Hotărârea nr. 251/2017

Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12 -18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Relația cu Cetățenii prin Serviciul Gestionare Spațiu Locativ nr. P. 14.4/1276/21.08.2017

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu art. 43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și art. 21 și art 30 din H.G nr. 1275/2000, privind- aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 36/2016 - anexa 3 prin care la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București au fost adoptate „Criteriile de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale”;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) și alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Relația cu Cetățenii prin Serviciul Gestionare Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2017.

Nr. 251 /29.09.2017I - ConWhtin BĂRBĂLĂUContrasemnează SecrefarîH Sector ilui 4


Otilia Iustiniana ILCEAS,

ANEXĂ... la HCLS4 m.&tU&C

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017 PENTRU ATRIBUIREA DE "LOCUINȚE SOCIALE”

poziția

Nr dosar

Nr.dosar inițial

Anul depunerii

Nume si Prenume

Structura familie

Punctaj

Observații

1

54297/05.12.2016

5228

02.03.2001

PARASCHIV DOREL

PET+2 copii

42

MONOPARENTAL

2

4285/22.09.2016

50185

09.03.2004

RADU NUTA

PET+2 copii

36

MONOPARENTAL

3

53578/28.11.2016

28654

10.06.2009

PANTUS VERONICA

S+S+3 copii

36

4

45004/06.10.2016

18665

29.05.2012

HOROHAI FLORENȚA

PET+2 copii

36

MONOPARENTAL

5

53320/24.11.2016

19375

27.10.1997

DIVLAN VIORICA

PET+2 copii

35

MONOPARENTAL

6

49827/03.11.2016

91648

16.11.2006

BOLBOCEANU BEATRICE

S+S+l copil

35

7

56339/16.12.2016

29675

16.09.2010

BUCURESTEANU AURA

PET+2 copii

35

MONOPARENTAL

8

41737/15.09.2016

11344

19.04.2011

MACAU CRISTIAN

S+S+3 copii

35

9

53706/28.11.2016

50540

05.11.2003

DRAGOI MARIANA

S+S+l copil

34

10

27774/14.06.2016

5718

19.02.2013

IONITA FLORENTINA

PET+4 copii

34

MONOPARENTAL

11

54502/06.12.2016

45495

25.11.2002

STAVRE STEFANIA

PET+2 copii

33

MONOPARENTAL

12

56387/16.12.2016

17333

30.12.1999

GHIDANAC MARIAN

S+S+l copil

32

13

55094/09.12.2016

50109

10.02.2004

PETRESCU FLORIN MARIAN

PET

32

14

47400/19.10.2016

50498

16.10.2003

SIMION ANDREI

S+S

31

15

52678/21.11.2016

90257

22.03.2007

GHEORGHE VALERIU

PET

31

16

44558/04.10.2016

90708

30.10.2007

MUHLBACHER NEGULESCU GEORGIANA

PET+1 copil

31

MONOPARENTAL

17

49201/11.11.2016

39547

04.11.2008

CORLATAN MARIA ,

PET+4 copii

31

MONOPARENTAL

18

4941/03.11.2016

51434

12.11.2004

AUGUSTIN CARMEN ERIKA

PET+3 copii

30

MONOPARENTAL

19

25056/26.05.2016

14618

18.05.2011

ISTRATE DORIANA

S+S+2 copii

30

20

567936/20.12.2016

15429

25.05.2011

PURCARU IOANA

PET+1 copil

30

MONOPARENTAL

21

41130/12.09.2016

43719

10.12.2013

TEODORESCU AUREL SI PAMELA

S+S+l copil

29

22

40329/06.09.2016

50513

24.10.2002

PANAITESCU VICENTIU

PET

28

23

45716/11.10.2016

50940

02.09.2004

ASTEFANOAIE EMILIAN

S+S+l copil

28

24

48691/27.10.2016

90575

28.02.2006

IANCU DANIELA

S+S+2 copii

28

^43199/26.09.2016

91672

21.11.2006

ILIUTA CIOCÂRLAN CRISTIAN.ANA

S+S+l copil

28

26

^1206/11.11.2016

90017

10.01.2007

AVRAM CONSTANTIN

S+S+2 copii

28

^81/29.09.2016

90558

09.08.2008

TAMBAC MONICA

PET+2 copii

28

MONOPARENTAL

r 2Ș)

