Hotărârea nr. 42/2014

Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de LOCUINTE SOCIALE pentru EVACUATI”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE pentru EVACUAT!”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu Locativ nr. P6.2/I17/18.03.2014 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Procesul verbal al „comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe” , din 20.03.2014,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

In conformitate cu art.43 din Legea nr.l 14/1996, republicata precum si art.21, art.3O din H.G. nr.l275/2000 , privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art.45, alin.(l) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aproba „Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE pentru EVACUAT!” persoanelor care au locuit cu fonne legale intr-un imobil din sectorul 4 care a fost restituit foștilor proprietari si care îndeplinesc cumulativ si următoarele criterii: au domiciliul stabil in sectorul 4, nu au detinut/instrainat o alta locuința după 01.01.1990 si venitul mediu net/membru de familie nu depășește 1350 ron., conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. La baza alcătuirii acestei liste s-au aflat toate cererile depuse sau actualizate in anul 2013.

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ din cadrul Direcției Administrativă și Patrimoniu și Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.42/27.03.2014\n

Anexa 1} ANEXA 1 03

Nr.crt

Nr dosar

anul dep.

Nume si Prenume

Structura familie

punctaj

Observații

1

43622/2013

2001

lonită Mariana

mama + 1 fiu

42

evacuat Tismana 5

2

42658/2013

2007

Lixandru Titi

s+s+3 copii

42

evac Chindiei 24

3

35878/2012

2000

Băcută Tincuta

pet

40

evacuat Izvorul Crîsului 8

4

11133/2013

2002

Crețu George

s+s+ 2copii

40

evac Justiției 51-53/a/2

5

33958/2012

2005

Badea Ion

petent+3 persoane

40

evacuat Poterasi 31, ap.2

6

11232/2013

2008

Marin Magdalena

pet+1 copii

40

evacuat Serban Vodă 260

7

2534/2014

2000

Gherstanschi Igor

s+s

39

evacuat Gladioleior 5

8

37534/2013

2000

Stoica Mariana

s+s

39

evacuat enachita Vacarescu 15

9

6058/2014

2004

Radu Sandu

petent+1 fiu+mama

39

evacuat Serban Vodă 111

10

39089/2013

2007

Tănase Georgeta

s+s

39

evac Regina Maria 23/2

11

22333/2013

2010

Raducu Florica

s+s+3copii

39

evacuat Serban Vodă 264

12

35215/2013

2011

Cretu Maria si Cristian

s+s+2 copii

39

restituit Justiției 51-53

13

12378/2013

2002

Acceleanu Sultana

pet 3 familii

38

evacuat Gramont 1/regina Maria 51

14

35193/2013

2002

Calin Ioana

petent

38

evacuat Mitropolit Nifon 30-mansarda

15

23510/2013

2002

Raiciu Gheorghe

s+s+2copii

38

evac. Obregia 2,A2,ap, 5

16

42293/2013

2006

Carciuc Sorinei

s+s+2 copii

38

EV Veniamin Costache 5

17

38981/2013

2009

Balanici Angela

pet

38

evacuați D.Cantemir 12-14

18

31370/2013

2002

Branza Petre

s+s+3copii

37

evacuat Gramont 1/regina Maria 51

19

33441/2013

2003

Sindie Ionica

s+s

37

evacuat 11 iunie 75

20

1608/2014

2004

Moroianu Gabriel

s+s+2 copii

37

evac Elena Cuza 45

21

32646/2013

2005

Caragiale Gheorghe

petent+fiica+nepoata

37

evacuat Cuza Vodă 47

22

20114/2013

2005

Dsma Cristian

s+s+2 copii

37

evacuat Regina Maria 23,5

23

5133/2013

2005

Nicolăescu Constantin

s+s+ 1 copii

37

evac Gladioleior 7 /1

24

2013/2014

2007

Ciocoi Marius

s+s+2 copii

37

evacuat Budai Deieanu 7

25

32993/2013

2008

Necula Aurel

pet + 2 copii

37

evac Șerban Vodă 111/6

26

34416/2013

2011

Georgescu Marieta Florentina

mama 3 copii

37

evac. Secerișului 31    //    xCSEX. *

27

41626/2013

2013

Stan Bogdan

s+s+ 1 copil

37

evac ctin Bosianu 17/2    //    f ESÎ! \

28

^1Ș883/2013

2004

Dima Marius

s+s+1 copii

36

evacuat Regina Maria 23,5;’o o\ WO J.... .

