Hotărârea nr. 21/2018

Hotărâre privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

-    Raportul de Specialitate al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO

„Nicolae Bălcescu” nr. 96/25.01.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare:

-    Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.235/13.09.2017;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice locale pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2) litk) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă programul de acțiuni al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Sumele necesare realizării proiectelor din programul de acțiuni pe anul 2018 vor fi utilizate din bugetul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” alocat de Consiliul Local al Sectorului 4, Titlul 2. Art.20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

Art. 3 Primarul Sectorului 4 și Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea acesteia se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Nr. 21 /31.01.2018ANEXA NR. 1


La HCLS4 nr. 21/31.01.2018


Programul de acțiuni al Centrului European, Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” pe anul 2018


1. Programul de acțiuni educaționale, culturale și de tineret pe anul 2018


Nr.

Crt.

Denumire proiect

Perioada de im p 1 em enta re/derula re

1

10 pentru România

Anul 2018

2

100 de ani de România

Anul 2018


Descrierea pe scurt a proiectului


Este un proiect care se subdivizează în mai multe proiecte având ca scop organizarea unor tabere de pictură, în locații marcante de pe teritoriul României. 10 artiști din Basarabia, Bucovina, Vechiul Regat și Transilvania se vor reuni într-o caravană de explorare și marcare printr-un șir de activități a obiectivelor Patrimoniului Mondial UNESCO.


Proiectul reprezintă o campanie de informare a elevilor de la nivelul liceelor din sectorul

4, pe tema Centenarului. Acesta va avea ca obiectiv organizarea de workshopuri în___

incinta instituțiilor de învățământ liceal, la care vor participa istorici, politolog persoane publice, care le vor vorbi tinerilor despre importanța anului 1918 notoria României.


3

Ansamblul Folcloric „Plaiul Românesc" -

concursuri

internaționale

Anul 2018

Pentru anul 2018, Ansamblul Folcloric „Plaiul Românesc” își propune diversificarea repertoriului prin montarea de noi coregrafii și achiziționarea de costume populare ce vor îmbunătăți calitatea spectacolelor prezentate, precum și participarea la festivalurile internaționale de folclor la care este invitat să reprezinte cultura tradițională românească, cântecele și dansurile românești.

4

Concurs local de proiecte pentru tineret

Anul 2018

Tinerii reprezintă o categorie socială față de care CECTUNB își manifestă susținerea. Astfel, CECTUNB vine în întâmpinarea acestora cu un concurs local de proiecte al tinerilor din sectorul 4, constituiți sub forma juridică de fundație sau asociație de tineret. Prin acest proiect, ne propunem să descoperim idei interesante pentru dezvoltarea sectorului 4 și să ajutăm la materializarea acestora. Dorim să accesăm toate câmpurile de activitate ale societății, de la cultură, la inovație și business. Aesta va fi realizat în urma întocmirii unei metodologii de aplicare și în limita bigetului disponibil.

5

Cursuri de perfecționare pentru tineri

Anul 2018

Proiect prin care Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” își propune să perfecționeze, în diferite specializări, tineri de pe raza sectorului 4, urmând ca mai apoi să fie integrați în activitatea administrativă a sectorului conform perfecționării alese.

6

Forumul elevilor din sectorul 4

Anul 2018

Proiectul vrea să aducă în prim plan nevoia de educare, încă din școală, a elevilor din sectorul 4, prin organizarea unor cursuri specifice, cu durată limitată în decursul anului 2018, din care aceștia să înțeleagă rolul lor în implicarea în cadrul vieții administrative a sectorului. Cursurile se vor desfășura la sediul CECTUNB și vor avea un minim de participanți/curs de 20 elevi. Cursurile vor fi ținute de personalul din administrația publică, dar și de specialiști din diferite medii precum media sau domeniul juridic. De asemenea, prin intermediul proiectului ne propunem să creem o structură de elevi la nivelul sectorului 4, aleși din fiecare liceu, care să reprezinte instituțiile de învățământ în relația cu Primăria Sectorului 4 și să realizeze o formă de dialog structurat între instituții.

