Proces verbal din 29.01.2018

PV al sedintei ordinare din 29.01.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 29.01.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 455/CP/23.01.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna VicePrimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță — Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a. participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit domnul consilier: Iacob Cezar.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 29 ianuarie 2018. în sală sunt prezenți 30 de consilieri.

Vă anunț că punctul 9 a fost retras de pe ordinea de zi.

Da, domnule consilier.

PI, Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Domnule Președinte,, stimați colegi, dragi invitați, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29 ianuarie 2018 cu două proiecte de

după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 545/31.10.2017.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

53”.

Vă mulțumesc!

AY

/■ VJ

/ x1* z / <?/!. & cv /


s, o,\'<


/ZI '    / a»5 /


Dl. Președinte de ședință -Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, domnule consilier! Supun la vot propunerea domnului consilier Corneanu. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, propunerea domnului consilier a fost aprobată. Supun la vot ordinea de zi cu retragerea și cu suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere, și 4 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Da, domnule consilier!

DI. consilier Tudorache Cristian Andrei

Referitor la votul anterior Ia mine nu s-a deschis sesiunea de votare. Pot să anunț că nu am votat, fiindcă nu mi-a apărut pe aparat.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos!

Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.01.2018Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 27 voturi pentru, și 3 consilieri care nu au votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în Strada sold. Alexandru Magatti nr.27, Sector 3 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rog, votați!


Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+IE pe un teren situat în Aleea Barajul Bistrița nr.llA, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Hioara nr.l7A, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, si 2 consilieri care nu au votat, proiectuVde hotărâre a fost aprobat.    :Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situat în Șoseaua Mihai Bravu nr. 491-495, Sector 3”. Propuneri, obiecțîuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26Ai Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere, și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+2E-CM pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.ll, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București. “

Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Pe problema parcărilor e structural în București și gestionarea ei, trebuie un plan concret. Vreau de la aparatul de specialitate, dacă s-a consultat PMUD -ul în realizarea acestui...Primăriile de sector au obligația realizării unui studiu detaliat la nivel de cartier pentru identificarea în fiecare zonă a nevoii de locuri parcare și a unei soluții optime privind construirea și amenajarea acestora. PMUD-ul de exemplu recomandă soluții urgente pentru zona Titan. Sunt tot felul de pași care ar putea să se găsească o rezolvare a locurilor de parcare.

Ne-am uitat în Europa pe restul orașelor, ei au o abordare cu abonamente, cu card-uri de rezident fără alocarea specifică a unui loc.

ZA

USR nu susține sistemul de licitație prin strigare, deci ne vom abține. Mulțumesc mult!

5

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua tuturor! Am avut o discuție chiar înaintea acestei ședințe cu domnii consilieri de la USR și dânșii au venit cu câteva propuneri, unele chiar constructive, chiar în regulă. A rămas ca până data viitoare să ne propună amendamentele dânșilor, opțiunea dânșilor referitoare la acest subiect, în speranța că vom găsi acea soluție cu acest regulament- să putem aloca locuri de parcare, acele locuri care sunt disponibile, fără a avea riscul de corupție.

Situația să decidă un funcționar care a fost primul, cine să ia și cine să nu ia, am avut-o și până acum și nu a fost ok și este în continuare la fel, în consecință, până când nu avem noul regulament nu o să mai alocăm locuri de parcare. Punct. Ele vor fi la liber. Cine vine le folosește, după cum are nevoie. Și dacă nu găsim modalitatea de a aloca într-un mod cât se poate de corect sau nu găsim o modalitate corectă de a gestiona aceste locuri de parcare, v-o spun direct ce-am mai spus de atâtea ori, că nu am nici un fel de problemă se le lăsăm pe toate la liber, cu riscurile de rigoare. Vă spun că sunt riscuri, există riscul ăsta să ne umplem de vechituri prin orașul ăsta. Noi facem o muncă de management, de gestionare a acestor locuri de parcare, nu ușoară, atâtea zeci de mii de locuri de parcare, sper și aștept cu mult interes să ne aduceți propunerea d-voastră.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

N-am dat fix un termen. Problema este modul de alocare, nu ....Locurile sunt deja alocate, pentru majoritatea. Din ce am discutat cu domnul de la DITL, vorbim în urma regulamentului de aproximativ 2500 de locuri care s-ar face disponibile, cam asta a fost estimarea dânsului până în prezent. O parte bună din regulament este ok, niște condiții care sunt stabilite, foarte bune și pe acelea le susținem cu toții. Problema e să găsim un sistem de alocare care să fie agreabil pentru toți. Mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Da, domnule consilier.

5    7

icîlizk/t* VnînAp Tnrhnnnfîn

LOJLR.J.V'A ▼ V/l 11VU AllWVlllIVl

Bună ziua! Am constat că cea mai importantă premisă pe care se bazează argumentația acestui nou regulament nu este neapărat una falsă, dar este una nepotrivită pentru o administrație publică, și anume raritatea resursei. Raritatea este un termen economic întâlnit în special în legătură cu decalajul din resurse și nevoi. II întâlnim și în piața liberă, atunci când cererea este mult, mul^J^i mare decât oferta, atunci intervine caracterul de raritate și prețul este cel care echilibrează, să zicem așa, în piață, cererea cu oferta. Or, nu cred că o administrație publică care își propune nu atât profit, deci realizare de venituri, trebuie să fîe criteriul principal ci un alt criteriu, criteriul social-administrativ. De aceea, nu mi se pare deloc o construcție temeinică, aceea că are la bază acest caracter de raritate al acestei resurse, care înseamnă loc de parcare, care este mult mai scăzută decât cererea, să zicem așa.

O paranteză, David Hume, un filozof, spunea, că "toate conflictele pornesc de la raritate”. Cu siguranță că folosirea acestui criteriu ca și bază a argumentației noastre la acest regulament va duce cu siguranță la conflicte.

Cred că totuși criteriul vechimii este unul mai potrivit. Poate că nu numai vechimea posesiei unui autoturism ci poate vechimea în care respectivul solicitant o are în acea locuință. Sunt lucruri care sunt obiective și nu mai pot fi păcălite, să zicem așa, de un funcționar care înregistrează mai devreme sau mai târziu, cu lh, cu o zi, cu o săptămână, cu un an, o cerere pentru un loc de parcare.

Ca atare, consider că acest criteriu relativ economic, deși noi, ca și liberali, pe piața liberă, când vorbim de economie, da, cine are resurse fînaciare, cine poate să aibă resurse la marfa rară, acela o poate face accesând piața liberă.

Dar, în cazul unei administrații publice care are rolul de a aduce servicii sociale, în primul rând, și nu de a face profit, nu cred că argumentul că se vor strânge bani mai mulți la buget este unul potrivit.

E vorba și despre alt termen, o “raritate artificială”, atunci când autoritatea sau instituția nu are resursele necesare să rezolve problema. Nu i-aș spune neapărat incompetență, dar poate, limitarea unor măsuri capabile să ducă la rezolvarea problemei. Cred că investiția, realocarea banilor din borduri, din pomi plantați foarte des și multe alte lucruri, în locuri de parcare, poate să fie o altă abordare.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule consilier! Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Măcar, dacă bateți câmpii faceți-o în câteva cuvinte, că muncesc fetele acestea să scrie stenogramele ședințelor și vorbiți un sfert de oră să ne spuneți nimic!

DL consilier Voinea Inocențiu

...neinteligibil.......
D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu nu v-am întrerupt. Ați spus totuși o aberație, că noi facem chestiunea asta, să adunăm bani mai mulți. Că nu strângem suficient de mulți bani și să oprim chestiunea cu bordurile și ce mai îndrugați d-voastră acolo.

în consecință, o spun pentru a câta oară este nevoie, că nu discutăm aici de resurse, ci discutăm aici despre acea modalitate prin care să putem atribui locuri de parcare, nu dicutăm de cele . existente, care nu intra în calcul, ci discutăm doar de locurile disponibile, chiar spunea doamna consilier, că discutăm de vreo 2500 de locuri disponibile la ora asta.    .

De asemenea, atâta vreme cât am spus și repet, până nu găsim acea modalitate 100% transparentă și fără să avem risc de corupție,. noi nu o să le închiriem deloc, deci veniturile sunt zero, că nu ie închiriem deloc.