1

/ Qi

Page i of 8

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2014 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE pentru EVACUAȚI29

29567/2013

2005

Ristea Elena

mamă + 1 fiu

36

evacuat George Georgescu 16/3

30

7007/2013

2005

Ruse Floarea

pet

36

evac Serban Vodă 33

31

25798/2013

2006

lanovici Gheorghe

s+s+2 copii

36

Evacuați Străduinței 10,R20,39

32

40417/2012

2006

Șușpănău Tincuța( CĂLIN)

petent +1 fiu

36

evacuat Serban Vodă 258

33

38519/2013

2008

Ciolacu Ionel

petent+1 copil

36

evacuat Leon Vodă 22

34

33018/2013

2008

Păun Doina

pet+1 fiica

36

evacuat Splaiul Unirii 66-68,1

35

42385/2013

2000

Prodan Mihaela Carmen

mamă + fiică

35

evac enăchiță Văcărescu 48

36

41015/2013

2004

Florescu Gheorghe

s+s+4 copii

35

evacuat din G.Cosbuc 13

37

4587/2014

2005

Laescu Marin

pet+3 persoane

35

evacuat Cuza Vodă 62

38

36945/2013

2005

Lixandru Marin

s+s+3 copii

35

evacuat Cutitul de Argint 19

39

34341/2013

2005

Orodel Carmen

pet+1 copii

35

evac Lamaitei 58

40

36231/2013

2005

Orodel Elena

mamă+1fiu

35

evac Lamaitei 58

41

36229/2013

2005

Orodel Violeta

mamă+1 copii

35

evac Lamaitei 58

42

5018/2013

2006

Onică George Vasile

s+s+1 copil

35

evacuat splaiul Unirii 112

43

40203/2013

2007

Ciobanu Viorica

pet+1 copil

35

evacuat Liveni 29

44

36100/2013

2007

Popescu Adrian

s+s+1 fiu

35

evacuat Elena Cuza 35

45

32601/2013

2010

Preda Ioana

pet+1 fiu

35

evac Valerian Prescurea 25

46

1441/2014

2002

Radu Cornelia

pet+ 2copii

34

evacuat profesorilor 8

47

37181/2013

2007

Tudor Ioana

s+s+ mama

34

evac Regina Maria 23

48

34989/2013

2007

Țic Mariana

s+s+1 copil

34

evacuat 11 iunie 75

49

1472/2014

2008

Feraru Adriana

s+s+1 copil

34

evacuat din g-ral Haralambie 28

50

381982013

2008

Dumitrescu Maria

pet

34

evacuat 11 iunie 23

51

38850/2013

2010

Manolache Cristi

s+s+1 copil

34

evac Serban Vodă 104

52

32339/2013

2010

Tarcan Ctin

s+s+ 6 pers

34

evac Cuza Vodă 62

53

32643/2013

2005

Caragiale Cristina Mihaela

mama+ 1 fiica

33

evacuat Cuza Vodă 47

54

15328/2013

2005

Călin Petre

petent

33

evac r.motru 6/35/43

55

37540/2013

2006

Banea Cornelia

petent+3 persoane

33

evacuat din Splaiul Unirii 58, A, ap3

56

20191/2013

2006

Grigoras (lanovici )lonela Violeta

s+s+1 copil

33

ecav Străduinței 10

57

5048/2013

2006

lonescu Anghelina

pet

33

evac cpt.Preotescu 18    .

58

34346/2013

2006

Tudose Mihaela-Valentina(GAVRILĂ)

