Proces verbal din 31.03.2017

Proces Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 31.03.2017

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.514/24.03.2017.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 25 consilieri din 27.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea domnului consilier Cosmin Constantin-Bărbălău.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4 și din partea presei, HotNews.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua. Vă rog frumos să luați loc. îi rog pe colegii mei din executiv să ia loc. înainte de a începe ședința aș vrea să salut participarea la această ședință ordinară de consiliu, a domnului deputat Lupescu. Este o plăcere să fie alături de no.i.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Bună ziua! Suntem 24 de consilieri prezenți din 27. Voi da citire ordinei de zi: Punctul numărul:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.02.2017.

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.03.2017.

3.    Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 17.03.2017.

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular - învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniver sitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/2016 privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 64/29.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 63/29.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind Prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului ZII, din Sos. Vitan Bârzesti nr. 20”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii, între Crețescu Adeluța, titulară a contractului de închiriere nr.28800/29.12.2006 și Lambru Ștefan, titularul contractului de închiriere nr. 28792/29.12.2006.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „100 de ani de recunoștință”- proiect cultural și edilitar.

Inițiator: Un grup de consilieri locali

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Centrul multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, clinică medicală și parcare la suprafață.”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. Anton Bacalbașanr. 15, bl. 119”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare aproximativ 700 locuri”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Bd. C-tin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. adiacentă str. Cărămidarii de Jos”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare intersecția str. Covasna cu aleea Dorohoi”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare stația metrou-IMGB - Sos. Berceni”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. Izv. Oltului nr. 4, bl. 33”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Big Berceni”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare intersecția str. Straja cu str. Reșița”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bl. 14”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Reconversia sălii de sport din Parcul Orășelul Copiilor în sală de teatru și cinema”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMAECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în Str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4

29.    întrebări, interpelări.

30.    Probleme curente.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Executivul ar dori să introducă pe ordinea de zi, suplimentar, următoarele puncte:

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, a parcărilor de reședință în zona străzilor principale de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, aflate în administrarea CGMB-Administrația Străzilor.

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, modificată și completată.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: strada Reșița nr. 1, bloc 8, etaj 6, ap.40, Sector 4, Municipiul București, familiei Mutcu Florica-Mara.“

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Ștefanei. Un microfon în sală, vă rog!“

Dl consilier Marin ȘtefaneI-Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. Legat de suplimentările dorite pe de o parte de executiv, cât și de un grup de consilieri sau mai bine zis, de reprezentantul unui grup de consilieri...și fac referire la punctul 2 suplimentar, aș dori ca doamna Secretar să ne expună, având în vedere că nu este o expunere de motive a Primarului, aș dori ca doamna Secretar să ne expună dacă proiectul propus pentru a fi introdus pe ordinea de zi suplimentară la punctul 2, acela de modificare a comisiilor, întrunește toate condițiile legale pentru a fi pus pe ordinea de zi a ședinței. Aștept aici.”

Dna Vîlcea Otilia Iustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da. Proiectul îndeplinește toate condițiile legale. Nu l-am avizat la momentul respectiv, pentru că nu era semnată expunerea de motive?4

Dl consilier Marin ȘtefaneI-Dan:„Am înțeles. Aș dori să comunic că noi, la mapă, acum, avem un proiect și ne-a fost trimis pe e-mail, un proiect...Este singurul proiect de când sunt eu consilier în Sectorul 4, care a fost primit de consilieri pe ordinea de zi, fără să aibă avizul dumneavoastră...Unu...Nu mai îmi faceți semne, doamna Cristescu, pentru că așa este...și am dovezi, de-aia o spun și la microfon. Doi. Proiectul nu are raport de specialitate din partea Direcției de specialitate, în speță, din partea Secretarului Primăriei. Și atunci, pentru că avem o ședință ordinară, în baza Legii 215, articolul 44, eu vă întreb, cum se poate pune un proiect pe ordinea de zi, într-o ședință ordinară fără raportul de specialitate?”

Dna Vîlcea Otilia Iustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da. Este adevărat că nu are raport de specialitate, însă comisiile de specialitate sunt desemnate în a doua ședință de constituire a Consiliului Local?4

A

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Imi pare rău să vă contrazic și vă reamintesc că în luna ianuarie, dacă nu mă înșel, am avut din nou o modificare a comisiilor de specialitate, în speță, atunci când domnul Peptan a părăsit consiliul și unde înlocuitorul, înlocuitoarea dânsului, a beneficiat de un raport de specialitate din partea Secretarului, pentru că a fost vorba de o înlocuire în comisii, într-o ședință ordinară....Iar punctul meu de vedere este că acest proiect nu poate intra pe ordinea de zi a ședinței de astăzi?'

Dna Vîlcea Otilia lustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mă

rog...Este punctul dumneavoastră de vedere. Din punct de vedere legal, eu consider că îndeplinește toate condițiile..?'

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„La ora actuală, avem un raport de specialitate emis de Secretarul Primăriei?"

Dna Vîlcea Otilia lustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, nu există un raport de specialitate..."

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan: „Există sau nu există?"

Dna Vîlcea Otilia lustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Astăzi nu există un raport de specialitate..."

DI consilier Marin Ștefănel-Dan:„Deci nu există raport de specialitate. Avem ședință ordinară..."

Dna Vîlcea Otilia lustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dar consider că nu este necesar..."

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Așa considerați dumneavoastră..."

Dna Vîlcea Otilia lustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da."

DI consilier Marin Ștefanel-Dan:„Bine. Vă mulțumesc!"

Dna Vîlcea Otilia lustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Mulțumesc și eu."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Supun fiecare punct de pe ordinea suplimentară...O să le supun la vot. Punctul nr.l. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, a parcărilor de reședință în zona străzilor principale de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, aflate în administrarea CGMB-Administrația Străzilor. Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vreau să vă reamintesc că suntem 25 de consilieri. Cu 25 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat pentru a fi trecut pe ordinea de zi. Bun. Punctul nr.2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, modificată și completată. Inițiator: dl Vasile Negrilă - Consilier local. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? "... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ca să fie mai simplu, vreau să marcăm în felul următor: cred că este vorba despre grupul PSD care a votat pentru menținerea punctului pe ordinea de zi, de cei doi colegi de la PPU-SL care au votat...și al 13-lea vot?"... (intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Mai ridicați o dată mâna, vă rog! Cine este pentru? Și rămâneți cu mâna sus, vă rog! Voturi împotrivă? Abțineri? Deci, proiectul va fi pe ordinea de zi. Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: strada Reșița nr.l, bloc 8, etaj 6, ap.40, Sector 4, Municipiul București, familiei Mutcu FIorica-Mara. Inițiator: George Daniel Pînzaru -

Consilier local. Vă rog! Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi, proiectul va fi pe ordinea de zi. îi dau cuvântul domnului Primar. “

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Față de săptămâna trecută când ne-am întâlnit în ședință extraordinară, legat de ceea ce înseamnă salubrizarea la nivelul Sectorului 4. Aș dori să vă informez despre măsurile pe care, în cursul acestei săptămâni, le-am luat. Ce este important să știm, că S.C. REBU S.A., conform Legii 51/2006, conform articolului 25 aliniatul 5, are obligația să predea Administrației locale a Sectorului 4, următoarele obiecte de inventar...Repet, conform legii...Unu. Trebuie să ne predea toate tomberoanele, toate pubelele, toate utilajele, pentru că ele constituie bunuri de retur. Până la această oră, societatea comercială nu s-a conformat somațiilor pe care le-am dat, ca atare, primul pas pe care l-am făcut, a fost acela de a face plângere penală pentru înșelăciune, în legătură cu faptul că a prelungit cu știință contractele cu asociațiile de proprietari, respectiv, cu agenți economici de la nivelul Sectorului 4. Al doilea: pentru atentat la sănătatea publică. Am informat, ANRSC-ul despre situația creată. De asemenea, nu în ultimul rând, am trimis din nou o somație celor de la S.C. REBU. S.A. prin care îi anunțăm că fiecare zi pe care vom fi nevoiți să o plătitm pentru utilajele noastre, va reprezenta prejudiciu, iar societatea va fi sancționată injustiție. De asemenea, solicit, inclusiv pe această cale, retragerea licenței acestei societăți pentru conduita pe care o are. Unu. AI doilea lucru pe care este normal în această situație să-l solicităm, este sechestru asigurător pentru utilajele ce aparțin Administrației Locale Sector 4, respectiv, pentru tot ceea ce înseamnă containere. Vreau să vă asigur că am luat toate măsurile ca această trecere, indiferent de faptul că S.C. REBU.S.A. nu-și îndeplinește obligațiile contractuale și legale, toate măsurile sunt luate, astfel încât, trecerea de la un sistem la alt sistem până la încheierea licitației, este una lină și normală. Mi s-a părut foarte important să vă informez despre aceste lucruri pentru că este inadmisibil și incalificabil modul în care S.C. REBU. S.A. consideră oportun să trateze cetățenii Sectorului 4. Vă mulțumesc!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Și noi vă mulțumim, domnule Primar! Cele trei proiecte suplimentare de pe ordinea de zi, vor avea numerele 29, 30 și 31, apoi vor urma 32. întrebări, interpelări și 33. Probleme curente.Vă rog, domnule consilier Sava.“

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Domnule Primar, domnule președinte, doamnelor și domnilor. în primul rând...Bună ziua! Aș dori ca punctul de Interpelări...Am înțeles...Acum este recomandat să se pună la poziția 32...să-l mutăm imediat după votarea proceselor verbale, pentru că am primit de la Serviciul Tehnic o adresă, un document în care era o recomandare, o prelungire a unui termen acordat de către Curtea de Conturi și dorim să știm clar ce s-a întâmplat, cum s-a rezolvat această problemă. S-a constatat un prejudiciu și dorim să vedem cum a rezolvat executivul această problemă. Vă mulțumesc!“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu v-aș propune să abordăm lucrurile acestea chiar înainte de a începe efectiv discutarea ordinii de zi. Da? Mi se pare mult mai bine așa. Să considerăm că este un moment oportun, așa cum și eu am luat cuvântul pentru a vă informa despre o situație, vă rog, și dumneavoastră, să procedați la fel.“

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Da. Mulțumesc! în data de 30 martie, am primit pe adresa de e-mail, de la Serviciul Tehnic, o adresă din partea Camerei de Conturi în care se prelungea rezolvarea problemei...Este vorba de recuperarea prejudiciului...Cred că toți colegii consilieri au citit această adresă. îi mai dau încă o dată citire... „Consiliul Local al Sectorului 4, doamnei, domnului președinte de ședință: în temeiul prevederilor punctelor 183-184 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.î55/2014, vă transmitem Decizia nr.î5/1/05.12,2016 prin care s-a acordat prelungirea până la data 30.04.2016 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse conducerii Sectorului 4 al Municipiului București, prin Decizia nr. 15/5.02.2010. Vă rugăm să ne comunicați modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse.“ Este vorba de recuperarea unui prejudiciu de aproximativ 150 mii lei. Vrem să întrebăm executivul, cum s-a procedat ținând cont că ieri a fost data limită de rezolvarea a acestei probleme.Vă mulțumesc! “

Dl Delegeanu Dan-Bogdan -Vie ep rima ral Sectorului 4 al Municipiului București: „Având în vedere că această Decizie a Curții de Conturi este pentru prelungirea termenului până la sfârșitul lunii aprilie, în momentul în care o să avem exact modalitatea de punere în aplicare, vă vom anunța/

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să ținem cont de această manieră de abordare, astfel încât dacă există de fiecare dată lucruri extrem de importante cum este acesta, cum sunt anumite mesaje...să putem să le prezentăm, așa cum și eu fac, la începutul ședinței. Putem discuta exact înainte de pregătirea ședinței aceste lucruri, tocmai pentru ca să nu ne ia extrem de mult timp, dar dacă sunt lucruri extrem de importante sau întrebări pertinente să le putem adresa încă de la început, pentru că așa este normal?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Aș dori să știu dacă avem presă în seăa2 ...(intervenții în sală fără microfon)... Bun. Vă mulțumesc!... (intervenții în sală fără microfon)... Era vorba doar de un mesaj. Haideți să trecem la ordinea de zi și după aceea, pe fiecare punct putem discuta...(intervenții în sală fără microfon)... Dacă este despre un punct de pe ordinea de zi, la fiecare punct putem discuta...(intervenții în sală fără microfon).mulțumesc frumos. Calitatea de președinte îmi permite să fac această alegere...(intervenții în sală fără microfon)...Vă mulțumesc! Punctul nr.l. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de...Mă scuzați! Votăm ordinea de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, ordinea de zi este cea pe care am citit-o! Punctul nr.l. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.02.2017. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr.2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.03.2017. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr.3. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 17.03.2017. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr.4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată. Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Voi da citire noilor nume: Școala Gimnazială „Șerban Vodă11 -Prodeus Ileana Mihaela; Școala Gimnazială „George Bacovia11 - Prodeus Ileana Mihaela; Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia11 - Stolojanu Doina Delia; Liceul Teologic Penticostal „Emanuel11 - Prodeus Ileana Mihaela și Stolojanu Doina Delia; Liceul de Coregrafie „Floria Capsali11 - Prodeus Ileana Mihaela și Stolojanu Doina Delia; Clubul Copiilor Sector 4 - Stolojanu Doina Delia. Această procedură de vot se datorează faptului că au fost vacantate aceste posturi odată cu plecarea domnului Muntean și a domnului Peptan. Este vot secret. Așteptăm buletinele de vot. Trecem la următorul punct până se împart buletinele de vot. Punctul nr.5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular - învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4 Inițiator: dl Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Până se vor scrie buletinele de vot, trecem la următorul punct. Vă rog!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Numele scrise la Articolul 1 de la această hotărâre sunt: domnul Ioan Gâf Deac și apoi la punctul 2, câte un reprezentant din fiecare grup politic. Domnul Ceacâr de la USR, doamna Stănoi de la PSD, domnul Daniel Ștefan - de la PNL și domnul Ștefanei de la PMP. Până se scriu buletinele de vot, trecem la următorul punct. “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.150/2016 privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București. Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Discuții? Domnul Ștefanei. Vă rog!

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă se aude, dar am senzația că mă strânge cineva de glande...Aș dori să aduc patru amendamente la proiect. Le am și scrise. O să le predau imediat...Și anume: în cadrul Regulamentului... <La art.8, litera h, se înlocuiește termenul de 1 an, cu formularea de 30 de zile> Și de ce? E vorba de mașinile care și-au schimbat proprietarul conform regulamentului propus, ele au la dispoziție 1 an de zile să fie...De la Tehnic...Un director administrativ...Este cineva aici să ne dea și nouă un microfon? Se aude, nu? Deci, de câte ori zic de la Tehnic, se aude excelent. Amendamentul se bazează pe următorul fapt: conform legislației în vigoare, orice nou proprietar de mașină, trebuie să-și înmatriculeze vehiculul la 30 de zile, după ce îl cumpără și nu la un an de zile. Amendamentul nr.2...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, dacă îmi permiteți să intervin o secundă pe această temă. Aș vrea să vă spun așa: după ce colegii vor da citire, fiecare dintre amendamente...avem 3 propuneri legate de acest timp....Și aș vrea să luăm apoi un minut pauză și aici în sală să decidem împreună care este...să le corelăm și să ajungem la o concluzie. “

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Este perfect. Continui cu amendamentul numărul 2 și anume: <punctul „i“se elimină în totalitate> E vorba de prevederea prin care se poate ceda locul de parcare, numai soțului sau rudelor până la gradul IV, inclusiv. Aici nu este vorba de un loc de veci. Aici este vorba de un loc de parcare și nu vreau să transformăm acest lucru într-unul personal, familial. Nu. Oricine are dreptul sa preia de la oricine un loc de parcare/

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnule consilier, putem vota acest lucru, acest amendament, chiar acum?“

Dl consilier Marin Ștefan el-Dan: „Da. “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru?...Vă rog!“

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Să îl scoatem în integralitate?1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...îmi cer scuze, domnule consilier. La primul amendament, colegii de la PNL, au și dânșii o propunere. Dumneavoastră, aveți una. Toate sunt undeva pe acolo, de aceea vreau să luăm o pauză de un minut pentru a discuta între noi acest lucru și apoi să trecem la vot pe el. Acolo unde se poate și este un element pertinent, aș vrea să le luăm pe rând și să le votăm, căci după aceea ne încurcăm. Din experiența anterioară...ați văzut, e mai dificil. De aceea, am propus, după ce și colegul nostru ia cuvântul, să trecem direct la vot pe fiecare piesă, pentru că altfel vor fi globale, va fi foarte dificil să menținem atenția noastră. Deci, e bine...pe măsură ce citim, suntem de acord sau nu suntem de acord cu aceste lucruri. Este destul de greu global, mai ales că este vorba de intervenții pe anumite pagini din regulament, anumite paragrafe și este dificil să conectăm atenția colegilor. Mulțumesc!"

