Proces verbal din 26.04.2018

PV al sedintei ordinare din 26.04.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

ZS1/

i'sfe IMS \A

. oȘ<aV


PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.04.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 700744/CP/20.04.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 -Marius Mihăită.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 29 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Galbenu Mircea Mihai și Belu Sima Elena Daniela.

Dl. Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 26.04.2018. în sală sunt prezenți 29 de consilieri.

înainte de a începe ședința supun la vot propunerea de retragere de pe ordinea de zi al proiectului de hotărâre numărul doi de pe suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu a votat, propunerea a fost aprobată.

Vă supun la vot aprobarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.04.2018 cu două proiecte de hotărâre după cum urmează:


1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a irnuQtere&r^dm domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Ciuturii și Identității Naționale în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 676/28.12.2017 referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare al serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar.

Vă mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamnule consilier!

Supun la vot propunerea domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, propunerea domnului consilier a fost aprobată.

Vă supun la vot ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinei de zi. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 1 1.04.2018”, *

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2, „Proiect de hotărâre privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3, „Proiect de hotărâre privind colectarea selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL Consilier Popescu Romeo

Acest proiect de hotărâre este paralel cu alte hotărâri, cu niște legi, care sunt în vigoare, care obligă instituțiile publice să aibe în dotare containere și să colecteze selectiv deșeurile. Nu mi se pare oportun.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamnule consilier! Alte propuneri, obiecțiuni, mai sunt? Da ,domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

De fapt nu prea să întâmplă lucrul acesta, am verificat în mai multe școli, iar lucrul acesta nu se întâmplă, iar pe lângă ceea ce este menționat în lege sunt niște lucruri în plus aici. Avem, de exemplu, inclusă și curtea școlii, unde elevii își petrec o parte din timp, în care se amenajează aceste locații de colectare selectivă. Avem posibilitatea școlilor și se întâmplă deja cel puțin într-o școală, în care din partea părinților cei drept, valorifică acele deșeuri rezultate, practic copiii sunt încurajați, inclusiv să vină de acasă cu hârtii să colecteze de acasă și să aducă la scoală, din banii rezultați, școala face diverse activități. Fată de ceea ce este în legislație sunt niște completări, care s-au dovedit foarte utile în practică, adică sunt școli care fac aceste lucruri și o fac cu succes.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamnule consilier! Alte propuneri, obiecțiuni, mai sunt? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 9 voturi pentru, 11 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4, „Proiect de hotărâre privind efectuarea cursurilor de pregătire profesionala cu precădere în Municipiul București”. Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier.

Dna Consilier - Păunică Adriana

Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Primar, stimați colegi după cum bine știți, aleșii locali au dreptul și obligația de a participa la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform Consiliului Local sau județean, art. 41, din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Totodată, aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursuri de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate, art. 51 din Legea 393/2004. Limitarea privind participarea exclusiv la cursuri de formare organizate în localitatea de domiciliu, nu este prevăzută de lege, rămâne la latitudinea Consiliului Local, analizarea oportunității introducerii unei asemenea limitări. Considerente pentru care această propunere nu este justificată:

1. Prin Ordonanța de Guvern nr 23/2016, Guvernul a decis reînființarea Institutului Național de Administrație, instituție specializată, care are ca atribuții și organizare de programe, de formare pentru aleșii locali. Programele anuale de formare sunt aprobate anual și vor fi organizate în cadrul centrelor teritoriale, după un program stabilit de Institutului Național de Administrație. Nu se poate aprecia,

i £ i

î. î”' !

v X

în acest moment, ce oferte de programe pentru aleșii locali vor fi c


București sau în alte localități. Propunerea USR v-a limita accesul consilierilor locali la programele stabilite de INA, în condițiile în care INA are organizate 5 centre teritoriale, și anume: Constanța, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara.

2. Din punct de vedere al calității formării, este general acceptat faptul că persoanele care urmează cursuri de formare în localitate, au tendința de a părăsi frecvent programele de formare pentru rezolvarea problemelor curente care-i necesită atenția. Cursanții nu se concentrează în acest fel, pe acumularea, aprofundarea de cunoștințe. Mulțumesc!

DL Președinte de ședință -- Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamna consilier. Da domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

In primul rând, colega mea nu cred că a citit foarte atent sau cine a scris materialul cu hotărârea în sine, pentru că în această hotărâre nu se limitează pregătirea profesională în cadrul Bucureștiului, așa cum a fost menționat și se recomandă ca aceste pregătiri să se facă în cadrul Municipiului București, ceea ce este o mare diferență.

In al doilea rând, haideți să spunem drept și să nu ne mai ascundem după deget, aceste cursuri de pregătire profesională, în fapt sunt niște team building-uri, pe care le fac angajații primăriei, consilierii. Eu nu am văzut să se facă cursuri, întotdeauna cursurile sunt la mare, în timpul verii, la munte în timpul iernii, în Delta Dunării, se mai duce și cu familia. Practic, sunt niște beneficii mascate și se vede din bugetare, avem undeva la vreo 2 milioane lei bugetați și s-au cheltuit în anii anteriori cu aceste cursuri profesionale. Păi la câți bani se bagă pe cursuri de pregătire profesională, ar trebui să duduim aici, să fie Primăria Sectorului 3. Deci, de fapt despre asta este vorba, de niște team building-uri mascate sub formă de pregătire profesională. Dacă chiar vrem să facem pregătire profesională, vă asigur că sunt mai mult de suficiente instituții care pot pregăti personalul din primărie și consilierii în cadrul Municipiului București.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă ați văzut cumva ... vreau de la aparatul de specialitate! Consiliu a cheltuit 2 milioane de lei anul trecut? Mi se pare chiar aberant! Adică, ori este aberant ce s-a petrecut, ori este aberant ce se spune aici în consiliu! Eu nu cred că s-a întâmplat așa ceva, 2 milioane pe consiliu mi se pare absolut inadmisibil! Pe

primărie? Eu vă spun o chestiune, dacă vrem să facem demagogie și popuiîsnîXsaăX știți că este liber și de sezon în foarte multe zone și cine nu se pricepe la mai mult de atât, ce poate să facă? Să spună ceva și o dă în demagogie și populismî Eu vă spun câteva lucruri esențiale și așa cum a spus și doamna consilier, nu se compară un studiu făcut în București, cu un studiu făcut în afara lui și vă dau și argumentul, că în general trebuie să argumentăm. înainte să fac management public, am făcut management privat și eu vă spun că pe bani privați, luam agajații și ieșeam cu ei la studiu în afara orașului! Ca să știm despre ce discutăm, din considerente 100% economice. Pentru că, într-un fel asimilezi acolo și în alt fel asimilezi în altă parte. Dar este o chestiune de decizie, până la urmă nu noi decidem, dumneavoastră sunteți cei care decideți pentru dumneavoastră. Așa că, ce decideți, faceți cum considerați mai bine! Din punctul meu de vedere, nu văd nici un fel de problemă, nici într-un fel, nici într-altul. Evident că, aveți dreptate în anumite situații și anume că, în anii anteriori când erau salariile mult sub nivelul de decență, era o ocazie să ajungă și anagajații noștri pe la mare, domnule consilier! Dumneavoastră care lucrați pe niște mii de euro, la nu știu ce societăți multinaționale, vă permiteți să vă duceți la mare domnule consilier. Dar vă spun o chestiune, că am avut directori și care sunt și azi în funcție, pe care î-am găsit aici și sunt în continuare și le mulțumesc pentru activitate, care erau directori și semnau pentru sute de milioane de euro investiții și bani europeni și riscuri pe măsură, cu 2 mii lei salariu, repet, 2 mii lei salariu! Și era o ocazie, dar vă spun că acea perioadă din fericire, a apus. Nu mai este cazul de așa ceva, bugetul pentru astfel de deplasări și aici nu mă refer la consiliu și mă refer pur și simplu la aparatul primăriei, au scăzut într-un mod cât se poate de consistent, iar cifrele sunt relevante.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni, mai sunt? Supun la vot punctul numărul 4. Votați, vă rog!

Cu 8 voturi pentru, 13 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5, „Proiect de hotărâre privind montarea de aviziere în zona accesului principal în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 10 voturi pentru, 10 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 6, „Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni?

Da, domnule consilier.


DL Consilier Mălureanu Liviii

Aș dori din partea aparatului o estimare a cheltuielilor lunare, care se economisesc în urma reorganizării și numărul maximal de persoane care este disponibilizat.

PL Director Executiv - Ghețu Octavian - Direcția Economică

Momentan nu deținem aceste date, cum am spus și în comisie, ulterior, peste o lună sau două o să putem oferi informații.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Estimativ?

D1. Director Executiv - Ghețu Octavian - Direcția Economică

Nici estimativ.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim! Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am făcut așa un calcul grosier, economisim câteva zeci de milioane de lei pe an și de disponibilizat oameni în plată la ora asta, estimăm undeva spre 200 de persoane.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul numărul 6. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost

aprobat.

Domnule Primar.

PL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat acest vot. Repet ce am mai spus de atâtea ori și sunt chestiuni în care cred cât de puternic pot eu să cred în ceva! Cred că trebuie să scoatem din mentalitate, acele idei, conform cărora, când muncești la stat, poți să-ți permiți să fi și mai așa! Nu simt bani, sunt tot bani publici. Ieri am avut o întâlnire la Palatul Parlamentului pe legea achizițiilor publice și le-am spus că este foarte importantă și foarte importantă transparența și foarte important să avem o lege cât se poate de corectă pe partea de achiziții publice și repet cu mare accent pe transperență, dar că și cheltuiala cu


salariile este tot din bani publici, că discutăm de buget. Și aici trebuie mare, mare atentie! Si de aceea am si făcut acest demers, care continuă de ceva timp, acum am făcut un pas mare, dar care nu s-a terminat, nu s-a finalizat, procesul continuă. Suntem deja cea mai digitalizată instituție publică din România și ne dorim să fim din ce în ce mai digitalizați, din ce în ce mai multă tehnologie și din ce în ce mai puține salarii și costuri mai mici, din toate punctele de vedere. Pentru că din punctul meu de vedere performanță fix asta înseamnă!

încă o dată vă mulțumesc!

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim! Domnule Primar.

5

Trecem la punctul 7, „Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”, Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier!

Dna Consilier - Văduva Iulia

Mulțumesc domnule președinte. Am de făcut un amendament la punctul 7 de pe ordinea de zi. Solicităm înlocuirea anexei 2, Statul de Funcții, întrucât a intervenit o modificare a numărului de posturi funcții publice de execuție vacante, fără a modifica numărul total de funcții la nivelul instituției. Modificarea intervenită se datorează faptului că posturile funcție publică de execuție stabilite în structurile serviciilor supuse reorganizării sunt considerate posturi vacante ce vor fi puse la dispoziția angajaților, care vor primi preaviz, urmând ca aceștia să opteze pentru ocuparea lor. Vă mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc doamna consilier. Supun la vot amendamentul doamnei consilier.

Dna Piucă Marilena - Inspector Serviciul de Acordare a Subvențiilor

pentru încălzirea Locuinței —DGASPC

îmi cer scuze vreau să intervin!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

îmi cer scuze, nu puteți să interveniți acum, vă rog frumos. Vă rog din tot sufletul, să nu fiu nevoit să chem paza, să vă dau afară din sală!

Vă rog paza să vină, să dea afară aceste doamne!

Da, doamna consilier.

Dna Consilier - Păunică Adriana

Domnule președinte se poate lua o pauză de 5 min?Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Pauză 5 min, vă rog frumos!

-PAUZĂ-

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am o rugăminte! Este cineva de la Poliția Locală aici? Dumneavoastră vi se pare admisibil așa ceva? Eu zic că un minim nivel de decență, suntem într-0 ședință de consiliu! Putem să discutăm, dar acesta este circ, nu este altceva!

Vă rog frumos, mi se pare în neregulă să se întâmple așa ceva! Dacă Poliția Locală nu este în stare să-și facă treaba, o să trebuiească să luăm niște măsuri acolo! Mi se pare profund inadmisibil așa ceva! Nu putem să desfășurăm o ședință de consiliu în liniște? Avem 31 de consilieri care pot să vorbească. Nu am refuzat niciodată, dar niciodată un cetățean care avrut să discute civilizat în consiliu. Repet, nici măcar o dată! Este posibil așa ceva? Nu cred că cetățenii din Sectorul 3 sau nu cred că cineva din țara asta este mândru de ce s-a întâmplat astăzi, aici și asta este vina noastră, a fiecăruia dintre noi și în principal Poliția Locală, care nu-și face treaba. Vă rog, domnule președinte!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Domnule Primar. Supun la vot amendamentul doammnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 14 voturi pentru, 6 abțineri, 9 consilieri care nu a votat, propunerea doamnei consilier nu a fost aprobată.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este o problemă, dacă nu este amendamentul acesta? Făceți-vă treaba de la bun început! Vreau să vă spun câteva lucruri, doamna director! Vă ascultăm, spuneți despre ce este vorba! Că s-au spus niște lucruri aici! Despe hotărârea asta, despre ce faceți acolo!

Dna Director General Terciu Georgeta - DGASPC Sector 3

Reorganizarea este în baza HG 797/2017 care ne obligă la a limita, la un anumit număr maxim de posturi, în funcție de numărul de beneficiari, de numărul de locuitori ai sectorului și vis-a-vis de încărcătură mai puțini. Cifrele sunt clare în HG, iar noi pe acele cifre, calculat la numărul de beneficiari și numărul de locuitori

l?A

Vaz/ '-? AAA 4.    &AZ

AxAAy1 'AA

M; A jg

ne încadrăm la 296 de posturi pe aparat. Nici mai mulți, nici mai puțiruU'296 comparativ cu 440 care sunt în momentul de față. Din acest motiv suntem obligați și este imperativă această HG. Avem termen de implementare.

Dincolo de orice altfel de aspecte, legate de desființarea unității de îngrijire, pentru că am văzut aici, colega care a dat niște hârtii, nu știu despre ce este vorba. Se desființează pentru că acolo avem un număr de inspectori de specialitate, 10 îngrijitori la domiciliu, 22 de beneficiari. Un calcul care noi l-am făcut, costurile cu salariile pe care le avem comparativ cu ceea ce există pe piață ca servicii, sunt niște cifre extrem de relevante. Ora de îngrijire la domicilu, pentru că vorbim de eficiență, pe noi ne costă în momentul de față în jur de 200 lei în medie ora. în timp ce pe piață se găsesc aceste servicii cu 20 lei, 25 lei ora. Cred că am spus suficient.

Cu privire la desfîințatea serviciului de încălzire, pe lângă faptul că este o scădere clară a numărului de beneficiari, înjur de 8 mii care erau în 2012-2013 la înființarea serviciului, acum suntem la 1500 de beneficiari, reducerea schemei de personal a fost gradual în funcție de numărul de beneficiari, pe de altă parte este o HG care ne obligă să unificăm trei tipuri de beneficii, care se depune o singură cerere, fiind vorba de venitul minim garantat, subvenția pentru încălzirea locuinței și alocația de susținere a familiei, drept pentru care, toate aceste trei beneficii, vor fi reunite într-un singur serviciu, nu vor mai fi servicii separate, iar dacă este să vorbim și despre desființarea acestui serviciu, chiar din noiembrie 2016, când am avut o altă reorganizare prin care înființam un serviciu nou, o căsuță de tip familial știu că s-a pus problema, am răspuns și în scris, de altfel, la problema asta.

Un domn consilier de la USR, a solicitat clar desființarea acestui serviciu, pentru că lucrează doar 6 luni pe an. Noi nu ne fundamentăm desființarea acestui serviciu, doar pentru că se lucrează doar 6 luni pe an, ci pentru că avem niște Hotărâri de Guvern în spate.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Da, domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ca să mai clarificăm un aspect. Nu discutăm de scăderea nivelului de servicii sociale. Ce s-a desființat, atribuțiile sunt luate de alte direcții și alte servicii, unu.