s+s+1 copii

33

evac covasna 11/a 1/44    /    * ,■

59

10003/2013

2008

Ciolacu Viorel si Anica

s+s

33

evac Leon Vodă 22    / M&Ă \

60

41012/2013

2008

Neag Ardelean

s+s+ 3 pers

33

evac Regina Maria 23,mansarda!    /

61

38874/2013

2008

Starica Cta Elena

pet

33

evac Cpt mircea vasilescu 1,9/4\

62

38477/2013

2009

Guram uita Zamfira

pet+1 fiu

33

evacuat cpt.Preotescu 22

J "V‘

63

31737/2012

2009

Harbuzariu Anisoara

mama+ 1 fiica

33

evacuat bîbescu Vodă 18, ap 26

64

9282/2012

2009

Lupa Florentina Mihaela

mama+2 copii

33

evacuat Cutitul de Argint 62

65

18980/2013

2009

Lupa Vasile

pet + 1 fiu

33

evacuat Cutitul de Argint 62

66

7012/2013

2004

Tănase Ion

pet

32

evacuat Livenî 43

67

1998/2014

2006

Brasoveanu Doina

s+s+1 copil

32

evacuat Leon Vodă 22

68

32630/2013

2006

Buhaescu Ana

mamă + 3 fii

32

evacuat Nistoreni 1

69

32626/2013

2007

Buhaescu C-tin

pet

32

evacuat Nistoreni 1

70

6061/2014

2007

Constantin Rodica Elena

s+s+1 copil

32

evac spl. Unirii 58/b/2

71

38239/2013

2007

Dinulescu Stefania Victoria

mama+ 1 fiica

32

evacuat g-ral M.CHERCHEZ 20

72

35256/2013

2007

Ion Gheorghe

s+s+2 copii

32

evac Poterasi 15

73

9009/2013

2007

Toma Antonio Marius

s+s

32

evac restituit Serban Vodă 111

74

40591/2013

2008

Dumitriu Razvan

s+s+1 copil

32

evacuat Regina Maria 86-88

75

22333/2013

2008

Raducanu Alexandru Ștefan

s+s

32

evacuat Chindia 4,/3

76

2272/2013

2008

Ristache Floarea

pet

32

evacuat Leon Vodă 22

77

6059/2014

2008

Sabau Georgeta

s+s

32

evacuat Splaiul Unirii 58

78

2414/2014

2009

Tanasache Ivanciu Stefania Maria

pet+2 copii

32

evacuat C-tin.Radulescu Motru 16/223

79

4959/2013

2010

Negoita Marian

s+s+1 copil

32

evacuat din Concordia 1 colț cu S.Voda 60

80

12311/2013

2010

Răducu Nicolae Emil

s+s+ 2copii

32

evac Șerban Vodă 264

81

25324/2013

2011

Calin Gabriela

pet+1 copil

32

evacuat Serban Vodă 258

82

37754/2013

2011

Smarandache Doina Maria

mama + 2 fii

32

Evacuat Justiției 29

83

37344/2012

2004

Toader Gheorghe

s+s+1 copil

31

evacuat Serban Vodă 266

84

35727/2013

2006

Zmeu Anca

mama +2 copii

31

evacuat cpt.Preotescu 31

85

37539/2013

2007

Banea Mihaita Sorin

pet

31

evacuat din Splaiul Unirii 58, A, ap3

86

1536/2014

2008

Ciuflea Valentina

s+s+3 persoane

31

evacuat Cuza Vodă 98A parter

87

35194/2013

2008

Darmanescu Ioana

pet

31

evacuat Serban Vodă 126

88

33099/2013

2008

Feraru Adriana

pet

31

evac Șerban Vodă 111

89

39268/2013

2008

Gagiu Samir

pet

31

evacuat Cuza Vodă 58

90

37466/2013

2008

Grigore Daniel

s+s+1 copii

31

evac Lamaitei 58

91

8081/2014

2008

Mihalache Niculae Mariana

pet

31

evacuat bosianu 36

92

37918/2013

2008

Nedelcu Ionica

s+s+1 copil

31

evac Cpt mircea vasilescu^l9    %

93

31794/2013

2008

Ristea Valentin lonut

petent

31

evacuat George Georgescu 16    A "" -

94

34394/2013

2008

Stoian Octavian

petent

31

evacuat Serban Vodă 11d?^c oț    1

95

41727/2013

2008

Ștefan Ioana

petent

31

evacuat Serban Vodă 1/

96

22^87/2013

2008

Ștefan Merinela

petent

31

evac Șerban Vodă 126/10 .

n.