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Este în regulă."

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Dacă îmi permiteți...Legat de punctul „i“. Având în vedere că bunul se poate ceda spre folosință, vorbim de apartament sau casă, se poate ceda spre folosință unei rude tară contract de închiriere, eu zic că este oportun să păstrăm acest aspect, pentru că, de exemplu, se poate ceda apartamentul și automat, omul poate prelua și locul de parcare să plătească taxe pe el."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este adevărat, dar acum discutăm despre o opinie. Este vorba despre domeniul public și nu domeniul privat, pe de o parte, pe de altă parte...Este corect, dar știți, deficitul de locuri de parcare pe care le avem. ..este normal să avem o listă a înscrierilor, astfel încât nu este obligatoriu. Mai mult, ne vom trezi și cu situații în care sunt cedate contractele contra-cost...Aceste lucruri e bine să le evităm."

Dl consilier Turmac George-Adrian:„O.k. era doar o opinie legată de folosința unui imobil și absolut și locul de parcare, pentru că era înregistrat ca aparținând acelui imobil sau închiriat...pe acel apartament. Și mai aveam câteva propuneri de la comisie și aș vrea să..."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,JDoaro clipă."

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Dacă se poate le discutăm în pauză, pentru le avem pe toate trecute ca amendament..."

Președintele de ședința, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Supunem la vot amendamentul domnului consilier Ștefane 1-Dan.“

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan: „Acela de < a se elimină litera,, i“ >

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Exact. da. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 15 voturi pentru. împotrivă? Abțineri? Amendamentul...Punctul „i“ a fost scos din proiect."

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Bun. Continui cu amendamentul nr.3 <se elimină conținutul de la articolul 8, litera „j“ >care face referire la faptul că se pot atribui pentru mijloace de transport înmatriculate în Bulgaria, și motivez acest amendament...Nu cred că bunii noștri vecini bulgari sau oricare din Uniunea Europeană, cândva se gândesc să atribuie locuri al mașinile înmatriculate în România. Și motivez în plus faptul că noi...și suntem consilieri ai Sectorului 4, suntem reprezentanți ai cetățenilor care plătesc taxe în Sectorul 4, inclusiv cei care au mașini înmatriculate pe domiciliul fiscal Sector 4. Deci, noi de ei trebuie să avem grijă, nu de cei care își aduc mașini din Bulgaria și știu eu ce fac cu ele. Deci, propun eliminarea acestui articol de la articolul 8, litera „j“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,J1 discutăm și pe acesta în pauză. Da? Și îl supunem la vot."

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:,jn regulă. Trec la următorul amendament, numărul 4. La articolul 9, punctul 8, îi dau citire și vă și spun care este amendamentul. Este de introdus un singur termen <Valabilitatea contractului de închiriere pentru utilizarea locurilor din parcările publice va fi prelungită de drept pe încă un an fiscal, dacă titularul acestuia a achitat până la finele anului... și aici vreau să introduc < anului fiscal anterior, toate creanțele fiscale >De ce? Pentru că s-ar traduce că până la finele anului, adică până la data de 31 decembrie, ceea ce este incorect."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „O să supun și la vot acest amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi, acest amendament va fi în proiect. Luăm o pauză de un minut. Nu părăsiți sala, vă rog!"

Pauză.............................................................................................................................................

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamna Delia, vă rog să-i chemați pe colegii noștri să ia loc. începem ședința, în continuare, O să punem un gong...Să-l batem de 3 ori."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „Trecem la vot. Domnule Ștefanei...“

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Mulțumesc, domnule președinte...Vă rog, domnule Primar."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să precizăm că sunt poziții comune pe care le avem cu toate grupurile, PMP, PSD, USR, PNL, toată lumea...Grupul ALDE lipsește astăzi. Sunt convins că era și dânsul alături de noi, și colegii de la PPU- SL. Toată lumea a agreat formula finală pe care o vom supune acum la vot."

Dl consilier Marin Ștefănel-D an: „Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Primar...ați concluzionat foarte bine. în urma discuțiilor, grupurile de consilieri au considerat ca: < litera h din articolul 8 să fie eliminată complet>“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supunem la vot acest amendament al domnului Ștefănel-Dan. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi."

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Al doilea amendament...în urma discuțiilor...Face referire la autoturismele înmatriculate în Bulgaria. Grupurile de consilieri au considerat că acest < articol aferent literei „j " să fie eliminat în totalitate^

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Supun la vot și acest amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi și acest amendament a trecut. Acum supun la vot tot proiectul, cu tot cu amendamente. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate, proiectul a fost aprobat. Punctul nr.7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 64/29.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării fiorilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul Sectorului 4. Discuții? Vă rog, doamna Murgoci. Doar o secundă, doamna Murgoci. Mă scuzați! La metodologie, a fost o eroare materială. în loc de articolul...La articolul 23...în loc de articolul 23, acum va face referire la articolul 22. Exact...Vă rog, doamna Murgoci."

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Noi am avut discuții, ieri, în comisii. Am un amendament. La articolul 4 să fie completat cu următoarele fraze...Dar aș vrea să justific lucrul acesta. Să fie foarte clar că oricine poate să aibă acces la acel proiect tehnic de arhitectură în mod gratuit. Deci, nu este un monopol a uneia dintre asociații și de asemenea, ca să nu avem probleme legale legate de drepturile patrimoniale de autor, Primăria să încheie un contract în această direcție... Amendamentul meu sună în felul următor: <Modelul de chioșc și soluția tehnică vor fi puse la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit pentru a fi realizate. Pentru proiectul de arhitectură, Primăria Sector 4 va încheia cu titularul dreptului de autor un contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor >“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă îmi puteți permite un protocol, ar fi mai bine...44

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Legea dreptului de autor precizează că este nevoie de un contract. Eu am verificat. De asta mă gândeam că poate fi un acord...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles...Că nu discutăm de bani.44

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, da. Știu. Tocmai ca să nu avem această problemă legală, facem un contract de drept de autor, poate să fie și cu titlu gratuit/4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „Vă rog, domnule Ștefanei.44

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan: „Mulțumesc, domnule președinte...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,,Supunem la vot, amendamentul doamnei Murgoci. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, amendamentul va face parte din proiect. Domnul Ștefanei.44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, nu mai mult de două minute să vă expun punctul meu de vedere...și nu cred că va fi doar al meu, legat de acest proiect. O să încep de la raportul de specialitate, și până acum din păcate, este pentru prima oară când văd un raport de specialitate semnat de Direcția Relații cu Cetățenii, în care nu ne spune nimic...Spune doar că, considerăm oportun înaintarea către Consiliul Local. Vreau să-i anunț pe semnatari că oportunitatea cade în sarcina consilierilor și nu în sarcina executivului. Executivul trebuie să ne spună de ce e oportun. Și acum, citind cu atenție proiectul, inclusiv, protocolul, am câteva neclarități și vreau să știu dacă este și reprezentantul acestei asociații, în sală, care ar trebui să răspundă la câteva întrebări și anume: această asociație care ne propune acest protocol cât și modelul...sau două modele de chioșcuri, care este reprezentativitatea asociației la nivelul Sectorului 4, adică toți florarii, persoane fizice sau juridice, sunt înscriși în această asociație? Doi. Care este costul chioșcurilor aferente modelelor supuse dezbaterii publice? Trei. Cum își poate permite cineva să înainteze către Consiliul Local Sector 4, care trebuie să-l împuternicească pe Primar să semneze un protocol în care se precizeză că Poliția Locală va acționa la toate notificările pe care le face asociația? Patru. Care sunt procedurile de identificare a noilor amplasamente, așa cum reiese din anexă?44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vis-a-vis de...44

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan: „Imediat. Am multe.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai de aceea, ca să pot să vă răspund la toate...44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Da. La final...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am avut o înțelegere extrem de importantă legată de amplasament...și v-am și spus că am renunțat la această calitate și am transferat-o Consiliului Local, dacă vă mai aduceți aminte când am avut lista amplasamentelor...Da? Ceea ce doresc să se întâmple este ca fiecare amplasament pe care orice chioșc de ziare, de flori, de absolut orice, să fie validat de Consiliul Local.44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Este foarte corect.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, de aici am vrut să plec...44

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Este corect până aici.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vis-a-vis, de elementele...Nimic, știți, nu este perfect, domnule consilier. Dorința pe care, evident, o avem și cu care, cu toții suntem la curent, pleacă de la constatarea că modul în care se prezintă la această oră Sectorul 4 din punct de vedere al mobilierului urban, din punct de vedere al ordinii, lasă foarte, foarte mult de dorit. Gândiți-vă, că în ultima perioadă, în ultimile luni, am ridicat extrem, extrem de multe chioșcuri. Ceea ce, așa cum pe de o parte, atunci când am discutat despre chioșcurile de ziare, nu am întâlnit...Gândiți-vă, și știți bine, că nu plătește nimeni nimic pentru locurile acelea, sunt amplasate haotic, aleator, în geamurile oamenilor, pe trotuare - nu mai are nimeni loc să treacă...Din acest motiv, vi-a-vis de amplasament, mi s-a părut absolut determinant să știm cu toții unde sunt amplasate, câte sunt, unde sunt...Sunt întrebări pertinente. Doi. Poate nu sunt cele mai inspirate protocoale, poate sunt extrem de multe lucruri care lasă de dorit, poate că forma pe care am luat-o, nu este de nota 10, dar vreau să știm cu toți un lucru...că este o tendință pe care, din nefericire, o avem noi, primii...Din nefericire, spun...și anume, aceea de a ordona și de a organiza lucrurile în sector. Dorința și pasul important pe care îl avem, este acela de a arăta normali, de a ne situa într-o Capitală din Uniunea Europeană și nu din altă parte...Ăsta este conceptul. Este adevărat și vă înțeleg preocuparea pentru că...plecând de la premiza că drumul spre iad este pavat cu bune intenții, pot să apară extrem de multe lucruri, de aceea ne dorim împreună, să fim foarte exacți și transparenți în privința acestor decizii. Sunt binevenite completările, criticile pe care le aducem, ele nu fac altceva decât să ne ajute într-o situație extrem de importantă și anume, chiar să facem ceva...pentru că așa, în modul în care se desfășoară acum lucrurile, nu se mai poate. Și știm cu toții că nu se mai poate. Nu se mai poate să avem chioșcuri ruginite, nu se mai poate să fie fiecare după propria viziune estetică. Nu se mai poate! In același timp, nu este normal nici să privăm oamenii de locurile lor de muncă și vreau să vă spun că nu există...Este o breaslă care are un coeficient de solidaritate și veți...Cred că din totalitatea florarilor din Sectorul 4, nu știu dacă este vreunul, care nu este în această asociație. Da? Mai mult decât atât, prin acest model care a venit la propunerea...același procedeu l-am avut și cu cei care se ocupă de presă...Nu ne interesează să stricăm micile afaceri, nu ne interesează să fim agresivi, cu toate că, din nefericire, concepția, uneori, atunci când creăm ordine, este de agresivitate și de distrugere, realitatea, vedeți și dumneavoastră...și o simțim cu toții, este cu totul alta. De aceea, le-am solicitat tuturor celor care sunt interesați, să-și creeze aceste asociații, cum cei care sunt distribuitori privați de presă și au creat o asociație, cum dânșii și-au creat o asociație cu care să putem avea un dialog. Ei reprezintă, în realitate, pe oamenii care...Bineînțeles...Gândiți-vă, că au protestat, dacă vă aduceți aminte...Dar și dânșii au protestat... Au protestat, cei în privința presei, au protestat. Dar, timpul, și dânșilor, le-am demonstrat că intențiile pe care le avem, sunt excepționale. Este pentru prima dată când se materializează o negociere, un dialog civic, dacă vreți...Sunt niște reprezentanți ai comunității noastre care au o particularitate și am considerat și considerăm că este necesar să le oferim acest sprijin. Cu certitudine...și mi-ați adus la cunoștință și ieri, că nu discutăm de cea mai inspirată, ca să fiu amabil, însă sunt colegii mei și trebuie să le iau apărarea și trebuie să mă înțelegeți, nu necondiționat...Cea mai fericită, cel mai fericit raport de specialitate, cu certitudine, poate nici nu este cel mai fericit protocol, cu certitudine...Poate sunt și lucruri trăsnite, așa cum ați spus, dar dorința pe care o avem, este să găsim soluții, astfel încât, să facem lucrurile să meargă. Asta e, dacă vreți, expunerea de motive în direct și completarea referatului de specialitate. Vreau s-o luați ca atare...”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră...Nu știu dacă mă mai aud...Discuțiile...și de ce vă dau dreptate...Atunci când constatăm...Nu, nu este o.k....Aș fi dorit niște răspunsuri. Eu o să continui...Discuțiile legate de formă și așa mai departe...de altfel, justifică și..(microfon defect)...mă voi împotrivi unui proiect, atâta timp cât consider...Unchiule, de la Tehnic. Dați-mi, domnule, un micro fon... V-am zis, eu vorbesc mult, domnule... Și acasă, îmi zice nevasta, la fel. Dați-mi un microfon, să pot să mă manifest../'

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier...Nici la mine nu merge. Ne-au tăiat...Știți că așa se întâmplă....Aveți experiență și dumneavoastră... Lui Răzvan i-au tăiat de multe ori microfonul...Nu este problemă..."

Dl consilier Marin ȘtefaneI-Dan:„Deci, se aude sau nu se aude?...(voce din public fără microfon neînregistraie pe bandă)...'1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Vă atrag atenția că nu aveți calitatea, la o ședință de consiliu local...(voce din public fără microfon neînregistrate pe bandă)...Nu, nu aveți calitatea, la o ședință de consiliul local să luați cuvântul, decât prin intermediul unui consilier...Ceea ce este important să știți, este că peste 3 luni, maximum, sediul Primăriei va fi altul. După cum vedeți, am început, paralel activitatea de modernizare. Ne vom muta la Grand Arena, timp de un an, un an și jumătate, maxim. Această clădire va fi extinsă și modernizată."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog!"

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan: „Mulțumesc din nou. Ideea era că sunt întru totul de acord cu ceea ce spune domnul Primar și în condițiile în care proiectul va...vom constata că va necesita anumite îmbunătățiri, propunerea mea este pentru amânare. Dar vreau să-mi continui ideile și anume: Care este modalitatea prin care, în actualul proiect, licența proiectului tehnic trece sau nu, în curtea Primăriei? Următoarea întrebare: Care este termenul până la care florarii, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să schimbe aceste chioșcuri? Nu se precizează nici lucrul acesta. Tocmai pentru că aș putea să continui cu multe întrebări, undeva la 19, la număr, vă propun, stimați colegi, să amânăm acest proiect, în ideea de a putea să-l îmbunătățim. N-aș vrea să găsim prin ziare și pe la televiziuni, titluri de genul „un chioșc costă cât o garsonieră sau că o anumită firmă care nu există o procedură legală", ci doar o propunere care cade în sarcina noastră, a consilierilor, să creadă cineva că favorizăm vreo anumită firmă care produce aceste chioșcuri..."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Foarte important să știți...Fiecare asociație, fiecare om...de aceea este proiectul...și-l face cum consideră el, cu ce cost consideră el necesar. De aceea este proiectul. Proiectul este cel la care am ajuns împreună, de comun acord. Nu se pune problema...că altfel făceam noi o licitație publică...Ne raportam la aceste elemente obligatorii. Deci, nu ne-am fi putut permite să facem altfel. Deci, pe scurt, ideea este următoarea: la propunerea asociației, dânșii au venit cu o propunere de chioșc...De aceea, nu avem nici cum și nici nu este cazul să vorbim despre cost, pentru că este sută la sută propunerea dânșilor, unul la mână...Doar proiectul este cel pe care l-au prezentat, structura estetică. în rest, realizarea, cine face, cum face, nu se găsește în atribuția noastră. Nu fixăm niciun preț, nici un standard de cost, absolut nimic..."

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Domnule Primar, întrebarea mea este...A existat un concurs de proiecte sau pur și simplu, votăm un proiect pus la dispoziție doar de o asociație care nu știm cât de reprezentativă e...De altfel, vroiam și o declarație din partea reprezentanților asociației care să precizeze că reprezintă toți florarii din sector."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Avem semnături din partea tuturor în momentul ăsta avem un număr de x, unități comerciale. Toți cei care se ocupă cu flori, fac parte din această asociație, absolut toată lumea,.

