Hotărârea nr. 69/2008

HOTARARE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008


HOTARARE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008

Consiliul Local al Sectorului 4 :

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2008, nr.

II.4/107/24.10.2008 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 112/2008 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 ;

Avand in vedere prevederile art. 19., alin. 2, coroborate cu prevederile art. 49 din din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

- În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. "d" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

-    Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, majorat cu suma de 18.722,80 mii lei adica de la valoarea de 426.783,45 mii lei la valoarea de 445.506,25 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Art. 2. Se aproba bugetul rectificat al Primariei Sector 4 - Activitate proprie - capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 434,00 mii lei, adica de la valoarea de 22.984,51 mii lei, la valoarea de 23.418,51 mii lei conform anexei 3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

-    Art. 3. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale, capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 500,00 mii lei, adica de la valoarea de 8.450,00 mii lei, la valoarea de 8.950,00 mii lei conform anexei 3.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

-    Art. 4. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese, capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 200,00 mii lei, adica de la valoarea de 4.200,00 mii lei, la valoarea de 4.400,00 mii lei conform anexei 3.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

-    Art. 5. Se aproba bugetul rectificat al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, capitol 54.02.10, diminuat cu suma de 92,20 mii lei, adica de la valoarea de 4.278,30 mii lei, la valoarea de 4.186,10 mii lei conform anexei 4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

-    Art. 6. Se aproba bugetul rectificat al Politiei Comunitare, capitol 61.02.03.04, majorat cu suma de 1.885,00 mii lei, adica de la valoarea de 13.500,00 mii lei, la valoarea de 15.385,00 mii lei conform anexei 6.1, precum si Listele de Investitii conform anexelor : 6.2, 6.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 7. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese derulat prin unitatile scolare, capitol 65.02.1, majorat cu suma de 6.828,00 mii lei, adica de la valoarea de 132.403,77 mii lei, la valoarea de 139.231,77 mii lei,

conform anexelor: 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, precum si Listele de Investitii conform anexelor: 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

- Art. 8. Se aproba bugetul rectificat al Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 1 - capitol 68.02.041, majorat cu suma de 310,00 mii lei, adica de la valoarea de 3.218,00 mii lei, la valoarea de 3.528,00 mii lei conform anexei 9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 9. Se aproba bugetul rectificat al Creselor - capitol 68.02.11, majorat cu suma de 150,00 mii lei, adica de la valoarea de 7.500,00 mii lei, la valoarea de 7.650,00 mii lei conform anexei 9.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 10. Se aproba bugetul rectificat al Centrului Medico-Social Sf. Luca - capitol 68.02.12, majorat cu suma de 68,00 mii lei, adica de la valoarea de 1.550,00 mii lei, la valoarea de 1.618,00 mii lei conform anexei 9.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 11. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, capitol 68.02 - AS, rectificat prin virare de credite la aceeasi valoare de 67.923,45 mii lei, conform anexelor : 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 9.4.1.1.1, precum si Listele de Investitii conform

anexelor : 9.5, 9.6, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 12 . Se aproba bugetul local al Sectorului 4 rectificat , conform anexelor : 2, 3, 4, 4.2, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 10.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 13. Se aproba bugetul institutiilor publice si a activitatilor finantate partial din venituri proprii, rectificat de la valoarea de 15.987,59 mii lei, la valoarea de 16.047,59 mii lei, adica majorat cu suma de 60,00 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexelor : 11, 12,, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 14. Se aproba bugetul institutiilor publice si a activitatilor finantate partial din venituri proprii, pentru Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese capitolul 65.10, rectificat de la valoarea de 15.267,02 mii lei, la valoarea de 15.327,02 mii lei, adica majorat cu 60,00 mii lei, conform anexelor : 13, 13.1, 13.1.1, 13.2, 13.2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 15 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local -Fond de Rulment - rectificat la aceeasi valoare de 154.680,00 mii lei prin virari de credite bugetare conform anexelor : 14, 15, 16, 16.1, 17, 17.1, 17.1.1, 17.1.1.1, 17.2, 17.2.1, 18, 18.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 16. Se aproba Listele de Investitii aferente bugetului propriu al Primariei Sectorului 4 modificate si completate conform anexelor : 18(1a), 18.1, 18.2, 18.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 17. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de

Credite din Primăria Sectorului 4, direcțiile descentralizate implicate în rectificarea bugetară și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.10.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SĂVULESCU

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 69/30.10.2008

3 / 3