Hotărârea nr. 49/2009

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.06.2009-31.08.2009


HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.0

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4;

În temeiul dispozițiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum și ale art. 35 alin.1 și 81 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se alege domnul DRĂGAN Romeo Ionel în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al sectorului 4 pe perioada 01.06.2009-31.08.2009.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1