Proces verbal din 19.02.2014

Proces Verbal Sedinta Extraordinara


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 19.02.2014

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.187/17.02.2014.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 21 de consilieri din 26.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea d-lui consilier Jean Valentin Comănescu.

La ședință au participat membri Consiliului Local, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului sectorului 4.

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ Bună ziua ! Avem presă în sală ? HotNews. Sunt prezenți 20 de consilieri. Avem pe ordinea de zi: < Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al sectorului 4, pe anul 2014 >. Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4 și pe ordinea de zi suplimentară: < Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 >. Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4. Cine este pentru ordinea de zi ? Discuții ? Vă rog, d-na consilier.. .La microfon, vă rog...”

D-na consilier Daniela Tebeșoi: ” Eu propun ca ordinea de zi, nu numai să nu fie votată ci să fie amânată întreaga ședință pentru ședința din 27 februarie, pentru două motive. Unu: Cu privire la rectificarea bugetară, având în vedere faptul că materialul ne-a fost în integritatea lui pus pe site astăzi, în jurul orei 11.30, cred că niciunul dintre noi nu am avut posibilitatea să verificăm și să vedem dacă, motivul pentru care se propune atât de repede o nouă rectificare bugetară este cel care vizează proiectul de hotărâre. Doi: Nu ni s-a pus întreg materialul la dispoziție cu privire la acea sentință, să vedem și noi pentru ce scoatem astăzi o sumă cu șapte cifre din buget. S-a construit în 2007. De ce nu s-a plătit în 2007 ? De la cine, cui îi imputăm această sumă ? Mie mi se pare extrem de important ca în momentul în care votez o sumă cu șapte cifre, să fiu exact în cunoștință de cauză. Cine a greșit și cine ar trebui să răspundă pentru această sumă ? Cu privire la cel de-al doilea proiect știm bine și din 2012, tot noi, P.P - D.D-ul, am dat tonul la ceea ce se întâmpla în grădinițe. Onor, colega mea Carmen Negrescu, a fost prima care a descoperit marea minune, ce se întâmpla la grădinița la care a fost repartizată. Având în vedere că au fost timp de doi ani mari probleme la grădinițe, școli și a fost un management extrem de defectuos, eu propun ca fiecare grup să dea un reprezentant și acel regulament să fie pur și simplu pus în discuție, înainte de a ne solicita nouă să îl aprobăm din nou în forma în care este. Spun că acel regulament ne-a fost pus pe site aseară. Nu știu cine a fost cel mai odihnit ca să stea azi noapte să verifice regulamentul, dacă e bine sau nu e bine. Dar având din vechime experiența proastă și managementul, știm bine că am trimis, ce am trimis ? Am trimis auditul să îngroape niște morți acolo, hai să fim serioși ! Să spunem verde în față...Eu propun ca niciunul dintre proiecte, să fie amânate ambele, pentru ședința din 27 când vom avea timp și ne vom întâlni consilierii și vom discuta ambele aspecte “

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ D-le Viceprimar ! “

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Aș vrea să discutăm pe rând cele două proiecte de pe ordinea de zi. Primul proiect este cel legat de rectificarea bugetară. Având în vedere profesia liberală pe care o exercitați cu certitudine știți că o poprire pe cont, situație în care se găsește Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor, ne împiedică să plătim diverse lucruri, dar ne împiedică să plătim în primul rând salariile profesorilor, astfel încât, din punctul meu de vedere, reprezintă o prioritate plata salariilor pentru profesori. Orice alt tip de opinie, orice alt tip de așteptare din punctul acesta de vedere, consider că aduce deservicii majore tagmei profesorilor. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, executivul nu minte și nu ne găsim în ipostaza în care să mințim. Orice tip de afirmație pe care o faceți este una care are un caracter subiectiv. îl respect dar nu sunt de acord cu el. în al treilea rând, timpul nu ne așteaptă vis-a-vis de aceste lucruri. Timpul nu ne așteaptă nici măcar în privința funcționării Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor unde îi informez pe toți colegii mei că există niște modificări structurale, semnificative. Acest regulament ne ajută de îndată, să putem realiza achiziții publice transparente, achiziții publice ce se desfășoară folosind Ordonanța nr. 34, achiziții care ne ajută să obținem un preț mult mai mic, începând de la agrafe, hârtie, toner și absolut orice altceva. în concluzie, acest regulament ne permite o achiziție centralizată pentru diverse articole, începând cu furnituri de birou și terminând cu orice alt tip de activitate economică ce se potrivește codului CPV. Aceasta este ce am avut de spus vis-a-vis de afirmațiile dvs., d-na consilier “