Dar nici nu mi se pare în regulă să continuăm cu acel regulament pe care îl avem și după care am funcționat până acum, care este prost și care dă loc la interpretare și la corupție. Deci nu discutăm aici de venituri suplimentare, nu că am avea bani prea mulți. Avem bani foarte puțini, chiar avem mari dificultăți să ne închidem bugetul și încercăm să-l gestionăm cât mai bine posibil, în situația în care chiar vrem să facem în continuare lucruri pentru Sectorul 3, așa cum am făcut și până acum și așa cum i-am obișnuit bine pe cetățenii din Sectorul 3, să avem proiecte multe pentru comunitate. Și avem și anul ăsta proiecte, mai ales cu bani europeni, că știm să muncim, știm să aducem bani.

De critici și de vorbă multă, toată lumea e sătulă, domnule consilier.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnului Primar! Vă supun la vot punctul numărul 10. Da, domnule consilier.

DL consilier Dumitru Constantin

Am dori o pauză de 5 minute pentru consultări. Se poate?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Ok. Să nu fîe mai mult de 5 minute, vă rog.

-PAUZA-

iis 8 o?*®-

WW"


Dl. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Pauza s-a terminat. Vă rog să poftiți în sală!

Vă supun la vot punctul 10. Votați, vă rog!

Da, domnule consilier! O să reluăm votul după ce spuneți d-voastră.

DL consilier - Dumitru Constantin

Mulțumesc frumos. Eu, personal, propun un amendament. La art. 32, unde se face referire la autorizațiile de parcare eliberate până la data intrării în vigoare, că rămân valabile dacă utilizatorii locurilor de parcare îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament. Aici, să introducem alin. 2 care să sune la modul că “autoritatea publică locală este obligată să înștiințeze utilizatorii actuali ai locurilor de parcare de modificarea prevederilor fostului regulament”. Adică, oamenii să ia cunoștință de faptul că s-au schimbat condițiile, ca după aia să nu poată să vină cu argumentul “nu am știut, de ce mi-ai luat locul de parcare?”. Pentru că e posibil ca în urma aplicării, foarte mulți să-și piardă locul de parcare. Să fie în cunoștință de cauză, ăsta e argumentul 1. Argumentul 2 este ca în orice contract, pentru că ei au contract cu primăria pe locul de parcare, toate părțile trebuie să știe cum stau, adieă, care e situația actuală.

Aceasta ar fi propunerea de amendament. Ca toți utilizatorii să fie înștiințați de schimbarea prevederilor acordării locului de parcare.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, d-le consilier. Vă supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul a fost aprobat. Da, d-le consilier!

Dl. consilier - Voinea Inocențiu Ioan

Dacă tot vorbim despre acest regulament și de cât este de fidel și de corect, spune aici că modalitatea de atribuire a locurilor de parcare e următoarea: “locuri de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări la mai mult de 30 m”. Nu cu distanța am o problemă, ci cu sintagma “locul de parcare pentru care s-a depus cerere”. Vreau să spun că pot fi 4 - 5 locuri de parcare, 10 solicitanți dar pe unul dintre ele să fie bătălie foarte mare că, eu știu, este cel mai aproape de scara blocului. Cineva care ar fi putut să se înscrie la un alt loc și să-l și câștige, îl pierde pe acesta pe care se înscriu mai mulți și nu reușește să-l obțină. Nu credeți că ar fi mai potrivit ca înscrierile să se facă pe toate locurile disponibile, adică dacă avem 5 locuri disponibile și 10 cereri toți cei 10 să candideze? Eu nu sunt de acord cu licitația, dar să zicem că am fi de acord, să candideze pentru toate cele 5 locuri. îl pierd pe unul, poate am șanse la următorul. Pe primul nu l-am obținut că era cel mai aproape de scară și cel cu bani mai mulți l-a obținut. Dar poate am șanse măcar la ultimul!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț Mulțumesc, d-le consilier. D-le Primar!


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, noi am avut o dezbatere de aproape 4 ore aici, în această sală, cu sala plină, referitor la acest regulament. Dacă vă interesa subiectul ați fi venit atunci, aici. Poate că nu vă interesează. Am înțeles! Pentru că noi ce discutăm, acest regulament, repet, este discutat aproape 4 ore, în această încăpere, cu toți cei care au fost interesați de acest regulament. în urma acestei discuții am ajuns la concluzia că 30 m, pentru, că, dacă cineva vrea să liciteze de la Piața Unirii, vrea să liciteze prin Sălăjean, să nu poată să o facă. Avem o prevedere de acest tip pe care, evident, că d-voastră puteți să o schimbați. Eu vă spun că aceasta a rezultat în urma consultării publice.

DL consilier - Voinea Inocențiu loan

Nu referitor la distanță era ce vă spuneam eu, dacă ați reținut?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Care e amendamentul?

DL consilier - Voinea Inocențiu loan

Nu am un amendament la o hotărâre cu care nu sunt de acord și pe care nu o să o votez. Eu vă spuneam altceva. Că nu este bine, dacă recurgeți la această metodă a licitației, ca omul să se poată înscrie doar pe un singur loc. în regulament nu prevede lucrul ăsta. Am discutat pe culoar cu domnul director și mi-a spus că se poate înscrie pe o baterie, adică mă înscriu pe mai multe locuri și poate am șanse să obțin unul dintre ele. Nu mă înscriu pe unul, îl pierd, dar poate îl câștigam pe un altul la care nu m-am înscris că nu prevede regulamentul. Prevedeți în regulament lucrul ăsta!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumesc, d-le consilier. D-le Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Are dreptul să se înscrie și să solicite să primească un loc de parcare pe raza de 30 m cum scrie în regulament, dar nu mai mult de un loc. Dacă a luat un loc de parcare, chiar dacă a licitat pentru 3, nu mai e eligibil pentru următoarele. Este stipulat acolo. Spuneți ce anume din regulament. Vă mai spun o altă chestiune. D-le consilier, dacă nu sunteți de acord cu acest regulament, și dacă tot sunteți eminenta cenușie a acestui oraș, nu veniti să ne dati o soluție mai bună decât asta? Cu chestii de genul “domnule, nu sunt de acord”, este cât se poate de simplu. Și soluția care este? Dați-ne d-voastră o soluție mai bună decât asta și nu avem decât să apreciem enorm faptul că avem o persoană atât de inteligentă printre noi.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumim frumos, d-le Primar! Da, d-le consilier!

/AAWy,

//y/h

/■■■'■-'■-, 3 A.

Wa, aaa lij WAV ' ;


DL consilier - Voinea Inocențiu Ioan

Am spus soluția. Eliminați corupția din aparatul administrativ, de care vă plângeați că asta împiedică și luați ca și criteriu vechimea nu a cererii depuse, ci a rezidenței în acel bloc unde se solicită locul de parcare.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, d-le consilier. D-le Primar!

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier știu că sunteți de la... mă rog... dar sunt tineri, îi excludem total. Tocmai s-au mutat în Sectorul 3 sau și-au luat o locuință. Sunt născuți, crescuți în Sectorul 3 si si-au luat locuință tot în Sectorul 3 că s-au căsătorit si au copii mici. De ce să-i excludem de la chestiunea asta? Sunt activi, lucrează și au nevoie de loc de parcare. Prin ce propuneți d-voastră mi se pare profund în neregulă din acest punct de vedere.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-lonut

Mulțumim frumos. Vă supun la vot punctul 10 împreună cu amendamentul d-lui consilier, Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11, “Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere, 6 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Da, d-na consilier!

D-na consilier - Galbenu Ana Iulia

Vreau o mică intervenție, chit că am ratat votul, nu era amendament sau ceva, nu influenta.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Puteți să o faceți la sfârșit, la întrebări, interpelări.

D-na consilier - Galbenu Ana Iulia

Aș fi vrut să o fac acum, urmează același gen de proiecte.

Au fost multiple declarații ale celor care au decis legile salarizării că nu vor

fi scăderi de salarii. Am văzut că sunt 6 grile. 6 grile pentru aparatul primăriei în 4 anexe. Unele au creșteri și la net, altele rămân la fel, adică își păstrează netul și câțiva au o scădere salariată. Nu mi se pare un lucru corect față de oameni

indiferent de motivație, pentru că asta e o diferență în trecerea contribuțiilor, nu aici trebuiau luate deciziile, este o chestie profund incorectă.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. D-le Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și care este propunerea corectă? Toată lumea la fel? Ăsta e comunism, d-na consilier!

