Hotărârea nr. 37/2018

Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale

Consiliul Local Sector 4

Luând act de Raportul de specialitate nr. 1075/26.02.2018, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3), art, 12 alin. (5) și art. 105 din

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresele transmise de către Școala Gimnazială ”Șerban Vodă” înregistrată sub nr. 1108/21.02.2018, Școala Gimnazială ”Ionel Teodoreanu” înregistrată sub nr. 1113/21.02.2018 și Școala Gimnazială nr. 194 înregistrată sub nr. 1159/23.02.2018, prin care se solicită suplimentarea sumelor acordate elevilor în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 331/28.11.2017 privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2017-2018 pentru semestrul I;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j, alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.

N“j,37 /27.02.2018

Anexa la H.C.L. S4 nr.

Nr. Crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

lei/elev

Unitate de invatamant

1

Tudor Irina Camelia

mc

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

2

Bobu Nicolae

IB

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

3

Andreescu Stefania

vc

1395

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

4

Constantin Ana

IIIB

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

5

Constantin Ioana

IA

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

6

Mihaita Alessia

IA

642

Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu

7

Duica Alexia

IA

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

8

Gogu Raisa

ID

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

9

Ciaus Miruna

HE

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

10

Neagoe Patricia

mA

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

11

Glavan Lansa

mc

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

12

Bodron Roxana

niD

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

13

Călăvie Ioana

IV c

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

14

Neacșu Sara

IV c

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

15

Soare Ioana

IV c

596

Școala Gimnaziala Nr. 194

16

Bodron Ana

VID

1312

Școala Gimnaziala Nr. 194

17

Soare Ruxandra

VIIB

1312

Școala Gimnaziala Nr. 194

18

Oz Sibel Lansa

mB

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

19

Diea Natalia Anne-Marie

IV B

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

20

Oprică Roxana Cleopatra

mA

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

21

Vasile Carina Georgiana

IIB

726

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

22

Grâmăticu Antonia Denisa

VA

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

23

Mușat Ileana Miruna

VA

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

24

Melente Marina Alessia

VI c

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

25

Gheorghe Corina Alexandra

vuib

1570

Școala Gimnaziala Serban-Vodă

TOTAL

21777

37/^022018


PREȘEDINTE DE ȘEWȚ? /0/?W £/&///)

9r!t


\X.    £tX*