Hotărârea nr. 117/2018

Hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru merite deosebite, elevei Badea Bianca-Andreea, ocupantă a locului al II-lea la finala Youth America Grand Prix (categoria Pre-Competitive Women) desfășurată la New York, S.U.A


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru merite deosebite, elevei Badea Bianca-Andreea, ocupantă a locului al II-lea la finala Youth America Grand Prix

(categoria Pre-Competitive Women) desfășurată la New York, S.U.A

în baza Raportului de specialitate întocmit de către Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 2982/10.05.2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate;

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12, alin. (3), art. 103 alin. (2) și art. 105 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru merite deosebite, în valoare de 20.000 de lei elevei Badea Bianca-Andreea, ocupantă a locului al II-lea la finala Youth America Grand Prix (categoria Pre-Competitive Women) desfășurată la New York, S.U.A

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Liceul de Coregrafie "Floria Capsali” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 117 /16.05.2018