Hotărârea nr. 238/2017

Hotărâre privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, aprobați prin hotărâri ale Consiliul Local al Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, aprobați prin hotărâri ale Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.7.3/748/11.09.2017 al Direcției

Investiții și Achiziții Publice;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art 44, alin. (I) din Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-    O.U.G nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, respectiv:

HCLS4 nr. 4 / 28.01.2010 Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiții propuse a se realiza in anul 2010 de către Primăria Sectorului 4.

HCLS4 nr. 48/27.05.2010 Hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții reabilitare termică pentru 22 blocuri.

HCLS4 nr. 3/16.01.2012 Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiții în vederea includerii în programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2012-2015.

HCLS4 nr. 53/29.03.2012 Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a 26 blocuri din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în sectorul 4 al Municipiului București in perioada 2012-2015.

HCLS4 nr. 14/06.07.2012 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții cuprinse în programul multianual de reabilitare ter^S^^^f^. blocurilor de locuințe din sectorul 4 al Municipiului București.


•    HCLS4 nr. 57/28.03.2013. Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a 150 blocuri din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2012-2015.

•    HCLS4 nr. 58 / 28.03.2013 Hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 3 / 16.01.2012 pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiții în vederea includerii în programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2012-2015.

•    HCLS4 nr. 151 / 27.11.2014 Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a 5 blocuri din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în sectorul 4 al Municipiului București.

•    HCLS4 nr. 43 / 29.02.2016 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București.

•    HCLS4 nr. 56 / 17.03.2016 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/29.02.2016privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București.

•    HCLS4 nr. 75 / 22.04.2016 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 51 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 al Municipiului București.

•    HCLS4 nr. 30 /27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați a 4 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București prin aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată.

•    HCLS4 nr. 31 / 27.02.2017 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 3 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 al Municipiului București.

•    HCLS4 nr. 110 / 09.05.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin „Programul multianual privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București in perioada 2014-2030.

în temeiul prevederilor aii. 45. alin. (1)., art. 81, alin. (2), lit. i) și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici aferenți blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, aprobați prin HCLS4 nr. 4 / 28.01.2010, HCLS4 nr. 48/27.05.2010, HCLS4 nr. 3/16.01.2012, HCLS4 nr. 53/29.03.2012, HCLS4 nr. 14/06.07.2012, HCLS4 nr. 57/28.03.2013, HCLS4 nr. 58 / 28.03.2013, HCL^â'SS:^ 27.11.2014, HCLS4 nr. 43 / 29.02.2016, HCLS4 nr. 56 / 17.03.2016, HCLS4 nr.


HCLS4 nr. 30 / 27.02.2017, HCLS4 nr. 31 / 27.02.2017, HCLS4 nr. 110 / 09.^5.201' anexei la prezenta hotărâre.


Art. 2. Se aprobă centralizarea, actualizarea și sintetizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, conform Anexei prevăzute la art. 1.

Art. 3. Prin prezenta hotărâre orice altă hotărâre anterioară cu privire la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivele de investiții menționate în cadrul Anexei la prezenta hotărâre, încetează a mai produce efecte.

Art. 4. Primarul Sectorului 4, Direcția de Investiții si Achiziții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic al Consiliului Local Sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.09.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin - Constantin BĂRBĂLĂU

Nr. 238/13.09.2017

Nr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


1

Bloc A11, Str. Uioara, nr. 13

2

Bloc 9, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 15

3

Bloc 12, Sos. Giurgiului, nr. 118

4

Bloc 20, sc. 1, Str. Cornetului, nr. 6

5

Bloc 20, sc. 2, Str. Cornetului, nr. 6

6

Bloc 34, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 8

7

Bloc B10, Str. împăratul Traian, nr. 7

8

Bloc 52, Str. Straja, nr. 12

9

Bloc U1, Str. Emil Racovita, nr. 8

10

Bloc A9, Str. Izvorul Mureșului, nr. 2

11

Bloc F15, sc. 3, Str. Dorohoi, nr. 16

12

Bloc 11, sc. 3-7, Sos. Giurgiului, nr. 119

13

Bloc 18, Sos. Giurgiului, nr. 122A

14

Bloc A12, Aleea Râul Sadului, nr. 2

15

Bloc 80, Str. Govora, nr. 1

16

Bloc 3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 5

17

Bloc 1, Str. Moldovita, nr. 9

18

Bloc A3, Aleea Reșița D, nr. 4

19

Bloc 5C, Sos. Olteniței, nr. 34

20

Bloc 101, Str. Grădiștea, nr. 16

21

Bloc 13, sc. 1, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 15

22

3loc 13, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 15


1,060,318

815,839

4,235,218

3,118,075

2,622,577

1,966,031

787,730

709,974

774,879

698,291

1,729,280

1,558,954

1,518,772

1,369,212

1,752,875

1,580,727

1,195,825

1,078,139

1,785,859

1,611,565

447,440

403,240

3,659,338

3,307,769

879,261

792,195

800,174

721,091

1,169,450

1,052,017

1,577,257

1,421,895

2,249,030

1,969,189

1,423,844

1,247,116

1,118,178

1,007,029

2,002,430

1,753,275

958,919

84088-'

