Proces verbal din 18.06.2018

PV al sedintei extraordinare din 18.06.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 18.06.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 110224/CP/14.06.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna VicePrimar - Elena Petrescu și doamna Director Executiv Neacșu Florentina - reprezentant al Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian și Tudorache Livia.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 18.06.2018. în sală sunt prezenți 27 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 18.06.2018 cu 3 proiecte de hotărâre după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind reamenajarea peisagistică și întreținere la 9 unități de învățământ din Sectorul 3.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrările de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3 București.

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Expresă în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate.

Vă mulțumesc!


Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumesc, doamnule consilier!

Supun la vot propunerea domnului consilier.Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, propunerea domnului consilier a fost aprobată.

Vă supun la vot aprobarea ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Votați,

vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la primul punct, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local Sector 3 din data de 30,05.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureami Liviu

întrucât nu a fost partea de comisii, câteva detalii despre parteneriatul acesta, în ce constă mai exact?

DI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier, suntem la aprobarea procesului verbal! Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 consilier care nu au votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2, „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului

General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București”. Propuneri, obiecțiuni?

Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Ce am vrut eu mai devreme, ce este în parteneriatul acesta?

Dl. Președinte de ședință - Voieu Alin-Ionuț

Din partea aparatului. S-a consemnat. Veți primi un răspuns. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3, „Proiect de hotărâre privind revenirea la destinația

inițială - spațiu de învățământ - a corpului de clădire C2, precum și a suprafeței de teren de 1910 mp, situate în București, str. Pictor Ion Țuculescu, nr.42, Sector 3 din cadrul „Colegiului Tehnic MihaiBravu””. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Respectivul corp, până la urmă, la care școală ajunge? Sau care o să fie destinația ulterioară?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea aparatului!

O/.'-.. f

D-na Director Executiv Adjunct - Mihaela Nagy Răducanu - Direcția învățământ

Bună ziua, domnule consilier. Va ajunge în patrimonial Colegiului Mihai Bravu și va fi dat spre folosință școlii Leonardo Da Vinci.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviii

Am înțeles că respectivul corp de clădire încă nu poate fi folosit de către elevi. Când estimați că se poate face reparația lui?

D-na Director Executiv Adjunct - Mihaela Nagy Răducanu - Direcția învățământ

După ce luăm această hotărâre, procedura de achiziție cât durează. Sperăm ca în septembrie să funcționeze.

DL Consilier Mălureanu Liviu

O estimare cât de cât aproximativă?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, doamna consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana-Iulia

Mai simplu! Ce fel de lucrări sunt necesare?

D-na Director Executiv Adjunct - Mihaela Nagy Răducanu - Direcția învățământ

Pentru modernizare. Nu mai este utilizat de ceva timp și trebuie igienizat, trebuie zugrăvit.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

încă o dată: Bună ziua, tuturor! îmi cer scuze că am întârziat puțin! El este utilizabil și acum. Deci, acum se poate folosi, pot intra elevii acolo să-și desfășoare programul școlar. Dar, este departe de ceea ce înseamnă standardele Sectorului 3. Pe cale de consecință, o să intre într-un proces de reabilitare și modernizare, astfel încât să arate ca toate celelalte școli din Sectorul 3. Proces care va fi finalizat până la 1 septembrie, ca elevii arunci când vor veni la școală să găsească un spațiu cât se poate de prietenos și decent.

DL Președinte de ședință — Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos, domnule Primar. Da, doamna consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana-Iulia

Am pus întrebarea penru că am mai avut o situație cu Căminul Decebal. Când am pus întrebarea dacă s-a făcut racordul la gaze și mi s-a spus că este gata și după aceea

ȘSE O

că după câteva luni nu se făcuse nimic. Din motivul acesta am pus întrebarea ca să știu exact la ce ne așteptăm.

D1. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Partea cu racordul de gaz, despre care vorbiți, nu știu exact despre ce este vorba, dar, de principiu, sunt chestiuni care nu țin de noi și când depindem mai ales de furnizorii de utilități, acolo avem intr-adevăr probleme semnificative. Aici discutăm de noi! Depinde de noi și ne zbatem și, de principiu, am demonstrat că putem să le finalizăm la timp.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Cum ați gândit să fie împărțită curtea școlii și parcarea Poliției Locale?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Intr-adevăr, chestiunea asta trebuie să o reglementăm. Este o chestiune pe care o analizăm, avem partea din față a corpului de clădire despre care facem vorbire, unde se pretează perfect, dar dacă nu este suficient avem și partea din lateral și analizăm și alte posibilități.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4, „Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Sindicatului Liber din învățământ — Sector 3 a unui spațiu situat în cadrul Liceului Teoretic ”Nichita Stan esc u”” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Aici, poate o să spuneți că este iar o greșeală materială. în argumentul celor de la sindicat sau în solicitarea lor spune să grăbim decizia noastră, deoarece pe 30 mai au congresul sau conferință și ar vrea să prindă în statutul lor noua adresă. Iar dăm un accept, să spunem așa, la ceva deja împlinit sau nu și-au mai ținut ei conferința si urmează să o țină după ce dăm noi acceptul?