D-na consilier - Galbenu Âna lulia

N-am zis ca toti sa fie la fel. Dar e normal ca cei care au avut un salariu în decembrie să și-l păstreze, pentru că legea face trecerea contribuțiilor. Nu prin asta să fie o scădere de salarii pentru unii și o creștere pentru alții. Stabilirea salariilor trebuia făcută când se stabileau salariile înainte, în decembrie, nu când e vorba de trecerea contribuțiilor. Aici trebuia să fie la fel ca oamenii care au pornit cu un salariu să și-l mențină măcar!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc. D-le Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Câteva detalii. Chiar dacă suntem bugetari, noi trebuie să avem o gândire sănătoasă atunci când discutăm de politica salarială. Noi nu am scăzut niciun salariu. Este adevărat că am operat în sus câteva grile de salarizare. Este adevărat că la DITL le-a crescut chiar și net-ul, dar am avut o discuție cu domnul director, aici, de față, că sunt de acord cu creșterea net-ului cu condiția ca bugetul de salarii să fie la fel ca anul trecut. Pentru că eu încurajez venituri mai bune, salarii mai mari, cu reduceri de personal, astfel încât să ne încadrăm pe buget. Eu aș fi vrut să avem o creștere de salarii pe toată primăria. Din nefericire nu am reușit să generăm acea eficientizare a activității astfel încât să putem să facem chestiunea asta cu scăderea bugetului de salarii. Avem două zone în care nu am umblat. Aveți dreptate, avem mai multe scheme, am venit și am completat, am crescut salariile brute pentru a nu se modifica net-ul, cu două excepții. Unu, la Arhivă și doi, la Poliția Locală, la Serviciul de pază și vă spun și de ce. Pentru că dacă la pază le-aș indexa acum și le-aș crește salariile cu 20 % nu s-ar mai justifica să facem pază cu Poliția Locală, pentru că serviciile de pază pe care ni le-ar oferi un terț, adică o societate de pază, ar fi semnificativ mai mici decât s-ar întâmpla cu poliția noastră locală. Ceea ce mi se pare profund în neregulă, adică noi suntem aici să luăm decizii bazate pe eficiență și să facem management chiar dacă e management public. Unu.

•A

Doi. Zona de arhivare, e adevărat, oamenii ăia ajung la muncă, au un anumit program și o anumită normă de executat dar, per total, dacă le-am fi crescut salariile, am ajuns la concluzia că ne-ar costa mai scump decât dacă am extemaliza. Dacă nu sunt de acord nu au decât să se ducă în altă parte unde e mai bine plătit, dar noi nu putem să luăm altfel de decizii decât economice.

Vă spun un alt aspect, le-am dat deja temă tuturor directorilor și am vorbit deja cu persoane foarte pricepute în domeniul administrației publice, în general, dar, , mai ales, administrație publică locală, să vină și să facem un alt audit și să încercăm să eficientizăm activitatea din Primăria Sector 3 cu tot ce ține de subordonate astfel încât, până la sfârșitul acestui an, să venim cu un plan de reorganizare și eficientizare a activității, astfel încât bugetul de salarii să fie mult mai mic la sfârșitul acestui an decât îl prevedem noi, acum. Ca să știți despre ce vorbim!

Avem oricum probleme de buget, avem oricum suma prea mare cu salarii și de unde credeți că îi luăm? De la investiții. In consecință, ne dorim investiții mai mari, iar asta nu poate fi posibil decât cu cheltuieli pentru zona de salarizare, mai mici.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, d-le Primar! Da, d-na consilier!

D-na consilier - Galbenu Ana Iulia

Am înțeles că s-a făcut deja un raport de audit. Dacă se poate face cunoscut și Consiliului Local raportul de audit!

Ati menționat Politia Locală. Ati zis că nu s-a scăzut. Eu nu am remarcat la

5    5    5    5

Poliția Locală. La alte 2 departamente, la Arhivare și Managementul Informațional, dacă nu mă înșel. Erau trecute pe grile, eu așa am văzut. Oamenii aceia o să-și piardă.....

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, d-na consilier! Da, d-le consilier!

Dl. consilier - Ene Stelian Bogdan

D-le Primar, ca să ne înțelegem foarte clar. în fața acestei autorități publice, tot ce spuneți dacă e fals, e fals în declarații pentru că ne ajută să luăm decizia. Va scădea vreun salariu în Primăria Sectorului 3 din decembrie în ianuarie, în urma aprobării acestei hotărâri? Mă refer lă. transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Va scădea vreun salariu net? Asta e ce vă întrebăm.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Așa cum v-am spus, două sunt serviciile, nu știu să existe al treilea. Ajutați-mă, de la Resurse Umane! Avem mai mult de cele două?

D-na Demeter Eugenia - Șef Serviciu Organizare Resurse Umane

Sunt trei: Serviciul Management Informațional, Serviciul Digitalizare și Arhivare si de la Politia Locală, Serviciul Monitorizare Instituții Publice.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci astea sunt. Aici nu am umblat deloc. Brutul nu s-a modificat. D-le consilier, pe net scade cu 20%.

Dl. consilier - Ene Stelian Bogdan

Asta v-am întrebat, să ne spuneți adevărul!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul 12, “Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 5”. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13, “Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier!

Dl. consilier - Petrescu Cristian

în data de 11 ianuarie, încercam să fac rost de un loc într-un cămin din Sectorul 3 pentru d-na Luca Florica, 75 ani, insuficiență cardiacă grad IV, adică îi funcționa 30% din inimă, care a fost învățătoare la Școala 55 până astă-vară, deși avea 75 de ani. Locuia de o viață în Sectorul 3 șî nu s-a putut rezolva. Pe 11 ianuarie am încercat încă o dată și din nou nu s-a putut rezolva, drept pentru care d-na respectivă a decedat pe 22 ianuarie în spital, după multe intervenții. Au ținut-o în continuare în spital, nu s-a găsit un loc într-un cămin, în Sectorul 3 pentru un cadru didactic din Sectorul 3, de 75 de ani, ceea ce mi se pare o lipsă de respect crasă la adresa pensionarilor, cadrelor didactice și a locuitorilor din Sector 3.

Și aș vrea să o întreb pe d-na Terciu dacă i se pare potrivită suma de 12.600 lei lunar cât va încasa după această hotărâre, având în vedere modul cum tratează locuitorii Sectorului 3.

D-na Terciu Georgeta - Director General DGASPC Sector 3

îmi pare rău, d-le consilier, dar cred că nu aveți toate informațiile, pentru că accesul într-un cămin din Sectorul 3 se face în baza unui dosar cu niște acte. Persoana care a venit la direcție să se intereseze despre această posibilitate cred că a primit toate informațiile. Faptul, că între timp a survenit decesul, ne pare rău. Prima discuție, într-adevăr, nu erau locuri, nu că nu se putea sau din alte motive, nu erau locuri. în căminele din Sectorul 3 sunt persoane vârstnice, mișcările sunt de pe o zi pe alta. Nu vreau să rostesc aici cuvinte care, din păcate, sună urât. Cine intră la noi, din păcate, numai așa iese. Nu acesta a fost motivul pentru care acea persoană nu a ajuns în cămin la Sectorul 3. Nici măcar nu a fost depusă cerere.

12
DL Președinte de ședință -Voicu Alin-Ionuț

Da, d-le consilier, dar să știți că nu are legătură cu subiectul.

DL consilier - Petrescu Cristian

Nu o să insist prea mult. Ideea e că la o direcție generală atât de mare, că de asta de cele mai multe ori votăm “pentru”, pentru că lucrurile se fac cu profesionalism în Sectorul 3, mă îndoiesc că nu există o procedură de urgență pentru orice persoană care se află într-o astfel de situație s-o lăsăm să moară liniștită, nici măcar liniștită, dar, în fine, să trebuiască să facă chetă cadrele didactice de la Școala 55 ca să o ducă la un cămin privat pentru că Sectorul 3 nu îi poate asigura un loc.

înțeleg că sunt căminele ocupate, înseamnă că trebuie să mai facem alte cămine și o procedură dacă nu există, m-ar mira să nu existe, de urgență. Nu poți să-i spui unui om care moare într-o săptămână, că trebuie să stea 2 săptămâni după ce depune dosarul. E inadmisibil așa ceva.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. D-le Primar!

5

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

în primul rând ce e aia 12.000 lei salariu? Brut. încasează jumătate din ce scrie acolo. D-na director, de asta avem ședințele acestea de consiliu, ca să mai luăm și decizii și să îndreptăm lucrurile. Dacă nu aveți un regulament bine făcut care să ne ajute în astfel de spețe, în care să prevedeți și astfel de chestiuni de urgență, rugămintea mea este ca după ședință să luați legătura cu domnul consilier și să încercați, plecând de la speța asta și alte spețe, să veniți cu o propunere de modificare a regulamentului, astfel încât situații de genul acesta să avem cât se poate de rar sau către deloc.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul 13. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 6 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de

hotărâre a fost aprobat.

fe


XIX


Trecem la punctul 14, „Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația Diaconia Filiala Sector 3 - Așezământul Social Sf. Maria”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15, „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 351/25.08.2017 - referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002”. Propuneri, obiecțiuni?. Da, d-na consilier!

