Proces verbal din 23.02.2018

PV al sedintei extraordinare din 23.02.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.02.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 29234/CP/20.02.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Neacșu Florentina - reprezentant al Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local,

La ședință a participat un număr de 22 consilieri locali din numărul total de 3 L

Au lipsit domnii consilieri: Dobre Alexandru, Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Ana luîia, Galbenu Mircea Mihai, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu loan.

PI. Președinte de ședință -Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 23,02.2018. în sală sunt prezenți

22 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

PI. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimați colegi. Domnule președinte, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 23.02.2018 cu 14 proiecte de hotărâre după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea protocolului de colaborare dintre

Serviciul Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului

București.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul 3.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr, 3, 4 și 29 la HCLS 3 nr. 102/29.03.2017 - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 20 la HCLS 3 nr. 103/29.03.2017 - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.

5.    Proiect de hotărâre privindmodificarea anexelor nr. 25, 113 și 150 la HCLS 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 312/29.11.2016 referitoare lacererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60”,

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 313/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE61”.

8.    Proiect de hotărâre privindmodificarea HCLS 3 nr. 315/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”.

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 346/15.12.2016, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 64”,

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 348/15.12.2016, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 66”.

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 273/30.06.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70”.

H.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 114” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 115” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamnule consilier?

Supun acum suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog?

Cu 20 voturi pentru, o abținere, un consilier care nu a votat, suplimentarea a fost aprobată. Vă supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, o abținere, 2 consilieri care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 16.02.2018". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2, „Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, pentru semestrul I al anului 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3, “Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ în vederea atribuirii titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Al. L Cuza”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 14/26.02,2009 referitoare la aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 102/29.03.2017 - referioare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 265/31.10.2016 ~ referitoare la aprobarea documentației tehnico - economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficientei energetice a blocurilor locuințe - Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 500/31.10.2017 - referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de de locuințe - Sectorul 3^. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 8/17.01.2014 -referitoare la aprobarea documentației tehnico - economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficientei energetice a blocurilor locuințe ~ Sector 3”, cu modificările și completările ulterioare'/ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/03.02.2014 -referitoare la aprobarea documentației tehnico - economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficientei energetice a blocurilor locuințe - Sector 3 ”, cu completările și modificările ulterioare'/ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 104/29.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare'/ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 344/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3'/ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 358/22.12.2016 ~~ referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, cu modificările si completările ulterioare'/ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14, “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 111” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării

ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020".

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15, “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 112” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020".

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea protocolului de colaborare dintre Serviciul Telecomunicații Speciale și Primăria Sectorului 3 al Municipiului București”, Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la un bloc de locuințe din Sectorul3”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 3, 4 și 29 la HCLS 3 nr. 102/29.03.2017 - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3”, Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 20 la HCLS 3 nr. 103/29.03.2017 - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 25, 113 și 150 la HCLS 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 ”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 6 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 312/29.11.2016 referitoare lacererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 60””. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 7 suplimentar; “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 313/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare ~ referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 61””. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 8 suplimentar; “Proiect de hotărâre privindmodificarea HCLS 3 nr. 313/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63””. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 9 suplimentar; “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 346/15.12.2016, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 64””. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 10 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 348/15.12.2016, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 66””. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 11 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 273/30.06.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 70””. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 12 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 113” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 13 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 114” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional2014-2020”. Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 14 suplimentar: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 115" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional2014-2020“, Propuneri, obiecțiuni! Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă. O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VOICU ALIN IONUȚ
SECRETAR ALNȚpTORULUI 3,


întocmit: Buhoci Cristina


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Cîprian

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

No (Vote: 0 )

Abstain {Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Fiorin tacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Enachescu Marian Daniel


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronîca Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luîiana


Tudorache Andrei Cristian


Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Yes (Vote: 21 )

Baetica Ntcoîeta Mariana Fatu Adrian Hontaru Vaierica Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă iuliana

No (Vote: 0 )

Abstaîn {Vote: 0 )

No-Voting (Totai: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Yes (Vote: 21 )

Baetsca Nîcoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Montam Valerica

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 0 }

No-Voting {Total: 1 )

Marineata Maree!

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleîa Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionuî

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 }

No-Voting (Total: 0 )

Yes {Vote: 22)

Baeîica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaterica

iacob Cezar

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 ) No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voîcu Alin Sonut

No ( Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 0) No-Votirtg (Total: 0)

Yes ț Vote: 21)

Baetsca Nicofeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcîsa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting ( Total: 1 )

Marineata Maree!

Yes (Vote; 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprîan

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Comei

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 22)

Baetîca Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fteancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

îacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Comei

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0) No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoieîa Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

iacob Cezar

Marineata Mareei

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes {Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 ) No-Votîng (Total: 0)

Yes ( Vote: 22 )

Baetica Nicofeta Mariana

Corneanu Antonio Cîprian

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fieancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moidoveanu Lucian tonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornei

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Eiena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă îulîana

Vasiiiu Mariana

Voicu Afin fonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes {Vote: 22 )

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprtan

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutlum Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain ț Vote: 0 ) No-Voting {Total: 0 )

Yes (Vote: 22 }

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Eatu Adrian

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian ionei

Paunica Adriana

Pelinaru Corne!

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ț Vote: 0 } No-Votîng (Total: 0 )

Yes {Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronîca

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pehnaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0 )

Proposaf Name:

Punct suplimentar 1

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Falii Adrian Marineala Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonui

No (Vote: O)

Abstain (Vote: 3 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana


lacob Cezar


Enachescu Marian Daniel Montam Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Moldoveana Lucian Ionel


Proposal Name:

Punct suplimentar 2

Yes { Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Honîaru Valerica

lacob Cezar

’ Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Peîrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote; 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Mofdoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total; 0)

Proposal Name:

Punct suplimentar 3

Yes (Vote: 21 }

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian îonel

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punct suplimentar 4

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoieta Mariana Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Peîrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă iuliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting {Total: 1 )

Moldoveana Lucian Ionel

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vastliu Mariana


Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Mame List

Proposaî Name:

Punct suplimentar 5

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Mari nea ta Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 1 )

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punct suplimentar 6

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Honîaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0 )

Proposai Name:

Punct suplimentar 7

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Montam Vaierica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian tonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornei

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Danieia

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionul

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 ) No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punct suplimentar 8

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana -

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă iuliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0 ) No-Voting {Total: 0 )

Proposal Name:

Punct suplimentar 9

Yes ț Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Honîaru Valerica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveana Lucian tonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0 )

Mame List

Proposal Mame:

Punct suplimentar 10

Yes {Vote: 22)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 ) No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punct suplimentar 11

Yes (Vote; 22)

Baeîica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian îonei

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin fonut

No (Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 0 }

No-Voting (Total: 0)

Proposa! Name:

Punct suplimentar 12

Yes ( Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marînescu ioneta

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunîca Adriana

Peiinaru Corne!

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voîcu Alin îonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposai Name:

Punct supiimenîar 13

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Ffeancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0}

No-Voting (Total: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punct suplimentar 14

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcîsa-Veronica

Hontaru Vaferica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Moldoveana Lucian ionel

2/23/2018 1:42:37 PM

Page 1 of 1