Doi, se vorbește aici de destine, de oamneni care sunt dați afară? Nu! Cel puțin cei contractuali, li se oferă pe centre. Dar când este vorba de muncă, că pe centre ce trebuie să faci? Să lucrezi! în aparatul de specialitate, acolo te mai pitești după un șifonier, mai plimbi o hârtie. Dar nu vă dă nimeni afară! Duceți-vă pe centre, că avem atât de mare nevoie de dumneavoastră acolo și ce credeți, ar fi


>\

fr*- !    \ i^l

iifjH G®sA^b

\3-""    y^/

Ws*ÎS$ O C ^V^AcV

Kcs^^y

J\-. ’*» <rf rf w *


cazul să puneți mâna pe muncă puțin? Dacă tot primiți un salariu ar trebui săfîe justificat acel salariu.

Deci, repet, cel puțin partea contractuală, nu trebuie să vă faceți nici un fel de problemă și o spun la microfon, vi se vor pune la dispoziție posturi vacante pe care le puteți ocupa de mâine. Ca să clarificăm acest subiect. Vreți să vă spun, că mă întrebați de funcție publică? Din punctul meu de vedere aparatul birocratic din țara asta este mult prea umflat și ar trebui redus la jumătate. A fost umflat de-a lungul timpului, de diferiți. Dar vă spun o chestiune cât se poate de clară și anume, că nu vă dă nimeni afară conform legii. O să fie un examen în care veți concura pe posturi. Legea prevede aceste lucruri. Dacă vă este frică de așa ceva, îmi dau seama că aveți din start probleme. Dar, vă spun, dacă aveți cunoștință de așa ceva, sunt instituții care se ocupă fix de acest aspect.

în consecință, nu aveți decât să le aduceți la cunoștință că există așa ceva. Eu personal nu am cunoștință de așa ceva. Deci, repet, este un demers, nu vă dă nimeni afară doamnă! Este un demers legitim, corect și necesar, acesta de a reduce aparatele și de a reduce bugetele la salarii și de a optimiza activitatea instituției. Vă mulțumesc!

5

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Da domnule Pelinaru.

5

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Ori nu am fost atent ori nu am înțeles cum trebuie, dar vă propun să mai votăm o data acest punct, pentru că sunt convins că 3 sau 4 dintre noi nu au votat. Amendamentul să-l mai votăm încă o data.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

îmi pare rău dar amendamentul nu se mai poate vota încă o data.

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Și proiectul de hotărâre?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

în schimb, putem să facem un amendament similar cu un cuvânt schimbat. Domnule Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

întrebarea mea pentru doamna Terciu. Se desființează și un post de director sau numai funcții de execuție? Adică, lucrăm puțin și la structura de conducere, care are cele mai mari salarii sau dăm afară oamenii așa?

Dna Director General Terciu Georgeta - DGASPC Sector 3

Se desființează un post de director și opt șefi servicii și birouri, din 34 posturi de conducere. Sunt prevăzute de o Hotărâre de Guvern, există un regulament cadru aprobat și este vorba și de un volum. Direcția, totuși gândiți-vă că are 2200 de posturi, este o direcție foarte mare. Nu știu cum am putea să ne organizăm altfel și există structuri clar prevăzute în Hotărârea de Guvern.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Domnule Primar.

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Din punctul de vedere al domnului consilier, întrebarea mi se pare foarte pertinentă și anume, dacă tot discutăm de principiu și de curățenie, hai să le aplicăm, să fie pe bune. Domnule consilier vă recomand să constituiți o comisie, vorbesc foarte serios și chiar insistent, o comisie a consiliului și nu este prima data când vă propun chestia asta, care să se ocupe de acest subiect, de tot ce înseamnă ... vă spun o chestiune, că nu-mi este ușor cu aparatul să fac aceste înbunătățiri pe care eu le consider absolut necesare. Deci mi se pare că este inadmisibil să megem în continuare așa. Aparatele birocratice sunt mult prea grele, greu de suportat, ne costă foarte mulți bani, haideți să ne mai ușurăm puțin, nu mai avem bani de investiții, din cauză că plătim prea multe salarii. Asta este problema în consecință, domnule consilier veniți cu o propunere să faceți o comisie, să faceți o discuție cu domnii directori. Eu particip la ele, dar haideți să găsim cele mai bune soluții în ideea pe care v-am menționat-o.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar. Da domnule consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc pentru invitație, chiar intenționez să organizez o astfel de comisie. Nu mai devreme, de acum câteva minute, se făceau acuzații că au fost angajați oameni acum două luni, ca acum să fie dați afară că lucrează de douăzeci și ceva de ani.

Nu spun că, dacă cineva lurează de douăzeci și ceva de ani, neapărat este eficient și trebuie să rămână în funcție. Sunt primul partizan al eficienței și al reducerii de posturi în măsura în care și serviciile nu sunt afectate, dar dacă chiar au fost angajați oameni acum două luni și acum să dăm alții afară, ar fi foarte grav așa.

Așa că, eu cred că fundamentarea asta a hotărârii, pe care noi am primit-o, este îndestulătoare, eu unul nu aș putea să votez pe baza acestei fundamentări, pentru această hotărâre, dacă o veți supune la vot eu mă voi abține. Dar, dacă facem comisia probabil că meritam în hotărâre.

Di. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ca să ne înțelegem, eu propun ca Poliția Locală.....vă rog frumos!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Vă rog, domnii de la Poliție Locală!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am o rugăminte de la Poliția Locală, avem nevoie de liniște în ședință!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul numărul 7. Votați, vă rog!

Cu 12 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, 4 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

D1, Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Niște oameni care nu sunt în uniformă, care nu-și prezintă ecusonul, acționează ilegal și nu este normal ce se întâmplă aici! Este în regulă ca cineva în uniformă, purtând ecuson de Poliție Locală să aplice legea, dar niște oameni îmbrăcați în cămașă, cu insignele ascunse în buzunar, nu este normal să bruscheze pe cineva.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Doamnă, vă rog frumos, să luați loc dacă doriți să participați la ședință! Da domnule consilier.

DL Consilier Dobre Alexandru

Mie nu mi-a apărut pe monitor să votez! Cer reluarea votului!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

O să reluăm votul de la punctul numărul 7, pentru că a fost o problemă de sistem. Vă rog frumos să reluăm votul!

/cy.W' /"tȚ.

# %? I SBB / -V


Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Domnule președinte vă rugăm să ne spuneți ce probleme de sistem?


-------=;a-£. <

Ă,î£Vn


.r’ferf.

z<y

<=A /


DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier nu v-am dat cuvântul, vă rog frumos! Supun la vot punctul numărul 7. Votați, vă rog!

PI. Consilier Enăchescu Marian-Daniel

Nici mie nu mi-a apărut domnule președinte.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, 4 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Da, doamna consilier.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

în primul rând vreau să fim foarte clari în procedură. înainte de ședință am primit o cerere privind acest punct. Trebuie să fie foarte clar, pentru că mulți oameni nu știu care sunt modalitățile în care un om poate să ia cuvântul în timpul ședinței de consiliu, nu la sfârșit, pentru că poate îl interesează respectivul punct.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Scrie în lege doamna consilier.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Știu că puteți acorda și este normal dacă suntem un consiliu care respectăm opiniile și ascultăm și vrem să fie totul civilizat, să oferim posibilitatea în urma unei proceduri, ca cetățenii sau oamenii interesați, să poată lua cuvântul într-un mod decent. Nu cred că i-a plăcut cuiva ce s-a întâmplat aici, dar dacă exista și pot să vă spun că mulți oameni ar putea. Nu, la sfîrșit după ce se voatează nu este ok!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, doamna consilier, îmi cer scuze că vă deranjez, dar în lege este specificat exact cum poate lua cineva cuvântul, un invitat. Da, domnule consilier.

D1. consilier Petrescu Cristian

Doamna consilier, ăsta este rolul opoziției. Dacă nu este de acord cu hotărârile primarului sau al aparatului de specialitate, preia nemulțumirile cetățenilor și le transpune practic în cadrul consiliului, că nu vă împiedică nimeni să luați cuvântul. Așa cum l-am luat eu, puteați să luați și dumneavoastră.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar. Da domnule consilier.


*

!)    [i™

Ș, m =r

w


Dl, consilier Mălureanu Liviu

Am ridicat mâna. Vorbim fiecare preferențial? Am vrut să iau cuvântul până să se voteze!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Aveți cuvântul domnule consilier.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

După ce s-a votat! în primul rând doamna care a fost dată afară, mi-a prezentat o HG nr 797/2017, în care se menționează la art.6, alin. 1: ” In termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale și consiliile județene au obligația adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului județean/consiliului local al sectoarelor municipiului București Practic voiam să întreb dacă s-au respectat aceste termene din lege? Prima întrebare, care nu a apucat să o pună înainte să voteze.

Al dolea punct, pe care vreau să-l ridic, ați spus dumneavoastră că acel serviciu era ineficient și că, consuma mult mai mulți bani, decât se consuma în piață. De cât timp se întâmplau lucrurile acestea? De ce tocmai acum a fost ridicată problema? Mai sunt și alte servicii care funcționeză tot la fel de ineficient, ce se întâmplă cu acei cetățeni care beneficiau de acel serviciu? Suntem siguri că ei vor beneficia mai departe de acele servicii? Din ce văd eu este o problemă de cost la nivelul de structură și dacă nu apărea această reorganizare, noi mergeam mai departe cu aceste costuri ineficiente. Problema care a fost aici, avem prea mulți angajați și prea puțini beneficiari, sunt o grămadă de oameni care au nevoie. Puteam extinde numărul de beneficiari, astfel încât acest serviciu să devină competitiv cu cel din piață. Sunt multe întrebări la care nu avem răspuns.

Dna Director General Terciu Georgeta - DGASPC Sector 3

Desființarea acestui serviciu, a rezultat în primul rând ca urmare a scăderii numărului de beneficiari. Acest lucru a rezultat la o analiză, chiar la finalul anului trecut și oricum aveam de gând să facem această propunere și această reorganizare prin această desființare, a acestui serviciu. Nu am dorit să intrăm separat cu acest aspect, pentru că știam că oricum trebuie să facem această reorganizare în baza Hotărârii de Guvern care abia apăruse. Beneficiarii, indiferent ce am restructurat, nu au de suferit. Acestora li se vor acorda în continuare serviciile fără a fi afectați. O să fie o achiziție publică de servicii de pe piață. De către cine, în momentul de față nu poate să spună nimeni.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

7


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și chiar dacă s-a votat și foarte bine ca s-a votat. Să știți că acest demers continuă și comisia pe care d-voastră ați promis că o să o faceți, vizează următoarele acțiuni sau măsuri pe care trebuie să le luăm în fix, în aceeași direcție. Vreau să spun o chestiune pentru Poliția Locală, este profund inadmisibil să avem așa ceva în Consiliul Local. Am ascultat de fiecare dată opinia consilierilor. Domnul consilier Cristian Petrescu are dreptate 100%. Aici sunt reprezentanți cetățenii din Sectorul 3, care au votat si au trimis consilierii aici. Consilierii sunt cei care au dreptul să vorbească și să voteze. La finalul ședinței întotdeauna și repet, întotdeauna am fost de acord, ca orice cetățean dorește să vorbească să aibă dreptul de a lua cuvântul. Că sunt anumiți cetățeni, care promovează haosul și anarhia și care altceva nu știu decât să facă spectacol ieftin și circ neplăcut, cred că ar trebui să se reorienteze, nu în Consiliul Local Sector 3! Cred că este de datoria fiecăruia dintre noi, nu doar a mea, ci și a fiecăruia dintre dumneavoastră, să ținem nivelul ridicat al decenței din această instituție. Vă mulțumesc mult și sper că și d-voastră sunteți conștient de faptul, că astfel de persoane sunt suficient de multe în această țară din fericire, iar cei care încurajează un astfel de comportament, consider că este imul cât se poate de iresponsabil. Mulțumesc!

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Da, domnule Petrescu.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Dacă tot intenționăm să luăm servicii de pe piață în domeniul asistenței sociale și avem atâtea probleme cu direcția, vă propun să mai înființăm o societate a primăriei. Așa cum avem o societate de construcții, de pază, de spații verzi, de salubritate, de administrare străzi, de ce să nu avem și o societate pentru protecție socială, pentru că există pe piață servicii de: cămine de bătrâni, cămine pentru copii, pentru persoane abuzate fizic ș.a.m.d., care prestează, deci există cod CAEN, există servicii prestate pe piața liberă, de ce nu putem face o societate și în domeniul acesta?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim. Domnule Primar.

a

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

’ /-*J*    J& ■» -tW’.

■■iy

^țr    M

ioi^    /£ ?

■i \ <r    ?

V/%2'0 *    / S5î /?

WAțffiâXy

Sunt surprins să constat atâtea inițiative bune, vorbesc foarte seriosT Domnule consilier vreau să vă spun că este normal să avem o gândire econonică. Păi cum spunea doamna director, decăt să plătesc 200 lei, de ce să nu plătesc 30 lei și vă mai spun ceva, am fost întrebat, de cei de la poliția locală, de ce agenții care asigură paza, au salarii mai mici decât cei care patrulează în teren, pentru că intră în concurență cu societățile de pază și ajung la concluzia că mă costă mai ieftin o societate de pază decât să plătesc salariul de polițist și nu am cum să iau o decizie corectă din punct de vedere economic. Cred că de aceea ne-au trimis cetățenii aici, să luăm decizii corecte, pentru că avem nevoie de bani la investiții, pentru că banii trebuiesc folosiți în direcții corecte.

încă o data vă mulțumesc pentru inițiativă, o consider 100% corectă.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Da, domnule consilier.

DL consilier Ene Stelian-Bogdan

O scurtă observație vis-a-vis de felul cum cetățenii își pot exprima părerea în Consiliul Local și de rolul opoziției. Vă citesc din art. 9 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, care spune că: „Persoana care prezidează ședința publică oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă la ședință, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

îmi cer scuze domnule consilier că vă întrerup, dar nu are legătură cu punctul care l-am avut de discutat.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Este vorba de ședințele în care sunt dezbătute proiectele cu acte normative pe Legea 52.....

Dl. consilier Ene Stelian-Bogdan

îmi cer scuze am făcut o confuzie. Dar principiul rămâne, că persoanele au acest drept de a vorbi în consiliu, care se exercită conform regulamentului. Regulamentul nostru, într-adevăr spune să îi punem la sfârșitul ordinii de zi.

Propunerea mea, este foarte scurtă și am terminat, haideți să facem o modificare, să le permitem să vorbească un timp limitat, poate 5 minute, să spună păsul, după care să chemăm Poliția Locală. Adică, mi se pare că, noi greșim punându-i să vorbească la sfârșit când deja s-a votat și este irelevant și oamenii încearcă să forțeze intrarea într-o ședință fără nici un sens. Haideți să evităm

3    5    >    5

asemenea chestiuni, modificăm regulamentul la consiliu și să le dăm voie să-și spună păsul, înainte să se voteze. Legea nu împiedică.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimate doamne și stimați domni consilieri, acest consiliu funcționează pe baza unui regulament, propus și aprobat de către d-voastră. Că d-voastră considerați oportun, să-l modificăm în sensul care îl doriți, faceți-o! Dar vă spun o chestiune, domnule consilier, nu vă faceți, că nu înțelegeți de unde, de fapt, că anumite persoane au venit aici doar cu scopul de a face circ, pentru că domnul consilier, stimați consilieri, am avut atâtea dezbateri cu toată lumea pe aceste teme și în general mă cunoașteți de ceva timp, nu vin cu chestiuni nediscutate înainte în consiliu sau dacă ni s-a întâmplat, le-am retras imediat de pe ordinea de zi, eu am fost cel care am propus să se retragă, să ne abținem, să nu treacă, pentru a le discuta și pentru a clarifica anumite lucruri.

Vreau să vă asigur că aici nu mai este nimic de clarificat, dacă vor să rămână în continuare în instituție au posibilitatea să o facă, cu condiția că vor pune mâna la muncă și atât.