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ D-na consilier

! “

D-na consilier Daniela Tebeșoi: ” La momentul la care a rămas definitivă și irevocabilă acea sentință trebuia să ne fie comunicată nouă, celorlalți consilieri ș.a.m.d. Dacă s-a ajuns în faza de executare silită este clar că acea sentință...Când a fost doamnă sentința, dacă s-a ajuns în faza de executare silită ? Sentința este în 20 martie 2013. Nimeni nu ne-a spus din 20 martie 2013 că există o astfel de sentință. Dacă s-a ajuns în faza de executare silită, apropo de profesia mea liberală, este clar că era timp suficient să ne puneți la dispoziție sentința, să ne spuneți ce s-a întâmplat, dacă aveam unele nelămuriri, cel puțin eu care sunt cea mai cârcotașă, veneam și întrebam. Nu veniți acum să-mi puneți în față faptul că nu pot profesorii să ia salariile. Nu pot să ia salariile din cauza executivului care nu a fost în stare să-mi comunice pentru ce plătesc eu și pentru ce votez eu două miliarde sau cât e, din buget. Nu sunt de acord să plece niciun leu din buget până când nu suntem în cunoștință de cauză unde pleacă și de ce pleacă ? Cu privire la regulament, foarte frumos ați expus situația. Numai că și celălalt regulament de pe care a funcționat anterior, la fel de bun a fost prezentat și s-a dovedit că nu e bun “

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Ok. Cu scuzele de rigoare d-lui consilier, repet, este un proces din anul 2007. Este un proces pe care l-am pierdut, nu ne putem substitui justiției, nu putem face altceva decât să executăm întocmai o hotărâre judecătorească. Nu avem o altă alternativă, acestea sunt legile statului român și nu este un demers personal al d-nei consilier Tebeșoi, este un demers al Consiliului Local, el are rolul de a intra în legalitate, de a implementa o decizie pe care justiția română a luat-o. Din punctul meu de vedere este o decizie care nu se comentează, ea se execută pur și simplu pentru că aceasta spune legiuitorul și aceasta trebuie să facem. Vis-a-vis de a doua problemă pe care ați ridicat-o este o realitate că sistemul nu a funcționat corect. începând cu data de 14 ianuarie dl. Primai*, a dispus refacerea sistemului al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor, din acestă cauză ați văzut inclusiv organigrama a suferit modificări, a devenit mai suplă. Pe de altă parte, cu ajutorul regulamentului de organizare și funcționare putem să implementăm acest sistem modern care se folosește și în alte sectoare și care și-a dovedit pe parcursul timpului eficiența. Aceasta am avut de spus. Dl. consilier vă rog...”

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ Dl. consilier !“

DI. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ Vroiam să spun că din punctul acesta de vedere sunt total de acord cu dl. Viceprimar. O hotărâre judecătorească trebuie pusă în aplicare deci, nu avem mai mult de discutat pe tema aceasta, în schimb, aș dori să îl invit pe dl. director Ene, nu îl văd pe aici prin sală...E aici ? Este ! Să ne explice mai în detaliu la ce se referă restul rectificării bugetare. Deci, restul. Nu am nimic împotriva respectării unei hotărâri judecătorești... ( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )...După câte am citit pe net, mi se pare că într-un fel sau altul vinovatul a fost Consiliul Local Sector 4 din acel moment. Dar nu mai fac comentarii, deocamdată este definitivă și irevocabilă...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )... Normal că nu eram, da ? Bun. Pe mine mă interesează din partea d-lui director Ene, restul rectificărilor bugetare în ansamblul lor, că văd că sunt mai multe. Să înțelegem cum și în ce fel se vor face achizițiile ș.a.m.d. Vă rog, dl. director...”