D-na consilier - Păunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Propun ca membru în această comisie pe domnul consilier Voicu Alin Ionuț în locul d-lui Nițu Mihai, iar ca supleant pe d-na consilier Elena Tudor,

DL consilier - Ene Stelian Bogdan

Din partea grupului USR o propunem pe o poziție de membru pe d-na

Galbenu Ana lulia.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot prima propunere, a d-nei consilier, membru în cadrul Comisiei 550 domnul Voicu Alin Ionuț. Votați, vă rog!

Cu 7 voturi pentru, 4 împotrivă, 18 abțineri, 1 consilier care nu a votat, propunerea d-nei consilier nu a fost aprobată.

Supun la vot cea de-a doua propunere. Votați, vă rog!

Cu 9 voturi pentru, 14 abțineri, 7 consilieri care nu au votat, propunerea d-

lui consilier nu a fost aprobată.

Mulțumim frumos. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 16, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr.

521/31.10.2017 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017 ~~ 2018, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat. în sală suntem prezenți 29 consilieri.

A plecat d-na consilier Văduva Iuliana.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț Trecem la punctul 17, „Proiect de hotărâre privind completarea anexei la

HCLS 3 nr. 333/27.07.2017 referitoare la reorganizarea rețelei unităților de 14

învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017 - 2018". Propuneri, obîecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18, „Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19, „Proiect de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora". Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier.

Dl. consilier - Dumitru Constantin

Am văzut că sunt acordate o serie de înlesniri la plata impozitelor pentru cred că, 6 persoane. îmi pare rău că au fost băgate toate în același proiect de hotărâre, pentru că dintre persoanele băgate în acest proiect de hotărâre era și o persoană care datora impozite pentru mijloc auto mai mare de 12 tone. Asta înseamnă că domnul respectiv nu și-a plătit impozitul și tot ce trebuie, la o mașină mai mare de 12 tone. Prin definiție asta înseamnă o mașină care produce bani. Nu înțeleg de ce argumentarea a fost că dânsul, din cauza veniturilor mici, nu-și poate permite plata impozitelor, din moment ce dânsul deține în proprietate un TIR, pe românește. Cum și de ce a fost pus la înlesnirea plății?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. D-le Primar!

5

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, am mai discutat subiectul acesta. Avem câteodată și 10 înlesniri la plată, dacă doriți ca ele să fie analitic votați împotrivă și spuneți de ce și data viitoare .... Sau putem să scoatem unul. Dar vă spun.un lucru, stimate doamne și domni consilieri, am văzut societăți care au în proprietate sedii mari, fabrici, uzine și care sunt în dificultate pentru o perioadă de timp. Legea, nouă, ca aparat, ne spune cât se poate de clar că în momentul în care vine pe lege și ne solicită, noi nu avem altă variantă decât să venim în fața d-voastră. D-voastră sunteți cei care decideți dacă dăm sau nu înlesnire la plata impozitului cuiva. Dar din punctul meu de vedere, care ne mișcăm în lumea asta și știm că în anumite situații fiecare dintre noi, indiferent câtă avere avem sau nu avem, putem să trecem prin momente dificile. Ei plătesc penalități pentru banii ăștia. Noi la DITL, vă arăt graficul, chiar

am crescut substanțial nivelul de încasări, pentru că ne facem treaba. Și cei care locuiți în Sectorul 3 știți că ne facem treaba cât se poate de conștiincios. Aici, când ni se solicită înlesnirea la plată și e prevăzută de lege și omul plătește adiacentele, eu sunt de acord. Plătește mai scump decât dobânda la bancă. Să știți că cine are posibilitatea își plătește decât să vină la înlesnirile la plată, că e mult mai ieftin să ți-o plătești, să-ți iei credit decât despre ce vorbim noi acum. Pentru eficientizare le-am pus pe toate la un loc.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul 19. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, o abținere, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econornici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 3 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 21: “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.14/26.02.2009privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 de voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 22: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-econornici privind lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 de voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 23: “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 de voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem, la punctul numărul 24: “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 314/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 62”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog].

Cu 27 de voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 25: “Proiect de hotărâre privind aprobarea

cererii de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020". Propuneri, obiecțiuni! Da, doamna consilier!

D-na consilier - Păunică Adriana

Mulțumesc, domnule președinte. Am de făcut un amendament la “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Având în vedere identificarea unei erori în cadrul calculelor efectuate în programul Excel, pentru unele apartamente ale blocurilor de locuințe, Dl 4 din B-dul Basarabia nr.2, se impune o modificare la art.2, alin.l, după cum unnează:

-    la punctul 1 valoarea totală este de 16.002.595,03 lei, valoare totală eligibilă este de 14.603.453,65 lei și valoarea totală neeligibilă este de 1.399.141,38 lei.

-    la punctul 2 contribuția proprie este de 7.240.522,84 lei și contribuția de 40% din valoarea eligibilă este de 5.841.381,46 lei.

-    la punctul 3 cuantumul contribuției este de 1.832.383,00 lei.

-    la punctul 4 cuantumul contribuției este de 238.866,00 lei.

-    la punctul 5 cuantumul contribuției este de 645.674,87 lei.

-    la punctul 6 suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este de 1.567.322,00 lei.

Mulțumesc.

5

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamna consilier. Supun la vot, amendamentul doamnei consilier. Votați, rog! Da, domnule consilier!

DL consilier - Dobre Alexandru

Pe viitor, aș dori și eu să am amendamentul înainte, să mă uit puțin pe el.

UYlACr*

UllUlllVOV,

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot, amendamentul doamnei consilier. Votați, va rog!

Cu 24 de voturi pentru, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Da, domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Corectă menționarea. Decât să-mi citiți mie polologhia aceasta, din care nu a înțeles nimeni nimic, mai bine dădeați materialul, o hârtie înainte la fiecare, ca sunt 30 și ceva de bucăți și nu mai aveam nevoie. Uite amendamentul care vi l-am propus, îl votăm și gata! Cred că este o chestie tehnică și stăm aici 10 minute ca să citească. Dar rugămintea mea este să faceți copii, să aibă toți consilierii!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot, punctul numărul 25 împreună cu amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 25 de voturi pentru, 3 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 26: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 de voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 27: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 103” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”.

Propuneri, obiecțiuni! Da, doamna consilier!

D-na consilier - Păunică Adriana

Am un amendament de făcut la punctul 27, pe care l-am transmis. Cine este interesat îl citește.

Având în vedere identificarea unei erori în cadrul calculelor efectuate în programul Excel pentru unele apartamente ale blocului de locuințe Ml 09 din Aleea Emil Bottanr.l, sc.l, se impune modificarea art.2(l), după cum urmează:

- La punctul 1 valoarea totală este de 17.295.867,18 lei, valoarea totală eligibilă este de 16.244.155,38 lei și valoarea totală neeligibilă este de 1.051.711,80 lei.    ’

-    la punctul 2 contribuția proprie este de 7.549.373,95 lei și contribuția de

40% din valoarea eligibilă este de 6.497.662,15 lei.

-    la punctul 3 cuantumul contribuției este de 2.038.836,00 lei.

-    la punctul 4 cuantumul contribuției este de 266.519,00 lei.

-    la punctul 5 cuantumul contribuției este de 251.752,07 lei.

-    la punctul 6 suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este de 1.726.966,00 lei.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot, amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 24 de voturi pentru, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Supun la vot, punctul numărul 27 împreună cu amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 24 de voturi pentru, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 28: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 104” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 de voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 29: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 105” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni! Da, domnule consilier.

Dl. consilier - Dumitru Constantin

Domnule Primar și stimați colegi, ne tot rugăm de stimații noștrii colegi de la reabilitări să ne pună la dispoziție un dosar complet de reabilitare, să vedem și noi practic ce conține. Ne interesează în primul rând proiectul, așa cum arată el în dosar, ne interesează expertiza tehnică, ne interesează toate elementele unui dosar. Noi am votat, în principiu, pentru reabilitarea blocurilor, după cum ați și observat, tocmai, pentru că oamenii au nevoie de această reabilitare. Dar, după cum știți sunt și foarte multe reclamații, referitoare la calitatea lucrărilor și la proiect în sine. De aceea am dori ca pe viitor, comisiile în primul rând să nu se suprapună, de exemplu

și a doua chestie, să vină măcar cu un dosar, care să fie un dosar complet sau să ne zică unde îl putem găsi, dacă este prea voluminos, să începem să-l răsfoim, să vedem și noi despre ce este vorba și poate, împreună, putem să îmbunătățim sau măcar să observăm că toate elementele unui dosar sunt respectate și pun accent pe expertiza tehnică de structură. Pentru că nu putem să vopsim frumos pe afară și blocul să cadă pe oameni. Asta este singura observație pe care o am și rugăminte la dumneavoastră. Mulțumesc.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este de maxim bun-simț, domnule consilier, ce solicitați dumneavoastră. Din ce-mi spune doamna director, că nu ați înregistrat nicio solicitare în sensul acesta, dar că vi se pune la dispoziție, am prefera în format electronic. Este ok? Este vorba de foarte multă hârtie care costă bani. Avem noi suportul pe ce să-l dăm, pe stick, pe ceva? Domnule consilier, dumneavoastră alegeți ce cerere de finanțare doriți, ce dosar doriți și vi se pune la dispoziție în format electronic astăzi!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul numărul 29. Votați, vă rog!

