Hotărârea nr. 50/2017

Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1 – 76, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul. George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4.

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 10/15.03.2017 al Direcției Tineret și Sport în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele

Publice Locale cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile art.9 din O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului

național de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.291 lit.b din Legea nr.227/2016 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, și art. 81 alin. 2 lit. „i”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, menționați în Anexele 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Tineret și Sport va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.03.2017.

Reședințe de ședință,

, ■

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

—'k    v


Contrasemnează Secretarul Sectarului 4


Gabriela ANGHELOIU

Nr. 50/17.03.2017


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.836.282,48 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -403.498,75 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+3 Suprafața construită : 833,36 mp Suprafața desfășurată : 3.471,90 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


TE DE ȘEDINȚĂ


bnWitin BĂRBĂLĂU


Anexa nr.2

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.925.364,31 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -423.073,31 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+4 Suprafața construită : 520,84 mp Suprafața desfășurată : 2.705,52 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ W^onstantin BARBĂLĂU


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 2.059.826,76 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -452.619,65 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :D+P+3 Suprafața construită : 415,00 mp Suprafața desfășurată : 2.000,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni


smi n-Constantin BARBĂLĂU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Colegiul Național Ion Creangă

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 3.691.333,88 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 811.821,73 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+3 Suprafață construită : 1357,50 mp Suprafață desfășurată : 5,061,40 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

^J^-ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂgj^in-Constantin BARBĂLĂU

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 9.135.713,30 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) -    2.007.452

EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime liceu: P+3 Regim de înălțime cantina: S+P+l Regim de înălțime atelier: P Suprafață construită liceu : 796,48 mp Suprafață construită cantina :672,50 mp Suprafață construită atelier :801,46 mp Suprafață desfășurată liceu :3185,92 mp Suprafață desfășurată cantina : 1649,40 mp Suprafață desfășurată atelier : 801,46 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

JgRgSEDINTE DE ȘEDINȚĂ îiri-Constantin BARBALAU


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 7.699.442,80 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.691.850,58 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime liceu : P+l+M Regim de înălțime cămin : Ds+P+Mez+4 Suprafață construită liceu: 2287,60 mp Suprafață construită cămin: 617,71 mp Suprafață desfășurată liceu : 5105,10 mp Suprafață desfășurată cămin: 3652,20 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni


-PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


smirnConstantin BARBĂLĂU


ij

A? 7


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 2.590.796,60 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 569.293,24 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : Ds+P+3 Suprafață construită : 1740,62 mp Suprafață desfășurată : 6909,17 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

-^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ smifî-Constantin BARBĂLĂU


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 982.309,30 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 215.849,46 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime: D+P+1+M Suprafață construită ; 864,97 mp Suprafață desfășurată : 3460,46 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 2.590.796,60 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 569.324,62 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : Ds+P+2 Suprafață construită : 2627,35 mp Suprafață desfășurată : 7971,46 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni


/* v Cosmfn-Oonstantin BARBĂLĂU

Zz    y

W o. Z oX W    fc/î 71


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.682.271,66 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -369.656,92 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 834,00 mp Suprafața desfășurată : 2.027,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


C^g^Constantin BARBĂLĂU


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 832.351,78 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -182.898,28 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+M Suprafața construită : 615,43 mp Suprafața desfășurată : 1.338,67 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

Anexa nr.12

La H.C.L.S4 rx.&bjL&.Q&.&fâ

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 889.003,65 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -195.346,78 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+2 Suprafața construită : 475,71 mp Suprafața desfășurată : 2.038,75 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

__PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ~osmwConstantin BARBĂLĂU1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 777.128,95 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -170.763,79 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafața construită : 752,61 mp Suprafața desfășurată: 2.071,63mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ


im Constantin BARBĂLĂUINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Grădința nr. 149

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 763.471,12 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -167.762,67 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 885,48 mp Suprafața desfășurată : 1.766,60 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


■gosmin^ Constantin BARBĂLĂU

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 415.061,50 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -91.204,27 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 325,86 mp Suprafața desfășurată : 806,08 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


smimOonstantm BARBĂLĂU \ \\


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 75.167,28 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -16.517,01 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P Suprafața construită : 255,00 mp Suprafața desfășurată : 255,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni
1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 818.798,91 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -179.920,22 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 830,00 mp Suprafața desfășurată : 2.159,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.osmi-n-ConȘtantin BARBĂLÂU

Anexa nr. 18

La H.C.L.S4 nr..O..<?//.Z^.-..(32.-..2P/-X

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 789.529,85 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -173.488,73 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafața construită : 820,50 mp Suprafața desfășurată : 2.004,12 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


