Hotărârea nr. 148/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr, P.7/648/18.05.2018;

Luând în considerare solicitările domnilor consilieri Schuster Johan Lucian și Pungă Nicolae înregistrate la Cabinet Secretar sub nr. P.3/129/18.05.2018, respectiv nr. P.3/130/18.05.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 8/04.07.2016, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile art.15 și art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; în baza prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016, astfel: “Numărul de membri ai fiecărei comisii de specialitate va fi de 5, cu excepția Comisiei nr. 2 -Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei nr. 5 -Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret - care vor avea 7 membri.”

Art. II. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările ulterioare, se modifică conform Anexei la prezenta.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.

Nr. 148 /30.05.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

ANEXĂ

La HCLS4 nr. 148/30.05.2018

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4

COMISIA NR. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și

finanțe

1.    BALMUȘ MIRCEA

2.    BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN ( comisie de bază)

3.    CEACĂR SORIN-IOAN_( comisie de bază )

4.    ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU_( comisie de bază )

5.    TECUCEANU MARIOARA_( comisie de bază )

COMISIA NR. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism

1.    PUIU FLORI AN_( comisie de bază )

2.    NEGRILĂ VASILE_( comisie de bază)

3.    ȘTEFAN GEORGE-ALIN_( comisie de bază)

4.    BALMUȘ MIRCEA

5.    TECUCEANU MARIOARA

6.    ANDRUȘCEAC ANTONIO

7.    GROZAVU CĂTĂLIN

COMISIA NR. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală

1.    PUIU FLORIAN

2.    NEGRILĂ VASILE

COMISIA NR. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie

1.    TRIFU VASILE_( comisie de bază )

2.    MARIN STEFĂNEL-DAN ( comisie de bază )

3.    ANDRUȘCEAC ANTONIO ( comisie de bază)

4.    STĂNOI LUCIA_( comisie de bază )

5.    ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU

COMISIA NR. 5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret

1. ȘUPEALĂ GHEORGHE    ( comisie de bază )

2. SIMION SAMIR

( comisie de bază )

3. SAVAIOAN-RĂZVAN

( comisie de bază )

4. MURGOCI MIHAELA

( comisie de bază )

5. MARIN ȘTEFĂNEL-DAN

6. SCHUSTER JOHAN LUCIAN

( comisie de bază )

7. PUNGĂ NICOLAE

( comisie de bază 1

COMISIA NR. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului

1.    CĂLINA SIMION-DAN _( comisie de bază)

2.    IANCU ELENA_( comisie de bază )

3.    TROCAN ANDREI GEORGE_(comisie de bază)

4.    MOULIN GUILHEM CHRISTIAN ( comisie de bază )

5.    TURMAC GEORGE-ADRIAN_( comisie de bază )

COMISIA NR. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești

1.    NEGRILĂ VASILE

2.    PÎNZARU GEORGE-DANIEL_( comisie de bază)

3.    MATACHE CRISTINEL NICUSOR ( comisie de bază )

4.    NICULAE ADRIAN-GEORGE_( comisie de bază )