Hotărârea nr. 348/2018

Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12 -18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - EVACUAȚI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ, nr.

P.l 1.2/1523/19.12.2018

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în conformitate cu:

O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și.completările ulterioare;

Art. 21 și art. 30 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 4 nr. 36/2016 - Anexa nr. 4 - „Criteriile de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale - evacuați”;

In temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - EVACUAȚI” - conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice prin Compartimentul Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.12.2018.

Nr. 348 /27.12.2018Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


LISTA CU ORDINEA I)E PRIORITATE PE ANUL 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE persoanelor care au fost sau urmează a fi EVACUATE din casele retrocedate foștilor proprietari


Poziție

Actualizare

Nr. dosar inițial

Dată depunere

Nume și Prenume

Structura familiei

Punctaj 2018

1

4611/2017

120058

20.10.2007

F“          "

S+S+2C+PĂR1NTE

51

2

58277/2017

90902

21.8.08

I

PETENT+1C

47

3

8833/2017

16564

27.05.2010

I

PETENT+2C

47

4

16674/2017

45463

24.10.01

I

PETENT+1C MAJOR.

46

5

60554/2017

50356

230.4.2004

1

S-l-S

46

6

55610/2017

90858

25.8.05

I

s+s

46

7

57208/2017

74825

20.11.08

(

S+S+1C MAJOR

46

8

14095/2017

50591

23.6.04

I

S+S+1C

45

9

63777/2017

45064

13.2.02

1

S+S+3 PERS

44

10

3325/2017

50991

09.09.2004

1

S+S+3 PERS

44

11

57047/2017

30271

21.8.12

1

PETENT

44

12

57649/2017

91125

18.11.05

1

S+S+1C MAJOR

43

13

61049/2017

90397

17.5.07

(

PETENT

43

14

58994/2017

90512

13.7.07

1

S+S

43

15

55401/2017

90213

17.4.08

S+S+1C MAJOR

43

16

63775/2017

25745

26.5.09

1

PETENT+2C

43

17

12104/2017

46013

10.1.09

1

PETENT+1C MAJOR

42

18

57038/2017

28505

6.9.10

r

PETENT+1C MAJOR

42

19

57679/2017

38273

9.12.10

S+S+2C MAJORI

42

20

68341/2017

90334

3.8.05

PETENT+2C MAJORI

41

21

56423/2017

38944

11.8.06

J

S+S+2C MAJORI

41

22

61052/2017

38944

8.11.07

S+S+2C MAJORI

41

23

59885/2017

90371

10.7.08

S+S+1C

41

24

65440/2017

90604

10.9.07

PETENT+1C MAJOR

40

25

57042/2017

90778

30.11.07

PETENT

40

26

6944/2017

90110

28.2.08

PETENT

27

55606/2017

38275

9.12.10

PETENT

40/ V

28

57043/2017

90721

16.3.06

PETENT

29

58316/2017

90029

15.1.07

S+S+1C

30

56424/2017

90177

27.3.08

PETENT

1'39     \

-------------< r> \: £•

r ayc i31

16931/2017

90092

21.8.08

PETENT+4PERS

39

32

? 1459/2017

37237

28.7.09

S+S+IC

39

33

56421/2017

42376

11.1.12

PETENT

39

34

57044/2017

90739

13.11.07

PETENT

38

35

58314/2017

90442

22.7.08

PETENT

38

36

57035/2017

90888

21.8.08

PETENT

38

37

12108/2017

91079

11.9.08

PETENT

38

38

59624/2017

6803

17.2.09

PETENT+2PERS

38

39

2163/2017

30076

16.6.09

PETENT+4PERS

38

40

54124/2017

35623

11.11.10

PETENT+3PERS

38

41

67964/2017

90987

28.8.08

PETENT

37

42

57658/2017

14922

31.3.09

PETENT

37

43

57037/2017

78757

12.11.08

PETENT

36

44

69305/2017

31540

5.10.10

PETENT

36

45

6138/2017

23370

19.6.14

S+S

36

46

65869/2017

45300

24.11.98

S+S+3 PERS

35

47

56427/2017

118270

2.8.02

PETENT-I-3PERS

35

48

8193/2017

24517

22.8.11

S+S+IC MAJOR

35

49

58278/2017

25812

23.7.13

PETENT+2C MAJORI

35

50

59526/2017

32612

12.9.13

PETENT

35

51

56448/2017

91052

31.10.05

PETENT+IC MAJOR

34

52

60124/2017

36739

23.11.10

S+S

34

53

60127/2017

21490

18.6.13

S-I-S-I-3C

34

54

53177/2017

39800

22.10.15

PETENT+1C MAJOR

34

55

10803/2017

32961

19.10.10

PETENT

33

56

55399/2017

33540

19.9.13

PETENT

33

57

2333/2017

44163

17.9.09

PETENT

32

58

69310/2017

50580

24.11.03

S+S

31

59

54499/2017

90766

21.7.05

PETENT

30

60

9544/2017

51541

7.12.04

S+S+2C (IC MAJOR)

29

61

62287/2017

91752

20.12.2006

PETENT+2PERS

29

62

57029/2017

90150

18.3.08

S+S+1C MAJOR

29

63

57446/2017

90536

26.7.07

S+S

28

64

58974/2017

34029

2.11.11

PETENT+1C

2?/. *

-......... * \

65

4744/2017

41490

5.11.15

I

PETENT

$ /

66

66717/2017

33943

7.10.08

!

PETENT+1C

§7      f i

1

67

57659/2017

90587

8.7.08

PETENT

2'6? o\

68

2129/2017

47492

22.12.2015    ;

PETENT-I-2C MAJORI

26

69

15292/2017

16302

10.5.12

S-I-S-I-3PERS

25

70

65423/2017

30781

7.10.11

PETENT

24

71     .

65450/2017

90534

31.7.08

PETENT

23

72

54793/2017

33474

2.7.09

PETENT

22

73

62131/2017

23341

19.6.14

1

PETENT

20

74

65455/20117

12139

24.3.15

PETENT

18

75

16086/2017

26273

25.7.13

S-I-S+4PERS

17

76

54788/2017

7746

25.2.15

-

PETENT

14

PREȘEDINTE DE^W^Ă^X

Cosinm-Constaffitiii

B f'V $ a ii


Page 3