i
97

1090/2014

2009

Gherasim Fiorica

pet

31

evac poterașî 20-22/6

98

32641/2013

2009

Petre Georgescu Ana Maria

s+s+1 copil

31

evacuat Cuza vodă 47

99

32252/2013

2009

Stoian Cristian

s+s+ 1 copil

31

evac Șerban Vodă 111/4

100

30383/2013

2009

Stoian Dumitru

s+s+ 1 copil

31

evac Șerban Vodă 111/4

101

39172/2013

2010

lonescu Mariana

s+s+1 copil

31

evac Regina Maria 23

102

6647/2014

2010

Negoita Elena

pet+1 fiică

31

evacuat Șerban Vodă 60coit cu concordia 1

103

35239/2013

2010

Vieriu Lucia

s+ 3 persoane

31

evacuați ctin Bosianu 36

104

13625/2013

2011

Boerescu Floarea

mamă + 1 fiu

31

evac mitr. Filaret 16

105

36555/2013

2013

Stănescu Ramona + Adrian

s+s+ 3 copii

31

evac cuza Vodă 62

106

44009/2013

2013

Vasile Marian

s+s+ 1 copii

31

evac ReginaMaria 23/10

107

4742/2013

2001

Gheorghe Marian

pet+2copii

30

restituit Cutitul de Argint 13-17,mans

108

40917/2012

2008

Coman Ion

s+s+1 copii

30

Șerban Vodă 111,12

109

37465/2013

2008

Grigore Gheorghița

pet

30

evac Lamaitei 58

110

33924/2013

2008

llie Elena

pet

30

evacuat Principatele Unite 58

111

33926/2013

2008

llie Floarea / Gheorghe

s+s+2 copii

30

evacuat Principate 45

112

40965/2013

2008

Sabău luliana

petent

30

evac splaiul Unirii 58/A / 2

113

36525/2013

2008

Stoicescu Cta

mama +2 copii

30

evac Regina Maria 23

114

45119/2013

2008

Ștreang Ioana

mama+ 4copii

30

evacuat Grai Haralambie 37

115

37570/2013

2008

Voicu Steliana

petent

30

evac Principatele unite 45

116

37125/2013

2009

Ion Elena Zenaida

pet + 3copii

30

restituit Poterasi 20-22/ 9

117

37491/2013

2010

Trîncă Nuța

s+s+ 2copii

30

evacuat Stupilor 2, bl. a21/ 29

118

31360/2013

2012

Cocoș Nicolae

s+s+2copii

30

evac Dr. Istrati 26

119

32627/2013

2007

Buhaescu Florentina

pet

29

evacuat Nistoreni 1

120

42216/2013

2008

Mihai Vasile

s+s+2 fii

29

evac Turnu Măgurele 3, c2,112

121

42254/2012

2008

Toma Maria

s+s+1 copil

29

evac Regina Maria 23/12

122

8375/2013

2009

Botalca Elena

s+s 1 copil

29

evacuat AI.Baiasanu 2

123

32186/2013

2009

Dascalu Marian

s+s

29

evacuați AI.Suter9

124

39893/2013

2009

Guramulta Manuela

pet + mama

29

evacuat cpt.Preotescu 22

125

33974/2013

2010

Brasoveanu Anda C-ta

petent

29

evacuat Leon Vodă 22, A , 1

126

32648/2014

2011

Dumitrache Marian

s+s+1 copil

29

evacuat Regina Maria 23,4

127

39307/2013

2011

Pasalan Elena

pet

29

evacuat Candiano Popescu^63 bis/feOk\

128

33939/2013

2012

Ghimis Georgîca

s+s

29

evacuat grai Haralambie 3/u^o^    J

129

25818/2013

2013

Dicu Maria- Anicuța

mamă + 2 copii

29

evac spl. Unirii 84/1

130

C27776/2013

2013

Oprea Marian Belmondo

petent + 1 fiu

29

evacuat Ctin Bosianu 36

131

37902/2013

2008

Apostol Liliana Florica

pet

28

evacuat Bosianu 36

132

38238/2013

2008

Dinuiescu Daniel

pet

28

evacuat g-ral M.CHERCHEZ 20

133

11123/2012

2008

Moise Ion

s+s+1 fiu

28

evacuat Gladiolelor 8

134

38980/2013

2009

Laslau loan Mircea

pet+2 copii

28

evacuat D.Cantemir 12-14

135

6540/2013

2009

Tudorache Mihail

S+S

28

evacuat viorele 52

136

42299/2013

2010

Andrei Maria

pet+2fii

28

evacuat Serban Vodă 81-83

137

7959/2013

2010

Dima Carmen

pet

28