Cu 27 de voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 30: “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242”. Propuneri, obiecțiuni! Da, domnule consilier.

D1. consilier - Mălureanu Liviu

Aș vrea să mi se spună din partea aparatului de specialitate, închirierea se face pentru a se muta acolo sau care este scopul?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea societății, vă rog.


Dl. Director General Adjunct - Popescu Dragoș Ștefan -

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL

Datorită faptului că, suntem o companie care se dezvoltă foarte mult și știți, pentru că ați vizitat și șantierele noastre, avem nevoie de mai mult spațiu, de aceea trebuie să ne mutăm sediul social într-un sediu mult mai mare. Multumeserr^

fefefe»

/«> za.......

fee


DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni. Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 de voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 31: “Proiect de hotărâre schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 de voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 32: “Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 33: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018”. Propuneri, obiecțiuni! Da, domnule consilier.

Dl. consilier - Mălureanu Liviu

Am atras atenția în comisii, și vineri și astăzi și o să o atrag a treia oară în cadrul ședinței de consiliu, bugetul la Internet și Tehnologie este greșit. Mai exact sunt dublate veniturile în curs de execuție, ele fiind puse și la venituri, în urma vânzării și la venituri în curs de execuție. De aceea avem o situație în care profitul societății este de 23 de milioane lei, este ceva foarte bine dacă am reuși ca toate societățile să facă 23 de milioane lei profit, este fantastic! Este foarte bine, dar eu mă gândesc dacă este real sau nu? Și mai mult decât atât, un indicator al faptului ca acest buget nu este corect, este chiar impozitul contabil undeva la 26 de mii lei. Deci nu poți să ai un profit de 23 de milioane lei și un impozit de 26 de mii lei. O să fac niște amendamente după ce termină ...

D-na Administrator - Arghir Cristina-Elena -

Soc Internet și Tehnologie S3 SRL

Bună ziua! Așa cum v-a explicat doamna contabilă și pe comisii, așa cum v-am explicat și eu, este vorba strict de o chestie contabilă. în cursul unui an, producția în curs de execuție, trebuie să ți-o înregistrezi pentru a face decontări parțiale, iar la sfârșitul anului te descarci de ea. De aceea vedeți impozitul pe profit calculat, este corespunzător pentru puțin peste 100 mii de lei, în niciun caz de 23 milioane lei, este vorba doar de o chestie contabilă, pe legile contabilității. Dacă dumneavoastră nu vreți să acceptați punctul nostru de vedere, noi ne susținem părerea că bugetul este corect.DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da. domnule consilier,

a

DL consilier - Mălureanu Liviu

Pot să iau cuvântul? Tocmai ce a spus doamna, a spus un lucru adevărat. Se descarcă producția în curs de execuție, ori în bugetul acesta nu este descărcată producția în curs de execuție.

D-na Administrator - Arghir Cristina-Elena -

Soc Internet și Tehnologie S3 SRL

Dacă nu-1 provizionăm pe parcursul anului nu putem face decontări parțiale! Este vorba strict de o chestie contabilă, nu este altceva. Drept dovadă, la sfârșit vedeți, profitul este puțin peste 100 mii lei, iar impozitul pe profit aferent acestuia. Suntem o societate înființată de 3 luni de zile. Este vorba strict de o chestie contabilă, nu este absolut nicio greșeală.

D-na Moldoveanu Ionela - Soc Internet și Tehnologie S3 SRL

Nu influențează impozitul pe profit, costul de producție.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

5

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și eu nefiind expert contabil, cer situația lizibilă. Lăsăm la o parte codurile acelea, că mă pierd în ele, trebuie să fii de profesie ca să înțelegi toate codurile și fiecare unde este încadrat, ceea ce nu este cazul. înțeleg bine contabilitatea, credeți-mă, bazați-vă pe asta, și economia în general, dar nu m-am băgat eu. Am cerut întotdeauna situație lizibilă pe înțelesul meu, adică cât prevezi la investiții, cât este cheltuiala, cât este cu personalul, cât este cu materialele, chestiuni pe care să le înțeleg. Restul cum le înregistrează acolo, credeți-mă că le verifică și ANAF-ul și Curtea de Conturi dacă le-au înregistrat corect. Dacă are control de la ANAF și văd că este în regulă, adică i-a făcut proces verbal și a venit și Curtea de Conturi și mi-a spus că este în regulă, eu, din perspectiva faptului în care i-am dat 5 lei și trebuia să-mi execute a, b, c, d ... și din 5 lei mi-a făcut și 2 lei profit, pentru mine

este în regulă. în consecință, doamna director, rugămintea mea, veniți cu datele, nu mai veniți cu ele în coduri și în chestii de genul acesta, veniți cu ele, normal că le prezentați, că aveți obligația să le prezentați așa, dar faceți în paralel și oprezentare mai lizibilă pentru noi, nespecialiști în domeniul acesta, ca să știm pe ce discutăm. Este în regulă, domnule consilier?    ......


/tFi:

vs.v.. --


■ "X.x

1 XH XXX


Dl. consilier - Mălureanu Liviu

ANAF-ul verifică ce s-a întâmplat. Acum aprobăm o previziune pe viitor, deci nu cred că ANAF-ul a verificat bugetul acesta, urmează, și eu sunt foarte curios să văd ce o să spună ANAF-ul despre bugetul acesta. Mai am o observație atât pentru Internet și Tehnologie, cât și pentru restul societăților și un lucru care 1-am susținut consecvent în cadrul consiliului, o mai mare transparentizare. Noi avem aici venituri în exploatare 56 de milioane lei. Din ce anume se realizează aceste venituri, nu se mai detaliază și care sunt obiectivele?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea societății, vă rog!

D-na Administrator - Arghir Cristina-Elena -

Soc Internet și Tehnologie S3 SRL

Noi am previzionat venituri de 33 de milioane lei, dar pentru că avem producție în curs de execuție, în buget, contabil vorbind, aceasta se dublează cumva și la sfârșitul anului se reglează. Noi am mers pe un buget de 33 de milioane lei și pe cheltuieli, nu pe 56, 56 apar datorită acestei producții în curs de execuție, ca să putem face decontări parțiale. Este strict o chestie contabilă, nu este altceva.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamna director și domnul consilier, nu vă raportați la noi ca la niște experți contabili! Ne pierdeți pe traseu. Explicați-ne concret! Discutăm despre capitalul social? Discutăm de estimarea contractului care urmează să-l aveți cu primăria? Și să ne spuneți din acest contract cât estimați să cheltuiți cu materiale, cu personal, cu utilaje și cu celelalte cheltuieli pe care le aveți. Dar faceți-le puțin ca pentru necontabili. Nu suntem neștiutori, hai să nu ne ducem în zona aceea! Doamne ferește! De 20 și ceva de ani cam asta fac. Dar nu-mi spuneți mie că să. înțeleg codul acela, să știu eu că acolo este investiție în curs. Nu-mi cereți chestia aceasta, că nu cunosc codurile acelea, pe care le folosiți dumneavoastră. Dați-ni-le cum le solicităm noi. Cu domnul Mălureanu, care să înțeleg că este specialist în domeniu, aveți o altă discuție, dar vă înțelegeți pe limba de experți contabili, că noi nu suntem din categorie sau, mă rog, cei care sunteți din categoria lor. Noi care reprezentăm cetățenii în acest consiliu, explicați-ne pe înțelesul nostru despre ce este vorba. Domnule consilier, puteți să solicitați consiliul, puteți solicita și un

audit extern pe fiecare din societățile noastre. Fără niciun fel de discuție, din punctul meu de vedere aveți dreptul să faceți treaba aceasta și eu vă susțin total în acest demers.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Da, domnule consilier.