.-Constantin BĂRBĂLĂU


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Grădința Dumbrava Minunată (fosta Grădiniță nr. 193)

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.049.085,40 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -230.522,62 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 1.213,33 mp Suprafața desfășurată : 2.876,63 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


'Qsmin-Constantin BARBĂLĂU

x    țț

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.752.019,41 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -384.983,06 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 820,50 mp Suprafața desfășurată : 1.641,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 786.081,57 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -172.731,01 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 999,70 mp Suprafața desfășurată : 2.310,59 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ >^^P^(^^^ponstantin BARBĂLĂU


Anexa nr.22

La H.C.L.S4 nr..O?//.^:.63..-.^/-?L

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.312.736,93 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -288.456,55 EURO (curs valutar la 16.03.2016 1 euro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 820,50 mp Suprafața desfășurată : 2.145,34 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

JPRESEDINTE DE ȘEDINȚAmincConstantin BĂRBĂLĂU


Anexa nr.23    „    .

La H.C.L.S4 xa..SQjJ.r.

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 334.378,28 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -73.475,20 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P Suprafața construită : 584,57 mp Suprafața desfășurată : 584,57 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

O^TRESWNTE de ședința . ..

Cosmin-Coiistantin BARBALĂU

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 354.983,53 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -78.002,93 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro-4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 348,83 mp Suprafața desfășurată : 848,73 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 861.386,80 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -189.278,34 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 831,00 mp Suprafața desfășurată : 2.165,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


-Constantin BARBĂLĂU
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Grădința Albă ca Zăpada și Piticii (fosta Grădiniță nr. 262)

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 386.755,01 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -84.984,29 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P Suprafața construită : 896,53 mp Suprafața desfășurată : 1.136,33 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


fosmin-Co^stantin BARBĂLĂU

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.262.613,80 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 277.442,66 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafață construită : 831 mp Suprafață desfășurată : 2164 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.322.649,30 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 290.634,67 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafață construită : 388,44 mp Suprafață desfășurată : 989,78 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ -Constantin BARBÂLÂU
nr. .y. x/z... y y.


Anexa nr.29 La H.C.L.S4


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.245.882,40 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 273.766,16 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)


2. Capacități:


Regim de înălțime : S+P+l Suprafață construită : 388,44 mp Suprafață desfășurată : 989,78 mp


3. Durata de realizare a investiției: 18 luniPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


'GOsmin-(§onstantm BARBĂLĂUINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Grădiniță nr.30

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.317.175,30 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 289.431,83 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafață construită : 385,66 mp Suprafață desfășurată : 927,76 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


y Cosrmn-Constantin BARBĂLĂU1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.252.415,50 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 275.201,72 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : Ds+P+l+M Suprafață construită : 173,74 mp Suprafață desfășurată : 668,19 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


- - -

ff Co^min-Gpnstantin BARBĂLĂU

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.243.883,20 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 273.326,86 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+l Suprafață construită : 412,28 mp Suprafață desfășurată : 824,56 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


oșmin-teonstantin BARBĂLĂU

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.221.630,20 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 268.437,06 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafață construită : 1367,69 mp Suprafață desfășurată : 3413,11 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.295.862,40 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 284.748,60 EURO (curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafață construită : 831 mp Suprafață desfășurată : 2164 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


in-Constantin BARBÂLÂU1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.264.065,60 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 277.761,67 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+l Suprafață construită : 154,37 mp Suprafață desfășurată : 307,52 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

gS^ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Vdsmiu-Constantin BARBÂLAU n


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare

pentru Colegiul Tehnic Mîron Nicolescu- ateliere

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 2.065.976,45 lei Total cheltuieli care reprezintă contracții-montaj (inclusiv TVA) - 453.970,96 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+l Suprafață construită : 1014 mp Suprafață desfășurată : 2028 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 3.442.617,21 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 756.469,54 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+3 Suprafață construită : 1276,07 mp Suprafață desfășurată : 5104,28 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

^P^Ș^DINTE DE ȘEDINȚĂ SsffiițConțtantin BĂRBĂLĂU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare

pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu-sală sport

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 138.853,52 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) -    30.517,81

EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P Suprafață construită : 570,76 mp Suprafață desfășurată : 570,76 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 253.908,82 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -55.793,10 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P

Suprafața construită : 1.051,84 mp

Suprafața desfășurată : 1.051,84 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

DE ȘEDINȚĂ -Constantin BARBĂLĂU


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 2.666.838,59 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -586.002,46 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P+3 Suprafața construită : 830,00 mp Suprafața desfășurată : 3.320,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni


f|”^EȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Uosmin-Cppstantin BARBĂLĂU

