Proces verbal din 16.10.2017

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 16.10.2017

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1916/12.10.2017.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin-Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Am judecat-o ca și parcare și anume, este compusă din vreo două hectare, 2,2 hectare, în care...asta este schița în care am judecat să realizăm harta României pe această suprafață de 2,2 hectare, harta României care are următoarele componente: are inclusiv o componentă a reliefului ce va marca toate formele geografice pe care le avem. Avem, de asemenea, cursul Dunării, avem Delta, avem Marea Neagră, asta din punct de vedere al formelor de relief, iar cel mai frumos lucru din acest punct de vedere, este următorul: fiecare zonă geografică are parte de un plan special definit și anume: de exemplu, aici avem în zona Gorjului, avem un parc care este parc tematic Constantin Brâncuși. în București, pentru că atunci când am făcut concursul de soluții în București de exemplu, caracteristic pentru București este Arcul de Triumf. Scara pe care toate aceste machete o avem, este de 1 la 25. Avem o listă cu 96 de entități pe care le vom defini în acest parc. Cum l-am judecat, am făcut imediat după ce am definit acest concept, nu este străin de ceea ce vedem la Bruxelles, apropo de Europa Park, l-am înregistrat și am organizat un concurs de soluții. Faptul că astăzi ne găsim aici și discutăm despre machete, despre locații și despre modul de organizare, definește rezultatul pe care îl are concursul de soluții. Proiectul tehnic pe care îl vom defini pentru acest moment deosebit pe care România îl va trăi în 2018 va fi gata până la data de 1 decembrie 2017. Timpul estimat de finalizare este 1 noiembrie 2018. O să vă aducă colegii imediat să vedeți și logo-ul. Mi s-a părut normal înainte să-l prezentăm oficial într-o conferință de presă, să știm noi ce se întâmplă și să vedeți și dumneavoastră despre ce este vorba. Mai mult decât atât, dacă avem și alte idei menite să îmbunătățească acest aspect, ne face o deosebită plăcere să ne consultăm înainte de a ne apuca de lucru. La acest moment, până vom intra în licitație, costul estimativ al acestui proiect care are inclusiv o pistă de biciclete pe conturul României, este undeva la trei milioane de Euro, având două componente: o componentă reprezentată de amenajarea peisagistică și o componentă legată de realizarea acestor machete. Imediat când proiectul tehnic va fi finalizat, vă voi pune la dispoziție inclusiv, lista celor 96 de obiective pe care dorim să le prezentăm conform machetelor și aici putem vorbi despre Castelul Peleș, de exemplu, discutam suprafața estimativă este undeva la 25mp are această machetă. Ideea este că dorința pe care noi o avem este aceea ca Sectorul 4 să ajungă să conteze inclusiv din punct de vedere turistic în harta Bucureștiului și nu numai, aceasta pe de o parte, pe de altă parte, suntem cu toții români și este important, prin fapte, să putem să le arătăm copiilor noștri, în primul rând, și celor care ne vizitează, care sunt simbolurile noastre, pentru că la ora actuală, în România, nu există un ansamblu sau o locație care să cuprindă cât mai multe elemente reprezentative pentru români și pentru istoria românilor. Acesta este logo-ul pe care l-am înregistrat. Așa se numește. Proiectul se numește România Parc 1918-2018, 100 de ani -Centenar. Ideea inițială a fost să fie România 100, din nefericire această titulatură a fost luată și nu am putut s-o folosim. Este înregistrat, repet, proprietarul drepturilor de autor este Consiliul Local Sector 4, astfel încât îmi face plăcere deosebită să fim cu toții parte în dezvoltarea acestui proiect. Cineva spunea că o să facem grătare acolo...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Nu, nu, știți dumneavoastră unde.Despre asta este vorba. Acum, aș dori să judecați împreună aceste investiții pe care dorim să le facem pe acea parcelă, nu încerc să vă lămuresc dar este foarte important la așteptările pe care le avem legat de acest obiectiv, ne așteptăm să avem mulți vizitatori și în mod evident avem nevoie de locuri în care să-i parcăm. Dacă vine un....s-a închis subiectul acolo...asta pot să vă spun, în măsura în care sunteți curioși, o să vă pun la dispoziție cât mai multe informații despre el. Repet, mi s-a părut corect să discutăm întâi între noi și apoi să-l prezentăm. Probabil că lansarea oficială și e un moment din nefericire puține sunt de solidaritate, îmi face o plăcere deosebită să fim împreună când facem acest lucru, când îl vom lansa, cât mai aproape de 1 decembrie, cât mai aproape se va întâmpla acest lucru, vom avea și alte elemente, vom avea inclusiv o randare, vom avea inclusiv o viziune 3D pentru acest ansamblu.... (intervenții în sală neînregistrate pe bandă)... Asta am vrut să vă spun înainte de începerea ședinței și îmi doresc din tot sufletul să-l terminăm. De terminat, îl vom termina, dar să-l terminăm la timp, ăsta este cel mai important lucru. Vă mulțumesc! Atât am avut de spus, câteva cuvinte, am vrut să vedeți ce judecată există pentru acest lucru și cu ocazia asta vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei care s-au implicat în acest proiect. Au avut o muncă importantă și sper să reușim. Vă mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Suntem 25 de consilieri prezenți din 27...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Executivul dorește introducerea pe Ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Acest proiect va fi numărul 8 pe Ordinea de zi. Aș dori să vă anunț că doamna consilier Delia Stolojanu și domnul consilier Turmac nu vor vota la punctele 2,3 și 4. Nu vor vota. Bun. Acum voi supune la vot. Cine este pentru adăugarea acestui punct pe Ordinea de zi? Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, acest proiect va fi pe Ordinea de zi. Acum vom trece la citirea Ordinei de zi și apoi voi supune la vot. Proiectul numărul:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 19 la pozițiile 5 și 6 din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 248/29.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. S.4 nr. 205/17.08.2017 privind aprobarea graficului de realizare a plăților pentru Obiectivele de Investiții multianuale ale Sectorului 4 al Municipiului București, pe anii 2017-2020, în conformitate cu creditele bugetare și de angajament.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București.”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București” ca urmare a devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică cât și aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 4 nr.261/2017 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Voi supune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, Ordinea de zi a fost aprobată. Punctul nr.l. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017. Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnule Sava.“

