Hotărârea nr. 113/2017

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3

luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4 nr. S 120/05.05.2017;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.02.2017 privind alegerea

președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 27.02.2017 - 26.05.2017;

în temeiul dispozițiilor art. 35 alin. (1), 81 alin. (2) lit. „a” și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se alege domnul Vasile NEGRILĂ în funcția de președinte de ședință al

Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.05.2017.


Contrasemnează

SecretaruLSectftrului

Otilia lustiniana VÎLCEA

Nr. 113/09.05.2017