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.301.467,30 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 285.980,20 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+2 Suprafață construită : 734,45 mp Suprafață desfășurată : 2190,31 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

* PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

;l p^smih-por^șfantin BARBÂLÂU

\,    V,.-    /IA    a

/Z//1    /

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare

pentru Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu (fosta Școală Gimnazială nr.36)

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 891.575,05 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -195.911,81 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+2 Suprafața construită : 1.828,42 mp Suprafața desfășurată : 4.543,56 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

XC5WW)INTE DE ședință

Îham-Copstantin BARBĂLĂU

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 550.507,27 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -120.966,68 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P+2 Suprafața construită : 1.147,41 mp Suprafața desfășurată : 3.321,18 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

i iiiVAU xjj. . r~r

La H.C.L.S4 m.SQjfr.P.3.,

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Școala Gimnazială Emil Racoviță (fosta Școală Gimnazială nr.93)

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 429.251,04 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -94.322,23 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+2 Suprafața construită : 869,54 mp Suprafața desfășurată : 3.426,74 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 3.060,560,70 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -672.517,68 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P+2 Suprafața construită : 1.070,00 mp Suprafața desfășurată : 3.210,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 740.494,98 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA)    -162.713,96

EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+3 Suprafața construită : 1.773,84 mp Suprafața desfășurată : 6.192,16 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 379.172,91 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -83.318,22 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : P Suprafața construită : 1.051,84 mp Suprafața desfășurată : 1.051,84 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

/Cp^-^fi^EDINTE DE ȘEDINȚĂ Cpsmin-lonstantin BARBĂLĂU


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 3.843.802,85 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -844.624,77 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+2 Suprafața construită : 2.014,00 mp Suprafața desfășurată : 5.988,62 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă (fosta Școală Gimnazială nr.109)

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 501.156,05 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -110.122,40 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+2 Suprafața construită : 1.604,17 mp Suprafața desfășurată : 3.992,58 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

^ÂJ^ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂX \\    -    -

Cosmin-Qonstantin BARBÂLÂU


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 633.026,21 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -139.099,13 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+2 Suprafața construită : 1.400,26 mp Suprafața desfășurată : 3.904,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni


jBEgS^TE DE ȘEDINȚA * %

C£smiio>Constăntin BĂRBĂLĂU

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 521.870,20 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -114.674,06 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : P+2 Suprafața construită : 1.547,68 mp Suprafața desfășurată : 3.720,12 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

Z'^’pR^B^JTE de ședință

ti

ți ( £ o smiil-Constantin BARBĂLĂU

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 792.117,37 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -174.057,30 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+3 Suprafața construită : 1.284,16 mp Suprafața desfășurată : 3.674,54 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

^<^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


// *    ♦ V,

// Uosmin-CoriȘtantin BARBĂLĂU

§    (r . ■ n g


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 263.988,41 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -58,007,96 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P

Suprafața construită : 1.051,84 mp

Suprafața desfășurată : 1.051,84 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ZZ Z^0^smin*Constantin BARBĂLĂU jî o 1    1


1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.011.897,441 lei

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -222.351,06 EURO (curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+2 Suprafața construită : 1.287,06 mp Suprafața desfășurată : 4.644,18 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

Anexa nr,55    .

La H.C.L.S4 nr.5&/

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 650.379,27 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -142.912,23 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 1 euro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+3 Suprafața construită : 1.292,56 mp Suprafața desfășurată : 3.983,96 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

/ * Cosmm-Cdnstantin BARBĂLĂU

/ /< -•


7 fu

■S 7'

Anexa nr.56

La H.C.L.S4 ■a.5S.//^.:.Gâ..^rf'

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.195.997,40 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -262.804,59 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P+2 Suprafața construită : 555,00 mp Suprafața desfășurată : 1.095,03 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

JgREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 7* Cosmiu-Constantin BARBÂLÂU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Școala Gimnazială nr. 165

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 2.082.859,63 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -457.680,82 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P+2 Suprafața construită : 1.121,10 mp Suprafața desfășurată : 3.363,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni


Cosmin-Cortsțantin BARBĂLĂU

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 521.012,33 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -114.485,56 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+2 Suprafața construită : 1.067,00 mp Suprafața desfășurată : 3.471,69 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

^ggggEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin-Cahstantm BARBĂLĂU ii /s \ l

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 444.756,06 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -97.729,25 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :P+2 Suprafața construită : 1.070,66 mp Suprafața desfășurată : 3.220,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ dosmin-donstantin BARBĂLĂU