DL Președinte de ședința - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

$ /

■g?/

& L

ssoO

w. ...

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu întâmplător cei de la sindicat v-au abordat pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți cei care ați votat împotrivă. Dacă dumneavoastră votați “pentru”, la ora aceasta era rezolvată problema. Deci, noi ne grăbim!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Mi s-a adus la cunoștință, că o problemă similară există și cu sindicatul de aici din primărie și că nu au un loc unde să-și desfășoare activitatea. Se rezolvă, se poate găsi?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

La ora asta suntem destul de limitați cu spațiul, dar în momentul în care, să sperăm că ne iese proiectul cu Hala Laminor și vom muta Primăria acolo, o să le acordăm spațiu, pentu că vom avea.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Vă supun la vot punctul numărul 4. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5, „Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului - construcție aflată în risc seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, sector 3, care aparține Grădiniței nr. 239, corp A, în vederea demolării acestuia”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Aici, într-adevăr, în hotărâre spune că spațiul va deservi în continuare Grădiniței nr. 239, dar se mai întâmplă uneori să apară o altă necesitate și dintr-o dată vedem că acolo apare altceva decât un spațiu pentru copii. Aș vrea să avem un angajament clar din partea domnului Primar, că acolo va rămâne spațiul pentru Grădinița nr. 239 și nu altceva.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

întotdeauna am încurajat abordarea serioasă. Asta este o abordare profund neserioasă. Păi dacă noi venim și facem expunere de motive și solicităm să facem grădinița acolo, puteți să-mi dați un singur exemplu în care am construit ceva pentru o destinație și din cauze care nu-mi aparțin, nu a fost așa?

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, domnule consilier.

DL Consilier Măhireanu Liviu

La căminele de la Liceul Decebal, care s-a tot schimbat dintr-una într-alta, acolo cum a

fost?

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ce mă bucur că ați căzut în capcana asta! Din cauză că nu ați votat, în Consiliul General, ca noi de aceea am făcut peste 100 de locuințe, ca să profite oamenii de ele. Oameni care nu au unde sta și am văzut că fostul șef al dumneavoastră, dormea cu cetățenii pe stradă, că empatiza cu dânșii! Dar nu a fost în stare să ridice mâna acolo ca să putem să dăm căminele, de aceea le-am pregătit. Din cauza dumneavoastră, că nu vreau sa politizez deloc. Și unora ca dumneavoastră care nu știe să voteze decât împotrivă. Noi ne-arn făcut treaba noastră, de aceea am și menționat. Care să fie din cauza mea! Nu este din cauza mea, este din cauza politicienilor care votează doar împotrivă fără nici un argument real!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Țin să vă aduc aminte, în căminele respective, după aceea primăria voia să bage muncitori, adică au fost cămine care au fost renovate, doar datorită intervenției grupului USR, acolo s-a realizat și s-a specificat în hotărâre să fie destinat copiilor care sunt din afara Bucureștiului. Deci este puțin cam multă manipulare în ceea ce spuneți dumneavoastră, până la urmă tot USR-ul a avut grijă ca în respectivele cămine să intre copii și nu muncitorii firmelor primăriei.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Consider că este un dialog profund neconstructiv și nu accept niciun fel de dialog, pe chestiunea asta. Ce este clar, ”ca lumina zilei când este cer senin”, că noi am amenajat acolo peste 100 de locuințe pentru persoane defavorizate, locuințe sociale și din cauza faptului că unii în Consiliul General au votat împotriva acestui proiect, nu am putut să facem chestiunea asta, din chestiuni care nu țin de noi, unul și doi, nu am solicitat noi să dezinformați și vă mai spun o chestiune stimați colegi, cred că este important să folosiți oglinda de acasă, oare dumneavoastră vă uitați corect, adică dumneavoastră sunteți mândri că vă uitați în oglinda de acasă după ce ați rostit chestiunile acestea în consiliu! Am venit eu să spun în consiliu că vrem să folosim căminele pentru muncitori? Am solicitat un singur lucru și anume, ca acele investiții să poată fî folosite, atât. Pentru că mai bine de un an, după ce noi l-am realizat, într-un mod cât se poate de decent, erau nefolosite repet, din cauza unor consilieri generali! Și nu mai zic mai mult de atât! Dar, cred că puțin, un minim de decență, înainte să fim consilieri, înainte să fim niște partide politice, eu cred că este normal să fim oameni și să fim corecți fiecare față de noi, fiecare de el în parte. Vă invit, să avem un comportament corect. Domnule, se mai întâmplă să greșim, nu este nimeni perfect! Dar, să puneți în cârca unor oameni, niște chestiuni de care sunteți conștient că nu aveți dreptate, mie asta mi se pare prea mult.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim. Domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Domnul Primar a spus că erau făcute, amenajate de acum doi ani de zile. Vă întreb, de ce nici în ziua de azi nu reușește să stea nici un elev acolo, în respectivele cămine, dacă erau gata de acum doi ani de zile! Haideți să ne uităm cu toții în oglindă, dacă tot vorbiți de oglinzi!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, este jenant și penibil! Domnule, scoatem stenograma! Dumneavoastră v-ați împăunat că datorită USR locuiesc elevi acolo și copii și acum spuneți că nu este nici unul! Datorită USR nu locuiește nici unul acolo! Dacă ar fi votat USR în Consiliul General, cei care s-ar fi mutat acolo probabil aveau și copii. La ora asta, locuiesc acolo cei care plătesc, domnule consilier, și atât, Criteriul este plată! Evident că așa cum ați spus, au prioritate tinerii, dar deocamdată ațâți tineri au venit încât sunt puțini acolo, dar elevi, din ce cunosc eu, deloc. Dar cereți o situație. Implicați-vă în chestiunea aceasta și, repet, probabil că ajută câteodată demagogia și populismul și lipsa de corectitudine! Probabil că ajută câteodată! Dar vă spun eu că pentru caracter nu vă ajută deloc. Ar trebui să aveți măcar minimul de caracter și de corectitudine pentru dumneavoastră, personal, dacă pentru ceilalți nu aveți, și să spuneți lucrurilor fix așa pe nume cum sunt ele.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

