Hotărârea nr. 328/2017

Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L. ”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L.”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Relația cu Cetățenii - Serviciul Gestionare Spațiu Locativ nr. P. 14.4/1796/25.10.2017

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin.(4) coroborat cu art.115 alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe anul 20X7 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul ANL” - conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Relația cu Cetățenii prin Serviciul Gestionare Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.


Nr. 328/28.11.2017

ANEXA la HCLS4 nr LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017

PENTRU LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL

Poziție

NR. DOSAR

DATA

NUME PRENUME

NR DOSAR INIȚIAL

DATA

DEPUNERE

CERERE

STRUCTURA

FAMILIE

DATA

NAȘTERII

PUNCTAJ

OBS

1

45716

11.10.2016

AȘTEFĂNOAIE EMILIAN - IONUȚ

50940

02/09/2004

S+S+1C

30.05.1982

98

2

47300

19.10.2016

SIMION ANDREI

50498

16/10/2003

S+S

21.01,1983

96

3

47021

18.10.2016

MOISE MIHAELA

50782

27/07/2004

PETENT+1C

01.04.1982

95

4

54836

08.12.2016

PĂUN SANDA

91350

11/08/2006

S+S+1C

21.01.1984

95

5

48648

27.10.2016

BAN ȘTEFAN TITI

50093

05/02/2004

S+S+2C

31.07.1980

94

6

48691

27.10.2016

IANCU DANIELA

90575

28/02/2006

S+S+2C

20.09.1983

91

7

54591

06.12.2016

GHEORGHE FLORINA - IRINA

90480

14/04/2005

S+S+1C

19.05.1981

89

8

38858

30.08.2016

STANCA RAMONA DANIELA

91395

25/08/2006

S+S+1C

06.02.1984

89

9

49827

03.11.2016

BOLBOCEANU BEATRICE

91648

16/11/2006

S+S+1C

10.09.1983

89

10

47661

21.10.2016

ILIUȚĂ - CIOCÂRLAN ANA MARIA

91672

21/11/2006

S+S+1C

11.02.1980

87

11

49539

02.11.2016

SIMION DANIEL FLORIN

17796

08/06/2010

S+S

16.01.1991

87

INSTIT

12

41326

13.09,2016

BUTAC CRISTINA

35165

16/07/2009

S+S+2C

28.09.1981

81

13

41737

15.09.2016

MACĂU CRISTIAN

11344

19/04/2011

S+S+3C

05.05.1980

81

14

45071

06.10.2016

TUDOR RĂZVAN ALEXANDRU

8020

24/02/2006

PETENT

02.04.1985

80

15

44289

03.10.2016

DINCĂ FLORIN ADRIAN

91476

25/09/2006

PETENT

11.12.1983

80

16

38139

25.08.2016

ETVES (ION) ANA - CRISTINA

90584

07/08/2008

S+S+1C

17.09.1982

79 jf

Ni

17

57268

22.12.2016

TODERICĂ ROBERT

36319

23/07/2009

S+S+2C

09.12.1983

_

18

49892

03.11.2016

PÂRJOLEA ALINA FLORENTINA

48945

27/10/2009

S+S+1C

20.09.1982

OO

r-

19

5177

04.02.2016

IVAN ALEXANDRA IOANA

91104

17/09/2008

S+S+2C

02.10.1980

77

20

55756

14.12.2016

STOICA NICOLE MARIUS

90552

09/08/2007

S+S+1C

27.01.1982

75

21

31754

14.07.2016

CENUȘĂ VASILE

15211

17/05/2010

S+S+2C

12.11.1980

75

22

49205

01.11.2016

BLEJAN CONSTANTIN

29811

17/09/2010

S+S+2C

12.02.1981

75

23

44558

04.10.2016

NEGULESCU (MUHLBACHER) GEORGIANA DANA

90708

30/10/2007

PETENT+1C

22,08.1982

74

24

47580

20.10.2016

NECULA CRISTINA

12560

27/04/2010

S+S+1C

24.02.1983

74

25

48734

27.12.2016

ȚINTĂ MIRELA MIHAELA

15141

14/05/2010

S+S+1C

01.08.1983

74

26

3713

28.01.2016

RĂDUCU DORINA ȘTEFANIA

8856

23/03/2010

S+S+2C

17.07.1985

72

27

48091

25.10.2016

LULCIUC SORIN

7098

27/02/2013

S+S+2C

12.09.1987

72

28

48674

27.10.2016

OLTEANU ELENAALINA

38455

06/08/2009

S+S+2C

22.05.1988

71

29

47513

20.10.2016

ADAM RALUCA-MIHAELA

29824

29/09/2011

S+S+2C

17.10.1988

71

30

43495

27.09.2016

GHEORGHE ALEXANDRA- IOANA

90919

25/08/2008

S+S+2C

30.08.1987

70

31

37050

19.08.2016

PREDUȚ ELENAALINA

13260

23/03/2009

S+S

05.03.1981

70

32

56127

15.12.2016

POPESCU NICOLETA MARIANA

32372

26/06/2009

S+S+1C

05.04.1982

70

33

20603

26.04.2016

BĂDILĂ DENISA ELENA

38625

07/08/2009

PETENT+1C

06.08.1987

70

34

40773

08.09.2016

CIORTESCU MARIAN MIHAI

45993

01/10/2009

PETENT

21.12.1980

70

35

48122

25.10.2016

BURLOI ION DANIEL

35639

11/11/2010

S+S+2C

13.05.1982

70

36

46310

13.10.2016

RADU DAN MARIAN

90614

31/05/2005

S+ S+1C

12.09.1986

69

37

43014

23.09.2016

CHIRCU IONUȚ CONSTANTIN

6037

11/02/2009

PETENT

17.09.1989

69

38

48689

27.10.2016

SLATE ELENA VALENTINA

22673

08/05/2009

PETENT

01.01.1988

69

39

45795

11.10.2016

MÂNDROIU OANA MIRELA

31979

07/10/2010

PETENT

05.07.1988

69

40

12307

14.03.2016

ALEXANDRU FLOR1ȚA

33228

18/09/2013

S+S

10.09.1990

69

INSTIJL—.

