Hotărârea nr. 73/2018

Hotărâre privind aprobarea finanțării totale în vederea participării elevei Badea Bianca Andreea din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2018 de la New York, S.U.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării totale în vederea participării elevei Badea Bianca Andreea din cadrul Liceului de Coregrafie "Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet "Youth America Grand Prix” 2018 de la New York, S.U.A.

în baza Raportului de specialitate întocmit de către Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 1871/29.03.2018,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. k) și art. 115 alin (1) lit. b ) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă finanțarea totală a cheltuielilor necesare în vederea participării elevei Badea Bianca Andreea din cadrul Liceului de Coregrafie "Floria Capsali", la etapa finală a concursului internațional de balet "Youth America Grand Prix" 2018 de la New York, S.U.A din perioada 13-20 aprilie 2018.

Art. 2 Suma necesară a fi alocată pentru proiectul prevăzut la art.l, aferentă unei deplasări de 8 zile pentru eleva Badea Bianca Andreea, este în cuantum de 18800 de lei, reprezentând 100% din costul total și va fi alocată din titlul 20 - cheltuieli cu bunuri și servicii, din bugetul local.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Liceul de Coregrafie "Floria Capsali” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.2018.


Nr. 73 /30.03.2018