DI consilier Sava Răzvan-Ioan:„In primul rând...Bună ziua, domnule Primar, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor. Aș vrea să fac o mică observație la acest punct de pe ordinea de zi, legat de capitolul unde apare suma de 4.290.000, că se diminuează de la salubritate și se suplimentează la capitolul administrare spații verzi...O secundă...să vă spun exact unde este...Da. Suma aceasta apare la <întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement Sector 4>. Puteți să ne spuneți de ce această sumă se ia de la salubritate și se mută la acest capitol <întreținere grădini publice, parcuri și zone verzi> ?“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnule director..?4

Dl Cioclea Cezar George - director — Direcția Economică:„Bună ziua! Deci, virarea de credit dintre capitolul bugetar, salubritate și capitolul bugetar, spații verzi...Capitolul 67 - se face...este o rectificare, să zic așa, se face o revenire la alocarea bugetară inițială care s-a lacut în bugetul inițial votat pe 3 aprilie pentru capitolul bugetar spații verzi, ulterior în decursul lunii aprilie când s-a angajat contractul de salubritate în valoare de 44 de milioane, s-au luat 10 milioane de la capitolul bugetar spații verzi și s-au alocat către salubritate. Acești 4.200.000 reprezintă diferența prin care se reîntregește suma de 10 milioane care în aprilie a fost luată de la spații verzi către salubritate, acuma s-au întors înapoi. Deci...a mai fost o dată, acum vreo două luni, 5 milioane și cred că a mai fost 1 milion acum o lună de zile...Deci, cei 10 milioane care s-au....cu care s-a dezanangajat capitolul bugetar spatii verzi în luna aprilie pentru contractul de salubritate, acuma au fost aduși la loc.”

DI consilier Sava Răzvan-Ioan: „întrebarea mai exact era...întrucât știm că avem o problemă la acest capitol de salubrizare și știm foarte bine că acest serviciu dacă nu este bine făcut, afectează sănătatea cetățenilor, sănătatea locuitorilor Sectorului 4, întrebarea este de ce...constatând că acest serviciu...nu este așa cum ar trebui să fie făcut, conform standardelor și cerințelor, se ia această sumă, se diminuează și se trece la spații verzi?”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Eu am lăsat în capitolul bugetar salubritate...sunt exact sumele necesare care acoperă integral contractul de salubritate până la sfârșitul anului. Deci, există... “

Dl consilier Sava Răzvan-Ioan:„Spuneți că dacă banii ăștia îi luăm de la capitolul salubritate și îi trecem la capitolul întreținere spații verzi, salubritatea...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Astăzi...salubritatea are acoperită integral nevoia necesară pentru contractul în derulare...”

Dl consilier Sava Răzvan-Ioan:„Cu toate că la acest capitol nu stăm deloc bine...pentru că aici stau dovadă plângerile pe care le-au adresat cetățenii de-a lungul timpului, de când acest serviciu a fost delegat temporar către ADP Sector 4.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Asta depășește...Atribuțiile mele de director...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să fac următoarea precizare: cu certitudine, serviciul de salubrizare în formula pe care o avem în acest moment este superior net serviciului de salubrizare pe care l-am avut cu S.C. REBU S.A. Net. Ceea ce încercăm să facem, este să dezvoltăm acest lucru. Numărul reclamațiilor comparative este sub jumătate. Da? Cu ceritudine că vă pot spune că un serviciu nu are cum să fie perfect. Nu are cum. Dar din punct de vedere al calității prestației, suntem superiori net modului în care salubrizarea la nivelului Sectorului 4 se realiza în mandatul Societății Comerciale REBU. S.A.”