DI. consilier - Mălureanu Liviu

Chiar am propus o hotărâre de consiliu în acest sens, ca toate societățile să se supună unui audit extern, audit financiar contabil extern. Dar acum dacă tot este doamna administrator și rog pentru celelalte hotărâri, întrucât nu este pus în expunerea de motive și aș dori pe viitor să nu mai avem acest dialog și să fie direct acolo pus, acești 33 de milioane lei din care contracte urmează să se realizeze?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-lonuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier.

DI. consilier - Pelinaru Cornel

Cred că trebuie să acordăm mai mult timp și mai multă importanță ședințelor pe comisii, să ne lămurim acolo multe din lucrurile care le dezbatem aici în plen și nu mi se pare normal așa ceva. Oricum dacă este nevoie facem și lucrul acesta și al doilea rând, stimate coleg, chiar nu-mi place procedura. După trei luni de zile, de funcțiune a acestei instituții, o amenințăm cu ANAF-ul. Este perfect conștientă că ANAF-ul, va controla tot ce face la sfârșitul activității sau într-o perioadă de 6 luni, de 9 luni, dar nu după 3 luni. Ce îi putem cere acum? V-a dat niște explicații destul de normale, pertinente. V-am lăsat, ați vorbit, vă rog frumos nu mă mai amenințați cu mâna, că nu mă sperii! Haideți să fim colegi! Suntem colegi și suntem aici nu să ne arătâm unul pe celălalt cu degetul, să-i ajutăm, să nu greșească, sunt de acord, dar nu cu amenințări de genul acesta, vine ANAF-ul, face, drege, după trei luni. Am mai multe de spus, dar mă abțin!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier. Vreți să propuneți cele două amendamente?

Dl. consilier - Mălureanu Liviu

Vroiam să dau o replică că nu am amenințat pe nimeni cu ANAF-ul în primul rând și în al doilea rând, am tot solicitat în cadrul comisiilor, exact același lucru, să se facă o expunere de motive mai clară, adică nu este ceva care nu am solicitat și la comisie.

.18:

w

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri, mi-ar face mare plăcere, ca dumneavoastră, să stabiliți modul în care societățile noastre vă prezintă documentația si solicitările. Domne, noi le vrem în formatul acesta! Prezentati-le formatul în care dumneavoastră îl agreați, în maniera în care să vă fie prezentați, iar societățile noastre nu au decât să respecte formatul care dumneavoastră îl solicitați. Este în regulă? Prezentați-le un format, totuși. Când este gata?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Da, doamna consilier.

D-na consilier - Păunică Adriana

Domnule consilier, noi am participat anul trecut la cursurile pe buget și să știți că nouă ne-a prins foarte bine, dacă dumneavoastră nu ați venit la acele cursuri, ne pare rău pentru dumneavoastră, trebuie să mergeți și să le faceți.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul numărul 33. Votați, vă rog!

Cu 17 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 34: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Da, domnule consilier.

DL consilier - Mălureanu Liviu

Aceeași solicitare. Din ce anume rezultă veniturile? Care sunt sursele de

venit?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. S-a consemnat și veți primi un răspuns. Supun la vot punctul numărul 34. Votați, vă rog!

Cu 17 de voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 35: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L pentru anul financiar 2018”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

ISA? y y BB.

Cu 16 de voturi pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 36: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AS3 —Administrare Străzi S3S.RL pentru anul financiar 2018”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 de voturi pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar: “Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 545/ 31.10.2017”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 de voturi pentru, 5 abțineri, 6 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244/11.10.2016 -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FF 5”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 de voturi pentru, 4 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 37: “întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor". Doamna Galbenu!

D-na consilier - Galbenu Ana-Iulia

Mulțumesc mult. Am primit un răspuns la interpelarea de data trecută, legat de “I Iove Sector 3”, un răspuns că se face cu acordul departamentului. Acum câteva luni am primit un răspuns în care zicea că nu se știe cine operează pagina de facebook și cine o folosește. Toate cele bune! Aș vrea să ne transmiteți toate acordurile de folosire a brand-ului și ce sumă s-a plătit și dacă s-a plătit, “I Iove S3”? De asemenea, aș vrea bugetele centrelor de plasament pentru copii, centrelor pentru vârstnici, centrelor de protecție pentru victimele violenței în familie, centrelor pentru persoanele fără adăpost pe 2017 și care este propunerea pe 2018, pentru a vedea pe buget dacă este totul în regulă. De asemenea, acordul cadru cu anexa pentru lucrările de reamenajare peisagistică ale unităților școlare. Am înțeles că s-au transmis costurile finale pentru lucrări, către dumneavoastră, către domnul Primar și aș vrea să le știm și noi, ca și consiliu, lucrările de reamenajare la unitățile școlare. Anul trecut s-au alocat 1 milion și jumătate finanțare pentru proiectul educație, sport și tineret. In alte sectoare ani văzut că se publică în Monitorul Oficial un raport cu acele proiecte. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat și care a fost suma finală? De asemenea, ce se întâmplă cu suma care nu s-a folosit? Dacă s-a redirecționat și dacă se mai face anul acesta un caii de proiecte.

/^’.Z

’șg

\ Q-.,,

DL consilier - Galbenu Mircea-Mihai

Am și eu o întrebare către Poliția Locală. Am făcut o sesizare mai demult, la care mi s-a răspuns, am fost sunat de către Poliția Locală și mi s-a spus dacă doresc și un raport scris. Nici acum, în prezent nu am acel raport scris. Cererea a fost făcută undeva în 26.10.2017.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Din partea aparatului.

DL consilier - Galbenu Mircea-Mihai

Este vorba despre ieșirea din șantier pe strada Rămnicu Vâlcea nr. 8!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

3

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnul director este aici de față, comunicați exact despre ce este vorba și dacă nu, nu așteptați ședința următoare ci veniți să-mi comunicați faptul că nu v-ați înțeles, dar sper să nu fie cazul. Domnule director, preluați!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier.

3    7

DL consilier - Mălureanu Liviu

Două aspecte, primul legat tot de Poliția Locală. într-o ședință anterioară am semnat un caz de amendă, prin care se trimitea cetățeanul să aducă dovada plății către Poliția Locală. Cu regret constat, că deși s-au dat indicații să se corecteze sau să se remedieze cumva situația, momentan tot la fel a rămas, adică oamenii primesc același tip de amendă, motiv pentru care chiar am și solicitat să facem o comisie, să discutăm de ce nu se iau măsuri.

DL Director General - Bratu Adarian -Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

Vorbim despre amendă sau despre formular?

Dl. consilier - Mălureanu Liviu


Despre formular, care nu s-a corectat, nici nu s-a introdus alt formular, nici nu s-a introdus o notificare alăturată în care să spună că este o greșeală în el.

Dl. Director General - Bratu Adrian -Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

Nu este o greșeală, s-a făcut comandă pentru tipizate și așteptăm să vină tipizatele.

DL consilier - Mălureanu Liviu

Da, dar între timp putem să punem alături, nu putem să stăm încă o lună de zile, să trimitem oamenii să se plimbe încă o lună până vin tipizatele. Eu tocmai v-am adus în vedere data trecută un caz concret de o persoană care s-a plimbat de colo-colo. Aș dori după ședință poate îmi arătați un tipizat să vedem dacă este modificat

DL Director General - Bratu Adarian -Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

V-am explicat cu tipizatul. Pe tipizate s-a dat comandă. Urmează să se facă aprovizionarea, nu răspundem noi de aprovizionarea tipizatelor.

DL consilier - Mălureanu Liviu

Și momentan în care cetățeanul când primește amendă, unde se duce conform tipizatului actual?

Dl. Director General - Bratu Adarian -Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

La Poliția Locală.

DL consilier - Mălureanu Liviu

Și acolo aveți ghișeu de primit dovada?

DL Director General - Bratu Adarian -Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

Acolo se trimit acele dovezi de către Serviciul de Ordine Publică, cei care au emis procesul verbal.

Și mai încă un aspect, vine în curând bugetul și aș vrea să reînnoiesc, rugămintea care am facut-o către aparatul de specialitate, legat de lista de investiții, cred că doar Sectorul 3 și, dacă nu mă înșel, Sectorul 5, sunt singurele sectoare care nu publică lista de investiții detaliată. Eu am făcut solicitarea, am primit-o, dar aș vrea ca această listă să fie pusă pe site așa cum este pusă la Primăria Generală. Este o rugăminte care o tot fac, de fiecare dată când apare discuția pe buget și o reiau și cu această ocazie să nu mai ... Mulțumesc.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, domnule consilier.

