Hotărârea nr. 40/2008

HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4


HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al sectorului 4;

În urma discuțiilor purtate în plenul Consiliului Local al Sectorului 4, în ședința ordinară din data

de 31.07.2008;

Văzând dispozițiile cuprinse în H.C.L.S.4 nr 11/07.07.2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 și cele din art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, după cum urmează:

-    dl.consilier Vasile Mihalache renunță la calitatea de membru al Comisiei nr.2-Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism- iar locul rămas vacant va fi ocupat de dl. consilier Daniel Istrate (comisie de bază).

-    locul rămas vacant prin mutarea dlui consilier Daniel Istrate de la Comisia nr.3-Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală-, va fi ocupat de dl. consilier Petrică Diaconu (comisie secundară).

Art. 2 Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, aprobată prin H.C.L.S.4 nr.11/07.07.2008, se modifică conform prevederilor de la art. 1.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.07.2008.

1 / 1