DI consilier Marin Ștefănel-Dan:„Da. Și eu vreau să fac o precizare vis-a-vis de salubrizarea sectorului și în calitate de membru al acestei Comisii de supraveghere al Poliției Locale, pot să vă confirm următoarele lucruri: la nivelul Municipiului București, Poliția Locală a Municipiului București, desfășoară controale lunare în fiecare sector pe parte de salubrizare. Vreau să vă spun că la ultimele două controale, cel puțin în ultimele două luni, nu s-a aplicat nicio sancțiune din partea Poliției Locale a Municipiului București către ADP sau către Gospodărire Locală Sector 4. Sunt de acord că la început serviciul de salubrizare, dacă vorbim strict de partea de gunoi menajer, nu a funcționat așa cum trebuie. Recunoaștem toți...dar sesizările pe care noi le avem la Poliția Locală, sunt din ce în ce mai puține în ceea ce privește partea de ridicare a gunoiului menajer, iar la ultimul control efectuat de Garda de Mediu, luna trecută, vreau să vă spun că nu am primit nici măcar o singură sesizare din partea Gărzii de Mediu, iar controlul s-a desfășurat efectiv pe durata a aproximativ 8 ore, de către doi agenți de la Garda de Mediu, au mers în tot sectorul iar zonele așa-zis insalubre, au fost identificate pe terenuri private, deci nu aparținând domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Sectorului 4. Nu vreau să laud nicidecum activitatea operatorului de salubrizare și cu siguranță că e ioc de mai bine, dar vreau să prezint o realitate, aceea că dânșii nu au avut amenzi aplicate de către instituțiile mai sus menționate, în ceea ce privește salubitatea stradală. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin: „Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava Răzvan-Ioan:„Departe de mine gândul de a critica sau de a face...de a duce în eroare Consiliul Local. Eu vă trag un semnal de alarmă pe această temă, pentru că la această dată, așa cum ni se promisese, trebuia să avem o firmă care să fie licențiată, să fie autorizată să facă acest serviciu, salubritate...și așa cum știți, toată lumea, începând cu luna noiembrie până în luna martie, ne așteptăm să ningă. Să nu cităm pe cineva de la PMP că nu e cazul. Ăsta este semnalul de alarmă pe care eu vreau să vi-1 trag. Nu putem să știm acum dacă banii pe care domnul director spune că oricum i-a suplimentat și că o să-i întoarcă în capitolul de unde au fost diminuați, că noi vom avea acest serviciu și de salubritate și de deszăpezire, un serviciu conform...așa cum ni se solicită de la cetățeni. Bun. Vă mulțumesc!“

Dl consilier Gâf Deac Io an: „Eu am o întrebare pentru colegul nostru de la PMP. Când se termină activitatea Comisiei de supraveghere a Poliției Locale și când ne prezentați și nouă un raport de activitatea, inclusiv al membrilor din această comisie? Vă mulțumesc!“

Dl consilier Marin Ștefănel-D an: „Activitatea acestei comis ii... regret că nu ați participat la acea ședință, se termină la finalizarea mandatului actualilor consilieri care fac parte din acea comisie înființată pe Legea 215, iar raportul va fi prezentat...primul raport va fi prezentat la sfârșitul acestei luni, la proxima ședință ordinară. Va fi un raport scris, va fi prezentat public de către subsemnatul, cu bune și cu rele, pentru că pentru asta a fost înființată până la urmă comisia, pentru a ști...și dacă aveți încrederea necesară în respectivul raport, pentru a ști concret cum își desfășoară activitatea Direcția Generală de Poliție Locală?4

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„E bine că ați făcut o comisie pe 4 ani, pe 3 ani...ce trebuie... Eu propun totuși, în viitoarele ședințe de consiliu să vă gândiți să lărgiți spectrul acestei comisii și cu alți membri, pentru că nu ni se pare normal să vă creați așa o jucărie, dumneavoastră, de 3 persoane, pe care noi nu știm exact de unde o putem accesa, adică să vă întrebăm și să vedem, am făcut, am mers în. control, practic nu știm exact dacă doar dumneavoastră v-ați mutat acolo la Poliția Locală sau și colegii noștri, și eu cred că ar fi bine să regândiți treaba asta. Acum nu mai trec din spectrul glumei, dacă vreți să facem o activitate serioasă de supraveghere, mie mi se pare o idee bună, dar haideți s-o faceți cu bun simț față de tot restul partidelor, chiar dacă unii sunt mai în opoziție decât alții?4

DI consilier Marin Ștefanel-Dan:„Eu nu am o problemă în aceea de a lărgi, nici de a renunța dacă vreți, la coordonare, singura chestiune pe care nu o înțeleg la dumneavoastră.,..și ar trebui să spuneți public, care sunt nemulțumirile practice sau ce fel de...?44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aceste lucruri le discutăm...nu are legătură cu acest punct...legate de...ce...colegul nostru, domnul consilier Răzvan Sava le-a ridicat și putem discuta într-un moment de pauză, sunt convins de acest lucru. Aș dori să fac o completare legată de rapoartele pe care Garda de Mediu le are. Colegii noștri de la USR care au centură neagră la mediu...deci, credeți-mă, avem câteva sute de reclamații, este un record absolut, suntem ca la Counter Strike, în ceea ce privește numărul reclamațiilor, pot să spună că Garda de Mediu, chiar se implică și pot să confirme acest lucru. Da? Cel puțin pe noi Garda de Mediu ne terorizeză zilnic. Nu o să spunem niciodată că suntem terorizați de altcineva, doar Garda de Mediu ne terorizează legat de multiplele sesizări cetățenești, bineînțeles, în legătură cu lucrările desfășurate la nivelul Sectorului 4, astfel încât, faptul că un control al Gărzii de Mediu se soldează cu astfel de măsuri de nesancționare Autorității Publice Sector 4, denotă faptul că suntem în parametri. Mai mult decât atât, raportat la ceea ce spune colegul nostru, domnul consilier, pentru ședința următoare de consiliu, chiar mi-ar face plăcere să discutăm și dacă vom considera, împreună, oportun să suplimentăm bugetul pentru salubrizare, nu este niciun fel de problemă. Da? Dar vreau să avem o discuție extrem de aplicată?4

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Să știți că mie mi s-a părut mai interesantă discuția mea cu domnul consilier Ștefanei, decât problema supusă atenției de domnul consilier Sava. Vă mulțumesc!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții, aș dori să vă supun la vot acest proiect. Cine este pentru?,.?4