evacuat Concordiei 9

138

1415/2014

2010

Dragomirescu Ion

s+s

28

evacuat Regina Maria 23

139

18983/2013

2011

Lupa Ion Marian

pet

28

evacuat Cutitul de Argint 62

140

40158/2013

2011

Sandu Ion

pet+ 2copii

28

restituit Olimpului 32, 2

141

4993/2014

2011

Suciu Elena Cristina

petent

28

evac Reg maria 23

142

38385/2013

2011

Șerbanica Nicoleta Alina/Tăîpeanu i

petent+ mama

28

Evac George Georgescu 12-14

143

43412/2013

2012

ionescu Ionela Florentina/ Nîcolae

s+s+1 copil

28

evac Regina Maria 23

144

3308/2014

2013

Pitaru George

s+s+ 1 copil

28

evac Lânăriei 88

145

33925/2013

2008

llie Marian

pet

27

evacuat Principate 45

146

27854/2013

2008

Sabău Constantin

s+s+ 1 copil

27

evac splaiul Unirii 58/A / 2

147

33935/2013

2010

Liciu Petru

s+s+ 3copii

27

evacuat Serban Vodă 264

148

36489/2013

2011

Barbu Floarea

petent

27

evac cuțitul de arg. 13-17/1

149

39087/2013

2011

Boțonadî Alexandru

s+s

27

evac chindiei 4/ 2

150

35776/2013

2011

Rojnita Aurel / Mariana

s+s+1 copil

27

evac Cuza Vodă 85

151

3765/2014

2012

Calin Marian

pet

27

evacuat Serban Vodă 258,b,1

152

6127/2013

2008

Andrei Emilian

pet

26

evacuat din Lanariei 184,3

153

9069/2013

2008

Toma Cristian Colin

petent

26

evac Regina Maria 23/12

154

38982/2013

2009

Laslau Andrei Mihai

pet

26

evacuat D.Cantemir 12-14

155

39086/2013

2011

Mârzan Loredana

s + s+1 copil

26

evac chindiei 4/ 2

156

10889/2013

2012

Bălașa Roxana Ștefania

pet

26

evac Profesorilor 10/1

157

45452/2013

2013

Matache Constantin

petent + o fiică

26

evac regina Maria 23/8

158

2031/2012

2009

Lung loan

petent + 2 copii

25

evacuați Cuțitul de Argint 62    ,

159

47235/2012

2011

Bratu Georgeta

s+s+1 copil

25

evacuat Gazelei 84,1

160

34741/2013

2012

Burtan Alexandrina

pet

25

evac 11 iunie 28 /1

161

42218/2013

2012

Mihai laurentiu

pet

25

evac Turnu Măgurele 3, c2/112 f    *

162

45990/2012

2012

Nedelcu Sergiu Florin

s+s+1 copil

24

evac Cpt mircea vasilescu j$9^ ol    /

163

44748/2013

2012

Panduru Victor

s+s+2 copii

24

restituit Cutitul de Argint 13r.

164

38833/2013

2002

Paraiesti loan

s+s+2copil

23

restituit Gramont 15/3    ’'

Page 5 of 8165

24973/2013

2005

Florea Mariana

pet+2 copii+mama

22

notîf Frigului 5 mansarda

166

32194/2013

2008

Cristea Ionel

s+s+1 copil

19

restituit Gazetei 48, 3-4

167

28419/2013

2004

Hanciu -LICURICI-Tudorita

s+s+1 copii

19

restituit G.Georgescu 30

168

35189/2013

2008

Hurmuzache Coca

mama+2 copii

19

rest 11 iunie 17,ap 5

169

29491/2013

2011

Tănase Nicoleta

mama +2 copii

19

restituit Serban Vodă 104/2

170

38828/2013

2010

Burlacu loan

s+s+2 copii

18

restituit Olteniței 67A,ap11

171

33015/2013

2008

Cristea Tudor

s+s+ 2 fii

18

restituit Gazelei 48, 3-4

172

762/2012

2003

Fulgeanu Coralia Florica

petent

18

restituit Poenaru Bordea 12-14, ap. 16

173

37450/2013

2008

Mocanu Valerica

pet+3 persoane

18

restituit Marasesti 49

174

48354/2012

2005

Nita Alina Aneta

s+s+2copil

18

rest. Muzelor 19

175

36072/2013

2008

Suciu Otîîia

petent

18

restituit marasesti 49

176

33023/2013

2007

Barbu Andrei Marian

pet

17

restituit G.Georgescu 33, A, ap.6

177

2605/2014

2013

Ciupag Gabriel Ghe.