975,251/

*    8,55£27

/ •sMx \I kw

V ^pagina dy 10


Nr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


23

Bloc A4, Str. Emil Racovita, nr. 29

24

Bloc 26, Str. Visana, nr. 4

25

Vila 2, Str. Prinosului, nr. 2

26

Bloc IV-1A, sc. 1, Str. Luica, nr. 35A

27

Bloc IV-1A, sc. 2, Str. Luica, nr. 35A

28

Bloc B43, Str. Serg. Tache Gheorghe, nr. 6

29

Bloc 1, Sos. Giurgiului, nr. 131

30

Bloc 51, Str. Almasul Mare, nr. 12

31

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 164

32

Bloc A14, sc. 1-4, Str. Uioara, nr. 7

33

Bloc M1, Sos. Olteniței, nr. 134-136

34

Bloc E10, Aleea Ciceu, nr. 4

35

Bloc 3, Aleea Huedin, nr. 5

36

Bloc 13, Aleea Calinesti, nr. 4

37

Bloc 3, Str. Moldovita, nr. 11

38

Bloc 69, Str. Serg. Mj. Samoila Dumitru, nr. 8

39

Bloc A8, Str. Stupilor, nr. 7

40

Bloc E3, Aleea Terasei, nr. 3

41

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 16

42

Bloc 137, Str. Soldanului, nr. 7

43

Bloc 6, Sos. Giurgiului, nr. 124

44

Bloc 52, Aleea Gornesti, nr. 3


873,650

764,617

1,955,660

1,713,375

518,112

454,589

1,292,413

1,131,622

1,248,338

1,092,703

1,561,356

1,368,772

5,692,618

4,968,647

1,849,386

1,620,327

794,626

696,597

1,495,299

1,310,209

3,949,968

3,464,436

2,437,282

2,135,942

1,101,440

964,315

1,457,812

1,277,132

2,117,715

1,855,022

1,721,486

1,510,612

1,277,441

1,120,894

1,868,010

1,637,176

967,712

847,115

2,345,770

2,052,695

5,853,078

/^32,£6

1,003,005 s

’f»

