Hotărârea nr. 38/2018

Hotărâre privind aprobarea listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1054/19.02.2018 întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2018 pentru

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista spațiilor din unitățile de învățământ propuse spre închiriere și intervalele orare aferente, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


3Nr. 38/27.02.2018

ANEXA

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 NR.i?6../.^&.<$:2018

Tabel centralizator privind disponibilitatea spațiilor de închiriat din unitățile de

învățământ din Sectorul 4


Nr.

Crt.

Unitate de învățământ

Spațiu de închiriat

Nr. ore / săptămână

1

Școala Gimnazială Nr. 308

sala de sport

luni

20:30-21:30

miercuri

20:30-21:30

vineri

20:30-21:30

2

Colegiul Tehnic ”Miron Nicolescu”

sala de sport

marți

16:00-18:00

miercuri

16:00-18:00

joi

16:00-18:00

3

Liceul Tehnologic „Dacia”

sala de sport

luni

15:00-17:00

marți

15:00-16:30

miercuri

15:00-16:30

joi

15:00-16:30

vineri

15:00-16:30

4

Școala Gimnazială Nr. 79

sala de sport

luni - vineri

18:30-20:30

5

Școala Gimnazială Nr.99

sala de sport

luni

18:00-21:00

marți

18:00-20:00

miercuri

19:00-21:00

joi

18:00-20:00

vineri

17:00-18:00

6

Școala Gimnazială Nr. 108

sala de sport

luni - vineri

17:00-20:00

7

Școala Gimnazială „Șerban Vodă”

sala de sport

luni

18:00-19:00

miercuri

18:00-19:00

8

Școala Gimnazială „George Topârceanu”

sala de sport

luni

18:00-21:30

marți

18:00-21:30

miercuri 1

16:00-17:00

18:30-21:30

joi

18:00-21:30

vineri

16:00-17:00

18:30-21:30

9

Școala Gimnazială „George Bacovia”

sala de sport

luni - vineri

19:00-20:00

10

Școala Gimnazială „Mărțișor”

sala de sport

luni

14:30-16:30

joi

14:30-16:30

11

Școala Gimnazială Nr. 165

sala de sport

luni

19:00-21:00

marți

19:00-21:00

15:00-17:00

miercuri

19:00-21:00

joi

19:00-21:00

15:00-17:00

vineri

19:00-21:00

15:00-17:00

12

Școala Gimnazială Nr. 189

sala de sport

marți

19:30-20:30

miercuri

18:00-19:00

19:30-20:30

joi

19:30-20:30

vineri

18:00-19:00

19:30-20:30

13

Școala Gimnazială Nr. 129

sala de sport

luni

16:00-18:00

19:00-21:00

marți

19:00-21:00

miercuri

19:00-21:00

joi

16:00-18:00

19:00-21:00

vineri

19:00-21:00

14

Colegiul Național „Mihai Eminescu”

sala de sport

luni — vineri

19:30-21:00

15

Școala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu"

sala de sport

marți

19:00-20:30

miercuri

19:00-20:30

joi

19:00-20:30

vineri

19:00-20:30

16

Școala Gimnaziala Nr. 194

sala de sport

luni

19:00-21:00

miercuri

19:00-21:0^

17

școala Gimnaziala Nr. 133

sala de sport

luni

18:00-2^30

*

miercuri

18:00

idKW-

vineri

18:00-21:30

18

Școala Gimnaziala "Avram Iancu"

sala de sport

luni

18:00-19:00;

19:30-20:30

marți

17:00-18:00

miercuri

18:00-19:00

vineri

18:00-19:00