Proces verbal din 07.08.2018

PV-ul sedintei extraordinare din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 Nr. 16267/PS3/10.08.2018


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 07.08.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 156774 /CP/03.08.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și doamna Neacșu Florentina - director exectutiv - Direcția Asistență Legislativă - reprezentant al Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 26 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Marinescu Ionela, Tudorache Livia și Tudorache Andrei Cristian.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 07.08.2018. în sală sunt prezenți 26 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Da, domnule consilier.

Dl Consilier - Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați colegi. Propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 07.08.2018 cu 12 proiecte de hotărâre, conform adresei nr. 158218/CP/06.08.2018 după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA.

2.    Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mi hai Bravu”.

3.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3”.

4.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului Cămin C8 (clădire P+3) și a terenului aferent, situat în București, Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3, care aparține Liceului Teoretic ”DECEBAL” din „spațiu de învățământ” în „spațiu la dispoziția Consiliului Local Sector 3”.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS3 nr. 107/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 11 la HCLS3 nr. 216/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1,6, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 23, 27, 28 și 29 la HCLS3 nr. 260/30.06.2017.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 261/30.06.2017.

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 2,4, 6 și 7 la HCLS3 nr. 263/30.06.2017.

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 9, 10, 16, 18, 21 și 22 la HCLS3 nr. 265/30.06.2017.

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 266/30.06.2017.

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 32, 34, 36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64 la HCLS3 nr. 410/11.09.2017.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule consilier. Vă supun Ia vot suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Da, doamna consilier!

Dna consilier - Galbenu Ana Iulia

Aș vrea să ne explice și nouă, urgența pentru fiecare din aceste puncte suplimentate. Mulțumesc

mult.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Care sunt urgențele cu suplimentarea? Pentru că este luna august și din ce am înțeles o să avem o mare problemă de cvorum până pe 31 august, iar noi, spre deosebire de alții, nu avem concediu și noi lucrăm și, pentru a putea lucra, avem nevoie să ne trecem aceste hotărâri și pentru asta noi suntem foarte recunoscători și vă mulțumim.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 abținere, suplimentarea ordinei de zi a fost aprobată.

Vă supun la vot aprobarea ordinea de zi cu suplimentarea. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 31,07.2018“ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3”.

Propuneri, obiecțiuni? Spuneți domnule consilier.

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Aici chiar că nu cred că s-ar impune o procedură de urgență, dat fiind înființarea unui serviciu public de o asemennea importanță. Cred că ar fi trebuit să respectăm paramețrii impuși de transparența decizi o nală și să fi publicat cu zilele menționate înainte și să existe o dezbatere publică pentru un proiect atât de important.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana Mulțumim domnule consilier. Domnule primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - - Robert Sorin Negoiță

Este un punct de vedere. Tebuie să vă comunic faptul că avem o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, conform căreia contractul cu ROSAL este final, s-a terminat, s-a încheiat. Ei mai prestează din inerție, nu este asta problema. Cum au prestat până acum. ar mai pot să presteze două, trei luni, dacă

ar face-o în regulă. Nu o fac în regulă, stimați colegi! Avem mari probleme cu faptul că nu respectă programul de ridicare a gunoiului, nu își respectă programul de salubritate, nu avem curățenie în Sectorul 3 din cauza lor și ne propunem ca de la 1 septembrie să preluăm noi serviciul. Pentru a reuși ca la 1 septembrie să fim gata trebuie să avem hotărârea de acum, ca să ne putem pregăti până atunci. Estimăm ca ședința ordinară, următoarea ședință de consiliu să fie pe 31 august, ceea ce va fi total insuficient ca pe 31 august să dăm hotărârea și pe 1 septembrie să începem activitatea în mod efectiv.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule primar. Doamna consilier!

Dna consilier — Galbenu Ana Iulia

La ședința din 28 decembrie era înțelegerea că societatea primăriei se va ocupa de acest serviciu, tocmai din motivul că ROSAL nu mai îndeplinea standardul de salubritate. Atunci s-a făcut delegarea de gestiune direct, hotărâre care acum se abrogă. înseamnă că, dacă facem acest serviciu, societatea este ineficientă și o desființăm, nu mai avem nevoie de ea. Nu? Recunoașteți că societatea de Salubritate și Dezăpezire S3 nu și-a îndeplinit mandatul de a prelua Serviciul public de Salubritate pe Sectorul 3? Că de asta a fost înființată!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Domnule primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mi-a plăcut aia cu” recunoașteți. Parțial aveți dreptate, doar parțial. Este adevărat că în Europa, există această, nu știu dacă neapărat cutumă, dar este un obicei așa ca primăriile în general își rezolvă problema salubrității cu societățiile proprii. Mă rog, sunt suficiente primării din Europa care au și contract cu societăți private din piață. Vreau să vă spun că astă primăvară, și nu este prima dată, dar dumneavoastră evident că nu ați reținut acest aspect, în primăvară am avut o vizită oficială în America de Nord, ocazie în care am vizitat Montreal, Washington, Chicago, New York, New Jersey. Am avut surpriza să constat că toate aceste primării, toate fără excepție, rezolvă această problemă cu serviciul din cadrul primăriei. Adică, cine face salubritate în Washington? Vă spun eu! Angajații primăriei! Dar în Chicago? Tot angajații primăriei! Și am avut o revelație și anume, am început să calculez și să văd dacă se merită să facem treaba asta și la noi, din perspectivă economică și din perspectivă de eficiență și mi-am dat seama că este mult mai eficient să-l facem ca serviciu în cadrul primăriei, ca direcție din cadrul primăriei, decât să-l dăm societății. Societatea dumneavoastră! Veniți și spuneți acum într-un mod cât se poate de cu rea credință, că societatea înseamnă că nu este nu știu cum! Nu! Societatea nu are nici o vină că noi am decis altceva. Am și comunicat acest aspect, într-o altă ședință de consiliu, există pe stenogramă și anume, că societatea de salubritate se va ocupa, și am aprobat deja în ședința trecută, am aprobat indicatorii pentru pubelele îngropate și pubelele de suprafață, pentru amenajarea spațiilor de pubele în Sectorul 3 și de asemenea, nu știu dacă nu azi, aprobăm indicatorii ca să achiziționăm și să facem o investiție pentru selectare a tot ce înseamnă reciclabil și pentru tratarea deșeurilor menajere, astfel încât să ducem cât mai puțin la groapă și obiectivul este asumat de România în convențiile noastre și în tratatul nostru de aderare cu Comisia Europeană, că în 2025, dacă nu mă înșel, vom închide toate gropile de gunoi și, pe cale de consecință, nu mai ducem la groapă nimic. Noi vrem să fim în avangardă, așa cum v-am obișnuit deja, nu doar cetățenii Sectorului 3 și, în general, oamenii sunt obișnuiți că noi, ca primărie, suntem în avangardă și încercăm să rezolvăm problema asta chiar înainte de termen. Deci, societatea de Salubritate se va ocupa fix de managementul gunoiului, iar serviciul de salubritate îl vom face cu noi, ca structură, Primărie Sector 3.


Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule primar. Doamna consilier!

Dna consilier — Galbenii Ana lulia

Păi, tot pe principiul de bani publici, atunci ce facem cu banii care i-am dat pe studiul de oportunitate, privind alegerea modalității de gestiune a Serviciului de Salubritate? Ne-am răzgândit? Da! Pentru că prin acel studiu ni se zicea că cea mai bună opțiune pentru Serviciului Public de Salubritate este gestiunea directă către societatea Primăria, este gestiunea directă și era către ...

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Articolul se abrogă!

Dna consilier - Galbenu Ana lulia

Da, se abrogă toate astea!

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă Articolul care spune că atribuim gestiunea directă către societate, doar acel articol se abrogă.

Dna consilier - Galbenu Ana lulia

Da, dar studiul...

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Studiul este în vigoare și a fost pe transparență.

Dna consilier - Galbenu Ana lulia

Ce zice studiul dacă-1 citim?

Dna Director Executiv Neacșu Florentina — Direcția Asistență Legislativă

Cea mai oportun este gestiunea directă.

Dna consilier - Galbenu Ana lulia

Și către cine? Că scrie în studiu negru pe alb.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă Gestiunea directă poate fi ori la o societate de a mea ori la un serviciu public înființat de mine.

Dna consilier - Galbenu Ana lulia

Studiul zice că societatea Salubritate și Dezăpezire.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistentă Legislativă Din studiu rezultă gestiunea directă.

Dna consilier - Galbenu Ana lulia

îl citim acum că avem timp! Nu mai zic că în hotărârea din 28 decembrie, primarul, DADP și societatea de Salubritate și Dezăpezire vor duce prevederile la îndeplinire. Deci și societatea avea obligația să-și obțină licența. A achiziționat utilaje pentru a-și obține licența, pentru a furniza Serviciul Public de Salubrizare. Acum noi ne-am răzgândit, o să închiriem probabil de la societatea noastră. Eu zic că se aruncă banii pe fereastră.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

O secundă! Doamna consilier, haideți, nu vă întrerupeți! Ne spuneți și nouă cum anume ne aruncă primăria banii pe fereastră? Puteți să-mi explicați, la ce v-ați referit când ați compus această propoziție?

Dna consilier - Galbenu Ana Iulia

Simplu! Se aruncă banii pe fereastră! Sunt bani publici. Noi am hotărât prin acest consiliu, că serviciul de salubritate se efectuează de către societatea de Salubritate și Dezăpezire. S-au acordat bani și suplimentări de capital pe această societate, s-au făcut achiziții de utilaje, s-au plătit salarii, s-a aprobat o organigramă, un buget de venituri și cheltuieli, toate astea au mâncat bani. Acum, noi înființăm Direcția Generală de Salubritate, ne uităm acolo, alți angajați, altă distracție. Hotărâm! Facem ori cu unii ori cu alții? De ce trebuie să facem și de ce nu implicăm cetățenii în decizia asta. Nu am văzut nici o dezbatere pe înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Domnule primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimată doamnă mi-ați spus că aruncăm banii pe fereastră, că am făcut organigramă la SD3. Haideți ca să ne înțelegem, că sunt lucruri pe care-mi dau seama că nu le cunoașteți. Organigrama nu mănâncă bani, nici nu aruncă banii pe fereastră. Stimată doamnă, aveți cea mai vagă idee câți angajați are SD3?

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Doi!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimată doamnă, nici măcar pe aceia. Pe cale de consecință, acea afirmație, conform căreia, aruncăm banii pe fereastră, nu ați argumentat-o nici într-un fel, și nu de altceva, dar pentru dumneavoastră este o recomandare să vă respectați mai mult, adică atunci când faceți o afirmație să aveți măcar o proptea, să o argumentați, pentru Dumnezeu, cu ceva. Mi-ați spus că organigrama, acolo se aruncă banii pe fereastră. Mai multă responsabilitate să știți că nu ne strică niciodată.

Dna Președinte de ședință ~~ Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule primar. Doamnule consilier.

Dl Consilier - Mălureanu Liviu

Eu înțeleg că practic avem două rânduri de management în momentul acesta, avem managementul societății și CA-ul care consumă totuși acei bani ai cetățenilor și avem managementul acestui serviciu. Nu este clar ce se întâmplă cu societatea, practice ni s-a argumentat achiziția de utilaje, în ideea că această societate va face salubritate. Acum avem un serviciu care se ocupă de salubritate. Nu știu dacă în cadrul primăriei este totuși clar care o să facă această salubritate. Deci vreau un răspuns ce se întâmplă cu acele achiziții și de ce dacă tot avem două rânduri de management să se renunțe la unul dintre ele. Atunci, ok, să preia primăria utilajele și să nu mai plătească un Consiliu de Administrație, care practic este un parazit în momentul de față. In altă ordine de idei văd că salariile la această direcție se stabilesc de către primar. De ce de către primar și nu de către consiliu? îmi cer scuze, dar aici se spune așa: drepturile salariate ale directorului general al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 se stabilesc prin dispoziția primarului Sectorului 3. Dintr-o dată, practic, acea persoană, acel director devine direct responsabil.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Salariile se stabilesc de către dumneavoastră prin această hotărâre - există grila de salarizare anexă. Prin dispoziție, primarul nu face altceva decât emite un act administrativ, în baza căruia este angajat...