7

Nicolae Bălcescu -simbol cultural

Anul 2018

Proiectul presupune realizarea unui bust din bronz al lui Nicolae Bălcescu. întrucât instituția noastră poartă numele marelui istoric și scriitor Nicolae Bălcescu, consideram., necesară amplasarea sculpturii în incinta instituției din dorința de a aduce un on^mțQMAj personalităților remarcabile din istoria noastră.

8

Renașterea Cenaclului Flacăra

Anul 2018

Cenaclul Flacăra a reprezentat un fenomen cultural al anilor 1970, desfășurat sub marca lui Adrian Păunescu, profesor universitar, artist și totodată fiul regretatului Adrian Păunescu. Cenaclul Flacăra a delectat publicul cu muzică diversă începând de la melodii populare și până la muzică clasică, folk și rock. Proiectul dorește să reînvie acest fenomen, acum purtând semnătura lui Andrei Păunescu. întâlnirile vor avea loc în fiecare lună, sub forma de concert și discuții, în sala de teatru a centrului cultural sau în alte locații. Prin aceste evenimente se urmărește atât educarea publicului tânăr cu vechile cântece ale Cenaclului, dar și descoperirea de noi talente în domeniul muzical.

9

România Parc 100

Anul 2018

Ansamblul România Parc 100 este o celebrare al statului tânăr - citându-1 pe Cristi Puiu, dar în același timp și al țării străvechi cu peisaje preistorice, și orașe cu clădiri unice prin diversitate, culoare și forme. Acest parc cuprinde esența României, care se va întregi prin oamenii care îl vor vizita, și vor aduce viață peisajelor, vor însufleți machetele clădirilor cele mai faimoase din țară. Ansamblul România Parc 100 va fi construit pe un teren situat în Parcul Lumea Copiilor și va fi o adevărată grădină botanică, care reprezintă vegetația autohtonă, tipică zonelor climatice din România. CECTUNB iși propune să devină partener al Primăriei Sectorului 4 în desfășurarea acestui proiect, din punct de vedere al perspectivei culturale.

10

Spune NU drogurilor!

Anul 2018

Proiectul este realizat în parteneriat cu Centrul Internațional Antidrog și pentru

Drepturile Omului și cuprinde o serie de conferințe informative pe această temă și totodată 11 reprezentații teatrale care vor face parte din seria de evenimente comune.

11

Mașter Class Kata Rudakova

Ianuarie 2018

în luna ianuarie 2018 se va ține un mașter class cu ușile deschise, dedicat patrimoniului

artistic, culturii și identității românești. Mașter class-ul pentru copiii de la cursurile de actorie și locuitorii sectorului 4 va fi susținut de Kata Rudakova, de Ia Academia de Arte din Kiev, iar doritorii vor participa la un curs de pictură pe pânză aplicând tehnici mixte. Lucrările realizate de Kata Rudakova și studenții săi vor fi expuse în data de 15igguaris^ 2018, Ziua Națională a Culturii Române, în sala de expoziții a Centrului Eur^eaȘlOM^^ Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” .    ff *

12

Colours of Bucovina

10-20 Februarie 2018

în perioada 10-20 februarie 2018. experți în etnografie din mai multe state europene vor susține o serie de întâlniri - atelier, în care elevii școlilor și liceelor din Humor, Rădăuți și Suceava vor învăța despre tradiția culturală românească și Patrimoniul Intangibil românesc înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Atelierele se vor ține în Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina (Gura Humorului), în fiecare zi între orele 14.00- 18.00.

13

Centenarul în 5 arte

15 Februarie - 1 Iulie 2018

Centenarul Marii Uniri este un eveniment important nu numai pentru România, ci pentru fiecare român în parte, indiferent de locul în care acesta s-a stabilit, motiv pentru care ne propunem ca pe parcursul a 5 săptămâni, să readucem valorile artistice în atenția publicului din țară și nu numai. Practic, fiecare săptămână va fi dedicată uneia dintre cele

5 arte, cu 3 zile de workshop-uri și 2 zile de spectacol.