Dl consilier Sava Răzvan-Ioan: „Cunoaștem orgoliul dumneavoastră, domnule Gâf..?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnule Sava...Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 19 la pozițiile 5 și 6 din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 248/29.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Vă reamintesc că la acest proiect nu vor vota doamna consilier Stolojanu și domnul consilier Turmac. Vă rog, domnule Negrilă.“

Dl consilier Negrilă Vasile:„Doar domnul Mititelu este capabil de erori materiale, dar văd că sunt și alții care...44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Plugul mic cu plugul mare...Sunt încurcate/4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnule Laurențiu.44

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu: „Observ în anexa... tot se fac rectificări și o eroare, da? Dacă ne uităm la ultima poziție <curățat zăpada și alte activități conexe> - avem oră/om - 200 de bucăți/ 25.000 de ore. Dacă ne uităm în hotărârea care urmează cu tarifele o să vedem că avem în adresa de la ADP, oră/manual <curățat manual zăpada și alte activități> oră/om - 450. Deci, nu mai înțeleg. Până la urmă, rectificăm pe 250 de oameni și ADP-ul vine cu 450?“...(intervenție in salăfâră microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Este numărul minim.44

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,,...Dacă nu greșeau, nu interveneam, credeți-mă! Ytâl...(intervenție în sală fără microfon)...Mulțumesc că îmi dați dreptate. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu cine a greșit. Ori anexa de la ADP ori cea din Primărie pe care o rectificăm. O mai rectificăm și în ședința următoare?44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am luat act și modificăm inclusiv această eroare materială. Da? Să se consemneze acest lucru. Vă rog!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnule

S ava.44

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Așa cum am tras semnalul în ședința anterioară, în ședință de data trecută, în ședință ordinară, nu suntem de acord cu continuarea acestui contract de delegare temporară, de aceea solicit vot nominal la acest punct de pe ordinea de zi și vă spunem că grupul PNL va vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am și eu o întrebare, domnule consilier, cu ce soluție alternativă veniți?44

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Văd că acest, știu eu, să-i spunem pe românește, acest lucru se întâmplă și la capitală, domnule nu sunteți de acord cu soluția pentru societăților comerciale, dar cu ce soluții veniți ? Soluția este în felul următor, trebuie finalizat acel proces de licitație de pe SEAP, nu mai trebuie să venim cu îndreptări erori materiale, după ce spunem la toată lumea toate documentele sunt clare, sunt făcute așa cum trebuie și după aceea venim și facem îndreptări de erori materiale, ca să prelungim ce? Să facem ce? Avem nevoie de un serviciu corect pentru cetățeni, un serviciu care să fie adus la standardele solicitate. Asta este soluția! Vă mulțumesc.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cu toată dragostea. Și soluția alternativă care este? Licitația este în desfășurare, am îndeplinit toți termenii legali. Care este soluția dumneavoastră dacă ipotetic vorbind de mâine nu mai avem contract ? Ce soluții aveți dumneavoastră? Chiar sunt curios...44

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Să accelerați acest proces, totul fie făcut cât se poate de clar când s-a dovedit din experiență că aceste licitații contestate și paracontestate vin în urma unor documente care nu sunt clare și nu sunt conforme cu cerințele și cu legea în vigoare.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Eu sunt convins că ați înțeles mesajul meu, eu am înțeles mesajul dumneavoastră. Vreau să vă asigur că din punct de vedere procedural și dumneavoastră o să faceți cu certitudine, apel la deputății și senatorii pe care îi avem în Parlamentul României, cu certitudine și noi facem același apel, actuala legislație a achizițiilor publice în România reprezintă un dezastru pentru ceea ce înseamnă funcționarea României. Asta este o realitate și după cum am văzut dincolo de apartenența politică, deja aveți un coleg deputat care împreună cu alți colegi de la Partidul Social Democrat, au inițiat un proiect de modificare a legislației în vigoare. Este o dramă națională ceea ce se întâmplă și dacă vreți este o frână importantă în dezvoltarea României, actuala legislație. Și împreună trebuie să luăm măsuri energice. Faptul că de exemplu acuma suntem la CNSC, eu nu pot să estimez care este timpul în care CNSC va soluționa contestațiile pe care societățile ce s-au simțit nedreptățite, nu putem să știm. Nu putem să știm de asemenea cât va dura apelul. Sunt niște timpi pe care nu îi putem estima sub nicio formă. Vă mulțumesc?1

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă-mi permiteți. Mulțumesc. Am avut discuția asta și la Comisia 1 de Buget-finanțe și ne-au lămurit colegii că anexa 19 practic conține un minim de echipament muncitori iar partea din acest proiect de hotărâre se bazezază pe oferta de la prestatorul de servicii, încadrându-se în cantitatea estimată, în schimb sunt un număr mai mare de oameni dar cantitatea rămâne aceeași, deci din punct de vedere al banilor nu există niciun fel de problemă. Mă rog prețul estimat de 12, 67 este un preț foarte mic pentru a da la lopată. Mulțumesc?1

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Vă contrazic, domnule Gâf. Dintr-un calcul economic dacă eu înmulțesc 200 ori 12, 67 cât s-a făcut oferta de la ADP nu-mi dă niciodată egal cu 450 ori 12,67, niciodată. E o diferență de la simplu la dublu, dacă vedeți.”

