Hotărârea nr. 128/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice ale

blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de Specialitate nr. P.9.1/525/ 09.05.2018 întocmit de Direcția de Investiții și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c’f” și ‘’g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții.

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr 75/26.05.2011, nr. 57/31.10.2012, nr 124/30.09.2014, nr. 156/27.11.2014, nr 175/17.07.2017, și 237/13.09.2017.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit. d), precum și ale b), alin. (3) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, repu^Kchtă cj modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 75/ 26.05.2011, modificată și completată, cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr. 75/26.05.2011

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Investiții vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.05.2018.

Contras emnează

ectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 128 /21.05.2018

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. Crt.

Obiectiv

Valoare Investiție -cu TVA -19%

238-13.09.2017

1

1

3locA11, Str. Uioara, nr. 13

1.261.778,42

238-13.05.2017

2

2

3loc 9, Bd. Dimîtrie Caniemîr, nr. 15

5.039.909,42

238-13.09.2017

3

3

3loc 12, Sos. Giurgiului, nr. 118

3.120.866,63

238-13.09.2017

4

4

3loc20, sc. 1, Str. Cornetului, nr. 6

937.398,70

238-13.09.2017

5

5

3loc 20, sc. 2, Str. Cornetului, nr. 6

922.106,01

238-13.09.2017

6

s

3loc 34, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 8

2.057.843,20

238-13.09.2017

7

7

3loc B10, Str. împăratul Traian, nr. 7

1.807.338,68

238-13.09.2017

8

6

3loc52, Str. Straja, nr. 12

2.085.921,25

238-13,09.2017

9

9

3loc U1, Str. Emil Racovita, nr. 8

1.423.031,75

238-13.09.2017

10

10

3iocA9, Str. Izvorul Mureșului, nr. 2

2.125.172,21

238-13.09.2017

11

11

3loc F15, sc. 3, Str. Dorohoi, nr. 16

532.453,60

238-13.09.2017

12

12

3loc 11, sc, 3-7, Sos. Giurgiului, nr. 119

4.354.612,22

238-13.09.2017

13

13

3loc 18, Sos. Giurgiului, nr. 122A

1.046.320,59

238-13.09.2017

14 .

14

3locA12, Aleea Râul Sadului, nr. 2

952.207,06

238-13.09,2017

15

15

3loc 80, Str. Govora, nr. 1

1.391.645,50

238-13.09.2017

16

16

Bloc 3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 5

1.876.935,83

238-13.09.2017

17

17

Bloc 1, Str. Moldovita, nr. 9

2.676.346,13

238-13.09.2017

18

18

BlocA3, Aleea Reșița D, nr. 4

1.694.374,43

238-13.09.2017

19

19

Bloc 5C, Sos. Olteniței, nr. 34

1.330.631,82

238-13.09.2017

20

20

Bloc 101, Str. Grădiștea, nr. 16

2.382.891,62

238-13.09.2017

21

21

Bloc 13, sc. 1, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 15

1.141.113,31

238-13.09.2017

22

22

Bloc 13, sc. 2, Str, Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 15

1.160.549,25

238-13.09.2017

23

23

BlocA4, Str. Emil Racovita, nr. 29

1.039.643,30

238-13.09.2017

24

24

Bloc 26, Str. Visana, nr. 4

2.327.235,01

238-13.09.2017

25

25

Vila 2, Str. Prinosului, nr. 2

616.553,34

238-13.09.2017

26 ■

26

Bloc IV-1A, sc. 1, Str. Luîca, nr. 35A

1.537.971,97

238-13.09.2017

27

27

Bloc IV-1A, sc. 2, Str. Luîca, nr. 35A

1.485.522,07

238-13.09.2017

28

28

Bloc B43, Str. Serg. Tache Gheorghe, nr. 6

1.858.013,38

238-13.09.2017

29

29

Bloc 1, Sos. Giurgiului, nr. 131

6.774.215,74

238-13.09.2017

30

30

Bloc 51, Str. Almasul Mare, nr. 12

2.200.768,96

238-13.09.2017

31

31

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 164

945.605,34

238-13.09,2017

32

32

BlocA14, sc. 1-4, Str. Uioara, nr. 7

1.779.405,82

238-13.09.2017

33

33

Bloc M1, Sos. Olteniței, nr. 134-136

4.700.461,37

238-13.09.2017

34

34

Bloc E10, Aleea Ciceu, nr. 4

2.900.365,81

238-13.09.2017

35

35

Bloc 3, Aieea Huedin, nr. 5

1.310.714,02

238-13.09.2017

36

36

Bloc 13, Aleea Calinesti, nr. 4    ,^^0 IVL4 4i^s

1.734.796,49

238-13.09.2017

37

37

Bloc 3, Str. Moldovita, nr. 11

2.520.081,06

238-13.09.2017

38

38

Bioc 69, Str. Serg. Mj. SamoiJ^* \\

2.048.568,13

238-13.09.2017

39

39

Bloc A8, Str. Stupilor, nr. 7    )    l!

