Hotărârea nr. 115/2017

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Fometici Petre, constatată prin Ordinul Prefectului nr. 314/03.05.2017;

Ținând cont de adresa Partidului Național Liberal - Filiala Sector 4 nr. 63/16.05.2017, înregistrată la Sectorul 4 al municipiului București - Cabinet Secretar sub nr. S. 128/19.05.2017, prin care se confirmă că următorul supleant face parte din partidul pe listele căruia a candidat;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In baza dispozițiilor art.100 alin (33) din Legea nr. 115/19.05.2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) coroborat cu art. 7 alin.(l) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) coroborat cu art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier local al domnului ȘTEFAN George-Alin, candidat pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din iunie 2016, pe locul declarat vacant ȚrnrOîdiîroTPrefecEuluî^î7A14703705T204'77“ :    :    :    —

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2017.


Nr. 115/31.05.2017