Un alt aspect, s-a propus în consiliu de către domnul consilier Petrescu și am încurajat chestiunea aceasta, haideți să vedem dacă ce s-a făcut este bine, că poate s-a mai greșit și poate că nu este suficient. Dar repet, haideți să discutăm cât se poate de decent și atâta vreme cât d-voastră faceți regula în acest consiliu și este normal să fie asa, domnule consilier considerați că este de asemenea normal să încurajăm cu toții, ca regulile pe care le stabiliți să fie și respectate?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Da, domnule Pelinaru.

D1. Consilier Pelinaru Cornel

Toate problemele care le-au ridicat colegii de la USR, au fost discutate ieri în cadrul ședințelor pe comisii. De la dânșii au participat 2 sau 3 domni, atunci s-au exprimat și au spus că sunt de acord cu tot ce a explicat doamna director, în ce idee s-au făcut aceste restructurări și cum se va proceda în continuare, deci au fost de acord.

Dacă cel care a ridicat cele 7, 8 întrebări, a fost la altă comisie, dar a avut reprezentanți acolo. Faptul că nu merg la convocări, nu merg la pregătire, faptul că nu vin la comisii, nu participă direct, uitați la ce ne expun. Ne expun la analizarea

/gL -A

£ t.f

I^isS •    > A’W«^

| ijr*

fj&i

\M, \/z    /??■ /

Vîâ \C „    -i. / «C" /

1<Î1.\ i‘ j-;, j*i X'XA "* i°


Ve&

fiecărui punct de fiecare dată și reluarea unor lucruri care noi le-am hotărâfcSi0 comisie. Și atunci, unde este eficiența? Comisiile pentru ce sunt? Mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Referitor la comisia care o propunea domnul Petrescu acum și am propus-o data trecută. Astăzi am trimis un proiect în acest sens, dar înțeleg că a fost prea târziu să fie supus rigorilor legale pentru a fi prezentat în ședința de astăzi, așa că dorim să primim sprijin, ca data viitoare să avem în următoarea ședință proiectul de hotărâre, privind înființarea unei comisii speciale pentru a clarifica aceste lucruri care au fost. Data trecută, în urma intervenției, doamnei i-am propus ca să înființăm o comisie a consiliului și să verificăm dacă cele spuse sunt adevărate sau nu. Există un proiect în sensul ăsta, l-am trimis astăzi dar a fost prea târziu, ca să fie supus celorlalte rigori, privind avizul de legalitate și așa mai departe. Aș ruga, ca pentru data viitoare să primim sprijin și să-l avem pe ordinea de zi. Din partea aparatului de specialitate!

DL Consilier Petrescu Cristian

Numai puțin să ne lămurim, că poate nu ne-am înțeles! Eu doar am ridicat niște probleme, am pus niște întrebări, mai mult sau mai puțin am fost lămurit. Comisia a fost propusă de domnul Primar, la care propunându-mă pe mine să fac această comisie, nu am făcut decât să accept pentru că doresc binele cetățenilor și chiar și al salariaților performanți din Direcția de Asistență Socială. Propunerea reală a mea, a fost aceea cu societatea, mai mult decât comisia, adică în ideea, ca această direcție să rămână, cea care face politicile pentru Protecție Socială și a Copilului, iar activitatea în sine să fie derulată de societatea primăriei care să desfășoare activitatea în condiții economice foarte bune. Deci, nu-mi puneți mie în cârcă comisia, pentru că eu nu am făcut decât să accept o cocoașă în plus, cum ar veni, față de alții care acceptă directori de societăți, Consiliul de Administrație, eu mai mi-am luat ceva de muncă, nimic altceva.

Dl, Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, ați avut vreodată dificultăți să puneți pe ordinea de zi, vreun proiect de-al d-voastră?

D1. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu! Nu a fost nici un reproș. Am spus că deja există un proiect în "sensul acesta. Data trecută a existat propunerea.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ok! Că nu am înțeles. Dar s-au spus niște lucruri, aici în ședință, de către un domn consilier și am solicitat să mi se dea răspuns. Domnule director, care au fost costurile pentru anul trecut?

D1. Director Executiv - Ghetu Octavian - Direcția Economică

Legate de pregătirea profesională a angajaților Primăriei Sectorului 3, am cheltuit 63 mii lei, în 2017.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier, nu are legătură cu ordinea de zi, dar am văzut că ați fost foarte sensibil la faptul că, eu am greșit cu 16 bani. Care este eroarea d-voastră? între 63 de mii și 2 milioane, cât este la %, domnule consilier?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Cifrele care sunt puse în expunerea de motive, sunt luate din buget. In cazul acesta, bugetul este mult supradimensionat. Acum nu este vina mea că în buget s-au trecut 2 milioane și în realitate sunt 600 de mii. Dacă erau 600 de mii deja era o altă discuție.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Chiar nu vreau un dialog, dar haideți să nu discutăm pe lângă. Domnule consilier dacă discutăm de anul trecut, nu vreți d-voastră, că sunteți ... așa vă recomandați, un om al cifrelor, nu vreți să discutăm pe execuția bugetară? Este mult mai simplu decât să-mi spuneți care buget, care a fost rectificat, de 20 de ori! Nu vreți să discutăm pe execuția bugetară, să-mi arătați și mie conform execuției, pe care d-voastră ați votat pro sau contra, pentru că a fost prezentată în consiliu, unde discutăm de 2 milioane? Sau vrem să facem circ aici? Hai că discutăm de riguare și am văzut că, repet, 16 bani, ce s-a întâmplat la 16 bani! Și d-voastră faceți o eroare de aproape 2 milioane de lei! Adică de 100%, că de la 60 de mii la 2 milioane, dați-mi voie să vă spun, că este de la nimic la ...


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos!

Trecem la punctul numărul 8, „Proiect de hotărâre privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual””. Supun la vot punctul numărul 8. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 9, „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018” . Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 10 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 10, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 129/28.03.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.Â.”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Da, domna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

înțeleg că-1 deranjăm și deranjăm consiliu ăsta, că există și dezbatere în plenul consiliului! Să știți că dezbatere există și în plenul parlamentului și în orice fel de plen. Nu se votează la foc automat! îmi cer scuze că vă deranjez, știu că vă grăbiți și vă știu și motivația! Vă mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Vă rog frumos, haideți să încetăm cu afirmații de genul acesta!

Trecem la punctul numărul 11, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 12, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr.14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe — condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

£ ss

ir


Trecem la punctul numărul 13, „Proiect de hotărâre Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni?

Da, domnule consilier.

D1. consilier Mălureanu Liviu

Vreau să propun un amendament. Am trimis și pe email. Este vorba despre, modul cum interacționează polițistul local cu cetățenii, mai exact în mai multe rânduri, chiar eu am avut această experiență, în momentul când soliciți polițistului local să intervină într-o anumită problemă, dacă de exemplu îi prezinți că ai o problemă cu mașinile parcate sau partea asta de auto, îți spune că: domne, nu este problema mea, este pentru partea auto! Păi, la cine? Păi tot la Poliția Locală! Păi, dumneavoastră sunteți de la Poliția Locală! Da, dar eu simt de la alt department! Sunați la dispecerat! Atâta timp cât scrie pe tine Poliția Locală, din punctul meu de vedere trebuie să preiei acea problem și nu să o pasezi la ...

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Amendamentul, vă rog frumos!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Amendamentul este să se adauge la -Planul de ordine și siguranță publică-la Cap. IV, punctul 1 să se adauge paragraful: „Preia sesizările cetățenilor cu privire la aspectele ce intră în atribuția Poliției Locale Sector 3, indifferent de aria sa de responsabilitate”.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supunem la vot amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 împotrivă, doi consilieri care nu a votat, amendamentul domnului consilier a fost aprobat.

Da, doamna consilier.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

O obiecție pe formulare, tot la plan, la pagina 31: „Consemnulparticular” polițistul local: „Acționează pentru depistarea cerșetorilor, persoanelor fără adăpost, spălătorilor de parbrize, minorilor lipsiți de supraveghere și altor categorii de persoane ce periclitează climatul de siguranță civică”, exprimarea este mai mult decât nefericită. îmi cer scuze, dar poate ar fi mai bine să ne uităm cum este fonnulată în lege, că: „acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților

'"5;,gri sțjjX

legali, a persoanelor fără adapost și procedează la încredințarea acesTora Serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii”. Nu putem să zicem acolo „se implică persoanelor fără adapost, minorii lipsiți de supravegherea... ”, ar periclita climatul de siguranță civică. Nu este ok! O mai mare atentie la formulare!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ideea este că dacă te duci să spui unui om că este proastă casa în care stă, fără să-i oferi o soluție, e rău. Deci, dacă nu sunteți mulțumită de formulare, propuneți ceva mai bun!

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Formularea care se găsește și în legea Poliției Locale: „acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adapost și procedează la încredințarea acestora Serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii”.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Formularea sau idea nu este în regulă? Ca să ne înțelegem, nu vorbim despre toți copiii care sunt sub supraveghere că periclitează, dar unii dintre ei se întâmplă să pericliteze, noi la aceștia ne referim. Este o realitate doamna consilier.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Supun la vot punctul numărul 13 împreună cu amendamentul. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Trecem la punctul 14, 'Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCLS3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare. ” Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!

jsfe    V>

Hs    

ț \țrf .    / «=3 ,

P-na consilier Tudorache Livia


"•sU f/C'/* ^''"•^r    M

SB^V

Aș vrea să vă întreb, în propunerea de proiect sunt menționate două noi locații pentru a fi adăugate la Poliția Locală pentru , supraveghere și pază, dar în materialul pentru ședință Direcția pentru Administrarea Domeniului Public menționează șapte locații la care, din data de 15.04. nu mai este asigurată paza de către firma de pază. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu celelalte cinci locații care nu sunt în hotărârea noastră?

D-na Mirea Mădălina Ileana - Șef Serviciu Sinteză Operativă

Bună ziua! Celelalte locații rămân la monitorizare permanentă de către efectivele operative. Cele două propuse astăzi vor fi pe Pază Obiective și Monitorizare suplimentară.

Dl. Președinte de ședință -Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-na consilier!

P-na consilier Galbenii Ana Iulia

O întrebare. De ce firma de pază nu mai asigură acest serviciu?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Două aspecte. Unu, că am scos multe posturi de pază. Da, domnule, e o realitate, ne costă foarte mult și cred, repet, e o chestiune de opțiune, de management. Cu cât plătim mai mulți paznici prin oraș, cu atât reabilităm mai puține blocuri, cu atât reabilităm mai puține școli, cu atât dăm mai puține burse ș.a.m.d. Cred că e varianta incorectă. Ați adresat o întrebare care mi-a scăpat.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

De ce firma de pază nu mai asigură acest serviciu?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Pentru că a renunțat. Ne-a notificat în scris că nu mai pot respecta contractul.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

A renunțat la tot contractul sau numai la respectivele....

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

A renunțat la contract, că nu pot renunța doar la unele posturi. Ne-au notificat că renunță la contract. Firma noastră de pază se ocupă deja de toate școlile. Tot ce înseamnă instituții de învățământ sunt la firma noastră de pază. Pe

primărie aveam contract de pază mult înainte să avem societate de pază. Cu ocazia asta, o să ajungă la societatea noastră de pază.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Pe lista celor șapte obiective menționate și de colega mea de consiliu era și un liceu, Liceul Decebal. S-a scos postul de pază sau care este....

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

C7, C8 au fost închiriate de către ADP, pe cale de consecință, nu-i asigur eu paza ADP-ului, chiar dacă e societatea noastră. E de datoria lor să o facă.

DL consilier Mălureanu Liviu

Mă bucur că ați menționat despre cele două cămine, e o problemă serioasă, chiar dacă zâmbim. Unul dintre cămine a fost aprobat în cadrul ședinței de consiliu....

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

D-le consilier, nu suntem pe punct! La final putem să discutăm pe tema asta. Supun la vot punctul 14. Votați, vă rog!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Acum, eu nu am niciun fel de problemă. Eu nu sunt microbist, eu stau aici până la noapte, răspund la toate întrebările, particip la orice discuție, dar depinde doar de d-voastră. Repet, la final sunt aici, dacă vreți și acum discutăm pe subiect, eu sunt deschis. D-le consilier, știți că legea nu ne permite să le dăm ore suplimentare? Dacă d-voastră menționați care sunt direcțiile care vă interesează, să-i rugăm să rămână și la final! Ca să nu îi ținem pe toți inutil, de asta.

DL Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos.

Cu 27 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15, 'Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București/ Propuneri, obiecțiuni! Da, d-le consilier!

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Am trimis tuturor prin email și există și în formă printată, două amendamente la punctul 15. Nu aș vrea să citesc și expunerea de motive, doar amendamentele, de fapt completările la art. 3 alin.( 4). Citesc pentru a fi consemnat

l£2Vi 'VWX y^/ V/X^Z '"S    ^-/

v-ă“4 A^^-^Xsv/

v^!îbx$/

tS£vX>


doar finalul articolului propus și cu amendamentul făcut. Deci este vorba de^Xmrf materialelor de orice tip nu este posibilă”, și aici adăugăm : “cu minimum 3 zile înainte de data anunțată de organizator pentru desfășurarea acțiunii sale”.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 împotrivă, un consilier care nu a votat, amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. Da, d-le consilier!

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Și mai am și al doilea, referitor la informare. Paragraful 3 și tabelul care îl urmează va fi înlocuit de următorul paragraf: “Activitatea de distrubuire a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor și materialelor de orice tip va fi

desfășurată de un număr de ..............persoane (se acceptă, la o verificare în

teren, un plus de maximum de 10% față de nunărul declarat) ”, mai jos nu contează dar să nu fie mai mult decât a declarat și să nu fim prea riguroși, continui amendamentul, “cure vor avea asupra lor, individual sau colectiv, (în cazul acțiunii pe un areal restrâns) delegații emise de subscrisa”, e vorba despre organizator, "pentru desfășurarea activității mai sus descrise”. Să aibă și ecuson, mă rog, nu știu, o delegație scrisă, nu neapărat ecuson. O delegație cu numele lui, pentru că aia poate să i-o dea organizatorul în ziua în care îl trimite acolo, e mai greu ca, cu 7 zile înainte să știi exact, să trimiți un tabel cu cine va veni.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am înțeles că există punct de vedere favorabil de la Poliția Locală? Ok. Eu vă cred pe cuvânt, dar vreau să vă spun un singur lucru: să nu veniți la mine să-mi spuneți că nu aveți mecanisme și că regulamentul nu vă ajută! Că deja l-ați făcut atât de lax că nu știu de ce îl mai facem regulament! Dacă d-voastră ziceți că e în regulă, eu am mare încredere în d-voastră. Nu mă dezamăgiți, da?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot ce de-al doilea amendament al d-lui consilier Voinea. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 consilieri care nu au votat, amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. Da, d-na consilier!

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Mai mult pentru clarificări. Știu că am discutat dar vreau să fie foarte clar, la lit. e) “zz? alte locuri decât cele autorizate sau fără informare”. Cum facem cu cele autorizate? De unde știm care sunt alea autorizate dacă noi doar notificăm? Nu

5


ts-,

YA</ ncfc%?/ s: 5>W''X


există o definiție clară. Dacă tu faci informare către primărie nu primeștfo autorizație. Atunci.....

P-na Mirea Mădălina Ileana - Șef Serviciu Sinteză Operativă

Contravenția de la litera e) are două acțiuni. O dată, lipirea în locuiri neautorizate și o dată, distribuirea fără informare prealabilă. Sunt două laturi distincte. D-voastră, dacă vorbiți de distribuire, noi ne referim la informarea prealabilă. Dacă vorbim de lipire, vorbim de alte locuri autorizate. Sunt două lucruri diferite.

P-na consilier Galbenu Ana Iulia

Refuzul motivat, la fel. Adică trebuie o motivare temeinică. Cum putem aici să ne asigurăm că nu există....

P-na Mirea Mădălina Ileana - Șef Serviciu Sinteză Operativă

Sigur că va fi o motivare temeinică. De pildă, în locația respectivă e deja anunțat și aprobat de către capitală un alt eveniment. Este un motiv obiectiv pentru care putem refuza. Vă putem notifica. într-adevăr se poate considera ca fiind subiectiv refuzul nostru dar nu vom face asemenea abuzuri, garantat.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Supun la vot punctul 15 cu cele 2 amendamente. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16, “Proiect de hotărâre privind acordarea de zece înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

28 consilieri. A plecat domnul consilier Enăchescu Daniel.