1.520.155,17

238-13.09.2017

40

40

Bloc E3, Aleea Terasei, nr. 3    //

2.222.931,61

238-13.09.2017

41

41

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 16

1.151.577,84

238-13.09.2017

42

42

Bloc 137, Str. Soldanului, nr. 7

2.791.466,11

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. Crt.

Obiectiv

Valoare Investiție - cu TVA -19%

238-13.09.2017

43

43

Bloc 6, Sos. Giurgiului, nr. 124

6.965.162,28

238-13.09.2017

44

44

3loc 52, Aleea Gornesti, nr. 3

1.193.575,75

238-13.09.2017

45

45

Bloc 60, Aleea Moldoveni, nr. 4

960.704,61

238-13.09.2017

46

46

Bioc 7A, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 52

1.195.262,66

238-13.09.2017

47

47

Bloc B29, Str. Secuilor, nr. 5

2.512.211,92

238-13.09,2017

48

48

BlocA7, Str. Aiîorului, nr. 5

1.129.416,52

238-13.09.2017

49

49

BlocA2. Str. Emil Racovîta, nr. 21

1.136.724,10

238-13.09.2017

50

50

Bloc D2, Str. Izvorul Crisului, nr. 8

1.526.822,36

238-13.09.2017

51

51

BlocA5, Str. Covasna, nr. 5

1.160.019,87

238-13.09.2017

52

52

Bloc 2 Turn Livada, Str. Ghimpați, nr. 21

1.329.056,46

238-13.09.2017

53

53

Bloc 20B, sc. A, Str. Viorele, nr. 28

1.074.773,64

238-13.09.2017

54

54

Bloc 20B, sc. B, Str. Viorele, nr. 28

1.139.395,39

238-13.09.2017

55

55

Bloc 24, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 230

1.407.162,04

238-13.09.2017

56

56

Bloc 8 Livada, Str. Ghimpați, nr. 19

1.300.733,70

238-13.09.2017

57

57

Bloc B, sc. 2+3, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

878.231,90

238-13.09.2017

58

58

Bloc 5, sc. 6, Sos. Olteniței, nr. 140

1.406.735,35

238-13,09.2017

59

59

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1.423.988,80

238-13.09.2017

60

60

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1.370.326,34

238-13.09.2017

61

61

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului,nr. 119

2.426.674,18

238-13.09.2017

62

62

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1.314.895,26

238-13.09.2017

63

63

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

3.653.908,09

238-13.09.2017

64

64

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu,nr. 97

3.866.294,53

238-13.09.2017

65

65

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2.880.314,08

238-13.09.2017

66

66

Bloc2B, Sos. Giurgiului.nr. 127

7.435.225,91

238-13.09.2017

67

67

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

3.367.704,76

238-13.09.2017

68

68

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1.365.453,60

238-13.09.2017

69

69

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr. 35

1.643.341,21

238-13.09.2017

70

70

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

3.325.560,91

238-13.09.2017

71

71

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1.590.963,36

238-13.09.2017

72

72

Bloc 1, sc. 1, Sos. Oltenitei.nr. 218

1.360.831,64

238-13.09.2017

73

73

Bloc 8, Sos. Oltenitei.nr. 220

3.045.983,50

288-24.10.2017

11

74

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

7.427.742,03

238-13.09.2017

138

75

Bloc 1, sc, 2, Sos. Oltenitei.nr. 188

1.043.219,45

68-30.03.2018

20

76

Bloc 12C, Str. Alunisului, Nr. 3

3.041.227,59

68-30.03.2018

27

77

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2.142.012,48

316-20.11.2017

21

78

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2.373.391,85

68-30.03.2018

28

79

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu,

2.461.754,72

68-30.03.2018

21

80

Bloc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

1.991.726,00

68-30.03.2018

26

81

Bloc 4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7.596.506,20

68-30,03.2018

22

82

Bloc2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129 ff    {    ț    H

8.806.000,03

68 - 30.03.2018

23

83

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia,    J    /f

2.161.297,99

68-30.03.2018

24

84

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregiaî^/^^^-^o^^^r,^

6.192.843,66

68-30.03.2018

11

85

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos. Berceni,

3.250.870,26

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. Crt.