14

Dragobete -Iubește românește ediția a II a

24 Februarie 2018

în fața comunității, în Centrul Comercial Sun Piaza, se va organiza un festival al iubirii,

compus dintr-un curcubeu de activități artistice, închinat primăverii și uniunii om -natură. Proiectul se va desfășură în data de 24.02.2018, iar pe parcursul evenimentului, vizitatorii de toate vârstele vor putea urmări: spectacole de magie pentru copii, colaj de dansuri populare susținute de copiii ansamblul artistic "Plaiul românesc”, momente de muzică clasică susținute de studenți de la Conservator, teatru de umbre și diverse activități pentru copii.

15

Concurs "România țara mea"

Martie 2018

Prin intermediul acetui proiect, peste 500 de tineri talentați în arta fotogrfiei iși vor promova cadrele realizate în diferite zone ale țării, prin intermediul unui concurs de fotografie. CECTUNB iși propune să sprijine noile generații, prin intermediul acestor manifestări artistice recompensând valoarea lucrărilor. Din juriu vor face parte specialiști din domeniu iar premiile vor consta în aparatură foto profesională, diplome, medalii, cupe. în final, se va realiza un album cu toate fotografiile câștigătoare, ca rezultat direct al proiectului.

16

Festivalul

Mărțișorului

Martie 2018

Proiectul are la bază realizarea unui târg în care să fie expuse obiecte realizate de către copii de la cursurile gratuite și care să fie achiziționate de adulți. Acest proiect desfășura intern, la sediul Centrului European Cultural și de Tineret pentru „Nicolae Bălcescu”. Datorită faptului că Mărțișorul a fost recunoscut ca parte a patrimoniului UNESCO, considerăm că trebuie promovat în rândul publicului de vârstă.    flțnW

17

Expoziție

Centenar

CECTUNB

Martie - Aprilie 2018

Este un proiect dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918 și cuprinde expunerea unui număr de 100 de lucrări realizate de pictori basarabeni în cadrul Centrului European Cultural și de Tineret pentru U.N.E.S.C.O „Nicolae Bălcescu”.

18

Conferința experților în artă Mexic

Aprilie 2018

în urma colaborării cu departamentul de cercetare științifică a Muzeului de Artă

Arocena, Mexic am avut onoarea de a fi invitați pentru a prezenta o expoziție cu lucrările copiilor din proiectul “Artistic education for the heritage”, cât și o sesiune de seminarii dedicate metodologiei de cercetare în domeniul educației pentru patrimoniu, curs teoretic pentru voluntarii din muzeu.

19

Ziua

Internațională a Cărții

22-23 Aprilie 2018

Ziua debutează în parcul Lumea Copiilor, cu spectacole, jocuri și ateliere pentru copii -introducere în lumea cărților prin povești, jocuri interactive, musical, toate acestea îmbinate cu un târg de carte la care vor fi invitați anticari și editori. De asemenea, ne propunem ca la eveniment, fiecare participant să doneze o carte care să ajungă ulterior în centrele de plasament, spitalele și cluburile de seniori din sectorul 4.

20

Săptămână tinerilor din sectorul 4

Mai 2018

Proiect cultural - educațional pentru toți tinerii sectorului 4 și nu numai, desfășurat pe parcursul unei săptămâni, care va cuprinde activități realizate special pentre aceștia. Ne propunem ca în această săptămână să atragem cât mai mulți tineri, prin organizarea unor tombole sau concursuri, conferințe sau concerte. Aceste evenimente pot face parte dintr-un circuit cultural sau pot fi evenimente de sine stătătoare ale diferitelor instituții de cultură din sector. Sperăm astfel să revitalizăm dorința tinerilor de a participa la actul artistic și sa-i determinăm pe aceștia să înțeleagă nevoia de dezvoltare socială a lor.

