Proces verbal din 14.09.2018

PV al sedintei extraordinare din 14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr.192116/18.09.2018


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.09.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 185577/CP/l 0.09.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna VicePrimar - Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3. Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Locah

La ședință a participat un număr de 24 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, lacob Cezar, Honțaru Valerica, Tudorache Livia, Tudorache Andrei Cristian și Voinea Inocențiu îoan.

Dna Președinte de ședința ~ Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 14.09.2018. în sală sunt prezenți 23 de consilieri.

Pentru început, vă aduc la cunoștință că, doamna consilier Galbenu îulia, i-a solicitat domnului Primar o discuție, pe incidental din Parcul IOR. Domnul Primar a fost de acord, punct pe care-1 vom discuta la sfârșitul ședinței. Menționez acest lucru întrucât ne-am întâlnit azi în ședința extraordinară.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Da, domnule consilier.

Dl. Consilier ~ Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.09.2018 cu 13 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, 2 și 4 ale HCLS3 nr,252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare.


3.    Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect lucrări “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.

4.    Proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/ furnizare produse.

5.    Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de

Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului

București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții

si Achiziții.

?■ *

6.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje.

7.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționarea a activității statiei de asfalt și a fabricii de prefabricate.

8.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer.

9.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 1 si 5.000 europubele de 2401.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată.

11.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi.

H.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

13.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Asociaților a întreprinderilor publice


pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autorii tutelară.

Rectificare, fără punctul 13, de pe ordinea de zi suplimentară.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier Comeanu. Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Da domnule consilier.

PI» Consilier Mălureanu Liviu

Am înțeles că pe partea de firme apar lucruri urgente, dar remarc în suplimentare că sunt inclusiv puncte legate de reorganizarea aparatului de specialitate al primăriei, care mă așteptam să nu fie pe suplimentare, ci să fie pe ordinea normală. Haideți să încercăm să evităm asemenea situații. Dacă sunt ok cu societățile, înțeleg acolo este un specific aparte, dar când este legat de primărie, să le primim în mod normal cu restul punctelor. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier Mălureanu. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor! La noi lucrurile se întâmplă foarte repede, intervin aspecte în fiecare minut, în fiecare oră. Tocmai am achiziționat acea tehnologie de la parcul tematic, „Terra Park” și am tot analizat varianta, să edificăm un parc, în parcul „Pantelimon”, deci să amenajăm în parc o astfel de investiție, cu o societate de a noastră. Ne-am dat seama că este mult prea complicat să facem asta, pe cale de consecință, am decis că vom facem cu o direcție din cadrul primăriei și tocmai pentru a nu pierde vremea încă 10 zile sau eu știu cât durează până la următoarea ședință. Vă rog, dacă sunteți de acord să o aprobăm acum! Dacă aveți ceva nelămuriri, vă stau la dispoziție cu orice informație.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar.

Votați, vă rog, suplimentarea ordinei de zi!

Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri, suplimentarea ordinei de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.

Tin să vă anunț că în sală sunt 24 de consilieri!

9    9

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, „Aprobareaprocesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.08.2018”.

?    9


Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, î consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.08.2018”.

9    9

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, procesul-verbal al ședinței de îndată a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind condițiile de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în data de 20.11.2018”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 357/14.08.2018 referitoare la înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviti

Bănuiesc că nu trebuie să vă mai spun, cred ca toți colegii știu despre situația din sector, pe partea de colectare a gunoiului, am văzut că și domnul Primar a avut o intervenție, mie cel puțin încă nu-mi este clar cine o să facă curățenie? Și, dacă această direcție, din ce știu eu avea în organigramă undeva la vreo 300 de persoane să fie angajate, dacă s-au angajat, practic, puțin mai multe detalii pe partea asta. Bănuiesc că și restul colegilor sunt solicitați pe partea asta, din partea cetățenilor. Este gunoi, este mizerie. Cine le strânge? Și efectiv nici mie nu-mi este clar, cine stă să strângă gunoiul? Am văzut că ROSAL-ul, practic de azi, au declarat că, nu vor mai strânge deloc, gunoiul. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, întrebarea d-voastră nu prea are așa acoperire în realitate, pentru că tocmai am aprobat aici în consiliu, înființarea direcției, cumpărarea de tehnologie, ori dacă d-voastră le votați aici și nu știți ce votați, nu este tocmai o nota bună. Ok! Haideți să recapitulăm.

Deci, curățenie în Sectorul 3, începând de măine, se întâmplă cu Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei Sector 3! Pe partea de angajări pot să vă spun, pe de o parte că tehnologie avem. Aici în consiliu am aprobat achiziționarea de tehnologie și d-voastră să veniți după aproape 6 luni, de când am aprobat achiziționarea de tehnologie, să ne întrebați cine va face curățenie în Secorul 3?! Nu este problemă, că

de aceea suntem aici să vă informăm. Intr-adevăr, cred că avem la ora asta, avem 100 de angajați acolo?

DL Ciobică Daniel - Director General

Direcția Genewrală de Salubritate

Aproape 150 de angajați!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Avem aproape 150 de angajați în acest moment Este adevărat că necesarul ar fi undeva la 300, dar nu este un proces ușor. Aici avem cele mai mari dificultăți în a găsi resursă umană. Dar suntem foarte hotărâți să arătăm că începînd de mâine, în Sectorul 3 va fi o schimbare în bine, din perspectiva curățeniei.