Dl consilier Marin ȘtefăneI-Dan:„Bun. E în regulă.44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Unul la mână. Și veți vedea acest lucru...că am ținut în mod expres ca pe acea listă să identificăm locația x, omul, semnătura, locația y, omul, semnătura...Din această cauză, propunerea pentru...că dânșii sunt calificați, având în vedere că asta fac de o viață...ei știu cel mai bine cum trebuie să arate...mai bine decât noi...“

DI consilier Marin Ștefanel-Dan: „Nu de calificare, fac referire aici, ci este vorba că toți suntem locuitori, toți ne plimbăm și vedem niște chioșcuri...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Monstruoase...“

DI consilier Marin Ștefanel-Dan:,,...Care la ora actuală, sunt monstruoase. Dar, haideți să încercăm să răspundem întrebărilor. Termenul de aplicare..

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Termenul este simplu. Termenul de aplicare...Legea nu ne lasă...pentru chiria domeniului public, să avem mai mult de 4 ani, maxim. Da?“

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„.Am înțeles. Până când trebuie să schimbe chioșcurile?..4*

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în cursul acestui an...Au deja un grafic și un angajament pe care l-au luat...Un grafic de înlocuire lunar...Lunar, un anumit număr de chioșcuri se înlocuiesc...Pe măsură ce se înlocuiesc, își prelungesc pe o perioadă mai lungă, tocmai pentru ca să amortizeze această investiție. Este vorba de 3 sau 4 ani maxim, cât ne obligă legea, astfel încât acest lucru pe care oamenii îl investesc să se amortizeze. Este o propunere pe care o am...Dacă suntem live și discutăm așa...De aceea, oamenii progresează, pentru că au diferențe de idei.44

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan: „Perfect de acord. Ideea era dacă tot avem atâtea propuneri constructive și îi chemăm și pe ei, că până la urmă, ei își desfășoară activitatea, noi doar ne împiedicăm sau nu de chioșcuri, pe trotuare. Nu mai bine amânăm noi acest proiect, introducem absolut toate aceste idei bune, cu care sunt de acord, repet...De aia, nici nu voi vota împotrivă, ci la abțineri...pentru că sunt multe întrebări la care nu avem răspuns...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu vă spun așa...Domnule consilier...Am învățat o chestie frumoasă și am văzut că și dumneavoastră o aplicați, de aceea, vă prețuiesc extrem de mult...Confucius spunea că promisiunea făcută, e datorie curată...și țin foarte mult la lucrul acesta. Singurul lucru pe care îl putem decide exact așa direct, este următorul: cu condiția ca acest lucru să-l facem săptămâna viitoare, într-o ședință extraordinară, dacă și colegii noștri sunt de acord. Ați înțeles...44

Dl consilier Marin Ștefănel-D an: „Perfect de acord...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este un grup de oameni care are niște apăsări și are niște preocupări vii legate de acest lucru. De aceea, problema lor...știți ca medic am învățat că cea mai mare problemă pe care pacientul o are, cea mai importantă boală, este boala lui. Nu contează că discutăm de o unghie căzută sau de cine știe ce altă afecțiune. De aceea este foarte important să ne preocupe...Sunt probleme de viață și probleme existențiale.44

Dl consilier Marin Ștefănel-D an: „Și asta și aspectul vizual și așa mai departe...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Toate aceste lucruri...Deci, eu vă propun următorul lucru...și putem, evident...și cu concursul colegilor noștri, putem decide ca în cursul săptămânii următoare, dincolo de ședința ordinară pe care o avem, împreună cu dânșii, cu colegii de la Asociația Florarilor, să putem, de exemplu, joi sau vineri, să putem avea ședință extraordinară și între timp, în cursul săptămânii ce urmează, să punem la punct această procedură, astfel încât, toată lumea să fie liniștită, să nu avem o percepție, cum bine ați subliniat, greșită, despre un lucru bun. V-am spus că drumul spre iad...“

DI consilier Marin Ștefănel-D an: „Pavat cu intenții bune...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este adevărat/

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Mulțumesc frumos. Apreciez propunerea dumneavoastră și vreau să vă spun că sentimentul e reciproc. Vă mulțumesc!

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„De principiu, orice lucru amânat, este un lucru rezolvat/4

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Altă întrebare, domnule consilier../4

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Mai am și eu...tot 19. Ideea este următoarea... Eu cred că.... metodologic vorbind, eu văd altfel lucrurile...Și anume...Dacă tot a fost un proiect de hotărâre lucrat în comisii, lucrat cu asociația, lucrat cu toată lumea...Păi, haideți atunci să-l aprobăm cu amendamentele de rigoare, dacă sunt, și, sigur, el fiind un act normativ, ca orice act normativ, este...sau mă rog, o hotărâre de consiliu, nefiind.. este perfectibil, haideți să-l perfectăm. Fiecare, constituiți-vă, lucrați pe grupuri, veniți, faceți propuneri...și așa mai departe. Revin la amendamentul pe care îl avem din partea unor consilieri locali, în urma ședinței Comisiei Juridice, la care ni s-au alăturat și alți consilieri locali. Pentru regulament avem următorul amendament: Se modifică Articolul 10, litera /?...și o să vă și explic la fiecare dintre ele, de ce...ia articolul 10, litera b, în cadrul regulamentului, se specifică 15 metri față de intrările de metrou. La metrou, există alte reglementări...și atunci noi propunem să spunem <conform legislației în vigoare> astfel încât...conform ISU, conform ce zice METROREX, ISU și așa mai departe..și orice altă chestiune...să nu dăm noi o cifră, dacă nu se poate schimba. Dacă metroul spune că 2 metri, 2 metri, dacă spune 100...100 de metri. Bun. Pentru articolul 11, propunerea este următoarea: să modificăm din amplasamentele..

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Haideți

votăm...Supun la vot amendamentul domnului Gâf. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi. 44

Dl consilier Gâf Deac Io an: „Următoarea propunere este de modificare a articolul 11, în sensul că noi îi spunem așa: amplasamentele pot fi grupate în următoarele condiții și dăm condițiile. De bun simț este să spunem <că viitoarele amplasamente pot fi grupate în următoarele condiții>. Pentru că acum, dacă stau să găsesc într-o. situație că sunt două chioșcuri la 18 metri și nu la 20 de metri între ele, să stăm să le mutăm, sau să le amplaseze ciudat, altfel. Eu zic că deja avem o listă aprobată...Deci, are sens...<că viitoarele amplasamente pot fi grupate în următoarele condiții>...Și rămân condițiile... (intervenții în sală fără microfon)... Oricum, efectele sunt pentru viitor, nu pot fi retroactive, așa că ...asta cu discriminarea, nu prea ține/4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„încercăm să evităm aspectul de ciorchine pe care-1 avem...S-au rutinat la spațiile de metrou, bine. Nu mai ține nimeni cont de lege...Mai avem să deschidem chioșc și pe scara rulantă/4

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă vă gândiți la ceea ce am propus eu și ceea ce am discutat cu colegii, nu afectează foarte mult, pentru că, evident, toate vor fi viitoare. Luați-o logic. Oamenii de acum... nu are niciunul chioșc după modelul nou...Oricum, toate sunt viitoare.44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Iar, fiecare poziție, vă spun, că va trebui s-o votăm. Toți. O s-o supun votului, să nu avem...De acum încolo, de exemplu...Da? Dacă vrem să știm și ne întreabă pe fiecare dintre noi, câte chioșcuri sunt în sectorul 4 și unde sunt puse...și a fost de acord, și cine a decis să-l pună în ușa cuiva...Sau ne uităm, de exemplu, la Spitalul Mărie Curie...Cred că mai avem 20 de cm să trecem pe trotuar...că o să cadă...și este și puțin înclinat...Da? O să ne rupă capul direct. Nu este normal. “

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Atenție! Aici nu discutăm de partea de normalitate, siguranță și așa mai departe. Atenție! Discutăm de chestiuni care reglează aspecte comerciale. Articolul 11, discută despre activitatea chioșcurilor. Deci, nu, nu amestecăm lucrurile în sensul că să fie mai aproape sau mai departe, de o intrare de bloc, de o poartă de spital. Aici, în articolul 11, se discută despre chestiuni comerciale. Distanța minimă între două chioșcuri cu activități diferite este de 20 de metri, distanța minimă între două chioșcuri cu același obiect de activitate este de 100 de metri. Deci, atenție! Acest articol 11, reglementează activități comerciale de piață. Nu, nu reglementează ceea ce bine spuneți dumneavoastră că nu e normal să fie la 10 cm de bariera spitalului, chioșcul de flori, ca să nu poată să intre ambulanța optim..Deci, eu mențin acest amendament pe care îl avem propus în aceeași formulă de subsemnatul, evident, domnul Pînzaru Daniel, domnul Simion Samir, domnul Negrilă Vasile și domnul Marinescu Sorin din partea USR. “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supunem la vot, amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Amendamentul a fost aprobat.“

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Următorul amendament este legat de articolul 22, punctul 6t litera „f“, unde spune să se folosească doar mobilierul comercial aprobat. Este foarte în regulă, noi propunem să completăm cu o paranteză <să se folosească doar mobilierul comercial aprobat, (comercializare flori)...> și restul rămâne neschimbat. Adică, să definim exact ce nseamnă mobilierul comercial. Să nu înțeleagă cineva că este vorba de standuri, de scaun...Da? Este chioșc comercializare flori. Acest amendament este pentru litera „f* și „h“, de la punctul 6, articolul 22“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Votăm amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi?4

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Tot la discuția cu asociația și cu colegii, a fost propusă o completare a anexei 2, cu lista amplasamentelor..?4...(întrerupere bandă)...

(întrerupere bandă)..................................................................................................................................

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Nu

vorbește...Normal. O, ce pasăre, ce nume, dar ce păcat că n-are glas...Ideea este următoarea: pentru noi, sprijinirea acestei bresle, întotdeauna a reprezentat un lucru important. De aceea, grupul PSD, cu certitudine va sprijini acest demers. Dacă dumneavoastră considerați că această hotărâre care a fost în dezbatere publică, trebuie și suportă amânare, vă recomand să vă abțineți sau să votați împotrivă. Dacă considerați că datele prezente în această hotărâre, ca gradul ei de transparență este cel optim, că totul este clar și că nu creează nici un fel de discuție, nici un fel de problemă și nici un fel de comentariu, vă rog să votați. De asemenea, aveți din partea mea garanția - și rămâne în picioare acest lucru - că, dacă avem vreun comentariu, vreun lucru de adăugat sau ceva, fără problemă, în cursul săptămânii viitoare, putem să-l amendăm. Da? Fără probleme, să amendăm acest lucru sau s-o anulăm pe aceasta și să trecem la cealaltă. Este foarte important...Apropo, de ceea ce am spus...Acești oameni au răspuns întotdeauna așa cum este normal, în dialogul cu Primăria, au fost extrem de cooperanți, au înțeles că orașul arată așa cum arată și mă feresc de cuvinte mari. Acesta este apelul pe care îl fac înainte de vot...Și dacă...încă o dată, subliniez, dacă considerați că sunt lucruri de adăugat, vă rog din suflet să o faceți sau să-l amendăm. Din partea mea, în cursul săptămânii viitoare, putem face o ședință exraordinară. Vă rog să vorbiți și dumneavoastră înainte de vot.“

Dl Dincă Adrian - președintele Asociației Florarilor București:„Bună ziua! Domnule Primar, doamnelor, domnilor. Vă mulțumesc! Aș vrea să aduc la cunoștință domnului consilier Ștefanei, că toate lucrurile pe care dumneavoastră le-ați cerut, sunt la dosar. Toți florarii sunt membrii ai asociației...98% sunt membrii ai asociației. Am adus tot ce e nevoie ca, eu știu, să fie cât mai în regulă față de Primărie, să nu aibă nici un fel de problemă, să nu i se strice în nici un fel imaginea Primăriei. Nu dorim așa ceva. Suntem de acord în totalitate cu înfrumusețarea orașului, dorim ca ceea ce se face în Sectorul 4, să se facă în toată Capitala, domnule consilier. Suntem de acord ca Asociația Florarilor să participe la înfrumusețarea Bucureștiului...Și pe această cale, încă o dată, vreau să-i mulțumesc special domnului Primar pentru înțelegerea și colaborarea pe care o avem cu Instituția Sectorului 4...Și dacă vreți, vă răspund la toate cele 19 întrebări pe care le aveți...și mai multe...și vă asigur că toate sunt în regulă. Deci, nici măcar...Aveți două persoane care nu sunt în asociație, dar sunt 98% în asociație...Sunt cu adeziuni...puteți să treceți pe la florării, să vedeți că în fiecare colț al florăriei există o emblemă prin care acești oameni sunt membrii ai asociației. Au adeziune. Eu știu, dacă mai aveți nevoie de ceva? în legătură cu doamna consilier. O să aducem și acel lucru pe care îl spuneți dumneavoastră, pentru arhitectură. Deci, toate sunt ideile noastre, participăm și dorim să colaborăm foarte bine cu Primăria Sectorului 4, vrem și repet, vrem ca ceea ce se întâmplă în Sectorul 4, să se întâmple în toată Capitala. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Primar/1

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan:„Mulțumesc, domnule președinte...11

DI Dincă Adrian - președintele Asociației Florarilor București:„O secundă...Nu m-am prezentat...Sunt Dincă Adrian, sunt președintele Asociațiilor Florarilor și a meseriilor tradiționale. Vă mulțumesc!11

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Din ceea ce ne-a spus domnul președinte al Asociațiilor Florarilor...chiar și la ultima frază, dânsul a recunoscut că va pune la dispoziția consilierilor la ceea ce făcea referire reprezentantul grupului USR. Din nou constat că anumite lucruri pot fi îmbunătățite și mă bucur că și domnul Primar merge pe ideea îmbunătățirii unui proiect. Nu cred că suferă cineva pentru o săptămână dacă am amâna, dar în această săptămână, să discutăm absolut toate lucrurile, nu doar într-o anumită comisie, astfel încât proiectul să fie bun. Până la urma urmelor, noi suntem reprezentanții cetățenilor și nu florarii. Vreau să delimităm foarte bine aici...Chiar dacă dânșii au sau nu. întrebarea mea este...și a fost o rugăminte...Ce este rău să aducem îmbunătățiri unui proiect atâta timp cât din punctul meu de vedere, el necesită, nu îmbunătățiri, mult mai multe lucruri care nu sunt prevăzute acum în el...de la simple declarații făcute la caest microfon, aceste simple declarații, nu sunt trecute în nici un regulament și în nici un fel de articol. Este singurul lucru...și de altfel, motivația pentru care grupul PMP, se va abține momentan în a vota acest proiect de hotărâre. Mulțumesc!11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Și eu vă mulțumesc, domnule consilier. Voi supune la vot acest proiect, cu tot cu amendamente. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 21 de voturi pentru și 3 abțineri...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cvorumul este cu un consilier mai puțin. Colegul nostru Grozavu lipsește. Deci, vă rog frumos să-l treceți absent. De aceea este un vot mai puțin.11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Deci, 21 de voturi pentru și 3 abțineri.11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să adaug un lucru și vreau...vă rog, să-i mulțumiți, inclusiv colegului nostru Ștefanei, pentru că despre asta vroiam să spun acum...Ideea este următoarea...și dorința pe care o am, este ca în cursul acestei săptămâni...reiterez și sunt convins că putem să facem acest lucru împreună, toate elementele pe care le putem vedea suplimentar, le adăugăm într-o ședință extraordinară, fără nici un fel de problemă, pentru că spre surpriza foarte multor oameni, modul în care...nu vă ascund că Ștefanei este un prieten extraordinar de bun, dar vedeți, votează și împotrivă, nu am ce să-i fac. Este un lucru bun. Una este una și alta este alta...Și asta este o formulă de respect și apreciez foarte mult și este un exemplu poate și pentru alții, că putem avea opinii contrare, cum sunt convins și aștept cu mare interes următoarele puncte de pe ordinea de zi, de la colegii noștri. Dar știm...și am învățat un lucru, să ne respectăm unul pe altul, chiar dacă nu avem aceeași opinie și să ascultăm măcar. Este un lucru foarte important, dincolo de orice. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru asta.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Lăum o pauză de 5 minute, rog!“

Pauză.............................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Putem începe, vă rog? Suntem 23 de consilieri de acum, domnul Drăgan a părăsit sala. Suntem 23 de consilieri...(intervenții în sală fără microfon)... Vă rog, puțină liniște să putem începe. Punctul numărul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 63/29.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Discuții? Vă rog doamna Murgoci... (7wterven//7 în sală fără microfon)... Aceeași eroare materială a fost în metodologie ca la punctul 7.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și eu am același amendament ca și la proiectul anterior, la articolul 4 să se completeze cu <modelul de chioșc și soluția tehnică vor fi puse la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit, pentru a fi realizate. Pentru proiectul de arhitectură primăria sectorului 4 va încheia cu titularul dreptului de autor contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor>P

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin: „Vă mulțumesc, dna Murgoci. Supunem la vot amendamentul doamnei Murgoci. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Acum vom supune la vot proiectul cu amendamentul doamnei Murgoci. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind “Prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului ZII, din Sos. Vitan Bârzești nr. 20”. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii, între Crețescu Adeluța, titulară a contractului de închiriere nr.28800/29.12.2006 și Lambru Ștefan, titularul contractului de închiriere nr. 28792/29.12.2006. Discuții? Vă rog, domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„La acest proiect nu-mi este clară motivația. Am văzut că respectă prevederile legale, dar nu mi-e clara motivația acestui schimb de locuințe. Aș dori să știu exact de ce.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin: „Domnule Pînzaru.”

