Hotărârea nr. 27/2018

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 6-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și

completată

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr.P.5/269/21.02.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 a doamnei Stolojanu Doina Delia, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 350/18.12.2017, precum și validarea mandatului de consilier local al domnului Trocan Andrei George prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 351/18.12.2017;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 24/27.02.2018 privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 26/27.02.2018 privind validarea unui mandat de consilier local;

Având în vedere art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 45 alin. (1), art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, după cum urmează:

„Comisia nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului

- 3. Doamna Stolojanu Doina Delia se înlocuiește cu domnul Trocan Andrei George (comisie de

bază)”.

Comisia nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respe^are^drepjurilor cefăfenești

- 5. Domnul Delegeanu Dan Bogdan se înlocuiește cu domnul Balmuș Mirce&(comisie-de bază)

.o

Art.II. Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 27/27.02.2018