Hotărârea nr. 49/2018

Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 -18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite Ia olimpiade și

concursuri naționale și internaționale

Consiliul Local Sector 4

Luând act de Raportul de specialitate nr. 1597/15.03.2018, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3), art. 12 alin. (5) și art. 105 din

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa transmisă de către Colegiul Național „Mihai Eminescu” înregistrată sub nr.

1456/08.03.2018, prin care se solicită suplimentarea sumei acordate elevului Banu Alexandru Ioan în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 331/28.11.2017 privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2017-2018 pentru semestrul I;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. H Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Nr. 49 /23.03.2018

Anexa IaH.C.L. S4 nr. 49/23.03.2018

Nr. Crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

lei/elev

Unitate de invatamant

1

Tudor Irina Camelia

inc

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

2

Bobu Nicolae

IB

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

3

Andreescu Stefania

vc

1395

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

4

Constantin Ana

III B

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

5

Constantin Ioana

IA

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

6

Mihaita Alessia

IA

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

7

Duica Alexia

IA

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

8

Gogu Rai sa

ID

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

9

Ciaus Miruna

II E

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

10

Neagoe Patricia

HIA

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

11

Glavan Larisa

mc

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

12

Bodron Roxana

III D

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

13

Călăvie Ioana

IV c

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

14

Neacșu Sara

IV c

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

15

Soare Ioana

IV c

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

16

Bodron Ana

VID

1312

Școala Gimnaziala Nr. 194

17

Soare Ruxandra

VIIB

1312

Școala Gimnaziala Nr. 194

18

Oz Sibel Larisa

III B

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

19

Diea Natalia Anne-Marie

IV B

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

20

Oprică Roxana Cleopatra

IHA

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

21

Vasile Carina Georgiana

II B

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

22

Grămăticu Antonia Denisa

VA

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

23

Mușat Ileana Miruna

VA

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

24

Melente Marina Alessia

VI c

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

25

Gheorghe Corina Alexandra

VIII B

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

26

Banu Alexandru Ioan

XI G

800

Colegiul National Mihai Eminescu

27

Pîrvu Bianaca Maria

IV c

596

^s^^oaia^Gimanazială Nr. 194

TOTAL

23173

PREȘEDINTE DE ȘEDINj

A    ,