r &78>50,6
- <;pâ feiha;2<10


Nr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


45

Bloc 60, Aleea Moldoveni, nr. 4

46

Bloc 7A, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 52

47

Bloc B29, Str. Secuilor, nr. 5

48

Bloc A7, Str. Aiiorului, nr. 5

49

BlocA2. Str. Emil Racovita, nr. 21

50

Bloc D2, Str. Izvorul Crisului, nr. 8

51

Bloc A5, Str. Covasna, nr. 5

52

Bloc 2 Turn Livada, Str. Ghimpați, nr. 21

53

Bloc 20B, sc. A, Str. Viorele, nr. 28

54

Bloc 20B, sc. B, Str. Viorele, nr. 28

55

Bloc 24, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 230

56

Bloc 8 Livada, Str. Ghimpați, nr. 19

57

Bloc B, sc. 2+3, Str. TudorGociu, nr. 24-26

58

Bloc 5, sc. 6, Sos. Olteniței, nr. 140

59

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

60

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

61

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului,nr. 119

62

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

63

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

64

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu,nr. 97

65

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

66

Bloc 2B, Sos. Giurgiului,nr. 127


807,315

707,492

1,004,422

879,700

2,111,102

1,850,328

949,090

831,197

955,230

836,648

1,283,044

1,124,251

974,807

853,766

1,116,854

979,344

903,171

791,332

957,475

839,477

1,182,489

1,035,523

1,093,054

958,352

738,010

664,226

1,182,131

1,035,407

1,196,629

1,050,042

1,151,535

1,009,870

2,039,222

1,706,251

1,104,954

926,337

3,070,511

2,559,537

3,248,987

2,709,313

2,420,432

/

//

6,248,08$ L tL

T    iNr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


67

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

68

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

69

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr. 35

70

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

71

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

72

Bloc 1, sc. 1, Sos. Olteniței,nr. 218

73

Bloc 8, Sos. Olteniței,nr. 220

74

Bloc F15, sc. 2, Str. Dorohoi, nr. 16

75

Bloc 2, Str. Soimus, nr. 23

76

Bloc PA1, Str. Huși, nr. 7

77

Bloc 4, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 142

78

Bloc 4, sc. 2, Sos. Olteniței, nr. 142

79

Bloc 04, sc. 1-3, Str. Străduinței, nr. 2

80

Bloc 04, sc. 4, Str. Străduinței, nr. 2

81

Bloc 04, sc. 5, Str. Străduinței, nr. 2

82

Bloc 04, sc. 6, Str. Străduinței, nr. 2

83

Bloc E9, sc. 1-2, Aleea Ornamentului, nr. 6

84

Bloc E9, sc. 3, Aleea Ornamentului, nr. 6

85

Bloc 68, Aleea Dolina, nr. 4

86

Bloc 82, Str. Tulnici, nr. 1

87

Bloc 41, sc. A, Str. Frumusani, nr. 4

88

Bloc 41, sc. B, Str. Frumusani, nr. 4


2,830,004

2,367,092

1,1 47,440

952,952

1,380,959

1,160,999

2,794,589

2,335,519

1,336,944

1,115,955

1,143,556

949,601

2,559,650

2,136,222

385,757

324,511

901,086

758,222

849,745

714,055

1,243,781

1,039,892

1,066,584

889,482

3,174,285

2,669,774

1,020,170

856,428

1,020,170

856,428

1,124,328

945,848

1,374,254

1,156,820

706,542

594,398

1,407,100

1,183,383

882,282

74X667

1,188,512

988,243»

1,109,988

/ \

(wkNr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


89

Bloc 25, Sos. Olteniței, nr. 111

90

Bloc 139, sc. 2, Str. Vasilescu Constantin., nr. 1 si Slt. lonescu Gheorghe,nr. 9

91

Bloc 20, Aleea Trestiana, nr. 4

92

Bloc 49, Str. Garnitei, nr. 1

93

Bloc 47, Aleea Cetatea Veche, nr. 4

94

Bloc A1, Aleea Terasei,nr. 5

95

Bloc 18, sc. E,F,G,H, Aleea Cricovul Dulce,nr. 2-4

96 '