41

45435

10.10.2016

RĂDOIMADĂLINA SILVIA

39620

07/11/2013

S+S+2C

07.07.1982

69

42

2159

20.01.2016

CĂPĂȚÂNĂ MADĂLINA ALEXANDRA

3130

20/09/2009

PETENT

10.04.1985

68    j

43

47662

21.10.2016

JIPA CORNEL CONSTANTIN

16775

31/05/2010

S+S+1C

13.11.1987

68 {44

4511

02.02.2016

PALAGHIA ROMULUS

4511

02/02/2016

PETENT

28.07.1985

68

INSTIT

45

45039

06.10.2016

BOȚONEAMIHAI

90510

29/07/2008

S+S+1C

10.03.1987

67

46

46465

1440.2016

GHEORGHE LUCIAN IONUȚ

1326

19/01/2010

PETENT

24.01.1985

67

47

43489

27.09.2016

FĂLCUȚĂ NAELA - IOANA

12282

04/04/2013

PETENT+2C

23.05.1981

67

48

49860

03,11.2016

DINU EMIL CRISTIAN

33281

25/10/2011

S+S+2C

05.01.1981

66

49

11339

08.03.2016

AVĂDĂNUȚI FLORENTINA

13574

11/04/2013

S+S+2C

07.12.1983

66

50

45606

11.10.2016

STERESCU MARIUS

45136

17/12/2013

S+S+1C

13.08.1988

66

51

44529

04.10.2016

STOICA ALDINA MIRELA

2415

28/01/2011

PETENT+1C

06.06.1991

65

52

54655

07.12.2016

TEODOR CRISTIAN NICOLAE

21706

08/07/2010

PETENT

01.03.1985

64

53

42784

22.09.2016

HĂLĂU ANDREEA IULIANA

29792

17/09/2010

S+S+1C

21.07.1986

64

54

48774

27.10.2016

DUMITRESCU CĂTĂLIN

6436

05/03/2012

PETENT

15.08.1987

64

55

45004

06.10.2016

HOROHAI FLORENȚA

18665

24/05/2012

PETENT+2C

21.05.1982

64

56

44953

06.10.2016

GROSU DIANA MIHAELA

33688

12/09/2012

PETENT+1C

15.12.1988

64

57

49872

03.11.2016

TUDORAȘCU AURORA

38047

02/10/2012

S+S+1C

19.02.1984

63

58

25217

26.05.2016

HAIDUC TEODORA LILIANA

48230

19/12/2012

S+S+1C

16.04.1987

63

59

8460

23.02.2016

VIȘAN MIHĂIȚĂ VALENTIN

5422

10/02/2015

S+S

23.07.1984

63

60

45367

10.10.2016

NIȚĂNICOLETA

73854

14/11/2008

PETENT

09.02.1989

62

61

13071

17.03.2016

MASTAN SANDEL - ȘTEFAN

38152

08/12/2010

S+S+2C

03.01.1987

62

62

40496

07.09.2016

CARAGHIN GABRIEL

16845

15/05/2012

S+S+1C

03.01.1985

61

63

45140

06.10.2016

TASE CIOCÎRLIE IULIANA

AURELIA

41869

30/10/2012

S+S

20.09.1987

61

64

43867

29.09.2016

SAVA DANA MARIA

26449

15/07/2014

PETENT+1C

27.11.1980

61

65

2289

21.01.2016

BUCUR MARIUS - CĂTĂLIN

646

09/01/2009

S+S+1C

25.08.1982

60

66

50554

08.11.2016

DRĂGHIA DIANA

25308

18/07/2013

PETENT+2C

14.10.1982

60

67

4747

03.02.2016

TUDOR ALEXANDRU ȘTEFAN

10063

11/03/2015

S+S+1C

24.12.1986

60 ll

O— ( MF?