DI consilier Pînzaru George Daniel: „Motivația este că domnul nu-și mai permite chiria după majorare, doamna locuiește intr-o garsonieră, nu intr-un apartament cu 2 camere, dânșii au fost de acord cu schimbul, avem declarațiile lor notariale că sunt de acord să facă acest schimb de locuințe. Nu e niciun fel de problemă din punct de vedere juridic.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă mulțumesc, domnule consilier. Alte discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „100 de ani de recunoștință”- proiect cultural și edilitar. Vă rog, domnul Șupeală.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Mai întâi vreau să fac precizarea că simt întru totul de acord cu acest proiect înaintat de Parohia Apărătorii Patriei <100 de ani de recunoștință>. Nu sunt inițiator așa cum se pare din expunerea de motive, întrucât nu am fost consultat, la discuții și pentru anumite precizări și amendamente. De aceea precizările le voi face în momentul acesta și amendamente. Dacă această Parohie nu prezenta acest proiect oare nu se găsea nimeni dintre consilierii sectorului 4 sau primar, viceprimar să aibă o astfel de inițiativă? La un astfel de eveniment la 100 de ani de la Unirea Principatelor? Eu cred că da! Mai puțin domnul consilier Daniel Pînzaru. De aceea ..(intervenții în sală fără microfon)...^^&\\, dar râdeți prost, domnul consilier!”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnul consilier.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„De aceea vin cu următoarele amendamente: în primul rând ridicarea monumentului, trebuie să fie ridicat la inițiativa Primăriei sectorului 4, a Primarului sector 4 și a Consilului Local și de aceea consider că articolul 4 din acest proiect de hotărâre trebuie să fie formulat că acest proiect este la inițiativa Primarului Sector 4 sau Consiliului sector 4. Articolul 5 să devină formulat astfel: Direcția de implementare și de investiții și documentare necesare să fie- numai un moment vă rog- deci ridicarea moumentului să se excute la inițiativa cum am spus la punctul 4 iar articolul 5 să devină formulat astfel : articolul 5 să devină articolul 6 și la articolul 5 Direcția să se ocupe de toate procedurile de ridicare și de fezabilitate pentru acest monument pentru că parohia nu poate să stea ea să facă proiecte de fezabilitate și toate celelalte și după aceea vine la domn primar, dați-mi domnul primar 7% pentru cutare, 7% pentru cutare, 3% pentru cutare șamd. De aceea consider că articolul 5 să devină articolul 6 și anume Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4, Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții publice și celelalte și Centrul Cultural European să se ocupe de toate aceste probleme. O altă problemă: domnul Daniel Pînzaru facea amuzament la ce am spus eu și de aceea vreau să-i fac câteva precizări, să știți că evreii, da, da e foarte interesant, au o lege în care tinerii până la 30 de ani nu au voie să vorbească în public sau să facă parte din consiliul local.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnule Șupeală, vă rog la obiect.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„De aceea nici Mântuitorul până la 30 de ani nu a ieșit în public. Și legea este valabilă până în ziua de azi. De aceea vreau să-mi cer scuze dacă mi-am permis să-i ating neprihănita mână și sensibila mână, la care dânsul a reacționat foarte brutal în cadrul acestei primării. Ba mai mult de atât, vocal a avut o atitudine ca domnul Falcă în campania electorală. De aceea...(intervenții în sală fără microfon)...de aceea s-a constatat și științific că până la 30 de ani tinerii nu sunt prea copți. De aceea se facea această precizare. în al doilea rând am rugămintea să apeleze la domnul viceprimar, care a scris acum câțiva ani de zile o carte despre bunele maniere pentru viitorii și politicienii care sunt în devenire sau sunt politicieni în adevărat, unde se vorbește despre maniere, respect și în același timp de considerația care se cuvine fiecăruia. Mulțumesc.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vedeți că și grupul nostru este un grup viu. Asta e important. Da? Ceea ce vreau să subliniez este următorul lucru : suntem cu toții cetățeni români, este o inițiativă extraordinară, este inițiativa noastră și nu-mi doresc decât să fie inițiativa noastră mai ales când este vorba de o asemenea sărbătoare, cînd este vorba de un centenar, cât despre celelalte remarci ale părintelui Șupeală, noi îl iubim, îl prețuim, sunt convins că și Daniel îl iubește la fel de mult ca și mine și trebuie să învățăm cu toții - probabil că viața ne va oferi tuturor și mai multă experiență, dar trebuie să manifestăm înțelegere bilaterală și acest diferend de viziune legat de un senior și de un tânăr trebuie gestionat în interior, știți cum e în viață: rufele se spală în familie și nu în altă parte. Vă mulțumesc.”

Dl consilier Pînzaru George DanieI:„Vreau să-l informez pe domnul consilier că nu sunt evreu, sunt creștin ortodox în primul rând și 2 Legea 215 spune clar că pot candida persoanele cu cetățenie română cu vârsta de 23 de ani împliniți. Eu am 25 și vârsta șF...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl Bărbălau Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnul Fometici.”

DI consilier Fometici Petre: „Bună ziua. Am chiar vârsta Mântuitorului Iisus Hristos, am 33 de ani ...fintervenții în sală fără microfon)... Aș vrea să încep prin a spune că nivelul simțului civic arată în mare parte de fapt dragostea față de aproape, că tot suntem la un proiect care implică și această parte religioasă. Cu tot respectul pe care vi-1 port, domnule consilier Șupeală vă spun doar atât că acest proiect este inițiat de către consiliu, am avut această discuție cu părintele paroh al Bisericii Apărătorii Patriei acum un an de zile înainte de a deveni consilier în Consiliul Local al Sectorului 4, mai mult de atât vă spun că mă aflu printre cei care inițiază acest proiect și mi-ar fi plăcut ca și dumneavoastră să acceptați această „.(intervenții în sală fără microfon)... probabil că pot să-mi asum o lipsă de comunicare adecvată și astfel îmi cer și scuze, dar vă spun sincer că mi-ar fi plăcut ca și dumneavoastră aveți această onoare de a fi printre inițiatorii proiectului.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „V-ați uitat la filmul ăla Fight Club.”

Dl consilier Fometici Petre:„Vă spun doar că este vorba despre recunoștință, este un proiect care așa se și intitulează „100 de ani de recunoștință” pentru că iată au existat niște oameni, niște români care s-au jertfit pentru ca această țară să fie o Românie mare, se împlinesc 100 de ani trebuie să ne arătăm recunoștința față de înaintașii noștri și cred eu că având acest cartier Apărătorii patriei, care până la urmă poartă și este înființat de către veteranii Primului Război mondial care au fost împroprietăriți cu câte 5000 de metri pătrați, tocmai pentru meritele date față de țară în această parte de sud a Bucureștiului, la acel moment se numea Raionul Nicolae Bălcescu. Eu spun că este momentul oportun să ne arătăm recunoștința.” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Părinte, Părinte, fiți atent, gândiți-vă că acest proiect a fost inițiat de un grup de tineri, este un lucru foarte important și lăudabil, pe de altă parte experiența, nu, fiecare devenim mai valoroși odată cu trecerea timpului, dumneavoastră sigur sunteți din cauza meseriei tolerant și sunt convins că-i puteți învăța mai multe lucruri așa că din suflet vă rog să nu mai fiți supărat.”

Dl consilier Fometici Petre: „Aș vrea să continuu prin a spune ca acest proiect este împărțit în trei faze care va fi pe cele două exerciții bugetare ale anului 2017 și 2018, anul acesta urmează ca o sumă de bani să fie trimisă către această parohie pentru una dintre faze ale proiectului și mă refer aici la consolidarea lăcașului de cult. De ce este important acest lăcaș de cult ? Pentru că el este ridicat de către acei veterani care au înființat cartierul Apărătorii Patriei. Cu toate că într-o sută de ani cartierul s-a schimbat foarte mult, Biserica Apărătorii Patriei este singurul lăcaș care a rămas să dăinuie peste timp. Pe de altă parte anul viitor se vor desfășura celelalte două faze, mă refer la ridicarea și dezvelirea unui monument tocmai în memoria acestor oameni care pe de o parte au înființat cartierul dar și în memoria celor care s-au jertift pentru țară și întocmirea unei monografii și a unui DVD tocmai pentru a face cât mai cunoscute aceste chestiuni. Este exact cum spuneam o mândrie pentru mine să fiu printre inițiatorii acestui proiect și vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Și noi vă mulțumim, domnule consilier. Voi da citire acum amendamentelor pentru a fi votate fiecare în parte. <La articolul 4 se adaugă citez : la inițiativa Primarului Sector 4 și a Consiliului Local sector 4>.Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Fiind 24 de consilieri, avem 23 de voturi pentru și unul împotrivă, amendamentul a trecut. Următorul amendament: <articolul 5 devine formulat astfel : direcția de investiții va demara procedurile pentru realizarea unui studiu de fezabilitate și a detaliilor de execuție până la finalul anului 2017>. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi pentru amenadmentul a trecut. Ultimul amendament: <articolul 5 devine articolul <5>.Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi amendamentul a trecut. Acum votăm proiectul cu tot cu amendamente în ansamblul lui. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat. Următorul proiect pe ordinea de zi, Punctul numărul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare Centrul multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, clinică medicală și parcare la suprafaț. Vă rog, domnul Sava.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte, întrucât în cadrul acestui Complex multifuncțional va lua ființă și o clinică, dorim să ni se precizeze de către domnul primar, dacă primăria sectorului 4 poate să creeze această clinică. Mulțumesc.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Chiar vă mulțumesc pentru întrebare, este extrem de pertinentă. Construcția clinicii este fără doar și poate posibilă, ați pus o întrebare pertinentă legată de exploatarea ei, într-adevăr aici discutăm despre un parteneriat public-privat însă dorința pe care am avut-o este aceea de a separa aceste ape și să nu avem dispute legate de terenuri, clădiri care sunt făcute în mixaj cu cineva, clădirea, terenul aparțin municipalității, exploatarea se va face într-un parteneriat public-privat. De altfel în următoarele ședințe va veni tot ce este cuprins pe acest studiu risc pentru acest centru, în mod evident nu avem posibilitatea în regie proprie să ducem o astfel de activitate, aveți 200% dreptate, analiza pe care am facut-o pe buget ne-a dovedit că nu putem susține din fonduri proprii o astfel de activitate, însă avantajul acestui parteneriat public - privat este important, e o necesitate pentru comunitatea noastră, nu avem așa ceva, oamenii au nevoie și mă raportez la Direcția de Asistență Socială și cetățenii neasigurați au nevoie de așa ceva. E un lucru cerut, vreau să vă spun statistic 85% din cetățenii sectorului 4 vor asta, am făcut un test în cursul anului trecut, a fost o surpriză extrem de plăcută, tot la fel cum în privința teatrului, poate nu ne-am fi așteptat la acest lucru am avut 78% dintre cetățenii pe care i-am întrebat, și-au exprimat dorința de a face un astfel de edificiu. Știți cum e Vox populi vox Dei. Corectă întrebarea și mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule primar, stimați colegi, aș vrea să îl rog pe domnul director să ne specifice care sunt sursele de finanțare pentru acest proiect. Este un proiect pentru care nu am primit informații tehnice, dorim să cunoaștem de asemeni dacă în suma care a fost înaintată sunt cuprinse și dotările pentru spital și policlinică și de asemeni vreau să vă reamintesc, cu toate că este un proiect util pentru sectorul nostru, că mai avem în sector și unități de îngrijire a vârstnicilor în sistem rezidențial, a căror costuri sunt de trei ori mai mari decât în sistemul privat.

Deci dacă tot le facem haideți să le punem de la început pe niște baze care să permită sustenabilitatea acestor unități, că dacă le transformăm din nou într-un punct din buget care va face așa cum face asistența socială în momentul ăsta, să sugrume efectiv bugetul sectorului, nu cred că facem o investiție rentabilă pentru noi și nici utilă pentru cetățeni. Vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă răspund eu. Sursa de finanțare pentru acest proiect este bugetul local, are legătură ceea ce ni s-a prezentat aici clădirea, parteneriatul public privat la care lucrăm și evident trebuie validat inclusiv de Consiliul General, are la bază exploatarea și dotările pe care trebuie să le realizeze partenerul privat pe care-1 vom avea. în ceea ce privește rentabilitatea, când discutăm despre asistență socială, este un parametru...putem discuta de eficientizarea costurilor, niciodată de rentabilitate pentru că serviciile sociale nu le putem include în categoria elementelor rentabile, ci dacă putem avea o astfel de discuție discutăm de eficientizarea costului. Sunt de acord cu dumneavoastră și știți foarte bine acest lucru, însă costurile sunt diferite în ceea ce privește structura de personal pe care o are statul român, în comparație cu eficiența și rentabilitatea, căci acolo putem să discutăm, a ceea ce înseamnă agent privat. într-adevăr și știți bine că agreez conceptul pe care și dumneavoastră îl aveți acela de a extemaliza anumite tipuri de prestații sociale pentru că sunt în mod evident mult mai eficiente. Deci revenind la întrebarea dumneavoastră și chiar o să vă rog să intensificați și să veniți cu o procedură completă împreună cu colega mea de la asistență socială, ca să putem eficientiza costurile. Această investiție este una extrem de utilă pentru comunitatea noastră pentru că după cum știți din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ serviciile medicale în România sunt extrem de precare, comunitatea pe care noi o reprezentăm este o comunitate cu niște nevoi aparte, uitându-ne la structura populației, uitându-ne la această consultare pe care am facut-o folosind instrumentele sociologice, e o nevoie pe care o avem din acest motiv, am identificat problema și încercăm împreună să venim cu o astfel de soluție. Dacă mai aveți o întrebare pe această temă, domnul consilier, vă rog mult.”

Dl consilier Moulin Guilhem-Cliristian:„Eu aveam întrebare, investiția asta care ni se propune pentru clădire, dar aveți deja niște nume, niște soluții pentru parteneriat care există și ce va fi aproximativ, dacă aveți vreo idee de costul anual afară de investiție cât ne va costa, ca să nu devină o gaură neagră și o clădire” ...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mai vreau să fac următoarele precizări: parteneriatul public - privat reprezintă și acesta din punct de vedere al achizițiilor publice, reprezintă o procedură astfel încât noi vom lansa o invitație la care se pot înscrie mai mulți. Dacă v-aș spune de exemplu că lucrez cu societatea medicală a domnului Vasile Negrilă ar fi o antepronunțare și nu ar fi corect. Costurile pe care noi le avem după ce construim această clădire sunt egale cu zero pentru că exploatarea clădirii, dotarea ei va reveni în sarcina operatorului de servicii medical. Noi și vă dau un exemplu, putem discuta de Medlife, de Regina Maria, Medicore, Medicover îi invităm în această procedură, pentru că este o procedură de achiziție publică, noi invităm aceste societăți și le spunem ce le oferim. Am făcut o procedură de consultare a pieței, avem entități medicale interesate să intre într-un asemenea proiect, ele vor avea o competiție și care ne va oferi serviciile cele mai multe și de cea mai bună calitate cu acela vom lucra, el având sarcina repet de a dota și de a opera medical această entitate”. ...(intervenții în sală fără microfon)...