21

Ziua Europei

10-13 Mai 2018

Sărbătorirea acestei zile aduce laolaltă o suită de activități culturale din diferitele spații ale UE pentru a realiza o coeziune culturală, un liant de tradiții și momente artistice sub paleta unui singur eveniment. Practic, ne propuneam ca în aceste zile să reunim reprezentanții ambasadelor statelor membre UE dar și a partenerilor acestora saitaL— comunităților minoritare de pe teritoriul României, în unul din parcurile sec££Suțd0ftț2^ Aceștia vor avea posibilitatea de a avea fiecare câte un stand unde să iși n^ata expune tradițiile și obiceiurile prin produse tradiționale și momente artistice. $    /Cîîs&X22


Târgul florarilor și al meseriilor tradiționale


25-27 Mai 2018


Proiectul cuprinde un program divers, având ca scop promovarea dialogului intercultural și a identității rromilor. In cadrul evenimentului, vor avea loc loc diferite activități cu tematică florală: demonstrații de aranjamente florale, o expoziție foto cu tema istoriei florarilor bucureșteni (paramisi le lulughearenghi - Povestea florarilor), ateliere pentru copii (Chavorengo Lulugheantza Than), activități de plantare a florilor în parc, spectacole de muzică tradițională și modernă romani, expoziții de costume tradiționale, concerte de muzică tradițională, etc.


23


Adolescență pe note muzicale


Mai - Iunie 2018


Este un proiect cultural - educațional prin care Primăria Sectorului 4 și Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” organizează întâlniri culturale în liceele din sectorul 4 al municipiului București. Prin intermediul diferitelor genuri muzicale (rock, blues, jazz, folk), printr-o formă de dialog deschis vrem să educăm tinerii, arătându-le că există și alte opțiuni muzicale și sprijinindu-i în a înțelege varietatea de produse muzicale. Fiecare întâlnire va fi o ocazie pentru liceeni să interacționeze cu artiștii invitați pe teme legate de cariera artistică, despre cei care ne influențează preferințele muzicale, despre importanța unui bilet de concert și multe alte aspecte.


24


Gala olimpicilor din sectorul 4


Iunie 2018


Evenimentul are ca scop promovarea și valorificarea rezultatelor olimpicilor naționali și internaționali din sectorul 4, dar și a șefilor de promoție - elevi ai instituțiilor de învățământ din sector, precum și a profesorilor care i-au pregătit pe acești tineri. Considerăm că este foarte imprtant ca aceștia să fie motivați să performeze în continuare dar să și devină un model pentru generațiile următoare.


25


Piano & Picnic


Iunie - August 2018


Proiectul iși propune o colaborare cu artiștii instrumentiști, într-un mini festival de pian (timp de 3 zile) în parcurile din sectroul 4. Ideea principală este aceea de a integra în activitățile curente de petrecere a timpului și consumul de muzică clasică. Evenimentele pot avea loc simultan în mai multe locații din parc, în toate parcurile de pe raza sectorului. Grupul țintă sunt locuitorii sectorului 4, în special familii tinere c vor avea parte și de un piano - breakfast (mic dejun în parc cu fundal de iyizică clasică).


26

Stagiune

estivală

Iunie - Septembrie 2018

Ne propunem organizarea unei stagiuni estivale, în parcul Lumea Copiilor - parcul

Carol, în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu 15 iunie și terminând în 15 septembrie. Scopul proiectului îl reprezintă culturalizarea, promovarea muzicii românești, a culturii, a tradițiilor, a muzicii clasice, cu ajutorai unor cvartete, trupe de estrada, orchestre de cameră și soliști. In deschiderea fiecărei seri ne dorim să promovăm câte un elev sau grup instrumental de la liceul Dinu Lipatti. Grupul țintă îl reprezintă tinerii și vârstnicii din sectorul 4 ( aproximativ 3500 - 5000 persoane).