Dl Consilier - Mălureanu Liviu

Eu vă zic ce scrie aici. Drepturile salariale ale directorului general se stabilesc prin dispoziția primarului Sectorului 3.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă Prin dispoziția primarul, dar conform grilei de salarizare anexă la hotărâre. Din acel articol rezultă

că se emite actul administrativ de primar.

DI Consilier - Mălureanu Liviu

Scrieți așa ca să fie clar, că din ce citesc acolo așa înțeleg, că primarul dictează cât câștigă respectivul director.

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Există un alt articol în care sunt aprobate salariile tuturor, sunt grilele de salarizare pe funcții.

Dl Consilier - Mălureanu Liviu

Atunci explicați, eu nu am înțeles.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ok! Nu am nici un fel de problemă, probabil că anumite chestiuni pot fi reformulate astfel încât să fie mai înțelese de dumneavoastră. Dar nu există, legea nu permite că salariile sunt stabilite de către primar în mod arbitrar. Există acolo o grilă pe care dumneavoastră, dacă v-ați face timp să o citiți, ar fi destul de edificatoare domnule consilier. Dacă ați fi citit-o nu mai ridicați problema aceasta, pentru că ați fi văzut că erau salariile acolo trecute cu toate, deopotrivă. Un aspect. Un alt aspect, dumnevoastră ați făcut o afirmație pentru care, dacă ați fi corect, pe înregistrările pe care dumneavoastră le faceți, ar trebui să vă cereți scuze, pentru că dumneavoastră ați spus că plătim nemunca celor din Consiliul de Administrație, care-și primesc banii în situația în care firma este fără activitate. Dar dacă eu vă spun că deja tot Consiliul de Administrație este suspendat și că de multe luni nu mai primește nimeni nici un leu, pentru această afirmație măcar vă cereți scuze sau măcar să nu o postați la dumneavoastră acolo, pe fițuicile dumneavoastră, că ia uite ce poziție faceți în consiliu, contra, cum spunea doamna, risipa banului public, pentru că, până una alta, trebuie să și demonstrați risipa, nu doar să faceți niște enunțuri total fără acoperire. Deci, repet, Consiliul de Administrație de la SD3, sunt luni bune de când și-au asumat faptul că nu primesc nicio remunerație, nimic și vă dau în scris acest aspect în mod oficial.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule primar. Domnule consilier.

Dl Consilier — Mălureanu Liviu

Vă rog, ați putea să-mi trimiteți situațiile financiar contabile ale firmei respective, să vedem exact ce s-au plătit, că așa, pe cuvânt, nu o să vă cred, vă dați seama!

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu v-am spus că noi vă producem documente în acest sens și nu mă credeți pe cuvânt, pentru că așa sunteți dumneavoastră, Toma Necredinciosul. Păi îmi imaginez că dumneavoastră, la fel cum nu înțelegeți ce scrie pe hârtiile acelea, este greu să mă credeți pe mine, că nu înțelegeți prea bine ce spun. Dar repet, vă producem documente în acest sens, domnule consilier.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana


Domnule consilier.

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Deci, eu am înțeles așa: că am făcut acel SRL mai de grabă pentru a face achiziții în valoare de 30 de milioane de euro, pentru că le-am tot dat banii în vreo trei tranșe, pentru că a fost mai ușor să facem această achiziție, încercând să ocolim legea achizițiilor publice, care spuneți că este foarte proastă și că ne punea piedici și este mai ușor să luăm pe un SRL cu doi angajați, cu un consiliu suspendat, utilaje în valoare de 30 de milioane de euro. Acum urmează ca aceste utilaje să fie probabil închiriate, că este societate comercială, nu poate să le dea gratis direcției nou înființate. Cam aceasta e ideea. Dacă le închiriază, fiind societate comercială, nu prea are voie să le închirieze pe zero lei fără nici un fel de profit, că nu mai este activitate comercială și atunci va trebui să le închirieze. Pe cât, pe 1 leu, pe 50 de bani? Acel leu sau 50 de bani sunt bani aruncați pe fereastră, pentru că ar fi putut să nu-i aruncăm. De ce să facem noi un profit unei societăți înființate care nu are nici un fel de activitate, doar că a cumpărat niște utilaje, ocolind puțin legea achizițiilor publice? De ce această direcție să închirieze de la această societate, pe cât de puțin, utilajele? Ăștia sunt bani aruncați pe fereastră, care ar fi putut să nu-i dăm nicăieri!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Domnule primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Există pe lumea asta și o categorie de cetățeni care nu au idei multe dar fixe. Dumneavoastră fix chestiunea, să o scoatem pe stenogramă, ați mai spus-o cel puțin o dată, dacă nu de vreo două, trei ori, fix frazele acestea, exact așa formulate, le-ați mai spus de vreo câteva ori. Mă surprinde faptul că nu mi-ați reamintit când mi-am dat bacalaureatul, că și asta era din repertoriul dumneavoastră. Nu vreți dumneavoastră să faceți o plângere la DNA referitor la achiziția pe care am făcut-o noi cu utilajele astea, că tot spuneți că am făcut noi, că am ocolit. Faceți o hârtiuță că și așa văd că dumneavoastră la PNL cam cu asta vă ocupați, cu plângeri penale, una în plus să știți că nu deranjează, la câte plângeri avem, dar repet, chiar aș vrea ca niște instituții să vină să verifice activitatea noastră, nu de alta dar domnule consilier, dar noi chiar facem o treabă responsabilă, serioasă, corectă și în avantajul cetățenilor din Sectorul 3, chiar dacă vă nemulțumește treaba asta, că așa cum ați mai declarat în ședința de consiliu și scrie pe stenogramă, atunci când lucrurile merg prost, pe dumneavoastră vă bucură, pe cale de consecință, atunci când merg bine vă întristează și faceți scandal cum vi se întâmplă și în această ședință de consiliu. Repet, îmi dau seama că noțiunile dumneavoastră pe societate comercială sunt mult sub nivelul mării. Pentru că ați făcut o afirmație, conform căreia, dacă societatea închiriază utilajele cu un leu, societatea face profit. Eu vă spun că dacă societatea închiriază utilajele cu 20 de mii de euro/lună, societatea este în pierdere. Acele utilaje în momentul în care sunt puse în mișcare intră pe amortizare, amortizarea înseamnă cheltuială, domnule consilier, și ele chiar dacă erau la societate sau la primărie, deci chiar dacă sunt la societate sau chiar dacă ar fi fost la primărie, ele ar fi fost oricum amortizate. Amortizarea este pe cheltuială directă, domnule consilier. Un curs de contabilitate primară, ceva cât de basic, nu v-ar strica niciodată, iar noi ca primărie suntem dispuși să vă finanțăm aceste cursuri, nu de alta dar se tot înregistrează ședințele astea și putem crea o impresie foarte neplăcută pentru Consiliul Local, pentru că cei care cunosc cât de cât ce înseamnă o societate comercială, or să fie foarte jenați că dumneavoastră îi reprezentați aici.

Dna Președinte de ședință ~ Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule primar.

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Acum după paranteză ...


Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Nu v-am dat cuvântul!

Dl Consilier - Voinea Inocențiti-Ioan

Dar vă rog frumos, să-mi răspundă la întrebare.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Nu mi-ați cerut cuvântul!

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Vă rog să-mi dați și mie cuvântul! După această paranteză în care nu ați spus nimic, decât, în continuare, m-ați jignit, așa cum o faceți cu brio de fiecare dată, dar nu mă mai supăr. Nu mi-ați răspuns la întrebare! Va închiria, pe cât doriți dumneavoastră, pe valoarea pe amortisment plus 50 de bani, va închiria SRL-ul către Direcția de Salubritate utilajele?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da! Și răspunsul este că se poate. Declar că nu avem o decizie luată în acest sens, dar analizăm care să fie varianta prin care acele utilaje să poată să intre în patrimoniu primăriei sau măcar să fie folosite de către primărie și o spun, aici, să rămână pe stenogramă, putem face oricând o expertiză economică din care să ne dăm seama dacă ce am făcut noi până acum este sau nu economic corect. Credeți-mă că sunt în cunoștință de cauză, asta știu să fac cu adevărat pe lumea asta și anume management.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule primar. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 abținere, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre nu s-a adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiul București”.

Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier.

Dna Consilier - Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Există erori în regulament, referitoare la numerotarea articolelor și alineatelor.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deoarece acest proiect are legătură cu proiectul care tocmai nu a trecut, propun să fie amânat.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule consilier.

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Dacă tot o să amânăm și acest punct ar trebui ca pentru data viitoare să avem grijă la următoarele aspecte, s-ar putea să greșesc, dar pentru faptul că este o ședință extraordinară și nu am avut timp să studiem în amănunt, vă întreb aici, dacă ceea ce spun ar trebui să fie luat în considerație sau nu. în primul rând ar fi fost aberant să acordăm darea în administrare a furnizării serviciului de prestări de salubritate unei societăți care nu este licențiată. înțeleg să o înființăm, dar ar fi trebuit să o licențiem. Nu ar fi trebuit? Dacă art. 20, lit.b) ... eu am văzut că ANRSC-ul trebuie să licențieze, poate eă în anumite condiții. Spunem în regulament că există niște indicatori de performanță, art. 74, că se stabilesc în caietul de sarcini. Mă duc în caietul de sarcini și în caietul de sarcini îmi spune că sunt regăsiți în regulamen^JDeci,

unde sunt acei indicatori de performanță? în funcție de care.... iată ce fac, la art. 74, alin. 3, aplic penalități. Păi cum aplic penalități, eu, primărie, direcției mele care nu-și face treaba? Poate salariul angajaților! Dar ăsta este făcut și spune așa: „regulament pentru toți operatorii care asigură servicii de salubritate”. Păi de ce fac eu un regulament pentru toți operatorii, când nu mi-am stabilit că operatorul va fi Direcția de Salubritate Publică? Așa scrie regulamentul, se aplică pentru toți operatorii care asigură servicii de salubritate. Nu este în regulă sau de ce nu spuneți ceva?

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamna director zice că nu vrea să vă explice și că să puneți mâna să citiți! Nu am spus-o eu, doamna director a spus!

Dna Director Executiv Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Este regulamentul serviciului ca și activitate, nu al structurii organizatorice!

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Am văzut toți indicatorii! Nu sunt indicatori, este o listă de puncte.

Care sunt indicatorii de performanță?

Mai departe spuneam așa, că Sectorul 3 este anvagardă și vrem să facem noi conceptul de oraș „Smart”. De ce atunci ne-am propus și avem utilaje Euro 4, când există la nivelul Primăriei Generale intenția unei hotărâri, în care să scoatem Euro 4 din București. Păi, hai să luăm și noi cu CGN dacă vrem să ... Păi spune acolo că avem utilaje Euro 4, minim Euro 4. Dar de ce Euro 4, când Euro 4 urmează să fie scos?.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu cred!

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Nu credeți! Citiți regulamentul! Doamna Neacșu, spuneți-i și domnului primar ca să citească bine! Faceți-i un briefing înainte, cum sugera!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule consilier. Votați, vă rog!

Cu 7 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri, 9 consilieri care nu au votat, al doilea punct de pe ordinea de zi nu a fost aprobat.

Amânăm pentru data viitoare!

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic "Angliei Saligny” în vederea demolării acestora”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier.

Dl. Consilier - Mălureanu Liviu

Aici văd în hotărâre, că urmează ca în respectiva locație, să se facă o nouă clădire pentru Grădinița nr. 69. Aș vrea și eu mai multe detalii despre această grădiniță. Care este capacitatea actuală? Care o să fie capacitatea în urma noii clădiri? Care este cererea de locuri pentru copii? De ce anume, vrem să facem pentru Grădinița nr. 69 și nu pentru altcineva?

Dna Președinte de ședință — Văduva luliana

Mulțumim domnule consilier. Doamna director.