Dna Președinte de ședința - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri? Doamna Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Eu aș vrea sa ne lămurească foarte clar aparatul de specialitate. Se vede o corectare, “serviciul public", “instituție publică”. Nu suntem toți juriști. Chiar aș vrea să înțeleg care este diferența dintre “serviciulpublic” și “instituție publică", pentru că este destul de slăbuță, să zic așa, expunerea de motive, pentru că trebuie să ne prezinte care sunt...

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Haideți să facem un training pe partea asta de terminologie și pe legislație. Direcția de Salubritate este serviciul public, reglementat de lege. Instituția publică este Primăria Sectorului 3. Face parte din cadrul Consiliului, serviciu public de salubritate.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Doamna consilier.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Zice că modificarea și va avea următorul cuprins: “Se aprobă înființarea direcției, instituție publică cu personalitate juridică", nu serviciul public. Păi, asta se face instituție acum, serviciul public a fost în cea anterioară. De aceea vreau să lămuresc!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este o chestiune de formulare, cred că nu trebuie să ne împiedicăm noi de astfel de mențiuni.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Doamna consilier.

Ce vroiam eu să zic pe toată chestia asta, trebuia să fie pusă în expunerea de motive, pentru că lipsește explicația: de ce este nevoie de schimbare? Cred că este o chestie legislativă, trebuia scrisă acolo să fie completă expunerea de motive, cu

explicația.

Pe de altă parte aș vrea să întreb, fiind instituție, serviciu, cum o fi, ce aviz are nevoie acest serviciu, pentru a efectua Serviciul de Salubritate?

Dna Președinte de ședință-Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este filmată și este transmisă în direct această ședință și aș vrea ca lucrurile să fie clare! Noi acum dezbatem, în Consiliul Local, care este diferența între o „instituție publică” și „serviciul public”, ca fiind edificatoare. Cred că este puțin relevant acest aspect, important este ca de mâine în Sectorul 3 să fie curățenie exemplară și treaba aceasta să se întâmple cu angajații primăriei și cu un cost redus!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

PI. Consilier Mălureanu Liviu

A menționat acum domnul Primar, despre cost .Practic care vor fi costurile din partea cetățenilor? Ați spus acum un cost redus! Vă referiți la taxarea cetățenilor

sau costul primăriei?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Costul instituției, adică al primăriei! Cetățenii, nu!

Domnul consilier, stimați colegi știți bine că există un angajament, în ce mă privește pe mine, conform căruia taxa de gunoi în Sectorul 3 nu există, este zero! Am prostul obicei să mă țin de cuvânt, pe cale de consecință, fac tot ce depinde de mine, ca taxa să rămână în continuare, taxa zero de gunoi, așa cum este din 2012 încoace. Iar costurile vor fi reduse pentru că ele sunt doar pe câteva componente și adică: avem costuri cu personalul, costul cu groapa, costul cu utilajele și carburantul aferent și evident consumabilele gen: saci, perii și alte accesorii. Avem ca obiectiv, să avem cel mai scăzut cost cu salubritatea, din tot ce înseamnă această țară.


Dna Președinte de ședința - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Votați, vă rog punctul 4!

Cu 20 voturi pentru, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Calea Dudești nr.104-122, Sector 3, (Policlinica Vitan), din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

D1. Consilier Mălureanu Liviu

Doar o clarificare. De ce trec, în administrarea Primăriei Generale? Am înțeles că este vorba de consolidarea lor. Da sau nu? Puțin mai multe detalii, vă rog!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă este vorba de Policlinica Vitan! Domnule este o prostie chestia asta. Sunt foarte multe aspecte aberante, pe care noi le moștenim din istorie. Și să vă fac o informare ca să înțelegeți despre ce este vorba. Acolo sunt niște cabinete medicale care sunt date de către municipalitate către medici, am înțeles că unele au fost deja vândute și altele sunt în curs să fie vândute, noi avem acolo decât holurile și nu știu ce responsabilitate. Suntem într-un mare impas, în sensul în care acele clădiri ar necesita se pare, consolidare și reabilitare în orice variantă, iar noi nu putem să consolidăm, fiind administrator doar pe holuri! La ce s-au gândit cei care ne-au dat, repet, acum 15 - 20 de ani, cine a făcut, 2003, mă rog, la ce s-au gândit dânșii, când au făcut organizarea asta, aș fi foarte curios să știu! Cum să-mi dea mie adminstrarea pe holuri, dintr-o clădire care nu am nici o treabă eu cu spațiile de acolo, cu nimic. Cum se vor face investițiile, în reabilitare, în consolidare, când va fi cazul...ele arată groaznic, nu le funcționează centrala termică am înțeles, sunt niște probleme grave. Suntem în imposibilitatea de a acționa acolo, pe cale de consecință, noi propunem o normaîitate, în sensul în care le gestionează municipalitatea să le ia integrai! Ce înseamnă toată chestiunea asta așa struțo - cămila, pe care nu o înțeleg în nici un fel.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar.

Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre'fi&Mntf solicitarea de transmitere a imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Bdul Nicolae Grigorescu nr.41, Sector 3, (Policlinica Titan) din administrarea Consiliului local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 413/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018”. Da,domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Vreau să atrag atenția asupra unei capcane, din punctul meu de vedere, spre care ne îndreptăm. Am observat ca practic se duc cei 50 de milioane, colaborat cu punctul 1 î, către Administrare Active Sector 3 SRL, banii venind din rambursarea primită pe Fonduri Europene, în urma reabilitării, doar că noi ca să reabilităm acele blocuri, inițial ne împrumutăm, cum am văzut și la punctul anterior. în mod normal, eu aș vedea, dacă se întorc banii pe partea asta de reabilitări, să rambursăm împrumutul sau să facem din acești bani investiții. Noi însă îi trimitem, cel puțin în această rectificare, dar am văzut și în alte rectificări, îi trimitem către, în mod indirect, către una dintre companiile primăriei. Numai că, compania respectivă, atenție, nu are doar parte de investiții, ci are și cheltuieli de funcționare și pierderi, deocamdată așteptăm umătorul an financiar, anul acesta financiar, să vedem dacă reușesc să treacă pe profit.

Practic noi încălcăm una dintre legile de bază ale economiei, „nu finanța prin împrumut activitatea curentă”, ori noi fix, nu total, dar finanțăm o parte din activitatea curentă a acestor companii prin aceste împrumuturi indirecte, pentru că noi luăm împrumut, ni se dă banii înapoi, iar banii îi dăm la respectivele firme.

Din punctul meu de vedere, din punct de vedere economic, consider că nu este o abordare sănătoasă. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim! Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

îngrijorarea d-voastră este oarecum legitimă, atăta vreme cât ea vine din lipsa de informare sau de lipsa de cunoaștere. Noi tot ce am creditat, societățile noastre,

lămuriri și informări referitoare la orice leuț cheltuit de societățile noastre, dar mai mult decât atât știți bine că absolut toate cheltuielile, absolut toate operațiunile financiare, făcute de către societățile noastre sunt 100% transparente. Deci, nu se pune problema, stimate domn consilier, stimați colegi, de așa ceva și anume să finanțăm cu bani publici neperformanța unor societăți. Vă asigur de chestiunea asta, vă spun la microfon și rămâne pe stenogramă!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Doamna consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamnă președinte. Am de făcut un amendament la punctul 8 de pe ordinea de zi și anume:

-    introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a influențelor transmise din cota de 30% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2018 la bugetul de stat, prin reducerea sumelor estimate a se încasa din sume primite de la UE în cadrul financiar 2014-2020 și introducerea acestora în corelațiile bugetare;

-    introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a influențelor transmise Sectorului 3 pentru sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor desccentralizate la nivelul comunelor si orașelor.

Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Vă supun la vot amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Vă supun la vot proiectul cu amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog! Cu 18 voturi pentru, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind

aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții “Lucrări de investiții la Bloc C5-Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea

Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Reparații și investiții corp C - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny””. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Voiam doar să vă spun să lăsați puțin mai mult că nu am apucat să votez la celălalt punct!

Dna Președinte de ședință - Văduva Miaua

Am înțeles. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă””. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Romeo Popescu.

DL Consilier Popescu Romeo

Aș dori, la anexa 1 din acest proiect, adică Acordul - cadru furnizare, la capitolul 8. „Obligațiile promitentului - furnizor”, să introducem art. 8.5, care să sune în felul următor: „Furnizoul va face investiții proprii, lucrări în cuantum de 10% din valoarea facturilor emise Mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță

La cererea autorității.

DL Consilier Popescu Romeo

La cererea autorității. Da!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, amendamentul domnului consilier a fost aprobat.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

c: *-

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de h^^^r^^ivind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării unui concasor cu fălci, marca SANDVIK QJ241, de la societatea UTILREN SRL pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor””. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Petrescu,

PL Consilier Petrescu Cristian

Am observat la punctul 12, la fel ca și la punctul 13, că avem trei oferte, dar doar de la două companii. Din câte știu eu, legal este să avem trei oferte de la trei firme diferite, nu doar de la două. Ce ne puteți spune?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

De la aparatul de specialitate.

PL Coșocariu Alexandru -- președintele Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

După cum foarte bine știți avem o procedură internă de achiziție. Aici este vorba de achiziționarea unor utilaje second hand. Utilajele care se găsesc pe stoc, care să aibă cerințele tehnice de care noi avem acolo, în momentul de față astea erau singurele care se încadrau în această categorie. Nu există pe stoc, decât dacă vreți putem să mai punem o ofertă care să ni le livreze în 12 luni. Nu este de interes.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule consilier Petrescu.

PL Consilier Petrescu Cristian

Una dintre oferte este din Olanda. Mă îndoiesc că în toată Europa nu se găsesc decât două oferte. Asa cum la societatea UTILBEN, aveți ofertă din Irlanda, asa la cealaltă, la punctul 13, aveți ofertă direct de la o firmă din Olanda. Nu cred că în toată Europa nu se găsesc trei oferte.

Pl. Coșocariu Alexandru - președintele Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

Oferta este din Belgia, nu din Olanda și am căutat și în Germania, am căutat și în România. Nu sunt niște utilaje care să le găsim pe toate drumurile, sunt atipice, noi căutăm în această clasă atipică, o dimensiune atipică, de obicei aceste concasoare sunt mult mai mari, cele de carieră fiind mult mai mari le găsim o categorie mai mare. Dar asta înseamnă un transport care se ajunge cam de 4-5 ori mai scump și cu costuri mult mai mari pentru ce avem noi nevoie.


In momentul de fată, pe stoc, în Europa, astea sunt. Cel puțin'tehrpublice. Acum dacă o avea unul prin curte, nu știu, dar astea sunt cele care le putem găsi la marele companii care se ocupă cu utilaje second hand, care să-ți dea și garanție și care să garanteze aceste produse.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule consilier.