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Dl. consilier ! înainte de a lua cuvântul dl. director Ene, solicit în numele grupului P.S.D, o pauză de consultări vis-a-vis de decizia pe care trebuie să o luăm cu privire la ordinea de zi...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă).. .Eu, solicit d-lui președinte lucrul acesta “

DI. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ Dl. Viceprimar ! Dar dvs. ați propus să discutăm subiectele, tocmai de aceea sunt la acest microfon. Ați propus ca înainte de aprobarea ordinii de zi să discutăm subiectele. Exact aceasta fac “

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ Totuși, înainte de pauză, să ascultăm și părerea d-lui director “

DI. Director, Ene Costel - Direcția Economică: “ Bună ziua î Rectificarea bugetară, în prima parte ai ei, ne-am referit la Direcția de învățământ. Partea a doua a acestei rectificări se referă la primărie. Aici am efectuat virări de credite pentru Direcția de Investiții. Au fost introduse două poziții noi pe acestă listă de investiții. Mai exact, este vorba de o continuare a lucrărilor la o fântână, fântâna de la Brâncoveanu. Nu a fost trecută pe lista de investiții inițială și o poziție privind un branșament pentru o clădire, pe capitol bugetar 51. în rest au fost făcute virări de credite, de fapt realocări de fonduri pe trimeste în cadrul aceluiași capitol bugetar. Este vorba de capitolul bugetar 67.02 și 74.02. Atât! “

D-na consilier Daniela Tebeșoi: ” D-Ie președinte, dacă îmi permiteți ! Tot prin acea sentință...”

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ Am promis că luăm o pauză și...”

D-na consilier Daniela Tebeșoi: ” Era o întrebare tot pentru dl. director. Tot prin acea sentință există urgența și a celorlalte modificări ? “

Dl. Director, Ene Costel - Direcția Economică: “ Ce se întâmplă...Urgența acestei rectificări a fost dată de această sentință judecătorească. Dar să nu revin spre sfârșitul lunii februarie cu o altă rectificare bugetară, am introdus și această modificare. Nu este o modificare de structură a bugetului, vă rog să mă credeți. Totul se face în cadrul acelorași bani. Nu s-a modificat absolut nimic. Inclusiv la Direcția de învățământ, în cadrul aceluiași buget “

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ Mulțumim d-le director. Pauză 10 minute pentru consultări și revenim...( Pauză )... Suntem 21 de consilieri prezenți. Dl. consilier Zară, aveți cuvântul! “

Dl. consilier Ovidiu Zară: “ Vreau să se consemneze poziția mea. în ce sens ? Este adevărat că trebuie să achităm această sumă, este o hotărâre definitivă și irevocabilă. însă, din câte știu, această sumă provine de la modernizarea unui corp de clădire a Liceului Dacia care a trebuit amenajat într-un timp record, cred că în anul 2009 dacă îmi amintesc bine, urmare a unei hotărâri de Consiliu General prin care s-a retrocedat Școala Ajutătoare nr. 4. Cum s-a retrocedat ? Din punctul meu de vedere este o afacere de natură penală a fostului Primar General, Adrian Videanu. Cert este că la momentul respectiv a trebuit să luăm acei copii și să-i mutăm într-un sediu. Atunci s-au mutat toate școlile ajutătoare în acel corp de clădire. Ce s-a întâmplat de fapt ? Din câte înțeleg, exista necesitatea executării unor lucrări urgente pe care nimeni nu le contesta la momentul respectiv. însă, directorul de atunci al Administrației Școlilor, Liceelor, Grădinițelor și Creșelor cum se numea direcția la vremea aceea, a încredințat această lucrare printr-un simplu bon de comandă. La vremea respectivă exista în vigoare Ordonanța nr. 34/2006 privind achizițiile publice. A încredința o lucrare directă, fără a avea un referat de necesitate la o sumă mai mare de 15.000 de Euro, este o faptă de natură penală. Ca atare, eu, Ovidiu Zară, cer Primăriei Sectorului 4, să facă o acțiune în regres împotriva fostului director, pentru recuperarea acestui prejudiciu. Pentru că altfel, ne putem trezi în situația ca această sumă să fie plătită de către fiecare consilier. Și mai spun un lucru: Nu știu de ce nu s-a făcut până acum această acțiune ? Pentru că este eludarea totală a legii care prevede concurența pe piață. Era vorba de o construcție pe care trebuia să o facem. Este adevărat ! Atunci trebuiau mutați copiii cu handicap, trebuia amenajat, pus lift. Știu foarte bine ce nebunie a fost atunci. Am fost puși în situația de a ceda o clădire care a fost de când sunt eu copil în acest cartier, din 1969, școală. A fost școală din 1940, înainte de război. Și a fost retrocedată, Școala Ajutătoare nr. 4, unor persoane care acum au construit un Mega Image. Dar aceasta nu ne scuză și trebuie să procedăm la demersurile legale pentru recuperarea sumei. Aceasta este propunerea mea. Vă mulțumesc “