DI consilier Gâf- Deac Ioan: „Domnul consilier, se vede că ori ați trecut cu sacoșa la matematică, ori nu înțelegeți ce v-am spus eu. Deci nu se înmulțește 400 sau 200 ci numărul de ore, că se facturează orele care sunt la fel 25 de mii, că oamenii ăia le execută cu 400 de oameni cu 800 de oameni e problema lor, ei facturează orele și au rămas la fel, 25.000 de ore. Din punctul meu de vedere e o decizie bună pentru că dacă încărcau 200 de oameni să dea la lopată 25.000 de ore îi omora și n-aveam eficiență. Din punctul meu de vedere eu zic să vă mai uitați un pic pe proiecte că nu cădem pe aceeași lectură de material, ca să fiu cel puțin elegant?1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac?4

DI consilier Andrușceac Anton io: „Domnule Primar o întrebare, deoarece procesul ăsta se lungește destul de mult, vreau să ne spuneți există până în momentul de față vreo contestație în ceea ce privește procesul de licitație pentru salubrizare?11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din cunoștințele pe care le am până în acest moment există 2 contestații la deciziile pe care comisia, suverană de altfel, comisia de evaluarea ofertelor le-a luat, termenul estimat pentru răspunsul de la CNSC este de 30 de zile. Există posibilitatea de a fi un apel, depinde ce decizie se va lua, dar vă voi ține în permanență la curent și ați văzut că de-a lungul timpului la fiecare ședință v-am anunțat fără niciun fel de problemă care este evoluția acestui proces. Mai mult decât atât nu putem avea vreodată o garanție, nu există garanția că vom avea și câștigător. Există posibilitatea ca această licitație să nu aibă niciun câștigător. E adevărat atunci există alte proceduri legale pentru a compensa această situație, dar din punct de vedere matematic există 3 momente importante după depunerea ofertelor, au depus 3 societăți comerciale oferte, există 3 momente importante, primul moment este evaluarea documentației de participare la licitație, aici comisia a luat niște decizii care evident au fost contestate și este bine ca justiția să se pronunțe despre ele, al doilea moment este evaluarea tehnică iar al treilea moment este evaluarea prețului , la fiecare dintre acești timpi pot să intervină contestații și apel, la fiecare dintre aceste momente. Termenul mediu de judecată este de 30 de zile pentru prima instanță și cam tot de 30 de zile pentru a doua instanță. Ceea ce a făcut comisia, și consider că este un lucru bun, a compactat plângerile astfel încât să nu dublăm timpii, deci se judecă în același timp 2 contestații. Pentru că am fi putut, din nefericire, obține dublul timp; da, întâi contestă cineva mai trec 30 de zile și mai avem o altă contestație, deci cam asta este din nefericire legislația în acest moment și este valabilă pentru absolut orice. Gândiți-vă că n-am dat corn și lapte un an de zile...din aceleași motive. Gândiți-vă că pentru reparații curente clădiri din sectorul 4, avem 14 luni de când este activă licitația. E adevărat că suntem în ultimul moment, e ultima contestație, probabil că în 2 luni de zile se va atribui, dar ăsta este rezultatul și oricare fie că este Partidul Social Democrat are majoritate, fie că este Partidul Național Liberal , fie că este ALDE sau USR, cu toții ne vom lovi și ne vom bloca de fiecare dată în aceste meandre, meandre legislative, nu e posibil să dureze atât de mult. V-ați gândit la meandrele concretului, știu, este un termen patentat?4

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule primar, atunci o altă întrebare ca să ne elucidăm asupra fenomenului ăsta cu contestațiile. Mă interesează să ne spuneți și dacă există contestație la răspunsul dat unei contestații/

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bineînțeles că există. Deci procedura este următoarea: să presupunem că dumneavoastră și cu domnul Negrilă și cu doamna Stănoi participați la licitație, noi cei de aici suntem comisia de evaluare. în comisia de evaluare constatăm că oferta dumneavoastră și a domnului Negrilă din punctul nostru de vedere nu este conformă, vă dăm toate argumentele, dumneavoastră aveți dreptul legal să contestați ceea ce am spus noi, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul pe care...există 2 variante CNSC-ul să ne dea nouă dreptate sau să vă dea dumneavoastră dreptate. Dacă ne dă nouă dreptate rămâneți exclus din procedură și aveți dreptul să faceți apel, mai aveți o cale de atac. Dacă noi nu avem dreptate și dumneavoastră, sunteți de asemenea introdus din nou în licitație avem de asemenea și noi posibilitatea să facem apel. înțelegeți? Deci cam asta este... se pot contesta și noi putem să contestăm și ceilalți pot să conteste deciziile pe care comisia le ia.44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Primar, dacă raportul este făcut temeinic răspunsul la contestație este elocvent. Există puține șanse în instanță ca contestația la contestație să fie admisă în cazul ăsta o să cerem în scris să vedem și noi răspunsul care a fost dat la cotestație, cum a fost el formulat și de ce justiția l-a acceptat. Vă mulțumesc.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Acest lucru cu certitudine îl puteți vedea după ce se termină procedura. Comisia este suverană nimeni nu are dreptul să discute. Post factum fără niciun fel de problemă, toată documentația de atribuire devine publică. Deciziile comisiei se iau fără niciun fel de influență, mai mult decât atât comisia are parte și de un expert cooptat, are parte de specialiști pe acest tronson. E adevărat, lucrurile merg greu. De aceea și în alte tipuri de proceduri dacă vedeți, ne apucăm, e luna octombrie, mai e puțin este noiembrie, suntem sub o presiune deosebită generată de faptul că procedurile durează foarte mult. Asta este o realiatate, fie că ne place, fie că nu ne place. Vă mulțumesc mult pentru întrebările pe care le-ați adresat?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Bun. Acum voi supune la vot. Va fi vot nominal așa cum domnul Sava a cerut...(intervenție în salăfără microfon)...In Legea 215 nu spune că trebuie votat, dar mă rog supun la vot, pentru vot nominal, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Acum doamna Cristescu va citi în ordine alfabetică. ...(intervenție în sală fără microfon)...Bun, acum să vă explic, toți consilierii vor fi citiți în ordine alfabetică de doamna Nușa, apoi ei vor răspunde cu pentru sau împotrivă iar cei care au un interes patrimonial sunt obligați să se abțină. Vă mulțumesc. Doamna Cristescu.. ...(intervenție în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci colegii noștri ne-au spus așa, din momentul acesta considerăm că sunt cu 2 consilieri mai puțin în sală și consemnăm acest lucru?4 ...(intervenție în sală fără microfon)...

