Hotărârea nr. 57/2009

HOTÃRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/

421/11.06.2009 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

Luand in considerare Decizia nr. 626/27.04.2009 a Directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate,

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște    :

Art. 1

•    Bugetul de venituri si cheltuieli - venituri proprii, a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 498.227,92 mii lei, conform anexei nr. 1, din care surse proprii 110.000 mii lei;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma 13 004 mii lei, conform anexei nr. 2;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 19.450,00 mii lei, conform anexei nr. 3;

•    Anexa nr. 3.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in valoare de 18.054,72 mii lei— cap. 65.10 - Invatamant, din care:

•    Anexa nr. 3.1.2 bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli la valoarea de 5.744,95 mii lei-cap. 65.10.04.02 - Invatamant secundar superior

•    Anexa nr. 3.2. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli la valoarea de 129,28 mii lei - cap. 67.10 Cultura, recreere si religie

•    Anexa nr. 3.2.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli la valoarea de 129,38 mii lei - cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

•    Anexa nr. 3.3. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli la valoarea de 1.266,00 mii lei -cap. 68.10 - Asigurari si asistenta sociala ;

•    Anexa nr. 3.3.1 bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli la valoarea de 920,00 mii lei - cap. 68.10.04.01 - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 498.227,92 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 498.227,92 mii lei;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 41.840,48 mii lei;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 5.331,62 mii lei;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 60.02 - Aparare in valoare de: 457,10 mii lei;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala in valoare de: 16.819,00 mii lei,

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant total in valoare de: 182.849,52 mii lei;

-    Anexa 1.7- capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie in valoare de: 48.842,41 mii lei;

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 84.932,04 mii lei;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica in valoare de: 13.135,08 mii lei;

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului in valoare de: 43.856,50 mii lei;

Art. 3. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de 27.511,40 mii lei conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 4. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de 9.598,00 mii lei , conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 5. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03, la valoarea de 4.731,08 mii lei, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 4004,62 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;;

Art. 7. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal , subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 457,10 mii lei conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 8. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 16.719,00 mii lei conform anexei 1.5.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 182.849,52 mii lei, conform anexelor: 1.6, din care:

•    Anexa nr. 1.6.US - cap 65.02.01 - invatamant derulat din Unitatile Scolare - in valoare de -

136.386.15    mii lei

•    Anexa nr. 1.6.DR. - cap 65.02.02 - invatamant derulat directie - in valoare de - 46.463,37 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1. - cap 65.02.03 - total invatamant prescolar si primar - in valoare de -118.181,69 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1.1. - cap 65.02.03.01 - total invatamant prescolar (local)- in valoare de -

50.477.15    mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1.2. - cap 65.02.03.02 - total invatamant primar - in valoare de - 67.704,54 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1 US. - cap 65.02.03 US - invatamant prescolar + primar unitati scolare - in valoare de - 81.426,91 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1. US1 - cap 65.02.03 US 1 - invatamant preșcolar derulat prin unitati școlare -in valoare de - 26.157,68 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1. US2 - cap 65.02.03 US 2 - invatamant primar derulat prin unitati școlare - in valoare de - 55.269,23 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1.DR- cap 65.02.03 DR - invatamant preșcolar + primar derulat prin directie -in valoare de - 36.754,78 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1.DR1 - cap 65.02.03 DR 1 - invatamant preșcolar derulat prin directie - in valoare de - 24.319,47 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.1.DR2 - cap 65.02.03 DR 2 - invatamant primar derulat prin directie - in valoare de - 12.435,31 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2- cap 65.02.04 - Total invatamant șecundar (local) - in valoare de -53.297,79 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2.1 - cap 65.02.04.02 - Total invatamant șecundar șuperior - in valoare de -51.285,46 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2.2 - cap 65.02.04.03 - total invatamant școli profeșionale - in valoare de -2.012,33 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2.US - cap 65.02.04 US - invatamant șecundar derulat prin unitati școlare - in valoare de - 44.939,48 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2.US2 - cap 65.02.04 US 2 - invatamant șecundar șuperior derulat prin unitati școlare - in valoare de - 42.927,15 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2.US3 - cap 65.02.04 US 3 - invatamant profeșional unitati școlare - in valoare de - 2.012,33 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2.DR - cap 65.02.04 DR - invatamant șecundar derulat prin directie - in valoare de - 8.358,31 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.2.DR1- cap 65.02.04 DR 2 - invatamant șecundar șuperior derulat prin directie - in valoare de - 8.358,31 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.3 - cap 65.02.07 - total invatamant nedefinit prin nivel- in valoare de -11.370,04 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.3.1.US - cap 65.02.07.04 US - invatamant șpecial unitati școlare - in valoare de - 10.019,76 mii lei

•    Anexa nr. 1.6.3.1.DR- cap 65.02.07.04 DR - invatamant șpecial directie - in valoare de -1.350,28 mii lei

Art. 10. Se aproba bugetul Centrului Cultural „ Nicolae Balceșcu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.232,00 mii lei, conform anexei:1.7.1, 1.7.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 67.02.05 ,la valoarea de 47.410,41 mii lei, conform anexelor: 1.7.2; 1.7.2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 67.02.50 ,la valoarea de 200,00 mii lei, conform anexei: 1.7.3; care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Directiei Generale de Așiștenta și Protectia Copilului - Centrul de Ingrijire și Așiștenta nr. 1, șubcapitolul 68.02.04 Așiștenta șociala acordata perșoanelor in vârsta, la aceeași valoare de 3.115,00 mii lei, conform anexei: 1.8.1, 1.8.1.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 68.02.06 Așiștenta șociala pentru familie și copil ,la valoarea de 2.493,82 mii lei, conform anexelor: 1.8.2, 1.8.2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 68.02, la valoarea de 70.196,55 mii lei conform anexelor: 1.8.4; 1.8.4.1; 1.8.4.1.1, 1.8.4.2, 1.8.4.2.1, 1.8.4.2.2, 1.8.4.3, 1.8.4.3.1, 1.8.4.3.2., 1.8.4.4, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, la valoarea de 7.318,67 mii lei conform anexei 1.8.5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 17. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.808,00 mii lei, conform anexei

1.8.3,    care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 18. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica, la valoarea de 13.135,08 mii lei, conform anexelor: 1.9, 1.9.1, 1.9.1.1, 1.9.2, 1.9.2.1,

1.9.3,    care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02 Protectia mediului, la valoarea de 43.856,50 mii lei, conform anexelor :1.10, 1.10.1, 1.10.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 20. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, 1.11, 1.12 care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 1.11 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 15 mii lei - cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente in anul 2009 la Autoritati Publice -Primaria Sectorului 4

-    anexa nr. 1.12 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 175,57 mii lei - cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente in anul 2009 la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

Art. 21. Ordonatorul principal de credite, prin serviciile de specialitate, să facă demersurile necesare acoperirii integrale a plății drepturilor salariale și de natură salarială a personalului didactic și auxiliar din unitățile de învățământ ale sectorului 4.

Art. 22. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

4 / 4