Obiectiv

Valoare Investiție -cu TVA-19%

68-30.03.2018

10

86

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1.011.740,86

68-30.03.2018

9

87

BlocAmiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

2.209.837,02

68-30.03.2018

7

88

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

835.209,21

68-30.03.2018

6

89

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1.507.230,85

68-30.03.2018

5

90

Bloc M1/1, sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5.566.868,35

68-30.03.2018

4

91

BlocA8, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

4.553.432,16

68-30.03.2018

3

92

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

6.992.169,12

68-30.03.2018

1

93

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2.852.784,35

68-30.03.2018

19

94

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

4.074.797,71

68-30.03.2018

18

95

Bloc 10, Str. Turnu Măgurele, Nr, 31

1.312.835,05

316-20,11.2017

22

96

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3.168.639,67

68; 30.03.2018

12

97

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2.040.886,53

68-30,03,2018

16

98

BlocODI, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5.854.848,18

68-30.03.2018

15

99

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

6.095.182,52

68-30.03.2018

14

100

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

5.887.155,80

68-30.03.2018

13

101

Bloc 15, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

3.972.085,52

68-30.03.2018

17

102

Bloc M1/1, sc. 1-7, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114

10.235.403,41

68-30.03.2018

8

103

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr, 99

2.727.195,14

68-30.03,2018

2

104

Bloc 1, sc. 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188

2.684.063,61

239/13.09.2017

15

105

Bloc 45, Str. Spinis, nr. 7

2.445.399,76

239/13.09.2017

24

106

BlocA21, Str. Stupilor, nr. 2

1.235.292,28

239/ 13.09.2017

39

107

Bloc C2, Sc. 1-6, Str. Turnu Măgurele, nr. 3

7.172.304,14

239/13.09.2017

57

108

Bloc 81, Sc. 1,2, Str. Cap. Gheorghe Ion, nr. 2

1.181.426,79

239/13.09.2017

58

109

Bloc 5A, Sos. Olteniței, nr. 30

1.345.435,43

239/13.09,2017

48

110

Bloc F21, Sc. 1,2,3,4 Aleea Dorohoi, nr. 2

1.817.101,27

239/13.09.2017

42

111

Bloc A24, Aleea Dorohoi, nr. 4

1.222.397,61

239/13.09.2017

40

112

Bloc M4, Str. Luica, nr. 27

1.321.771,75

239/13.09.2017

35

113

Bloc R22, Aleea Râul Sadului, nr. 8

2.125.702,99

239/13.09.2017

16

114

Bloc A2, Aleea Terasei, nr. 7

1.229.811,29

239/13,09.2017

18

115

Bloc 37, Aleea Cetatea Veche, nr. 1

1.677.035,00

239/13,09.2017

13

116

Bloc 38, Aleea Cetatea Veche, nr. 3

1.674.526,00

239/13.09.2017

8

117

Bloc 47, Sc. 1,2, 3, Aleea Cetatea Veche, nr. 4

1.317.572,00

239/13.09.2017

22

118

Bloc 24, Sc. 1,2,3, 4, Str. Semenic, nr. 3

1.932.062,00

239/13.09.2017

20

119

Bloc 13, Aleea Slatioara, nr 3

900.869,00

239/ 13.09.2017

21

120

Bloc 85, Str. Tatulesti, nr. 9

2.053.627,00

239/13,09,2017

11

121

Bloc 92, Sc. 1, 2, 3, 4, Aleea Bran, nr. 2

2.683.850,00

239/13.09,2017

2

122

Bloc PA1, Sc. 1, 2, Str. Huși, nr. 7

1.009.705,00

239/13.09,2017

26

123

Bloc U2, Sc. 1, 2, 3,4, Str. Emil Racovjtsf^O^M^y^

1.946.170,00

239/13.09.2017

1

124

Bloc 2, Sc. 1, 2, Str Soimus, nr. 23 ff *

1,070.708,00

239/13.09.2017

10

125

Bloc 4, Sc. 1,2, Str. Melinesti, nr

800.479,00

239/13.09.2017

14

126

Bloc 57, Sc. 1,2, Str. Almasu Mar^Jpj.^y    /    jj

1.001.589,00

239/13.09.2017

23

127

Bloc 63, Sc. 1, 2, 3, 4, Str. Straja,

1.946.170,00

239/ 13,09.2017

5

128

Bloc 68, Sc. 1, 2, 3, 4, Aleea Dolina,

1.671.976,00

239/ 13.09.2017

6

129

Bloc25, Sc. 1,2, Sos. Olteniței, nr 111

2.426.753,00

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. Crt.

Obiectiv

Valoare Investiție -cu TVA-19%

239 Z 13.09.2017

4

130

Bloc E9, Sc. 1,2 si 3, Aleea Ornamentului, nr. 6

2.472.486,00

239/13.09.2017

32

131

Bloc PE4, Sc, 1, 2, 3, 4, Aleea Râul Sadului, nr. 1A

1.530.781,00

239/13.09.2017

33

132

Bloc 15, Aleea Barbu Nicolae, nr. 4

2.046.818,00

TOTALTRP2

324.505.732