DI. Consilier Mălureanu Liviu

Domnul Primar dezinformează aici propoziție după propoziție! Dânsul spune că acolo se pot caza și elevi. Domnul Primar nu știe hotărârea, acolo se pot caza doar elevi! Să nu ne trezim cu vreo surpriză după aceea. Așa scrie în hotărâre, eu chiar am citit hotărârea, citiți-o și dumneavoastră, dacă nu sunteți informat nu este vina mea!

.....

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

La ce hotărâre faceți referire? Domnule consilier, întâmplător se și filmează, se și înregistrează. Atât de multe lucruri spuneți în neregulă, în acest consiliu încât nu am altă variantă, decât să vă confrunt cu ce spuneți și cu realitatea.

DL Președinte de ședință - Voicu Aiin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul numărul 5. Votați, vă rog!

Cu 23 de voturi pentru, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, “Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Sector 5, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 14014/13.12.2017 a Judecătoriei Sectorului 3 definitivă prin Decizia Civilă nr. 1886/23.05.2018 a Tribunalului București/’ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 de voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 de voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8, “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la HCLS 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.” Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier!

DL Consilier Mălureanu Liviu

în expunerea de motive spune undeva că avem un cost de aproximativ 8 milioane de euro și se montează undeva Ia 1.000 și ceva de camere, asta înseamnă, să înțeleg că e undeva o cameră la 8.000 de euro? Se poate o confirmare, aproximativ?


DL Președinte de ședință — Voicu Alin Ionuț

Domnule Primar.

AH

xȘaesia


DL Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Cineva să le explice cât costă o cameră, dar vreau să vă spun următorul lucru : că față de ce s-a aprobat, că avem deja un studiu de fezabilitate și niște indicatori aprobați, dacă nu mă înșel, noi acum venim cu modificare pentru că ... și vreau să vă expun în ce constau modificările despre care discutăm și anume că datorită, că nu e din cauza, datorită modificărilor, datorită exigențelor, când discutăm de date cu caracter personal, suntem în situația în care trebuie să ne facem propria noastră rețea de transmitere de date. Adică, noi, camerele pe care le avem în acest moment, ele folosesc rețeaua publică, ca să zic așa, rețeaua pe care o au niște cetățeni și noi închiriem de la dânșii, dar nu este rețea dedicată, nu este securizată decât software, nu este securizată și hardware. Noi ce facem acum este că...., dat fiind faptul că nu ne permitem să riscăm ca datele noastre să ajungă unde nu ne dorim. Noi propunem aici o construcție, construcția unei rețele, din ce am înțeles nu există în România așa ceva, rețea dedicată, de acolo vin niște costuri, dar sunt trecute în documentație pe de-o parte, pe de altă parte noi ne calculasem, gândisem să ne racordăm la rețea și să plătim paușal. Am înțeles că atunci când discutăm de paușal, ei ne taxează pe consumul maxim al camerei, ceea ce nu este în regulă și că, noi dacă luăm consumul real, plătim energie electrică mult mai puțină în timp și am ajuns la concluzia că este mult mai convenabil să facem noi investiție la început și să avem o rețea controlabilă, controlată și consumul la fel și am crescut de la 750, dacă nu mă înșel, de camere la 1100 de camere, scăzând prețul pe cameră în mod efectiv, într-un mod substanțial, dar creșterea de cost vine din faptul că o să avem propria noastră rețea, nu doar din perspectiva securității datelor ci și din perspectiva costului. Este adevărat că acum este un cost suplimentar la construirea rețelei, dar la final, pe partea de exploatare, fiind rețeaua noastră, costurile vor fi mult mai mici, chiar neglijabile.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin Ionuț

Mulțumim frumos! Domnule consilier.