Cu 26 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf Maria”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Voiam doar să mulțumesc departamentului de specialitate că au fost deschiși si ne-au furnizat si că o să continuăm colaborarea.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu sunt. Vă supun la vot punctul 17. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


W3$

ț&    '- i&s-


Trecem la punctul 18, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5?’ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “SfAna”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost — componenta rezidențială.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 23, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu”. Propuneri, obiecțiuni?Da, d-na consilier!

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Aici aveam o întrebare. Dacă se desființează departamentul de îngrijire la domiciliu mai are rost, rămâne fără obiect?

D1. Președinte de ședință - Voicu Aiin-Ionuț

Din partea aparatului!

D-na Director General Terciu Georgeta - DGASPC Sector 3

Toate proiectele de hotărâre au fost inițiate pentru ședința de consiliu din luna martie. Ăsta e un aspect.

în al doilea rând, unitatea de îngrijire e pe un termen de preaviz de cel puțin 45 de zile pentru când se fac formalitățile.


’sw.ț'AW’ii

în al treilea rând, aceste costuri sunt necesare, pentru că în baza le^p’/^^fo^ î Z


persoane vârstnice, există un cost pe care noi trebuie să îl calculăm, e o obligație^ legală. Acest cost se calculează în funcție de aceste costuri pe care noi le aprobăm în Consiliul Local.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

5    7

DL Consilier Petrescu Cristian

Un răspuns pentru d-na Galbenu. Persoanele respective nu dispar din nevoia lor de a avea îngrijire la domiciliu, unitatea respectivă dispare sau, mă rog, e comasată. Așa că nevoie de bani pentru persoanele respective există, dovadă că d-na director ne-a spus anterior că o să ia servicii de pe piață. Costul mediu va fi pentru plata serviciilor luate de pe piață până înființăm societatea.

D-na Director General Terciu Georgeta - DGASPC Sector 3

In viitor, având în vedere tarifele care sunt pe piață pentru aceste servicii, acești beneficiari vor plăti mult mai puțin.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. în sală suntem prezenți 28 de consilieri. Supun la vot punctul 23. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24, “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 25, ' Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 26, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte pentru realizarea sistemului de


colectare ape pluviale pentru obiectivul “Hala Laminor”. Propuneri, dl Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27, “Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru posturile rămase vacante.” Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-le președinte. Având în vedere cererea d-Iui Corbuleanu Florentin, înregistrată cu nr. 76268/25.04.2018 prin care aduce la cunoștință Consiliului Local faptul că renunță la funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este necesară modificarea proiectului de hotărâre în sensul că se declară vacant postul de administrator 5, se declanșează procedura de selecție în vederea ocupării acestui post vacant, urmând să fie aplicate în mod corespunzător prevederile HCL nr. 694/28.12.2017. Până la finalizarea procedurii de selecție, să fie desemnat un administrator provizoriu și îl propun pe domnul Ciobică Daniel Marius.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă

rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Alte propuneri mai sunt? Vă rog frumos să tipăriți buletinele de vot!

-ARE LOC VOTAREA-

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Vă rog să vă chemați colegii în sală! Rog președintele Comisiei de Validare să dea citire rezultatului!

DL consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc, d-le președinte. Privind rezultatul votului referitor la desemnarea administratorului provizoriu al Societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a fost făcută o singură propunere, domnul Ciobică Daniel Marius, 18 voturi pentru DA, 3 pentru NU, 7 ANULATE.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, d-le președinte. Supun la vot punctul 27. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


/w

L

W,,

Trecem la punctul 28, 'Proiect de hotărâre privind acordarea unuimâij^^^ președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de „Instalații electrice curenți slabi”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 29, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de „Instalații electrice curenți tari”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 30, ""Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de „Tâmplărie pentru construcții (geamuri termopane cu tâmplărie de aluminiu)”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 31, "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier!

DL Consilier Ene Stelian

Bună ziua! Vă mulțumesc frumos. La acest punct și la următoarele se încearcă introducerea unui indicator de performanță legal, îm principiu, de profitabilitatea companiilor, lucru care e bun, că se urmărește performanța. E un lucru excelent că vrem să legăm munca acestor oameni de performanță, Problema este că aceste companii sunt totuși capitalizate din bugetul public, sunt companii publice și ce fac acești oameni este totuși management public, până la urmă, nu e management privat, adică noțiunea de profit nu e aplicabilă așa cum se aplică într-o firmă privată. Profitul contabil, există aici un risc foarte mare de conflict de interese în care compania să-și umfle artificial estimările față de primărie, să reducă calitatea serviciilor și în virtutea faptului că primăria are o poziție de consumator captiv al acestor companii și a investit bani în capitalul lor, să plătească mai mult și să realizeze un profit contabil pe care să îl împartă cu conducerea, conducere care, hai să ne înțelegem, nu a participat în niciun fel la capital, adică ei nu au risc de business, ei au o cotă de profit fără să fie acționari. Asta, pentru un manager public nu cred că e corect. Adică nu cred că e o schemă


î jr x^v^-W > TT

': 4»A© 'X^Sî *-? Z^

V'><A ':--z /<:-r


Xy '"/

% &v<<    /:

'5 '    V^''

corectă de compensare. Aș avea o propunere aici, e propunerea mea, poat^aftE^ '* consilieri au alte idei, îl aștept și pe domnul Primar. Eu fac amendamentul, dacă sunt alte idei mai bune, eu nu... asta e propunerea pe care v-o fac eu.

La art. 2, în loc să avem 10% din profitul realizat, să păstrăm aceiași indicatori de performanță care sunt buni, trebuie să avem indicatori de performanța, să spunem în procent maxim de 50% din cuantumul componentei fixe a indemnizației. în loc să ne uităm la profitul contabil al companiei care până la urmă e o chestiune, cum să vă spun, legată foarte mult de cum își aranjează respectivul om lucrurile din punct de vedere financiar, nu atât legat de performanță. Mai bine ne uităm la indemnizația lui de bază pe care a acceptat-o deja, oamenii deja lucrează pe aceste remunerații și să-i dăm un bonus semnificativ, zic eu, adică 50%, într-o companie privată nu-ți dă nimeni bonus de 50% sau numai dacă lucrezi în vânzări, chestiuni de genul ăsta.

De asemenea, nivelele de remunerație care reies sunt mai mari, prin comparație, decât remunerațiile unor manageri publici, la răspundere comparabilă. Eu zic că e un stimulent suficient. O alternativă ar fi să legăm totuși de profit, dar să spunem nu mai mult de 50% din cuantumul componentei fixe a indemnizației sau nu mai mult de 100%. Dacă reușește profit bun, cel mult să-și dubleze valoarea fixă a indemnizației dar nu să aibă o participare la profit ca un acționar, care profit să ne înțelegem, e făcut din bani publici. Adică e o diferență între viramente făcute de primărie către firmă și cheltuielile respective. E o activitate de management public, nu cred că profitul contabil trebuie să fie un indicator de performanță. Și vreau să propun acest amendament, dar ascult și ideile d-voastră. Vă mulțumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ca să ne înțelegem! Ați spus mai multe lucruri care nu sunt reale și anume că primăria e captivă societăților noastre, ceea ce nu e deloc adevărat. Vreau să vă spun că toate lucrările pe care le-am dat, ne-am orientat, pe de o parte la piață, ce contracte publice am găsit și contractele pe care le avem noi în derulare sau foste cotracte pe care le-am avut noi, ca instituție.

întotdeauna ne-am orientat ca să fim cu costurile sub piață, atunci când am dat lucrări către societățile noastre. Avem chiar situații în care stau foarte bine ca să vă vorbesc despre societatea de salubritate care ne-a făcut o ofertă conform căreia ne scad costurile undeva către jumătate. Haideți ca să ne înțelegem! Noi când atribuim contractele, o facem conform legii, respectând studiile de piață, tarifele ș.a.m.d. Intrăm în negociere, adică se face o chestiune reală. Dacă nu mă înțeleg cu societatea mea ies imediat pe piața liberă și îmi achiziționez bunuri sau serviciu la prețul corect sau încerc la cel mai bun preț. Acesta e un aspect. Un alt aspect, v-am încurajat, v-am propus și încurajat să vă implicați în aceste societăți. D-le consilier, noi chiar facem o treabă bună. Sau încercăm să facem o treabă bună.

"r«>


',țjfî\O W\O.

Un alt aspect, da, d-le consilier, eu consider că trebuie să încurajăm perMfețnâflaf Nu e ușor! Pentru performanță eu vă spun, că am fost, întâmplător, pe șantier, la ora 8 seara, când era deja către întuneric, și am intrat așa, “ia, mă să văd ce se întâmplă!” . Și am găsit managerul acolo. Nu vă spun cine, nu e relevant. Are o bilă albă din partea mea și îl încurajez să procedeze așa în continuare. Că sâmbăta, duminica, dacă e ADHD ca mine, așa, să se ducă pe șantier, dar înseamnă că îl stimulăm cumva, d-le consilier. Iar dacă ne face profit, să-i dea D-zeu sănătate, să se implice maxim posibil. Am văzut o propunere de 10%. Păi de ce nu ne-ar face profituri de 100 milioane de euro toate societățile noastre anul viitor, că anul ăsta e prea din timp să cerem așa ceva. Nu știu, niște sume foarte mari din care să-și ia și ei 10%. D-le consilier, despre ce vorbim? Să le dea D-zeu sănătate! Am fi cei mai norocoși de pe planetă să fi nimerit atâția buni manageri pentru societățile noastre. D-voastră spuneți că nu au participat la capital. Da, e adevărat. In general, că sunt și manageri care participă la capital, dar, în general, managerii nu participă la capitalul social. Când nu-și fac treaba, plătesc într-un fel. Afară! Știți cât de scurt e? Scurt! De mâine nu mai ești! La revedere! Că-și fac treaba bine, că despre asta discutăm, din punctul meu de vedere, i-aș încuraja! Ați spus de mai multe ori că fac management public oamenii, ceea ce nu e adevărat. E o companie privată cu capital de stat. Ăla e management privat toată ziua. înseamnă cu nu înțelegem bine ce înseamnă management public. Eu fac management public. Eu, ca primar, fac management public. Dânșii, care gestionează societăți comerciale, e adevărat, cu capital de stat, asta nu înseamnă management public dar o să mă mai documentez.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, d-le Primar. Da, d-le consilier!

DL Consilier Ene Stelian

Am spus că fac o activitate care poate fi asimilată managementului public. Sigur că sunt companii private, dar problema pe care o avem este că fiind capitalizate integral din bani publici există un conflict de interese în care ei să folosească banii publici în interes.... Conflictul de interese este că profitul pe care ei îl fac, d-voastră ați spus 100 milioane, să ne dea D-zeu să ne vină un manager, să ne facă 100 milioane! Toate acele 100 milioane profit vin din bani publici, din contractele pe care primăria le va deconta către aceste companii. Și atunci e o mare problemă dacă ei supraevaluează masiv. Acum, eu am încredere în d-voastră. D-voastră spuneți că o să urmăriți foarte atent și nu o să faceți contracte abuzive. Am încredere că o să faceți lucrul ăsta. Problema e că ai un contract de mandat, el odată semnat, el crează obligații din partea companiei, care e o companie publică, față de persoana aia privată și banii ăia trebuie să îi plătești. Deci dacă el ți-a Jacul o potlogărie în contabilitate, și-a aranjat cheltuielile de așa natură, el trebuie să ia 10% din profitul ăla. Ok, îl dai afară dar banii și-i ia luat. De aia eu zic, asta e

flO! V 'propunerea mea, să punem un ceiling superior, să nu îi lăsăm să remunerații comparabile cu cele din mediul privat pe o activitate fără rî^dm partea lor. Dacă vor să se ducă în mediul privat, să ia salarii de mii de euro, nicio problemă, dar câtă vreme ești într-o companie care rulează capital public, ești capitalizat de stat, eu zic că trebuie să ai un ceiling la un nivel rezonabil. Un plafon, îmi cer scuze. în sensul ăsta, ca să închei, propun amendamentul, deci art. 2, se modifică sintagma “... în procent de maxim 10% din profitul realizat ...” se modifică “... în procent de maxim 50% din cuantumul componentei fixe a indemnizației... Ăsta este amendamentul meu.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Aiin-Ionuț

Mulțumim frumos. D-le Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

D-le consilier, vă mulțumesc foarte mult că aveți încredere în mine. Dar vă recomand să nu aveți încredere în nimeni. Eu sper ca măcar în d-voastră aveți încredere. De ce? Nu vreau să aveți încredere nici în mine, nici în directori, ci să verificați, d-le consilier! Nu există niciun contract cu aceste societăți fără să treacă prin consiliu. în consecință, dacă d-voastră, și este de datoria d-voastră, este în fișa postului, să verificați și în momentul în care considerați că ceva e în afara pieței să semnalați și vom acționa în consecință. Sunteți partenerul meu și mă aveți întotdeauna ca susținător pe un demers corect. Domnule, nu se poate, uite, faceți o sală la un preț care este peste piață. Argumentat. Uite, la Sectorul 3! Uite, la Bacău! Uite, la Craiova! O sală de sport similară. Și dacă noi suntem peste piață, vă spun că o scoatem direct de pe ordinea de zi. Că e posibil să mai îmi scape și mie, nu e nimeni perfect! Mă bazez pe d-voastră pentru acest filtru. Unu.

Doi. Din momentul în care suntem în piață și puțin sub, că de aia ne-am făcut societățile noastre cu capital public, discutăm. D-le consilier, știu bine despre ce vorbesc și anume că, da, .... Păi atunci ce e mai bine? Să vină o societate privată să facă profit la noi? Sau societatea noastră să facă profit la noi! Care să facă investiții, care să ne dea dividente dacă noi decidem chestiunea asta, care să ne termine lucrările la timp, d-le consilier! Pentru că, de ce ne-am făcut societățile astea? M-am săturat! Cred că am făcut 3 contracte pe pază și ne-au notificat fain, frumos, da, domnule, de mâine, e adevărat, avem un contract pe 3 ani de zile, dar noi nu vă mai putem da servicii. După ce a muncit o armată de oameni să facă procedura cu caiet de sarcini, cu răspuns la clarificări, cu evaluat oferte, cu toate contestațiile din lume, el vine, ne spune: “domnule, de mâine nu mai pot. “ Avem nu puține situații în care tragem de ei pentru că, ce credeți, tot cetățenii suferă, d-le consilier! Pentru că el din momentul în care a pus schela pe bloc, deja penalitățile mi le dau singur, cu cât îl penalizez mai mult cu atât el nu-mi termină lucrarea. Iar el știe că schela pe bloc mă doare pe mine, că mă ceartă toți cetățenii din bloc. Și

/<Y/A£V‘

/ Qj, /At.    OĂ

jsg w» î®i

w te/^/

xd^£ H jț '**''"

mă duc într-o zonă care, probabil, că pe d-voastră vă face fericit. Pe mihemuf In consecință, să știți că scopul existenței acestor societăți este să ne facem noi treaba.

Nu discutăm nicio secundă că le dăm lucrări la preț deasupra pieței. Niciodată! Și de aceea sunteți aici ca să-mi semnalați dacă există așa ceva. Și trei. Dacă managerii noștri fac performanță, eu cred că merită răsplată , d-le consilier, și militez pentru chestiunea acesta. Vă încurajez și, dacă vreți, veniți și concurați pentru un post de director la societatea noastră că sunteți bine plătit dacă faceți performanță.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 10 voturi pentru, 11 împotrivă, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul d-lui consilier nu a fost aprobat. Da, d-le consilier!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Avem partea de guvemanță corporativă iar indicatorul este pe partea de transparență și comunicare pentru imaginea companiei. Este un indicator care este la toate societățile doar că procentele sunt sub 100%.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

D-le consilier, îmi cer scuze. Vorbim despre punctul 31.