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Cu permisiunea dvs. aș dori să îl invit pe domnul jurist al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor, să vă prezinte pe scurt situația. Și aș vrea să vă întreb dl. consilier dacă din 1969 sunteți copil ? Pentru că din ceea ce ați spus ...Ok. < Copilul de pe str. Pâduroiu >, cred că vom scrie o carte în sensul acesta “

Dl. Aurel Baciu, consilier juridic - Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 : “ Bună ziua ! Numele meu este Aurel Baciu și sunt consilier juridic la Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, din anul 2010. Nu știu exact cum s-au derulat lucrările, știu doar cum a decurs procesul. Știu că pe fond a fost câștigat de către noi iar Ia recurs a fost câștigat de către firma S.C General Grup ’98 S.R.L...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )... Există modalitatea în condițiile în care s-ar constata un prejudiciu pentru că există o lucrare executată. Nu știu dacă prejudiciul este în valoare totală de suma respectivă. Trebuie constatat mai întâi prejudiciul și după aceea se poate face o acțiune de regres împotriva persoanelor vinovate

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Aș vrea, vă rog frumos dl. director Șerban și dl. Baciu, să le dați în scris, până la ședința din 27 februarie, colegilor mei consilieri, un raport despre situația aceasta și despre măsurile legale pe care urmează să le întreprindem. Da ? Și calendarul lor. Vă mulțumesc “

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ Supunem la vot ordinea de zi...”

Dl. consilier Alexandru Silviu Ionescu: “ Stimați colegi î înțeleg că executivul, până la urmă, la propunerea colegei noastre nu dă curs...Adică, rămâne aceeași propunere de ordine de zi “

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Executivul propune pentru ordinea de zi, două obiective. Primul proiect de hotărâre este pentru rectificarea bugetară. L-aș ruga pe colegul meu, imediat după aceasta să supună la vot dacă acesta este admis pe ordinea de zi de către colegii consilieri. Și cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, cel legat de regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor. Aș vrea să votăm și aș propune să votăm întâi punctul 1, dacă suntem de acord, punctul 2 și apoi ordinea de zi în această formă “

Dl. consilier Alexandru Silviu Ionescu: “ Vroiam să fac o singură mențiune. Grupul consilierilor Partidului Național Liberal a luat în considerare elementele supuse atenției noastre de către colega noastră consilier și considerăm că este corect până la urmă susținerea acestui punct de vedere, de a retrage până la urmă ordinea de zi. Datorită lipsei până la urmă de timp pentru a ne și consulta. Părerea mea este că, nu este cea mai bună soluție să grăbim lucrurile. Cea mai bună soluție este să stăm, să analizăm corect problemele și să votăm în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc “

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ Supunem la vot cele două proiecte de pe ordinea de zi. Primul, este rectificarea bugetară: : < Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al sectorului 4, pe anul 2014 >. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. Ionescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P — D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Punctul nr. 2 : < Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 >. Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Cine este împotrivă ? Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. Ionescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). Ordinea de zi a fost aprobată. Supunem la vot hotărârea de rectificare. Discuții ? D-le consilier...”