4^78/05.10.2016

15653

19.05.2010

SANDRU MARIANA GABRIELA

S+S

28

29y

47^92/20.10.2016

22295

21.06.2012

NUTA FLORENTINA

S+S+l copil

28

5^858/30.08.2016

91395

25.08.2006

STANCA RAMONA DANIELA

S+S+l copil

27

Lla31

20603/26.04.2016

38625

07.08.2009

B ADILA DENIS A ELENA

PET-f-1 copil

27

MONOPARENTAL

32

50554/08.11.2016

25308

18.07.2013

DRAGHIADIANA

PET+2 copii

27

MONOPARENTAL

33

31469/13.07.2016

24184

19.05.2016

MUSTATA MARINA

PET+1 copil

27

MONOPARENTAL

34

56153/15.12.2016

860

02.03.1998

SAVIN SILVIA

PET+1 copil

26

35

56941/20.12.2016

90523

19.07.2007

CHIS ALEXANDRU

S+S+2 copii

26

36

54198/29.11.2016

37634

24.10.2007

ILIUTA DANIEL

S+S+l copil

26

37

49539/02.11.2016

17796

08.06.2010

SIMION DANIEL FLORIN

S+S

26

38

41516/14.09.2016

3397

13.09.2012

TOMA IOANA

PET+1 copil

26

MONOPARENTAL

39

54201/22.11.2016

45437

08.10.2000

NEBUNELEA CONSTANTIN

S+S+3 copii

25

40

44960/06.10.2016

45405

20.11.2000

CHIRIAC ELISABETA

S+S+2 copii

25

41

48179/25.10.2016

90204

11.02.2005

MINDRESCU ELENA ALINA

S+S+l copil

25

42

48914/28.10.2016

91003

13.10.2005

BRADAHAN CLAUDIA

PET+1 copil

25

43

58151/29.12.2016

90169

25.03.2008

FLORESCU GHEORGHE

S+S+2 copii

25

44

38139/25.08.2016

90584

07.08.2008

ION EDVES ANA CRISTINA

S+S+l copil

25

MONOPARENTAL

45

43985/29.09.2016

14095

26.04.2012

STAN CAMELIA GEORGIANA

PET+1 copil

25

MONOPARENTAL

46

44953/06.10.2016

33688

12.09.2012

GROSU DIANAMIHAELA

PET+1 copil

25

MONOPARENTAL

47

48081/25.10.2016

44582

20.11.2012

NEACSU RAMONA MARIANA

S+S+l copil

25

48

44560/04.10.2016

8047

26.02.2015

SISU MARCELA

PET+1 copil

25

MONOPARENTAL

49

45356/10.10.2016

45414

03.10.2002

ACHIM DORINA

PET

24

50

41799/15.09.2016

50693

05.02.2004

BAN ȘTEFAN TITI

S+S+2 copii

24

51

5572/08.02.2016

50562

16.06.2004

ADASCALITEIDANAADINA

PET+1 copil

24

MONOPARENTAL

52

309517/07.07.2016

51442

12.10.2004

ALINTA CRISTINA

PET+2 copii

24

MONOPARENTAL

53

50503/08.11.2016

7607

15.03.2011

BUNGET NICOLETA

PET+1 copil

24

MONOPARENTAL

54

27857/15.06.2016

17701

15.06.2011

BUIAMA FLORICA

S+S+5 copii

24

55

38005/25.08.2016

25768

23.07.2013

SUTA CRISTINA

PET + 1 copil

24

MONOPARENTAL

56

36367/16.08.2016

45222

01.09.1998

NICOLESCU FLOAREA

PET+1 copil

23

57

45159/06.10.2016

50238

24.06.2003

GHEORGHE MARIN

S+S

23

58

51616/15.11.2016

50514

24.10.2003

HAITESCU NICOLETA

PET+1 copil

23

MONOPARENTAL

59

44907/05.10.2016

