Hotărârea nr. 57/2008

HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local


HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al domnului MOLDOVEANU MARIUS GEORGE, constatată prin Hotărârea nr. 56/25.09.2008 a Consiliului Local sector 4;

Ținând cont de adresele Partidului Conservator - Filiala București nr. 75/22.09.2008 și nr. 76/23.09.2008 înregistrate la Cabinet Secretar cu nr. 456/23.09.2008 și nr. 458/23.09.2008; Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

-    Art. 1 Se validează mandatul de consilier local a doamnei CÂRLOGEA VIORICA, candidată pe lista Partidului Conservator la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Moldoveanu Marius George.

-    Art. 2 Doamna Cârlogea Viorica va fi membră în cadrul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești (comisia de bază), Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe (comisie secundară) și a Comisiei pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret (comisie secundară) în locul domnului Moldoveanu Marius George.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.09.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SĂVULESCU

1 / 1