D1. Consilier Mălureanu Liviu

Da, indicatorii! Sunt pentru toți. Ideea e următoarea: ca pentru punctele 31 până la 36 acest indicator de transparență și reamintim că s-a votat chiar in consiliu un indicator pe această parte, foarte curajos, așteptăm peste 5 zile să se implementeze, să avem 100% transparență. Adică de ce vrem să avem transparență 80%? Da! Deci amendamentul este pentru 31 până la 36. Atenție! Indicatorul acesta are în spate niște chestionare la care se spune: “ai publicat respectiva?”. Deci societățile însăși și-au stabilit ce trebuie să publice. Și bifează: “da”, “nu” sau “nu este aplicabil”. Ideea este că de sus până jos, pe acele documente pe care companiile și le-au asumat că vor să le publice, de sus până jos, “da, am publicat” bilanțul, raportul de audit, toate informațiile. Despre asta e vorba, nu e vorba despre niște informații în plus, sunt informații asumate de către companii pe care trebuie să le publice pe toate. Adică nu putem să avem 80%, 65%. Deci astea sunt asumate, repet, pentru că atunci când se aplică procentul nu se aplică pentru linia 1 sau linia 2. Se aplică pentru tot și atunci toate trebuie îndeplinite, cam asta e ideea!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilieri

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Nu știu dacă înțeleg eu bine cei 20%, de îa 80 la 100%. Mai devreme ne spunea dl. primar că toată lumea muncește în condiții de piață. Dacă tot suntem în condiții de piață nu mi se pare normal ca acei concurenți ai noștri care ne-ar putea concura pentru următoarele proiecte sa ne știe tot ce avem noi în spate pentru ofertele noastre. Adică chiar ne dăm chiloții jos în fața celorlalți competitori de pe piață, nu mi se pare normal! Una e să aibă consilierii toate datele și transparența să fie totală și alta e să fie pe site-ul companiilor respective.

DL Consilier Ene Stelian

Aici e vorba de legislația privind guvemanța corporativă care prevede în mod expres că trebuie să publice declarații de avere, trebuie să publice organigrama, ce se cere în chestionar, conform legii. Clarificăm. Legislația privind guvemanța corporativă cere anumiți indicatori. Și la punctul 32, exprimarea în capul de tabel este gradul de îndeplinire al legislației corporative în vigoare. Asta e o chestiune care, în opinia mea, nu ar trebui să fie într-o hotărâre de consiliu. Pot să înțeleg poate că până la sfârșitul anului 2018 că societățile sunt în organizare și încă nu reușesc să-și pună CV-uri șa.m.d. Și încă ceva! Până la urmă, chestionarul, el nu e normat prin această hotărâre de consiliu, deci, oricum, el poate fi modificat ulterior. Noi doar votăm astăzi gradul de îndeplinire. Și spunem 100%, e oricum un indicator destul de lax, adică serviciul din primărie poate să modifice chestionarul ulterior, pentru că el nu face parte din această hotărâre. Deci, eu zic că 100% e realizabil.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Mai suferă de ceva acest indicator, de formula de calcul la care ajungem la acel procent. Dacă o aplicăm așa cum ne este explicată, putem ajunge la cazuri supraunitare, la 200, la 500%. Și vă pot explica de ce, că e vorba despre algebră aici, e foarte simplu, nu poate fi mai mare numărătorul decât numitorul (să fie numitorul mai mare decât numărătorul -conform înregistrării) și atunci avem o fracție supraunitară. înmulțit cu 100 ne da peste 100%, Și am explicat. Ori nu s-a înțeles foarte bine ce se dorește cu acest indicator ori nu avem cunoștințe elementare de matematică și de algebră. Cred că procentul de 100%, adică transparență totală ar fi mai bine.DL Coșocariu Alexandru -

Președinte C.A. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Bună ziua! Eu răspund în cazul societății noastre, Algorithm Construcții, chiar dacă nu suntem la punctul ăsta, e un indicator care ne afectează pe toți. Trebuie să vă gândiți în modul următor: raportările indicatorilor sunt pe date fixe. Pot să fie unii indicatori lunari, semestriali, trimestriali ș.a.m.d., în funcție de fiecare indicator în parte. Dacă îți iei grad 100% de îndeplinire și ești în negociere a unuia dintre cele 41 de lucruri pe care te obligă indicatorii să le ai, de exemplu ești în renegociere cu angajații sau ești în renegocierea unui contract, tu, în momentul ăla, fiind în renegociere, nu ai 100% și îți pică indicatorul și îți vine neîndeplinirea indicatorului tocmai pentru că tu ești în proces de negociere a lui. Colegul nostru de la partea de guvemanță corporativă!

DL Vodislav Alexandru - Societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Ideea este că avem 3 categorii: “da”, „nu” și „nu e cazul” . în momentul în care tu te apuci și bifezi cele 41 de căsuțe și ajungi la cel ocupațional, cum a zis colegul meu, nu intră nici la „nu e cazul” nici la “da”, intră la “nu” și atunci nu faci indicatorul, pentru că „nu e cazul” în sine nu e strict speța pe care mergi. Aia e problema.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-lui consilier Mălureanu. Da, formulează!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Ca să fie clar, la anexă avem coloana guvemanță corporativă iar propunerea este ca acest indicator să fie de 100% pentru semestrul I 2018, semestrul fi 2018, semestrul I 2019, semestrul II 2019, semestrul I 2020, semestrul II 2020, semestrul I 2021, semestrul II 2021 și am și un al doilea amendament. Nu știu dacă au fix aceeași formulare dar e același indicator, practic.

DL Vodislav Alexandru - Societatea Algorithm Construcții S3 SRL

La anexa care intră pentru guvemanță corporativă, transparență, la noi, de exemplu, avem 41 de variabile. E posibil ca a noastră să nu fie aceeași cu cealaltă companie. 100% al dânsului nu poate fi același cu 100% al meu, în caz că nu se înțelege foarte bine explicația.

''ifl

!®i“ \,^W    >

XSXft1    , v/'*«*


Dl. Cosocariu Alexandru -


SCf^BEC-V

Președinte C.A. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL Nu e vorba de același lucru. Vorbim de variabile care sunt luate în calcul,

care variabile pot să nu fie încheiate în momentul raportării indicatorului. E un lucru foarte clar. Vorbim despre 2 lucruri diferite.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Ideea e următoarea: indicatorul e același pentru toate societățile. Intr-adevăr pot varia întrebările, pot fi la o societate mai multe întrebări, la altă societate mai puține întrebări sau schimbate 2-3 întrebări dar indicatorul, în esență, e același. Se aplică un chestionar către fiecare societate dacă și-au publicat bilanțul, raportul de audit, conflictul de interese, declarația de avere, CV-urile, tot ce am discutat până acum. Și practic bifez da sau nu. Acum, eu înțeleg că s-ar putea să fie în mod excepțional astfel de situații, putem discuta atunci când apar în mod excepțional și spun da, domnule, vine consiliul, vine reprezentantul și spune : domnule, în cazul de față nu ne-am îndeplinit indicatorul cu 100% nu pentru că nu am publicat, a fost o situație excepțională dar noi, acum, nu vrem să stabilim regula pentru excepție, noi stabilim o regulă generală. Dacă apar excepții discutăm în consiliu, că de asta ne întâlnim aici, cum votăm și contractele pentru fiecare situație în parte.

DL Cosocariu Alexandru -

Președinte C.A. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL

După cum spuneam și mai devreme. în 41 de variabile există șansa foarte mare să apară o excepție. Nu consiliu aprobă aceste variabile ci Ministerul Finanțelor la care se face raportarea. Deci, practic Ministerul de Finanțe poate să ne pice pur și simplu dacă, de exemplu, din cele 41 de variabile noi am îndeplinit 39 și 2 sunt negociabile, indicatorul nostru este neîndeplinit.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-le consilier!

Dl. Consilier Ene Stelian

Să știți că chestionarul nu e impus de Ministerul Finanțelor aici. Adică poate fi modificat. într-adevăr indicatorii sunt impuși dar forma chestionarului nu e impusă.

DL Coșocariu Alexandru -

Președinte C.A. Societatea Algorithm Construcții. S3 SRL

Am folosit termenul de guvemanță corporativă.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă

rog!

V/0.

( 85 ! >*«    ;, &£- ’ '■ ■ ■foi. •■    >■

\ O \>. K'AV > ' ÂP / \    '"--J    /    /

\ *>A.'''Î f?    •■ :*' i    i?

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 4 consilieri care nu au votat amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. Da, d-le consilier!

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Referitor la ce a spus colegul meu cu acel calcul, într-adevăr este o eroare de exprimare dar se poate corecta. La formularea pentru transparența și comunicarea pentru imaginea companiei, respectivul indicator spune că flecare acțiune nedesfașurată, deci vorbim despre “nu e cazul”, dar în paranteză spune așa: pentru că nu au apărut informații noi, se va bifa prin operarea în coloana “nu e cazul” și aici poate să apară următoarea situație, prin această paranteză care se face, poate să fie raportul de audit, care se face o dată pe an, sau bilanțul și într-adevăr îl avem în semestrul I, când se publică, dar în semestrul II nu mai avem alt raport de audit, e un singur raport de audit. Și atunci, așa cum se înțelege aici, o să fie bifat că “nu e cazul” dar de fapt el e îndeplinit, pentru că a fost publicat, deci nu ai cum să ai alt indicator. Propunerea mea este tot la fel, pentru toate companiile să se elimine această paranteză, practic, “ pentru că nu au apărut informații noi”. Deci pot să nu apară informații noi dar indicatorul să fie în continuare îndeplinit. Amendamentul 2, ăsta e.

DL Consilier Ene Stelian

O întrebare pentru juridic. Acești indicatori sunt definiți în cadrul raportului de specialitate? Deci avem o hotărâre care are ... în corpul hotărârii se face referire la o anexă unde e procentul de 100% de îndeplinire, care face parte din hotărârea de consiliu. Suplimentar față de aceasta avem un raport de specialitate în care avem acel chestionar definit. Acum, Liviu vrea să modifice chestionarul.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Nu chestionarul. Atenție! Definiția!

D-na Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență

Legislativă

Chestionarul este orientativ și nu este o anexă la hotărâre. Eu, consiliul, am aprobat doar indicatorii.

Dl, consilier Mălureanu Liviu

Amendamentul este foarte simplu. Să eliminăm din definiția “transparență și comunicare pentru imaginea companiei” la propoziția fiecare acțiune nedesfășurată ( pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operarea în coloana “nu e cazul” se înlocuiește cu fraza “fiecare acțiune desfășurată se va bifa prin operațiunea în coloana “nu e cazul”. Practic am eliminat ceea ce era în paranteză. Acesta este amendamentul.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, 6 consilieri care nu au votat, amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele 2 amendamente. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 32, ' Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L.99. Supun la vot punctul 32 cu aceleași amendamente. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 33, "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL” Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier.

PI. Consilier Mălureanu Liviu

Aici am un amendament pe care l-am discutat și agreat și în cadrul comisiei, am discutat și cu reprezentantul societății. La indicatorul nefinanciar “clienți” să se modifice pentru semestrul I 2018 de la 75% la 80% și pentru semestrul II din 2018 de la 80 la 85%.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă

rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele 3 amendamente. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 34, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL,” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Supun la vot punctul 34 împreună cu cele două amendamente. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 35 "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm


Construcții S3 SRL." Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Supun la împreună cu cele două amendamente. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 36 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. ” Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Avem un amendament care a fost discutat și agreat în cadrul comisiei și anume, la indicatori de profitabilitate se vor modifica după cum urmează: S I 2018 neaplicabil, S II 2018 - 0,23; S I 2019 - 0,28; S II 2019 - 0,28; S I 2020 - 0,28; S II 2020 - 0,28; S I 2021 - 0,35; S II 2021 - 0,38. Iar indicatorul de venituri se va schimba după formula venit/active și va avea următoarele valori, țintă indicatori de performanță planificat pentru S I 2018 - 0; S II 2018 - 0,55; S I 2019 - 1,49; S II 2019 - 1,49; S 12020 - 1,49; S II2020 - 1,49; S 12021 - 1,5; S II2021 - 1,6.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc! Supun la vot amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere, 3 consilieri care nu au votat amendamentul d-lui consilier a fost aprobat.

Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele trei amendamente. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 37 “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 38, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB SA. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, „Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii si Identității Naționale în administrarea

9    9    ...    9

? /£?

sm țr“

(ISu-


■>?7

i fț-

-y

Consiliului General al Municipiului București. ” La acest punct se vaMMi&x art. 45 alin. (1), deoarece s-a făcut o eroare de alineat. Da, doamna consilier.

Dna Consilier - Galbenu Ana-Iulia

în condițiile în care investițiile, în aria activității Primăriei Sector 3, noi vrem să ne întindem, nu avem bani de personal, nu avem bani de investiții în diverse, dar avem bani să mai luăm un teren să mai punem niște borduri, niște pavele și altele. Nu sunt de acord. Ministerul are bani, ministerul are oameni angajați să se ocupe de terenul respectiv. Nu văd de ce resursele cetățenilor din Sectorul 3, ar fi investite acolo în momentul ăsta și de ce am deschide demersurile? Avem vreo adresă de la minister, un punct de vedere ? Ceva prin care să ne ceară? Nu este normal, noi nu avem accesibilizate străduțele secundare ale sectorului, adică persoanele cu handicap nu pot circula pe trotuare, adică sunt alte și alte probleme în sector decât să stăm să reamenajăm zona respectivă, care nu ține de Sectorul 3.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamna consilier, discutăm de Sectorul 3. Așa, unu.....Nu v-am întrerupt

doamnă. Considerați că este o minimă decență, să nu zic altfel, să ne ascultăm reciproc?! Eu nu vă întrerupt nici când spuneți enormități.

Ați lăsat să se înțeleagă, că nu ține de Sectorul 3. Ba da! Că nu benefieciează cetățenii din Sectorul 3. Ba da! Clar, benefieciează cetățenii din Sectorul 3. Mai mult decât atât, vă spun că îmi este jenă, cu o zonă centrală care este parte componentă a Sectorului 3 să arate în felul în care arată. Unu.

Doi. D-voatră vorbiți despre trotuare și accesibilitate. Toate trotuarele pe care le-am făcut...ok să nu zicem toate, în general noi ce reabilităm facem cu accesibilitate, si stiti bine chestiunea aceasta. Sunt acele trotuare vechi, de acum 10-15-20 de ani care nu asigură accesibilitatea așa cum bine spuneți, dar de principiu tot ce reabilităm îl facem în acest sens.

Vorbiți de faptul că noi am spus că nu avem bani, ceea ce este o realitate, dar din puținii bani pe care îi avem încercăm să facem cât mai multe lucruri.

Vă asigur că acel teren, să ne ajute bunul Dumnezeu și să ajungem cu demersul la capăt și să fie la noi în administrare și să putem să ne ocupăm de el, că-1 facem cu bani puțini, și îi dăm valoare foarte mare și rezolvăm o problemă, care repet este în Sectorul 3 și a devenit o problemă a Sectorului 3. Credeți că eu n-aș fi bucuros să fie reabilitată zona pe banii Guvernului?! In situația în care administrația locală și chiar astăzi am avut discuție cu secretarul general al CMR, adică Asociația Adminitrației Publice Locale din Europa, în care facem o analiză,

Hkr X&X- /f/

\    ,    x>/

\^xj.

\RuL 3 X

chiar acum suntem în analiză să vedem care este gradul de finanțare’ al administrației publice locale din Europa, adică din toate statele raportat la administrația centrală, unde noi în România stăm foarte prost. Pentru că banii cu adevărat sunt în administrația centrală. Dar repet, din nefericire, iată că sunt de atâtia ani acolo si zona arată mult sub ceea ce ar trebui sau ce ne-am dori, ca să nu mă exprim altfel. Pe cale de consecință stimate doamne și domnilor consilieri și stimați domni, aș fi foarte bucuros dacă ați fi de acord cu preluarea în administrare a acelei zone și aveți angajamentul meu că așa cum celelalte zone din Sectorul 3 le-am amenajat frumos cu bani puțini, o să facem același lucru și acolo.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar! Da, domnule consilier.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

întrebare: nu se pot solicita și fonduri de la Ministerul Culturii sau de la altă instituție? Ca să nu folosim.... dacă e clădirea și spațiul ministerului, să luăm banii, noi ne ocupăm că e la noi în sector și atunci toată lumea e fericită.

