Hotărârea nr. 61/2010

Hotarare privind aprobarea de despagubiri materiale


Hotarare privind aprobarea de despagubiri materiale

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- solicitarea domnului Vadeanu Gheorghe , domiciliat in Bucuresti ,sector 4, strada Izvorul

Trotusului nr. 3, bloc D14, scara 1, apartament 1, inregistrata la Primaria Sectorului 4 sub nr. 14431/11.05.2010

- solicitarea domnului Ghiorghi Claudiu Silviu, domiciliat in Bucuresti , sector 4, strada Izvorul

Trotusului nr. 3, bloc D14, scara 2, apartament 24, inregistrata la Primaria Sectorului 4 sub nr. 14420/11.05.2010

- Raportul de specialitate privind aprobarea de despagubiri materiale nr. 381/27.05.2010 al Directiei Economice

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit ‘'d''din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata :

Art. 1. Se aproba acordarea sumei de 25 660,26 lei cu titlu de despagubiri materiale pentru

urmatoarele persoane: - domnului Vadeanu Gheorghe 19 610.28 lei - domnului Ghiorghi Claudiu Silviu 6 049,98 lei

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Ordonatorul Principal de

Credite prin Directia Economica din Primaria Sectorului 4 si comunicate de Serviciul Tehnic

Consiliul Local, Documente - Electoral.

2 / 2