DL Consilier Galbenu Mircea Mihai

Vorbeați de... că partea hardware este nesecurizată. Puteți să le solicitați furnizorilor să vă cripteze datele, astfel încât toate datele să fie în siguranță, nu trebuie să așteptați să vă construiți propria rețea de date. Există criterii și există soluții tehnice astfel încât providerii să vă pună la dispoziție acest lucru.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin Ionuț

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Corect ce spuneți dumneavoastră, asta am și spus. Deci se poate face securizare software, ce spuneți dumneavoastră este securizare software, pe criptare de date, ce spun este securizare hardware, adică pe rețea, dedicată, unde nu are acces nimeni, deci este o

dedicată^^^

///

(§(o \,


ii


DL Președinte de ședință - Voicu Alin Ionuț

Domnule consilier.

- oyA


DL Consilier Galbenu Mircea Mihai

Vorbeam tot de partea hardware, nu vorbeam de partea software. Furnizorii vă pot oferi soluții de criptare între echipamente harware. Acest lucru se întâmplă. Până la a ajunge să vă

construiri propia rețea privată, nu am spus să nu le construiri, am spus să le cereți să vă cripteze datele hardware.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin Ionuț

Domnule Primar.

Domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Asta se întâmplă deja. Camerele pe care noi le avem la ora aceasta și funcționează, transmiterea de date este criptată, vreau să vă asigur de chestiunea aceasta, adică nu poate să le acceseze oricine, discutăm de date cu caracter personal, confidențial. Dar, repet, cea mai sigură variantă este cu securizare hardware, în sensul în care avem rețea dedicată, doar noi o folosim, punct. Nu poate veni nimeni cu variantă de decriptare, pentru că nu există soluție perfectă când discutăm de criptarea datelor.

DL Președinte de ședință - Voicu Alin Ionuț

Mulțumim frumos! Supun la vot punctul numărul 8. Votați, vă rog!

Cu 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9, *Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea la 15 unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 de voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la 2 unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 de voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare* și extindere la Creșa Trapezului, ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 de voturi pentru, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12, “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 620/27,11.2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economiciprivind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați,

Cu 21 de voturi pentru, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13, “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 621/27.11.2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economiciprivind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Creșa Titan -Corp Lunca Bradului. ”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 de voturi pentru, 5 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14, "Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L. ” Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu am o curiozitate. Aș vrea să știu și eu de ce s-a pierdut contractul cu sediul primăriei, de către firma primăriei. Că înțeleg că, de ceva vreme, e o altă firmă care se ocupă de paza sediului primăriei. Asta am întrebat. De ce s-a pierdut contractul de către firma primăriei? E ceva similar cu faptul că Poliția Locală își angajase.... La vremea respectivă am înțeles argumentul dar.... A fost o chestiune de caricatură de presă că poliția își angajează firmă de pază s-o păzească. La fel mi se pare, oarecum similar, și acum. Avem firmă de pază, dar sediul primăriei e păzit de altcineva.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

într-adevăr e o caricatură, dar să știți că nu suntem noi de vină că presa face caricaturi sau că prezintă lucrurile altfel decât sunt în realitate. Niciodată, Poliția Locală nu a angajat o societate de pază. D-voastră ați făcut o afirmație care e tot neadevărată. Pentru că fostele societăți cu care aveam contract au renunțat la contract. Ne-au notificat că nu pot să îndeplinească contractul. Iar noi am făcut o procedură de urgență, iar societatea care asigură paza acum ne-a dat un preț mai mic decât societatea noastră de pază. Explicați, domnule director!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea societății!

Dl. Bunescu Alexandru — Președinte C.A.

societatea OPS - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La această procedură, firma de pază a primăriei a venit cu un preț, pe care noi îl considerăm normal, de 15 lei/oră, care are în spate un calcul și care se justifică. Firma concurentă a venit cu un preț de 12,5 lei/oră care, din punctul meu de vedere, abia acoperă

salariul minim pe economie, nu și restul de echipamente și ce mai este necesar pentru asigurarea în bune condiții a unui post de pază.

Dl. Consilier Voinea Inocențin Ioan

Atunci, înseamnă că ne lovim de legile cererii și ofertei. Ceea ce spuneam! Acum vine să ceară majorare de capital o firmă care s-a dovedit a fi slab concurențială pe piață, din moment ce a pierdut. Cere majorare de capital, ca să ce, să le mărească salariile oamenilor, ca să dea tarife mai mici sau cum? Deci ajungem unde vă spuneam, că nu e normal să ne băgăm noi pe piața liberă și să încercăm să concurăm, dacă nici nu putem și nu ne pricepem, piața liberă.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Din partea societății!