pet

17

rest. Șerban Vodă 147

178

35270/2013

2010

lonita Vasile/ Florentina

s+s+2 copii

17

restituit Ofimpuîui 82

179

45538/2013

2009

Lefter Gabriela

s+s+3 copii

17

rest g, georgescu 28

180

31230/2013

2013

Luca Vasile

petent

17

rest g, georgescu 21/7

181

4310/2013

2007

Marian Elena

pet+2 copii

17

restituit Marasesti 84

182

42803/2012

2008

Păun Georgeta

pet+1 copii

17

restituit Verzisori 42

183

33009/2013

2011

Penescu Ionica Stefania

pet+1 copii

17

restituit Radu Vodă 20A

184

21579/2013

2012

Bistriceanu Emilia

petent+1 copil

16

restituit Mitropolit Fiiaret 47

185

34539/2013

2010

lordache Marcelica + Marin

s+s+ 1 copil

16

rest g. georgescu 30

186

34540/2013

2011

lordache Vasilică

tată + 1 copil

16

rest g. georgescu 30

187

34808/2012

2009

Licurici Ioana

s+s+4 copii

16

restituit G.Georgescu 30

188

36435/2013

2011

Mihai Mariana

mamă + 3 copii

16

rest. Cuza Vodă 98/1

189

41553/2013

2009

Mihalache Maria

pet

16

rest. Gazelei 72

190

42257/2012

2007

Mizea Ion

pet+3 fii

16

restituit C-tin.Bosianu 12-14

191

35702/2013

2008

Nicolae Gheorghe

s+s+1 copil

16

restituit Gramont 10,4

192

7010/2013

2010

Petrea T udorache

s+s+2 copii

16

restituit Mitropolit Nifon 13

193

44699/2012

2011

Stoica Daniela( LICURICI)

s+s+1 copil

16

restituit George Georgescv^©

194

36656/2013

2009

Ștefan lonuț

s+s+1 copil

16

restituit Bucur 17    /    XTTTx

195

37005/2013

2012

Tănase Florentina

mama + 1 copii

16

restituit Serban Vodă 1Q4/2    / AȘĂ \    ț

196

34399/2013

2010

Teodorescu Antonina

petent + 3 persoane

16

restituit Serban Vodă 10M&Î oV    /    j;