D.na Director Executiv Adjunct - Mihaela Nagy Răducanu -

Direcția învățământ

Bună ziua! Grădinița nr. 69, are un număr de 280 de copii înscriși, cererile sunt foarte multe, iar aici este vorba de o extindere a grădiniței, care va cuprinde inclusv grupe de învățământ antepreșcolar. în zonă este cererea foarte mare, pentru copiii de vârsta antepreșcolară. Capacitatea este maximă la grădiniță, sunt cereri respinse și atunci ne-am gândit ca ar fi bine, având în vedere că aceste spații nu sunt folosite. Sunt niște spații care după cum ați văzut și din expertiza tehnică, unele dintre ele nici nu au lumină. Este gard în gard cu Grădinița nr. 69, de aceea s-a droit o extindere. Mai mult de atât, Grădinița nr. 69 funcționează cu niște copii, într-un corp al Liceului „Anghel Saligni”.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim doamna director. Domnule consilier.

Dl. Consilier - Mălureanu Liviu

De ce nu am o analiză de cost? Cât ar costa această lucrare, să se dărâme și să se refacă o nouă clădire? Cât ar costa să se reabiliteze respectiva clădire existentă? Văd că este destul de subțire respectivul proiect și este cu 2/3 din ce știu, este nevoie de votul tuturor. încă o dată văd că nu prea este așa un mare respect pentru informarea consilierilor. Eu înțeleg că nu prea este o practică la primărie, la Consiliul Sector 3, dar totuși!

Dna Președinte de ședință — Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule primar.

DI. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Ce nu este o practică, domnule consilier?

Domnule consilier, apropo de informare, chiar dacă cu 24 de ore, asta se pune că este informare și dacă nu vă sunt suficiente 24 de ore să citiți documentele, vă putem sprijini în acest sens. Dar după această ședință de consiliu, dacă sunteți disponibil, putem să ne deplasăm acolo să vedeți ce vrem să facem și despre ce clădire este vorba.

DL Consilier - Mălureanu Liviu

Haideți să mergem acum, înainte să votăm, ca să știm ce votăm!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vreți să facem chestia asta? Avem nevoie de 2/3 aici?

Dna Președinte de ședință — Văduva Iuliana Da!

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Păi, eu zic să mergem până acolo! Să clarificăm lucrurile. Acolo avem un proiect european. Grădinița cu creșa, pe care le edificăm în locul acestei clădiri, care de fapt este o clădire provizorie, o să mergem până acolo și o să vedeți despre ce este vorba, noi acolo edificăm cu bani europeni. Avem un proiect european, cu finanțare europeană de 98%, pentru edificarea unei grădinițe cu creșă cu tot. Dacă dumneavoastră votați împotrivă și noi nu putem să luăm bani europeni din cauza asta, este fix problema dumneavoastră. Au dreptate și colegii consilieri că întrerupem ședința acum să ne ducem până acolo ca să ne întoarcem, dacă spuneați înainte cu o oră, nu aveam nici o problemă. Dar, repet, discutăm de niște clădiri acolo, care sunt oarecum niște clădiri provizorii, pe care evidend că dacă nu le dăm jos, nu putem edifica grădinița cu creșa.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana Mulțumim domnule primar. Da, domnule consilier!

Dl. Consilier - Mă la rea nu Liviu

Eu repet, nu este vorba că nu dorim sau dorim să se facă acolo creșă, evident că partea asta de educație este o prioritate, bănuiesc că pentru orice consilier, dar ceea ce reclam la această hotărâre de consiliu este modul cum ni se pune în față, fără o fundamentare temeinică. Tocmai v-am spus că partea de capacitate și de necesar și de ce vrem să facem acolo nu există sau cel puțin nu am văzut, care sunt costurile, care este costul să reabilităm, care este costul să demoăm, să construim, nimic din aceste informații nu sunt puse într-o hotărâre pe care se pare că este nevoie de votul nostru. Dacă tot vrem să votăm o hotărâre, haideți să o facem.

Neinteligibîl

Dl. Consilier - Mă lu rea nu Liviu

De unde știm că este mai eficient să demolăm?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Informațiile despre care faceți vorbire, aceste informații le aveți deja. Indicatorii au fost aprobați în consiliu. Indicatorii creșei cu grădiniță cu tot, pe care o vom construi acolo cu bani europeni, sunt aprob ații indicatorii în Consiliul Local de către dumneavoastră. Domne, haideți acum să ne împiedicăm de cât costă demolarea! Nu știu, că nu avem contract de demolare, nu putem să avem contract până nu ne spuneți dumneavoastră că sunteți de acord.

Dna Consilier - Păunică Adriana

Domnule consilier îmi cer scuze că mă îndrept către dumneavoastră. De fiecare dată dumneavoastră ridicați numai probleme genul ni s-a spus", ”nu ni s-a prezentat”. Astăzi chiar doamna director de la Direcția de învățământ, a venit, a vorbit cu lidera voastră de grup, eu personal v-am întrebat dacă aveți ceva să-i adresați, iar dumneavoastră ați spus că dacă atâta timp cât vorbește cu lidera de grup nu aveți nimic. Acum veni ți și ridicați anumite probleme. Pîi puneți-vă de comun acord, când ați ieșit și ați cerut 5 minute pauză, de ce nu ați întrebat și așa ceva. Adică eu înțeleg că este o schemă, să spun așa, a dumneavoastră, dar nu este corect față de noi ceilalți.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Da, domnule consilier!

Dl, Consilier - Petrescu Cristian

Noi nu contestăm necesitatea de locuri în grădiniță, știm ce nevoi sunt. Citeam, oarecum cu amuzament, procesul-verbal încheiat Ia Consiliul de Administrație al liceului. Văzând că domnul Voicu Alin Ionuț este reprezentantul primarului, nu consilier local, ar fi bine să le atrageți atenția celor din consiliu. Și o întrebare pentru doamna director, că mie unul nu mi se pare normal, dar poate așa zice legea sau vreum regulament. Din cei 12 membrii semnatari ai Consiliului de Administrație, 2 sunt reprezentanți agent economic. De când agenții economici, care-și desfășoară activitatea în liceu sau nu știu unde, sunt membrii Consiliului de Administrație ai liceului.

D.na Director Executiv Adjunct - Mihaela Nagy Răducanu -

Direcția învățământ

în administrație nu sunt membrii Agenți Economici, probabil este greșit consemnat.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule consilier.

Dl. Consilier — Mălureanu Liviu

Vroiam să întreb, care este urgența acestui proiect? Dacă-1 putem amâna pentru ședința următoare? De principiu USR-ul este de acord pentru a se crea noi locuri pentru copii în creșă, cu siguranță nu suntem împotrivă, dar am vrea o informare mai temeinică. Este tot ce cerem, nu altceva mai mult. Mi se pare normal atunci când votezi niște investiții să ai mai multe informații. Poate mergem și acolo, vedem locația respectivă. După cum știți am fost și în alte locații și am votat, apoi nu au fost probleme. De asta o întreb pe doamna directoare dacă se poate amâna respectivul punct, poate mergem până acolo.

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

îmi amintesc că dumneavoastră, au fost ocazii, ați avut disponibilitate. De exemplu când am mers în parc să-mi arătați acea terasă construită „recent”, acum 10 ani, din parcul IOR. Am fost acolo și am văzut-o împreună. Deci, aveți disponibilitate. V-ați documentat până la urmă! Nu era ea recentă, mă rog!

Stimați colegi, urgența există și anume că, din momentul în care noi dăm această hotărâre, prin care suntem de acord să demolăm acele maghernițe, acolo sunt niște magazii ținute de niște agenți economici, vă spun cât se poate de direct și de deschis, nu este vreun corp de clădire zidit sau știu și eu. Următorii pași sunt și anume: că trebuie să ne ducem pe la toți sfinții, pe la inspectorat, la minister. Din experiență știu că acolo durează foarte mult, după care facem procedură de demolare și numai după ce s-a demolat, putem să ne luăm autorizația de construire și să demarăm proiectul, iar noi perioadă de implementare pe fonduri europene, avem o perioadă determinată, pe cale de consecință riscăm să pierdem banii europeni din cauza faptului că nu ne-am finalizat proiectul în timp.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule primar.

Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 abținere, 5 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre nu s-a adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2018". Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier.

Dna Consilier — Păunică Adriana

Mulțumesc doamna președinte. Am de făcut un amendament.

în vederea asigurării sursei de finanțare necesare contractării materialelor de curățenie, pentru achiziția comună, propun următoarele modificări in bugetul anului 2018:

1.    suplimentarea cu 2,80 mii lei la subcapitolul bugetar 54.02.50 - Alte servicii publice generale (Piețe), alineat 20.01.02 - Materiale pentru curățenie;

2.    suplimentarea cu 11,60 mii lei la subcapitolul bugetar 67.02.05.03 - Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, alineat 20.01.02 - Materiale pentru curățenie;

3.    suplimentarea cu 0,30 mii lei la subcapitolul bugetar 60.02.02 - Apărare națională (Centrul Militar), alineat 20.01.02 - Materiale pentru curățenie;

4.    suplimentarea cu 1,40 mii lei la subcapitolul bugetar 61.02.03.04 - Poliție Comunitară (Poliție Locala),alineat 20.01.02 - Materiale pentru curățenie;

5.    diminuarea cu 16,10 mii lei, la subcapitolul bugetar 65.02.03.01 - învățământ preșcolar (Direcția învățământ PS3), alineat 20.01.02 - Materiale pentru curățenie;

Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc doamna consilier. Supun la vot amendamentul doamnei consilier.

Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 7 abțineri, 1 consilier care nu a votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Vă supun la vot punctul 5 împreună cu amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A plecat dl consilier jatu Adrian. In sală sunt prezenți 25 consilieri.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect ”Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3””. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier.

Dl. Consilier — Voicu Alin-Ionuț

Vă mulțumesc frumos, doamna președinte. La acest pune am de făcut un amendament. Propun introducerea unui nou articol cu următorul cuprins:

„Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului. Extinderea proiectului ‘‘Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3“, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.”

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc domnule consilier. Domnule consilier.

Dl Consilier - Voinea Inocențiu-Ioan

Nici măcar domnul Nițu, cu vechi ștate în Consiliul Local, nu și-a permis să cumpere cu cele 30 de milioane alocate fără aprobarea Consiliului Local. Acest amendament propus de domnul Voicu, ce face? Șterge filtrul pe care-1 impusesem noi Consiliul Local, ca AGA al acestei societăți, ca peste 100 de mii de euro să fie nevoie de aprobarea consiliului, și face ca președintele CA, care ar fi acela, să cheltuiească după cum consideră, bine sau rău, vreo 7 milioane de euro, pe care noi îi avem acum în acest proiect cu numărul 6. Că de suma aceasta este vorba, ceea ce nu mi se pare chiar în regulă. Cu toate explicațiile date, cu încercarea de securizare a echipamentelor, să nu afle NASA și extratereștrii ce echipamente luăm noi aici.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Doamna director.

Dna Arghir Cristina — Președintele Consiliului de Administrație - Societatea Internet și

Tehnologie S3 SRL

Eu vreau doar să menționez că, Consiliul Local deține mai multe pârghii de verificare ale acestor societăți. S-a aprobat la începutul anului bugetul acestor societăți. Ne-ați impus niște indicatori de performanță financiari și nefinanciari, prin care ne obligați ca până la sfârșitul anului să intrăm pe profit și cea mai importantă pentru noi este întârzierea, cu care noi ne putem face treaba. Dacă stăm să venim o singură dată pe lună, să putem să facem achiziții. Aste sunt cele mai mari probleme pe care le avem pe societăți. Noi suntem ai consiliului, nu suntem de capul nostru. Consilierii întotdeauna au avut cum să ajungă în aceste societăți, toate cheltuielile sunt publuce pe site, toate facturile noastre sunt publice pe

site. Eu nu cred că, Consiliul nu știe ce fac aceste societăți. Pur și simplu încercăm să ne facem treaba eficient. Tot consiliul a și aprobat regulamentul de achiziții pentru această societate.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule consilier.