DL Consilier Fetrescu Cristian

Mă scuzați, să garanteze în ce sens? Garanția e zero zile! Eventual opțional, 100 de ore de funcționare sau 30 de zile, dar contra cost!

DL Coșocariu Alexandru - președintele Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

Garanția este inclusă în preț, la 30 de zile!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule consilier.

DL Consilier Fetrescu Cristian

Și ce durată de viață credeți că vor avea și vor funcționa în societatea dumneavoastră?

DL Coșocariu Alexandru - președintele Consiliul de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

Aproximativ între 20-25 de mii de ore, atunci încep să aibă o problemă aceste utilaje.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării autogreder~ului 14M de la societatea Rergerat Monnoyeur SRL, pentru lucrările la obiectivul “Hala Laminor””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar, „Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, Propuneri, obiecțiuni? Da domnule consilier.

Cu 21 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2 suplimentar de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, 2 și 4 ale HCLS3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare”. Domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Aș dori din partea aparatului să ne spună mai exact ce salarii cresc, cu cît și din ce motive?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Din partea aparatul de specialitate. S-a consemnat domnule consilier.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă nu mă înșel discutăm de zona de IT, de serviciul IT din cadrul primăriei. Au venit să-mi spună că IT-iștii noștri, au fost dacă nu mă înșel, cu facultatea nefinalizată și pe studii medii au avansat în grad, iar acum și-au terminat facultatea și își iau salariul mai mic decât înainte. Este o realitate! Sper ca este chestiunea asta! Vă imaginați că nu le știu chiar pe toate, pe de rost. îmi pare rău că nu este nimeni de la Resurse Umane, nici de la Administrativ, nici de la IT, pe aici? Dar bine că le votăm aici măririle de salariu și ei nu sunt! Și mi-au explicat că dacă nu le creștem salariile, mai ales acum că au facultatea finalizată, riscăm să-i pierdem. Doamna director, spuneți-mi dacă este vorba de modificările astea pe grila de salarizare?

înființăm fără salarii.

DL Primar ai Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci nu am modificat salarii?

Dna Demeter Eugenia - Șef Serviciul Organizare Resurse Umane

Nu am umblat la salarii! Doar pentru a introduce la sfârșitul grilei, unde sunt menționate direcțiile, serviciile, care sunt pe fiecare grilă în parte.

Dna Președinte de ședință - Văduva Miaua

Mulțumim! Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect execuția de lucrări „Amplasareplatforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii/ furnizare produse”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea o lămurire suplimentară pe punctul acesta, nu este menționat către ce societate se atribuie, să înțeleg că este doar o chestie cadru. Dar și mai interesant ar fî, de ce nu se ocupă Direcția de Achiziții de partea asta, de ce să facă Direcția de Salubritate?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

V-aș răspunde așa scurt! Din cauza legii, domnule consilier! Așa prevede legea, noi am fî vrut să fie altfel, dar legea este așa! Bănuiesc că aprobăm azi și Centrul Unic de Achiziție, da? Este următorul punct! De abia după ce avem Unitate Centralizată de Achiziții Publice, putem să le facem. Până atunci, pentru că s-a modificat legea ulterior, din fericire, acum recent.

Așa ne obligă legea, stimați colegi!


Dna Președinte de ședință - Văduva îuliana

Mulțumim domnule Primar. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 5 suplimentar: „Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității de Achiziții Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin Serviciul Proceduri de Achiziții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții”- Propuneri, obiectiuni? D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Aici a spus domnul Primar dar aș vrea, totuși, lămuriri suplimentare. înțeleg că Direcția de Achiziții se reorganizează sau această direcție de achiziții va face achiziții tot pentru primărie, pentru școli? Mai multe informații aș dori despre această direcție. Bănuiesc că o să avem și niște economii de costuri dacă tot facem această direcție. Sau cred că asta e ideea!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Da. Discutăm de economie, discutăm de eficientizare, discutăm de o mai bună folosire a banului public și a resursei din aparat. Pentru că am moștenit aici și, din nefericire, legea era făcută în așa fel încât nu ne dădea voie să facem această unitate centralizată. Am luptat mult să ni se permită treaba asta, în sfârșit, am reușit. Imaginați-vă că am moștenit aici nu știu cât, 30, 40 de ordonatori de credite, adică, o nenorocire. Am făcut o analiză comparativă și același pix era achiziționat de către unii cu 2 lei și de către alții cu 20 lei, fără să-mi explice și mie de unde vine diferența asta. Și de aceea am luat o decizie, pe de o parte, noi funcționăm pe o variantă, e adevărat, încropită, cu achiziții comune, care funcționează în Primăria Sector 3 de ceva vreme. Mă bucur că legea acum ne permite, imaginați-vă că dacă avem de luat rechizite, dacă avem de luat consumabile, birotică, electronică ș.arn.d, de ce trebuie să facem 50 de proceduri? De ce să nu avem una singură? Este și pentru folosirea mai corectă a resursei umane și, în mod normal, atunci când faci o achiziție mai mare obții un preț mai bun. Nu e obligatoriu din cauza legii care e imperfecte, că să nu zic proastă, în continuare, a legii achizițiilor publice.

D-na Președinte de ședință îuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Și conform hotărârii de consiliu toate aceste prețuri vor fi afișate pe site. Corect?


Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită Xfșn sfcgZ

D-le consilier, le amestecăm puțin. Ce legătura are una cu alta? Acea hotărâre funcționează, indiferent că e cu unitate centralizată sau nu, orice factură și contract care se plătește va fi afișat, pentru că acea hotărâre este în vigoare și atâta vreme cât e in vigoare orice leu cheltuit din Sectorul 3 va fi afișat.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d»le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu mai sunt. Votați, vă

rog!

Cu 21 voturi pentru, 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem îa punctul 6 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției de instalații, echipamente și utilaje'. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de materie primă pentru buna funcționarea a activității stației de asfalt și a fabricii de prefabricate”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu î 9 voturi pentru, 5 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele de 120 l si 5.000 europubele de 240 1”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Voiam doar să menționez, într-o intervenție anterioară am afirmat că domnii de la Consiliul de Administrație primesc remunerație. Am primit un răspuns din partea președintelui Consiliului de Administrație prin care am înțeles că lunile iunie, iulie și august, cel puțin, nu au fost remunerați, neavând activitate, ceea ce mi se pare un gest de normalitate și îl salut. Mulțumesc.


P-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu mai sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 6 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu societatea CET GRIVIȚA SRL în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată”. D-le consilier Peîrescu!

DL consilier Petrescu Cristian

Nu am văzut nicăieri contribuția noastră, adică a societății noastre, la noua societate care se înființează, respectiv capitalul social, ce investiții va presupune această nouă firmă și ce procent avem din viitoarea firmă.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Noi am aprobat deja mai multe achiziții, ce de exemplu achiziționarea unui teren în vederea edificării pe el a acestei fabrici. Am aprobat, de asemenea, achiziționarea de tehnologie pentru selectarea deșeurilor menajere. Contribuția, noi avem o discuție cu colegii de la Sectorul 1, să participăm 50 - 50, iar operarea se va întâmpla pe această societate în niște chestiuni foarte clar reglementate.

P-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

PL consilier Mălureanu Liviu

Mă văd nevoit să cer iarăși explicații. Din ce am înțeles până acum, această stație de sortare va urma să fie operată de către firma Salubritate și Deszăpezire. Asta ne-a fost prezentat de fiecare dată. Acum, din ce citesc aici, înțeleg că o sa se facă o nouă societate care va administra această stație și dacă “da”, care va mai fi obiectul de activitate al firmei Salubritate și Deszăpezire.

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Când am vorbit despre activitatea societății noastre nu avuseseră loc discuțiile cu colegii de la Sectorul 1 referitoare la intrarea dânșilor în proiectul nostru, că asta este realitatea. La întrebarea d-voastră, vă răspund cu punctul ... nu mai știu care punct de pe ordinea de zi, în care aprobăm platformele îngropate și cele supraterane, investițiile care vor fi efectuate prin societatea de salubritate. Punctul 9. Va răspund cu punctul 9.

PL consilier Mălureanu Liviu

Este adevărat că am votat, ideea e că am mai votat multe alte hotărâri care după aia s-au schimbat. Tocmai de asta am vrut o clarificare că am votat că firma urma să facă și curățenie în sector și nu mai face. Acum, într-adevăr, am votat că se ocupă de platforme îngropate, vreau doar o confirmare că într-adevăr rămâne cu platformele îngropate sau o să vedem peste încă o ședință că să facă altă firmă.


DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, haideți, cu mai puțină rea credință și cu mai puține____________

Chiar nu înțelegeți faptul că putem dezvota un parteneriat sănătos și durabil cu colegii de la Sectorul 1? Existau 3 variante. Unu, ca dânșii să cumpere jumătate din părțile sociale ale societății noastre. Al doilea era să intrăm în asociere prin participațiune cele două societăți. Și trei, să facem puiul ăsta. Astea erau cele trei variante. Am considerat, de comun acord, că cea mai viabilă variantă este asta, pe care v-o propunem, mă rog, v-am propus-o și cu care d-voastră ați fost de acord și vă mulțumesc pentru acest lucru. De ce veniți să amintiți iar că, o realitate, noi am intenționat să facem salubritate în Sectorul 3 cu societatea primăriei. Nu doar că între timp am avut și vizită oficială în America de Nord, așa cum v-am mai spus cel puțin o dată, unde, în America de Nord salubritatea funcționează fix așa, adică angajați! primăriilor fac salubritate, dar mai mult decât atât, există o lege aprobată recent care nu exista și care nu ne permitea, pentru că numărul angajaților de la Direcția de Salubritate erau calculați cu numărul total de angajați, ceea ce făcea să depășim numărul total de angajați și nu puteam să o facem. Pe cale de consecință e un argument legislativ și unul de oportunitate pentru că eu cred că e normal să învățăm din experiența pozitivă a altora.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Am înțeles cu ce venim noi în firma, respectiv cu terenul și cu instalația. Cu ce vine CET Grivița sau Primăria Sector 1 sau cine vine? Vine cu materia primă, cu gunoiul sau ce ne aduce în societate?