197

39665/2013

2011

Sfetcu Florea

petent

15

restituit Muzelor 19    /

198

^32193/2013

2010

Cristea Cornel Nicolae

s+s+1 copii

15

restituit Gazelei 48, 3-4    f >

199

36498/2013

2008

Eremia Florica

s+s+2 copii

15

restituit bd.Marasesti 84

200

32157/2013

2008

Ghiță Florica

mamă + 2 copii

15

rest radu vodă 20a/3

201

34676/2012

2010

Ionescu Numica

mama + fiica

15

restituit Serban Vodă 113, 3

202

2452/2014

2011

Samoila Terezia

pet+1 copil

15

restituit George Georgescu 12-14

203

37006/2013

2010

Tănase Elena

s+s+ 7 persoane

15

restituit Serban Vodă 104/2

204

44987/2012

2012

Ifrim Maria

s+s

14

restituit Bucur 17

205

32670/2013

2013

Stănescu Ctin

s+s+5 pers

14

restitui George Georgescu 21/3

206

33976/2013

2008

Stoica Victoria

s+s

14

restituit Vaierian Prescurea 9 bis

207

35444/2013

2013

Triff ILIE Mariana

s+s+2 copii

14

rest. Biserica Alexe 15/3

208

34335/2013

2011

Jiscovici Marina

petent

13

restituit V. Prescurea 9bis-mansarda

209

41783/2013

2013

Mânu Elena

petent

13

rest Vaierian Prescurea 21-23 /2

210

5654/2014

2009

Morosanu Robert Iulian

pet+ mamă

13

restituit Elena Cuza 1, 7

211

13693/2013

2012

Sîrbu Cecilia

petent

13

restituit Suiina 11

212

36088/2013

2010

Stancu Lucretia

mama + 1 fiu

13

restituit Serban Vodă 113

213

39212/2013

2009

Tom a Cta

petent

13

restituit Cutitul de Argint62- 62A/3

214

31714/2013

2012

Trandafir Nicolae

s+s+ 3 persoane

13

restituit Serban Vodă 34

215

21968/2013

2006

Ursei Florea

s+s

13

rest Cuțitul de Argint 68/6

216

32588/2013

2012

Vagaș Victoria

petent

13

restituit Gramont 31/1

217

33025/2013

2007

Barbu Aurelia

s+s+2 copii

12

restituit G.Georgescu 33, A, ap.6

218

27650/2013

2013

Constantinescu Lydîa

s+s

12

rest cpt Preoțescu 25 /1

219

38892/2013

2011

Florea Jean

s+s+1 copil

12

restituit Elena Cuzal, ap.7

220

37106/2012

2008

Haiducu Elena Aurelia

petent

12

restituit Marasesti 84

221

34337/2013

2011

Jiscovici Emil

s+s+1 copil

12

restituit V.Prescurea 9bis-mansarda

222

31352/2013

2012

Manolescu Constanta

pet+mama

12

restituit Marasesti 10

223

33294/2013

2013

Matei Maria

petent

12

rest g Georgescu 21 /1

224

41866/2012

2012

Paraschiv Mîrcea

pet+1 fiică

12

restituit Poterasi 20-22

225

34840/2013

2007

Popescu Cornel

s+s+1 fiu

12

restituit Enachita Vacarescu J474^xx,

226

36097/2013

2012

Rădulescu Mariana Georgiana

petenta

12

rest Mitr Filaret 44

227

13694/2013

2012

Sîrbu Lucian

s+s+1 copii

12

restituit Suiina 11    ff    A

228

36949/2013

2012

Ștefan Marian

petent

12

restituit lamaitei 18    1

229

31754/2012

2011

Șerbanica Dtru

petent

12

restituit George Georgesdu^2Xl4Sz ?’/    jj

230

33006/2013

2012

Trandafir Florin Ovidiu

s+s+1 copil

12

restituit Serban Vodă    S

231

21581/2013

2012

Bistriceanu Mariana

pet + 2 pers

11

restlt mitr Filaret 4

232

29512/2013

2013

Ifrim Marian + Lenuța

s+s+ 2copii

11

rest george Georgescu 21/1 ;

233

20439/2013

2013

Lazăr Valentin

s+s+ 1 copil

11

rest Cpt Nicolae Merisan

234

42258/2012

2009

Mizea Mihai

pet

11

restituit C-tin.Bosianu 12-14

235

. 4414/2013

2009

Baîan Adriana

pet

10

restituit Poenaru Bordea 12, bl. 14,ap 13

236

25765/2013

2013

Casapu Mariana

pet

10

rest g, georgescu 21/7

237

32612/2013

2013

Cococi Liviu Alexandru

petent

10

rest spl unirii 84/a/1

238

38439/2013

2010

Vasile Nîcolae

s+s+ 2copii

10

rest serban Vodă 113/1

239

40231/2013

2012

Vărzaru Vergilia

pet

10

notificat Cornelia 12

240

34677/2012

2010

lonescu Larisa Magdalena

pet + mama

9

restituit Serban Vodă 113, 3

241

25819/2013

2013

Mirea Vasile Marian

s + s+1 copil

9

rest Șerban Vodă 124/12

242

28852/2013

2013

Păun Ctin

s+s+ 2copii

9

rest Șerban Vodă 124/ 7

243

4692/2014

2013

Tătar Marcel

petent

9

restitui Mitropolit Filaret 29 / a/1

244

36757/2013

2010

Teodorescu Florentin

petent

9

restituit Șerban Vodă 104/11

245

40972/2013

2013

Asăndulesei ionel

s+s+1 copil

8

rest spl unirii 84/a/1

246

29709/2012

2012

Stoica Lucreția

s+s

7

restituit Serban Vodă 33

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


(C. '

—4=1Page 8 of 8