DL consilier - Dumitru Constantin

Aș dori să vă atrag încă o dată atenția asupra unei probleme în Sectorul 3, pe Intrarea Sectorului, exact așa se numește, la Registrul Comerțului, care este o zonă destul de uzitată special de oameni care înființeză sau modifică firme, inclusiv investitori ajung acolo în zonă. Acolo sunt două tipuri de probleme, în primul rând locuirea, densitatea pe metru pătrat, tocmai s-a ridicat un bloc de locuințe, adică accesul auto și doi modul în care este gestionată problema deșeurilor. In capătul străzii, spre Registrul Comerțului, se găsesc două mari tomberoane, unde gunoaiele sunt tot timpul nu numai la vedere dar chiar și pe lângă. Al doilea aspect este legat de mașinile parcate în zonă. Oamenii au tot dreptul să parcheze, deci bănuiesc că putem găsi o soluție, să le organizăm pe unul dintre terenurile care sunt libere în zonă, un loc unde să-și parcheze mașinile sau, mă rog, reorganizarea scuarului, este una din soluții, de așa natură încât, în caz de intervenție, mașina de pompieri sau salvarea să poată intra pe stradă. In clipa de față un fir, fiind stradă cu sens unic, plus scuarul, un fir de circulație are undeva la 4 metri, care în urma parcării mașinilor lângă bordură, se duce undeva la limită, 2,50 metri. Dacă ceva ia foc acolo vreodată, nu o să poată pompierii să intre în veci, că nu au pe unde, este o singură intrare, care este aceasta, Intrarea Sectorului. Rugămintea mea este să nu acționăm după, cum facem în România de obicei, adică să ne văităm că putem să facem mai bine, să studieze, totuși, Direcția de Investiții o posibilitate de a rezolva această problemă pe care am ridicat-o. Mulțumesc frumos.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier.

DL consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Cu riscul de a suporta din nou o apostrofare, nu aș vrea să-i spun o mojicie, o să-i adresez o interpelare domnului Primar. In primul rând, vreau să-l felicit, fără nici o urmă de ironie, că a reușit să impună un ministru în noul Guvern și aș vrea să-i reamintesc de o promisiune mai veche, aceea de a găsi o soluție pentru Teatrul ”Nottara”. Acum, cu siguranță, va fi mult mai ușor. Anul acesta le expiră autorizația de funcționare provizorie, că este o clădire cu risc seismic, și poate reușim să-i includem în programul noului Cinematograf Gloria, despre care nu prea am mai auzit multe lucruri că s-au întâmplat, poate că s-au întâmplat, dar nu intr-atât încât să știm că este un pol de cultură în Sectorul 3, încă, și, de asemenea, tot în Sectorul 3, dacă nu mă înșel, este și Teatrul de Operetă, care seamănă mai degrabă cu o hală de rulmenți sau cu un magazin super market, Mega Image sau altele, și care încă este în stare de nefuncționare, nu atât prin decalajul dintre formă și funcție. Deci nu este o problemă care o aveau renascentiștii între formă și funcție, ci chiar ca funcție, fosa ... înțelegând defecte ... șamd. Acum poate că avem mai mari resurse și posibilități să facem într-adevăr ceva pentru cultură, nu numai la nivelul sectorului, dar și la nivelul capitalei.

O a doua problemă: am solicitat lămuriri în cadrul ultimei ședințe de Comisie de Ordine Publică, la care s-au prezentat situația și realizările ultimului an. Am solicitat o informare scrisă cu privire la o Autorizație de Construire, b-dul Unirii nr. 47 C. O aștept în continuare. Dacă lucrurile sunt în regulă acolo, dacă nu cumva era nevoie de PUZ, având în vedere că se construiește pe un teren mai mare de 3500 de metri, dacă este normal să nu se respecte aliniamentul, dacă este normal ca o parte din domeniul public să fie atribuit pentru organizare de șantier, prin desființarea unui parc sau, mă rog, ce era acolo, un domeniu sau un spațiu public. Sunt mai multe lucruri care au fost semnalate și aș vrea să știu dacă lucrurile sunt la limita legalității, dacă s-a forțat puțin. Am cerut o informare, am explicat acolo despre ce este vorba, mi s-a dat un răspuns oarecum ambiguu în sensul că fără să cunoască datele exacte, doar așa cam cum crede că s-ar fi putut întâmpla, ca o Autorizație de Construire dată în 2013, la care nu s-a făcut nimic până în 2016, când s-a solicitat modificarea unor volume, și care a fost momentul în care efectiv s-a început construcția, de la zero, cu totul și cu totul altceva ce era inițial, pe un teren care ar fi presupus PUZ, lucruri de genul acesta. Urma să se documenteze și să-mi răspundă în scris. Aștept acel răspuns în scris.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Tonuț

Mulțumim frumos, domnule consilier. Domnule Primar.

PL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu regret și pentru mine că Opereta e nefuncțională, în primul rând. La felul în care arată, îmi pare rău că nu sunt arhitecții care au lucrat la ea. Știți bine că noi nu avem niciun fel, i-am ajutat cu tot ce am putut, cu tot ce a ținut de noi. Acolo sunt niște probleme, inclusiv de altă natură decât civilă. în continuare suntem aici pentru a-i sprijini. Să sperăm, cum spuneți d-voastră, că se rezolvă pțybftSleteAi că acea investiție, așa cum arată ea, poate să fie funcțională pentru că avem nevoie de foarte multă cultură, cu cât mai multă, cu atât mai bine. Din nefericire, să știți că foarte multe nu funcționează din cauza avizului de la ISU. Sunt incredibil de anchilozați în niște normative foarte stricte și foarte greu de respectat tot ce spun dânșii. Iar cel mai emblematic exemplu este faptul că nici ei nu respectă acel normativ, din ce știu eu, ei înșiși, serviciul de la IGSU ființează într-o clădire fără aviz de la ei. Ca să nu mai discutăm de Guvern, de școli, de Parlament, spitalele, care funcționează fără aviz de la ISU, dar, vedeți că instituțiile astea de cultură, nimeni nu-și mai asumă responsabilitatea fără avizul lor iar ei nu dau avizul și tot așa ajungem într-o înfundătură, de nimeni nu-și mai asumă nicio responsabilitate în țara asta sau, mă rog, puțini sunt cei care au mai rămas cu suficientă coloană vertebrală și tărie de caracter să-și asume responsabilitatea. încă sunt printre cei care îmi asum responsabilități cât o să mai fiu pe aici. Și la Sala Gloria trebuie rezolvată problema. Acum, dl ministru o să aibă și alte sarcini, să sperăm că nu pierde din vedere nici acest aspect. L-am văzut și astăzi, nu-1 pun eu, e ministru în Guvernul României. Să sperăm că va face treabă. Dl Ivașcu e o personalitate a României, nu e un element de buzunar cu care, eventual, să ne jucăm. Sunt mândru că în România există astfel de personalități culturale.
Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Spuneți, vă rog!

DL Popa Haralambie Victor

Bună ziua. Mulțumesc. Vreau să vă urez un an plin de realizări. Foarte scurt voi fi. Apreciez propunerea d-lui Primar de a realiza proiecte mai multe pentru comunitate. Apreciez ce am auzit mai devreme, că doriți să continuați programul de finanțare nerambursabilă, totuși, aș vrea să vă atrag atenția vis-â-vis de problematica sportului. Anul trecut, știți foarte bine, lipsa proiectelor sportive din Sectorul 3. Mai mult, vreau să vă propun să porniți lucrările Consiliului Consultativ pe probleme de tineret, având în vedere că anul trecut ați votat în consiliu un astfel de organism care, pe perioada anului trecut, nu a avut nicio activitate. Mai mult, programul de audiențe al consilierilor lipsește cu desăvârșire. Eu, cetățean al Sectorului 3, nu pot să am audiențe decât la sediul partidelor politice.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

îmi cer scuze, trebuie să vă contrazic, avem audiențe.

DL Popa Haralambie Victor


Aveți audiențe la sediul partidului și nu la sediul primăriei. Vreau să fie audiențe conform Legii administrației publice.

Și ultima chestie pe care vreau să o propun. De foarte mult acționez în direcția inițiativei civice ca cetățean al Sectorului 3 și. am mai propus și anul trecut d-lui Primar să inițieze o procedură de voluntariat, unde cetățenii Sectorului 3 să-și aducă aportul în sprijinirea activităților pe care primăria, consiliul local le demarează în Sectorul 3.

Vă mulțumesc foarte mult și vă urez un an cu realizări.