68

41743

15.09.2016

IOANA FLORINA ADRIANA

24155

19/05/2016

S+S+1C

26.05.1981

69

56866

20.12.2016

IONIȚĂ ADRIANA IULIANA

56866

20/12/2016

S+S+3C

08.10.1982

60

70

3328

27.01.2016

STANCIU MIRELA GEORGIANA

18659

15/06/2010

S+S+1C

11.05.1984

59

71

42791

22.09.2016

HERGHELEGIU TUDOR

31754

05/04/2013

PETENT

08.03.1989

59

72

43408

27.09.2016

UNGUREAUNU MARIUS CEZAR

17019

14/05/2013

PETENT

06.09.1987

59

73

56555

19.12.2016

STANCIU ROXANA EMANUELA

36486

15/10/2013

S+S

17.04.1988

59

74

48177

25.10.2016

SFERA CONSTANTIN

46464

15/12/2015

S+S+2C

08.01.1984

59

75

54188

29.11.2016

SOCACI MIHAELA-ALAXANDRINA

29047

10/09/2010

PETENT+2C

15.07.1980

58

76

9193

25.02.2016

BADEA DANIEL

31619

13/10/2011

PETENT

22.06.1986

58

77

24000

19.05.2016

KIS JOZSEF

28965

08/08/2012

S+S+1C

08.02.1984

58

78

48081

25.10.2016

NEACȘU RAMONA MARIANA

44582

20/11/2012

S+S+1C

05.10.1987

58

79

47483

06.01.2016

CONSTANTIN ANDREEA

47483

22/12/2015

PETENT+1C

14.09.1989

58

80

55519

13.12.2016

FURDUI IULIANA GEORGIANA

55519

13/12/2016

S+S

30.09.1983

58

81

40499

07.09.2016

CARAGHIN ADRIAN

16843

15/05/2012

PETENT

03.11.1986

57

82

35980

11.08.2016

POPA IONELA AMALIA MIHAELA

30519

14/08/2014

S+S+1C

22.06.1983

57

83

46244

13.10.2016

MARIN DIANA

12486

26/03/2015

S+S+1C

27.01.1982

57

84

24153

19.05.2016

NIȚU ALEXANDRU ION

18388

14/05/2015

PETENT

12.11.1991

56

85

42340

20.09.2016

SOLOMON LARISA MIHAELA

20363

30/06/2010

PETENT

12.08.1987

55

86

54455

06.12.2016

CARANICA CRISTINA NICOLETA

48423

31/12/2015

PETENT

08.12.1982

55

87

38064

25.08.2016

EXARU MARIAMIRABELA

18661

14/04/2016

PETENT+2C

24.04.1995

55

88

57313

22.12.2016

IONICESCU TEODOR CONSTANTIN

57313

22/12/2016

S+S

20.03.1990

55

89

45542

11.10.2016

OANCEA MIHAELA GABRIELA

26274

19/08/2010

PETENT

16.01.1987

54

90

52985

22.11.2016

MANOLAKIYULIYA

23860

03/07/2012

PETENT

06.07.1985

54

91

52012

17.11.2016

NICULESCU AURELIAN COSTEL

13007

17/03/2016

PETENT

24.02.1993

54

A?fc    “

92

43551

27.09.2016

EFTIME FLORENTINA CRISTINA

34929

04/08/2016

S+S+2C

02.12.1982

54 u

93

15277

29.03.2016

NĂSTASĂ IULIAN MIHAI

85123

17/11/2014

PETENT

08.04.1995

53    \

^CAt Sfcr94

16601

05.04.2016

NĂSTASĂ ANDREI GEORGE

16601

05/04/2016

S+S

21.10.1987

53

95

27781

14.06.2016

PURNICHI SÂNZIANA DANIELA

25693

31/05/2016

S+S

21.06.1984

53

96

43407

27.09.2016

CIODAR MARILENA

43407

27/09/2016

S+S+1C

18.08.1987

53

97

53658

13.12.2016

ANGHEL DORINA

55658

13/12/2016

S+S+1C

03.02.1985

53

98

51986

17.11.2016

PĂDURARU STELIAN NICOLAE

24113

25/06/2015

PETENT