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:„Din ce am înțeles eu ar fi un centru social în care oameni care au posibilitatea să plătească plătesc iar cei care nu au nu plătesc. Am înțeles.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este o procedură întotdeauna noi venim cu clădirea și operatorul vine cu serviciile și este exact ca atunci când concesionăm un serviciu și se plătește o redevență, contul redevenței respective, ori putem avea bani, dar nu e o afacere pentru că nu ne interesează pe acest tronson să facem afaceri ci în contul redevenței pe care o stabilim în această procedură, de asta am spus că cel mai bun trebuie să câștige, în contul avem parte de tratament gratuit că de asta e socială, pentru un număr de pacienți lunar sau un număr de prestații medicale pentru pacienții pe care îi avem. Deci cu certitudine un număr important din oamenii cu probleme medicale din sectorul 4, se vor putea trata gratuit la această clinică, cum vor exista cu certitudine și alți oameni care vor fi în acest regim de plată sau copiată. Unii vor avea 100% gratuit, alții vor plăti un procent iar alții vor plăti tot. Depinde de tipul de adresabilitate pe care-1 avem, pentru că lista pacienților o vom face din direcția de asistență socială și anume să-i identificăm pe toți cei care au într-adevăr nevoie de așa ceva, pe toți cei care au în fișa lor medicală anumite probleme și care nu-și pot permite acest lucru. Ideea este să acționăm țintit pe categoriile de populație vulnerabile, vorbim de seniori, vorbim de copii, de familii care au probleme deosebite legate de venituri, lor ne adresăm, dar asta conform unor reguli, deci nu este o chestiune aleatoare, fiecare poate să vină acolo exact când își dorește și să facă exact ceea ce-și dorește, nu, vom avea un set de reguli. Toate aceste reguli vor fi aprobate de consiliul local. Deci sunt niște reguli pe care noi le stabilim conform legii și sunt validate de consiliul local și de consiliul general, noi fiind administratori și Primăria capitalei fiind proprietarul inclusiv și al terenului și al construcției, ei trebuie să ne valideze această procedură. Deci este un pas important acesta, prima dată să avem clădirea ca să luăm subiect de discuție apoi evident nu am avea de ce, în paralel am avut această consultare căci dacă nu era nimeni interesat aveam o problemă, era încă o chestiune inutilă’'.

DI consilier Moulin Guilhem-Christian: ,OK, perfect. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George-Adrian:„Eu am o întrebare pentru toate proiectele ce privesc indicatorii tehnico-economici și mă refer aici la poziționările lor, dacă există vreo problemă cu terenurile pe care se vor construi, litigii sau ceva de care ar trebui să ținem cont. Mulțumesc frumos/'

Dl. Baluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins că în documentația aferentă listei de investiții în DALI am avut și fiți convins că am luat în calcul toate aceste lucruri, mai mult în anumite spețe pe care le intuiesc inclusiv autorizări de la alte instituții ale statului, Metrorex de exemplu, Mediu” etc.

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vom supune la vot proiectul numărul 12. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 24 de voturi proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului” Discuții? Domnul Negrilă, vă rog”.

DI consilier Negrilă VasiIe:„O întrebare pentru domnul primar dacă-mi permiteți. Vroiam să vă întreb ce facem cu cei care au depus cereri pe Legea 550 la Piața Sudului.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Situația este simplă. Nu suntem nepregătiți deloc, am înregistrat tot grație colaborării pe care o avem, un succes important de alaltăieri din ședința de Consiliu General și anume Consiliul Local al sectorului 4 a fost împuternicit să semneze acte de dispoziție. Imediat ce vom intabula piața mă voi adresa prefectului așa cum deja v-am spus, pentru a retrage aceste spații din Comisia 550, el este cel abilitat să facă acest lucru. Subliniez și simt bucuros că în unanimitate cu colegii împărtășesc această idee și de altfel vedem uitându-ne pe cadastrul pieței, este șocant să constatăm cum unele piețe sunt mutilate pur și simplu și apar insule fie de proprietăți private, fie de concesiuni, e incredibil. Mai vedem și că fără să solicităm - este o realitate tristă și vom investiga acest lucru, ne trezim la OCPI că fără să cerem lucruri sunt intabulate dar doar zonal, tară să cerem acest lucru, apropo de ceea ce înseamnă funcționarea Comisiei 550, nici Direcția Piețelor n-a cerut, nici Primăria n-a cerut, dar totuși ele se intabulează singure, sunt niște întrebări pe care mi le pun și eu uneori dimineața în oglindă și nu-mi răspunde nimeni însă este un pas extrem de important, suntem împuterniciți să facem acest lucru. Mai avem de rezolvat diferendul îi pun ghilemelele, cu vecinii de la Băneasa Investments Group, sunt niște suprapuneri și avem nevoie din partea dânșilor de un certificat de bună vecinătate. Am primit toate asigurările că-1 vom avea în cel mai scurt timp, astfel încât toate această situație inclusiv cadastrală, inclusiv a spațiilor comerciale de genul acesta, o vom reglementa. Există o succesiune a acestor faze, mai există o etapă anterioară după care tot printr-o hotărâre de consiliu vom solicita domnului prefect să le scoată toate de pe Legea 550, însă ca să putem ajunge la acest punct și pentru a avea o documentație corespunzătoare și pentru dumneavoastră, avem nevoie de acești pași. Avem nevoie să intabulăm, avem nevoie să translatăm pentru că în această construcție pe care o facem, în amenajările pe care le facem evident avem obstacole, sunt fie proprietăți private, fie contracte de concesiune, ele trebuiesc translatate tocmai pentru a putea crea rețeaua de utilități necesară. De abia după ce facem acest lucru și semnăm mutările, evaluările, de abia după aceea urmează cronologic această solicitare pe care o vom face prefectului. Cert este că noi întreprindem măsuri nu într-un ritm rapid ci extrem de rapid, întrucât de 27 de ani niciuna din piețele din sectorul 4 nu a fost intabulată. Este într-adevăr o realizare, este singura piață, ne-a mai rămas Piața Sudului la toate celelalte avem documentația semnată, avem împuternicirea semnată. Știm cum stăm, deci e momentul adevărului pentru noi. Nu sunt fericit de stadiul în care ne găsim vizavi de realitatea, de radiografia acestui moment, dar fie bune, fie rele trebuie să știm cum stăm și de unde plecăm. Și a reprezentat și mă bucur că în comisia dumneavoastră a existat aceeași preocupare și această dorință de a intra în normalitate. Nu e normal să vindem locurile din piață, ele simt ale comunității, nu se poate așa ceva! Ele trebuie închiriate. Nu-i normal să le concesionăm, este aberant! Avem din nefericire hotărâri de aceea dorim să le scoatem, să încercăm să obținem un arbitraj. Nu se poate să ...nu mai rămâne nimic, n-o să mai avem nimic ! Deja mare lucru nu mai e...Peste doi ani se încheie aceste contracte celebre de asociere în participațiune și vom constata, cu neplăcută surprindere, vom vedea ce ne-a mai rămas, cu ce am plecat și unde am ajuns. Salut modul în care funcționează Comisia pe Legea 550 reprezintă o schimbare radicală de abordare, o schimbare radicală de abordare, o schimbare radicală de abordare! Dar la momentul potrivit veți vedea toate documentele de rigoare, nu ne bazăm activitatea pe prezumții sau pe vorbe ci doar pe documente și veți vedea cu toții pentru că așa este normal să știm?’

Președintele de ședință, dî Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Supun la vot proiectul cu numărul 13 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare str. Anton Bacalbasa nr. 15, bl. 119”. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare aproximativ 700 locuri”. Discuții? Aveți cuvântul, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule primar și stimați colegi, deși a trecut perioada decernării premiilor Oscar, s-a terminat și cu premiile Gopo, încep prin a mulțumi cum se face și n-o fac în glumă, părinților dumneavoastră, doamnei Băluță, tatălui și dumneavoastră că v-ați dus la școală, știți citate din Confucius, știți că dacă vrei să fii un om mai bun atunci trebuie să înveți să-ți respecți cuvântul. Nu este o aluzie, stimați colegi pentru nicio persoană publică de aici ci doar un îndemn pentru orice individ care vrea să fie apreciat de cei din jur și la rândul său să poată să se bazeze pe ajutorul lor la fel de mult. Vă aduc la cunoștință că zona Secerei a făcut obiectul unui proces de mai mulți ani, în care colegii noștri de la Salvați Bucureștiul cât și de la Eco Civică au făcut posibil ca această bucată de teren să ajungă prin ajutorul nostru pe care ni l-ați cerut, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4. Vă reamintesc, făcând apel și la citatele dumneavoastră, că am avut o înțelegere. Am avut o înțelegere pe care mă așteptam s-o respectați cu privire la destinația acestui teren, în momentul în care va ajunge în administrația sectorului nostru. Trecând peste aspectele acestea vă spun că terenul a ajuns în administrarea sectorului printr-o Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, după ce în urma procesului, unul din motivele pentru care instanța a dispus anularea autorizațiilor de construcție pentru Aqua Parcul care fusese inițial propus a se construi acolo, a fost tocmai parcarea prevăzută în acel proiect pentru Aqua Parc. Zona în care se construiește este zonă VIA care conform articolului 15 din Legea 24 permite o posibilitate maximă de ocupare a terenului de 15%. Noi înțelegem oportunitatea construirii unei parcări, înțelegem și metoda dumneavoastră de a pune presiune prin amenzile care au fost date în ultimile 3 zile locuitorilor din zonă ca să-și dorească foarte tare și să fie de acord cu construcția unei parcări. Venim cu o propunere pe care am dori să o luați în seamă și așa cum am putut până acum să discutăm pe marginea unor proiecte și să găsim soluții, mă aștept să fiți de acord să amânăm, să votăm abținere la acest proiect pentru a găsi și o altă soluție care să nu vină în contradicție cu ceea ce își doresc și ONG-urile care s-au zbătut pentru acest teren, să încalce și înțelegerea noastră și să ne pună într-o poziție de adversitate cu cei de la Palatul Copiilor care își doreau așa cum știți niște terenuri de sport pe o parte din suprafața de pe Secerei. Dacă veți avea bunăvoința să votați abținere la momentul ăsta vă spun că în cel mai scurt timp vom veni cu o propunere care să dezvolte, să permită dezvoltarea unei parcări, dar și menținerea unei zone verzi civilizate în apropierea Palatului Copiilor. Ocuparea cu beton a unei zone de 2,1 hectare nu mi se pare un proiect pentru secolul în care trăim, cred că se pot găsi soluții ca să intrăm în legalitate și cu parcările de pe Tineretului și să putem lua și bani pentru cele 250 de locuri de parcare făcute acolo se pare în mod ilegal, ăsta fiind și motivul pentru care în momentul ăsta nu se poate taxa parcarea pe zonele respective. Propun s-avem în vedere respectarea indicatorilor de urbanism și a legii pentru toată această zonă chiar dacă uităm de înțelegerea pe care am avut-o. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl Barbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnul Ștefanei.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar,

domnule consilier Andrușceac, pentru drept la cuvânt. Eu nu o să dau citate nici din Confucius, deși să știți că a fost un citat bun într-un anumit context și nici nu o să vă spun că suntem la o ședință de decernare a nu știu ce, suntem la o ședință în care stabilim ceea ce a spus im necunoscut latin și scrie și în spatele nostru, facta non verba. Eu m-am săturat și vă spun sincer, de modul în care din punct de vedere ideologic, cineva poate spune că stabilește în numele oamenilor care sunt necesitățile pentru acest sector. E adevărat că și spațiul verde îl putem include într-o prioritate a sectorului, e adevărat că și locurile de parcare, e adevărat că oamenii utilizează atât spațiul verde cât și locurile de parcare, întrebarea mea este: având în vedere că am participat la o ședință pe care domnul primar a inițiat-o cu cetățenii din zona Tineretului, în care dânșii și-au exprimat public și există chiar și o pagină de facebook în care și-au exprimat public, nemulțumirea legată de faptul că nu există locuri de parcare. Având în vedere că toți au agreat ide ea de a utiliza acel teren lăsat în paragină atât în scop natural dacă vreți, prin plantarea de copaci, cât și pentru un scop util și anume parcarea autoturismelor.

Având în vedere că dânșii doresc ca locurile de parcare, așa cum bine ați precizat aici, de pe bulevardul Tineretului care nu sunt definite ca locuri de parcare nefiind trasate ca atare, sunt utilizate de vizitatorii care vin în Parcul Tineretului, dar care vin și în Parcul Lumea Copiilor, este necesară și o astfel de parcare și vă spun de ce. Noi vrem să definim locurile de parcare, primarul chiar are o inițiativă în acest sens, de pe bulevardul Tineretului, ca fiind locuri de parcare de reședință iar parcarea nou creată care va avea, așa cum bine prevede proiectul tehnic, un arbore plantat la 4 locuri de parcare, nu le putem defini un arbore la 4 mașini că nu știm în totalitate, probabil că în weekend se vor ocupa toate locurile de parcare și având în vedere toate aceste aspecte cred că e bine să parcurgem și să încercăm fiecare în mintea noastră să ne gândim de ce suntem aici. Suntem aici să lăsăm ceva util în urma noastră sau suntem aici doar pentru a purta discuții. Eu am un punct de vedere, Grupul PMP va vota proiectul atâta timp cât pentru... (intervenții în sală fără microfon)...să faceți precizarea și nu conform Codului familiei pentru a nu se înțelege greșit. Deci Grupul PMP va vota acest proiect deoarece consideră că îmbină cele două chestiuni esențiale și anume plantarea de copaci un lucru esențial și crearea de locuri de parcare. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl Barbălău Cosmin-Constantin:„Domnule Gâf, vă rog.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan: „Dragi colegi, eu pe multă lume văd la televizor, dar eu locuiesc