91650

16.11.2006

PINTILIE DUMITRU MIHAI

PET

23

^60

57310/22.12.2016

90400

17.05.2007

STAVARACHE FLORIN

S+S+l copil

23

43978/29.09.2016

53031

26.11.2009

DRAGOIEDITH ELENA

S+S+2 copii

23

3713/28.01.2016

88856

23.03.2010

RADUCU DORINA STEFANIA

S+S+2 copii

23

1

' ^071/17.03.2016

38152

08.12.2010

MASTAN SANDEL

S+S+2 copii

23

■-H

*5^562/27.12.2016

39402

29.12.2011

ADASCALITEI IOANA

PET+1 copil

23

MONOPARENTAL

-<z6o

f)165/06.09.2016

19857

05.06.2013

ACHIM RODICA

S+S+2 copii

23

66

54871/08.12.2016

43873

24.11.2015

TUDORASCU NICUSOR

S +S+4COPII

23

67

43823/29.09.2016

47624

22.12.2015

ȘERB AURA CRISTINA

PET+2 copii

23

MONOPARENTAL

68

54668/07.12.2016

4996

04.02.2016

DINCAMIHAELA

PET+1 copil

23

MONOPARENTAL

69

49817/03.11.2016

49817

03.11.2016

MAIANU MARIANA

PET+3 copii

23

MONOPARENTAL

70

45740/11.10.2016

45012

16.01.2002

CATANA MARIAN

PET+1 copil

22

71

25616/31.05.2016

91167

29.06.2006

STAN ACHIM LEONARD

PET

22

72

58244/30.12.2016

91532

10.10.2006

GHEORGHE VICTORITA

PET

22

73

45039/06.10.2016

90510

29.07.2008

BOTONEAMIHAI

S+S+l copil

22

74

5177/04.02.2016

91104

17.09.2008

IVAN ALEXANDRA

S+S+2 copii

22

75

49892/03.11.2016

48945

27.10.2009

PIRJOLE A ION ALINA FLORENTINA

S+S+l copil

22

76

2322/04.01.2016

11148

15.04.2010

MUREȘ AN FLORIC A

PET+4 copii

22

MONOPARENTAL

77

31754/14.07.2016

15211

17.05.2010

CENUȘA VASILE

S+S+2 copii

22

78

23148/12.05.2016

15537

18.05.2010

VOICULESCU CIPRIAN

S+S+2 copii

22

79

45542/11.10.2016

26274

19.08.2010

O ANCE A MIHAELA

PET

22

80

50925/10.11.2016

28985

09.09.2010

NICHIFOR VERONICA

PET+2 copii

22

MONOPARENTAL

81

42398/20.09.2016

35639

11.11.2010

BURLOI ION DANIEL

S+S+2 copii

22

82

15015/28.03.2016

23295

08.08.2011

COJOCARU LENUTA

PET+1 copil

22

MONOPARENTAL

83

53918/29.11.2016

29487

27.09.2011

CRISTEANICOLAS ADRIAN

PET

22

84

47513/20.10.2016

29824

29.09.2011

ADAM RALUCA MIHAELA

S+S+2 copii

22

85

5571/08.02.2016

2549

24.01.2013

GHEORGHE ELEN A NICOLETA

PET+1 copil

22

MONOPARENTAL

86

54054/29.11.2016

50612

25.06.2004

BITON AURELIA

S+S+l copil

21

87

44536/04.10.2016

91039

25.10.2005

BOTONEASAFTA

Petent

21

88

45002/06.10.2016

37638

24.10.2008

PESTRITU GEORGETA

S+S+l copil

21

89

43939/29.09.2016

12757

19.03.2009

POPA EC ATERINA

S+S+l copil

21

90

46985/18.10.2016

13817

06.05.2010

OLTEANU GEANINA

PET+1 copil

21

91

5600/07.12.2016

33503