09.02.1994

52

99

14043

22.03.2016

DRAGOMIR GABRIELA ALICE

14043

22/03/2016

PETENT+1C

07.12.1986

52

100

56250

15.12,2016

APOSTOL FELICIA DANA

56250

15/12/2016

PETENT+2C

19.07.1993

52

101

32744

21.07.2016

COSTIL • - LARION GEORGIANA

14384

18/04/2013

S+S+1C

25.08.1982

51

102

57776

28.12.2016

MORAR RALUCA

44069

30/09/2016

PETENT

12.12.1981

51

103

8373

22.02.2016

POPA FLORINA ALINA

8373

22/02/2016

PETENT+1C

14,09.1985

50

104

49842

03.11.2016

MUNTEANU DANIEL ALEXANDRU

49842

03/11/2016

PETENT

30.01.1991

49

105

57194

22.12.2016

PĂUN GABRIELA

57194

22/12/2016

PETENT

13.01.1990

49

106

48094

25.10.2016

CONSTANTIN ANGELA MARIA

47373

21/12/2015

PETENT

07.07.1994

48

107

49378

01.11.2016

BĂNICĂ MIHAELA

44026

15/11/2012

PETENT

21.01.1988

47

108

49920

03.11.2016

1OȚOVICI ANDREEA GEORGIANA

21913

20/06/2013

PETENT

05.06.1987

46

109

43741

28.09.2016

GHERGHEL ANAMARIA

10699

16/03/2015

PETENT

09.08.1993

46

110

55516

13.12.2016

BRATU ELENA - MĂDĂLINA

48731

27/10/2016

PETENT

02.12.1990

46

111

52094

17.11.2016

MEDREA OANA ALEXANDRA

52094

17/11/2016

PETENT

30.07.1990

46

112

11887

10.03.2016

BURLACU PETRICĂ

39329

23/10/2014

S+S+2C

22.08.1985

44

113

43831

29.09.2016

ȘATALAN CRISTINEL GABRIEL

9338

05/03/2015

PETENT

02.08.1991

43

114

51287

11.11.2016

VLĂDĂU IOANA LAURA

51287

11/11/2016

S+S

30.01.1991

43 4

77*—!

r *

115

1481

14.01.2016

POPESCUIONELIA

5936

12/02/2015

PETENT

17.06.1990

42 ff

116

43968

29.09.2016

MUNTEANU MARIUS

10301

17/03/2014

PETENT

13.10.1988

Iv

41 %

WW5

<oe ax117

45551

11.10.2016

SANDU IULIANA DANIELA

5146

04/02/2016

PETENT

16.09.1984

41

118

43846

29.09.2016

ARCUSI ROXANA- ȘTEFANIA

43846

29.09.2016

PETENT

25.10.1993

41

119

59

05.01.2016

IL1E RALUCA

59

05/01/2016

PETENT

28.01.1989

36

120

29343

27.06.2016

ALEXE ADRIAN ANDREI

29343

27/06/2016

PETENT

26.11.1991

36

/

121

34973

04.08.2016

MARIN TURGHIAN-SURA1

31313

12/07/2016

S+S+2C

01.07.1985

36

122

41191

30.09.2016

COCORU RAMONA - GEORGIANA

44191

30/09/2016

PETENT

17.07.1997

36

123

52078

17.11.2016

DOLFI ALEXANDRA

43354

19/11/2015

PETENT

17.04.1989

35

124

7993

19.02.2016

SIRBU MIRELA GABRIELA

47032

17/12/2015

PETENT

09.09.1986

31

125

25744

31.05.2016

NICULAE ȘTEFAN CĂTĂLIN

25744

31/05/2016

PETENT

08.05.1987

31

în conformitate cu art. 15 lin 4 din HG nr. 251/2016 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarera ANL,aprobată prin HG nr. 962/2001, “contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, se vor depune în termen de 7 zile de la afișare, în condițiile legii"


tantinftBĂRBĂLĂU


Page 6