Hotărârea nr. 2/2009

HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local


HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al domnului DONICI CRISTIAN, constatată prin Hotărârea nr.1/29.01.2008 a Consiliului Local sector 4;

Ținând cont de adresa Partidului Democrat Liberal - Filiala București, înregistrată la Cabinet

Secretar cu nr.13/26.01.2009 ;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului LANGURIS EDYS ION, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului DONICI CRISTIAN.

Art. 2 Domnul Languris Edys Ion va fi membru în cadrul Comisiei pentru cultură, culte, minorități,sportși tineret(comisie de bază), în Comisia de vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale, aprobată prin HCLS4 nr. 23/2008 precum și în Consiliile de Administrație a următoarelor unități de învățământ: Școala nr.120, Școala Specială nr.4, Grădinița nr.4, aprobate prin HCLS4 nr.65/2008, în locul domnului Donici Cristian.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1