21.10.2010

TOBESCU MIRCEA

PET

21

92

49860/03.11.2016

33281

25.10.2011

DINU EMIL CRISTIAN

S+S+2 copii

21

93

41459/13.09.2016

34702

08.11.2011

FERARU GEORGETA

PET+2 copii

21

MONOPARENTAL

94

11339/08.03.2016

13574

11.04.2013

AVADANUTI FLORENTINA

S+S+2 copii

21

^95^

^50514/08.11.2016

32580

12.09.2013

MIHAILESCU(MORAR)LUMINITA

S+S+3 copii

21

445548/11.10.2016

1428

16.01.2014

AMETLEILA

PET+2 copii

21

MONOPARENTAL

'33 8^7/29.09.2016

26449

15.07.2014

S AVA DANA MARIA

PET+1 copil

21

MONOPARENTAL

W

( 45^/02.02.2016

4511

02.02.2016

PALAGHLA ROMULUS

PET

21

^99/

I 5277^/22.11.2016

7870

18.02.2016

URMUZ LACRAMIO ARA

PET+3 copii

21

MONOPARENTAL

'^T.1^709-06'2016

27161

09.06.2016

GALATUS LAURA GEORGIANA

PET+3 copii

21

MONOPARENTAL


tf.&t'lof't


101

56066/15.12.2016

54454

06.12.2016

COMANRALUCA

PET+2 copii

21

MONOPARENTAL

102

48127/25.10.2016

45121

27.03.2001

RAICU PETRE

PET

20

103

49202/01.11.2016

90261

01.02.2006

NAN ELENA

PET+1 copil

20

104

44289/03.10.2016

91476

25.09.2006

DINCA FLORIN ADRIAN

PET

20

105

46978/18.10.2016

90284

30.03.2007

FLOREA VICTOR

S+S+l copil

20

106

44486/04.10.2016

35379

14.10.2008

DINCA JENI

PET

20

107

2289/21.01.2016

646

09.01.2009

BUCUR MARIUS CĂTĂLIN

S+S+l copil

20

108

43525/27.09.2016

51633

17.11.2009

GARALIC ION

PET

20

109

50923/10.11.2016

25764

30.08.2011

ZOTINA SVETLANA

PET+1 copil

20

MONOPARENTAL

110

48617/17.10.2016

18246

23.05.2013

BITOLEANU CORINAANA

PET+1 copil

20

MONOPARENTAL

111

38064/25.08.2016

18661

14.04.2016

EXARU MARIA MIRABELA

PET+2 copii

20

MONOPARENTAL

112

46280/13.10.2016

30857

07.07.2016

ANDREI MARIA

PET+2 copii

20

MONOPARENTAL

113

55756/14.12.2016

90552

09.08.2007

STOICA NICOLAE MARIUS

S+S+l copil

19

114

37050/19.08.2016

13260

23.03.2009

PREDUT ELENA ALINA

S+S

19

115

47580/20.10.2016

12560

27.04.2010

NECULA CRISTINA

S+S+l copil

19

116

42473/20.09.2016

10649

12.04.2011

VLADOIU CONSTANTIN

S+S+l copil

19

117

50544/08.11.2016

10354

03.04.2012

DIMA PAUNA

PET

19

118

36616/17.08.2016

28717

06.08.2012

COSTEARODICA

S+S+l copil

19

119

56116/15.12.2016

34683

30.09.2013

STANESCUTANTA

PET+3 copii

19

120

2216/20.01.2016

7150

27.02.2014

DOBRE VIRGIL MARIN

S+S+2 copii

19

121

8373/22.02.2016

8373

22.02.2016

POPA FLORINA ALINA

PET+1 copil

19

MONOPARENTAL

122

30915/05.08.2016

30915

07.07.2016

TUDORACHE SORINA NICOLETA

PET+3 copii

19

MONOPARENTAL

123