Dl Consilier - Voinea Inocenți u-Ioan

Nu prea am aprobat, că nu am fost de acord și a rămas să ne mai uităm puțin peste regulamentul acela în care, și dumneavoastră ați fost de acord, sunt niște lucruri care nu sunt în regulă și vă reamintesc unul - chiar dacă spuneți că mă repet ca o flașnetă. Inii aduc aminte acum de unul dintre ele: faptul că spuneam că trebuie să-l aibă în stoc repede furnizorul. Ceea ce am spus eu că nu este cazul, că un bun gospodar trebuie să vadă din timp ceea ce are nevoie, că poate lua mai ieftin, dacă ia din timp. Și nu v-am cerut cuvântul și nu vă cer explicație dumneavoastră. Atât vreau să vă spun că noi nu avem nevoie de informare și faptul că nu avem acces la informații și avem voie să ne exercităm dreptul de a decide, trebuie să decidem, nu să fim informați cum cheltuiți dumneavoastră.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Doamna director.

Dna Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație - Societatea Internet și

Tehnologie S3 SRL

Noi ne-am arătat disponibilitatea către toți consilierii prin mai multe email-uri și mai multe informări de a discuta acel Regulament, a fost trimis tuturor consilierilor pe email în două ture, am venit personal în Consiliu să întreb dacă cineva dorește să discute pe acel Regulament și nu am primit decât de la Domnul Inocențiu o mențiune de publicarea facturilor pe care am menționat deja, le facem, e pe site, în rest nimeni nu și-a arătat disponibilitatea în a modifica acel Regulament. în domeniul nostru de activitate uneori chiar avem nevoie de anumite chestii să fie pe stoc, ca de exemplu o licitație care am participat deschis cu Primăria Sector 3 la care ni se impunea o livrare în termen de 10 zile. Dacă nu le aveam pe stoc, cum am fi putut livra în 10 zile?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu

Dacă îmi permiteți. Nu mai folosiți termeni cu valoare de general "nimeni", "niciodată", pentru că riscați să faceți afirmații false. Data trecută nu ați fost la ședință, ați avut un reprezentant. Dacă o singură dată există un caz în care cineva a pus acesta problemă și acela am fost eu în legătură cu acestă societate, puteți să spuneți că personal n-am fost întrebată", dar nu că "societatea n-a fost întrebată". Interesați-vă, probabil că nu v-a informat pe cine ați delegat data trecută să fie aici și nu sunteți la curent cu discuțiile care au avut loc și înainte și în timpul ședinței trecute.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Eu vreau să o întreb pe doamna administrator dacă luna trecută au făcut vreo achiziție, vreo plată ceva, ați plătit ceva luna trecută?

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva


Doamnă Președinte.

Dna Arghir Cristina — Președintele Consiliului de Administrație - Societatea Internet și

Tehnologie S3 SRL

Da, am făcut pentru societate, dar nu sume semnificative. Sunt pe site, noi ne-am străduit să postăm, sunt pe site.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Domnule consilier.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Deci, văd că e a doua oară, o a doua societate care încalcă hotărârea de consiliu pe care chiar domnul Primar o promovează. Deja văd că e o chestie consecventă, prima oară am cerut să se facă și o comisie în acest sens din partea Primărieia care să vadă dacă se respectă respectiva hotărâre. Mă uit aici pe site că ....doamna Administrator, că transparență, bine, bine, și mă uit pe luna iunie și ups! Nici o factură publicată! Ce facem cu transparența, doar așa dă bine în Consiliu să o avem pe minută dar în realitate de fapt cum e în Caragiale, ea lipsește cu desăvârșire. Până la urmă s-a făcut vreo investigație pe firmele acestea dacă respectă hotărârea de consiliu sau Domnul Primar a dat-o așa doar ca să dea bine la ziar că e sectorul cu cel mai avangardist pe partea de transparență, dar în realitate de fapt se pare că e doar vorbă?

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Doamnă Președinte.

Dna Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație - Societatea Internet și

Tehnologie S3 SRL

Voi verifica și eu și îmi cer scuze dacă ceva nu funcționează, dar puteți afla cheltuielile pe luna iunie pentru că personal le-am depus pe data de 25.07.2018 spre informarea tuturor consilierilor.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Nu aveți voie să faceți plăți, nu aveți voie să plătiți nimic, așa scrie în hotărâre.

Dna Arghir Cristina - Președintele Consiliului de Administrație - Societatea Internet și

Tehnologie S3 SRL

Eu v-am spus că am și informat consilierii cu tot ce înseamnă venituri și cheltuieli la data de 30.06.2018. Pe 25.07.2018 am depus către Consiliul Local.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu

Nu pentru noi trebuie informarea, pentru cetățeni. Publicarea pe site înseamnă informare publică nu doar 20-30 câți suntem noi aici.

Domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Bine că nu ați mai găsit vreun dispărut! Domnul Nedelea a apărut și e bine mersi, vă asigur că nu e dispărut în continuare. în sfârșit, ați găsit de ce e sfârșitul lumii! E posibil să fi omis ceva, e grav.

Deci, rugămintea mea este, v-am ascultat cu interes, domnule consilier, deci, apelez la dumneavoastră referitor la toți cei care gestionați societățile noastre, maximă grijă pe acestă temă! Nu știu ce ați achiziționat, două creioane sau ce ați achiziționat în luna iunie, că eu îmi aduc aminte că am văzut situația financiară pe luna iulie, mai grav, deci, probabil că sunt două creioane și ceva ascuțitori pe acolo, dar, atenție, lăsând la o parte chestiunea pe fond, are dreptate, principial, orice achiziție trebuie să fie postată și vreau să remediați chestia asta scurt. Am convingerea că domnul consilier va menționa și-

și va pune pe site-ul propriu că v-ați postat și că înjurăturile dânsului până la urmă le-ați remediat și că a fost decât o greșeală, noi fiind oameni, nefiind ca dumneavoastră din galaxii, noi suntem oameni, mai greșim din când în când, iată, și luna iulie în care a fost o activitate care s-a cheltuit vreo 20 mii de lei dacă îmi aduc eu bine aminte de situația financiară, vreo 20 mii lei a scăpat ochiului vigilent al dumneavoastră. Dar își va reveni și până mâine, vă rog mult de tot dacă puteți chiar în seara asta, dați-i mesaj domnului consiler ca să-l asigurați că poate vedea toată lista de achiziții din luna iulie. De acord? Un aspect. Un alt aspect, referitor la această hotărâre, la amendament: am avut o discuție cu doamna președinte aici de față, acest proiect pe care îl avem în Sectorul 3 este un proiect cu totul și cu totul special pentru România și chiar unicat. Nicăieri în România nu s-a mai făcut un proiect cât de cât similar. Ce vreau să vă spun că am fost informat de către doamna președinte, în sensul că a reușit să obțină niște discounturi mari. Ascultați-mă, că v-am ascultat. Prin amploare, va fi cea mai supravegheată bucată de Românie, Sectorul 3. Va fi cea mai securizată zonă din țară, Sectorul 3. Sunt societăți puternice, ca să nu zic cele mai puternice societăți, în domeniul care vor să-și pună în CV proiectul din Sectorul 3. Avem niște discounturi în anumite zone care depășesc 70% din listă. Repet, depășesc 70% pe discount, cu condiția de confidențialitate, pentru că dânșii au discounturi mai mici către furnizori cu care lucrează de mulți ani, iar către noi ne-au făcut cu adevărat niște concesii semnificative pentru că repet, vor să își pună în CV acest proiect. Cred că este corect pentru noi să beneficiem de aceste discounturi chiar dacă este la mijloc și un contract de confidențialitate. Dumneavoastră, toți consilierii aveți acces la aceste date și aceste contracte să le vedeți, nu să faceți copii de pe ele sau să plecați cu documente acasă, atâta vreme cât, repet, sunt contracte de confidențialitate. Eu personal am agreat acest amendament, cu condiția că, doar contractele la care obținem discounturi mai mari de 50% vor fi exceptate de la publicare. Ori, stimați colegi, când discutăm de discounturi față de listele oficiale, publicate pe site-ul fiecărui agent economic, discutăm de discounturi mai mari de 50%, acolo sunt cu adevărat discounturi cu adevărat speciale și cred că este inteligent din partea noastră să acceptăm acele clauze de confidențialitate, chiar dacă este vorba de o firmă cu capital de stat.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule primar. Domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu

Și pentru acesta e nevoie să nu mai treacă prin consiliu, să nu mai aprobăm noi achizițiile mai mari de 100 de mii de euro?

Domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Doar referitor la acest contract. Deci, domnule consilier, doar referitor la acest contract. Repet, este un contract cu totul și cu totul special și discutăm de o chestiune unicat în România. Și vă spun că este printre puținele din lume.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Domnule consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu

Acest contract, ce face, aduce niște camere și legăturile la un dispecerat central, în asta constă practic, nu? Punem multe, multe camere, dar mă rog! Care e finalitatea, ce urmează pe mai departe, vede cineva pe monitor? Și ce facem, avem echipe care intervin? Acest plan de creșterea siguranței și prevenire a criminalității, până acum doar e legat de IT, că trebuie să punem camere, să vedem ce se întâmplă în sector. Bun, vedem, dar mai departe?

Domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Ok. Bună întrebare. Avem mari probleme cu depozitele nelegale de gunoaie. Dacă mergeți în zonele mai puțin locuite din Sectorul 3 o să vedeți munți de gunoaie, mii de tone de gunoaie pe care, atenție, noi le curățăm din când în când, ele reapar peste noapte. în momentul în care avem sistemul de supraveghere, eu am și monitorizare și știu exact cine a aruncat și unde a aruncat. Pe cale de consecință, fiind un sistem autorizat, pe baza informației pe care o am, eu mă duc direct și-l amendez pe cetățeanul care a depozitat acolo.

1.    Are legătură și cu criminalitatea numai că Poliția Locală se ocupă de criminalitate. Are legătură cu treaba asta.

2.    Avem mari probleme cu cetățenii care nu adună în urma lui “cuțu”. Da, da, e o realitate, știu că ne bufnește râsul dar e trist. Ok. Vine domnul polițist local și zice:

“ - Domnule, e câinele dumitale, a făcut acolo, nu ai strâns în spatele lui.

- Eu? Nu eu. Era acolo.”

Ia tu probe ADN să îi demonstrezi că de fapt e de la câinele lui și nu de la altcineva, pe când, dacă am sistem de supraveghere eu am dat acolo, i-am pus filmulețul în față și mă duc la orice instanță unde voi câștiga cu brio.

3.    Mergem în părculețe, Poliția Locală i-am însoțit de nenumărate ori și avem următoarele probleme:

- “sunt coji de semințe pe jos dar nu sunt făcute de mine, așa erau când am venit” el fiind cu punga de semințe în mână. îi arăt imaginile de pe cameră și cu acele imagini eu câștig în orice instanță vrea el. Am discutat despre atribuțiile Poliției Locale.

Discutăm de criminalitate. Doamne ferește, avem o spargere, un viol, Doamne ferește, o tâlhărie, un furt, o crimă, în momentul în care totul e securizat, totul e la lumină. în ce zonă am avut incidentul? Știu exact. Stimate domn, prevenirea este cea mai importantă. Pe cale de consecință, toată lumea va fi conștientă de faptul că Sectorul 3 este o zonă urmărită, supravegheată și exact, mizez foarte mult pe descurajarea infractorilor. Dacă vrei să faci o năzbâtie, nu vrei tu să o faci în altă parte? în Sectorul 3 nu ai cum să scapi, te prinde, știe cum ajungi acolo, știe cănd ai plecat, pentru că totul e la lumină. Ce vă este neclar din toată chestiune asta, în afară de faptul că vreți să fiți împotriva a orice se poate face, ce aveți împotriva acestui sistem?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu

Nu am nimic împotriv. Eu vreau să spun că nu este dus până la capăt. în primul rănd, cum se explică atunci că și la televizor și în străinătate și în România vedem pe camere la benzinării unde toți infractorii știu că sunt camere peste tot în benzinării, foarte multe incidente de genul ăsta, cu cagule pe față, iau snacks-uri, iau apă minerală gratis, ba pune un pistol de jucărie la tâmpla unei vânzătoare, nu descurajează. Eu vreau să spun altceva, că pe lângă sistemul ăsta de monitorizare dacă vorbim de creșterea siguranței, păi trebuie să avem echipaje care să se deplaseze operativ, să luăm măsuri nu după ce s-a întâmplat, în timpul faptei. A existat un film, Keanu Reeves cred că a jucat, a existat și înainte dacă e să facem glume. Eu așa văd lucrurile astea, nu doar să monitorizăm, să facem un uriaș Big Brother în Sectorul 3 să vedem și să urmărim, să mă iertați, rahații de cățel, iar probele video în instanță nu prea mai sunt acceptate.

Domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

Probele video...

Dl. Consilier Voinea Inocențiu

N-aș vrea să insist, dar după ședință aș vrea să vă spun eu despre un video foarte reușit, care circulă pe net zilele acestea.

Domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță

De fiecare dată am răspuns cu toată amabilitatea și cu toată capacitatea mea de convingere atunci când am întâlnit buna credință, la dumneavoastră nu e cazul. Și, îmi dați exemplu despre faptul că în 17    X®


benzinării, chiar cu sistemul de supraveghere se mai întâmplă să mai existe incidente. Păi, după discursul dumneavoastră și pe argumentația asta, ăia din benzinării sunt niște proști că au sisteme de supraveghere, nu? Ar trebui desființate sistemele de supraveghere dacă nu sunt 100% eficiente. Deci, ce are tot sistemul, nu am eu timp să vă spun acum. Dacă dumneavoastră vreți cu adevărat, ne facem timp pentru chestia asta. Ce discutăm noi aici este doar o componentă, asta de supraveghere. Am comunicat și mai comunicăm. Un aspect. Un alt aspect, să știți că de exemplu și la bănci mai sunt încă incidente. Mai sunt situații în care vin infractori, intră și încearcă să fure, câteodată mai reușesc. Aceste sisteme de securitate sunt obligatorii, stimați colegi, în zonele de bănci și de benzinării sunt absolut obligatorii, nu poți deschide o bancă sau casă de schimb valutar dacă nu ai toate sistemele astea funcționale și autorizate ca să știm despre ce vorbim. Mai avem de lucrat la chestiunea asta în care să anticipăm noi care sunt infractorii și să-i depistăm dinainte să comită infracțiunile, pentru asta vă cer ajutorul că îmi dau seama că dumneavoastră aveți abilități în zona asta, și avem nevoie de dumneavoastră. întrădevăr, în anumite zone avem și sisteme acustice care identifică zgomotele, avem softuri care recunoaște mobilierul de exemplu și care ne spune căîntr-un părculeț lipsește o băncuță, lipsește o masă, lipsește un aparat, avem soft care recunoaște când avem aglomerație de cetățeni întrun mod neobișnuit, și atunci sistemul nostru depistează acea situație și ne dă alarmă în dispecerat iar echipajele noastre sunt folosite, tocmai ce spuneați că se deplasează în acel loc și văd despre ce e vorba. Ne ajută foarte mult acest sistem și lăsând la o parte benzinăriile, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați fost la Londra și nu numai la Londra, sunt niște fraieri, ei și-au făcut sistemul ăsta de mult, niște proști! Nici la ei sistemul ăsta nu identifică infractorii înainte să comită, îi identifică după aia, înainte nu au reușit. Repet, în continuare mă bazez pe dumneavoastră să ne propuneți un sistem care să identifice înainte.

P-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule primar. în sală sunt prezenți 25 de consilieri. Vă supun la vot amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot punctul 6 împreună cu amendamentul. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri, punctul a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi 7 “Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.” Propuneri, obiecțiuni!? Nu sunt! Votați, vă rog! Cu 20 de voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, punctul a fost aprobat.

Trecem la punctul 8, “Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări „Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR \ Da, d-le consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Punctul nr. 8 cu bicicleta, cu pista. De ce s-a schimbat? Nu am știut ce vrem să facem de la început? Ce elemente au intervenit care au reclamat modificarea acestui proiect atât de repede? Sau lucrăm văzând și făcând, fără un plan stabilit? V-a speriat PRO TV? Sau nu înțeleg care... cu biciclete, cu parcul, se schimbă borduri mari cu borduri mici.


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Se mai întâmplă să se prevadă una, ne dăm seama că ar fi mai bine să fie diferit și atunci upgradăm contractul și proiectul. La noi totul se mișcă repede, domnule consilier, ar trebui să vă obișnuiți cu treaba asta. Noi suntem foarte operativi, ce să facem! Vedeți? Muncim!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

D-na consilier.

D-na consilier Galbenii Ana lulia

Legat de aceste piste de biciclete vreau un răspuns. Am văzut că s-a făcut recepția, cel puțin, pe anumite segmente. Au sau nu au aviz de la Brigada Rutieră de Poliție?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Au aviz. Sunt autorizate, tot ce trebuie, da.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

D-le consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea să știu care e stadiul acestor lucrări, cam câți kilometri de pistă s-au făcut, câți urmează să se facă. Dacă s-a intervenit pe spațiul verde sau pe aleile deja existente?

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Pot să vă spun că e finalizat în proporție de peste 90%, nu știu dacă e chiar integral, pe zona Câmpia Libertății, de asemenea, pe zona Baba Novac. Din ce am văzut au trasat, că acolo nu au decât de trasat, pe aleea din interiorul parcului. Lucrările sunt destul de avansate inclusiv pe Lunca Bradului, eu cred că-s foarte apropiați. Apreciez că undeva, peste 80%, proiectul e realizat.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. D-le consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Să înțeleg că nu se mai merge cu bicicleta în jurul lacului?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da. Nu se va mai merge.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Cel puțin, când am fost eu în weekend, se mergea.

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Când pista va fi finalizată, o să facem și indicatoarele necesare, o să indicăm faptul că restricționăm accesul cu bicicleta pe tot ce înseamnă aleea dimprejurul lacului. Am avut accidente multe, știți bine despre ce vorbim.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. D-na consilier.


D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Indicatoarele au fost deja montate în parc, cu interzicerea accesului bicicletelor. Așteptam un regulament. Ni s-a zis că odată ce se construiesc aceste piste va exista un regulament, un regulament pentru biciclete. Avem acolo zonă închiriere biciclete. Cu aceea ce facem?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

O să reglementăm dar nu cred că avem nevoie de regulament, ci pur și simplu o să fie o dispoziție, sper să fie suficientă o dispoziție din partea mea, conform căreia, pe aleea dimprejurul lacului este interzis cu bicicleta. Și vom pune și indicatoare în acest sens. Am mai menționat acest aspect.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9, “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRl". D-na consilier!

D-na consilier Pă unică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Există eroare la art. 1, punctul 5 alin. 6 și Ia punctul 6. Este scrisă greșit suma în litere, aceasta nu corespunde cu cea în cifre. în cifre e trecut 10.000 iar în litere treizecimii. Corect este zecemii.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim. S-a consemnat. D-le consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

La art. 15 punctul 15.2. "membrii Consiliului de Administrație pot delega puterile și atribuțiile". Eu zic că nu e corect pentru că puterile și atribuțiile le-a dat Consiliul Local. Ei nu pot delega mai departe puterile și atribuțiile cu care au fost investiți. Nu pot participa, să fie sănătoși! Tot aici am văzut că scrie că președintele poate propune schimbarea membrilor Consiliului de Administrație. Dar numirea lor și investirea cu putere și cu atribuții este făcută de Consiliul Local. Că altfel face ce a făcut d-na premier, deleagă mai departe. Ca să mai facem și o glumă!

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Faceți și o sesizare la Curtea Constituțională?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu avem posibilitate. Facem la d-voastră!

D-na Director Bărgăunaș Raluca - Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Bună ziua. Conform organigramei pe care, presupun că tot d-voastră ați votat-o, există postul de director general către care, coform legii, pot fi delegate aceste atribuții și aceste puteri printr-un contract de mandat, pentru a se putea executa, astfel, cât mai eficient activitatea acestei societăți dat fiind că atât președintele Consiliului de Administrație cât și membrii Consiliului de Administrație nu reprezintă executivul.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Vorbiți despre altceva, eu vorbesc despre cu totul și cu totul altceva. Nu vorbesc despre delegarea de către președinte unui director general de a face treburile în societate ci de membrii Consiliului de

Administrație care pot delega puterile lor unui alt.....Haideți, scoateți hotărârea! De aceia spun să avem

hotărârile pe masă! Art. 15, punctul 15.2, eu mi-am notat, sper că mi-am notat bine, spune așa: membrii Consiliului de Administrație pot delega puterile și atribuțiile” și mai departe... Nu e vorba despre 20


directorul general căruia i se deleagă atribuții, e vorba de membrii consiliului, cei 7, 9 câți avem. Ei își pot delega între ei atribuțiile. Nu! Consiliul este cel care investește. Nu pot să meargă că au piciorul rupt, stau acasă, dar nu deleagă ei pe altcineva.

D-na Director Bărgăunaș Raluca - Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Mai departe, tot în Actul Constitutiv, spune că ei nu-și pot delega în totalitate aceste atribuții și că această delegare se face conform legislației române în vigoare, chiar scrie în articol, conform Legii 109 prin care a fost înființată această societate, ca și celelalte. Dacă citiți tot Actul Constitutiv o să vedeți că modificările se rezumă strict la delegarea atribuțiilor către directorul general. Când citiți un act, cun este un act constitutiv, sunt sigură că d-voastră știți că citiți coroborat toate articolele acestuia, nu citiți doar un sigur articol și-l tratați individual! Pentru că atunci nu am mai respecta sub nicio formă legislația. Dar eu sunt sigură că d-voastră știți acest lucru.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu sunt sigur că d-voastră nu înțelegeți ce vorbim! Haideți, vă rog, să citim împreună, deschideți, cine aveți și să citim exact despre ce vorbim aici!

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Sincer, nici mie nu mi se pare normal să delegăm atribuțiile membriilor Consiliului de Administrație. în ceea ce privește directorul general, da, sunt de acord dar la membrii Consiliului de Administrație, nu.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ia citiți articolul ăla, că nu înțeleg! Adică membrii își pot delega unii celorlalți?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Printr-o procură simplă.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Așa scrie, printr-o procură simplă?

D-na Director Bărgăunaș Raluca - Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Dacă-mi permiteți, astea nu au fost modificări făcute acum. Astea erau inițiale, în Actul Constitutiv, la bază. Deci, domnilor consilieri, acest articol nu face obiectul modificărilor, era în Actul Constitutiv inițial.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, faceți o propunere de scoatere a acestui articol, se votează și acționăm în consecință. Nu-i nimic atât de complicat! Dacă d-voastră considerați că e inoportun, eu nu am o problemă. Formulați amendamentul!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

"Articolul 15 punctul 2 se elimină din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3”. Iată că mă implic în SRL-uri!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, eu înțeleg ce spuneți. Asta e chiar o chestiune de opțiune. Adică dacă o persoană nu poate ajunge și își deleagă prin procură notarială, oricum responsabilitatea e a celui care a delegat. El își asumă responsabilitatea pentru ce votează ăla care votează în locul lui. Dacă vreți părerea mea, ar

trebui să fie o chestiune limitată, adică doar o excepție. N-am o problemă, decideți cum doriți. Formulați amendamentul, supuneți la vot și trecem mai departe.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Am o întrebare. Deci dacă există, d-na Secretar admite că există o modificare față de forma.... atunci de ce mai numim aparat de specialitate cineva care vine și nu știe ce ne propune să votăm?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu e aparat de specialitate. E de la societate, nu de la primărie.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

De la societate. De ce avem atunci, de la societate, oameni care nu știu ce ne propun să votăm?

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Eu știu că la ședința de întâlnire a administratorilor sau membrilor Consiliului de Administrație se votează cu majoritate simplă. Deci dacă unul nu poate să vină, să fie sănătos, votează ceilalți. Punct.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Supun la vot amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 13 voturi pentru, 7 împotrivă, 5 consilieri care nu au votat, amendamentul nu a fost aprobat. Supun la vot forma inițială. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul 1 suplimentar ..Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5,000.000 (cinci milioane) euro + TVA” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Da, domnule consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian

Citez din adresa înaintată de ACTIVE către DELTA. Și spune: ”dacă răspunsul dumneavoastră va fi afirmativ, legat de sumă, cu privire la continuarea procesului de negociere, valoare și expertizare tehnică de specialitate, următoarea etapă constă în evaluarea de către comisia de analiză și identificarea imobilelor”. în materialele prezentate nu am văzut nici un fel de evaluare a activelor respective, poate nu ni s-a pus la dispoziție sau dacă nu a fost făcută, aș vrea să știu de ce, în primul rând, și în al doilea rând cum s-a ajuns totuși la suma de 4,6 milioane de euro după o ofertă de 8 milioane și ceva, de ce nu 7,6? De ce nu 1,6 ? Cine a evaluat 4,6 și în ce condiții?