în Tineretului. Așa că vreau să vă spun câteva lucruri. Unu, așa cum și Delta Văcărești este un spațiu care s-a creat datorită nepăsării oamenilor și a nesimțirii administrației publice și așa s-au mutat toți bursucii și toate albinele sălbatice și șerpii de Nil în zona Berceni și vidra, comuna Vidra s-a mutat la noi în Berceni, așa și acest spațiu de la Palatul Copiilor și o să revin la această instituție, este lăsat în paragină. Sigur că acuma au crescut pe el buruieni înalte cât copacii, nu știm dacă sunt copaci, eu cred că sunt buruieni, să nu vă păcăliți că ar fi copaci, nu sunt copaci, e iarbă netunsă! Palatul Copiilor vrea terenuri de sport? Păi să înceteze escrocheriile care le fac în interiorul palatului cu toate închirierile pe care le fac și cu toate mârșăviile. Că și noi suntem reprezentanții comunității locale și sunt foarte mulți părinți care vin și ne spun ce se întâmplă în palat. Avea posibilitatea ani de zile ministerul, pentru că e o institție a ministerului, să reglementeze împreună cu Consiliul General să facă terenuri de sport. Tineretului, din punctul meu de vedere, cu tot respectul am pus căruța în fața cailor. Am fost întotdeauna de principiu că întâi trebuie să creăm condiții și apoi să amendăm pe cei care nu le respectă. Vă spune un om care repet, trăiește acolo cu ei. Am văzut adunarea la care a participat domnul Ștefanei și domnul primar, pe dânsul nu l-am văzut, v-am văzut pe dumneavoastră la televizor, probabil că primarul a stat cu oamenii. Din punctul meu de vedere să știți că a fost o acțiune inoportună în acest moment. întâi trebuia să creăm această investiție s-o votăm și după aia să-i disciplinăm pe oameni. Sigur e ușor să spui să vă mutați mașinile în spatele blocului. Nu avem unde! Vă anunț cu deosebit respect și așa e peste tot, nu avem unde azi, o să avem. După care cei care vor fi comozi și o să spună noi de la Piața Norilor nu-mi parchez mașina pe Secerei că trebuie să merg o stație de autobuz, ăia să primească 1000 de lei amendă, nu 500 de lei amendă. Dar hai să-i creez pe Secerei parcarea. Acuma e aici o nebunie pe zona de proverbe și aforisme, suntem aproape rupți din Ion Creangă și dați-mi voie să vă spun și eu una, e adevărat că am căutat-o tematic: cu răbdare și tăcere faci din aguridă miere, dar proverbul bată-1 vina, ignoră de tot albina. Astfel că o sa înțelegeți pe parcurs, vă spun următorul lucru, sigur că iubim natura și e importantă, dar mai importanți pentru mine și pentru noi sunt oamenii din zona Tineretului și vă rog să aprobăm parcarea pentru că nu se mai poate, este un cartier blocat, sufocat, vă rog să mă credeți sunt oameni care în general au joburi, asta e structura, dacă vreți sociologică, a arealului, sunt oameni activi, nu sunt atât de mulți pensionari ca în alte zone, sunt oameni care au o mașină, două mașini de la serviciu, sunt niște chestiuni pe care cei din Tineretului ar plăti acel abonament de 500 de lei sau cât o să fie, deci nu e o problemă. Haideți să aprobăm în regim de urgență și să găsim soluții și în spatele blocurilor să vedem poate în parteneriat public- privat parcări inteligente supraterane, pentru că nu avem cum subterane, să ne înțelegem, să nu ne mințim și să vedem cum decongestionăm această zonă. Este zona unde eu locuiesc de 30 de ani și vă rog să mă credeți este o problemă reală. Deci chiar se blochează! Din acest punct de vedere toată paragina acelui teren care-1 vedem că e cu iarbă înaltă, dar nu e în . regulă. Mai e o chestiune, Tineretului nu stă rău la spațiu verde, să ne înțelegem. Noi avem Parcul Tineretului acolo, avem Parcul Carol un pic mai în față, din punctul ăsta de vedere, nu putem spune că afectăm spațiul verde, putem spune că afectăm spațiul verde per ansamblu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O treime din sector avem deltă.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan: „Da normal. Nu ne pierdem aerul din Tineretului că facem locuri de parcare! Este o realitate. Sigur per ansamblu se pune niște beton acolo. Sunt de acord, găsiți cele mai inteligente soluții, dar faceți parcare. Dacă nu facem parcarea asta suntem de râsul curcilor și dacă mai amendăm lumea, să știți domnul primar că și eu o să mă duc la miting, pentru că nu am unde să duc mașina, eu acum caut soluții s-o urc la etaj. O urc, dă-o-n mama ei ! O urc pe scară! Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnul Andrușceac.”.. (intervenții în sală fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în parcarea aceea o să punem pentru biciclete, cum se numesc...parcările acelea pentru biciclete.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule primar, dați-mi voie să-i răspund distinsului nostru coleg, fost primar interimar, îl felicit că a fost cu dumenavoastră la întâlnirea cu cetățenii, mi-aș fi dorit să fiu și eu cu dumneavostră, mai ales că mie mi-ați solicitat sprijinul, nu domnului Ștefanei, cred că a fost din partea opoziției dânsul acolo...da...Vreau să-i spun referitor la citatul fapte nu vorbe, că dacă nu ne luptam noi pentru acest spațiu probabil doamna Micșunescu era acuma proprietara unui bloc cu P+12, da? Deci asta înseamnă fapte. Pe de altă parte eu spun în continuare că este util pentru sector să dezvoltăm spații și parcări în toate zonele unde se pot face investiții de genul acesta, trebuie însă să ne gândim că avem un arhitect' șef tânăr care poate veni cu o viziune a unei parcări pentru secolul în care trăim, care să nu ocupe 2,1 hectare în centrul Bucureștiului. Poate suntem mai deștepți decât alții decât să punem mașinile la suprafață găsim soluții să nu ocupăm 2,1 hectare. Nu cred că este o soluție cu care să ne mândrim peste un an doi că am ocupat și am pus mașini pe 2, 1 hectare, le-am plantat acolo în fața parcului. Vreau însă să intervin trecând peste tot felul de discuții de oportunitate, cum a gândit domnul arhitect șef și dacă are aviz de trafic pentru soluția ei. Vă fac o singură întrebare, sunt 2000 de locuri de parcare la Sala Polivalentă, încă vreo 1000 și ceva care vor fi aici cu cele dimprejurul Parcului Copiilor, singura ieșire în bulevard este cu obligatoriu la dreapta. Spuneți-mi dumneavoastră cum, în cazul unui spectacol, în cazul în care ies aproape 3000 de mașini cum sc va descărca circulația pe zona aceea, pe o singură bandă obligatoriu la dreapta și cu o girație la 200 de metri? Cam câte săptămâni ne trebuie să ieșim de acolo? Deci în afară de lucrurile care sunt necesare, trecând și peste cele care sunt cu o tentă mai populistă, găsim și soluțiile tehnice ca ieșind din acea parcare cu 2000 și ceva de mașini, Polivalenta plus asta să putem să ne deplasăm de pe unde au venit oamenii ăia pe care-i plângeți că vin să se plimbe în parc și n-au loc de parcare, deci trebuie să gândim o soluție care să împace și traficul celor care vin dinspre zona centrală sau de nord unde lucrează, spre zona dormitor care este cartierul nostru și să nu-i lăsăm să stea în trafic în fața Palatului Copiilor pentru că noi am făcut o parcare și nu ne-am gândit și la descărcarea traficului. Vă mulțumesc. Aștept să vină domnul arhitect șef să ne spună.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Paradoxal primul lucru pe care vreau să-l spun este următorul, da fără oameni ca dumneavoastră, fără oameni ca domnul Trifu, fără oameni ca domnul Lupescu, într-adevăr acel teren la ora aceasta era cu totul și cu totul altceva. Da e o realitate și numai un ipocrit nu ar putea să recunoască acest lucru. însă din punct de vedere legal vreau să punctez, pentru că evident dorind să fiu în spiritul pe care l-ați propus vă voi spune principiul Cosorului lui Moceanu, acest cosor are două părți, o să încep cu partea lemnoasă și o să intru cu partea feroasă. Partea lemnoasă este următoarea : unu acest teren este în zona VIA. VIA nu înseamnă spațiu verde, domnul consilier. De ce, pentru că nu este prins și nici nu a fost votat până în acest moment în Registrul Unic al spațiilor verzi din București. Nu există, da? Deci este o realitate din punct de vedere legal, cea de la care plecăm. După cum știți funcțiunea de parcaj pentru VIA există este 100% legală. Inclusiv în proiectul de hotărâre și în hotărârea de Consiliu General acest spațiu se adaugă, se alipește spațiului deja existent, astfel încât coeficientul de 15% despre care vorbiți este și acesta atins. Mai mult decât atât și aici mă adresez cu tot respectul doamnei Iancu, am citit o declarație pe care dânsa a Scut-o legată de faptul că am schimbat destinația terenului, aș vrea să citesc din Legea 24 pe 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, punctul 6 : prin excepție de la prevederile alineatului 5 unde scrie că este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor definite de prezenta lege, deci nu putem să discutăm de spații verzi, dar chiar dacă am discuta prin excepție este permisă schimbarea destinației spațiilor verzi în vedera relizării unor lucrări de utilitate publică. Cu certitudine discutând de un parcaj discutăm despre o problemă de utilitate publică. Mai mult decât atât ca să pot să probez buna credință vreau să vă vorbesc despre următorul lucru: Cartierul Tineretului are o problemă deosebită și ca atare calitatea prestațiilor pe care Primăria Sectorului 4 le face pentru această comunitate mă refer la serviciile de salubrizare, serviciile de deszăpezire sunt extrem de proaste din cauza faptului că el este sufocat de mașini. Nu am să intru într-o polemică, de ce am ajuns în acest punct ce s-a întâmplat, dacă sunt bune sau nu sunt bune măsurile pe care le-am luat pentru că, domnul consilier, este foarte important să știm un lucru: de undeva în viața asta trebuie să începem. Poate că într-o anumită situație și sunt de acord cu dumneavoastră, nu e cea mai bună soluție, nu e cea mai fericită soluție, dar de undeva evident trebuie să începem cu mai multe. Discutăm despre următorul lucru studiul de trafic care este gata, discutăm depre posibilitatea reală ca numărul de locuri de parcare în urma acestui studiu de trafic să se reducă sau să crească. Noi sperăm să crească dar ar exista această posibilitate să se reducă ca atare avem nevoie de un debușeu. De ce, pentru că să ajungi în anul 2017 să ne întrebăm ce este cel mai important omul sau mașina, da și credeți-mă e realitatea. Dumneavoastră ați văzut-o, domnul consilier a văzut-o și noi spunem... (intervenții în sală fără microfon)...q adevărat dar vedeți dumneavoastră, aici este o problemă legată de viziunea pe care fiecare individ o are și nu are sens să intrăm într-o astfel de polemică pentru că este nesfârșită și nu conduce nicăieri. Cert este că e o nevoie uriașă pe care o are acel cartier de un loc de parcare, loc nu avem unde să punem, nu discutăm despre cine știe ce situație, nu discutăm că facem un alt tip de activitate ci avem o activitate 100% utilă pentru oamenii aceia. Oamenii aceia dacă i-ați fi văzut aveau o stare de nervozitate ieșită din comun generată de faptul că nu au cum să se descurce. Ca atare vă solicit, inclusiv colegilor de la USR, îi rog mult de tot să înțeleagă această situație și-i rog să fie alături de acest proiect, îi rog să voteze acest proiect folosind argumentele pe care le-am dat până acum. Vizavi de terenurile de sport, da ele sunt și vă anunț oficial că pista de cart din Parcul Lumea Copiilor este în lucru în acest moment și este transformată în terenuri de sport pentru copii, astfel încât promisiunea pe care am facut-o consider că am respectat-o. Avem nevoie de terenuri de sport, nu vor fi doar acelea vor fi mult mai multe, dar în primă fază ceea ce am spus legat de posibilitatea copiilor de la palat să poată să se joace, să joace baschet, handbal, fotbal, ce-si doresc ei, au această posibilitate și pot să folosească aceste terenuri care sunt la câteva zeci de metri de ei. Asta am avut să vă spun, eu vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut pentru acest teren, sunt mâhnit că nu susțineți acest proiect pe care îl considerăm extrem de util pentru societate. Apreciez faptul că v-ați expus punctul de vedere. Era normal să punctez aceste lucruri. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin: „Mulțumim, domnule primar. Poftiți vă rog, domnul Călin Alexandrescu.”

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Șef:„Bună ziua. In ceea ce privește problema de trafic pe care a ridicat-o domnul consilier Andrușceac, aceasta este rezolvată din punctul meu de vedere. Ieșirea de pe acel teren se poate face de pe strada Secerei este acea porțiune care duce la Casa Oprescu, ca să fiu explicit și acolo nu ai obligatoriu la dreapta poți face inclusiv stânga. Deci ieșirea se face pe două, artera care duce spre intrararea în Parcul Lumea Copiilor, cât și porțiunea de stradă care duce spre restaurantul Casa Oprescu. Sunt două posibilități de ieșire, cei care vor să facă dreapta spre zona Berceni, vă contrazic că aveți semafor, la intersecția cu strada Piscului, bulevardul Tineretului cu calea Piscului este semafor. Mai mult decât atât avizul brigăzii de Poliție rutieră a fost obligatoriu certificatul de urbanism....(intervenții în sală fără microfon)... Sunt două artere de circulație, domnul consilier este porțiunea de stradă care intră în Parcul Lumea Copiilor în momentul de față... (interve nții în sală fără microfon)...nu aceea este Piscului, mai este una... (intervenții în sală fără microfon)...va pot arăta pe hartă? Da strada se înfundă, dumneavoastră îmi reclamați problema ieșirii din parcare și v-am spus că este rezolvată. Ieșirea din această parcare se poate face pe două căi de acces, porțiunea de Secerei care se înfundă și porțiunea de stradă care duce spre Parcul Lumea Copiilor.. ..(intervenții în sală fără microfon)... înseamnă că mi-a fost neclar ceea ce m-ați întrebat. îmi cer scuze. Ați spus că va fi o problemă cu cei care vor să iasă din parcare. ...(interventfi în sală fără microfon)...Nu este adevărat, vă contrazic, sunt două căi. La Polivalentă este o singură cale, calea Piscului, pentru această parcare sunt două artere....(intervenții în sală fără microfon)...Nu, nu, nu Piscului”.... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, are sens să cheltuim bani atâta timp cât ne mutăm? Nu cred că are sens, mai avem câteva luni. .. (intervenții în sală fără microfon)... Domnul consilier, numai baronul Munchausen minte, să știți. Nimeni altcineva! Numai baronul ă$\.a\”.. .(intervenție în sală fără microfon)... Dacă veniți cu soluție de la Poliția rutieră sunt de acord...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cu certitudine, nu am putea...Domnul consilier! Nu am putea niciodată să obținem o autorizație de construire, aceasta este o fază, dacă nu avem toate documentele! Vă dați seama! Nu putem nici să începem o lucrare . Evident! Toate lucrurile acestea trebuiesc obligatoriu obținute, că nu putem să facem ce vrem noi.”.. .(intervenție în sală fără microfon)... Ce trebuie să înțelegeți...de parcare dar într-o formă civilizată, care se putea obține, fără să...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Toată viața ne luptăm... (intervenție în sală fără microfon)... Vă garantez că arată superb! Vă garantez....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău-Cosmin:„Dacă aveam 50 de milioane de euro puteam să plantăm și o pădure deasupra parcării! Asta vă s^un... (intervenții în sală fără microfon)... Ăștia sunt banii de care dispunem!... (intervenții în sală fără microfon).. .Eram în sectorul...” .. .(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ne scufundăm, ăa...” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău-Cosmin:„Bun! Supunem la vot proiectul nr.15. Mă scuzați domnule consilier! Poftiți vă rog!”

DI consilier Moulin Guilhem-Christian: „Eu m-am uitat un pic la proiect și are o supraftă de 2,1 hectare, 750 de parcări, de locuri de parcare, înseamnă, în medie, o suprafață pe loc de parcare de 28 de metri pătrați. Toate celelalte proiecte care sunt supuse astăzi, oscilează între 9,6 metri și această suprafață foarte mare. Ce înseamnă în acest proiect? Adică avem doar locuri de parcare sau avem și niște suprafețe verzi? Care este ideea? De ce avem o suprafață atât de mare? Și de ce pur și simplu în loc să folosim 2,1 hectare, nu încercăm să grupăm cât mai mult ca să ocupe suprafața cea mai mică și restul ar rămâne terenuri de sport sau un spațiu verde? De exemplu, cred că am putea să ajungem la 1- 1,2 hectare maxim și ar fi mult mai bine decât soluția actuală.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun! Relieful terenului nu permite acest lucru. O să vedeți că există dealuri,...deci este un reliuef extrem de accidentat pe de o parte, pe de altă parte nici dorința care am avut-o nu a fost aceea de a creea o arie betonată pur și simplu Această parcare, după cum și domnul consilier v-a spus, are la fiecare patru locuri de parcare un arbore plantat. în această parcare sunt 180 de arbori aproximativ ce vor fi plantați. Da?! Asta este un lucru....”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian :„E foarte puțin. în teorie pe un teren de 2,1 hectare....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Da! Probabil... ”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Are 3500 de copaci și noi avem 180”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi bun! E adevărat că aceea...Vorbim de pădure. Aici...”

Dl consilier Moulin Guilhem-Cliristian:„Da! Dar.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Aici este o construcție urbană! Deci... E adevărat! Discutăm de o pădure cu 3500. Vă dați seama!”

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Nu! Dar ca să spunem, sunt foarte puțini!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Uitați! La dânsul în Tineretului... la dânsul în Tineretului...Câți copaci aveți în fața blocului? Aveți...(intervenție în sală fără microfon)...Vedeți\ Ați înțeles ideea. Deci din cauza asta!”.. .(intervenție în sală fără microfon)...

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Da!,. .(intervenție în sală fără microfon)... în teorie un loc de parcare are 15,85 metri pătrați...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu am vrea să aglomerăm! Dacă ar avea 3500 nu ar avea pe unde să iasă!. ..(intervenții în sală fără microfon)... Da! Deci media este de 20 de metri... cel puțin 20 metri pătrați trebuie pentru un loc de parcare, să știți lucrul acesta. Datorită reliefului accidentat pe care îl avem și a faptului că este extrem de mare și trebuie spații de manevră, pierderea este ceva mai mare. Deci să nu numărați niciodată...de exemplu...că la un p+1 pe 2000 de metri nu o să obținem această medie, nici măcar de 20 de metri pe mașină, ci vom avea nevoie de ceva mai mult. Avem nevoie de parcări... Ați văzut! Sunt unele moluri care au parcările fie că le cade tavanul pe ele, fie locul de manevră este extrem de mic. Am vrut să facem o parcare normală. Da? De exemplu standardul în Franța este acesta pe care vi-1 spun. Da?! Deci este de 20”.. .(intervenție în sală fără microfon)...

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Standardul din Franța nu include doar parcările din beton. Dar se pot face și parcări care sunt din piatră și sunt foarte bune....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Discutăm de ceea ce ne permitem. Noi nu ne permitem, în acest moment, fie că ne dorim, fie că nu ne dorim, nu ne permitem.....”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Costă mai puțin din piatră decât din beton. Scuze, dar e realitate!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că sunt dale! Nu punem pe jos asfalt. Punem dale. E adevărat și a spus bine domnul consilier, structura este

mlăștinoasă acolo, avem nevoie....., pentru că a fost o mlaștină pe de o parte, pe de altă parte vreau să

știți că deja circa 20% din suprafața terenului este betonată pentru că, în trecut și cei care am copilărit aici știm, a fost un poligon auto.”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Știu și eu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da? Acolo a fost un poligon auto Deci ca idee, vedeți și dumneavoastră cum am putea discuta de un spațiu verde preexistent. El s-a dezvoltat haotic. într-adevăr au crescut buruienile. Ați fost pe șoseaua Olteniței unde sunt terenurile acelea de tenis? Și acele în scurt timp o să fie tot un spațiu verde. Mai are foarte puțin, este năpădit de buruiană. Da?! Sunt locuri care nu sunt îngrijite și din acest motiv ajung în această stare. Acolo este un rezervor extrem de important pentru șobolani...Da?!....Avem șerpi, arici nu avem decât în deltă.... înțelegeți? Deci asta este situația!”