49123/11.11.2016

49123

31.10.2016

POPESCU ECATERINA

PET+3 copii

19

MONOPARENTAL

124

48168/25.10.2016

32535

30.09.2008

BODEA DOINA

S+S+l copil

18

125

54267/15.12.2016

3890

30.10.2008

ROȘU IOANA

PET+1 copil

18

MONOPARENTAL

126

43014/23.09.2016

6037

11.02.2009

CHERCU IONUT ALEXANDRU

PET

18

,127

42849/22.09.2016

45993

01.10.2009

CIORTESCU MARIAN

PET

18

128

44170/30.09.2016

52731

25.11.2009

ADASCALITI ION

PET

18

129

48774/27.10.2016

6434

05.03.2012

DUMITRESCU CĂTĂLIN MARIAN

PET

18

47253/20.10.2016

2896

29.01.2013

MORARU ELENA

PET+1 copil

18

MONOPARENTAL

\ 4369/02.02.2016

14507

19.04.2013

ENACHE MARJNELA

PET+2 copii

18

MONOPARENTAL

-432'^

? ^260/11.03.2016

35826

09.10.2013

POPA MAGD ALENA

PET+1 copil

18

MONOPARENTAL

4^339/20.09.2016

91164

28.06.2006

ȚIGLA GHEORGHE

PET+1 copil

17

.-131/

3^35/09.08.2016

90121

07.02.2007

DRUMEN CARMEN

PET+1 copil

17

MONOPARENTAL

4^072/23.09.2016

74845

20.11.2008

BOCIOACA ROXANA ALICE

S+S+2 copii

17

Page 4136

52789/22.11.2016

74986

20.11.2008

HAS AN NEGMEDIN

PET

17

137

57056/21.12.2016

36158

18.11.2010

COSTEAPAUL

PET+1 copil

17

138

34709/03.08.2016

32280

26.11.2010

STRACHINARU ELIS ABETA

PET

17

139

44470/04.10.2016

16101

31.05.2011

NICULAE MARIN

PET

17

140

42811/05.10.2016

14910

23.04.2013

MARTIN MARIELANASTIA

PET+3 copii

17

MONOPARENTAL

141

42345/11.10.2016

19338

30.05.2013

MATEI ROZIC A LUMINIȚA

PET+1 copil

17

MONOPARENTAL

142

34508/02.08.2016

26150

24.07.2013

KOC GULSAH

PET

17

143

8460/23.02.2016

5422

10.02.2015

VIS AN MIHAI VALENTIN

S+S

17

144

4747/03.02.2016

10603

11.03.2015

TUDOR ALEXANDRU

S+S+l copil

17

145

43539/27.09.2016

9334

25.02.2016

RAC ARU ALEXANDRU

PET

17

146

14518/24.03.2016

11902

10.03.2016

CHIRA ANDREEA

PET+1 copil

17

MONOPARENTAL

147

46917/18.10.2016

16473

05.04.2016

MITRE A ADRIANA

PET+1 copil

17

MONOPARENTAL

148

33851/28.07.2016

33851

28.07.2016

URLEAMANUELA

S+S+l copil

17

149

36064/11.08.2016

36064

11.08.2016

IORDACHESCU NICOLETA CRISTR

PET+1 copil

17

MONOPARENTAL

150

48886/28.10.2016

37686

23.08.2016

ONCILA MIHAELA NICOLETA

PET+1 copil

17

MONOPARENTAL

151

46179/13.10.2016

90266

29.05.2008

IATAN MIHAELA

PET

16

152

56127/15.12.2016

32372

26.06.2009

POPESCU NICOLETA MARIANA

S+S+l copil

16

153

45018/06.10.2016

16251

06.01.2011

MUSTATEA CONSTANTIN

PET

16

154

40234/06.09.2016

17112

09.06.2011

CURALA DOMNICA

PET

16

155