Dl. Bunescu Alexandru - Președinte C.A.

societatea OPS Ordine și Protecție S3 S.R.L.

Domnule consilier, eu am dat o justificare pentru prețul de 15 lei care mi se pare un preț minim care se poate practica pe acest gen de activitate. V-am spus, la 12,5 lei abia se acoperă salariul minim pe economie. Adică dacă altă firmă vine cu 12,5 lei și nu plătește taxe sau face alte chestii, nu e treaba mea ce fac alții! Eu răspund pentru ce fac eu. Se poate face o analiză ce înseamnă 12,51ei/oră!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Atunci nu ne obligă nimeni să acceptăm prețul cel mai mic, mai ales acum, că v-ați zbătut și d-voastră, personal, ca să schimbăm puțin în legislația asta, mai ales la achiziții publice și la licitații, doar criteriul “prețul cel mai mic”. Atunci, înseamnă că ați pus niște glugi de coceni să păzească primăria, doar pentru că era mai ieftin? V-ați asumat faptul că aveți un serviciu de pază ineficient doar pentru că este ieftin? Englezii au o vorbă: “ suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine”. E undeva o ruptură de logică.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, când nu aveți dreptate, eu vă zic: domnule, nu aveți dreptate, lucrurile stau altfel! Dar, de data asta aveți dreptate. Din nefericire, aveți dreptate, dar nu vreți să fiți d-voastră președintele comisiei de licitație și să atribuiți contractul altuia decât cel cu prețul cel mai mic? Vă dau o chestiune, un argument mai puternic. A venit Curtea de Conturi și ne-a dat notificare că Primăria Sector 3 face evaziune fiscală. Lăsând la o parte că primăria nu are cum să facă evaziune fiscală, că Primăria Sector 3, primăria, în general, și administrația publică nu plătește taxe și impozite și nu are cum să facă evaziune. Dar mi-a demonstrat cu creionul pe hârtie că societatea de pază, alea care au plecat, nu au cum să plătească minim pe economie pe contractul pe care îl au cu noi. Cum fac ei, domnule consilier, e o chestiune pe care noi, de

12


principiu, o știm. N-are legătură cu zona legală, ba, dimpotrivă. Dar, vă repet, ce spuneți d-voastră e o chestiune reală, să știți că se întâmplă în toată Europa. La Comitetul Regiunilor, chiar în momentul acesta se lucrează pe un aviz, pe un dosar referitor la achizițiile publice, reglementările europene. Un coleg de-al nostru, din România, l-am ajutat și este raportor pe acest dosar. 68 - 70% din contractele care se încheie în Europa, nu în România, sunt pe cel mai mic preț, pentru că toată lumea e speriată de Curtea de Conturi, de structuri similare DNA, care să vină să ne întrebe : “ce treabă ai tu, ca instituție publică cu ce face ăla?”. Sunt instituții care să-l controleze. Tu dai la cel mai mic preț! Și de aceea societatea noastră nu a câștigat procedura de achiziție pe care am demarat-o pentru paza...câteva posturi, discutăm până în 10 posturi, 6 posturi de toate, adică nici măcar nu-i vreun contract semnificativ. Dar, da, e adevărat, aveți dreptate, este în neregulă! Dar, vă spun că am discuții cu oamenii de aici, comisia de licitație n-are curaj să facă decât pe prețul cel mai mic.

PI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-na consilier!

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Solicitarea de majorare a capitalului social menționează achiziționarea de echipamente specifice, mașini de intervenție și spații pentru a asigura mentenanța. M-ar ajuta o situație actuală și ce necesară este..... adică, nu doar 3 rânduri.

Dl. Bunescu Alexandru - Președinte C.A. societatea OPS

Ordine și Protecție S3 S.R.L.

O să vă fac un răspuns în scris sau vi-1 spun acum dacă vă ajută. Societatea are un număr de 4 autovehicule care se folosesc 2 pentru activitatea de pază, 2 pentru mentenanță. La pază este un număr de peste 100 posturi, cu doar o mașină de intervenție nu prea putem să facem față, una din mașini va fi pentru intervenție, mai trebuiesc vreo 2-3 mașini pentru inspectorii de zonă, fiind 100 de posturi vă dați seama ce înseamnă să alergi între ele. Se întâmplă la fiecare ceva. Ar mai trebui niște echipamente specifice, conform legii, pe lângă uniforme, gen centuri, veste anti-cuțit, sunt niște lucruri noi pe care și eu le-am auzit, care trebuiesc cumpărate. O vestă anti-cuțit e undeva în jur de 350 lei. Suntem obligați să o avem, conform legii. Mijloace de comunicare, stații și vreau să autorizez să facem un dispecerat, să îl avem pe al nostru, să fiu și eu autorizat de către IGPR. Am făcut o mică listă pe care am depus-o ulterior depunerii proiectului, am dat-o d-lui Mălureanu, de la d-voastră de la grup.

