Hotărârea nr. 21/2008

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov


HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al sectorului 4 în Consiliul pentru D

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând în considerare adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov nr.

3416/15.07.2008;

Având în vedere referatul Secretarului Sectorului 4 aprobat de Primarul Sectorului 4;

Având în vedere H.C.L.S4 nr. 7/2004;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de prevederile art. 7 alin.6 din Legea nr. 315/2004, modificată și completată; În baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează dl. PETRESCU ANDREI ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Art. 2 Cu data prezentei, încetează aplicabilitatea H.C.L.S.4 nr. 7/19.07.2004..

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.07.2008.

1 / 1