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim. Domnule primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Știți și dumneavoastră că la o negociere de genul ăsta ești ca la piață, adică la fel cum te duci la piață, cere 5 lei pe roșii și tu le iei cu 4,2 lei. De ce sunt 4,2 și nu-s 4,3, că așa ne-am înțeles, noi am tras în jos, ei au tras în sus, ne-am întâlnit undeva la jumătate. Cât a rămas, 4,6? Ok! Evaluarea este în lucru, eu am zis următorul lucru, avem mai multe proiecte ale noastre pe care o să le facem cu acest poligon de prefabricate, fabrică sau cum doriți să îi spunem. Da, avem o mulțime de proiecte, și dat fiind faptul, că am înțeles că avem probleme cu cvorumul până la final de august, eu le-am solicitat să se grăbească cu această hotărâre de consiliu pentru a putea să ne facem treaba în continuare. Vă mulțumesc și vă sunt profund recunoscător dacă ne sprijiniți în acest sens, vreau să vă dau doar un singur exemplu că societatea noastră Algoritm Rezidențial care ne edifică nouă extinderea la 4 școli și cu săli de sport cu tot, extinderea la 2 școli și 3 săli de sport, au contract cu cei de la DELTA, adică fix cu această fabrică jespre care

facem vorbire, în valoare de vreo jumătate de milion de euro cu o chestie relativ măruntă din care calculul pe hârtie, undeva la, bine peste 30 % e profit, dacă e gestionată corect. De ce să dăm profitul afara? Cea mai mare problemă, nici măcar nu e chestiunea asta de profit, cu toate că e semnificativă, este o chestiune de seriozitate și de termene, pentru că nu de puține ori ni s-a întâmplat ca furnizorii să fie neserioși și preferăm să controlăm noi procesul.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, domnule primar. Domnule consilier.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Eu nu am contestat suma, chiar dacă e negociată ca la piață, ci dacă a fost evaluat concret, dacă s-a făcut o evaluare a activelor respective, faptul că un operator privat cere 8 milioane și ceva și primăria e de acord să îi dea numai 4,6, nu înseamnă că acel 8 virgulă ceva nu era supraevaluat! De asta cred că noi, în cunoștință de cauză, vorbim totuși de 5 milioane de euro nu de 50 de mii de euro, ar fi trebuit să avem o evaluare a unui evaluator autorizat independent care să ne spună, fabrica aia face atât! Dacă face mai mult de 4,6 foarte bine, înseamnă că am făcut o afacere, dacă face mai puțin, avem o problemă, inclusiv noi ca și consilieri care acordăm un mandat astăzi, poate, și cei care ne-au propus, eu asta repet, avem o evaluare independentă a unui evaluator?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este total corect ce spuneți dumneavoastră, știm aceste lucruri, imaginați-vă că nu o să semnăm niciodată un contract fără să avem un due diligence și o evaluare care să justifice ultimul cent. Avem un angajament din partea dumneavoastră că putem să facem o ședință extraordinară, sfârșitul săptămânii viitoare sau măcar jumătatea săptămânii viitoare? Doar pe 14 putem, da?... le avem până pe 14? Dar, o secundă, putem să facem un amendament conform căruia nu se poate achiziționa fără o expertiză făcută de un expert autorizat ANEVAR care să aibă o valoare cel puțin cu 30% mai mare decât prețul plătit. în mod normal se face care să justifice cel puțin suma plătită, eu vă spun că valoarea este semnificativ mai mare. Dar, dacă faceți acest amendament, mie mi se pare de maxim bun simț și foarte corect.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

E simplu, sunteți de acord cu condiția ca înainte de tranzacție să existe o expertiză făcută de un expert ANEVAR care să justifice toți banii și puneți dumneavoastră 20-30% în plus că sigur suntem ok, știu exact despre ce vorbesc.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Domnule consilier.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Apropo de expert ANEVAR, poate găsim pe cel care a evaluat mașinile domnului Petre, întăresc ceea ce a spus domnul Petrescu, metafora, de fapt preluată de la dumneavoastră, nu putem

administra la Sectorul 3 ca la piață, și nici măcar conform traseelor dumneavoastră turistice, care vă generează idei. Și de ce spun asta? Nu mai devreme de acum o lună și ceva, ne spuneați și ne propuneați să înființăm și am și înființat o comisie ca să identificăm niște terenuri pe care vom edifica inclusiv o astfel de stație de producere a prefabricatelor din beton. Acum nu știu în ce excursii ați fost și ce revelații ați avut, că ați găsit de-a gata o stație de betoane, iar partea de evaluare a atins-o foarte bine domnul Petrescu. Cum de v-ați schimbat așa? Ați fost într-o excursie, nu?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu, că nu am avut timp să merg în excursii, iar, mă rog, nu că ar fi fost nepotrivit în luna august să plec și eu într-o excursie, totuși, dar nu plec nicăieri că n-am timp. Ce pot să vă spun e că am avut o

revelație, așa cum bine spuneți dumneavoastră și revelația mea îmi spune că dumneavoastră, comisia care ați fost împuternicită de consiliu, să propuneți terenuri, n-ați propus nimic, nimic viabil, adică nimic pe care să mă pot baza și între timp a apărut această oportunitate care este la cheie și pe care putem să o folosim în ziua în care semnăm actele.

D-na Director Bărgăunaș Raluca - Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Trebuie să dezvolte un proiect, nu spune să cumpere un teren, și să construiască și să dezvolte un proiect care poate să însemne, fie achiziția unui teren, fie achiziția unei fabrici funcționale.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Domnule primar, mai am o întrebare, în primul rând nu vorbim de 4,6 ci de 5, de 6 milioane de

euro pentru că primăria nu își poate deconta TVA-ul, deci noi ce vedem sume acolo..... că avem 5

milioane plus TVA, deci despre asta e vorba. Dar eu întreb așa, fabrica asta, că e o fabrică, e ceva, intră în patrimoniul SRL-ului care îl cumpără, nu? își deduce TVA-ul societatea, dar cu ce bani îl cumpără? Cumpără cu bani de la primărie... dar dacă nu intră în patrimoniul, deci, va fi o fabrică a unui SRL, care SRL-ul este al primăriei, fabrica însă nu va fi în patrimoniul primăriei! înțelegeți că e vorba de o achiziție importantă, o fabrică care cred că ar fi trebuit să fie adoptată cu votul a două treimi, chiar dacă artificiul ăsta, că e luată printr-un SRL care SRL al primăriei vă scutește de lucrul ăsta. Și de ce ați găsit tocmai firma asta care e în insolvență, să o salvați sau de ce îi luați fabrica?

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Noi nu salvăm firme în insolvență, că nu e scopul existenței noastre, noi încercăm să profităm de oportunitățile din piață, stimați colegi, iar când ele există încercăm să profităm de ele, iar dumneavoastră, încerc să îmi găsesc termenii cât mai prietenoși, domnul consilier, putem să facem o discuție referitoare la felul în care funcționează societățile comerciale în România și în toată lumea? Când doriți dumneavoastră, mă pun la dispoziția dumneavoastră.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

N-ați vrea să discutăm despre cum funcționează administrația publică?

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier să știți că e mai grea decât cu societățile. Haideți să începem cu societățile și după aia discutăm și pe administrație publică, sunt la dispoziția dumneavoastră, credeți-mă că aveți lucruri de învățat, nu puține.

DI. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Discutăm mai bine unde aveți cea mai înaltă expertiză, pe tema pe care aveți doctoratul luat mai bine, decât pe administrație.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați închis microfonul și ați omis chestiunea cu bacalaureatul. Haideți, că ducem în derizoriu chestiunea asta!

Stimați colegi, o să avem o expertiză pe această temă, acolo discutăm de un teren de peste 4 hectare, o hală de un hectar și toate utilajele, suma de 8 milioane a fost avansată de către dânșii pentru că ea, inițial, atât a costat.

Dl, Consilier Petrescu Cristian

N-am nicio îndoială că e un preț bun dar să avem ceva...

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță


Cu siguranță că da! Ați formulat amendamentul?

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Domnule consilier.


Dl. Consilier Petrescu Cristian

Deci până să formulez amendamentul mai am două întrebări. Unu, dacă mai este nevoie de alte investiții pentru funcționare, deci dacă ne limităm la suma asta și gata am dat drumul la producție sau trebuie să mai investim alte lucruri ca să poată funcționa. Și doi, dacă această capacitate de 43 de mii de metri cubi pe ani, adică o valoare de 19 milioane de euro, va asigura numai necesarul nostru sau vom ieși și pe piață cu produsele respective.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Unu, fabrica este funcțională astăzi când discutăm, investiții în această fabrică este doar în măsura în care avem nevoie de cofraje suplimentare față de cele pe care fabrica le are deja, la prefabricate se folosesc cofraje. Dacă din proiectele noastre nu putem să folosim 100% cofrajele existente și avem nevoie de un cofraj, două, Doamne ferește, suplimentar, acele cofraje, evident că trebuie să facem investiție în ele. Dar sunt chestiuni logice. Noi încercăm să folosim, are o dotare semnificativă, funcționează de vreo 7-8 ani fabrica asta cu niște cifre de afaceri, adică are o dotare în cofraje, de la prima vedere suficiente pentru ce ne trebuie nouă, deci, repet, este o fabrică funcțională. Doi, capacitatea ei este mult mai mare decât are nevoie primăria, pe cale de consecință, nu excludem nici un fel de contracte terțe, cu terți.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Domnule consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian

Am formulat amendamentul, să apară un nou articol doi, și cel care era doi să treacă trei. „Mandatul este valabil numai după existența unui raport de evaluare al unui expert autorizat al ANEVAR care să aibă o valoare cu cel puțin 20% mai mare decât suma pentru care este acordat mandatul''.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, domnule consilier. Domnul consilier Dobre.

D1. Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc, as vrea să fac și eu o intervenție pe marginea acestui punct, chiar mă bucur că putem să achiziționăm o fabrică, mi-aș fi dorit să o putem construi noi, dar e o idee foarte bună că achiziționăm fabrica și mai ales că putem să și extemalizăm pentru alte sectoare și așa mai departe. Chiar felicit!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, domnule consilier. Domnule primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am făcut o analiză, domnule consilier, stimați colegi, am făcut chiar discuții cu vreo 4-5 furnizori din piață, să ne facem fabrica noastră proprie, nouă, problema este că acum fiind o creștere economică nu doar în România, ci în toată Europa și în toată lumea, fabricile sunt foarte aglomerate iar termenul de livrare este suficient de lung și repet, asta e chiar o oportunitate că o folosim de mâine.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, domnule primar. Domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălnreanu Liviu

Eu înțeleg că e nevoie de votul PMP-ului dar mai sunt și alți consilieri, totuși, în sală care vor să ia cuvântul.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva


Domnule consilier, cred că ați vorbit mai mult decât au vorbit colegii de la PMP.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Voiam să întreb care este situația financiară a acestei societăți, nu e nimic prezentat în hotărârea de consiliu, este pe pierdere, pe profit, care sunt activele, care sunt pasivele? Păi.... nu de amendament. Acordăm 5 milioane, nici măcar un minimum bilanț nu avem.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă îmi permiteți, bilanțul, au 1,6 milioane de euro, dacă nu mă înșel, îi au în cont, domnul consilier, stăm bine. Stimați colegi, bilanțul pe anul trecut este public, și bineînțeles că bilanțul pe primul semestru nu e gata din ce știu eu, e gata bilanțul pe primul semestru? Acolo avem și o schimbare de management că domnul Sârbu și-a dat demisia, acum a preluat doamna Bărgăunaș, dar, repet, faceți o solicitare către societate și vă pune la dispoziție toate datele necesare profitați de ocazie să schimbați și numărul de telefon cu doamna director și vă furnizează informațiile.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim domnule primar. Domnule consilier.

