Hotărârea nr. 208/2018

Hotărâre privind respingerea participării unei delegații a Consiliului Local Sector 4 la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea participării unei delegații a Consiliului Local Sector 4 la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.P.14/119/16.07.2018 al Direcției Relații Interinstituționale;

Luând în considerare invitația Reprezentanței Patriarhiei Române din Ierusalim, Israel, nr. 038/29.06.2018, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 43629/16.07.2018;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge participarea delegaților desemnați de către Consiliului Local Sector 4, la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române la Ierusalim, Israel.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018


Contrasemnează


Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 208 /25.07.2018