Dl consilier Moulin Guilhem -Christian:,, Ok. Atunci restul de....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, De asta am vrut să vă spun.”.. .(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărhălău Cosmin- Constantin:,, Da” ...(intervenții în

sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Parcarea va fi operată de Primăria Sector Ar”.. .(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Putem reveni la subiect vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Parcările....toate parcările vor fi operate de Primăria Sector 4. Sunt proprietatea exclusivă a Primăriei Sectorului 4. Proprietatea exclusivă! Da?! Exclusivă! Nu vor fi operate de un operator privat. Ne vom strădui să le facem în regie proprie.”

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Ok. E.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sistem...”... (intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin- Constantin:„Vă rog domnule Moulin, ca să depășim momentul, să trecem la vot vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Eu.... Nu! Doar o mică propunere. Dacă aprobăm acest proiect de parcare astăzi, care ocupă 2,1 hectare, pe cele restante care sunt de trei hectare să propunem atunci un proiect de hotărâre ca să tronsonăm acest spațiu, care nu poate fi considerat ca spațiu verde, într-un spațiu verde adevărat cu niște copaci în cantitate mult mai mare decât ce găsim în parcare. Adică să îl transformăm în spațiu verde adevărat. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aveți dreptate. Mai mult decât atât, am propus și știți bine lucrul acesta, ca inclusiv în zona în care au fost grătarele să punem același.... să avem același concept, să punem foarte mulți pomi. Da?”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Ok. Dar din păcate aceștia nu sunt foarte mulți.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Și acesta este o zonă importantă, extrem de importantă care trebuie împădurită.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Bun! Domnule Sava, vă rog!”

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„Domnule Primar, aș dori ca...în momentul când proiectantul va face proiectul final să prevadă un anumit procent și pentru parcările pentru biciclete.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu certitudine. Știți bine că am decis acest lucru.. împreună, când am discutat despre amendamentele individuale la proiectul de buget. Cu certitudine va avea acest lucru. Tocmai ca să îl cităm din nou pe Confucius <Promisiunea făcută este datorie curată> Din acest motiv sută la sută vom avea parte, nu numai la această parcare, când discutăm eventual și de cea de sus, de pe șoseaua Olteniței și la IMGB, la Piața Sudului, vom avea grijă să avem., .(intervenții în sală fără microfon)... Ar fi... și probabil că spre acest punct ne îndreptăm. Numai că...o secundă mai vreau să adaug și vă spun următorul lucru: Dacă sesizați toți acești indicatori și poate că este o premieră pe care o înregistrăm, discutăm de lucruri serioase, de lucruri de infrastructură. Dacă era numai această parcare probabil că puteam să dăm altă conotație, însă avem cu toții o preocupare corectă pentru a creea o infrastructură acestui sector care este văduvit de infrastructură. Discutăm despre un sector care are în continuare străzi neasfaltate, din cauza faptului că nu avem PUZ a zonei de sud, nu avem apă și canal pe ele, nu am putut să intrăm în programul BUCUR, discutăm de un sector cu traficul sufocat la nivelul șoselei...șoseaua Berceni, Turnu Măgurele, caporal Luică, discutăm de un sector cu probleme grave în ceea ce privește siguranța construcțiilor, discutăm de balcoane care cad săptămânal, discutăm de fațade care cad săptămânal. De aceea lucrurile despre care discutăm la acest moment sunt lucruri extrem de serioase și profunde. Chiar dacă, pe alocuri, nu împătășim aceeași idee, linia generală este aceea că acest sector are nevoie de niște modificări profunde , de substanță. Vă mulțumesc și indiferent de votul dumneavoastră apreciez cuvintele.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, încă un cuvânt pentru domnul Arhitect Sef. Nu am văzut pe planuri desenate locurile de parcare pentru persoanele cu handicap. Indiferent dacă se va trece sau nu, țineți cont de lucrul acesta. Nu este o rugăminte, este o obligație legală. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „Vă mulțumesc! Voi propune la vot proiectul numărul 15. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 18 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 16 pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare Bd.C-tin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” Ceva discuții? Cine este pentru?...(intervenție în sală fără microfon)... Vă rog! Am întrebat! La microfon vă rog! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să înțelegeți

un lucru! în ceea ce privește indicatorii tehnici.....ei sunt rezultatul unei analize pe care au facut-o.

Nu prea avem ce să amendăm la ele. Ok Modificările pe care le facem ... O secundă! Modificările pe care le facem, chiar doresc să le spunem... urmează faza de proiectare și apoi faza de execuție. Da? Deci pentru proiectare, așa cum domnul Sava ne~a spus că vrea să facem special spații pentru biciclete, cum Antonio a spus că vrea să marcăm, fără nici un fel de problemă, locurile pentru

persoanele cu handicap, este normal, la oricare parcare......la oricare parcare putem vedea acest lucru.

Dacă sunteți curioși... uite îmi pare rău că nu am făcut planșe, dar vă promit că o să fac și planșe pentru ele. Cine este interesat vă voi trimite pe grupul nostru pe WhatsApp să vedeți cum arată o astfel de parcare P+l.    (discuții în sală fără microfon)... Pe grupul de consilieri. O să primiți în

câteva secunde cu toții, o să vă vină pe telefon, cum arată un model de P+l”.. .(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian: „Legat de această parcare și cea propusă la proiectul nr.24, aveam o întrebare legată de cost. Costul pe loc de parcare este destul de mare față de celălalt, adică cel pe care l-am votat chiar înainte avea un cost de aproape 20.000 lei pe loc de parcare, acesta are 80.000. Cu ce se justifică? Și la fel la proiectul 24, nu o să mai întreb pe urrnă, întreb acum 70.000 lei pe loc de parcare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este foarte important să știți că sunt aici două categorii de parcări. Parcarea de pe strada Secerei, parcarea de la IMGB, respectiv parcarea de la Berceni, de pe șoseaua Olteniței sunt parcări plane. Da?! Deci, sunt parcări plane. Restul parcărilor sunt parcări P+l. Da?! Sunt pe structură metalică. Una dintre ele este și P+2”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Da! Da! Da! în comparație cu cele......”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pentru toate aceste lucruri, de aceea la realizarea unei documentații avem inclusiv studiu GEO. Da?! Adică el măsoară cum este solul. Pentru fiecare tip de locație există o particularitate. De aceea nu este...este o valoare... această valoare rezultată de aici este o valoare maxim estimată pe care o avem. Da?! Proiectarea și execuția, deci rețineți, proiectarea și execuția revin separat. Deci asta este o estimare. Indicatorii sunt la valoarea maximă. Deci, dacă este cea mai mare dintre situații atât ar costa. Da?! Ca și la piață, de exemplu, în cea mai proastă situație, folosind absolut toate lucrurile respective, așa s-ar întâmpla. Să vă dau exemplu aici. Anul trecut am alocat o sută de milioane de lei pentru un număr x de blocuri. După ce am încheiat și am calculat pentru numărul acela x de blocuri am constatat ca s-au cheltuit 48 nu 100. Ați înțeles? Despre asta este vorba. Este vorba despre niște indicatori. Indicatorii pentru blocurile acelea are o valoare de o sută de milioane de lei...Da?!... Asta înseamnă că la fiecare bloc

unii aveau.....toți probabil termopane, alții aveau subsolurile făcute, la unele blocuri nu era nevoie să

facem niște lucruri, de aceea ceea ce aveți aici nu este valoarea finită Da?!”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Da! Doar că...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Reprezintă o valoare maxim estimată, generată de toate elementele pe care le avem în această documentație. Asta voiam să vă spun.”

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Da! Știu. Nu este prima dată că.......probabil știm

din teorie regula asta doar că ....(intervenție în sală fără microfon)... e totuși puțin ciudat să avem niște parcări la care sunt parcări la parter plus teran, majoritatea sunt așa, dar...(înregistrare neclară) ... plătim la dublu. Doar asta era întrebarea.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „V-am spus de ce aceste documente sunt făcute de cei care se ocupă, sunt făcute de arhitect. Da?! Aceste documente sunt făcute de cei care se ocupă de asta. Da?! Sunt servicii extemalizate. Ascultați-mă vă rog, dacă vorbesc cu dumneavoastră, îmi cer scuze! Sunt servicii extemalizate. Da? Și ca atare la proiectare avem efectiv valoarea finită. V-am dat exemplu blocurilor. Se întâmplă clar să fie ori doi! De aceea trebuie luate în calcul valorile maxim estimate. Să nu vă spun invers. Să vă spun că o parcare... vin cu un preț la parcarea x de un leu și după aceea spun stați că a fost trei. E mai bine să vă spun că este trei lei valoarea maxim estimată și ea să coste cât costă 2,90 lei sau 3 Iei sau 1 leu. Depinde. Da?! De aceea este corect să luăm în calcul toți acești factori. De aceea vedeți aceste diferențe, că nu sunt uniforme făcute cu aceeași conformare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărhălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, doamna Murgoci!”

D-na consilier Murgoci Mihaela:„Da. Este doar o simplă precizare, nu este amendament, este întrebare. întrebările noastre s-au iscat și din faptul că pe e-mail am primit niște proiecte seci. Eu am fost să citesc, mă rog, să mă uit pe acele studii de fezabilitate. Dacă se poate, data viitoare când mai avem astfel de cazuri, să primim un rezumat, un ceva...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E corect!”

D-na consilier Murgoci Mihaela:„Da! Exact!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da. Mai mult decât atât, în comisii...chiar o să vă rog...și în câteva secunde veți avea, dacă nu deja aveți cum arată...o să vină în timp real, cum arată o astfel de parcare, ca să vedeți....Gata? A venit? O vedeți? Ideea este că aș prefera... documentația este...ați văzut! Deci ori de câte ori suntem curioși și înainte și după și oricând și știți bine lucrul acesta, această deschidere o avem, deci oricând sunt verificabile aceste documente și vă rog mult de tot să le consultați. De aceea avem acum în format electronic și o să vreau să vă uitați și dumneavoastră cum arată o astfel de parcare și care e ideea la ea. Da? O să vadă și colegul dumneavoastră că putem să avem o fundare mai mică sau mai mare...Domnul Moulin... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin :„Domnul consilier!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea era că fundarea, de exemplu, e diferită. Putem să avem de la 40 de centimetri până la un metru, sau depinde de solul pe care îl avem. De aceea, după studiile GEO pe care le avem....A venit...a venit această ... Zicem, domnule, noi estimăm că cel mai mult costă atâta, având în vedere compoziția solului. Da?! Că nu e doar infrastructura...ce nu o punem direct pe...ar fi minunat! Reprezintă structura de fundare. Evident ne trebuiesc stâlpi mai groși în unele, poate în unele mai subțiri.. Da?!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, De asta și spusesem. Ca să avem ceva.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ok. și vă mulțumesc. E corect. .(intervenție în sala fărâ microfon),,.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun! Supun la vot proiectul numărul 16. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 17 pe Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare str. adiacentă str. Cărămidarii de Jos” Discuții? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare intersecția str. Covasna cu aleea Dorohoi” Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare stația metrou-IMGB - Sos. Berceni” Discuții? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico ~ economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare str. Izv. Oltului nr. 4, bl. 33” Discuții? Poftiți!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Cred că este o greșeală nu este str. Izvorul Oltului e aleea Izvorul Oltului”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Aleea.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Aleea Izvorul Oltului și să modificăm ca să nu avem probleme.”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ -întrucât parcarea respectivă este chiar lângă blocul meu ...(intervenție în sală fără microfon)... Da! E chiar lângă blocul meu, așa.. Nu! Stați, stați așa un pic...

.. .(intervenție în sală fără microfon)... întrucât astă iarnă am participat din greu la deszăpezire și nu am avut unde să punem zăpada, mă gândesc că parcarea cu terasă nu știu dacă va fi eficientă, pentru că cei care vor sta la parter bine merci când ies din casă pleacă la servici, ceilalți vor da la lopată și vor arunca zăpada în calea celorlalți. O secundă... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Efectiv toți ne vom dezăpezi și mașinile. Nu e o problemă?’

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:,JDa, dar va fi dificil la etajul unu cu deszăpezitul. Nu știu de ce nu s-au prevăzut parcările astea și cu acoperiș la etaj.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Că nu avem bani. Din cauza asta.”

DI Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: :„Din cauza costurilor domnule consilier!”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Sunt convins că din cauza costurilor, dar va fi o discuție! ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Haideți să vă explic un lucru important! O secundă!”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Da. Vă ascult.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Toate aceste parcări etajate, foarte interesant, au posibilitatea să fie suplimentate cu până la trei nivele.”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Asta este foarte bine!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea, ceea ce am creat în fiecare areal, am creat mai multe puncte. Ele de-a lungul timpului pot fi suplimentate. Am preferat, de exemplu să venim cu P+l, P+l, P+l. Peste doi ani avem bani putem să mai facem la dumneavoastră încă două nivele, le-am făcut.”

DI consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Da. Este foarte bine că ați prevăzut.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mai ales că merge extrem de repede ceea ce vine peste. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Da! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Asta a fost ideea. De aceea prefer, la ora asta, să le las descoperite, ca să nu dăm banii aiurea.”

DI consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Am înțeles!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Am avut o surpriză la unele, să vă gândiți dacă vă interesează mai multe locuri sau dacă pe zonele respective nu sunt, gândiți-vă că peste putem să punem altceva, gen teren de joacă, gen parc.....”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Mă gândisem la niște panouri fotvoltaice pentru susținerea energetică a parcării, să nu mai consumăm bani.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt mai multe opțiuni pe care la avem funcție de ceea ce oamenii în zona respectivă își doresc. Unii, de exemplu, își doresc să fie așa, alții își doresc să aibă loc de joacă, alții își doresc mai multe locuri de parcare. Și am preferat să consultăm, pentru că din experiență, unele parcuri, prin amplasamentul lor, domnul Negrilă știe lucrul acesta, au creeat extrem de multă revoltă în comunitatea respectivă. Și aici la fel. Preferăm întâi să întrebăm și după aceea alegem o opțiune.”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Da! Și ar mai fi o problemă, că atunci când se vor închiria locurile, probabil cele acoperite vor costa mai mult decât celelalte de la etajul 1.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Să știți că vara este același profit.”

DI consilier Ceacâr Sorin:„Vara da, dar iarna?...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Iarna nu e ca vara!....”

Dl consilier Ceacâr Sorin:„Iarna nu e ca vara! Da știu! Cunoaștem! Bun Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „înainte de vot aș vrea să vă spun că domnul Turmac a părăsit sala. Asta vroiam să vă anunț. Supunem la vot ”

.. fintervenție în sală fără microfon)... nu este strada, este aleea

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„A spus! A spus la microfon! Modificarea...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Erată! Erată! Erată! Este erată! în loc e aleea. Este erată! Da!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun! Supun la vot proiectul numărul 20. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a trecut. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni” Vă rog domnul!”

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Scuze! Era vorba și la punctul numărul 19 și la 21. Pare că trebuie să fie niște parcări de tip park and ride. Aveți idee dacă începeți niște discuții cu METROREX, ca să avem un proiect combinat ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Le-am avut. Ideea.... Realitatea viața bate filmul, astfel încât realitatea este că în afară de preocuparea pe care noi cei de aici din sectorul 4 trebuie o avem pentru locurile de parcare este normal să nu prea avem așteptări de la nimeni. Metroul sigur nu intenționează să facă nici un fel de park and ride pe undeva. Din acest motiv este firesc să înțelegem că noi trebuie să facem park and ride. Ceea ce vedeți, acela este la Piața Sudului. Prima. Pentru că, vedeți că mai este încă una exact lângă piață. încă una, deci aici îi spunem intersecția șoselei Berceni cu Olteniței, practic este exact la Piața Sudului, exact lângă stația de metrou Piața Sudului. Da? Apropo de ceea ce ați spus. Da intersecția de la Piața Sudului pentru că mai avem una exact lângă Piața Sudului. Da? Exact lângă piață. Corp comun va fi cu piața. încă o parcare. Practic le considerăm a fi cu facilitate de park and ride avem IMGB, avem pentru stația de metrou Constantin Brâncoveanu locul pe care...sunt 50 de metri pur și simplu de la parcare până la metrou și avem a treia Piața Sudului, unde este exact lângă gura de metrou, 5 metri din parcarea aceasta până la metrou. Deci din cele pe care le aveți aici trei dintre ele deservesc această funcțiune de park and ride. La Tineretului cel mai apropiat loc și acum înțelegem și conceptul pe care l-am avut apropo de strada Secerei, era cel mai apropiat loc unde puteam să identific o suprafață în care să încapă multe mașini, e adevărat destul de departe 800 metri, un kilometru, cam asta e distanța, dar pentru cine își dorește poate, inclusiv acolo are această opțiune Și în felul acesta am cam reușit să acopăr cele mai importante zone. Să-i sprijinim pe cei ce vin din afara Bucureștiului, vorbesc de Popești, în primul rând, să folosescă parcarea de la IMGB, ce înseamnă Jilava și Popești să folosescă Sudului, Constantin Brâncoveanu, să avem parte de o oprire a... ”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Da. Dar, eu personal dacă vin din Berceni mă parchez la IMGB, trebuie să plătesc biletul de metrou și parcare. Nu o să vrea nimeni să se parcheze acolo dacă trebuie să le plătească pe amândouă. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ideea este.....”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:,, trebuie să facem o facilitate unde plătesc biletul de metrou dar nu plătesc parcarea sau invers.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este foarte important domnul consilier să știți următorul lucru: E un act de pionierat, din nefericire, în București, în momentul aceste nu putem.... suntem singurii care vin cu așa ceva. Uite le-am făcut și ne apucăm de lucru. în rest au fost livrate de-a lungul anilor povești. Da? Deci, astea sunt lucruri concrete de care ne apucăm. Da? Peste o lună de zile, o lună și jumătate, parte din aceste lucruri, șapte obiective vor fi în lucru efectiv, Da? Deci, ne apucăm să le facem până la sfârșitul anului acestea șapte vor fi gata Ne interesează lucrul acesta. Este foarte important ce spuneți să corelăm dar întâi să avem ce să corelăm La noi, până în acest moment, nu a existat această dorință.”

