Hotărârea nr. 156/2010

Hotarare privind aprobarea continuării derulării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4


Hotarare privind aprobarea continuării derulării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru pers


Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând în considerare raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Avand in considerare proiectul „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4 ” a carui derulare a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 cu nr. 20/25.02.2010, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4

nr. 105/30.09.2010,

Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 și art.12 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice,

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Hotarare privind aprobarea continuării derulării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru perso

Art. 1. (1) Se aproba continuarea derulării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4 ” pentru anul 2011,

proiect destinat persoanelor varstnice cu probleme sociale de pe raza sectorului 4, care

prezinta diferite afectiuni medicale.

(2) Proiectul se realizeaza de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia

Copilului Sector 4 in colaborare cu Fundația „Crucea Alb-Galbenă din Romania”

Art. 2. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului să întocmească toate documentele necesare continuarii derularii si finantarii proiectului „ Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4    ” in cursul anului 2011.

Art. 3. Secretarul Sectorului 4 Bucuresti, impreuna cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

2 / 2