42485/20.09.2016

27123

08.09.2011

COSTACHE CONSTANTIN

S+S+l copil

16

156

4874/04.02.2016

33724

28.10.2011

STOICA CRISTINA

S+S+2 copil

16

157

39424/01.09.2016

8980

26.03.2012

GABRIAN VIOREL

PET

16

158

33839/28.07.2016

16996

15.05.2012

NISTORIULIANA

PET

16

159

17198/07.04.2016

35039

17.09.2014

LACATUS DANA MARIA

PET

16

160

48956/31.10.2016

23661

17.05.2016

BURETIA CIDU GINA MARICICA

S+S+3 copii

16

161

42833/22.09.2016

42063

16.09.2016

ȘTEFAN IONUT

S+S+l copil

16

162

51676/15.11.2016

90378

10.07.2008

VĂDUVĂ MIHAELA

PET

15

163

26185/02.06.2016

38169

28.10.2008

DOBRE DUMITRU

PET

15

164

39001/20.08.2016

40215

20.08.2009

DRAGALAI SILICA

PET

15

^465^,

42872/22.09.2016

39378

21.12.2010

APOSTOLESCU JANA

PET

15

2^751/20.10.2016

28821

21.09.2011

MARCUVALERIU

PET

15

Wg29/03.11.2016

34681

08.11.2011

BUZOIANU MIHAELA CORINA

PET

15

/.T6B\

13^1/22.03.2016

36618

25.09.2012

DUMITRU SOMNA

PET

15

MONOPARENTAL

. .169 )

412^0/13.09.2016

45906

29.11.2012

IONESCU MARIAN CRISTIAN

PET

15

x 49^00/01.11.2016

4146

06.02.2014

VLAD ALEXANDRU

PET

15171

7752/18.02.2016

8706

02.03.2015

MODERATO MIA

PET

15

172

25026/25.05.2016

14183

08.04.2015

BAJENARU FLORIN ALIN

S+S+2 copii

15

173

32696/21.07.2016

28187

24.07.2015

ZEGAN NINA MARIA

S+S+3 copii

15

MONOPARENTAL

174

45903/12.10.2016

46800

16.12.2015

IORDACHE D-TRU.NICUSOR

S+S+2 copii

15

175

51969/17.11.2016

9170

25.02.2016

FATHALAH ALINA

PET+1 copil

15

MONOPARENTAL

176

20424/26.04.2016

20424

26.04.2016

ZBARNA MARIANA

PET+1 copil

15

MONOPARENTAL

177

44983/06.10.2016

41541

31.08.2009

BUSUIOC FLORENTIN

PET

14

178

46571/17.10.2016

39206

20.12.2011

MLADIN ELENA

PET+1 copil

14

179

38128/25.08.2016

29708

16,08.2012

STAN DUMITRU

PET

14

180

29972/30.06.2016

5091

13.02.2013

USTUROI MIHAIROBERTO

PET

14

181

12534/15.03.2016

5713

19.02.2013

PITARU GEORGE

PET

14

182

42456/20.09.2016

17662

20.05.2013

PANAIT PAULA

PET

14

183

49267/01.11.2016

28448

08.08.2013

MAICAN CORNEL

PET

14

184

4512/02.12.2016

9807

19.03.2014

FRANGU MARIA

PET

14

185

41263/13.09.2016

32880

02.09.2014

BURCA SIMINA

S+S+2 copii

14

186

30447/05.07.2016

32881

02.09.2014

MARMUREANU AURICA

PET

14

187

40791/08.09.2016

40791

08.09.2016

MILOS AURELIA

PET

14

188

54875/07.12.2016

54875

08.12.2016

ION IOANA

PET+1 copil

14

MONOPARENTAL

189

13071/17.03.2016

90860

26.08.2005

MASTAN NELI (BURLOI)