Bloc C2, sc. 1,2, Str. Turnu Măgurele,nr. 3

97

Bloc C2, sc. 3-6, Str. Turnu Măgurele,nr. 3

98

Bloc M4, Str. Luica.nr. 27

99

Bloc 4, Str. Melinesti,nr. 15

100

Bloc 92, Aleea Bran,nr. 2

101

Bloc 10D, Calea Văcărești,nr. 336

102

Bloc 66, sc. A, Str. Tineretului,nr. 55

103

Bloc 66, sc. B, Str. Tineretului,nr. 55

104

Bloc A22, Aleea Someșul Mare,nr. 6

105

Bloc 38, Aleea Cetatea Veche,nr. 3

106

Bloc 36, sc. 1, Str. Constantin Radulescu Motru,nr. 21

107

Bloc 36, sc. 2, Str. Constantin Radulescu Motru.nr. 21

108

Bloc A24, Aleea Dorohoi.nr. 4

109

Bloc II-33, Bd. Alexandru Obregia.nr. 36A

110

Bloc 57, Str. Almasul Mare,nr. 13


2,042,301

1,715,694

1,179,620

980,092

1,933,084

1,611,257

1,191,433

990,358

1,108,842

932,572

1,035,413

865,091

1,341,606

1,124,030

2,100,882

1,753,330

3,935,129

3,293,862

1,112,369

931,697

673,668

567,174

2,258,682

1,904,881

1,060,806

892,968

787,695

656,570

798,635

665,688

1,035,093

864,780

1,409,249

1,187,142

821,501

684,714

795,747

662,798

1,028,734

Jij59,159

2,228,01!$

if A

F’ 1,867,276%

//

842/914

(
Nr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


111

Bloc 114, Str. Soldanului,nr. 5

112

Bloc 95, sc. B, Bd. Abatorului,nr. 4

113

Bloc 45, Str. Spinis.nr. 7

114

Bloc A2, Aleea Terasei,nr. 7

115

Bloc II1/25, Str. Izvorul Oltului,nr. 7

116

Bloc 29, sc. 1, Str. Cercetătorilor,nr. 6

117

Bloc 29, sc. 2, Str. Cercetătorilor,nr. 6

118

Bloc H2, Sos. Giurgiului,nr. 96-102

119

Bloc 37, Aleea Cetatea Veche,nr. 1

120

Bloc A13, sc.1, Aleea Ciceu,nr. 2

121

Bloc 111/21 A, Str. Huedin,nr. 11A

122

Bloc 13, Aleea Slatioara,nr. 3

123

Bloc 85, Str. Tatulesti,nr. 9

124

Bloc 1, sc. 1, Str. Padesu.nr. 4

125

Bloc 1, sc. 2, Str. Padesu,nr. 4

126

Bloc 1, sc. 3, Str. Padesu,nr. 4

127

Bloc 24, Str. Semenic,nr. 3

128

Bloc 27A, Str. Constantin Radulescu Motru,nr. 14

129

Bloc 63, Str. Straja,nr. 5

130

Bloc 124, sc. 1, Str. Samoila Dumitru,nr. 1

131

Bloc 124, sc. 2, Str. Samoila Dumitru,nr. 1

132

Bloc A21, Str. Stupilor,nr. 2


1,196,770

994,043

1,266,529

1,065,654

2,057,961

1,710,648

1,034,973

864,684

1,210,800

1,006,830

1,133,302

940,362

1,170,964

972,776

1,406,388

1,179,375

1,411,359

1,189,048

1,038,789

868,226

1,668,130

1,403,800

758,152

637,413

1,728,291

1,454,290

923,384

772,417

1,081,467

902,337

923,384

772,417

1,625,981

1,366,630

2,922,956

2,446,410

1,637,856

1,376,831

1,183,410

-9^69

1,094,740

,7 *•

/908JO7

1,039,3^6

( ^®^9^4 =

wNr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


133

Bloc 2, sc. 1, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

134

Bloc 2, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

135

Bloc 2, sc. 3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

136

Bloc E4, Aleea Niculitel.nr. 2

137

Bloc F21, Aleea Dorohoi.nr. 2

138

Bloc 1, sc. 2, Sos. Olteniței,nr. 188

139

Bloc 8A, Str. Radului,nr. 2

140

Bloc 84, Calea Văcărești,nr. 232

141

Bloc 42, Str. Piscului,nr. 16

142

Bloc 4, sc. A-H, Str. Stoian Militaru.nr. 97-99 si

Intrarea Crisul Alb,nr. 35

143

Bloc 4, sc. 1-4, Sos. Olteniței,nr. 69

144

Bloc 12B, sc. 1, Bd. Alexandru Obregia,nr. 7 A

145

Bloc 19, Str. Pridvorului,nr. 21

146

Bloc PE3, Al. Terasei, nr. 3C

147

Bloc PE4, Aleea Râul Sadului, nr. 1A

148 .

Bloc 15, Aleea Sld. Barbu Nicolae, nr. 4

149

Bloc U2, Str. Emil Racovita, nr. 14

150

Bloc B7, Str. Almasu Mic,nr. 5

151

Bloc R22, Aleea Râul Sadului,nr. 8

152

Bloc 100B, Str. Tatulesti,nr. 5

153

Bloc 115, sc. 1, Str. Frumusani,nr. 16

154

Bloc 115, sc. 2, Str. Frumusani,nr. 16


1,269,833

1,065,249

960,033

805,041

1,124,217

943,963

2,810,114

2,367,898

1,529,239

1,288,912

876,655

724,044

1,485,435

1,251,247

1,991,894

1,669,970

2,547,463

2,108,552

2,857,023

2,405,176

3,692,562

3,108,805

979,685

816,741

1,624,744

1,360,808

1,311,730

1,101,598

1,288,270

1,081,476

1,722,565

1,452,354

1,637,856

1,376,831

1,582,328

1,332,665

1,788,923

1,491,284

1,796,774

1,508,907

1,132*0

•^1^.582

-îî-î—rr
Nr. Crt.

Adresa imobil

Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


155

Bloc 50, sc. 1-2, Str. Garnitei,nr. 3

156

Bloc 116, Str. Mariuca.nr. 10

157

Bloc 121, sc. A-B, Str. Mariuca,nr. 4

158

Bloc 123, sc. 1, Sos. Olteniței,nr. 248

159

Bloc 123, sc. 2, Sos. Olteniței,nr. 248

160

Bloc 33, sc. 1-4, Str. Tohani,nr. 2

161

Bloc 35, sc. A,C, Str. Constantin Radulescu Motru,nr.

