Hotărârea nr. 362/2017

Hotărâre privind alegerea viceprimarului sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea viceprimarului sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare privind alegerea Viceprimarului Sectorului 4;

Având în vedere prevederile art.ll din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul art. 57 alin. (3) și alin. (7) precum și a art. 115 alin.(l) lit. “b” din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se alege în funcția de Viceprimar al Sectorului 4 domnul TROCAN Andrei George. Art.2. Pe perioada exercitării mandatului domnul Viceprimar Trocan Andrei George își

păstrează și statul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.12.2017.