DI. consilier lonescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ îl rog încă o dată pe dl, director Ene, conform materialului, să ne explice ce înseamnă Anexa 3.1 - capitol bugetar 51.02 - Autorități publice ? Anexa 3.2 - învățământul total. Despre ce este vorba aici ? Anexa 3.3. Ce se regăsește aici ? Achiziții, lucrări, cum și în ce fel se întâmplă lucrurile. Da ? “

DL Director, Ene Costel - Direcția Economică: “ Atunci, o vom lua pe fiecare anexă în parte. Anexa 3.1. înseamnă un total pe capitol bugtar 51.02. Anexa 3.1.1 este iarăși un alt subtotal. Bugetul A.S.L.G-ului, aparatul de specialitate, a fost modificat și de aici în cadrul acelorași bani. La A.S.L.G, dl. director Șerban a avut o altă viziune asupra bugetului și este vorba de eficientizarea cheltuielilor în această instituție. Practic, din acest buget au fost realocate fonduri de așa natură încât să existe o corelare cât mai bună între ceea ce se cheltuiește și necesitățile fiecărei unități școlare în parte. Anexa 3.1.1.2, se referă la Primăria Sectorului 4, aparatul de specialitate. Aici s-a modificat lista de investiții. S-au introdus două poziții distincte și anume, branșamentul pentru apă și gaze din câte știu, pentru cele două clădiri construite pe fondurile europene, nerambursabile. Banii au fost luați tot de pe lista de investiții, de pe un alt capitol de cheltuieli, tot din cadrul sumelor alocate Primăriei Sector 4. Pe cheltuieli materiale am făcut iarăși niște realocări de fonduri dar în cadrul aceluiași capitol bugetar, în cadrul aceluiași articol bugetar, aceste realocări au fost efectuate doar pe trimestru. Anexa 3.2 - capitol bugetar 65.02. Aici avem bugetul Direcției de învățământ, mai exact, unitățile școlare, parte pe ceea ce înseamnă unități școlare, învățământ preșcolar, dumnealor au o clasificație aparte, în cadrul acestor anexe prezentate în capitolul 65.02, modificările au fost efectuate pe ceea ce înseamnă cheltuieli materiale și cheltuieli de investiții. Tot în cadrul acestor anexe se regăsește și această sumă de 2.500.000 lei, trecută pe articol bugetar ...30 dacă nu mă înșel. Anexa 3.4, capitolul bugetar 70.02. Aici este ceea ce v-am spus mai devreme, s-a introdus pe lista de investiții acea poziție, fântâna arteziană, lucrări de construcții la o fântână arteziană, cea din Brâncoveanu...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă ).. .Sunt pe lucrări în continuare...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă).. .Nu, nu. Lucrarea nu a fost achitată anul trecut, ea nu a fost finalizată anul trecut. Din câte știu urmează să fie finalizată în perioada imediat următoare. Aici a fost o greșeală a noastră că nu a fost evidențiată în prima listă de investiții și am evidențiat-o acum “

DL consilier lonescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ Dl. director ! Revin, pentru că nu am înțeles prea bine la 65.02. - învățământ total. Ordonatorii terțiari de credite în ce situație vor fi ? Sau achizițiile ? “

DL Viceprimar Daniel Băluță: “Aș vrea să iau cuvântul. Dl. director, dacă se poate...”