27

Tabără Tematică de Educație și

Cultură, edițiile

III si IV

Vacanța de vară și vacanța de iarnă 2018

Proiect cultural - educațional prin care Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” organizează, în perioada vacanței de vară 2018 și în perioada vacanței de iarnă 2018, două tabere tematice cu activități cultural -artistice și educative. Proiectul va avea un program bine stabilit, pe categorii de vârstă, astfel încât activitățile desfășurate să-i învețe pe copii să gândească liber, să rezolve în mod creativ problemele apărute în viață de zi cu zi, asigurându-le astfel un mediu propice pentru a-și dezvolta un spirit critic curat și pentru a deveni capabili de a lua decizii asumate, în diverse situații cotidiene. Proiectul iși propune să reunească elevii din sectorul 4 și copii din centrele de plasament ale DGASPC, pentru a-i ajuta pe cei din urmă să se integreze în societate și să le fie fructificat potențialul la maxim.

28

Ziua Copilului

1-2 Iunie 2018

Spectacolele organizate cu ocazia Zilei Copilului vor consta în activități de tipul ateliere, jocuri, piese de teatru (Teatrul Masca, Teatrul Ion Creangă, Teatrul de Magie) începând cu ora 10:00. Pe parcursul evenimentelor, Teatrul Masca va oferi un spectacol cu statui vivante, spectacol interactiv pe aleile parcului iar noi vom asigura concerte pentru cei mici, cu trupe de la Palatul Copiilor, Liecul Dinu Lipatti și alte școli și licee din sector.

29

Seri de film în parc

Iulie - Septembrie 2018

Una dintre țintele proiectului este aceea de a crea o rampă de lansare pentru tinerii actori si regizori, care au îmbrățișat arta filmului, dar și pentru cetățenii sectorului 4, care vor avea oportunitatea de a îmbina educația cu realaxarea. Evenimentul se va desfășura în fiecare weekend, pe perioada verii în unul din parcurile sectorului 4, urmând ca în fiecare seară să fie invitați actorii și regizorii filmelor rulate.

- 30 -

Gala tinerelor talente

Toamna anului 2018

Evenimentul este dedicat tinerilor performanți din sectorul 4, din diferite domenu^ss^^

artistice, pentru a le fi recunoscute și apreciate rezultatele obținute în domenij^n

activează (muzică, teatru, canto, dans) și pentru a-i implica în diverse manifestări

culturale organizate de instituțiile de cultură din sectorul 4.    tf    f

J----:- fio ——

31

Festivalul zilele

Bucureștiului, ediția a-III-a

21-23 Septembrie 2018

Tema evenimentului este confluența culturală și istorică atât a sectorului 4, cât și a întregii capitale. In ediția de anul acesta, vrem să venim în completare cu elemente de divertisment a societății contemporane, cum ar fi seri de film și concerte, dar și reînvierea unor obiceiuri ale Bucureștiului interbelic.

32

Gala partenerilor și colaboratorilor, ediția a II a

Noiembrie 2018

în cadrul acestui eveniment sunt premiați onorific toți partenerii și colaboratorii CECTUNB, pentru implicarea activă în programele desfășurate pe parcursul anului

2018.

33

Festivalul

Colindelor

Decembrie 2018

In fiecare an, CECTUNB sprijină Inspectoratul Școlar al Sectorului 4 și Primăria

Sectorului 4 în realizarea Festivalului Colindelor, eveniment în cadrul căruia copii din sectorul 4 realizează o serie de momente artstice. In final, se oferă diplome de merit participanților și cadrelor didactice și totodată surprize din partea lui Moș Crăciun

Stagiune teatru

34

Hamlet și noi

Ianuarie - Decembrie 2018

Spectacolul are un caracter multimedia, o îmbinare de teatru, film, fotografie, dans, muzică și lumină. Spectacolul este un manifest pentru artă și cultură și expune evoluția personajelor lui Shakespeare, oglindă actuală pentru societatea de astăzi.

35

Milk on Fire

Ianuarie - Decembrie 2018

Este un proiect teatral care prezintă povestea a patru femei ce se lasă antrenate într-o dispută pro/contra alăptatului în public. Spectacolul este scris și regizat de Radu

Pocovnicu, avându-i în distribuție pe : Lorena Luchian, Crina Lință, Mia Crișan și Ana-Maria Irimia.