PI. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț Mulțumim frumos. Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Anul financiar precedent s-a înregistrat pierdere pe respectiva societate. Acum se cere mărire de capital. Care e situația financiară? Reușim să redresăm?


-> VA Vi

33 f

Dl. Bunescu Alexandru - Președinte C.A. societatea OPS

Ordine și Protecție S3 S.R.L.

Domnule consilier, după cum d-voastră v-am spus, personal, la 30 iunie societatea va fi pe profit. Se va vedea lucrul acesta pe 25 iulie când se depun ultimele acte pe primele 6 luni.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot punctul 14. Votați, vă rogî

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind reamenajare peisagistică și întreținere la 9 unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-na consilier!

D-na Consilier Galbenu Ana Iulia

Aș vrea o motivație mai serioasă decât ce este în raportul de specialitate pe care, oricum, l-am primit târziu, o prezentare, ceva.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este adevărat că avem societatea noastră de salubritate care am înființat-o anul trecut. Haideți să vă spun o chestiune, că am avut o revelație acum o lună de zile când eram în Statele Unite și în Canada, în America de Nord și am văzut o chestiune foarte interesantă, care funcționează și, recunosc, că de acolo mi-au venit idei. Știți bine că am fost în vizită oficială, nu am fost să mă plimb. în Montreal, Ottawa, Washington, Chicago, New Jersey, toate orașele astea, fără excepție, aveau serviciile intern, inclusiv cei care spălau mașinile, toată lumea erau angajații primăriei și reușeau să fie competitivi. E adevărat că în Europa, în cele mai multe situații au societăți proprii, cum ar fi Berlin, Hamburg și altele. Ideea e că societatea noastră intenționăm să o dedicăm pe partea de reciclare și pe partea de selectare gunoi iar serviciul efectiv de salubritate în Sectorul 3 să fie în subordinea Consiliului Local, serviciu de utilitate publică. Dacă vreți mai multe detalii pentru chestiunea asta mă întrebați și vă răspund!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Domnul director Nițu. fostul nostru coleg până nu de mult, spunea că deja are un platou plin cu utilaje; deci a achiziționat utilaje. I le vinde acum d-nei Gradu? Chiar i-am aprobat să-și cumpere și nu știu câte mașini Toyota să măture, pentru reciclare trebuie altceva. Sau achiziția

printr-o societate a fost mai lesnicioasă decât dacă ar fi fost făcută de către ..... mai ușor de

făcut?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da, domnule consilier, răspunsul e "da". E mai ușor de făcut, mai ușor de gestionat. Ori le închiriază la primărie ori le vinde cu totul! Dar vreau să vă asigur de următorul lucru: a luat utilaje de bună calitate la niște prețuri foarte bine. Nu reușeam noi să luăm printr-o procedură de licitație, de achiziție publică la prețurile pe care am reușit să le luăm în varianta asta. Și vreau să vă asigur de un lucru, că tot ce fac, fac corect în proporție de 100%. Nu o să găsiți niciodată, în activitatea mea, nimic care să fie în-afara principiului de bună-credință și de corectitudine, vreau să vă asigur de chestiunea asta, căutați în zadar. Da, într-adevăr, pe societate a fost mult mai ușor de gestionat chestiunea asta. Și, repet, am făcut o treabă bună, sunt mândru de ce am făcut!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-na consilier!

D-na Consilier Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule Președinte. Am de făcut un amendament: proiectul de hotărâre de consiliu prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate se modifică după cum urmează: se completează preambulul hotărârii de consiliu local în sensul indicării și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Se modifică art. 1 după cum urmează: „ Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru înființarea unui serviciu public de interes local, de salubritate și amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3


N& mulțumesc!

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Da, d-na consilier.

D-na Consilier Galbenu Ana Iulia

Adăugăm și întreținerea spațiilor verzi. Și acolo avem o societate! Ce facem?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci, avem 2 societăți. Societatea dedicată pe partea de spații verzi, știm bine că am facut-o pentru că avem probleme cu ADP, nefiind 100%. Și pentru că nu controlăm 100% societatea, de aceea a trebuit să ne mai facem încă o societate cu care să putem face lucrări.

Societatea de spații verzi se va ocupa de dezvoltare și de investiții iar serviciul dedicat, care se ocupă de treaba asta face doar mentenanță pentru că și salubritatea și spațiile verzi sunt doar chestiuni de mentenanță, nu chestiuni de investiții. Investițiile le facem pe societăți, nimeni nu face investiții cu aparatul primăriei.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Societatea Investiții Spații Verzi face modernizarea de creșe și nu se ocupă de partea de spații verzi. Dl Primar spune că totul e 100% legal. Asta privește și ce fac firmele, bănuiesc.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, eu am discutat despre activitatea mea. Eu nu pot să bag mână în foc pentru nimeni, decât pentru mine, ceea ce și-o și fac, ca să fie treaba clară. Iar acolo, dacă vă uitați, dar înțeleg că degeaba vă dăm documente, că d-voastră, oricum, nu știți să le citiți. Acolo nu discutăm despre construcție de creșe ci discutăm de curtea creșei, care, în general, sunt spații verzi.