Dna Cristescu Aneta - șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Andrușceac...”. (intervenție în sală fără microfon)... Nu există abțineri la vot nominal?4

Dl consilier Andrușceac Antonio: „împotrivă? Yzn/erven/ze în sală fără microfon)...

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Conform Legii 215 se poate vota pentru, împotrivă, sau abținere?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Articolul 50 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale din 30.01.2002, din Legea 673/2002: «Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru” și "contra"». Abținerea de la vot este obligatorie în cazul în care există consilieri care au interese personale patrimoniale .”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bine?4... (intervenții în sală fără microfon)...

Dna Cristescu Aneta - șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Bărbălău.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Pentru?4...(7z7rerveHp7 în sală fără microfon)...

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Ceacâr.44

DI consilier Ceacâr Sorin-Ioan: „Pentru”.

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Delegeanu."

DI Delegeanu Dan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Gâf Deac."

DI consilier Gâf- Deac Ioan:„Aș fi vrut să mă abțin, dar sunt pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Grozavu."

Dl consilier Grozavu Cătălin:„Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Mă scuzați, domnul Călina."

Dl consilier Călina Simion-Dan: „ Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul LocaI„Doamna Iancu."

Dna consilier Iancu Elena:„împotrivă."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Matache."

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„împotrivă."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Marin Alexandru."

Dl consilier Marin Alexandru:,, Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Marin Ștefanei Dan."

DI consilier Marin Ștefanel-Dan .„Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Negrilă."

Dl consilier Negrilă Vasile: „Pentru. “

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Niculae."

Dl consilier Niculae Adrian George: „împotrivă."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Pînzaru."

Dl consilier Pînzaru George-Daniel: „ Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Puiu."

DI consilier Puiu Florian:„Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul LocaI„Domnul Sava."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, împotrivă."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Samir Simion."

DI consilier Simion Samir: „Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Doamna Stănoi."

Dna consilier Stănoi Lucia: „Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Ștefan Daniel.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„împotrivă.“

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Ștefan George Alin.”

Dl consilier Ștefan George AIin:„împotrivă.“

Dna Cristescu Aneta - șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Doamna Stolojan.Nu votează. Scuzați. Domnul Șupeală."

Dl consilier Șupeală Gheorghe: „Pentru."

DDna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Doamna Tecuceanu."

Dna consilier Tecuceanu Marioara:,, Pentru."

Dna Cristescu Aneta - șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Trifu."

Dl consilier Trifu Vasile:„Pentru."

Dna Cristescu Aneta- șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Și domnul Turmac nu votează. 7 împotrivă."

Președintele de ședință, dl consilier Bărhălău Cosmin-Constantin:„Cu 16 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi, Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Vă reamintesc, la fel ca la proiectul precedent, domnul Turmac și doamna Delia Stolojanu nu vor vota la acest proiect. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Sava."

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Aș vrea să-i întreb pe colegii mei din Comisia Economică respectiv Comisia Juridică dacă au văzut acest proces verbal P.7.5/2152/10.10.2017 al comisiei de evaluare a ofertei pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor a HCLS4 nr. 248 din 29.09. 2017."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș dori să completez următorul lucru vizavi de buna credință: gândiți-vă că suntem la o ședință extraordinară. La o ședință extraordinară nu există necesitatea legală de a avea comisii. Mai mult decât atât, întotdeauna mi se pare normal, din respect pentru colegii consilieri, și aveți și dumneavoastră din câte știu eu în toate comisiile cel puțin un reprezentant, da, mi se pare corect că o astfel de întrebare în plen nu este potrivită?"

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Este foarte bună întrebarea, domnule Primar pentru că întrebarea se referă la ceva ce ați semnat dumneavoastră deci noi nu aveam de ce să asumăm că dumneavoastră ne mințiți pentru că acest proces verbal P.7.5/2152/10.10.2017 apare în expunerea de motive semnată jos de Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță. Deci întrebarea dumneavoastră pentru este, hai să spun redundantă, iarăși sunt elegant pentru că întrebarea trebuia să i-o puneți domnului primar dacă l-a văzut și eu cred că dacă l-a semnat l-a văzut. Mulțumesc?"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă mulțumesc și eu. Voi supune la vot. Vă rog , domnule Sava dacă mai aveți alte..?"

