Hotărârea nr. 22/2009

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCLS4 nr. 65/2008 privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4


HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCLS4 nr. 65/2008 privind numirea reprezentanților în Consiliile

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 nr. 75/ 13.03.2009;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4;

Potrivit art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,j” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei la HCLS4 nr. 65/2008 privind numirea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4, după cum urmează:

Nr.

poz.

Denumirea

unității

Adresa    Nume

persoană înlocuită Nume

reprezentant

Primar

12

Adventist

Șos. Vitan Bârzești nr. 11

14

Economic Administrativ Mircea Vulcănescu

Str. Izvorul Crișului nr. 4

18


Liceul Teologic


Albu Nicoleta Grupul Școlar


Zaharia Dragoș


Dumitrescu Ovidiu Șc. Specială nr. 3


Cârlogea Viorel Str. Toporași nr. 10


Nedea Georgiana


33

George Topârceanu Str. Argeșelu nr. 6 Dumitrescu Ovidiu

47

Narcisa

Școala nr. 110


Ionescu Adrian Grădinița nr. 28


Șos. Giurgiului

nr. 247

Pețu Gheorghe Grădinița nr. 225


Nedea Georgiana 61

Veseliei

Str. Izvorul Mureșului

nr. 25

Dumitrescu Ovidiu 62

Rază de Soare Str. Rezonanței nr. 3

69

101 Dalmațieni Str. Aliorului nr. 5 Dumitrescu Ovidiu


Agapie-Florea Cristin Grădinița nr. 227


Dumitrescu Ovidiu Grădinița nr. 264


Vaida Liliana


Popa Cristina


Art.2 Anexa la HCLS4 nr. 65/2008 se va modifica conform prevederilor art. 1.

Art.3 Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ, Sanitare și Creșelor Sector 4 și reprezentanții numiți vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

2 / 2