DL Consilier Mălureanu Liviu

îmi cer scuze că nu am stat toată noaptea ca să caut pe Registrul Comerțului datele financiare care trebuiau puse, mai avem și altceva de făcut, nu toată lumea lucrează în administrația publică. Ce se întâmplă cu managementul acestei societăți, de cine va fi asigurat, de către ACTIVE, de către managementul respectivelor fabrici, mă refer, în special, nu la oamenii din partea de producție ci la cei din conducere, nu știu, contabilitate, resurse umane, directorii.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Avem o discuție făcută și în acest sens și avem un gentleman agreement conform căruia preluăm această fabrică cu structura de personal cu tot.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Domnule consilier.

DL Consilier Petrescu Cristian

Să compari fabrica de prefabricate cu toată DELTA ACM mi se pare cel puțin nejustificat, dacă nu altfel, adică, probabil că fabrica de prefabricate era unu din puținele centre de profit ale firmei respective. Păi înțeleg că e în in solventă, de asta o vinde!

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Mai îmi explicați o dată cu TVA-ul ăsta, să pricep și eu! Deci spune aici în hotărâre că 5 milioane plus TVA, deci primăria creditează SRL-ul respectiv, cu banii pentru achiziționarea fabricii.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu creditează!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Dar cum? Crește capitalul, bun, cu 5 milioane plus TVA. Păi așa scrie aici, sau, mă rog, cât o să fie, suma respectivă 4,6 plus TVA. Creștem capitalul, după care societatea își recuperează TVA-ul, cum bine ziceți, da? Și dă înapoi TVA-ul primăriei? Sau le rămâne lor, capital?

D1. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Conform legii, stimate domn, aceste decizii sunt ale proprietarului, proprietarul decide ce face cu banii din societate, conform legii. Poate face diminuare de capital social și să își încaseze banii, poate să decidă că acei bani rămân capital rulant sau că cu acei bani pot face alte investiții. Deci, repet, proprietarul decide și anume AGA, astea sunt formulate în lege, domnul consilier, dar nu e problemă, consultanță, consiliere putem să facem aici în consiliu fără probleme, e gratuit.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva Mulțumim, domnule primar.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Deci, domnule primar, inițial am spus ca nu e vorba de 5 milioane, ci de 6 și ați spus că nu, că TVA-ul se recuperează. Păi se recuperează sau nu se recuperează? Se recuperează dacă stabilim noi, nu? Adică diminuăm capitalul sau nu. Deci, noi mărim capitalul cu 5 milioane plus TVA, deci cu 6 milioane, și când am spus că recuperăm, că nu sunt 5, sunt 6 milioane, mi-ați spus că nu e adevărat, că un SRL își recuperează TVA-ul dar banii, practic, vin de la noi, prin mărire de capital, deci noi dăm 5 sau 6 milioane? Deci mai lăsați cu consultațiile astea! întâi documentați-vă bine și după îmi dați consultații mie!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnul consilier, stimați colegi, dumneavoastră ați aprobat în ședința de consiliu mărirea capitalului social la ADMINISTRARE ACTIVE. întrebarea dumneavoastră este atât de inoportună încât dați-mi voie să nu răspund la ea, repet, ați avut-o în material dacă nu mă înșel la ședința trecută și s-a aprobat în consiliu suma pe care o ducem ca aport la capitalul social. Domnul consilier, faceți bine să citiți documentele care vă sunt puse la dispoziție!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, domnule primar. Domnule consilier.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Ultima întrebare, nu am găsit totuși, nicăieri în toate aceste materiale, ce se întâmplă cu diferența de la 4,6 milioane cât am oferit, la 5 milioane cât dă mandatul? Cei 400 de mii sunt bonus, sunt primă pentru cine a găsit afacerea, sau ce se întâmplă cu banii respectivi?

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Nu, domnul consilier, în general noi am aprobat în consiliu sume acoperitoare, dar nu am niciun

fel de problemă dacă faceți un amendament și pe această temă în care să spuneți..... Ai negociat cu

oamenii la 4,6?

D-na Director Bărgăunaș Raluca — Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Am transmis noi o propunere de 4,6. Valoare finală va veni în urma expertizei pe care și dumneavoastră mai devreme ați solicitat-o, expertiză la care deja se lucrează care se face pe cele 3 paliere juridic, financiar, tehnic dar și imobiliar. La final vom ști exact, ca să răspund și domnului consilier, vom ști exact din toate punctele de vedere, în ce situație se află astăzi și vom avem inclusiv un plan, un bussinesplan care ne va spune și cum se recuperează această investiție.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Deci, domnul consilier, situația este următoare, vă explic exact, e la microfon, sunt un om foarte serios și foarte corect, dânșii ne-au propus 8 milioane și ceva de euro, noi le-am avansat suma de 4,6 milioane de euro. Dânșii au acceptat suma de 5 milioane de euro. în momentul în care ne-au transmis că acceptă suma de 5 milioane de euro, în acel moment am zis, domnule, putem sta de vorbă. Nu le-am acceptat suma de 5 milioane de euro, din momentul în care avem expertiza, due diligence și începem să facem predarea-primirea, în situația în care dânșii ne-au spus că totul e funcțional, totul e în regulă și nu e nevoie de nici o investiție. Vor fi atât de multe clauze de discutat și atât de multe detalii de pus la punct, astfel încât eu îmi iau în calcul că o să scădem de comun acord, adică o să accepte dânșii și o scădere de sub 5 milioane de euro, dar noi nu putem să venim să vă propunem altceva decât suma pe care dânșii au agreat-o că sunt dispuși să vândă la valoarea asta. Este adevărat că noi am propus către dânșii o intenție


TJ

de a cumpăra cu 4,6 milioane, nu m-aș baza pe ea, pentru că nu sunt convins că o să reușim la suma respectivă.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Domnule consilier.

PI. Consilier Petrescu Cristian

Și totuși avem o problemă cu diferența asta, în sensul că dacă tot am avut discuția, să fi existat și vreun material adică îmi închipui că acea comunicare de 5 milioane nu s-a făcut doar verbal ci și pe hârtie. Dacă aveam și hârtia asta...

Neintelegibil

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Dacă ar fi fost și acest material nu aș mai fi pus întrebarea, că nu mai era cazul.

D-na Director Bărgăunaș Raluca - Societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Mi-o fi scăpat această adresă dar fără nici o problemă, o transmitem către fiecare consilier.

P-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Vă supun la vot amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, amendamentul domnului consilier a fost aprobat.

Supun la vot proiectul împreună cu amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog.

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe suplimentare „Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 de voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat, punctul 2 a fost aprobat.

Punctul 3 suplimentar „Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „CNI” £4, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 4, ‘"Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului Cămin C8 (clădire P+3) și a terenului aferent, situat în București, Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3, care aparține Liceului Teoretic ”DECEBAL” din „spațiu de învățământ” în „spațiu la dispoziția Consiliului Local Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni! D-le Mălureanu!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Din ce știu eu acest cămin este deja dat către ADPB. E sau nu e? Eu așa știu că sunt date ambele cămine către ADPB. Respectivul cămin a rămas în paragină la fel cum a fost preluat de ADPB. în schimb, ADPB-ul a luat căminul celălalt care era amenajat de primărie, nu s-a respectat ceea ce s-a decis în consiliu și anume ca acolo să fie cazați elevi și studenți, s-au cazat muncitori. Astape investițiile Primăriei Sectorului 3. Acum le-am dat încă un cămin, nu au fost în stare să-i facă nimic. Acum vine iar la primărie, să înțeleg că iar investim în el și iar îl dăm.

D-na Viceprimar Petrescu Elena

Nu, nu-1 mai dăm.

Dl, Consilier Mălureanu Liviu

De unde să știu eu că nu-1 mai dăm? Așa am zis și de celelalte și le-am dat.

D-na Director Executiv Adjunct Mihaela Nagy Răducanu

Este destinat înființării unui incubator de afaceri, scrie în materialele din spate.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Pe lista de investiții apare cel de Ia Boboci ca, de la Vitan ca fiind incubator. Acela a fost. Când am avut discuția cu doamna de la învățământ s-a zis că ADP-ul nu s-a ținut de partea lui și nu a investit în această clădire. De ce nu investește ADP-ul, că așa avem în contract cu el?

D-na Viceprimar Petrescu Elena

Există un articol în contractul cu ADP-ul care permite primăriei, Consiliului Local Sector 3 să rezilieze oricând contractul dacă este de necesitate și de oportunitate. Iar în momentul de față ne dorim să folosim acest spațiu pentru a dezvolta o strategie și aici ne referim la incubatorul de afaceri.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Păi avem. La prezentarea pe care am avut-o înainte de această ședință de consiliu, pentru învățământul dual, ni s-a spus că este nevoie....

Pot să termin? Dacă nu mă lăsați să termin, nu prindeți ideea. Nu sunt lucruri diferite. Au spus ca au nevoie de spații de cazare. Aceste spații de cazare puteau să vină de la căminele amenajate. La clădirea C7 câți elevi și studenți sunt cazați acolo?

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Reiau ce a spus d-na consilier Galbenu. Ni s-a făcut o prezentare mai devreme despre învățământul în sistem dual. Foarte bine că se face, am spus că trebuie să se facă la nivel de țară, nu învățământ dual, ci învățământul, în general, să țină cont de mediul de afaceri și să facem școli pentru nevoile de forță de muncă ale economiei românești. Totodată, ni s-a spus că cel puțin 150 de elevi de la Mihai Bravu, care vor învăța la Mihai Bravu, vor veni din zone limitrofe și bănuiesc că va fi mai comod decât să facă naveta acasă, să stea undeva. Or, aceste cămine de la Decebal sunt foarte aproape de Liceul Mihai Bravu și ar putea fi o soluție pentru spații de cazare. De ce nu gândim integrat lucrurile astea? Deci, de ce nu gândim un proiect integrat? Și am mai spus asta mai demult, poate, o flașnetă, cum spuneți, direcțiile din primărie și toate proiectele din primărie nu sunt urmărite cetralizat și să facem ca 1 și cu 1 să facă 2,5 sau chiar 3. Asta înseamnă sinergie. Așa am fi o primărie smart.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Am văzut un proiect, chiar al unui domn consilier care tocmai asta propune, să facem acolo un incubator de afaceri. Mie mi s-a părut propunerea foarte interesantă. Dl. consilier Fătu. Nu este în sală. Eu nu am niciun fel de problemă, noi am solicitat ADP-ului, societății noastre, să nu avanseze acolo cu lucrările pentru că mi s-a părut interesant acest proiect. Dacă d-voastră o să votați împotrivă, el o să fie dormitor. Nu-i problemă, dar d-voastră fiind de extremă stânga, normal că nu încurajați mediul de afaceri. D-voastră încurajați dormitor. Asta o să facem, că d-voastră votați împotrivă.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. D-le consilier!

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Nu văd de ce nu s-ar face un incubator de afaceri în căminul acela, din câte am înțeles cereri de ocupare cu studenți nu sunt, cei de la ADP am înțeles acum că nu au investit acolo, decât să rămână în paragină consider oportun să-i dăm drumul.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță

Mai mult decât atât , d-le consilier, imaginați-vă ce oportună e întrebarea, de la o doamnă consilier, să ne întrebe acum, în timpul vacanței, câți elevi avem cazați acolo! Îmi e atât de dificil să răspund la întrebarea asta. Suntem pe 7 august. Foarte bună întrebarea, câți elevi sunt cazați acolo. La toamnă o să avem elevi cazați acolo, avem deja contracte pentru învățământul dual ș.a.m.d.

D-na consilier Galbenii Ana lulia

înscrierea se face dinainte și când a fost prezentarea au fost întrebați cei care se vor ocupa de învățământul dual de acest loc de cazare și au zis că nu știu și nu-1 folosesc.

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, haideți să ne menținem cumpătul! Ați obosit și d-voastră ca și noi. încercați să fiți mai pragmatici, mai corecți! D-na consilier, nu știu ce v-a spus și pe cine ați întrebat, noi vă arătăm contractele pe care le avem pentru la toamnă, fix în acest cămin C7. Evident că au fost semnate contracte fără ca dânșii să știe de existența acestui cămin. Sunteți penibilă, doamnă! Chiar vorbesc serios!