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Domnule Gâf dacă dumneavoastră dețineți acest proces verbal, vreau să ni-1 puneți la dispoziție pentru că colegii noștri din Comisiile Economică și Juridică nu au văzut acest proces verbal.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Colegii dumneavoastră ca și mine de altfel, nu au solicitat acest proces verbal, unu la mână. Doi la mână, repet că poate nu m-am făcut înțeles, mențiunea acestui proces verbal, urmăriți-mă cu atenție deci o iau încet: misiunea acestui proces verbal menționarea lui apare doar în expunerea de motive a inițiatorului adică a primarului sectorului 4, domnul de acolo din capăt, care ne-a bătut pe noi la fundul gol în campania electorală, când eram împreună, deci nu aveam de ce să-l solicităm. Eu personal nu am avut de ce să-l solicit pentru că expunerea de motive era un act oficial al primarului, este o parte componentă a hotărârii de consiliu și se prezumă a fi legal și corect deci nu avem de ce să-l văd. Omul a propus ceva și noi pe baza datelor din hotărâre aprobăm sau nu aprobăm. Deci vă repet, colegii dumneavoastră nu au solicitat nici în Comisia Juridică, nici în Comisia de Buget Finanțe, recunosc că nici eu nu am solicitat acest document și nici nu intenționez să-l solicit. Vă mulțumesc?"

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan: „Tocmai pentru acest lucru aș vrea să facem iarăși un exercițiu pentru care vă mulțumesc că l-am făcut, același exercițiu de vot nominal?"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am și eu o întrebare, domnule consilier. Puteți să-mi spuneți și mie câți îngeri încap pe vârful unui ac?‘"

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Asta vă las pe dumneavoastră să spuneți, că nu face obiectul discuțiilor pe care le avem noi aici?"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Incercam să fiu metaforic?"

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnule primar, pentru a merge lucrurile puțin mai repede, aș vrea să o întreb pe doamna Secretar, dacă toate proiectele pe care le aveam pe ordinea de zi au avizul de legalitate al Secretarului Primăriei?"

Dna Vîlcea Otilia Iustiniana - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Toate proiectele de pe ordinea de zi de astăzi îndeplinesc condițiile legale. Mulțumesc?"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Voi supune la vot pentru votul nominal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 14 voturi împotrivă și 3 abțineri procedura votului nominal a fost respinsă?"

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Vreau menționez că la acest punct de pe ordinea de zi grupul PNL va vota împotrivă?"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Voi supune la vot acest punct. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 15 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi, la care de asemenea colegii noștri domnul Turmac și doamna Stolojanu nu vor vota. Punctul nr.4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 205/17.08.2017 privind aprobarea graficului de realizare a plăților pentru Obiectivele de Investiții multianuale ale Sectorului 4 al Municipiului București, pe anii 2017-2020, în conformitate cu creditele bugetare și de angajament. Dacă avem discuții? Vă rog, domnule Ceacâr.“

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan: „Stimați colegi, ținând cont că în 2018 se aniversează Centenarul României Mari și cu ocazia aceasta vreau să aduc mulțumiri celor care pun steagul României în intersecțiile mari ale sectorului. Acolo este un punct referitor la un gard , niște mii de metri liniari de gard. Aș dori ca amendament ca acest gard să fie vopsit în roșu, galben și albastru și astfel să aducem un...să cinstim acest centenar. Mulțumesc?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Chiar dacă îmbrățișez de principiu ideea dumneavoastră, vă aduc aminte apropo de percepția pe care un primar cu o cotă de popularitate ieșită din comun, vă aduceți aminte de Gheorghe Funar, a avut o inițiativă similară, riscăm să ni se dea o conotație greșită gestului nostru de aceea consider că pentru anul 2018 efortul pe care împreună îl facem este acela de a lăsa ceva în urmă. Ceea ce lăsăm în urmă cu titlu de permanență reprezintă proiectul acesta, un proiect de care sunt convins că extrem de mulți români se vor bucura?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnul Ceacâr, păstrați amendamentul?44

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan: „Da, păstrez amendamentul și aș vrea să completez că este foarte interesant proiectul cu „România 100”, dar aș insista ca acest proiect să se voteze pentru că dacă ne uităm la vecinii noștri mai mari și mai puternici americani toți au câte un steag în curte, deci nu putem fi acuzați de naționalism sau alte prostii. Ne uităm și noi la ăia care dau tonul. Se înțelege, nu? Că lumina vine din vest nu din est. Mulțumesc?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, putem pune, putem crește numărul steagurilor la intersecția de la Eroii Revoluției capătă o tentă de genul acesta. Este adevărat că în Sectorul 4, și mă bucur că ați observat acest lucru sunt prezente în toate intersecțiile însemnele Statului Român, lucru care se întâmplă din nefericire destul de rar în România. Singurul lucru de care am teamă este acela ca gestul nostru să nu capete o conotație greșită?4

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan: „Haideți să-i lăsăm pe cetățenii sectorului 4 să ne critice dacă colorăm acele garduri sau nu?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Vă mulțumesc, domnule Ceacâr. rog, domnule Ștefan Laurențiu?4

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„Mă uit aici pe multianuale și văd modificare la 2018 facem garduri de 25 de milioane de roni, anul ăsta am făcut de 3 milioane, ce era prognozat pentru 2012 -2020 se va face totul în 2018. Sincer să fiu consider că nu știu cât este de oportun să facem garduri într-un an de 25 de milioane de roni. A mai încercat și domnul Trump să facă cu Mexicul, mi se pare cam mult. Așa că nu văd oportunitatea de a se realiza toți acești 25 de milioane a-i cheltui într-un singur an pentru garduri. Drept pentru care grupul PNL va vota împotrivă?4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnule Andrușceac,

vă rog?4

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule primar, deoarece se reduc banii pentru terenurile de sport și locurile dejoacă și se adaugă aproape 26 de milioane pentru garduri, garduri pe care în alte părți le-am desființat.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Citiți, vă rog exact ce scrie acolo?4