PET

13

190

56405/16.12.2016

15425

18.05.2010

TOMA MARIA

PET

13

191

4080/01.02.2016

5361

28.02.2012

SIMION MARIAN IONUT

PET

13

192

44572/04.10.2016

10583

25.03.2013

AJUDEANU VIORICA

PET

13

193

44962/06.10.2016

23229

03.07.2013

DINICAGINA

PET

13

194

11441/08.03.2016

3694

29.01.2015

BURLACU BIANCA LARIS A

pet

13

195

24153/19.05.2016

18388

14.05.2015

NITU ALEXANDRU

PET

13

196

20140/22.04.2016

42768

16.11.2015

IONESCU GABRIEL

PET

13

197

53426/24.11.2016

85123

17.11.2015

NASTASA IULIAN MIHAI

PET

13

198

53911/29.11.2016

53911

29.11.2016

NADRAG DUMITRU

S+S

13

199

54498/06.12.2016

54498

06.12.2016

RUSEN FLORENTINA

PET+1 copil

13

200

7751/18.02.2016

2413

28.01.2011

PARASCHIV GELU

PET

12

«Ol

3563/28.01.2016

27153

08.09.2011

FLOREAIOLANDA

PET+5 copii

12

-2^

12517/15.03.2016

38143

13.12.2011

COJOCARU MARIUS VALENTIN

PET

12

rs203^

^48100/25.10.2016

24168

05.07.2012

CHIREA MARIAN

Petent

12

$6450/06.06.2016

19534

03.06.2013

PRISECARU MARIUS

PET

12

J2/5

$2944/16.03.2016

8032

04.03.2014

HOBORICI ALEXANDRU

PET

12

ÎCV+

o

206

43968/29.09.2016

10301

17.03.2014

MUNTEANU M ARIUS

PET

12

207

4028/31.03.2016

21870

05.06.2014

LOZEANU ALEXANDRU

PET

12

208

23867/18.05.2016

9256

25.02.2016

GAVRILA GEORGETA

S+S+l copil

12

209

52012/17.11.2016

13007

17.03.2016

NICULESCU AURELIAN COSTEL

PET

12

210

52925/22.11.2016

28166

16.06.2016

HURUBEAN FLORICA SIMION

PET+2 copii

12

MONOPARENTAL

211

54244/29.11.2016

52094

17.11.2016

MEDREAOANA

PET

12

212

54940/08.12.2016

54940

08.12.2016

PAIC ROZA

PET

12

213

2618/22.01.2016

23733

02.07.2012

TUDORNELU

PET

11

214

47730/14.11.2016

32981

02.09.2014

LACATUS KATALIN

S+S+7 copii

11

215

43741/28.09.2016

10699

16.03.2015

GHERGHELANAMARIA

PET

11

216

56347/16.12.2016

19755

25.05.2015

LAZARCIUC VASILICA

PET

11

217

43546/27.09.2016

43546

27.09.2016

NEAMTU GABREEL

PET

11

218

45095/06.10.2016

9752

04.04.2011

MUNTEANU PETRU

PET

10

219

7157/16.02.2016

31863

30.08.2012

DINCA ALIN ALEXANDRU

PET

10

220

43388/27.09.2016

4803

12.02.2013

ZIDARU MIHAELA

PET

10

221

47518/20.10.2016

89405

16.12.2014

CHIRIGIU NELU

PET

10

222

43831/29.09.2016

9338

05.03.2015

SATALAN CRISTINEL

PET

10

223

6495/11.02.2016

36937

01.10.2015

ADEM RAIM

PET

10

224

11188/07.03.2016

11188

07.03.2016

MORARU MIRCEA

PET

10

225

47047/18.10.2016

17436

08.04.2016