36

Salata și leușteanul

Ianuarie - Decembrie 2018

Este o savuroasă comedie satirică, scrisă în 1987, special pentru actrița Maggie Smith. Textul este structurat de către dramaturg în 3 acte și 4 tablouri fiind foarte ofertant, cele două personaje feminine principale fiind foarte bine conturate. „Salata și leușteanul” spune, într-un stil plin de umor fin și nuanțat, povestea întâlnirii dintre Lettice Douffet, care trebuie să prezinte turiștilor Conacul Fnstian_ conac bântuit fîn opinia eiT de Sjjwi+wU Nimicului și Charlotte Schoen, aparent rigidul reprezentant al Consiliului. rfr*    j

37

0 scrisoare pierdută

Ianuarie - Decembrie 2018

Este un proiect teatral fără decor, cu o adaptare contemporană având următoarea distribuție : Adriana Titieni, Toma Cuzin, Dorn Ana.    Ho r f

LV*

2. Programe de acțiuni multianuale

2.1 Programul pentru Teatru — Susținerea tinerilor actori

Se știe că scenele teatrelor au ajuns să pară un teritoriu interzis pentru tinerii abia ieșiți din școlile de actorie. Tinerii actori talentați și valoroși se demobilizează, renunță la meserie, se pierd din lipsa unei politici naționale culturale, a faptului că teatrele nu au porțile deschise, iar câștigul unui tânăr actor la început de drum este minor. Anual termină facultăți de actorie, private și de stat, înjur de 150 - 200 de absolvenți, iar a fi actor în România este un lucru greu și solicitant care necesită foarte multă putere de muncă și care este neglijat, în mod constant.

Astfel, dorim să încurajăm și să susținem tinerii actori, să le oferim ocazia de afirmare la început de carieră artistică în teatru, de cunoaștere și recunoaștere. Programul are ca scop să îi ajute să se afirme, pentru că viitorul lor începe azi, iar luminile rampei, decorurile, costumele și aplauzele să nu le rămână necunoscute.

Grup țintă: actori cu vârsta până la 35 de ani.

2.2 Programul de sprijinire a cetățenilor din sectorul 4 pentru participarea la activități cultural - educative

Programul își dorește să ofere locuitorilor sectorului 4 accesul la activități cultural - educative, la care, de cele mai multe ori, nu pot fi prezenți din motive financiare. Astfel, în cadrul programului vor fi organizate manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.

A

In cadrul acestui program, începând cu anul 2017, organizăm cursuri gratuite pentru copiii din sectorul 4: curs de canto, curs de dans, curs de șah, curs de teatru, curs de educație artistică, curs de dezvoltare personală, curs de șah, etc.

De cele mai multe ori, produsele și serviciile culturale diverse, pot fi benefice pentru comunitate, în scopul creșterii gradului d cetățenilor la viața culturală. Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcțio și ale patrimoniului cultural, național și universal, poate reprezenta o modalitate pentru a-i ține aproape de Sectorul în care locuies


2.3 Programul de promovare și recunoaștere a va lorilor/realizărilor în domeniul cultural, științific, educativ, familial, civic și etic

Valorile joacă un rol important în cunoașterea, explicația și predicția mentalităților și a comportamentelor individuale și de grup, dar și a celor specifice unui popor. O valoare nu este promovată, ajunge doar pe căi lăturalnice și parțial cunoscută publicului. Este necesar să apreciem și să păstrăm valorile noastre, dar mai ales să respectăm ceea ce ne ajută să ne individualizăm.

Programul are ca scop recunoașterea publică, prin acordarea de medalii, titluri, cupe, etc., a meritelor tuturor celor care se remarcă prin importanța pe care o au în dezvoltarea unui comportament responsabil.

3. Programe cu finanțare nerambursabilă

3.1 Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general

Finanțările se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii, pentru activități nonprofît de interes local.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu.

3.2 Programul de finanțare acordat în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de fmațare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Finanțările se acordă persoanelor fizice autori


Atribuirea finanțărilor nerambursabile cu legislația în domeniu.^persoanelor juridice pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni culturale,

iei de oferte culturale organizată în conformitate cu Ghidul Solicitantului și