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vine și cu gunoiul, să știți î Da, e important, că trebuie să avem de treabă acolo. De aceea facem investiție ca să o și folosim, să aducă plusvaloare. Atât terenul, cât și toată tehnologia și hala pe care o edificăm acolo, toată investiția va fi suportată în proporție de 50% de colegii noștri. Pe cale de consecință, cealaltă jumătate va fi suportată de noi. Investițiile care vor fi făcute acolo, evident că o parte deja sunt aprobate aici, în Consiliul Local, dar o parte va fi aprobată. Pe cale de consecință, d-voastră veți fi la curent cu absolut tot ce se va întâmpla acolo.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Mai am o întrebare către președintele Consiliului de Administrație, de altfel am și solicitat săptămâna viitoare să mergem, să vedem parcul de mașini. Din ce am

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Asta mi-a plăcut. Dacă s-au achiziționat și la ce vor fi folosite. Nu știu, facem o fabrică de croitorie. Păi, la salubritate, stimați colegi! Utilajele au fost achiziționate, ele există în curte. V-aș recomanda să participați duminică la ora 11, sper că avem deja aprobarea, deci duminică la ora 11 vom face o mini defilare pe B-dul Unirii cu utilajele direcției noastre de salubritate. Deci, aveți invitație în direct, o invitație cât se poate de călduroasă, toți cei care puteți participa la această defilare, pentru că este un moment, într-adevăr, în care putem arăta dotările de ultimă generație, de înaltă tehnologie și de ce poate fi mai bun pe piață în tot ce înseamnă zona de salubritate.

Pe B-dul Unirii, ați înțeles foarte bine. De la Piața alba lulia, ne vom întâlni la ora 11 la Piața Alba lulia, și vor pleca până la primul semafor, probabil, ca să arătăm că suntem capabili să umplem B-dul Unirii de utilaje pentru salubritate. Și evident că, repet, începând de săptămâna viitoare salubritatea în Sectorul 3 va fi operată de primărie.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SI)3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoî\ D-le consilier Voicu!

DL Consilier Voicu Alin

Mulțumesc frumos! La acest punct am de făcut un amendament, art. 3 devine art. 4, iar noul art. 3 va fi următorul: “Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Salubritate și Deszăpezire SD3 în vederea încheierii unui contract necesar pentru depozitarea deșeurilor la stația de sortare ROMWASTE Solution”. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. Votați, vă rog, amendamentul d-lui consilier.

Cu 19 voturi pentru, 4 abțineri, un consilier care nu a votat amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. Votăm proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul d-lui consilier.

Cu 18 voturi pentru, 6 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 12 suplimentar, “Proiect de hotărâre prî\ mandatului președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant Aici avem două buletine de vot, unul pentru administratorul provizoriu, celălalt pentru președintele CA la Administrare Active”. Propuneri, vă rog! D-na consilier!

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Propun ca administrator provizoriu până la declanșarea procedurii de selecție pe dl Florentin Corbuleanu și tot pe dl Florentin Corbuleanu ca președinte al Consiliului de Administrație.

Mulțumim, d-na consilier. Alte propuneri? Nu sunt. Vă rog să tipăriți buletinele de vot!

PI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Până când sunt gata buletinele, am înțeles că vreți sa avem o discuție, d-na consilier? Haideți să discutăm subiectul!

D-na consilier Galbenn Ana lulia

Ce voiam să spun! în hotărârea care are la bază activitatea Poliției Locale este următorul citat: “ oricărui polițist local îi este interzis să aibă un comportament agresiv sau violent atât verbal cât și fizic față de cetățeni chiar dacă aceștia au încălcat prevederile legale”. Deci mi se pare că trebuie să luăm o serie de măsuri, nu e primul incident din Sectorul 3 în care atitudinea agresivă, mai ales verbală, se întâmplă din partea angaj aților Poliției Locale. Chir aș vrea să ne răspundă ce măsuri s-au luat, aș vrea ca reprezentanții Poliției Locale să ne spună ce măsuri vor lua pentru ca aceste evenimente să nu se mai repete, pentru că nu e o imagine care să ne onoreze.

Dl, Director General Bratu Adrian - Direcția Generală de Poliție Locală

Referitor la evenimentul din parc a fost sesizată Comisia de Disciplină, în conformitate cu Statutul Funcționarului Public, polițistul sau polițiștii locali implicați vor fî cercetați în cadrul acestei comisii. în cazul în care va exista o plângere penală și înțeleg că a fost depusă la Secția 12 sau Secția se va autosesiza, dosarul de la Comisia de Disciplină se va suspenda și se va urmări doar dosarul penal. Altfel, măsurile pe care noi le dispunem referitor la aceste fapte, în instructajele pe care le facem în fiecare zi polițiștilor locali li se aduce aminte întotdeauna modalitatea cum trebuie să se comporte în raport cu cetățenii chiar dacă aceștia sunt contravenienți sau infractori, lucru care se va face și în continuare.