ANGHELESCU MARTA LUIZA

PET

10

226

42809/11.10.2016

42809

22.09.2016

PRISECARU GHEORGHITA

PET

10

227

43846/29.09.2016

43846

29.09.2016

ARCUSISTEFANIA ROXANA

PET

10

228

44191/30.09.2016

44191

30.09.2016

COCORU RAMONA GEORGIANA

PET

10

229

5126/04.02.2016

6285

21.02.2013

PREDA MARCEL MARIAN

PET

9

230'

22297/09.05.2016

. 17014

14.05.2013

MIRE A ION

S+S

9

231

5707/09.02.2016

6062

20.02.2014

IONICA MARIAN

PET

9

232

49269/01.11.2016

16432

21.04.2014

TURUNGIU BOGDAN

PET

9

233

49271/01.11.2016

16434

29.04.2014

TURUNGIU RADU DANIEL

PET

9

234

3326/27.01.2016

44596

02.12.2015

ADEMARTUR

S+S

9

^23V

4745/03.02.2016

4745

03.02.2016

GOSPODIN MADALIN

PET

9

^363/25.02.2016

9363

25.02.2016

NICULA IONELA CRISTINA

S+S+3 copii

9 •

^237 ’

*<3^60/14.03.2016

12460

15.03.2016

VOICA GEORGETA

PET

9

1^1/22.03.2016

13951

22.03.2016

MIHAILISANDRA

S+S+l copil

9

om

375^2/23.08.2016

14770

23.04.2013

MINAGABRIELA

PET

8

W

34^8/02.08.2016

28813

31.07.2014

BACANU GHEORGHE

S+S+5 copii

8

241

21577/13.05.2016

17316

07.05.2015

ION DORINA

S+S+2 copii

8

242

53307/24.11.2016

38372

13.10.2015

MOISE FLOAREA

PET

8

243

13807/17.03.2016

45202

07.12.2015

PAHARNICU D-TRU. PETRE

PET

8

244

885/12.01.2016

47869

14.12.2015

COSTEA CRISTINA

PET

7

245

45661/11.10.2016

8293

22.02.2016

NIMARA ROBERTO MANUEL

PET

7

246

11187/07.03.2016

10641

03.03.2016

MORARU CORNEL

PET

7

247

13066/17.03.2016

13066

17.03.2016

GEORGESCU COSTEL ROMULUS

PET

7

248

34210/01.08.2016

34210

01.08.2016

DUMITRESCU CRISTIAN

S+S

7

249

48743/27.10.2016

48743

27.10.2016

SPIRESCU FLORIN

PET

7

250

38052/25.08.2016

89340

16.12.2014

PREDA IONEL

PET

6

251

8079/19.02.2016

8079

19.02.2016

BOTONEA REMUS

PET

6

252

13064/17.03.2016

13064

17.03.2016

GEORGESCU CONSTANTIN REMUS

PET

6

253

21182/29.04.2016

18830

15.04.2016

VRENICU RADU

S+S+l copil

6

254

23102/12.05.2016

20439

26.04.2016

MARIN VIJAI

S+S

6

255

7842/18.02.2016

45508

08.12.2015

MIHALACHE VASILICA

PET

5

256

49787/03.11.2016

7200

16.02.2016

PENESCU LETITIA

PET+I copil

5

257

38051/25.08.2016

2850

26.01.2016

TUNGUNAFLORIAN

PET

4

258

26811.08.06.2016

26811

08.06.2016

COSTACHE MIHAIL

PET

4

259

50917/10.11.2016

8231

22.02.2016

RACO VITEANU NINEL

PET

3

260

34575/18.08.2016

34575

02.08.2016

SURDU MARIA

PET

3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