Hotărârea nr. 83/2018

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia domnului Gâf Deac Ioan înregistrată la Secretarul Sectorului 4 cu nr. 77/04.04.2018 și la Secretariatul Consiliului Local Sector 4 sub nr. 116/04.04.2018;

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. P3/94/19.04.2018;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit a) coroborat cu art. 12 alin. (1) si alin. (2) din Legea

nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Consiliul Local Sector 4 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, al domnului Gâf Deac Ioan, începând cu data de 04.04.2018, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


INTE DE ȘEDINȚA,

ntin BĂRBĂLĂU

C ontras emn ează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 83 /26.04.2018