6

162

Bloc 35, sc. B, Str. Constantin Radulescu Motru,nr. 6

163

Bloc 81, sc. 1,2, Str. Cap. Gheorghe lon,nr. 2

164

Bloc 5A, Sos. Olteniței,nr. 30

165

Bloc 5E, Sos Olteniței,nr. 38

166

Bloc 17, Aleea Trestiana,nr. 2

167

Bloc 18, Bd. Tineretului,nr. 27

168

Bloc 19, sc. A, Bd. Tineretului,nr. 29

169

Bloc 23, sc. 1-2, Sos. Olteniței,nr. 232

170

Bloc 50, Str. Piscului, nr. 17

171

Bloc E1, Str. Covasna, nr. 7

172

Bloc D24, Str. Izvorul Trotusului, nr. 1

173

Bloc 4, sc. 2, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

174

Bloc 20A, sc. A, Str. Viorele, nr. 30

175

Bloc 20A, sc. B, Str. Viorele, nr. 30

176

Bloc 25, Str. Nitu Vasile, nr. 66


2,617,045

2,183,683

1,298,350

1,083,047

2,678,232

2,237,447

1,139,869

946,414

1,128,288

937,297

3,930,416

3,283,245

3,067,877

2,564,710

1,185,723

992,664

994,264

836,494

1,132,269

940,782

1,299,790

1,085,547

2,915,993

2,447,442

3,971,884

3,327,369

1,396,507

1,170,949

2,114,425

1,762,567

1,244,756

1,091,120

2,504,595

2,195,281

1,891,858

1,657,626

901,369

789,627

984,213

863,143

942,669

/CC

2,81W36

<3SSV“


Nr. Crt.


Adresa imobil


Valoare Investiție fara TVA -


Valoare

C+M

- fara TVA


177

Bloc 1B, sc. A, Calea Văcărești, nr. 300

178

Bloc 4, sc. 1, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

179

Bloc C, Sos. Giurgiului, nr. 58-70

180

Bloc A3, Str. Străduinței, nr. 5

181

Bloc 22, sc. 4, Str. Viorele, nr. 4

182

Bloc 6A, sc. C, D, E, Sos. Olteniței, nr. 40-44

183

Bloc 25, Str. Visana, nr. 2

184

Bloc A, Str. Anghel Moldoveanu, nr. 39-41

185

Bloc 11, sc. 1,2,3,4, Str. Nitu Vasile, nr. 60

186

Bloc 46, sc. 1,2, Str. Tulnici, nr. 4 - 2 asociații

187

Bloc E3, sc. 2, Str. Vatra Dornei, nr. 6

188

Bloc 11, Aleea Cricovul Sarat, nr. 7, sc. 1-4

189

Bloc B14, Str. Grădiștea, nr. 14

190

Bloc 10C, Sc. 1, Calea Văcărești, nr. 334

191

Bloc 45, Str. Tulnici, nr. 6

192

Bloc E1, Aleea Terasei, nr. 2

193

Bloc D2, sc. 1,2,3, Str. Străduinței, nr. 11

194

Bloc D2, sc. 4, Str. Străduinței, nr. 11

195

Bloc E14, Aleea Covasna, nr. 4

196

Bloc A4, Str. Argeselu, nr. 3

197

Bloc 17, Aleea Cricovul Dulce, nr. 7

198

Bloc D10, Aleea Tebea, nr. 4


1,190,437

1,042,730

1,222,449

1,072,128

3,790,991

3,268,937

840,446

724,709

1,783,510

1,537,904

3,476,610

2,997,849

1,866,417

1,609,395

947,453

816,980

1,334,076

1,150,362

1,612,795

1,390,698

583,034

502,745

1,136,928

980,363

2,402,958

2,072,049

941,939

812,225

1,055,832

910,434

2,519,243

2,172,321

965,107

832,203

437,633

377,367

1,044,108

900,325

2,290,074

1,974,710

1,026,649-

«^5,270

1,425?F16 //* /

^1,228,865


8 f «1) J

io


Nr. Crt.

Adresa imobil


Valoare

Investiție - fara TVA -

Valoare

C+M

- fara TVA -


199

Bloc 18, Str. Pridvorului, nr. 23

200

Bloc 62 Bis, Str. Straja, nr. 3

201

Bloc 7, sc. 1-8, Sos. Giurgiului, nr. 126

202

Bloc B15, sc. 3, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 11

203

Bloc 13 Bis, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 228

204

Bloc 114, sc. 2, Bd. Libertății, nr. 10

205

BlocA2, Bd. Libertății, nr. 3


1,553,410

1,339,491

594,995

513,058

4,994,283

4,306,525

767,116

661,477

1,117,228

963,376

606,609

523,073

874,625

699,627pagina 10/10