Proces verbal din 17.06.2014

Proces Verbal Sedinta Ordinara


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 17.06.2014, ora 16,30

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 698/16.06.2014.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 17 de consilieri din 26.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea d-lui Viceprimar Băluță Daniel.

La ședință au participat membri Consiliului Local, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului sectorului 4.

Președintele de ședință, dl. Viceprimar Băluță Daniel: “ Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Aș vrea sa supun votului dumneavoastră, ordinea de zi de astazi. Ea conține două puncte:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2014 pentru acordarea burselor școlare în anul școlar 2013-2014, semestrul IZ.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2013-2014, semestrul II.

Cine este pentru ? Cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenți, ordinea de zi a fost adoptată.

Primul punct de pe ordinea de zi < Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului focal ai Sectorului 4, pe anul 2014 pentru acordarea burselor școlare în anul școlar 2013-2014, semestrul II >.Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi, punctul 1 de pe ordinea de zi, a fost adoptat.

Punctul 2 < Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2013-2014, semestrul II>. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi, al doilea proiect a fost adoptat. Vă mulțumesc! Declar închisă ședința și ne vedem pe data de 30 iunie 2014. “

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL SECTORULUI 4,

Daniel BĂLUȚĂ

5


Radu DRAGOMIRESCU

Transcris

Consilier Mihaela CHIRCU

1