DE S'1'MT *

46

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"

PROF, LIC

TEH, LIC

TEO, VOC, POS

STR. CAP. GRIGORE MARIN NR. 42-44

213344434

DE SȚAȘT-^ \

țuQM/tyy
NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZ

AT

ADRESA

NR. TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

47

COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREȘ"

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO

STR. V.V. STANCIU NR. 6

213304001

DE STAT

48

LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI"

GIM, LIC VOC

STR. CAPITAN PREOTESCU NR. 9

213363792

DE STAT

49

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI"

PRI, GIM, LIC VOC

STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 63

213363588

DE STAT

50

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA”

LIC TEH, LIC TEO

SOS. VITAN BARZESTI NR. 11

213345915

DE STAT

51

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU"

LIC TEH

STR. IZVORUL CRISULUI NR. 4

214502460

DE STAT

52

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU"

LIC VOC, LIC TEO

SOS. VITAN BARZESTI NR. 11

213345015

DE STAT

53

COLEGIUL ROMAN O-CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF"

PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO, POS

SOS. OLTENIȚEI NR. 3-7

0213326602 / 0213322684

DE STAT

54

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL"

LIC VOC

STR. CUZA-VODA NR. 116

213311669

DE STAT

55

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

LIC VOC, POS

STR. RADU VODĂ NR. 24 A

213305754

DE STAT

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 3

PRE, PRI, GIM/SPE

SPLAIUL UNIRII NR. 114

0213317113 /

0214500682

DE STAT

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 4

PRE, PRI, GIM/SPE

STR. CAP. GRIGORE MARIN NR. 42-44

213343617

DE STAT

58

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "SF. NICOLAE"

PRE, PRI, GIM/SPE

STR. SOLDAT ENACHE ION NR.31

213344708

DE STAT

59

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR

6

LIC/SP

STR. LUICA NR. 70

214504032

DE STAT

60

CLUBUL COPIILOR SECTOR 4

GIM

STR. FĂGETULUI NR.

12

213322466

DE STAT

61

Grădinița ,,Aru Lugojana”

PRE

STR. CUTITU DE ARGINT NR. 8

213359535

PARTICULAR

62

Grădinița „Children's Joy”

PRE

STRGRAMONTNR. 3

213364592

PARTICULAR

63

Grădinița „Eurokid”

PRE

STR. ALUNISULUI NR. 125

213323342

PARTICULAR

64

Grădinița „PRUGNDEL”

PRE

STR. SFANȚUL ILIE NR.5

0734059269

0213356991

0314059269

PARTICULAR

65

Grădinița „Șapte Ani”

PRE

DRUMUL GILĂULUI NR. 1B

762259115

PARTICULAR

66

Grădinița „TIC-PITIC”

PRE

STR. COSTESCU PETRE NR. 26

0722523458

0314377383

PARTICULAR

67

Grădinița „Gărgărița”

PRE

STR. DUMBRĂVENI NR. 35

0744393654

PARTICULAR

68

Grădinița „Elite”

PRE

STR. LANARIEI NR. 136

766687691

particuB^<

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE învățământ’

NIVELUL

ȘCOLARIZ

AT

ADRESA

NR TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

69

Grădinița „Maria Ward”

PRE

CALEA SERBAN VODĂ NR 223

213374091

PARTICULAR

70

GRĂDINIȚA „MELBA”

PRE

STR. LANARIEI NR. 117

213369030

PARTICULAR

71

Grădinița „Prichindel”

PRE

STR GRIGORE VODĂ NR. 28

216861856

PARTICULAR

72

Grădinița „Arici Pogonici”

PRE

STR. AUREL PERSU NR 117

729339339

PARTICULAR

73

Grădinița „Gan Eden”

PRE

STR. VITEJESCU NR. 19

0733081688

0745105924

PARTICULAR

74

Grădinița „DORA”

PRE

STR. FARULUI NR. 3

740156885

PARTICULAR

75

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Dacilor”

PRE

INTRAREA CALTUNA NR. 9

213370464

PARTICULAR

76

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Junior”

PRE

SOS. BERCENI NR. 8

724229250

PARTICULAR

77

Grădinița „IQ-EST”

PRE

STR. MARIUCA NR. 40

723330594

PARTICULAR

78

Grădinița „IILO”

PRE

STR. IARBA CÂMPULUI NR 4

720702910

PARTICULAR

79

Grădinița „Paradisul Copiilor”

PRE

STR. HARALAMBIE NICOLAE NR.38

730007062

PARTICULAR

80

Grădinița "Licurici"

PRE

STR. CUZA VODĂ NR.141

0314377556

0767503191

PARTICULAR

81

Grădinița cu Program Prelungit „Prietenii Mei”

PRE

B-DUL.

METALURGIEI NR. 87

745028876

PARTICULAR

82

Grădiniță "Garmy Kids"

PRE

STR. VITAN BARZESTI NR 7D-7E CORP B, ET. 2, AP. 7

311060294

PARTICULAR

83

Școala Primară „Kids Palace”

PRE, PRI

STR. OBOLULUI NR. 10

722612031

PARTICULAR

84

Școala Primară „Iepurașul Bocănilă”

PRE, PRI

STR. IARBA CÂMPULUI NR. 91

722239508

PARTICULAR

85

Școala Primară „Dreamland” - sediul 2

PRE, PRI

STR. PLUGARILOR NR. 20

217712828

PARTICULAR

86

Școala Primară „King George II”

PRI

STR CIMPOIERILOR NR. 2

751024024

PARTICULAR

87

Școala Gimnaziala "SEB"

PRI, GIM

STR MĂRȚIȘOR NR 22

314249675

PARTICULAR

88

Grădinița cu program normal și prelungit "Micii Poznași"

PRE

B-DUL MĂRĂȘEȘTI NR. 63

725911233

PARTICULAR

89

Școala Primară "Montesara "

PRE, PRI

INTRAREA BĂLĂCI NR. 9-11

745637307

PARTICULAR

4