Hotărârea nr. 327/2017

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr.P.5/1163/22.11.2017;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2017-2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 303/2017;

în conformitate cu prevederile cuprinse la art.ll alin.(4) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea cu nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se desemnează câte un reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 54/29.09.2016, modificată și completată, se abrogă.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate persoanele nominalizate în Anexă, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 327/28.11.2017

ANEXA

La HCLS4 nr. 32^234^017

Nr.

Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Blep rezennHt a n dlml

wSw

1

Grădinița „ANA LUGOJANA”

Str. Cuțitu de Argint nr.

8

2

Grădinița „CHILDREN’S JOY”

Str. Gramont nr. 3

ANDRUȘCEAC

ANTONIO

3

Grădinița „EUROKID”

Str. Alunișului nr. 125

NEGRILĂ VASILE

4

Grădinița „PRIKINDEL”

Str. Sfântul Ilie nr. 5

ANDRUȘCEAC

ANTONIO

5

Grădinița „ȘAPTE ANI”

Str. Drumul Gilăului nr. 1B

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

6

Grădinița „TIC-PITIC”

Str. Costescu Petre nr. 26

STĂNOI LUCIA

7

Grădinița „ELITE”

Str. Lânăriei nr. 136

CEACÂR SORIN IO AN

8

Grădinița „MARIAWARD”

Cal. Șerban Vodă nr. 223

MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

9

Grădinița „MELBA”

Str. Lânăriei nr. 117

MOULIN GUILHEM CHRISTIAN

10

Grădinița „PRICHINDEL”

Str. Grigore Vodă nr. 28

TRIFU VASILE

11

Grădinița „AȘCHIUȚĂ 2003”

Str. Făgetului nr. 50

ȘTEFAN DANIEL LAURENȚIU

12

Grădinița „ARICI POGONICI”

Str. Aurel Perșu nr. 117

SIMION SAMIR

13

Grădinița „GAN EDEN”

Str. Vitejescu nr. 19

CEACÂR SORIN IOAN

14

Grădinița „DORA”

Str. Farului nr. 3

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

15

Grădinița „YUKI”

Str. Alpinești nr. 9

MARIN ALEXANDRU

16

Grădinița cu program prelungit „CĂSUȚA

DACILOR”

Intr. Călțuna nr. 9

TURMAC GEORGE ADRIAN

17

Grădinița cu program prelungit „HAPPY JUNIOR”

Șos. Berceni nr. 8

TURMAC GEORGE ADRIAN

18

Grădinița „IQ-EST”

Str. Măriuca nr. 40

ȘTEFAN GEORGE

ALIN

19

Grădinița „IILO”

Str. Iarba Câmpului nr.

4

SIMION SAMIR

20

Grădinița „PARADISUL COPIILOR”

Str. Gen Nicolae Haralambie nr. 38

STĂNOI LUCIA

21

Grădinița „LICURICI”

Str. Cuza Vodă nr. 141A

SAVA IOAN RĂZVAN

22

Grădinița „Garmy Kids”

Șos. Vitan - Bârzești nr. 7D-7E, Corp B, Etaj 2

ȘTEFAN DANIEL LAURENȚIU

23

Grădinița cu program prelungit „PRIETENII MEI”

B-dul. Metalurgiei nr. 87

CĂLINA SIMION DAN

24

Școala Primară „KIDS PALACE”

Str. Obolului nr. 10

ȘTEFAN DANIEL LAURENȚIU

25

Școala Primară „IEPURAȘUL BOCĂNILĂ”

Str. Iarba Câmpului nr.

91

BĂRBĂLĂU COSMIN

CONSTANTIN

26

Școala Primară „DREAMLAND”- sediul 2

Str. Plugarilor nr. 20

MARIN ȘTEFĂNEL

DAN

27

Școala Primară „KING GEORGE II”

Str. Cimpoierilor nr. 2

CEACÂR SORIN IO AN

28

Școala Gimnazială SEB

Str. Mărțișor nr. 22

GÂF DEACIOAN

29

Grădinița „GĂRGĂRIȚA”

Str. Dumbrăveni nr. 35

PÎNZARU GEORGE

DANIEL

2