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Mulțumim frumos. Supun la vot amendamentul d-nei consilier. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. Da, domnule consilier!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Că tot face dl Primar jignire după jignire, aș vrea totuși să-i citesc articolul 3 din hotărârea de consiliu 577, cu privire la căminul Decebal, care spune așa: “Spațiul vizat îsi va menține destinația, spațiu de învățământ, utilizatori fiind studenții și elevii cu prioritate fiind cei din rețeaua de învățământ a Sectorului 3, cu respectarea Regulamentului de închiriere a spațiilor de învățământ excedentare, în vigoare”. Deci, scrie negru pe alb că acolo se cazează doar elevii, prioritari fiind cei din Sectorul 3. Eu citesc ce e publicat. Domnule Primar, se pare că sunteți într-o eroare! Accept niște scuze din partea d-voastră!

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Dacă-mi amintesc bine, la discuția referitoare la destinația acestor spații, s-a ajuns la concluzia că nu vor fi niciodată elevi care să vină să stea acolo. Toți am discutat și am ajuns la concluzia că niciodată nu vor fi elevi care să vină, să ceară acolo cazare. Și asta se întâmplă. Mai ușor îi e elevului să urce într-un autobuz, să meargă o oră până acasă, decât să stea acolo și să n-aibă cine-i spăla rufele. Amintiți-vă bine! Eu asta vreau să subliniez, amintiți-vă bine că atunci cu toții am ajuns la concluzia că niciodată nu vor avea.....

Dl. Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Domnule consilier, haideți să terminăm cu punctul acesta pentru că nu este pe ordinea de

zi!


Supun la vot punctul 3 suplimentar împreună cu amendamentul d-nei consilier.

Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați spus că v-am jignit. Cu ce v-am jignit? Haideți să reluăm minuta! Eu, de principiu, de felul meu, nu jignesc pe nimeni. Am văzut ce scrie în hotărâre, eu am înțeles că "cu prioritate elevi și studenți”. Dar nu-î problemă, dl consilier, ideea e următoarea: că sunt deschis și dispus să fac compromisuri în ideea de a întruni o majoritate cât mai largă și, dacă se poate, unanimitate este ideal. Comportament sau atitudine ca a d-voastră, profund distructivă, că eu am acceptat chestiunea asta, propusă de d-voastră, nu mi s-a părut să sune chiar așa, dar vreți să vă ocupați d-voastră, să-l gestionați să să-l faceți d-voastră fix așa cum considerați? V-am invitat de mai multe ori să vă implicați și să arătați cu fapte, domnule consilier, nu doar cu vorbe. Că așa, de criticat și de făcut politică și gălăgie, să știți că se pricep mulți. Dar când le dai să facă ceva, să gestioneze ceva în mod efectiv, nu sunt în stare să meargă până la poartă. Asta e problema. Repet, da, l-am văzut, din nefericire e apropiat de ce ați spus d-voastră. Și, tot din nefericire, vă spun că mie nu mi s-a părut, atunci când am fost de acord cu ea, că suna chiar așa. Și tot eu vă spun, vă invit încă o dată, pentru a câta oară, să veniți, să ne arătați cum se fac lucrurile astea, nu doar să ne vorbiți despre ele.

Ok. Avem două chestiuni:

1.referitor la faptul că... avem o hotărâre de instanță care s-a pronunțat pe 14, joia trecută, referitor la Contractul cu societatea de salubritate și vreau să vă anunț că dosarul tocmai a fost declarat de instanță încheiat, deci nu mai avem contract valabil cu societatea de salubritate, nu e nimic nou, dar vrem să vă spunem, că de asemenea avem un proces despre care știți, pe care 1-am pierdut, mă rog eu zic că l-am câștigat, în care Curtea de Conturi ne-a cerut să recuperăm niște sume semnificative de la ROSAL, atâta vreme cât pe prestația pe care dânșii au facut-o și pe care Curtea de Conturi n-a contestat-o doar o chestiune de formă în care frecvențele nu au fost aprobate de Consiliu, ceea ce au dreptate din punctul meu de vedere și nu au fost aprobate de Consiliu, trebuie să recuperăm sumele respective. Noi am contestat în instanță ca să avem procedura făcută, am câștigat în sensul că au zis să recuperăm sumele. Ideea este că avem o dificultate cu firma ROSAL care e posibil să nu fie capabilă să ne plătească sumele astea, în consecință vom face recurs. Am recuperat până în acest moment, dacă nu mă înșel, peste 80 milioane de lei. Nu, 60 și ceva plus încă 2-3 luni, mă rog 60 și ceva, 70 de milioane. Avem și v-am atașat, sper că a ajuns și la d-voastră scrisoarea din partea dânșilor, comunicarea conform căreia vom recupera în continuare conform înțelegerii suma de 3 100 000 mii pe lună câtă vreme o să avem contract și mai avem relație cu dânșii și, și după aceea până la soluționarea recursului pe care îl vom demara. In situația în care hotărârea judecătorească este în sensul de a nu recupera acele sume, sumele care vor fi fost plătite până la acel moment, ele vor fi nerambursabile și scrisoarea pe care o avem din partea ROSAL este edificatoare în acest sens, sunt convins că ați primit-o și d-voastră. Am vrut să vă fac o informare pe această temă.