DL Președinte de ședință - Voicu Aiin-Ionuț

Mulțumim frumos. Vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă. O zi bună în continuare!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Ene Stelîan Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 3 j

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

iXoting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana Voi nea Inocentiu loan

No

Abstain (/Vote: î J Fatu Adrian

No-Voting ( Total: < j

Galbena Ana lulia Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


isiS


» i

.....


Proposal Name;

Punctul 1 Aprobare P-V S.E.

Yes (Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No {Vote; 0 )

Abstai n ( Vote: 01

No-Voting (Total; 3)

Ene Stelian Bogdan

22.01.2018

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea inocentiu loan


Galbenu Mircea Mihai


Moldoveanu Lucian Ionel


SO'X    t


Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprîan

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mîhai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote; 0)

Abstain {Vote: 1)

Malureanu Liviu

Nc£<®|ijig {Tffafc 1 )

Voinea Inocentiu loan
'CW


Yes (Vote: 27}

Baetica Nîcoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Corne!

Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote*$J

Abstain (Vote: 1 )

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total!f Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Danie! Fleancu Florin Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livîa Voîcu Alin lonutYes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

ioOSW (TpOljț Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonutProposal Mame: Punctul 5

Yes (Vote: 27 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Marinescu loneia

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote.O)

Abstain (Vote; 1}

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Hontaru Valerîca    Voi nea Inocentiu loan

/S/6    V»ț

i    Hș


i~V5


V    '■

\oVvXf.


W;#


Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marînescu loneia Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No jWd)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Livîu

No-Voting    2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasilîu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Li via Voicu Alin lonutYes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vitei ©;>

Abstai n (1 )

Malureanu Liviu

NpOting (Toțăfl)

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

Dobre Alexandru Ene Stefian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Propoșâl Name:

Punctul 8

Yeș {Vote: 27)

Baetica Nîcoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (TobM)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Vasiiiu Mariana


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana luiia Hontaru Vaierica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Yes { Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu ioneia

Petrescu Cristian

Radu Constantin

TudoracheLivia

Voîcu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luiiana

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Galbenu Ana lufia

Voinea Inocentiu ioan

Abstaîn {Vote: 6)    ,

Ene Steiian Bogdan

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: @ J

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 1f

Galbenu Ana luiia

Abstain {Vote: 1)

Malureanu Liviu

WVoting (Toții 6)

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprîan Fatu Adrian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Ene Steiian Bogdan Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan


Yes ( Voțe: 21 J

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă Iu liana

No (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

Abstain {Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

$

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru Fieancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Marineata Marcel Pelînaru Corne!

Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan Maiureanu Liviu

No-WSog (Total: 11

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gaibenu Ana luiia Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Gaibenu Mircea Mihai Moidoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Vaferica Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana

Gutium Narcisa-Veronica Sima Elena Daniela

Yes (Vote: 28 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Galbenu Mircea Mi hai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă iuliana Voinea Inocentiu loan

No: (Vote; 0)

Abstain (Vote: 2)

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Tc^alP)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Fleancu Fiorin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Sima Elena Daniela


Dobre Alexandru Ene Stei ian Bogdan Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0J

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana luîia

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Mareei

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2 )

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian Vasiliu Mariana


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Do bre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Maiureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Galbenu Ana lulia

.....

ra? a

®F

WW

Yes ( Vote; 24)

Baetica Nicoîeta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Fiorin Malureanu Liviu Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No; (WfeșQj

Abstain (Vote: 1 J *

Ene Steiian Bogdan

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea Inocentiu loan


Marinescu Ionela


Yes ( Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Fiorin Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

|TbțaM>" ""li Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Maiureanu Liviu


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes {Vote: 26 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote.O)

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

W-^btincfJ (Total: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Eiena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea inocentiu loan


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Yes (Vote; 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleancu Fiorin Hontaru Vaierica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 0) *

Abstain (Vote: 2)

Gaibenu Ana luiia

No-Voting (Totalii)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaibenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunîca Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 1 )

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 1

Galbenu Ana îulia

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea Inocentiu loan


Yes {Vote: 27)

Baetica Nicoieta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abștain (Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

No-Voting {Total: 0 J


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea Inocentiu loan


(fete    ■'

o,-»,, ■. yr4-/


Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 3 )

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

(Total: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Ana luiia


Comeanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Malureanu LiviuVoinea inocentiu loan


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache LiviaYes (Vote: 24)

Baetica Nicoieta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Fatu Adrian


Dobre Alexandru Ene Stei ian Bogdan Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea Inocentiu loan


Malureanu LiviuYes (Votez 26)

Baetica Nicofeta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Votez 0)

Abstain (Votez 2)

Galbenu Ana lulia

t>WSia fWaîHl Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache LiviaYes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Âbstain (Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 0 J


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerîca Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voîcu Alin lonut


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voinea Inocentiu loanYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No {Vote: 5)

Fatu Adrian Tudorache Livia

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 )

Marineata Marcel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena


Galbenu Ana lulia Voi nea Inocentiu loan

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiiiu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Moldoveanu Lucian ionelYes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Gutium Narcîsa-Veronica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 4 J

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia

Abstain (Vote; 3)

Ene Stelian Bogdan

Maiureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

^Wâîg; (T otal: 4)

Dumitru Constantin

Galbenu Mircea Mihai

Marineata Marcel

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Peiinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

No (Vote;6)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

Tudorache Lîvia

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote:3)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (total: 1)

Marineata Marcel

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Corn ea nu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Eiena

Sima Eiena Daniela

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

No (Vote:6)

Ene Stelîan Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Abstairi (Vdîe: 3)

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 3)

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian lonei

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoieta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Livia

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

No (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain {Vote: 6)

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting {Total: 3)

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Vasiîiu Mariana

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

No f^ot^ 6|

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote:5)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 2 )

Marineatâ Marcel

Vasiliu Mariana

/o'Zp G'^yCî

' ' tew

I    I    y -r?L- i?

îs

V \

&' \


V'«-

■<?V


Yes {Vote: 17 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marin eseu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

No (Vote: 6)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain {Vote: 5)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Vbting (Total: 1)

Marineata Marcel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia Tudorache Livia

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena


Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan

Gutium Narcisa-Veronica


PP pap s«i ppp/ m

Proposal Name:

Punct suplimentar 1

Yes (Vote: 18)

Baetîca Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin ionut

No (Vote: 0 )

Abstain {Vote: Ș J

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai

No-Votîng (Total: 6)

Fatu Adrian

Marinescu Ionela

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Marîneata Marcel

Tudorache Livia

j    R.    ’ Z’ \    fji’S'’ i

! Ui

'w.

($/$ fW Ws\ -


Wf\ /?/


&■.

V


Proposal Name:

Punct suplimentar 2

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia

No (Vote:0)

Abstain { Vote: 4 )

Galbenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan

NgJiolinsț (Total; 41 Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ctprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Marîneata Marcel


Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote; 0)

No-Voting (total: 3)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livîa Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loanProposâl Name:

Amendament 2

Yes (Vote: 7 )

Fatu Adrian

Radu Constantin

Voicu Alin lonut

Marineata Marcel

Tudorache Andrei Cristian

Pelinaru Cornel

Tudorache Livia

No (Vote: 4)

Dumitru Constantin

Moidoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana lulia

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

(BWfesi Jțbii f| Voinea Inocentiu loan

Yeș (Vote: 9)

Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian

No (Vote: 0)

Abstain J Vote: 4^ |

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai Petrescu Elena Tudor Elena

No-Voti n g (T otal: 7 )

Galbenu Ana luiia Radu Constantin Voinea Inocentiu loan


Ene Stei ian Bogdan Marinescu Ionela Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Valerica Popescu Romeo Văduvă luliana

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Lîvia


Maiureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Voicu Alin lonut


Do bre Alexandru Fleancu Florin Paunica Adriana Sima Elena Daniela


Pelinaru Cornel Vasiliu MarianaYeș ( Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 4)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Voînea Inocentiu loan

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Mo (Vote: 0 )

*

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

/«/    -i

îs    siCABINET SECRETAR


Calea Dudești nr, 191, sector 3, ' 031084 București www.prin1srie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 ~ 28 fox (004 021.) 3i8.O3.O4 e-snasl ca binetprimar@ prima rie3.r0

NOTĂ RECTIFICARE

a procesului verbal a ședinței ordinare din data de 29.01.2018

Urmare solicitării nr. 18094/05.02.2018 a domnului consilier Petrescu Cristian, s-a constatat că în cuprinsul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.01.2018, la pagina 12, paragraful conținând interpelarea, data celei de-a doua intervenții a fost redactată în mod eronat, motiv pentru care se impune următoarea precizare:

în loc de : “Pe 11 ianuarie am încercat încă o dată” se va citi: “Pe 14 ianuarie am încercat încă o dată”


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3