,7    - x v,

■;ț >-*7    \

V,1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 444.756,06 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -97.729,25 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+3 Suprafața construită : 557,55 mp Suprafața desfășurată : 2.472,66 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


1 &

.....INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare

pentru Școala Gimnazială Specială nr, 4

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 849.420,77 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -186.648,96 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+3 Suprafața construită : 705,92 mp Suprafața desfășurată : 3.471,69 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ (Sosmin-donstantin BARBĂLĂU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare

pentru Școala Gimnazială Specială Sf. Nicoloae (fosta Școală Specială nr. 6)

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 778.363,54 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -171.035,08 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 2.121,58 mp Suprafața desfășurată : 4.854,64 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

JPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ■/ * Cosmin-Gonstantin BARBĂLĂU

1, Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.316.782,60 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 289.345,54 EURO (curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l Suprafață construită : 332,05 mp Suprafață desfășurată : 804,55 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

//


^'PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


/G'osmin-Constantin BARBĂLĂU

(- n" k


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 2.440.837,50 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 536.341,71 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : S+P+l+pod Suprafață construită : 1078,20 mp Suprafață desfășurată : 2897,20 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

PREȘEDINȚI: DE ȘEDINȚĂ

* "■§

$ * zCo^i^i-Co^stantin BARBĂLĂU

Anexa nr.65

La H.C.L.S4 TX.Ș&JJ&fâ,.&£l4?-

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.317.068,20 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 289.408,29 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+l Suprafață construită : 778,51 mp Suprafață desfășurată : 974,91 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

x ' PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ft *    & "A.

^osmîn-Co^tantin BARBĂLĂU


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.221.570,70 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 268.423,98 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime: P Suprafață construită : 674,5 9mp Suprafață desfășurată :674,59 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ : * Cosfhîh^Constântin BARBĂLĂU

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 631.247,40 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 138.708,26 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime: S+P+l Suprafață construită : 356,63 mp Suprafață desfășurată : 795,97 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.756.154,40 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 385.891,67 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+2 Suprafață construită : 745,56 mp Suprafață desfășurată : 2236,68 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Școala Gimnazială nr.108

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.760.878,70 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 386.929,77 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+2 Suprafață construită : 1086 mp Suprafață desfășurată : 3240 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


rȚPREȘEDJNTE DE ȘEDINȚĂ


losmirk Constantin BARBĂLĂU

? . .    4    ‘fl .

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.760.878,70 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 386.929,77 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime :S+P+3 Suprafață construită : 2046,56 mp Suprafață desfășurată : 8033,88 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

//


Copreședinte de ședință


x * \\

^osmiinXConslantin BARBĂLĂU


1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 920.338,42 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 202.232,18 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : D+P+2+M Suprafață construită : 1329,14 mp Suprafață desfășurată : 6234,07 mp

3. Durata de realizare a investiției: 16 luni

1. Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 1.276.703,40 lei Total cheltuieli care reprezintă contructii-montaj (inclusiv TVA) - 280.538,66 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2. Capacități:

Regim de înălțime : P+l Suprafață construită : 1198,97 mp Suprafață desfășurată : 1703,08 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni


-PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cosmin-’Coristantin BARBĂLĂU

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 1.677.459,01 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -368.599,40 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+2 Suprafața construită : 756,56 mp Suprafața desfășurată : 2.159,00 mp

3. Durata de realizare a investiției: 18 luni

/""'PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

/Z    x, N

$ Gb$miri-Constantin BARBĂLĂU

Anexa nr.74

La H.C.L.S4 nr.^.//X522;.eăS

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 2.593.084,39 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -569.795,95 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+1 Suprafața construită : 1.673,72 mp Suprafața desfășurată : 2.941,97 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 3.455.008,69 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -759.192,40 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime :S+P+2 Suprafața construită : 1.862.64 mp Suprafața desfășurată : 5.045,61 mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Co'smîn-Constantin BARBĂLĂU

Z r''    ' \    ț1.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții privind obținerea avizului de funcționare pentru Școala Gimnazială nr. 99

1.    Valoarea investiției:

Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) - 2.941.291,18 lei Total cheltuieli care reprezintă contrucții-montaj (inclusiv TVA) -646.309,78 EURO ( curs valutar la 16.03.2016 leuro=4,5509 lei)

2.    Capacități:

Regim de înălțime : S+P+2 Suprafața construită : 1.085,54 mp Suprafața desfășurată : 3.230,96mp

3. Durata de realizare a investiției: 24 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cosmin^Constaptin BARBALAU