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am citit...oricum reducerea banilor de la..?4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E vorba de graficul de plăți, domnul consilier. Este modificarea anexei cu graficul de plăți pentru totalul investițiilor pe care-1 avem. Deci încă o dată, este vorba de modificarea graficului de plăți. Deci nu suntem și nu-mi doresc să facem interpretări tendențioase legate de obiectivele pe care le avem. în niciun caz, da? Când o să punem garduri de 6 milioane de euro ne aruncăm împreună de pe pod. De aia v-am rugat să vă uitați cu atenție la ce scrie acolo.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Domnule Sava, vă

rog?4

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Uitându-ne cu atenție, mulțumim pentru acest îndemn, noi am citit în corpul proiectului acestuia de hotărâre, cum că se modifică anexa 205 din 17.08.2017. Cred că până aici toți suntem de acord chiar dacă suntem de altă coloratură. Ei, în anexa care vrea să fie modificată apar la împrejmuire din beton armat și confecție metalică apar 28.407, la anexa 205 din 17.08.2017 apar la împrejmuire la același punct, punctul 3 execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică, apar 2.261.000. Ce modificăm? 44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, dacă puteți să-mi explicați și mie, pentru ce mai avem comisii, domnule? Spuneți-mi și mie. Purtăm o discuție sterilă, ieftină, ați înțeles genul « dincolo era mai ieftin» într-un cadru și într-un context care nu este potrivit. Pentru ce mai avem comisii, la ce bun să mai avem comisii, ne întâlnim ca să ne vedem? Eu vă spun dumneavoastră următorul lucru...“

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Sunt colegi care zic că merg pe lângă școală, pe lângă plasă, pe lângă papuci, nu știu, mai sunt colegi aici care au remarci din acestea tendențioase/4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ați fost mult prea profund pentru gradul meu de percepție, eu sunt puțin mai redus, deci eu chiar nu înțeleg ce ați vrut să spuneți. Poate o să-mi traduceți și mie după ce terminăm/4

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Mai explicați-mi și mie cu papucii că eu n-am zis nimic de papuci, Aaa, cu sacoșa, iertați-mă, aia e posibil/4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci una-i una, alta-i alta, domnul consilier. Dacă dumneavoastră aveți impresia că lucrurile stau așa, e minunat, vă respect punctul de vedere, eu cred că mai bine apreciați ceea ce s-a întâmplat în comisie, pentru ce mai avem comisie? îmi explicați și mie? E o întrebare legitimă pe care o am. Dacă ajungem să spunem că împrejmuim, o să mergem până pe lună cum am spus și împrejmuim ,CET-ul, ELCEN-ul și alte organisme de genul acesta, mergem până la Ruse, punem gard până la Ruse! Punem gard peste tot deci nu mai iertăm nimic! Puneți ghilimelele de rigoare. Deci haideți să fim serioși, de la modificarea graficului până la discuțiile acestea gen« dincolo era mai ieftin» și lipsa de implicare în activitate în ceea ce înseamnă comisii. De aia avem comisii ca să discutăm problemele acestea să nu ajungem în ședință, de aia fiecare dintre noi am desemnat reprezentanți în aceste comisii. Ce facem, venim aici să arătăm balaurul ? Balaurul e la intrare în parc. Scuipă flăcări de acolo.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supunem la vot acest proiect.44

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Nu votați amendamentul meu?44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„îmi cer scuze, nu aveți cum să faceți un amendament atunci când se schimbă la un grafic de plăți. Spuneți-ne dumneavoastră unde să-l introducem? L-ați redactat, l-ați...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să facem așa, domnul consilier: eu propun să inițiați un proiect, peste 2 săptămâni avem din nou ședință, inițiați un proiect de hotărâre și fără probleme este mult mai simplu așa.44

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Mă voi strădui.44

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„La ceea ce spune domnul Ceacâr avea să-i completez cu un proverb latinesc: «Nomina stultorum, ubique locorum» Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Acum voi supune la vot acest proiect. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să-l invităm pe domnul Tucmuruz să păzească și parcurile, să-i mai dăm ceva să mai păzească...Domnul Dinu, domnul Tucmuruz, îi așteptăm să se asocieze să mai păzească și asta, mai cerem supliment de la guvern ca să păzim. Sunt niște persoane care m-au șantajat și m-au terorizat de-a lungul timpului.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Vă apărăm noi, domnul primar, stați liniștit.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Justiția știe, domnul...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin-Constantin:„Cu 16 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi: Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 -București. Dacă aveți discuții? Atunci voi supune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Punctul nr.6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare și extindere a două corpuri de clădire Ia sediul Primăriei Sectorului 4 - București” ca urmare a devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică cât și aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată” Dacă sunt discuții? Atunci voi supune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 4 nr.261/2017 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele privitoare Ia legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în Iei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00. Dacă aveți discuții? Atunci voi supune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi: Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 . Dacă aveți discuții? Atunci voi supune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc. Cam asta a fost ședința. Declar ședința închisă../1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următoarea ședință de consiliu va fi în ultima zi a lunii. Deci, următoarea ședință va fi în ultima zi a lunii. De asemenea, ora la care vom desfășura ședința, va fi, de asemenea, ora 13.00. Vă rog să-i transmiteți oficial, domnule Andrușceac, doamnei Murgoci și domnului Moulin, pentru că ne permitem să avem astfel de ore...Chiar ne cerem scuze!“

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4,


Bărbălău Cosmin Constantin


Otilia Iustiniana VÎLCEA


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL


AneXa C    J


Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU Consilier Mihaela TĂTARU/^

13