D1. consilier lonescu - De Juan ~ De Juan Decebal - Dan: “ E doar o întrebare “

D1. Viceprimar Daniel Băluță: “ De ce aș vrea să iau cuvântul ? Pentru că, în mod direct, împreună cu dl. director Șerban și împreună cu dl. director Ene, ne-am ocupat de această eficientizare. în ce constă ? Și din cauza aceasta revine și eficiența regulamentului de organizare și funcționare. Practic, achizițiile dorim să le executăm centralizat. Este un lucru foarte important. Ca să dau un exemplu, dacă vrem, constatăm că necesarul de hârtie pentru școli, pe un an de zile este de atâta topuri, dau 10 topuri. Prefer ca acele 10 topuri de hârtie să le cumpăr centralizat, nemaipermițînd în acest fel ordonatorilor terțiari să poată să achiziționeze într-un mod discreționar aceste furnituri de birou. Mai mult decât atât, avem o transparență, pentru că toate aceste achiziții se fac și dorința pe care o are Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor este aceea ca toate să se facă pe S.E.A.P, prin acordul cadru și prin contracte subsecvente. Practic, școlile plătesc doar lucrurile pe care noi le furnizăm. Noi le furnizăm cantitățile, noi le facem achizițiile în numele lor, dânșii le plătesc. Aceasta este filozofia. Este valabilă atât pentru bunuri și servicii cât și pentru orice alt tip de activitate economică. Scopul a fost acela de a eficientiza prin achiziții într-o singură direcție “

Dl. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ Bun. Ca și grupul P.N.L. din cadrul Consiliului Local Sector 4 să înțeleagă, și să înțeleg mai bine, ordonatorii terțiari de credite, că nu am înțeles, nu vor mai avea buget ? Sau vor mai avea buget ? “

Dl. Viceprhnar Daniel Băluță: “ Vor avea buget dar cu acel buget vor plăti...”

Dl. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ Dar nu vor plăti ei direct. A.S.L.G-ul înțeleg de aici...’*

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Nu ! Există mai multe variante în care acest sistem se poate implementa. Noi, putem să le alocăm dânșilor sumele, dar în același timp, contractele subsecvente de pe acordurile cadru sunt livrate de noi. Pentru că aveam această capacitate...”

Dl. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ De noi. De A.S.L.G...”

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Noi avem nou hăul realizării unor achiziții publice. în timp ce școlile, ca ordonatori terțiari, nu au din punct de vedere tehnic posibilitatea de a face achiziții publice. Nu au capacitatea, nici a personalului, nici tehnică de a intra pe S.EA.P și a face achiziții publice. Mai mult decât atât, știm foarte bine că dacă cumpărăm o cantitate mai mare de produse, prețul per unitate este mai mic. Aceasta este filozofia pe care o aplicăm. Atât și nimic mai mult. Experiența ne-a demonstrat de atâta timp, din cauza aceasta am schimbat sistemul, atâta timp cât școlile au avut la dispoziție fonduri, ele nu au avut capacitatea managerială de la le gestiona corect. De exemplu: o școală avea un top de hârtie cu 2 Euro, alta îl avea cu 2,50 Euro, alta cu 3 Euro, alta cu 4 Euro, da ? Rămânea la latitudinea conducătorului de unitate, a managerului care nu este sub controlul nostru, al Primăriei Sector 4 ci, este un angajat al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, rămânea să decidă prețul. Din această cauză, având în vedere că noi suntem cei care finanțăm sistemul, am decis următorul lucru, să centralizăm modalitatea de achiziție. Terțiarii plătesc aceste servicii dar noi facem regula. Fiecare ordonator va avea niște reguli. Va funcționa după niște regului foarte stricte asfel încât, cheltuirea banului public să se facă în mod eficient și transparent. Acesta este elementul la care noi ținem foarte mult, transparența. Dacă dvs. sunteți curioși mâine, să vedeți cu cât A.S.L.G-ul a cumpărat un top de hârtie, oricând, la orice oră din zi și din noapte, vă puteți uita. Dacă vreți să vedeți cât costă o agrafă, cât costă materialele de curățenie, aveți această posibilitate și mai mult, concurența care există pe S.EA.P ne oferă această posibilitate. Vrem să folosim la maxim aceste prevederi ale Ordonanței de Guvern nr. 34”