Stimați colegi, într-adevăr a fost un incident, am văzut și eu fîlmulețul, am avut și niște intervenții în presă. Evident ca nu putem fi de acord, vă spun și d-voastră ce am mai spus de atâtea ori, o chestiune cât se poate de clară, nu putem fi de acord cu niciun fel de formă de violentă. Ca să închidem acest subiect! în același timp avem nevoie de o îmbunătățire legislativă atâta vreme cât puștii ăștia ne fac probleme mari în Sectorul 3 de foarte multă vreme. Sunt cunoscuți de poliție, dacă ați văzut fîlmulețul, ei răsuflă ușurați : “este mă, i-am prins, în sfârșit!”. Vorbesc urât, fac mizerie, distrug mobilierul stradal, distrug locurile de joacă, au un comportament agresiv cu ceilalți cetățeni. Sunt suspecfii principali cu privire la furtul puilor de lebădă, al ouălelor și alte nenorociri care se întâmplă în parc. întâlnesc cetățeni care ne solicită, “domnule, dar poliția ce face?”. Poliția face ce legea îi permite să facă, în sensul că îi amendează, iar acești puști au devenit foarte agresivi pentru că știu că polițiștii nu le pot face nimic. Le dau niște amenzi pe care ei, oricum, nu le plătesc niciodată. Iar acea pârghie, acel mecanism pe care legea l-a prevăzut ca metodă de impunere a rigorilor legii și a comportamentului civilizat, cu acești tineri nu funcționează. Deci, repet, fără o îmbunătățire legislativă nu avem soluții cu acești indivizi tineri care au un comportament profund antisocial. Repet, polițiștii noștri au ajuns la exasperare pentru că sunt responsabili de liniștea publică, mai ales în parc. Noi, în parc, mergem să ne relaxăm, să ne detașăm, să ne odihnim, să ne simțim bine și ajungem în situația în care întâlnim acești tineri cu acest comportament nefiresc. Pe cale de consecință am să fac toate demersurile necesare și tot ce depinde de mine ca legislația să fie îmbunătățită în sensul în care să găsim soluții unor astfel de situații.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Aș vrea să știu, dacă tot lansăm acuzații, și întâmplarea face să știu mai multe despre situație, aș vrea să știu numărul de amenzi pe care Poliția Locală le-a dat de-a lungul timpului acestor copii și numărul de dosare pe care le-au deschis. Vreau să știu ce demersuri a luat Poliția Locală, vreau o informare strict pe acești doi.

DL Director Generai Bratu Adrian - Direcția Generală de Poliție Locală

De la începutul anului, pentru acest pescuit ilegal, avem un număr de 141 de amenzi din care au fost achitate doar 6. Vreau să vă arăt care e fenomenul, în general. Iar pentru minorul în cauză, nu e la prima abatere, a mai avut una în luna august, pentru fratele lui, are 15 amenzi.

P-na consilier Galbenu Ana lulia

Pentru ce? Pentru pescuit?

DL Director General Bratu Adrian - Direcția Generală de Politie Locală


Pentru același articol de lege. Noi nu instrumentăm in instrumentăm contravenții. Pentru același articol, v-am spus, aceeași articol. Deci are 15 începând din octombrie, anul trecut.

P-na consilier Galbenii Ana lulia

Mulțumim, d-le director. D-le Primar!

Pi Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță

Asta e foarte particular. Asta îngreunează activitatea noastră și anume că sunt foarte rapizi, foarte mobili. îi prindem foarte greu, se urcă pe bicicletă și dispar în mulțime. Fac tot felul de nenorociri. Ne-ați întrebat câte dosare am făcut. Vreau să vă informez că legea nu ne dă atribuții pe partea de infractionalitate, în consecință, noi nu putem face dosare penale. Doar Poliția Națională se ocupă de infracționalitate. Repet, e o problemă de reglementare, e o problemă de legislație. Sper să rezolvăm această problemă cât mai repede.

P-na Președinte de ședința luliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-na consilier.

P-na consilier Gutium Narcisa

Voiam sa spun ceva foarte scurt, referitor la faptul că de o vreme, nu știu, un an, doi, așa, sunt probleme în oraș, de exemplu, cu parcagii aceia. Lăsând la o parte ce se întâmplă la Hala Traian, și la Sectorul 1, în plin centru, la Piața Lahovari, fac o mizerie foarte mare. Li se dau amenzi, nu le pasă. Sunt multe aspecte și nu pot fî reglementate. Cetățenii de acolo sunt revoltați și sunt cu mâinile legate, nu au ce să facă.

PI Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ce spuneți d-voastră, cofirmați ce știm cu toții, că până nu facem o modificare legislativă, în sensul să avem ac de cojocul lor, și să putem să-i sancționăm în vreun fel, pentru că actualele mecanisme nu funcționează și, pe bună dreptate, polițiștii sunt duși la disperare, pentru că sunt neputioncioși în fața unor copii. Repet, nu sunt orice fel de copii, au un comportament profund antisocial. Am văzut că au fost facuți eroi pe toate televiziunile. Foarte bine! Cred că ar trebui să învețe din comportamentul ăsta toți copiii. Poate așa ne-om trezi și noi să reglementăm mai corect și să înțelegem că ordinea și liniște publică sunt un lucru pe care trebuie să-l respectăm cu toții, nu cu excepții.

P-na consilier Galbenu Ana lulia

Din acest caz ar trebui să înțelegem atitudinea polițiștilor locali, indifierent de asta, nu trebuie să fie agresivă. Asta trebuie să fie o lecție pe care să o învățăm din acest caz.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

îi dau cuvântul d-lui președinte al Comisiei de Validare.

DL consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc! Privind desemnarea administratorului provizoriu al societății Administrare Active Sector 3 SRL a fost făcută o singură propunere și anume domnul Corbuleanu Florentin cu următoarele rezultate:

19 DA, 2 NU, 3 ANULATE

în ceea ce privește desemnarea președintelui societății Administrare Active Sector 3 SRL, de asemenea, a fost făcută o singură propunere, tot domnul Corbuleanu Florentin cu următoarele rezultate:

18 DA, 2 NU, 3 ANULATE, cu mențiunea că un consilier local nu a votat.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumesc, d-le consilier! Votați, vă rog, proiectul de hotărâre.

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, 2 consilie/i care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă!