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Dorîinule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Teoretic, da. Practic, nu știu care ar putea să fie procedura legală prin care Ministerul Culturii să ne dea nouă bani. Pe care procedură? Alocările de la bugetul central se fac pe norme legale, adică pe PNDL, dar nu administrează Ministerul Culturii PNDL-ul și dacă vă uitați în PNDL nu există așa ceva. Nu ne dă pentru amenajarea de spații verzi sau spații pietonale sau chestii de genul ăsta PNDL din câte cunosc eu. Si oricum PNDL-ul e închis. La revedere!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos! Da, doamna consilier.

Dna consilier - Galbenu Ana-Iulia

Nu am zis că nu tine de sector, nu tine de Primăria Sectorului 3. O să cu parcă și cu dacă, vedem, e în viitor, nu e actual. Deci, în momentul actual nu ține de Primăria Sectorului 3. E o realitate! Tine de minister că de asta vrem să facem demersurile astea.

Ziceți, costuri minime. Eu încă aștept, nu verbal, nu să vin și să mi se arate, ci scris și pe foi costurile pentru reamenajeare peisagistică la școli, care au fost 2 milioane și ceva erau niște sume fabuloase și s-a zis că suma e mult mai mică. Nu există și nu mi s-au prezentat și cererile simt foarte vechi.

DL Marius Popescu - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

neinteligibil.....

Dna consilier - Galbenu Ana-Iulia

Lăsa{i~mă să am dubii. Da și am primit lămuriri doar pe două școli și am cerut după aia copiile pe restul. Dar aici nu văd rostul, de ce acum nu prioritizăm investițiile și toate demersurile. Eu nu văd rostul acestui demers.

PI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionut

Domnule Primar!

Pi. Primar ai Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamna consilier, vă spun pentru a mia oară că avem dificultăți foarte mari să vă dăm d-voastră documente pentru că le folosiți cu foarte multă rea credință, ca să vă spun direct și deschis. Dar, toate datele sunt publice și cele care nu sunt, devin publice cel puțin cu 1 mai, ca să fi treaba clară. Deci vor fi date publice, nu pentru d-voastră, când vor fi publice oricum o să le interpretați d-voastră cum doriți, n-am cum să vă Împiedic pe treaba asta. Atâta puteți, atâta faceți.

Dar, dați-mi voie, am ascultat și o argumentație, mă rog, lipsită de logică nu puține la viața mea, dar asta mi se pare o emblemă a unei argumentații fără niciun fel de logică “Nu domnule pentru că nu este în administrarea Primăriei Sector 3”. Dacă era în administrare, nu veneam cu hotărârea asta doamnă. De asta venim cu hotărârea asta, că nu este în administrarea noastră. Aveți nevoie de meditații la logică, doamna consilier.

Pl> Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar! Da, domnule Inocențiu!

Pi. Consilier Inocențiu Voinea

Eu aș vrea să cer o meditație, acum în direct. Această hotărâre (care -conform înregistrării) precede o altă hotărâre prin care vom decide preluarea acestui teren, înțeleg. Nu?! Sau e suficient doar această solicitare și vom primi.....

PI, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cu această hotărâre începe demersul oficial de preluare. Noi, nu putem prelua în mod efectiv. Noi cerem. Dar ca să-l preluăm în mod efectiv, trebuie ca acel care-1 deține să fie de acord să ni-1 predea, să ni-1 dea în administrare. Până când nu-1 cerem, dânșii nu se pot pronunța, dacă ni-1 dau sau nu. Eu sper din suflet, unu, că d-voastră sunteți de acord să-l preluăm și doi, că dânșii sunt de acord să ni-1 dea. După ce dânșii sunt de acord noi o să dăm o hotărâre dacă mai e nevoie, să-l preluăm.    -    JA

•-îs liga

■ J


DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier!

DL Consilier Inocențiu Voinea

Dacă nu mai e nevoie de o altă hotărâre să-l preluăm atunci această hotărâre se ia în baza articolului 45 alineatul 3 pentru că ține de patrimoniu, hotărâre care vizează patrimoniul, dacă nu, bănuiesc că va trebui să avem o altă hotărâre de preluare. Asta am întrebat.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule consilier! Supun la vot punctul suplimentar. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 2 sumplimentar a fost retras de pe ordinea de zi.

Trecem la punctul 3 sumplimentar “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 676/28,12.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 abțineri, 6 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct „întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor. ”

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Trecem la ultimul punct: “întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor”. Da, domnule consilier!

DLConsilier Voinea Inocențiu loan

în legătură cu imobilul din 1 decembrie, nr.15, afectat din incendiul din 09 martie 2016 aș dori să-l invit la cuvânt pe domnul Oancea Lucian. Poftiți!

DLOancea Lucian - cetățean al Sectorului 3

Vreau să încep prin a mulțumi Primăriei și Consiliului Local Sector 3 pentru eforturile pe care le-au făcut în sensul ajutării celor care au locuit la mansarda situată în 1 Decembrie numărul 15A. Acolo a avut loc un incendiu în 09 martie 2018.

Ce as dori eu să solicit Consiliului Local si Primăriei Sector 3 este ca în viitor să găsim o cale de colaborare, pentru că ne propunem să reabilităm respectiva mansardă și primii pași ar fi să facem o acțiune de igienizare și


AiW'/j

? "fi ZșJ' (7*^

' ll|»

\*>^îA„ ....-VA'

Și, de asemenea, am vrea să colaborăm cu Primăria și Consiliul LocâEScelor 3 la realizarea unor măsuri și acțiuni, pentru că mai sunt și alte clădiri mansardate în zonă de către aceeași firmă și sunt situații care poate au fost legale la momentul realizării proiectului dar poate ar putea fi îmbunătățite. Și aici mă refer la imobilul de la 15 A există accesul la mansardă deși sunt două scări, doar printr-o singură scară. Mi se pare o chestie nelogică și potențial periculoasă; posibil un nou incendiu si atunci s-avem victime. Vă mulțumesc foarte mult!

Dl. Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Domnule primar!

Dl. Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Eu vă mulțumesc! Este o situație reală acolo, nu doar tristă dar si relativ complicată. Și vreau să îi mulțumesc și domnului consilier pentru că a avut această inițiativă și de aceea v-aș ruga, domnule consilier, deci vă rog mult și împreună și cu dânsul și împreună și cu mine și cu aparatul haideți să încercăm împreună să identificăm acele posibilități reale prin care să putem interveni acolo. Mă bazez foarte mult pe dumneavoastră, mai ales că sunteți interesat de chestiunea aceasta, nu că eu aș fi mai puțin interesat.

V-o spun direct și deschis că eu, personal, am făcut mai multe demersuri în acest sens dar e posibil și din cauza faptului că am foarte multe proiecte pe cap în perioada asta, să nu fi aprofundat suficient de mult. Mă bazez, repet, în primul rând pe dumneavoastră, pe dumneavoastră, domnul consilier, și pe dumnevoastră ca asociația de proprietari să veniți cu varianta legală în care putem să ne implicăm noi acolo și să rezolvăm problema. Da? Păi nu? De-asta suntem aici, domnul consilier, ca să facem treabă pentru cetățeni. Nu? Au avut încredere să ne aducă aici și eu cred că nu trebuie să îi dezamăgim. Iar aici chiar e o situație complicată. Cred că ati vrut să mai vorbiți.

9    9
Dl.Oancea Lucian - cetățean al Sectorului 3

Vreau să fiu bine înțeles. Am trimis sms-uri către toti consilierii a căror numere de telefon le-am obținut de pe site. Deci nu am un parti-pris cu un partid anume. Eu vreau să rezolv situația pentru mine, ca și proprietar acolo, pentru cei care încă locuiesc acolo, cei de la parter la etajul 4 locuiesc la fața locului și se infiltrează apa la ei și bineînțeles pentru cei care avem proprietăți la mansardă.

Vă mulțumesc foarte mult!

DL Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Stimate domn, ca să clarificăm lucrurile, n-am niciun fel de problemă dacă de exemplu colaborăm cu unul sau alți consilieri, cu vreun partid sau nu, care e


/£%■>'

1^ r /W«W

>tP \O    />;

mo, ^y

VA\^/ "l ^sw


reprezentat în consiliu, credeți-mă sincer, n-am niciun fel de proble opțiunea fiecăruia, dar în același timp vă spun cât se poate de direct și descins că singur nu pot. De asta suntem aici, ca să fîm echipă, să facem echipă și ca împreună să reușim să realizăm cât mai multe lucruri din tot ce avem de realizat. Da? Deci, domnule consilier, vă mulțumesc mult!

Dl. Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Da! Mulțumim frumos!D-le consilier!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

O s-aduc în vedere mai multe aspecte. O să-ncep cu cel pe care voiam să-l menționez în timpul ședinței. După cum v-amintiți în cadrul altei ședințe am votat ca unul dintre căminele de la Liceul Decebal să fie folosit de către elevii care-nvață în Sectorul 3 și care nu au domiciliul în București. A trecut proiectul respectiv doar că am aflat cu surprindere, fiind în cadrul consiliului de administrație al Liceului Anabaptist, cred, și mi-au spus că dânșii au destul de mulți copii care sunt din afara Bucureștiului dar nu știau despre această posibilitate de a folosi elevii lor acel cămin și chiar au fost foarte bucuroși că există această facilitate în Sectorul 3. Cu această cale vreau sa reînnoiesc invitația pe care am facut-o și cu altă ocazie către direcția de învățământ și să facă o informare către toate unitățile de învățământ din Sectorul 3, despre posibilitatea cazării în acel liceu. Se pare că încă nu e cunoscut acest lucru , adică eu, cel puțin, am validat la fața locului.

Ăsta e un aspect. Sunt mai multe, o listă destul de lungă. Asta e, consilierii sunt abordați de către cetățeni, îi reprezentăm. Mi s-a semnalat și într-adevăr așa este, am verificat, sistemele de irigație au niște cutii și înnăuntru acestora e un dispozitiv, acelor cutii li se desfac capacele și se fură acele dispozitive; am înțeles că nici nu costă chiar așa puțin. Ce facem? Adică, una la mână, capacele se iau foarte ușor, iar acele dispozitive nu mai sunt. Pot, se poate fără acele dispositive? Asta e o soluție atâta timp cât ele ori sunt furate și atunci nu le mai montăm ca să nu le mai fure, adică e o soluție tehnică să nu le mai montăm sau dacă nu, să securizăm foarte bine acele capace astfel încât să nu mai poată fi scoase și să se fure acele dispozitive. Ăsta e un aspect. Cum doriți dumneavoastră, eu am o listă lungă.

Dl. Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

C7, C8 de la Decebal, atenție! Mi-amintesc amendamentul dumneavoastră care spunea de genul că tinerii și elevii au prioritate. Corect? Ceva de genul ăsta! Dar nu-i problemă! Haideți să ne uităm la acel amendament, pe care l-ați avut. Nu-i problemă, nu știu să facem lucruri perfecte, dar le îmbunătățim! Dumneavoastră veniți să-mi spuneți acum c-ar trebui să facă o mediatizare, informare a liceelor și școlilor din Sectorul 3.


iW

>;î||gi <    X^-/

\A

\G "■-

s()cietatcaJ^W^^^ facem o discuție


N-am niciun fel de problemă, o să luăm legătura, e Intenționăm și probabil o să venim în fața consiliului să referitoare la faptul că avem o mare nevoie de incubator de afaceri. Eu, personaj am fost luni la Paris, printre altele am avut mai multe întâlniri acolo și inclusiv o expoziție. Am văzut un incubator de afaceri care ne-ar fi atât de necesar în România și de ce nu în Sectorul 3. Una dintre cele două clădiri consider că ar fi foarte oportun și foarte benefic dacă ar căpăta destinația de incubator de afaceri, pentru tineri, că tot discutăm despre tineri. Ăsta e un subiect. Un alt subiect, dumneavoastră discutați despre acele automate din sistemul nostru de aspersie, nu mai știu cum se numesc. Sunt niște timere, dar le zice într-un fel, cei din domeniu știu. Mă rog acele automatizări, domnul consilier! Nu se poate fără! Stimați consilieri! Deci, fără acelea, ar însemna că noi să plătim niște oameni care să meargă să pornească și să oprească sistemele de aspersie. Vara, când avem 40 de grade și n-a plouat și nu plouă 2-3 luni de zile, avem program și de 6 ori pe zi, de 5 ori sau chestii de genul ăsta pe zi. Vă imaginați ce armată de oameni trebuie plătim noi, ca să pornească și să oprească acele sisteme. Dar am solicitat deja și așteptăm răspunsul din partea producătorului să ne dea soluție pe chestiunea asta, pe temporizatoarele astea cu niște sisteme anti-furt. Am încercat să le batem un țăruș să le prindem cu lacăt, se mai îngreunează dar nu eliminăm. Pe de altă parte activitatea noastră se îngreunează pentru că astea sunt și ele niște chestiuni destul de defectabile. Noi de la un moment la altul, atunci când plouă, de exemplu, trebuie să ne ducem să-l oprim, că plouă și cetățenii, pe bună dreptate, ne ceartă, de ce mai merge aspersia că plouă. Când plouă le oprim, după aia dacă e răcoare le dăm mai rar, dacă e caniculă le dăm mai des. Noi trebuie să avem permanent acces acolo. Cu cât îngreunăm accesul cu atât ne îngreunăm noi, nouă activitatea. Dar să știți că e o chestiune care într-adevăr ne preocupă și încercăm să găsim soluții.

...neinteUgibil.....

Depinde, da sau nu, dacă e pe zona reabilitată de pe Grigorescu într-adevăr alea însemnă că au fost furate. Pe zona care e în lucru, care nu a fost încă reabilitată, acolo au fost scoase, pentru că noi, toamna, le scoatem și le montăm primăvara.

Pe partea stângă, că pe dreapta este șantier și n-am umblat deloc acolo și acolo sunt temporizatoarele la locul lor. Pe partea stângă, dacă discutăm până în Liviu Rebreanu, da, da, acolo e șantier, n-au fost montate, au fost scoase de astă toamnă și nu le-am mai montat în primăvară că trebuie întâi reabilitate și după aia le montăm.


Asta nu înseamnă că nu avem probleme grave. Ne dispar astea câteva sute pe an, câteva sute bune, ceea ce ne generează oarece costuri, dar să stiti că fără ele costurile ar fi mult mai mari.

D1. Consilier Mălureanu Liviu

Un alt aspect care mi-a fost adus la cunoștință, la Direcția de Evidență a Persoanelor, am înțeles că nu există niciun sistem de ticketing acolo, cetățenii se îmbulzesc acolo.. .Haideți s-o rezolvăm, că e un sistem simplu, nu este așa de...

Dl. Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier, da, este încă o problemă, este ev mediu la evidența populației și de aceea o să amplasăm în imediata perioada. Sper ca maxim o lună de zile, încercăm s-aducem să montăm niște containere chiar aici la Mihai Bravu, vis-a-vis în curtea liceului și s-aducem evidența populației aici și să creem niște condiții cât de cât de secol 21. Nu va fi definitiv ci va fi o chestie temporară până când o să ne mutăm cu toții, să sperăm, așa cum e în primărie de fapt, da? Acum, în 5 puncte diferite e mai complicat. Atunci o să fie mai simplu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Următorul aspect, au fost făcute trei solicitări: 78132/20.09.2016; 7068/31.01.2017; 26580/30.03.2017. Este vorba despre trei frați, care am înțeles că au rămas fără părinți și care se adresează primăriei să clarifice situația unui teren, să-l poată valorifica și se pare că nu au reușit nici până acum să se lămurească și să primească, nu știu exact detaliile foarte clare , dar v-am dat numărul de solicitări tocmai de-asta vi le-am citit, îl aveți. Acolo scrie foarte clar ceea ce dânșii solicită, sunt din 2016, 2017, deja au apelat la consilieri, că au văzut că aparatul primăriei nu le-a rezolvat această situație. Aș ruga, dacă se poate, la următoarea ședință pe aceste solicitări: să vedem care a fost solicitarea, de ce nu s-a rezolvat, dacă se poate rezolva, mai ales că e un caz mai deosebit.