DI consilier Moulin Guilhem-Christian:,, Da. Dar dacă facem aceste parcări și când nu se duce nimeni în ele, cum este de exemplu și la Eroii Revoluției, degeaba le facem. Și o sa rămânem cu o inevstiție care nu o să fie rentabilizată.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți pesimist! Eu

nu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Supun la vot proiectul numărul 21. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.”Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței” Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare Piața Big Berceni” Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare intersecția str. Straja cu str. Reșița” Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bl. 14” Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Reconversia sălii de sport din Parcul Orășelul Copiilor în sală de teatru și cinema” Vă rog, doamna Murgoci!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, O să fie scurt. Pentru că domnul Primar tot a spus că avem nevoie și de locuri de sport în sector, de ce desființăm o sală de sport? Știu. A fost desființată. Investiția mie mi se pare mai., mi se pare destul de mare... adică mi se pare chiar mare, când am putea să folosim acești bani pentru a transforma. Cred că putem să cerem de la RADEF ambele cinematografe, este o obligație a lor legală să ni le dea înapoi...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Le-am cerut să

știți!...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, E! Putem să insistăm!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „A preferat RADEF să facă Carrefour într-un cinematograf, celălalt preferă să îl lase abandonat Știți ce se întâmplă.....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Și mai avem o întrebare la dumneavoastră. ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Tot.Vă răspund pe rând.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da, Dacă puteți...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „A da! Scuzați-mă! Legat de ceea ce însemnă faptul că bunele intenții pe care le vedem de la extrem de multe alte instituții ale statului nu s-au transformat în realitate. E trist să vedem lucrul acesta. Trist! Orice lucru pe care încercăm să îl facem, începem cu nu se poate. Deci direct! Asta dacă vreți a fost și cea mai mare problemă inclusiv la noi în instituție Deci nimic nu se poate, nimic, tot, tot, nu se poate ninic, nu putem să facem nimic. Trimitem hârtii, ele nu se întorc... Da?! Se duc, așa, în eter. Da?! Nu primim niciodată răspunsul Vroiam să vă completez cu următorul aspect: Avem un lot de aproximativ 40 de terenuri de sport pe care le amplasăm în interiorul sectorului și anume cum: pentru locurile, acolo unde curțile de școală ne pot permitre acest lucru, le izolăm pur și simplu de rest, ca să nu încurce activitatea nici educațională. în același timp și eu am jucat fotbal în curtea școlii și era și o vorbă... cu dânsul da.... Acum în curtea școlii este un subiect tabu. Tocmai ca să nu deranjăm activitatea din curtea școlii, am distribuit uniform la nivelul sectorului, începem de anul ăsta să facem, terenuri de sport. Ele sunt deja aproape îngrădite, infrastructura este destul de bună, nu avem nici o chestiune, doar să adăugăm pe ele niște porți. Da. Sunt betonate. Nici nu costă mult toată această chestiune. Singurul lucru pe care le facem le punem intrare separată, izolat de restul și o toaletă ca să nu o folosescă pe cea din școală. Atât. Avem o rețea de circa 40 de terenuri de sport pe care dorim să le facem în acest mod. Și este foarte important, pentru că vă mai spun un lucru, această sală de sport niciodată nu a funcționat așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră și eu. Era un loc în care x, y, z, w venea să îl închirieze sau să îl folosească gratuit...cu banii copiilor, părinților.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Am înțeles. Putem să îl rentabilizăm, în sensul de a o pune la dispoziția copiilor din sector și atenție, dumneavoastră vorbiți de terenuri de sport, aceasta este o sală acoperită. Deci avem nevoie și de astfel de săli acoperite, în care să facem sport și iarna.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Repet. Avem săli de sport... Prefer să facem în curțile școlilor în momentul în care investim. Dar, vreau să înțelegem un lucru și aștept din partea dumneavoastră în mod deosebit, pentru că aveți acest specific și aveți această pregătire Activitatea culturală la nivelul sectorului 4, o perioadă destul de lungă de timp, a fost pe linie izoelectrică. Da! Deci, a fost în moarte clinică. Din acest motiv este foarte important să avem în realitate un loc, da, în realitate, un amplasament corespunzător ,și este într-adevăr în parc, e deja un lucru care nu este util. Nu fac alte comentarii estetice în ceea ce îl privește Avem nevoie de un loc în care oamenii să poată să vadă, nu 30, 40, 50 maxim cât intră la acel Centru cultural, care e propus și el a fi retrocedat, avem nevoie de un loc al nostru în care să putem să facem acest lucru, de un loc în care să poată copii să vadă un film, avem nevoie de așa ceva, de un loc în care să putem face un concert, dacă este cazul... Da? Avem nevoie. Despre asta discutăm....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Am înțeles. Și cealaltă întrebare se referă la studiile pe care le-ați menționat. Dacă pot fi... nu sunt studii bănuiesc plătite din fonduri publice, dacă puteți să ni le dați și nouă... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Studiile de fezabilitate.....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu! Nu! Studiile acelea sociologice!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da! Nu sunt plătite din bani publici. Da vi le pot da fără probleme.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da Sunt făcute la

nivelul lunii august. Ceea ce vă rog, veți vedea însă, sunt anumite întrebări pe care le am și eu......le

puteți păstra numai pentru dumneavoastră. Sunt interesante unele dintre ele.”

Dna consilier Murgo ci Mihaela:„ Nu! E vorba atunci când construiești un proiect, în România nu prea există astfel de studii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă pot da....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Atunci pleci de la niște nevoi pe care tu le intuiești dar s-ar putea să le intuiești greșit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Să știți că lista aceasta de invetiții, pe care am votat-o în luna decembrie, este rezultatul acestui studiu. Așa este normal! Nu am interpretat și nu am inventat eu apa caldă, este rezultatul unui studiu sociologic pe care l-am făcut, vă și spun cu cine. Da l-am făcut cu Avangarde. Da?! Da l-am făcut cu.... Sunt câteva lucruri pe care nu le putem.... din rațiuni, cum să zic, de etică , nu le putem face publice. Da?! Le păstrați pentru dumneavoastră. Da?! Nu am o problemă. O să vă spun la ureche. ”...(intervenție în sală fără m icrofon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:,, Bun! Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 26. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București Domnul Arhitect dacă puteți să ne spuneți câteva vorbe înainte despre cele două proiecte? Domnul consilier, dacă aveți întrebări pentru domnul arhitect? Vă rog!”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Da! Am niște întrebări. Precum știți din ședințele precedente noi consilierii USR verificăm PUD-urile și pe teren nu numai scriptic. Așa... Am văzut că

respectă prevederile legale, mai puțin una singură. Nu există nici un panou la suprafață.....la fața

locului, ba mai mult decât atât, directoarea spitalului din partea stângă a zis că nu știe nimic despre nici un PUD Dacă puteți a ne lămuri!”

Dl Călin Alexandrescu- Arhitect Sef:„ Afișarea panoului pentru o lună de zile este anterior Comisiei Tehnice. Avizul Comisiei Tehnice a fost dat în ianuarie, dacă nu mă înșel, pe acest PUD, maxim la începutul lunii februarie Această lună de zile, cât trebuie să stea panoul, este anterior acestei etape de avizare în Comisia tehnică. Fără panou acolo și fără dovada că a fost pus panoul nu intră în Comisia tehnică.”

DI consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Și deci a expirat perioada și au rupt panoul. Sau cum? ”

Dl Călin Alexandrescu- Arhitect Sef:„ Habar nu am ce au făcut. Obligativitatea pe lege este să stea acolo timp de 30 de zile”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Au avut...au o poză la dosar cu panoul?”

Dl Călin Alexandrescu - Arhitect Sef:„ Da este o poză la dosar. Dosarele, ambele, sunt lângă Doamna Secretar.”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„ Am să le verific. Probabil a luat vântul acel panou Mulțumesc!”

Dl Călin Alexandrescu- Arhitect Sef:„ Se pare că da!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Dacă și pentru al doilea proiect sunt discuții, ca să nu îl mai ținem pe domnul Arhitect. Bun! Supun la vot proiectul numărul 27. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi proiectul a fost adoptat. Următorul proiect. Proiectul nr.28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui

DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în Str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București Cine este pentru? Hotărâți-vă vă rog! Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 18 voturi proiectul a fost adoptat. Acum aș vrea să ne întoarcem puțin la punctul numărul 4 și punctul 5. Punctul 4 pentru care am votat. Rog Comisia de validare Și să pregătim pentru puctul 5. Punctul 5 o să îl votăm în două etape, fiind vorba de 2 articole. Domnul consilier Sava a părăsit sala.”

Dl consilier Gâf Dcac Ioan: „Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.03.2017. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29Z12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată, s-a stabilit următorul rezultat: Școala Gimnazială Șerba Vodă, Prodeus Ileana Mihaela, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul. Școala Gimnazială George Bacovia , Prodeus Ileana Mihaela, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul. Liceul Tehnologic de Metrologie Traian Vuia, Stolojanu Doina Delia, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul. Liceul Teoretic Penticostal Emanuel, pentru doamna Prodeus Ileana Mihaela, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul, pentru doamna Stolojanu Doina Delia, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul. Liceul de coregrafie Floria Capsali, Prodeus Ileana Mihaela, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul, Stolojanu Doina Delia, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul. Clubul Copiilor Sector 4, doamna Stolojanu Doina Delia, 24 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot nul. Au fost exprimate 25 de voturi din 25 de consilieri prezenți.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin: „Supun la vot Proiectul numărul 4 cu rezultatele pe care le-a citit domnul președinte. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 5, domnul președinte dacă neputeți citi procesul verbal.”

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Dau citire procesului verbal: Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.03.2017. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular -învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, s-a stabilit următorul rezultat: domnul Gâf Deac Ioan, 23 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, au fost exprimate 23 de voturi din 23 de consilieri prezenți. Mai este un articol care este consemnat într-un proces verbal separat. Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.03.2017. în urma numărării voturilor pentru articolul 2 al Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular - învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, s-a stabilit următorul rezultat: Grădinița Gan Eden, Ceacâr Sorin Ioan, 23 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule. Școala Primară Dream Land, Stănoi Lucia, 23 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule. Grădinița Garmy Kids, Ștefan Daniel Laurențiu, 22 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 vot nul. Școala Gimnazială SEB , Marin Ștefanei Dan, 23 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule. Au fost exprimate 23 de voturi din 23 de consilieri prezenți la vot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Mulțumesc, domnule Gâf. Supun la vot acum proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Continuăm cu celelalte puncte de pe ordinea suplimentară. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, a parcărilor de reședință în zona străzilor principale de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 al municipiului București, aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București -Administrația Străzilor. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Pentru următorul proiect vă rog Tehnicul să împartă buletinele de vot. Vă rog Comisia de validare să se întrunească.

Dl consilier Gâf Deac Ioan: „Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.03.2017. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată s-a stabilit următorul rezultat: articolul 1, 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 voturi nule. Au fost 22 de voturi exprimate din 22 de consilieri prezenți la vot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Supun la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea suplimentară. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.”

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan: „O secundă, domnule președinte dacă-mi permiteți. Cele afirmate de mine de la începutul ședinței, legat de acest proiect care respect votul colegilor mei consilieri, vreau să citez din Legea 215 din 2001 articolul 44 și spune așa: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordiena de zi a a ședinței consiliului local, în speță a ședinței ordinare a consiliului local, nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în speță de raportul de specialitate emis de Secretarul Primăriei Sectorului 4 și așa cum și dânsa a specificat la început nu există acest raport, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului.Proiectul a fost înregistrat pe 29.03. Precum și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 39 alineatul 24 și anume la ședințele extraordinare și ședințele de îndată. Astfel încât mă văd nevoit să atac în contencios administrativ acest proiect de hotărâre, pe formă și nu pe fond. Pe fond sunt de acord cu solicitarea colegilor de la PP-USL. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „Mulțumesc, domnule consilier. Trecem la următorul punct și ultimul de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: str. Reșița, nr. 1, bloc 8, et. 6, ap. 40, sector 4, Municipiul București, familiei Mutcu Florica-Mara. Inițiator: dl. George Daniel Pînzaru -Consilier local. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă rog să mai rămâneți măcar două minute în sală, să ne spună domnul consilier Pînzaru două vorbe. Vă rog frumos. ”

Dl consilier Pînzaru George -Daniel: „La rubrica de întrebări și interpelări vreau să adresez o interpelare directorului general al Centrului European Cultural și de Tineret pentru Unesco Nicolae Bălcescu din Sectorul 4, domnișoara Alexandra Dobre să ne prezinte în următoarea ședință ordinară a Consiliului Local, raportul de activitate din ziua în care și-a preluat mandatul până în prezent. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Și noi vă mulțumim. Vă rog, domnule consilier.”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„Sunt pe subiectul actual legat de buget care trebuie să-l aprobăm luni în ședința extraordinară, mie mi se pare că sunt două probleme legale, nu a trecut în ședințele de comisie și a doua este că avem cea mai mare problemă este legat de ADR ADP nu a prezentat bugetul respectiv din Legea 26 din 2013, nu, Legea 47 din 2014 care aprobă Ordonanța Guvernului 26 din 2013 scrie foarte clar că din momentul în care bugetul de stat intră în vigoare orice firmă care aparține administrației publice are 20 de zile ca să prezinte un buget. Acest buget pentru ADP nu l-am văzut. Eu pot să vă spun că dacă nu se respectă această prevedere legat de termen și de prezentare a bugetului primăria Sectorului 4 riscă o amendă între 5000 și 10000 de lei. Pot să vă trimit exact articolul din legea respectivă. Pentru informare la Cluj și la sectorul 1 firmele care aparțin de consiliul local au prezentat un buget. Noi la sectorul 4 nu avem bugetul ADP. Asta era prima și pe urmă mai am, nu era o interpelare era doar așa o remarcă legat de bugetul... ”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin: „Vă mulțumesc, domnul consilier.” Dl Delegeanu Dan-Bogdan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu vreau

doar să rog președinții de comisii să convoace lucrările comisiilor la care sunt președinți, pentru luni. Din păcate știu că este, sau mă rog nu este în practica noastră de a pune ședințele ordinare la început de lună, dar datorită unei adrese venită de la Trezoreria Statului ne-au obligat ca până pe data de 4 inclusiv să avem bugetul aprobat altfel ni se taie toate finanțările. Ăsta este motivul pentru care am pus ședința de buget în ședință ordinară luni. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl. Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă mulțumesc pentru răbdare. Declar ședința închisă. ...(intervenții în sala fără microfon).. .Msl scuzați, domnul consilier Moulin mai are de spus ceva.”

Dl consilier Moulin Guilhem-Christian:„O întrebare legat de aplicare Legea 132 din 2010 colectarea selectivă deșeurilor în instituțiile publice, am cerut niște documente asta este una, l-am scris aici și depun. O alta care tot este legat de ADP4 SA care ar trebui să publice niște documente care sunt publice prin Legea 111 din 2016, tot pentru firmele care aparțin de consiliul local, nu este vorba de 544 din 2001 este alt tip de lege care chiar încadrează firmele care aparțin de consiliul local, acuma toate aceste documente care sunt din lege nu le-am văzut, așa că fac o cerere și ultima asta care este legat de postul de conducere care la ora actuală unele sunt ocupat temporar am vrea să știm exact câte simt și cam când se va organiza un concurs pentru aceste funcții publice. Mulțumim.”

Președintele de ședință, dl Bărbălău Cosmin-Constantin: „Bun. Vă mulțumim, acestea fiind spuse declar ședința închisă. ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU    Gabriela ANGHELOIU

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

Consilier Mihaela CHIRCU țj Consilier Mihaela TĂTARU Consilier Mirela MUSTĂȚEA

42