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. D-le consilier!

Dl. consilier Popescu Romeo

Oricum există suficiente alte locuri de cazare pentru acești copii în celelalte cămine.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Avem locuri libere și în cămin la Anghel Saligny și în căminul de la Hurmuzescu și mai avem locuri disponibile în C7. Ca să știm despre ce vorbim! Spuneți amestecăm elevii cu muncitorii! Paecă spuneți că-s pușcăriași! Domnule, și eu sunt muncitor. Copii mei cresc cu muncitori în casă. Ce credeți! Eu fiind muncitor, copiii mei cresc cu muncitor în casă! Care e problema? Acolo sunt niște oameni, niște familii, acolo e o situație normală. Toți copiii din țara asta trăiesc în casă cu muncitori. Mă rog, acolo unde nu e cazul, hai să nu generalizăm. Probabil că d-voastră aveți de-a face cu oameni care nu sunt muncitori. Eu cunosc foarte mulți oameni muncitori care-și cresc proprii copii, ei fiind muncitori. Nu-i nicio problemă. Au accese separate, e o chestiune controlată, încercăm să le asigurăm cele mai bune condiții.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS3 nr. 107/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare '. D-le consilier!

Dl. consilier Marineață Marcel

Tot a fost vorba despre muncitori, trebuie să mă retrag, să ajung la serviciu, pentru ca economia asta să duduie.

D-na Președinte de ședință hi liana Văduva

Puteți să vă retrageți! Propuneri, obiecțiuni! D-le consilier!

In sală sunt prezenți 24 consilieri.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

E vorba despre punctul 5 până la punctul 12. Aici ni se propun o serie întreagă de modificări, e vorba de contracte de reabilitare termică. Nu se înțelege nimic altceva din toată explicația, din toată documentația care stă la baza acestei hotărâri decât că există prevederi legale pentru schimbarea indicatorilor tehnico-economici. Dar de ce? Cea intervenit? Pentru ce e nevoie să modificăm, asta nu ni se spune la niciunul dintre aceste puncte.

DL Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță

Am semnat contractul de execuție lucrări. Noi acolo discutăm pe niște indicatori și pe niște studii de fezabilitate, pe niște DAL1, nu pe proiecte finale. In momentul în care, pe baza ofertei, constructorii au rulat cantitățile de lucrări, la anumite blocuri, cele mai multe, valoarea a scăzut, dar sunt câteva blocuri la care valoarea a crescut. Conform legii, dacă valoarea scade și ne încadrăm în parametrii nu e nevoie să facem nicio aprobare, suntem acoperiți de indicatorii aprobați. Dacă valoarea crește cu un leu, trebuie să venim să reaprobăm indicatorii. Deci repet. La cele mai multe blocuri avem înregistrate scăderi mari. Avem câteva blocuri care sunt înșirate aici unde, în urma rulării cantităților pe sumele ofertate de către furnizorii care au câștigat licitația, au depășit indicatorii cu niște sume nu foarte mari, din ce am văzut eu, și trebuie să aprobăm, conform legii, acești indicatori noi.

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le primar. D-le consilier!

D1. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Și această explicație nu trebuia să fie la baza hotărârilor noastre? Nu avem nimic decât legislația care ne spune că putem să schimbăm indicatorii. Dar de ce să-i schimbăm? Și ne-ați spus d-voastră. S-a întâmplat că, nu știu, am numărat 3 cărămizi dar ne trebuiau 4. Nu am socotit bine. Nu ar fi trebuit. Nu e logic să știm ce votăm? De ce s-a întâmplat? A plouat mai mult și a fost nevoie sau nu ne-am dat seama, nu am măsurat bine, alte lucruri de genul ăsta. De ce nu se explică lucrul ăsta?

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 11 la

HCLS3 nr. 216/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare”. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 7 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 6, 7,

8,11, 14, 15, 18, 23, 27, 28 și 29 la HCLS3 nr. 260/30.06.2017”. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 8 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la

HCLS3 nr. 261/30.06.2017”. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 9 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1,2, 4,

6 și 7 la HCLS3 nr. 263/30.06.2017”. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 10 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 9,

10,16,18, 21 și 22 la HCLS3 nr. 265/30.06.20177 Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost §pro.hat.

Trecem la punctul 11 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr, 266/30.06.201T. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 12 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 8,

9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 32, 34, 36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64 la HCL83 nr. 410/11.09.2017”. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Menționăm că, din motive tehnice, cârdul de vot al d-lui consilier local Moldoveanu Lucian -Ionel nu a funcționat, astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, aceasta a votat folosind cârdul de vot al domnului consilier local Dumitru Constantin, care a lipsit de la ședință.

Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote:19 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valorica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 6)

Dumitru Constantin* lacob Cezar

Abstain (Vote: 1 j

Gutium Narcisa-Veronica

No-Votîng ( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă iuliana


Dobre Alexandru Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana


Galbenu Ana fulia Malureanu Liviu


Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:59:09 PM    Page 1 of 1


Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)    ?

Dumitru Constantin*

Abstain (Vote: 3)

lacob Cezar

No-Voting ( Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai


Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:48:37 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote:18)


Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstai n (Vote: 6)

Dumitru Constantin* Galbenu Mircea Mihai

No-Voti ng (Tota 1: 2 )

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Petrescu Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan


Galbenu Ana lulia lacob Cezar8/7/2018 6:49:40 PM    Page 1 of 1


Pro p os al Name:    :

Punctul 2

Yes (Vote: 18 J

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 6)

Dumitru Constantin* lacob Cezar

Abstain(Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Vot i ng (T otal: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:50:02 PM    Page 1 of 1

Yes (Vote: 7)

Enachescu Marian Daniei Petrescu Cristian Radu Constantin

No (Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain ( Vote: 7 )

Baetica Nicoieta Mariana Galbenu Ana lulia Sima Elena Daniela

No-Voti ng (Total: 9)

Corneanu Antonio Ciprian Paunica Adriana Vasiliu Mariana


Marineata Marcel Petrescu Elena


lacob Cezar

Dumitru Constantin* Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Tudor Elena Voicu Alin lonut


Pelinaru Cornel Popescu Romeo


Malureanu Liviu

Fatu Adrian Hontaru Valerica


Fleancu Florin Văduvă luliana Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:50:26 PM    Page 1 of 1


Yes ( Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Peîrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1) 'L    '5- V '    : s    \    V’ <<

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total:5)

Dumitru Constantin*    Galbenu Ana luîia    Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar    Voinea Inocentiu loan

8/7/2018 6:51:30 PM    Page 1 of 1


Proposal Name:

Amendament 2

Yes ( Vote: 18 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Mari nea ta Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No { Voie; 0 j

Abstain (Vote: 7)

Dumitru Constantin* Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1 j

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia lacob Cezar8/7/2018 6:59:33 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Fîeancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 6)

Dumitru Constantin*

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 2)

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:51:50 PM    Page 1 of 1


Proposal Name:

Amendament 3

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Popescu Romeo Tudor Elena Voîcu Alin lonut

No (Vote: 5)

Galbenu Mircea Mihai Pelinaru Cornel

Abstain (Vote: 2) •

Dumitru Constantin*

NO-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana


lacob Cezar Voinea Inocentiu loan

Petrescu Cristian

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu8/7/2018 6:59:45 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:3)

Galbenu Mircea Mihaî

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin* Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)    /


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

lacob Cezar

Galbenu Ana lulia

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Gutium Narcisa-Veronica


8/7/2018 6:52:18 PM    Page 1 of 1

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marîneata Marcel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 }

Âbstain { Vote: 2 )    ^'7    5

Galbenu Mircea Mihai    Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 3 )    7 s 7 77!7i7 -se ; 777    7,,.. > 7/^7’ 7777; ;7 7\7 7777

Dumitru Constantin*    Galbenu Ana lulia    Voinea Inocentiu loan

8/7/2018 6:52:41 PM    Page 1 of 1

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tiidor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin* lacob Cezar

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


V    .ic i    -Ă,< i    t Șîi ii-

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu


Do bre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


-ii -iț    î* ,i.si:

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:52:55 PM    Page 1 of 1

Proposal Name:

Amendament 4

Yes (Vote: 13)

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Petrescu Cristian Văduvă luliana

No { Vote: 7)

Baetica Nicoleta Mariana Pelinaru Cornel Voicu Alin lonut

Abstain (Vote:0)

No-Voti ng (Total: 5 )

Dumitru Constantin*

Tudor Elena


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia lacob Cezar Petrescu Elena


Marineata Marcel Sima Elena Daniela


Hontaru Valerica Voinea Inocentiu loan


Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Radu Constantin


Paunica Adriana Vasiliu Mariana


Popescu Romeo8/7/2018 6:59:55 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoieta Mariana

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Eiena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Mareei

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 4)

Gaibenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Gaibenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Abstain (Vote: 2 )

Dumitru Constantin*

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 3) ;

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Popescu Romeo


8/7/2018 6:53:09 PM    Page 1 of 1


Proposal Name:

Amendament 5

Yes (Vote: 18) ,

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain ; { Vote: 2 ) ;;

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total:5)

Dumitru Constantin* Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


i,,. î \ f j V A/. ,.A < .. f ’    A'-A


Gutium Narcisa-Veronica8/8/2018 9:22:01 AM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 5)

Dumitru Constantin* lacob Cezar

Abstain ( Vote: 1)

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting ( Total: 2)

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Fiorin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin ionut

Galbenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan


Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Peiinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena


Galbenu Mircea Mihai8/7/2018 6:56:12 PM    Page 1 of 1


Yes { Votez 20 )    J '.

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total:5)

Dumitru Constantin* Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Ana luiia Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Gutium Narcisa-Veronica


8/7/2018 6:56:31 PM    Page 1 of 1

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:1)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain ( Vote: 3)

Dumitru Constantin*

No-Voting {Total: 3) /

Gutium Narcisa-Veronica


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia

Malureanu Li viu


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


lacob Cezar


Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:56:47 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain ( Vote: 2 ) :

Galbenu Ana lulia

No-Voting ( Total: 3)

Dumitru Constantin*


Corneanu Antonio Ciprian Fieancu Florin Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Hontaru Vaierica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:56:57 PM    Page 1 of 1


ProposalName:

Punctul Suplimentar 5

Yes (Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fieancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No <Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 5)

Dumitru Constantin*    Galbenu Mircea Mihai    Malureanu Liviu

Pelinaru Cornel    Voinea inocentiu ioan

8/7/2018 6:57:09 PM    Page 1 of 1


Yes ( Vote: 2 0 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin* Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstâin (Vote:1 )

Malureanu Liviu

N o-Voting ( Total: 3)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Pelinaru Cornel


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:57:26 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin* Galbenu Ana lulia Hontaru Vaierica Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luiiana

No (Vote.O)

Abstain (Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 2)

Pelinaru Cornel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


8/7/2018 6:57:50 PM    Page 1 of 1

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin* Galbenu Ana lulia lacob Cezar Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Maiureanu Liviu

N o-Voti ng (Total: 3)

Galbenu Mircea Mihai


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Pelinaru Cornel


Dobre Alexandru Fieancu Florin Hontaru Valerica Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:58:03 PM    Page 1 of 1


ProposalName;

Punctul Suplimentar 9

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin* Galbenu Ana Julia Hontaru Valerica Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain { Vote: 1)

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Peiinaru Cornel


Corneanu Antonio Cîprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:58:14 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin* Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain {Vote: 2 )

Gaibenu Mircea Mihai

No-Voting ( Total: 3 )

Gaibenu Ana iulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Vaferica Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Malureanu Liviu

Pelinaru Corne!


Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan8/7/2018 6:58:26 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin*

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium NarcisaA/eronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No -Voti ng (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

8/7/2018 6:58:40 PM    Page 1 of 1


Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin* Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain ( Vote: 2 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan


Do bre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana8/7/2018 6:58:55 PM    Page 1 of 1


Menționam ca, din motive tehnice, cârdul de vot al dlui consilier local Moldoveanu Lucian-ionel nu a funcționat,

astfel, pentru buna desfășurare a ședinței de consiliu, acesta a votat, folosind cârdul de vot al dlui consilier local

Dumitru Constantin care a lipsit de la ședința.