DL Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

îmi cer mii de scuze că nu cunosc toate solicitările care intră-n primărie și nu le știu pe de rost. Era bine dacă veneați cu solicitarea în mod efectiv ca să discutăm ceva concret. Data viitoare ar fi bine!

Dl. Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Domnule consilier!

DL Consilier Dobre Alexandru

Da, mulțumesc! Ați vorbit o oră , m-am plictisit! Rog președintele^ să mă învoiască, am niște probleme! Mulțumesc.

DL Președinte de ședință Voicu Alin -lonuț

Sunteți învoit, domnule consilier! Da, domnule consilier! Continuați, domnule consilier! Vă rog!

DL Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Acum, stimați consilieri, ședința chiar dacă mai continuă, cei care aveți treabă... Mai avem nevoie de cvorum pentru chestia asta? Nu cred!

Așa că, cei care nu sunteți interesați neapărat de discuția asta, nu sunteți neapărat obligați să rămâneți!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -lonuț

Da, domnule consilier!

DL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Am și eu o propunere! De acum să luăm cuvântul pentru lucruri presante și care apar fix în timpul ședinței sau cu o zi, două înainte. Adică, tot ce ne-afi spus până acum se putea face în scris către aparatul primăriei, către secretariat, către cine doriți d-voastră și deja poate aveați răspunsul la ele. Nu trebuie să recităm acuma chiar tot aici, doar urgențele.

Dna Consilier.Vasiiiu Mariana

Păi da, dar nu sunt înregistrați!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Deci acum cearta este că preluăm din ceea ce ne spun cetățenii, ceea ce și domnul primar recunoaște în unele cazuri că sunt probleme. Stați liniștită că nici un sfert, nici 10% din ce ne solicită cetățenii, nu vă citesc aici, dar unele...

DL Președinte de ședință Voicu Alin -lonuț

Domnule consilier Pelinaru!

Dl.Consilier Pelinaru Cornel

Cetățenii ne-au trimis aici, dar asta nu înseamnă că trebuie să le prezentăm la toți problemele în ședință de consiliu. Mergeți întâi la organele abilitate pentru fiecare din cazurile astea și în măsura în care nu vă rezolvă directorul respectiv, șeful de serviciu sau funcționarul respectiv, atunci să spuneți problema, dacă vreți

. V iS* X^YYeYY.''

V<;?y\X

într-adevăr să vă implicați. Dar nu în ședință de consiliu, cum a spW%


consilier, nu de aia ne adunăm aici ca să rezolvăm cazuri. Rezolvăm ce nu se po'ate rezolva de către dumneavoastră, dacă v-ați implica, sau ei, organele abilitate. Veniți cu treburi concrete, nu-mi dați un număr de lucrare , pe care să mă duc să-l caut eu la primărie jos. Mergeți întâi la cei abilitați să rezolve și dacă nu vă rezolvă atunci, da, supuneți atenției consiliului și e o abatere sau e ceva care nu e în regulă.

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumesc frumos! Domnule Petrescu!

Dl. consilier Petrescu Cristian

Mă scuzați! Am încercat să fiu elegant, dar văd că nu se poate! Am impresia și nu am impresia, am siguranța că vorbim de populism și demagogie în cazul colegilor noștri de la USR. Adică doar ca să vadă cetățenii respectivi că s-a ridicat acea problemă în consiliu, de către domnul Mălureanu, sau de către oricine altcineva de la USR, mi se pare pur demagogie și pur populism. Puteați să faceți aceste lucruri în scris, să le-adresați direcției respective și cu răspunsul de la direcția respectivă, n-aveți decât să mergeți la cetățeanul care v-a sesizat, dar nu să ne spuneți aici niște lucruri care doar să rămână pe bandă, ca să le puteți dovedi cetățenilor că le-ați luat apărarea. Credeti-mă că toți le luăm apărarea în fața aparatului sau nu neapărat apărarea, cât încercăm să le rezolvăm sesizările tară să fie nevoie să facem atâta bâlci. Hai să fim serioși!

D1. Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumesc frumos! Domnule consilier! Domnule Mălureanu!

DL consilier Liviu Mălureanu

Să știți că am făcut și în scris solicitare, dar nu mi s-a răspuns!

DL consilier Petrescu Cristian

Spuneți: eu, Mălureanu, am făcut solicitarea nr... referiți-vă la ce ați făcut d-voastră, nu la solicitarea cetățeanului!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumesc frumos! Da, domnule Constantin!

DLConsilier Dumitru Constantin

Vreau să iau puțin poziție în legătură cu ce s-a afirmat anterior. Modalitatea prin care faci sesizarea ține de alegerea fiecăruia. Nu sunteți obligați să stați aici în primul rând, în al doilea rând sunt probleme reprezentative pentru anumiți oameni.


4&p-

! 5s Ș“6t

■ fc

/ $ /

'L-Voc^>7


■>■,-■■ :■% \ ț’waA;

tcate*" /?/

/i

Z ?h

Că de asta se numește ultimul punct “întrebări, interpelări, petiții și iitfȘrrnițm .

Ține de alegerea fiecăruia cum vrea să-și exprime punctul de vedere. Asta o dată.

A doua chestie care ține de o problemă cetățenească, continuând ideea cu

pericolul de incendiu. Cred că v-aduceți aminte că acum vreo două luni v-am atras atenția despre situația de la Intrarea Sectorului. Acum o săptămână a fost incendiu în zonă. Vreau să știu dacă Direcția de investiții a prevăzut pentru respectiva stradă modernizarea sau supralărgirea străzii, asta în concret. Pe strada respectivă nu se poate intra nici cu ambulanța nici cu mașina de pompieri, casele sunt foarte apropiate iar situația este foarte dificilă. Dacă incendiul era 2 case mai la vale cred că ardea toată zona. Atât am avut de spus. Mulțumesc!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionul

Mulțumesc frumos! Domnule primar!

Dl. Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Apreciez deosebit, domnule consilier, faptul că veniți cu probleme care se discută la nivelul consiliului. Vreau să vă comunic faptul că spețe punctuale și probleme personale, avem zeci de mii lunar. Sper că sunteți de acord cu faptul că nu le putem lua în discuție în consiliu. Ele merg fiecare pe traseul lor și încercăm să le rezolvăm. îmi pare rău că trebuie să-i dau iar dreptate domnului consilier Petrescu, care a a făcut niște afirmații reale. Ce faceți dumneavoastră e într-adevăr o chestiune de spus în consiliu. Da, într-adevăr, pe Intrarea Sectorului e o problemă, dar o problemă care nu trebuie rezolvată în Consiliu Sector 3, pentru că acolo, dumneavoastră ați spus că singura soluție este de lărgire. Lărgirea ei este o problemă de încălcarea proprietății care înseamnă despăgubire, care înseamnă, ziceți, expropriere, pe care n-o poate face decât Consiliul General, credeți-mă, domnule consilier, că așa este. Nu sunteți de acord cu mine! Poate ne spuneți cum, mai bine și credeți-mă.. .Vă rog!

DLconsilier Dumitru Constantin

Este foarte simplu: sunt mașinile parcate ilegal pe o parte a străzii, strada este cu un scuar pe mijloc, scuarul respectiv are niște borduri foarte înalte, asta de fapt este problema. Dacă se va renunța la bordurile alea de lm înălțime și dacă oamenii vor fî obligați să parcheze în altă parte, în capătul străzii este un teren viran, al nimănui, bănuiesc că este al primăriei. Acolo se poate organiza un loc de parcare unde cei de pe stradă să-ți lase mașinile, nu sunt foarte multe și atunci se poate reorganiza toată zona. Dacă vreți vă fac și un desen , v-aduc și o soluție.

Dl. Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Intrarea Sectorului, puțin probabil să mă-nșei, este la Registru, Comerțului, care se intră din Basarabiei. OK! Mergem până acolo, că nu-mi amintesc scuarul ăla de pe mijloc. Dar e posibil să-mi fi scăpat câte ceva. Acolo, la Registrul Comerțului, principala problemă e că se intră în sac, adică pe unde intri pe-acolo și ieși, ceea ce e de evitat total în orice situație. Să nu-i mai lăsăm să parcheze acolo, știți cat de de acord sunt? Și unde să parcheze? OK! Haideți să ne-așezăm! Mergem până acolo și încercăm să găsim soluții constructive!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumesc frumos! Domnule consilier!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Eu o să-mi folosesc mai departe prerogativele pe care mi le dă legea, să-mi duc mai departe punctul de intervenție, e o dată pe lună. Dacă nici atunci nu pot să mai vorbesc, atunci când? Asta e! Cum s-a spus, nu e nevoie de cvorum. Dacă e rămân eu singur aici, se înregistrează și aia e! Păi vedeți? Păi vedeți?

Vreau să mai ridic situația cu asfaltările, problema asfaltărilor! Sunt încă străzi sau cel puțin străzile pe care circul eu nu au fost încă asfaltate, mai mult de atât e vorba despre strada Aleea Fuiorului, care am înțeles că n-a fost asfaltată din vremea celuilalt Negoiță. Haideți să termin, că văd că colegii sunt nerăbdători să plece, termin de citit interpelările și e mai rapid așa.

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Vă rog frumos să așteptați un răspuns!

D1. Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Domnule, deci țineți neapărat să confirmați fix ceea ce zice domnul Petrescu că nu vă interesează rezolvarea lor ci vă interesează să le spuneți unor cetățeni că ia uite, eu am spus în consiliu chestia asta. Păi vrea să vă spună realitatea și nu vreți să-l ascultați? Repet, domnule președinte! Poate c-ar fi bine, la fel ca-n Parlament să faceți declarații politice. De la ora D la ora D veniți aici, vă faceți declararațiile politice, nu de alta, dar vă deranjează ceilalți consilieri, domnul consilier.

DL Marius Popescu - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

Imediat după ce am primit sesizarea domnului consilier s-au și dus colegii mei pe teren; într-adevăr Aleea Fuiorului care este foarte mare, răspândită, are o gropiță de 25 cmp care o rezolvăm. Nu, vorbesc foarte serios. în rest, strada arată foarte bine. Și mai este o porțiune de alee, neamenajată, între două blocuri, care, într-adevăr, a fost pregătită pentru asfaltare și, din câte știu de la colega mea,

y.


;■>>'

:'2S I } vWws&tA’» t

V^‘vJ ■ .

V^Șgc

săptămâna viitoare, în două săptămâni se asfaltează. Și i-am spusf

consilier înainte de ședință această problemă.


Dl. Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Acuma îmi dau seama de ce nu voia să-l lăsăm să vorbească. îmi cer scuze, domnule consilier, îmi pare rău, nu trebuia sa-1 las să vorbească. Nici mie nu mi-a plăcut ce a zis.

DL Președinte de ședință Voicu Alin —Ionuț

Mulțumim domule director, vă rog frumos să continuați domnule consilier!

DL Consilier Liviu Mălureanu

Avem un imobil pe strada Panait Cernea cu Sfântul Iosif... Mă lăsați să continui? Dacă o luăm așa în miștouri atunci... Parcă spuneați că să ne respectăm unul pe altul. Văd că, chiar dumneavoastră sunteți cel care nu respectă!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Haideți domnule consilier, vă rog frumos să continuați! Vă rog frumos, că o s-ajungem din ce în ce mai rău dacă o ținem tot așa! Haideți! Liniște în sală, vă rog!

DL Consilier Mălureanu Liviu

Este un imobil la intersecția Panait Cernea cu Sfântul Iosif, o clădire abandonată, care este un focar de infecții. Acolo se strâng și persoane fără adăpost și sunt nenumărate gunoaie iar lângă este chiar un loc de joacă, deci sunt nenumărați copii în zona respectivă.

O altă situație, un focar de infecție similar este strada Brăilița cu clădirea Easy Credit, iarăși un focar de infecții...nu știu ce se întâmplă, astea simt doar două exemple. Asta e, trăim în București, dar în condiții din țări subdezvoltate.

Iarăși solicitări au fost din partea cetățenilor, partea de parcări! încă nu e clar dacă s-a deblocat sau nu procesul de se a aloca parcările.

DL Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Ați făcut vorbire despre terenuri private? Domnul consilier, dacă discutăm de proprietăți private, conform Constituției și conform legislației în vigoare, proprietarii sunt cei care răspund despre ele. Noi putem să-i amendăm, ceea ce se și întâmplă. De la 01 ianuarie o s-avem și de 5 ori impozitul, adică impozitul va fi de 500%, avem hotărâre de consiliu. E așa, domnul director? Deci noi facem ce depinde de noi. Că legislația ar trebui să fie mai strictă cu ei și s-avem pârghii mai serioase, cu asta simt perfect de acord, dar aveți grup parlamentar și mă gândesc că o să faceți o inițiativă în sensul ăsta. Nu? Așa! Dumneavoastră! Și domnul director


spuneți cu parcările! Cam câte mai aveți domnule consilier, ca să știm stăm! Oh! Am scăpat ieftin azi! Ia ziceți, domnul director!

PI. Director General Ilie Petre Iulian - DITL Sector 3 Neinteligibil
Dl. Președinte de ședință Voicu Alin -lonuț

Mulțumim, domnule director! Vă rog frumos să continuați, domnule consilier!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Mie așa mi s-a părut! O să invit acum cetățenii să-I luați pe ei la miștoîSă văd dacă vă e mai ...Păi văd că obișnuiți de fapt! Degeaba spuneți că nu obișnuiți ... Ne bateți nouă obrazul dar faceți ceea ce le spuneți altora să nu facă, în fine!

în IOR au început să se construiască chioșcuri pe spațiu verde, a început să se betoneze practic iarba, să se amenajeze spații comerciale. Din punctul meu de vedere IOR trebuie să rămână un loc în care cetățenii! să se bucure de spațiul verde și nu să fie sufocați de chioșcuri. Și aș dori să fac o solicitare către aparatul de specialitate: dacă pentru pistele de biciclete care se fac în IOR s-a obținut autorizație și de la Poliția Rutieră. După cum bine știți este și cazul celorlalte piste de biciclete care au fost, de fapt, amenajate în mod ilegal. Vă mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier, în primul rând vreau să știu și eu de ce mă certați. Cu ce-am greșit? Cu ce v-am luat la mișto? Chiar că meritați de multe ori! Dar cu ce v-am luat eu la mișto? Nu vreți să punem înregistrarea să-mi spuneți și mie cu ce v-am luat la mișto? Haideți, domnul consilier! Domnul consilier, haideți să trecem la concret. Stau și v-ascult cu multă răbdare, Și vi sa-ntâmplat s-aveți cetățeni care să spună aberații? Sunt convins că vi s-a întâmplat! Da, domnule, ceea ce fac și eu dar constatați că e aberant ce spun! Așa! Dumneavoastră faceți o afirmație conform căreia se betonează și se montează sau se construiesc buticuri în parc. Puteți să-mi dați un singur exemplu ?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Da, zona dinspre Park Lake , zona respectivă. O să vă trimit și poza din zona respectivă.

D1. Primar al Sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

Vreau ca Poliția Locală să verifice chestiunea asta. Eu, personal, am trecut astăzi pe acolo și n-am văzut niciun chioșc. Nu, nu că nu s-a edificat acum, că nu

^.^4/

&L f%»/ Q

î \î ,,x    ; /W

'WîUA^

''<g»UL3*>'

există niciun chioșc în zona Park Lake. Dar, dacă s-a întâmplat treaba asta, o să luăm măsuri. Oricum, eu vă întreb acum. S-a construit în parc vreun chioșc ultimul an? Adică nu anul ăsta, un an încoace. Ce-a făcut? Nu, a zis în zona Park Lake, în zona Park Lake nu există așa ceva. Credeți-mă, astăzi am trecut pe-acolo! V-a semnalat un cetățean sau ați trecut dumneavoastră pe-acolo? Am înțeles! Dacă vrem să ne respectăm noi pe noi, întotdeauna cred că ține de noi, fiecare în parte, dacă-mi permiteți, cred că este o datorie a fiecăruia dintre noi să fugim de penibil. Domnul consilier, vreți să mergem împreună acum să mi-arătați și mie chioșcul ăste? Perfect! Rămâneți pe loc!