PREȘEDINTE PE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVA
întocmit:SECTORULUI 3, IIĂITĂNotă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Eîena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana-

No (Vote: 0}

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting {Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Malureanu Liviu


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fteancu Florin

Gutium Narcîsa-Veronica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin Ionul

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 2)

Galbenu Ana Iuiia    Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 23 )

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Martnescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0}

No-Voting (Totai: 1 )

Moldoveanu Lucian ionel

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Cîprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Lîviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă lulîana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote:1)

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Yes (Voie: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 4)

Gaibenu Ana iulia

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

No-Votîng {Total: 0)

Yes (Vote;20)

Baetîca Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Pauntca Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote:3)

Fatu Adrian

No-Votîng (Total: t)

Maiureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelînaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela ■Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Ana îulia

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote;24)

Baeiica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Ffeancu Fiorin

Galbenu Ana iulia

Gutium Narcisa-Veronica

Maiureanu Liviu

Marineata Mareei

Marinescu ionela

Moidoveanu Lucian ionei

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Danieia

Tudor Eiena

Văduvă iuiiana

Vasîiiu Mariana

Voicu Aiin lonut

No (Vote:0) Abstain (Vote:0) No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu loneta Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă iuliana

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 5)

Dumitru Constantin Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Gaibenu Ana fuiia


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Danieia Vasiiiu Mariana

Fatu Adrian

Motdoveanu Lucian Ionel

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Marineata Mareei Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Gutium Narcisa-Veronîca

Proposai Name:

Amendament 1

Yes (Vote: 18)


Baetica Nicoieta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Maiureanu Lîviu

No-Votîng (Total: 3)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Moidoveanu Lucian

Yes (Vote: 18)

Baetîca Nîcoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă iuliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica

No-Votîng (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Fatu Adrian Maiureanu Lîviu

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Gaibenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 20)

Baetica Nîcoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain {Vote: 1)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana îulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luîiana


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoîeta Mariana Dumitru Constantin Fîeancu Fiorin Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote;0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2}

Gutîum Narcisa-Veronica


Corneanu Antonio Ciprîan Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana Eulia Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana

Radu Constantin


Dobre Alexandru Fatu Adrian Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Proposal Name:

Amendament 2

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Pa unica Adriana Petrescu Eiena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gaibenu Ana iulia


Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marinescu ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru

Marineata Mareei

Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Afin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Livîu

No-Voting (Total: 2)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana luîîa

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoîeta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu loneia Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1)

Galbenii Ana lulta

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin ionut


Gutium Narcisa-Veronica Petrescu Cristian


Dobre Alexandru Marineata Mareei Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Malureanu Liviu


Yes (Voie: 18)

Baetîca Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Marineata Maree!

Pefinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voîcu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenu Ana luiia

Moldoveanu Lucian ionel

Abstain (Vote: 3)

Faîu Adrian

Malureanu Liviu

Petrescu Cristian

No-Votîng (Total: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie) Marinescu îoneia Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luiiana

No (Vote: 1)

Gatbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Fatu Adrian


Malureanu Livîu


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu foneia Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă fuliana

No (Vote: 2)

Gaibenu Ana Iuiîa

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Eiena Daniela Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Comei Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Gutium Narcisa-Veronica

Proposaî Name:

Punctul Suplimentar 1

Yes {Vote: 21 }

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Marlneata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Eiena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin ionut

No {VoterO)

Abstain (Vote: 2 )

Galbenii Ana lulia    Malureanu Liviu

No-Voting {Total: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel


Yes {Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă iuiîana

No (Vote:1)

Dumitru Constantin

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian ionei

No-Voting (Total: 1 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Eiena Daniela Vasiiiu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Marineata Mareei Pelînaru Corne) Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Aiin lonut


Malureanu Liviu


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin Ionul

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Marinescu ionela

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Galbena Ana lulia

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Petrescu Elena

Yes {Vote: 20)

Baetica Nicoleia Mariana Dumitru Constantin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasitiu Mariana

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 4)

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel

No-Votîng (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Do bre Alexandru Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Ana luiia


Dobre Alexandru Fîeancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moidoveanu Lucian Ionel


Yes {Vote: 21 )

Baetica Nicoieta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronîca Marinescu loneia Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă fuliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Maiureanu Liviu Paunioa Adriana Petrescu Elena Sima Eiena Daniela Vasiliu Mariana


Galbena Ana Julia


Dobre Alexandru Fteancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Mareei Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Eiena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:5)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Voting (Total; 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă îuliana

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian ionei

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Eiena Sima Eiena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Ana iulia

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luiiana

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru Gutium Narcîsa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Gaibenu Ana lulia

Proposal Name:

Punctul Suplimentaro

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu Ionela Peîrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Eiena Daniela VasiSiu Mariana


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelînaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Fatu Adrian Malureanu Liviu


Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana .

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Fteancu Florin

Marinescu ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 4)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Votîng (Total: 0)


Proposal Name;

Amendament 3

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Maree!

Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Eîena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 4)

Dumitru Constantin Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lulîana


Galbenu Ana iulia


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Paunîca Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Malureanu LivîuYes (Vote: 18)

Baetica Nîcoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă iuiiana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin Gutîum Narcisa-Veronîca

No-Voting {Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin Paunica Adriana Petrescu Eiena Sima Eiena Danieia Vasiliu Mariana

Fatu Adrian Malureanu Lîviu

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia Moldoveana Lucian Ionel


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lufiana

No (Vote: 1)

Galbenu Ana iulia

Abstaîn (Vote: 2)

Maiureanu Liviu

No-Voting (Total: 2 )

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut9/14/2018 2:31:44 PM

Page 1 of 1