Hotărârea nr. 27/2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 27.02.2017 – 26.05.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 27.02.2017-26.05.2017

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4 nr. 55/17.02.2017;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 120/29.11.2016 privind alegerea

președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.12.2016 - 28.02.2017; Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în temeiul dispozițiilor art. 35 alin.l și 81 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se alege domnul Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 27.02.2017-26.05.2017.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2017.


GabridârÂNGHELOIU

Nr. 27/27.02.2017