DI. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: “ Din punct de vedere principial vă răspund. Toată Europa, inclusiv România tinde către o mai mare și mai bună descentralizare a multora, atât în teritoriu, primării, orașe, consilii județene ș.a.m.d. Ca să poată fiecare în locul în care își desfășoare activitatea, să stabilească ce, cum și în ce fel are nevoie . Cuvântul acesta < centralizare > pe care îl aud, care este total împotriva liniei principiale a unității europene, nu mi se pare potrivit. Ordonatorul terțiar de credite, pentru că tot noi l-am votat aici, în acest consiliu, trebuie să aibă bugetul lui, pentru aceasta există controlul tutelar. Da ? Dacă greșește, dacă a făcut ceva nelegal, va fi tras la răspundere. Dacă în loc să plătească 2 lei a plătit 4 lei și valoarea pe piață este de 2 lei, va fi tras la răspundere. Iar acest punct, din punctul meu de vedere, nu sunt jurist, sunt licențiat în științe administrative, mi se pare ilegal “

Dl. Viceprimar Daniel Băluță: “ Respect părerea dvs. Dar scopul pe care noi... Nu aș vrea să fac alte tipuri de comentarii. Este important dacă vrem să avem un dialog îl putem avea și în privat, aceasta nu este o problemă. Nu este corect față de colegii noștri să monopolizăm timpul...”

Dl. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: 44 E mai bine public 44

DI, Viceprimar Daniel Baluță: “ Ok. Aprecierile dvs. despre legalitatea sau ilegalitatea unor demersuri trebuie să aibă un fundament în primul rând. Nu se bazează doar pe o opinie. Opinia dvs. v-am spus, este una, o respect, dar ea nu are niciun fundament. Aici nu este un cenaclu, aici trebuie să reprezentăm cetățeanul, trebuie să ne intereseze cum cheltuim banul public, ne interesează eficiența cheltuirii banului public. Nu ne interesează să creăm din ordonatorii terțiari, niște mașini de tocat bani. Nu mă interesează să controlez și să constat că s-a cheltuit banul public ineficient, mă interesează să creez reguli în urma cărora banul public se cheltuie eficient și transparent, d-le consilier ! “

Dl. consilier Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan: 44 Da, d-le Viceprimar ! Am încheiat. Vă mulțumesc pentru răspuns “

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: “ D-le director ! Dacă mai aveți ceva de adăugat ? 44

Dl. Director, Ene Costel - Direcția Economică: 44 Restul anexelor, sunt așa cum v-am spus, realocări de fonduri în cadrul acelorași capitole...”

Președintele de ședință, dl. consilier Jean Valentin Comănescu: 44 Ok. Deci, supunem la vot. Articolul 1. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. Ionescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. Ionescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Articolul 2. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. Ionescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. Ionescu ~ De Juan - De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Articolul 3. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. Ionescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. Ionescu - De Juan

-    De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Articolul 4. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. Ionescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. Ionescu - De Juan - De Juan Decebal

-    Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-

A

na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Articolul 5. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. Ionescu Alexandru Silviu, dl.

Comănescu Jean Valentin, dl. lonescu — De Juan - De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Hotărârea în ansamblu. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. lonescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. lonescu — De Juan - De Juan Decebal — Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Cu 15 voturi pentru și 6 voturi abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul nr. 2: < Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 >. Cine este pentru articolul 1 1 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. lonescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. lonescu - De Juan ~ De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Articolul 2. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. lonescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. lonescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Articolul 3. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. lonescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. lonescu - De Juan - De Juan Decebal - Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Hotărârea în ansamblu. Cine este pentru ? 15 voturi pentru. Abțineri ? 6 voturi abținere ( Grupul consilierilor P.N.L: DL. lonescu Alexandru Silviu, dl. Comănescu Jean Valentin, dl. lonescu - De Juan - De Juan Decebal — Dan și dl. Giuglea Florian. Grupul consilierilor P.P - D.D: d-na Tebeșoi Daniela și d-na Negrescu Carmen ). împotrivă ? Cu 15 voturi pentru și 6 voturi abținere, hotărârea a fost adoptată. Mulțumesc. Declar ședința închisă. O seară frumoasă în continuare “

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4,


Jean Valentin COMĂNESCU


Radu DRAGOMIRESCU


Transcris Cons. Luminița MARTIN

mimța makhin


9