2. Noi am aprobat un Regulament referitor la procedura de achiziție pentru societățile noastre. Cei de la IT vin sa ne spună ca este nefuncțional că dânșii au o situație mai specială și că acest Regulament nu le este de folos și că ar vrea un alt Regulament care să fie dedicat pentru dânșii. O să fiți informați și evident că și la solicitarea d-voastră o să facem o discuție pe această temă, nu de alta dar nu e normal să facem dezbatere tehnică în ședința de Consiliu Local. Ne vedem înainte, discutăm detaliile și vom veni aici cu un punct de vedere cât se poate de conturat.

Vă mulțumesc!

DL Președinte de ședință - Voicu Alin-Ionuț

Vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă. O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, VOICU ALIN IONUT
SECRETAR AL x MARIU
Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No ( Votez i )

Galbenu Mircea Mihai

Abstain ( Vote: 4 )

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia


Do bre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 24}

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote:2)

Galbenu Ana lulia    Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 1)    ?

Moldoveanu Lucian ionel

ProposalName:

Punctul 1 Aprobare P-V S.O. 30.05.2018 Yes ( Voie: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 1)

Galbenu Ana lulia

Proposal Name: ,

Punctul 2

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain { Vote: 6 )

Ene Steîian Bogdan facob Cezar

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan

Galbenu Ana luiia Maiureanu Liviu


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


Pro p os al Name: Punctul 3

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote: 0)

Abstain, {Vote: 2)

Galbenu Ana luîia    Voinea Inocentiu loan

No-Voting { Total: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

Proposal Name: Punctul 4

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marîneata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0 )


z^-

/ ” Aș», y Z /

y <•& \*£

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiilu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain (Vote: 3 )

Galbenu Ana lulia

No-Voting { Total: 1 )

Galbenu Mircea Mihai


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Vaierica Marlneata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan


Proposal Name: Punctui 6

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

facob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

=■!

Abstain (Vote: 3 j

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total; 2)

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Yes ( Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

Abstai n (Vote: 5 )

Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

Galbenu Ana lulia Moldoveana Lucian Ionel

Voînea Inocentiu loan

Do bre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana lacob Cezar

Proposal Name:

Punctul 8

Yes(Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1)

Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 4}

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian ionel

No-Votîng (Total: 2 )

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Eiena Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihaî


Voinea Inocentiu loan


Do bre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă îuliana


Gutium Narcisa-VeronicaProposal Name:

Punctul 9

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fieancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 3 }

Galbenu Ana luiia

No-Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu


Comeanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Np^Voțîhg, (Total: 3 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Paunica Adriana . Popescu Romeo Văduvă luliana


Dobre Alexandru Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Comei Radu Constantin Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian Ionel


Proposal Name: Punctul 12


Yeș (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fieancu Florin

lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Gafbenu Ana lulia

Sima Elena Daniela

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

No-Voting (Total:2)

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

£ i V S

S2 O

V\Y »

\    4$x* *f

Proposal Name: Punctul 13

Yes {Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 5)

Galbenu Ana lulia

Moîdoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Sima Elena Daniela

Malureanu Liviu

NpAZotîng (fotal: i )

Voinea Inocentru loan

Proposal Name: Punctul 14

Yes (Vote:17 )

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasifiu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luîiana

No ( Vote: 2 )

Ene Stelian Bogdan

lacob Cezar

Abstain ( Vote: 5 )

Galbenii Ana lulia

Malureanu Liviu

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

NO-VOting (Total: 3)

Fatu Adrian

Marineata Marcel

Voinea Inocentiu loan

ProposaI Name:

Punct suplimentar 1

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana FJeancu Florin Marinescu ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

lacob Cezar

Abstain { Vote: 5 )

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu

No-Vot i ng ( Total: 4)

Enachescu Marian Daniel Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

Ene Stelian Bogdan


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronîca


Fatu Adrian


Proposal Name:

Punct suplimentar 2

Yes ( Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă luliana

No (Vote:1)

lacob Cezar

Abstain (Vote: 6 }

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Eiena Tudor Eiena Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica Sima Elena Daniela


ProposalName:

Amendament 1

Yes {Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No {Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

No-Voting (Total:3)

Ene Steiian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Moldoveanu Lucian Ionel

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punct suplimentar 3

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian

NOrVoting ■( Total: 0)

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentîu loan

Malureanu Liviu


6/18/2018 5:09:06 PM

Page 1 of 1