Dl. Președinte de ședință Voicu Alin -Ionul

Mulțumim frumos! Da, doamna consilier!

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Au fost mai multe cazuri în zona Dristor, Rîmnicu Sărat și IOR, de otravă pusă pentru animale. Fie prin asta, aș vrea să știu dacă Poliția Locală ia măsuri și dacă au fost sesizări. Au fost cazuri în care animalele de companie au avut de suferit și nu consider de glumă. Și să știți că e un pericol și pentru copii nu doar pentru animale. Deci, nu știu, mi se pare cârnați sau altceva cu cuie și cu otravă, nu mi se pare OK!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionuț

Mulțumim frumos!

DL Primar al sectorului 3-Robert Sorin Negoiță

O secundă! Domnilor ați făcut o solicitare din partea consiliului pentru tabiet și telefoane. Bun, de acord! Dar, haideți să ne-nțelegem , că unele tablete într-adevăr sunt mai vechi, dar altele sunt de un an jumate, adică de la sfârșit de 2016, din ce am văzut eu situația. Dacă pe cele vechi, înțelegem, mă rog utilitatea demersului de a le schimba, pe astea de un an și jumătate n-aș vrea. A, ok! Alea de 5, 6 ani , alea trebuie schimbate, clar. Unu: deci, haideți să facem o situație, cei care aveți nevoie să le schimbăm, punctual! Nu le schimb pe toate, ci, mă rog, vă dăm acolo unde este cazul. Si doi: telefoane mobile. Am înțeles că din 2014 nu mai aveți telefoane, nu? OK! Păi, haideți să vă dăm telefoan, că e normal. Si vedeți că probăm o aplicație, acum, prin care, normal în primul rând dumnevoastră, trebuie să semnalați problemele din oraș. Dar acum punem la punct un sistem de genul ăsta și de aceea vă și dotăm cu telefoane, în speranța că multe dintre probleme o să le-afișați acolo, nu veniți cu ele în consiliu. Mi se pare mult mai util. Eu vă mulțumesc încă o dată! Domnule consilier, mergem acolo!

DL Președinte de ședință Voicu Alin -Ionul

Mulțumim frumos, domnule Primar! Domnule Popa!

Vă mulțumesc pentru participare! Declar ședința închisă! O zi bună în continuare!întocmit: Cojanu Camelia

Gheorghișan Eldha Buhoci Cristina Dobre Filofteia

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Retragerea punctului suplimentar 2

Yes (Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fieancu Fiorin Hontaru Valerica Marineata Mareei Paunica Adriana Popescu Romeo Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 4)

Dumitru Constantin Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Petrescu Elena


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Tudor Elena Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Peiinaru Comei

Radu Constantin

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu ioan

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

Moidoveanu Lucian Ionel

No-Vot i ng {Total: 2 )

Petrescu Elena

Tudorache Livia

z<

/p’ZV    vu

V?\% Wr

% V/ K •” :    S"’    ' O* /

w^Xț*1 »L L/Z.-Z/\rZ

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 27 J

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Do bre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )

Moidoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1 )

Petrescu Elena

«Ty, y

W' \ V ,

y*-^ *

rXX^7


V

: ------- -

'iî

Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P-V S.E.

11.04,2018

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0) No-Voting ( Total: 0)

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoteta Mariana

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Steiian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo

Tudorache Livia

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Paunica Adriana

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Abstain {Vote: 4)

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Petrescu Cristian

Văduvă luliana

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 9)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Moidoveanu Lucian Ionel

No (Vote: 11)

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valorica Petrescu Elena Văduvă fuliana

Abstain (Vote: 7 )

Enachescu Marian Daniel Petrescu Cristian Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2 )

Dobre Alexandru


Ene Stelian Bogdan lacob Cezar Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Paunica Adriana Popescu Romeo Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Radu Constantin

Marinescu Ionela


Gafbenu Ana lulia Malureanu Liviu Voinea Inocentiu loan

Fleancu Florin Pelinaru Cornel Tudor Elena

Marineata Marcel Tudorache Andrei Cristian


....

fi— ■'J \ V"

Yeș (Vote: 8)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela

No (Vote: 13)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Paunica Adriana Tudor Elena Voicu Alin lonut

Abstain ( Vote: 6 j

Fatu Adrian Radu Constantin

No-Voting (Total: 2 )

Dobre Alexandru


Corneanu Antonio Ciprîan Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Văduvă luliana


Petrescu Cristian Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu foan


Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu


Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Elena Vasiliu Mariana


Popescu Romeo Tudorache Livia


o

— z

s r*

V

* J /£ f1! *> 2


'-l.


Yes (Vote: 10)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Voicu Alin lonut

No (Vote: 10)

Baetica Nicoîeta Mariana Hontaru Valerica Petrescu Elena Vasiliu Mariana

Abstain ( Vote: 7 )

Enachescu Marian Daniel Petrescu Cristian Tudorache Livia

N o-Voting (Țotal: 2 }

Dobre Alexandru


Corneanu Antonio Ciprian Paunica Adriana Tudor Elena


Fatu Adrian Radu Constantin


Voinea Inocentiu loan


Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Popescu Romeo


Fleancu Florin Pelinaru Cornel Văduvă lulîana


Marineata Marcel Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

No (Vote: 4)

Galbenii Ana lulia

Tudorache Livra

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain ( Vote: 6}

Dumitru Constantin

Maiureanu Liviu

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)

Proposaf Name:

Amendament 1

Yes (V0te:14)

Baetica Nicoleta Mariana Ffeancu Florin Paunica Adriana Radu Constantin Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain {Voțe: 6)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

N o-Vot in g ( Total; 9 )

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Petrescu Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Ene Stelian Bogdan Marinescu Ionela Tudorache Andrei Cristian

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Popescu Romeo Văduvă luliana

lacob Cezar Tudorache Livia

Galbenu Ana lulla Pelinaru Cornel Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiiiu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Hontaru Valerlca

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

No (VOte:2)

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain (Vote: 6 )

Dumitru Constantin

Petrescu Cristian

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4 )

Ene Stelian Bogdan

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Voinea Inocenții! loan

?    f *    /

jJM


5 % f    r Z-b*ts    5

ȘC c

■-. V \ V-^^5^--5

/A

„s? f-t /•


\ O#

%?* C

J V 5t

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 4)

Gaibenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Maiureanu Liviu


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonui

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 10)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveana Lucian Ionel

Fatu Adrian

lacob Cezar

Tudorache Livia

No-Votihg (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Za

X>? \

\,>&y

*%$!&    VIT

zzzzz

Z&u-


5    >.-'\    •..••■•

* „r-j. \Vi*

<L £.a f >

V^XC*    -    /

WX*X ZvV \j Zz-—<Ay

s ?,z


Yes {Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Peiinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Do bre Alexandru

Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 2 )

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain { Vote: 7 )

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 2)

Galbenu Ana lulia    Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Tudorache Livia

Abstain { Vote: 7 )

Dumitru Constantin lacob Cezar Voinea Inocentiu loan

No-Voting ( Total: 2 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionelwă®/ & x/,;

.    si- 'vfi' %


Yes { Vote: 29 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Maiureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Enachescu Marian Daniel

Fieancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Abstain ( Vote: 0 )

i

No-Voting {Total: 0 )

Proposal Name:

Amendament 3

Yes ( Vote: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Tudor Elena

Văduvă luliana Voinea Inocentîu loan

No (Vote; 2 )

Pelinaru Cornel

Abstain (Vote; 0 )

No-Voting (Total: 2)

Dobre Alexandru


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Tudorache Andrei Cristian Vasiiiu Mariana


Dumitru Constantin Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Petrescu Elena


Popescu RomeoYes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Fiorin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Comei Tudor Eiena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan


No (Voțe: 1 )

Petrescu Elena

Abstain ( Vote: 1 )

Gaibenu Ana lulia

No-Voting ( Total: 3 )

Ene Steiian Bogdan

Moldoveanu Lucian ionel


Popescu Romeo


ZA»
Yes ( Vote: 27 }

Baetica Nicoieta Mariana Dumitru Constantin Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No-Voting ( Total: 1 )

Galbenu Ana luliaProposal Name:

Amendament 4

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea inocentiu loan

No (Vote: 1 )

Petrescu Elena

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Dobre Alexandru

Bo/SBhi V”°- ZSșSIZ XZ

'V X^Z

Proposal Name:

Amendament 5

Yes (Yote: 26 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Petrescu Elena


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutîum Narcisa-Veronlca Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan


Dumitru Constantin Fleancu Fiorin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Abstaîn ( Vote: 0 )

No-Voti ng (Total: 2 )

Dobre Alexandru    Fatu Adrian

Proposaf Narne: Punctul 15

Yes (Vote: 28)

Baetîca Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )

iacob Cezar

No-Voting (Total: 0 )

î C? f

•f -^ ! 5 t i

î ^7/ ■ w/


h;

k o W    'w"1

\?A

Proposal Name:

Punctul 16

Yes (Vote: 26 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcîsa-Veronica Malureanu Liviu Moidoveanu Lucian lonei Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 1 )

Galbenu Ana lulia

Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Mareei Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentîu loan


Do bre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Pro posal Name: Punctul 17

Yes { Vote: 28 )

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana iulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0)

Ar? •-===>    ;

,§/£?

tA o I

/


ies ir

iț» \ Ssă® vil

\    X-?’

Yes ( Vote: 28 }

Baetica Nicoleta Mariana

Comeanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maiureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0) No-Voting (Total: 6)

Proposal Name:

Punctul 19

Yeș (Vote: 28 }

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana luiia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Voțe: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

j' K>Z«zf'*

'• £3* \

teK

■’s^.. j'


i te

î”lr \W!

'CgBSggJ \<\Or,

X% £?    7~~".....

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Ffeancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

/*/&■...........

i^.u.    1

r,

,t, '^~.r (.■

' 7*L\>7

Yeș (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Fiorin

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote* 0 )

No-Vot ing (Total: 0 )

Z,S'/Â’
Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Ene Stefian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maiureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Lîvia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yeș (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenii Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0)

Abstain ț Vote. 2 )

Dumitru Constantin

No-Voting {Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu


Do bre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Yes (Voie: 28 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fieancu Fiorin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan

No {Vote: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )


Rropoșaî Name: Punctul 25

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudorache Andrei Cristian

Vasiiiu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Popescu Romeo

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Hontaru Vaferica

Paunica Adriana

Petrescu Eiena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă iuliana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

No ( Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

Gaîbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain ( Vote: 3 )

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

N o-Voti n g ( Țotal: 3 )

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

i'-IȘi' /S'V S-,    "'"    . î

if    'fc^Ș^^îțț'.

?.    S‘    r‘

- W i-


î cp tO    .

m w

W^z

4/


Proposal Name:

Amendament 6

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vota: 6 )

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian ionel

lacob Cezar

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Rroposal Name: Punctul 27


Yeș ( Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenu Ana luiia


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana

Abstain ( Vote: 7 }

Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu Tudorache Livia


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Vot ing (Toța 1: 0 )


V‘Z\

\ î


V? z'ițfef /

V-


Proposal Name:

Punctul 28

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fieancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 7 )

Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


!r~'


Proposâl Name:

Punctul 29

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fieancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 5 )

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

No-Voting {Total: 3 )

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


Dobre Alexandru Hontaru Vaierica Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Fatu Adrian Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia


Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian Ionel


,----------<

oy

a?

y.\ V" 4V


Proposal Name:

Punctul 30

Yes {Vote: 19)

Baetica Nicoieta Mariana Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vbte: 1 }

Voinea Inocentiu loan

Abstain {Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel

No-Votfng ( Total: 2)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasifiu Mariana


Malureanu Liviu T udorache LiviaProposai Name:

Amendament 7

Yes (Vote: 10)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Voicu Alin lonut

No (Vote: 11)

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Văduvă luliana

Abstain { Vote: 4)

Fatu Adrian Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Dobre Alexandru


Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Radu Constantin Vasiliu Mariana

Petrescu Elena


Popescu Romeo


Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Petrescu Cristian


Fieancu Florin Paunica Adriana Tudor Elena


Tudorache Andrei Cristian


Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Amendament 8

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Mafureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Văduvă luliana

No (Vote: 1)

Pelinaru Cornel

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Tudor Elena

No-Voting {Total: 4)

Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Vasiliu Mariana


Petrescu Cristian


Popescu Romeo


Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Radu Constantin Voicu Alin lonut


Petrescu Elena


Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Amendament 9

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Galbenu Ana luiia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marîneata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă lulîana

Voicu Alin ionut

No ( Vote: 1 )

Pelinaru Cornel

Abstairi {Vote: 3)

Petrescu Elena

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No-Voting ( Total: 6 )

Ene Stelian Bogdan

Popescu Romeo

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Marinescu Ionela

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Văduvă iuliana

No (Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

Abstain {Vote: 5)

Fatu Adrian Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 1 )

Popescu Romeo


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin Marineata Marcel Peiinaru Cornef Radu Constantin Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian ionel

Gaibenu Ana lulia Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru Gutium Narcîsa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Tudor Elena Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

lacob Cezar

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Ene Stelian Bogdan

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Petrescu Efena

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 3 )

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 5 )

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar

No-Voting ( Total: 1 )

Popescu Romeo

\$\

Proposal Name:

Amendament 10

Yes {Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin ionut

No (Votezi)

Pelinaru Cornel

Abstain ( Votez 1 )

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 3 )

Dobre Alexandru


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă luliana


Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia iacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Fatu Adrian


Voinea Inocentiu loan


Yeș (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasîliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Văduvă luliana

No (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Abstăin ( Vote: 6 )

Dumitru Constantin

lacob Cezar

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 )

Popescu Romeo

Yes (Vote: 18 )

Baetica Nicofeta Mariana Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Văduvă fuliana

No (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4 )

Dumitru Constantin Tudorache Andrei Cristian

No-Voting {total: 1)

Popescu Romeo


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcîsa-Veronica Marineata Mareei Pelinaru Cornel Radu Constantin Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulîa

Fatu Adrian


Do bre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Tudor Elena Voîcu Alin lonut

Moldoveanu Lucian Ionel lacob Cezar

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Văduvă luliana

Np { Vote: 3 )

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 6 )

Dumitru Constantin

lacob Cezar

Ene Stelîan Bogdan

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Popescu Romeo

Proposal Name:

Amendament 11

Yeș (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu MoJdoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo Văduvă luliana

No ( Vote: 2)

Pelinaru Cornel

Abstain (Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting { Total: 3 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Radu Constantin Vasiliu Mariana

Petrescu Elena


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu Ionela Petrescu Cristian Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Fiorin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vasiliu Mariana

No (Vote:2)

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstâin {Vdte: 6)

Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia

No-Voting { Total: 2 )

Popescu Romeo


Corneanu Antonio Ciprîan Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Do bre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Văduvă luliana


Fatu Adrian Malureanu Liviu


Yes (Voțe: 18 }

Baetica Nicoieta Mariana

Fieancu Fiorin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Văduvă iuliana

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 2 )

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain ( Vote; 5}

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar

No-Voti ng ( Total: 2 }

Ene Steiian Bogdan

Voinea Inocentiu loan

/PZP    ,

< f" /f: ,'^%Z


1 <3 \-f ’ă

\ rț W>

■“ A.\<,


\V/w.


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 4 )

Galbenu Ana lulia Tudorache Andrei Cristian

No-Votmg (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana


lacob Cezar


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu


Voinea Inocentiu loan


Proposal Name: Punct

suplimentar 1 Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Marineata Marcel

Pelinaru Comei

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

No (Yote: 3)

Ene Steiian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian ionel

Abstain (Vote: 6)

Faîu Adrian

Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica

Petrescu Cristian

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name: Punct

suplimentar 3 Yes ( Vqte: 18)

ț’fej

f £


Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Vasiliu Mariana

M rt t \JrAc±- n V

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vqte: 3)

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

No-Voting ( Total: 6)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian

Radu Constantin

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Ș țc« J    i ., .    '• •z.S'Sjț.^

\ o/\&

<>/ SEGjX

4/26/2018 5:38:15 PM

Page 1 of 1